Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

header-logo

10:00 Istungi rakendamine

Aseesimees Taavi Rõivas

Austatud Riigikogu, tere hommikust! Alustame Riigikogu täiskogu V istungjärgu 1. töönädala neljapäevast istungit. Lugupeetud kolleegid, nüüd on teil võimalus üle anda eelnõusid ja arupärimisi. Kersti Sarapuu, palun!

Kersti Sarapuu

Austatud istungi juhataja! Austatud Riigikogu liikmed, tere hommikust teile kõigile! Annan üle Eesti Keskerakonna fraktsiooni, Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni ning Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsiooni ettevalmistatud otsuse eelnõu. Selle eelnõuga soovime luua probleemkomisjoni rahvastikukriisi lahendamiseks. Nagu ka meie koalitsioonileping ütleb, on uue valitsuse peamine väljakutse Eesti rahvastikuprobleemide lahendamine. Probleemkomisjoni loomine ongi üks samm selle eesmärgi poole. Rahvastikukriisi lahendamise probleemkomisjoni peamine eesmärk on teemaga süvitsi tegelda, leida üles kitsaskohad ja otsida lahendusi, mis peaksid panema asjad teistpidi veerema. Aitäh teile!

Aseesimees Taavi Rõivas

Tanel Talve, palun!

Tanel Talve

Lugupeetud juhataja! Teate, head sõbrad! Kui teil vähegi võimalik on, siis ma palun tähelepanu, sest minu meelest on meie töös täna väga oluline verstapost. Kui mu tuttavad said enne valimisi teada, et ma kandideerin Riigikokku, ütlesid väga paljud, et ära ole loll, seal niikuinii midagi ära teha ei saa, mõttetu koht. Minu poolteist aastat siin teie seas on näidanud, et tegelikult saab ära teha küll, kui väga tahta. Täna on verstapost ühe väga tähtsa teema, nimelt riigireformi käsitlemisel. Siin majas ei ole riigireformist eriti rääkida tahetud, küll aga on sellest rääkinud kõikvõimalikud institutsioonid, ettevõtjad, juristid ja muud toredad inimesed.
Täna oleme siis jõudnud nii kaugele, et me moodustame probleemkomisjoni riigireformi teema arutamiseks. Sotsiaaldemokraatide eestvõttel on vahepeal tehtud selle nimel ära päris palju tööd. Nimelt on põhiseaduskomisjoni juures töötanud lausa eraldi töörühm ja me oleme riigireformi arutanud siin oluliselt tähtsa riikliku küsimusena. Täna on mul au üle anda Riigikogu otsuse "Riigikogu probleemkomisjoni moodustamine riigireformi arengusuundade väljatöötamiseks" eelnõu. Mul on heameel öelda, et selle on esitanud kolm fraktsiooni: Sotsiaaldemokraatliku Erakonna, Eesti Keskerakonna ning Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsioon. Aitäh teile, et olete seda teemat tõsiselt võtnud, ja jõudu meile selle tööga edasi tegelda!

Aseesimees Taavi Rõivas

Aitäh! Rohkem kõnesoove ei ole. Olen Riigikogu juhatuse nimel vastu võtnud kaks eelnõu. Riigikogu juhatus otsustab nende edasise menetlemise Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse kohaselt.
Palun teeme nüüd kohaloleku kontrolli!
Kohaloleku kontroll
Kohalolijaks registreerus 82 Riigikogu liiget ja puudub 19.


1. 10:04 Riigikogu otsuse "Riigikogu liikmest Eesti Rahvusraamatukogu nõukogu liikmete nimetamine" eelnõu (353 OE) esimene lugemine

Aseesimees Taavi Rõivas

Head Riigikogu liikmed! Täna on meil päevakorras kultuurikomisjoni esitatud Riigikogu otsuse "Riigikogu liikmest Eesti Rahvusraamatukogu nõukogu liikmete nimetamine" eelnõu 353 esimene lugemine. Juhin tähelepanu, et selle päevakorrapunkti arutelul on igal Riigikogu liikmel võimalus esitada ettekandjale üks suuline küsimus. Ma palun juhtivkomisjoni ettekandeks kõnetooli kultuurikomisjoni liikme Toomas Jürgensteini!

