Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

header-logo

15:00 Istungi rakendamine

Esimees Henn Põlluaas

Tervist, lugupeetud Riigikogu liikmed! Alustame täiskogu I istungjärgu 6. töönädalat. Kas on soovi anda üle eelnõusid või arupärimisi? Vabariigi Valitsuse esindajal proua Heili Tõnissonil on see soov.

Valitsuse esindaja Heili Tõnisson

Austatud esimees! Lugupeetud Riigikogu liikmed! Vabariigi Valitsus algatab täna jäätmeseaduse, jäätmeseaduse muutmise seaduse ning jäätmeseaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu. Seaduseelnõu menetlemisel Riigikogus esindab Vabariigi Valitsust keskkonnaminister Rene Kokk. Aitäh!

Esimees Henn Põlluaas

Kalle Laanet, palun!

Kalle Laanet

Tere päevast, head kolleegid! 21 Reformierakonna fraktsiooni kuuluvat Riigikogu liiget esitavad arupärimise peaminister Jüri Ratasele. Arupärimise sisu on väga lihtne. Juba aastaid on lubatud, et Saaremaa vahel hakkab lendama suurem lennuk ja tuleb parem lennugraafik. Peaminister lubas mõni aeg tagasi siin suures saalis, et ta teeb kõik selleks, et suurem lennuk tuleks ja parem graafik samamoodi. Aga oh üllatust, 1. juunil k.a see uus ja suurem ning parema graafiku järgi lendav lennuk kahjuks järjekordselt ei stardi. Eelmine valitsus oli aasta aega ooterežiimil ja arvatavasti seetõttu ei ole riigihanget suudetud korralikult ja korrektselt läbi viia. Mai algul riigihangete vaidlustuskomisjon tühistas selle hanke ja jälle peame ootama, millal uus hange ja uued vaidlused lõpevad. Kurb. Aga vaatame, kas selle asja eest ka keegi vastutab ja mida kostab peaminister selle kohta, mida ta teeb selleks, et uus ja parema graafiku järgi lendav lennuk võimalikult kiiresti liinile tuleks.

Esimees Henn Põlluaas

Enn Eesmaa, palun!

Enn Eesmaa

Suur aitäh! Austatud Riigikogu! Väliskomisjoni nimel esitan kolm Riigikogu otsuse eelnõu. Esiteks, Riigikogu otsuse "Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamine" eelnõu: nimetada delegatsiooni juhiks Maria Jufereva-Skuratovski, liikmeteks Eerik-Niiles Kross ja Jaak Madison ning asendusliikmeteks Indrek Saar ja Raivo Tamm. Teiseks, Riigikogu otsuse "Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamine" eelnõu: nimetada delegatsiooni juhiks Kadri Simson, liikmeteks Ants Laaneots ja Sven Sester ning asendusliikmeteks Leo Kunnas ja Sven Mikser. Kolmandaks, Riigikogu otsuse "Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamine" eelnõu: nimetada delegatsiooni juhiks Mart Nutt, liikmeteks Kerstin-Oudekki Loone ja Heljo Pikhof ning asendusliikmeteks Johannes Kert ja Anti Poolamets.

Esimees Henn Põlluaas

Aitäh! Järgmisena Aadu Must.

Aadu Must

Lugupeetud juhataja! Head kolleegid! Kultuurikomisjon annab Riigikogu menetlusse kolm otsuse eelnõu: Riigikogu otsuse "Riigikogu liikmetest Eesti Rahvusringhäälingu nõukogu liikmete nimetamine" eelnõu, Riigikogu otsuse "Rahvusooperi nõukogu liikmete nimetamine" eelnõu ja Riigikogu otsuse "Eesti Rahvusraamatukogu nõukogu liikmete nimetamine" eelnõu. Kõigi nende eelnõude esitamine on vastavalt seadusele kultuurikomisjoni ülesanne. Komisjon on eelnõud hoolega läbi arutanud ja fraktsioonidega kooskõlastanud. Loodetavasti jõutakse nende eelnõudega otsuseni. Aitäh!

