Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

header-logo

XIV Riigikogu, I Istungjärk, täiskogu korraline istung
Teisipäev, 30.04.2019, 10:00

Toimetatud

10:00 Istungi rakendamine

Aseesimees Helir-Valdor Seeder

Austatud Riigikogu, tere hommikust! Alustame täiskogu I istungjärgu 4. töönädala teisipäevast istungit.


1. 10:00 Riigikogu liikme Andrei Korobeiniku ametivanne

Aseesimees Helir-Valdor Seeder

Seoses uue Vabariigi Valitsuse ametisse nimetamisega asus 25. aprillil Riigikogu liikmeks asendusliige Andrei Korobeinik. Kuulame ära tema ametivande. Palun, Andrei Korobeinik!

Andrei Korobeinik

Asudes täitma oma kohustusi Riigikogu liikmena Riigikogu XIV koosseisus, annan vande jääda ustavaks Eesti Vabariigile ja tema põhiseaduslikule korrale. (Aplaus.)


10:01 Istungi rakendamine

Aseesimees Helir-Valdor Seeder

Kas Riigikogu liikmetel on soovi anda üle eelnõusid või arupärimisi? Mihhail Stalnuhhin, palun!

Mihhail Stalnuhhin

Härra juhataja! Lugupeetud kolleegid! Kolme fraktsiooni, Eesti Keskerakonna, Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna ja Isamaa fraktsiooni nimel annan üle Riigikogu otsuse "Riigikogu probleemkomisjoni moodustamine eesti keele õppe arenguga tegelemiseks" eelnõu. Nii mõnigi imestab selle üle, aga sellel aastal saab keeleseadus 30-aastaseks ja oleks aeg vaadata, mida on õnnestunud nende aastatega ära teha. Vähemalt 20 aastat olen ma siin saalis igal aastal kuulanud debatte ühel ja samal teemal. Lõppude lõpuks oleks aeg välja selgitada, mitukümmend või mitusada miljonit eurot oleme me sellel eesmärgil ära kulutanud, mida me oleme saavutanud, milline on juurdepääs õppe- ja metoodilistele vahenditele, kuidas toimub koolitamine ja milline on süsteem, kui see üldse olemas on. See oleks selle probleemkomisjoni põhiline eesmärk.
Ma pöördun siit puldist praegu kõigi fraktsioonide poole. Fraktsioonid on selles komisjonis ilmtingimata pariteetselt esindatud. Aga mul on südamlik palve. Minu unistus on, et te leiaksite võimaluse valida oma fraktsioonist inimene, kes on – see oleks ideaalne variant – kunagi tegelenud keele õpetamisega või – veidi halvem variant – on töötanud õpetajana koolis või on lihtsalt koolis töötanud ja teab, mis asi see on. Aitäh!

Aseesimees Helir-Valdor Seeder

Jaak Valge, palun!

Jaak Valge

Lugupeetud Riigikogu aseesimees! Lugupeetud kolleegid! Mul on au anda Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna, Eesti Keskerakonna ja Isamaa Erakonna nimel üle eelnõu, mille heakskiitmise korral moodustatakse Riigikogus rahvastikukriisi lahendamise probleemkomisjon. Ajaloolastele meeldib üldiselt öelda, et me seisame hiiglaste õlgadel, ja selles mõttes on see komisjon jätkuks XIII koosseisu ajal töötanud rahvastikukriisi lahendamise probleemkomisjonile, millel on suured teened rahvastikuprobleemide teadvustamisel. Eelnõus ettenähtud komisjon on selle jätkuks ning jätkukomisjonile omaselt on tema ülesanded sõnastatud konkreetsemalt. Tänan tähelepanu eest! Panengi siis üleandmise toime.

Aseesimees Helir-Valdor Seeder

Rohkem eelnõude ja arupärimiste üleandmise soovi Riigikogu liikmetel ei ole. Olen juhatuse nimel vastu võtnud kaks otsuse eelnõu. Riigikogu juhatus menetleb neid vastavalt kodu- ja töökorra seadusele.
Head kolleegid, nüüd mõned teated. Täna pärast täiskogu istungi lõppu toimub siin istungisaalis Eesti-Aafrika parlamendirühma asutamiskoosolek, kokkukutsuja on Mart Nutt. Samuti toimub siin linnalise liikuvuse toetusrühma asutamiskoosolek, kokkukutsuja on Yoko Alender.
Kohaloleku kontroll, palun!
Kohaloleku kontroll
Kohalolijaks registreeris ennast 92 Riigikogu liiget, puudub 9.
Head kolleegid, kuna tänases päevakorras rohkem päevakorrapunkte ei ole, on istung lõppenud.

Istungi lõpp kell 10.07.

Lossi plats 1a, 15165 Tallinn, tel +372 631 6331, faks +372 631 6334
riigikogu@riigikogu.ee