Toomas Jürgenstein

Hea eesistuja! Head kolleegid! Käesolev eelnõu puudutab Riigikogu liikmest Eesti Rahvusraamatukogu nõukogu liikmete nimetamist. Põhjused on lihtsad. 14. detsembril 2016 esitas kultuurikomisjon Riigikogule otsuse eelnõu Eesti Rahvusraamatukogu nõukogusse uute Riigikogu liikmete nimetamiseks, sest Riigikogu liige Mark Soosaar oli omal soovil Riigikogu liikme kohalt tagasi astunud ja Riigikogu liige Aadu Must oli omal soovil rahvusraamatukogu nõukogu liikme kohalt tagasi astunud. Lähtuvalt Eesti Rahvusraamatukogu seaduse § 8 lõikest 7 nimetab Riigikogu kultuurikomisjoni ettepanekul nõukogusse uued liikmed ajani, mis on jäänud asendatavate liikmete volituste lõpuni. Kultuurikomisjonis olime kenasti üksmeelsed. Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni ettepanek oli nimetada rahvusraamatukogu nõukogusse minu pinginaaber Barbi Pilvre ning Eesti Keskerakonna fraktsiooni ettepanek oli nimetada nõukogusse Toomas Väinaste. Kultuurikomisjon otsustas veel, et komisjoni esindaja on siinkõneleja, ja tegime ka ettepaneku viia läbi eelnõu lõpphääletus. Aitäh!

Aseesimees Taavi Rõivas

Aitäh! Teile on ka küsimusi. Jürgen Ligi, palun!

Jürgen Ligi

Aitäh! Hea ettekandja! Te kirjeldasite väga täpselt selle otsuse õiguslikke aluseid. Aga kus on selle otsuse moraal? Rahvas on ju lugenud paljusid tekste ja pealkirju, kuidas nõukogusid Riigikogu liikmetest puhastatakse. See oli ühel hetkel justkui peamine ajend, miks ka valitsus kukutada. Põhjustest võib muidugi pikalt rääkida ja need on kindlasti olemas, aga see oli nagu selline avapauk, et puhastame nõukogud Riigikogu liikmetest, poliitikud ei kõlba sinna. Kus on selle otsuse moraal ja selle seaduse regulatsioon? Kuidas saab üks Riigikogu liige olla üldse nõukogukõlblik?

Toomas Jürgenstein

Aitäh! See on õiglane küsimus ja ma oleksin olnud imestunud, kui seda küsimust ei oleks tulnud. Ma mäletan, et Rainer Vakrale esitati mõni aeg tagasi umbes analoogiline küsimus. Eks ma siis valmistusin selleks ja tegelikult ma vastaksin ühe looga. See puudutab kahte malekorüfeed. Andres Ammas parandab mind, kui mul see lugu valesti meeles on. Need on Boriss Spasski, kes oli maailmameister aastatel 1969–1972, ja meie enda igavene teine Paul Keres. See lugu on kirjas Boriss Spasski mälestustes. Ta oli saanud maailmameistriks ja ostnud uue auto, sõitis sellega ja Keres istus kõrval. Oli üsna palju liiklusmärke, kus olid kiirusepiirangud. Spasskil oli uus auto, ta oli öelnud, et nii palju mõttetuid piiranguid. Keres oli vastanud talle umbes niimoodi – võib-olla mul ei ole väga täpselt meeles –, et nii kaua, kui seadused ei ole ideaalsed, elame nende seaduste kohaselt, mis on. Mulle tundub, et ma vastaksin umbes niimoodi. Ka mina olen Riigikogu liikmete nõukogudesse kuulumise koha pealt, ütleme, suhteliselt skeptiliselt meelestatud, aga antud juhul me elame seaduste kohaselt.

Aseesimees Taavi Rõivas

Kalle Palling, palun!

Kalle Palling

Aitäh! Hea Toomas, väga hea lugu! (Naer.) Minu arust võiksid Riigikogu liikmed kuuluda küll nõukogudesse, sh ka äriühingute nõukogudesse. Tähtis on vaid see, et need, kes liikmeid sinna nimetavad, suudaksid vähemasti kolme lausega põhjendada, miks need inimesed just konkreetsesse nõukogusse peaksid kuuluma. Aga ma küsin, ega te ei ole oma fraktsioonis või koalitsiooni eestseisuses arutanud, kui kaugel on nõukogude komplekteerimise nimetamiskomitee loomine, mis teie koalitsioonileppes suurelt välja käidi.