Esimees Henn Põlluaas

Aitäh! Rohkem eelnõusid ega arupärimisi ei ole. Olen Riigikogu juhatuse nimel vastu võtnud 7 eelnõu ja 1 arupärimise. Juhatus otsustab nende edasise menetlemise vastavalt Riigikogu kodu- ja töökorra seadusele. Järgmisena kohaloleku kontroll, palun!
Kohaloleku kontroll
Kohal on 89 Riigikogu liiget, puudub 12.
Järgmisena tuleb päevakorra kinnitamine. Austatud Riigikogu, panen hääletusele Riigikogu täiskogu I istungjärgu 6. töönädala päevakorra. Palun võtta seisukoht ja hääletada!
Hääletustulemused
Päevakorra kinnitamise poolt on 87 saadikut, vastuolijaid ega erapooletuid ei ole. Päevakord on kinnitatud.


1. 15:07 Riigikogu otsuse "Riigieelarve kontrolli erikomisjoni moodustamine" eelnõu (11 OE) esimene lugemine

Esimees Henn Põlluaas

Tänases päevakorras on kolm eelnõu. Esimene neist on põhiseaduskomisjoni esitatud Riigikogu otsuse "Riigieelarve kontrolli erikomisjoni moodustamine" eelnõu 11 esimene lugemine. Ettekandja on põhiseaduskomisjoni esimees Jaak Madison. Palun!

Jaak Madison

Austatud Riigikogu esimees! Austatud kolleegid! Põhiseaduskomisjon otsustas 6. mai k.a istungil algatada riigieelarve kontrolli erikomisjoni moodustamise eelnõu, samal päeval sai see antud ka suures saalis menetlusse. Järgmisel päeval ehk 7. mail toimus komisjonis esimese lugemise arutelu. Istungist võtsid osa Indrek Saar, Hanno Pevkur, Mart Nutt, Oudekki Loone, Paul Puustusmaa, Vilja Toomast ja siinkõneleja. Tehti ettepanekud saata eelnõu 13. maiks ehk tänaseks suure saali päevakorda, määrata muudatusettepanekute esitamise tähtajaks 14. mai 2019 kell 10 (konsensuslik otsus), määrata ettekandjaks põhiseaduskomisjoni esimees ehk siinkõneleja (see oli ka konsensuslik otsus) ja saata eelnõu teisele lugemisele, kui esimene lugemine lõpetatakse, 16. maiks 2019 (ka see otsus oli konsensuslik). Aitäh!

Esimees Henn Põlluaas

Kas komisjoni esindajale on küsimusi? Ei ole. Avan läbirääkimised. Sõnasoove ei ole. Lähtudes Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse § 98 lõikest 6, on eelnõu 11 esimene lugemine lõpetatud. Määran eelnõu 11 muudatusettepanekute esitamise tähtajaks k.a 14. mai kell 10.


2. 15:09 Riigikogu otsuse "Julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjoni moodustamine" eelnõu (12 OE) esimene lugemine

Esimees Henn Põlluaas

Järgmine päevakorrapunkt on põhiseaduskomisjoni esitatud Riigikogu otsuse "Julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjoni moodustamine" eelnõu 12 esimene lugemine. Ettekandja on põhiseaduskomisjoni esimees Jaak Madison. Palun!

Jaak Madison

Austatud Riigikogu esimees! Head kolleegid! Samuti 6. mail k.a tegi põhiseaduskomisjon otsuse algatada julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjoni moodustamise eelnõu. Samal päeval sai see eelnõu antud ka Riigikogu menetlusse. Järgmisel päeval, 7. mail k.a toimus esimese lugemise arutelu, mille tulemusel tehti ettepanekud saata see eelnõu täiskogu päevakorda 13. maiks (see oli konsensuslik otsus), määrata muudatusettepanekute esitamise tähtajaks 14. mai 2019 (ka see otsus oli konsensuslik), määrata ettekandjaks põhiseaduskomisjoni esimees ehk siinkõneleja (ka konsensuslik otsus) ja saata eelnõu teisele lugemisele, kui esimene lugemine lõpetatakse, 16. maiks 2019 (ka see otsus oli konsensuslik). Aitäh!

Esimees Henn Põlluaas

Kas ettekandjale on küsimusi? Ei ole. Avan läbirääkimised. Kõnesoove ei ole. Lähtudes Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse § 98 lõikest 6, on eelnõu 12 esimene lugemine lõpetatud. Määran eelnõu 12 muudatusettepanekute esitamise tähtajaks k.a 14. mai kell 10.