Toomas Jürgenstein

Aitäh! Aus vastus on, et hetkel jään vastuse võlgu. Võimalik, et tegemist on minu ebatäiusliku mäluga, aga mul ei ole meeles, et ma oleksin osalenud mingil koosistumisel, olgu siis formaalsel või mitteformaalsel, kus sellel teemal oleks kuhugi jõutud.

Aseesimees Taavi Rõivas

Arto Aas, palun!

Arto Aas

Aitäh! Kas te võite täpsustada, milline on nõukogu liikmete tasu ja kes on teised nõukogu liikmed?

Toomas Jürgenstein

Teised nõukogu liikmed on Riigikogu liige Igor Gräzin, Tallinna Tehnikaülikooli raamatukogu direktor Jüri Järs, riigiarhivaar Priit Pirsko ning ametikoha järgi kuuluvad nõukogusse Riigikogu Kantselei direktor Maria Alajõe ja Kultuuriministeeriumi asekantsler Tarvi Sits. Vastavalt eelnõule lisanduvad nüüd siis Barbi Pilvre ja Toomas Väinaste.

Aseesimees Taavi Rõivas

Aitäh! Kalle Palling, teil on selle päevakorrapunkti raames võimalik esitada ainult üks küsimus. Järgmisena Aivar Sõerd, palun!

Aivar Sõerd

Austatud juhataja! Austatud ettekandja, te jätsite vastamata Arto Aasa teisele küsimusele. Palun vastake sellele ka!

Toomas Jürgenstein

Aitäh! Palun vabandust! Ma enne juba vihjasin oma selektiivsele mälule. See tasu on lihtsasti leitav, aga hetkel ma tõesti ei tea seda. Võime hiljem koos maha istuda, natuke guugeldada ja me leiame vastuse.

Aseesimees Taavi Rõivas

Kristen Michal, palun!

Kristen Michal

Aitäh, hea juhataja! Austatud ettekandja! Mis te ise pakuksite, kui suur see õiglane tasu võiks olla?

Toomas Jürgenstein

Ma olen elupäevad olnud kooliõpetaja ja ma ei ole alati sugugi mitte vältinud seda, kui niisuguse küsimuse puhul, mis ei ole põhimõtteline, keegi teeb esireas kas suuga liigutusi või ütleb kuuldavalt vastuse ette. Ma ei nimeta nimesid, aga minu kõrvu kuuldus kusagilt summa 60 eurot. Mulle tundub, et on 60 eurot kuus. Nii et mul on hästi suur au, kui minu mõte läheb seadusandja senise mõttega kokku. Ma pakun, et 60 eurot kuus. Kui ma eksin, siis vaatame pärast koos järele. Niisugune see vastus hetkel on.

Aseesimees Taavi Rõivas

Toomas Kivimägi, palun!

Toomas Kivimägi

Aitäh, lugupeetud ettekandja! Minuni on jõudnud sellised kuuldused, et kultuuriminister on teinud ettepaneku kutsuda tagasi üks Riigikogu liige SA Endla Teater nõukogu koosseisust. Viidates teie väärtustele ja põhimõtetele, kas siin ei ole tegemist topeltstandarditega, kui rahvusraamatukogu puhul on nõukogusse  kuulumine aktsepteeritud, aga täpselt analoogse SA Endla Teater puhul ei peeta seda põhjendatuks?

Toomas Jürgenstein

Aitäh! Ma saan aru, et esialgu on tegemist veel kuuldusega. Mul on küllaltki raske kommenteerida kuuldust, mida ma ise kontrollinud ei ole. Aga mulle tundub, et minu niisugune, nagu vist nimetati, moraalne alus on ikkagi needsamad Paul Kerese sõnad. Seadused on ebatäiuslikud. Me kõik püüdleme selle poole, et nad oleksid täiuslikumad. Missugusel juhul on Riigikogu liikmete olek nõukogudes õigustatud ja kus kohas on see võib-olla mõttekas – ma möönan, et see on niisugune teema, millele ma hetkel kindlasti ei ole valmis vastama.

Aseesimees Taavi Rõivas

Järgmisena palun Jaak Madison!