3. 15:11 Riigikogu otsuse "Korruptsioonivastase erikomisjoni moodustamine" eelnõu (13 OE) esimene lugemine

Esimees Henn Põlluaas

Tänane kolmas päevakorrapunkt on põhiseaduskomisjoni esitatud Riigikogu otsuse "Korruptsioonivastase erikomisjoni moodustamine" eelnõu 13 esimene lugemine. Ettekandja on põhiseaduskomisjoni esimees Jaak Madison.

Jaak Madison

Austatud Riigikogu esimees! Head kolleegid! Nii nagu eelmiste eelnõudegi puhul, tegid põhiseaduskomisjoni liikmed 6. mail k.a otsuse, seekord otsustasid nad algatada korruptsioonivastase erikomisjoni moodustamise eelnõu, mis sai samuti samal päeval menetlusse antud. Järgmisel päeval, 7. mail toimus esimese lugemise arutelu ja arutelu lõpuks selgus, et komisjon otsustas teha ettepaneku saata eelnõu päevakorda 13. maiks 2019 (konsensuslik otsus). Tehti ka ettepanekud määrata muudatusettepanekute esitamise tähtajaks 14. mai kell 10 (konsensuslik otsus), määrata ettekandjaks siinkõneleja (konsensuslik otsus) ja saata eelnõu teisele lugemisele, kui esimene lugemine lõpetatakse, 16. maiks 2019 (ka see otsus oli konsensuslik). Aitäh!

Esimees Henn Põlluaas

Aitäh! Kas ettekandjale on küsimusi? Ants Laaneots, palun!

Ants Laaneots

Aitäh! Kas teil on teada ka liikmete arv selles komisjonis, kui mitu liiget seal on? Ja kes nad nimeliselt on?

Jaak Madison

Eelnõu kohaselt on seal igast fraktsioonist 1 liige ehk lõppkokkuvõttes hakkab komisjonis olema 5 liiget. Tulenevalt uuest Riigikogu kodu- ja töökorra seadusest, mille võttis vastu eelmine parlamendikoosseis, ei kinnitata komisjoni liikmeid enam eraldi otsuse eelnõuga, vaid komisjonide liikmed määravad fraktsioonid ning koosseisud kinnitab Riigikogu juhatus. Seega, neid nimesid ei ole veel paigas.

Esimees Henn Põlluaas

Jürgen Ligi, palun!

Jürgen Ligi

Aitäh! Härra ettekandja! Nüüd, kui on läinud pinevaks diskussiooniks, on mul nende kolme või vähemalt kahe eelnõu kohta ühine küsimus. Kas te ei kaalunud, et kui on tegu komisjoniga, kus võiks olla opositsioonil juhtroll, siis ka liikmete arv võiks seal olla vähemalt tasakaalus? Kas selline teema üldse kerkis või on see liiga utoopiline mõte?

Jaak Madison

Aitäh, austatud küsija! Seda teemat komisjoni istungil eraldi esile ei kerkinud, mitte ükski komisjoni liige ei tõstatanud seda teemat, et liikmete arv komisjonis võiks olla erineval moel määratud. Kõik nõustusid konsensuslikult, et igast fraktsioonist üks liige on sobiv ja optimaalne. Selline see otsus lõpuks ka sai.

Esimees Henn Põlluaas

Aitäh! Rohkem küsimusi ei ole. Avan läbirääkimised. Kõnesoove ei ole. Lähtudes Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse § 98 lõikest 6, on eelnõu 13 esimene lugemine lõpetatud. Määran eelnõu 13 muudatusettepanekute esitamise tähtajaks k.a 14. mai kell 10.


4. 15:15 Vaba mikrofon

Esimees Henn Põlluaas

Järgneb vaba mikrofon. Kõigil soovijail on võimalus pärast haamrilööki registreeruda sõnavõtuks vabas mikrofonis. Kuna kõnesoove ei ole, siis kuulutan istungi lõppenuks.

Istungi lõpp kell 15.15.

Lossi plats 1a, 15165 Tallinn, tel +372 631 6331, faks +372 631 6334
riigikogu@riigikogu.ee