Jaak Madison

Aitäh, austatud Riigikogu istungi juhataja! Hea ettekandja! Te ei oska praegu täpselt öelda, kui suur see tasu on, ja me peame siin pakkuma, et umbes 60 eurot, pluss või miinus. Äkki oleks mõistlikum selle eelnõuga järgmisel nädalal uuesti siia tagasi tulla ja me saaksime täpsema ülevaate? Selle otsustamine, kes saab nõukogu liikmeks, on ikkagi väga vastutusrikas. Ma arvan, et seda ei saa siin niisama kiiresti ära otsustada ja rohelisele nupule vajutada. Ma arvan, et see vajab väga põhjalikku analüüsi ja selgitustööd. Mis te arvate ettepanekust, et praegu võtaks selle asja tagasi ja tuleks järgmisel nädalal uuesti saali? Räägiks siis täpselt üle need faktid ja asjaolud, et kui palju tasustamismäär on ja kõik muu sinna juurde.

Toomas Jürgenstein

Hea Jaak, aitäh! Nii nagu ma ütlesin, mul on 25-aastane kooliõpetaja kogemus. Ma tunnetan üsna täpselt,  millal öeldakse ette valesti ja millal õigesti. Ma olen täiesti nõus, et siin saalis on selles küsimuses minust tunduvalt kompetentsemaid inimesi. Ma tajusin nende kompetentsemate inimeste poolt abi ja ma usaldan neid. Nii et ma ei näe mingit põhjust seda eelnõu tagasi võtta. Aga küsimus on kindlasti põhjendatud.

Aseesimees Taavi Rõivas

Helmut Hallemaa, palun!

Helmut Hallemaa

Aitäh, eesistuja! Hea ettekandja! Siin on nii palju rahast räägitud. Kui minust endast rääkida, siis mina oleks nõus minema sellesse nõukogusse ka ilma rahata ehk ilma 60 eurota, kui seda vaja on. Minu küsimus on aga sisuline. Riigis on erinevaid nõukogusid, praegusel juhul on tegemist rahvusraamatukoguga, ma rõhutan, rahvusraamatukoguga. Kas te näete ka, et see nõukogu on selline, mille töös meil oleks oluline osaleda?

Toomas Jürgenstein

Aitäh! Mul on siin üsna mitmeid ahvatlusi, mis suunas oma mõtterännakuid seada. Mul jäi ütlemata, et see on jällegi hästi hea küsimus. See seondub natuke kõnealuse küsimusega üleüldse. Tõepoolest, rahvusraamatukogu, rahvusooper, mille nõukogu koosseis tuleb meie ette arutusele vist tuleval nädalal, ma ei ole kindel. Ma olen aeglase mõtlemisega, jätame selle küsimuse vastuse ka kohviku teemaks. Mulle tundub, et siin me saame õige mitmeid filosoofe mängu tuua, isegi religiooni. Hetkel läheb mul oma mõtete koondamine pisut visalt.

Aseesimees Taavi Rõivas

Henn Põlluaas, palun!

Henn Põlluaas

Aitäh, hea eesistuja! Lugupeetud sõnavõtja! Huvitav, et täna ei ole poolt sõnagi räägitud sellest isikust, kes kandideerib või on mõeldud selle koha peale. Ma arvan, et kui me peame tegema sellise otsuse, kes ja kas, siis oleks täiesti elementaarne, et lugupeetud sõnavõtja annaks meile ka ülevaate kandidaadi ehk siis Barbi Pilvre taustast, senisest tegevusest, tema plaanidest seal nõukogus, mille poolest just nimelt tema on sobiv selle koha peale, mitte keegi teine isik jne. Paluks sellist informatsiooni ka! Ilma selleta ei ole võimalik ju otsustada. Kas siin ei teki mingisugust huvide konflikti, kuna tegemist on kunagise ajakirjanikuga?

Toomas Jürgenstein

Aitäh! Ma arvan, et küsimus on loomulik. Huvide konfliktis ma ei ole kindel. Barbi Pilvre on Riigikogu liige. Me kõik, mitte just kõik, aga nii mõnigi meist on kunagi pidanud väga mitmesuguseid ameteid. Minu esimene amet oli insener zooloogiamuuseumis, sealt edasi tuleb veel kummalisi ameteid, tuletõrjuja olen olnud. Otsida huvide konflikti tulenevalt kunagi peetud ametist ei tundu mulle väga mõttekas. Aga võin kinnitada, et Barbi Pilvre on väga võluv ja meeldiv vestluskaaslane, ning mulle tundub, et võib-olla ei ole ma isegi vääriline teda iseloomustama. Nii et Riigikogu kohvik on kindlasti sobiv paik, kus te saate kolleegile vajalikud küsimused esitada.

Aseesimees Taavi Rõivas

Järgmisena Urmas Kruuse, palun!

Urmas Kruuse

Austatud istungi juhataja! Hea ettekandja! Te olete mitmel korral rõhutanud oma õpetajaametit. Ma isiklikult olen kindlasti teile tänulik, et olete oma elus sellise missiooni võtnud ja seda ametit pidanud. Aga mul tekkis lähtuvalt sellest etteütlemisest üks dilemma. Kuidas te ise käituksite sellise õpilasega, kes on tulnud teile vastama ja täiendab oma teadmiste pagasit etteütlemisega? Kas te saadaksite ta kohe tagasi ja paluksite tal uuesti vastama tulla või teeksite kerge märkuse, alandaksite hinnet ja juhiksite tähelepanu, et järgmine kord võiks võõrast abi mitte kasutada?

Toomas Jürgenstein

Aitäh! Tegelikult on see küsimus tänapäeva koolisüsteemi või kooli kohta üldisemalt. Võtame näiteks kontrolltööd. Ma möönan küll, et me oleme eelnõu teemadest vist natuke kaugele läinud. Kontrolltöö tegemine avatud materjalidega – ma tean, et mõni õpetaja peab seda mahakirjutamiseks. Minule see väga meeldib. Materjalid on ees, õpilane peab leidma võimalused, kuidas luua seoseid, kuidas leida fookuspunktid. Ma olen teinud kontrolltöid ka grupiti, st töötatakse kahe-kolmekesi. Mulle tundub, et tänapäeva maailm nõuab üsna palju niisugust tiimitööd. Ja numbrid on Google'i abil – ma ütlen robustselt, aga neid võimalusi on peale Google'i veel palju – üsna lihtsalt leitavad. Nii et kui mõni õpilane ütleb ette mingisuguse puuduva fakti, eluaasta või minu poolest näiteks sündmuse toimumise aja, siis oluline on, missugune sündmus toimus enne mida ja missugune pärast mida. Aga see, missugune oli nende täpne toimumisaeg ... Aadu Must vaatab mind võib-olla natuke kriitiliselt, aga selle aja leiab tänapäeva tehnikaga üsna kähku. Nii et üldjuhul niisuguste etteütlemiste puhul, mis puudutavad mõnda fakti, ma olen patsutanud õlale ja ei ole tavaliselt midagi ette võtnud.

Aseesimees Taavi Rõivas

Järgmisena Laine Randjärv, palun!

Laine Randjärv

Aitäh, juhataja! Hea Toomas! Ma ei tule sulle praegu appi mitte sellepärast, et sa oled olnud Hugo Treffneri Gümnaasiumis mu laste õpetaja ja väga armastatud õpetaja, vaid aitan sind kui head kolleegi. Tegelikult on ka selliseid etteütlemisi, mis faktidel põhinevad. Ma tahan saalile öelda, et on olemas Eesti Rahvusraamatukogu seadus ja seal on kirjas selline lause: "Nõukogu liikmele makstakse tasu kuni kahe kuupalga alammäära ulatuses aastas vastavalt tema osavõtule koosolekutest." Ehk siis infoks, et see 60 eurot võib olla ka muutlik, sest see oleneb sellest, missugune on ühel või teisel aastal palga alammäär. See tasu arvutatakse tulenevalt n-ö statistilisest tulemusest ja võib niisiis olla erinev. Nii et, hea Toomas, sulle kui heale kolleegile kultuurikomisjonist selline väike etteütlemine.

Toomas Jürgenstein

Aitäh! See näitabki, kuidas grupitöö või rollimängud aitavad tänapäeva koolis teatud teemasid selgitada.

Aseesimees Taavi Rõivas

Aadu Must, palun!

Aadu Must

Aitäh, juhataja! Lugupeetud Toomas! Sa räägid väga sümpaatselt üldharivat juttu ja ma arvan, et sellest on tõepoolest kasu. Kas sulle aga ei tundu, et see nõukogude küsimus – selgitamine, mis on sihtasutuste nõukogu, mis on äriettevõtete nõukogu jne – on nii segane ja erutab nii sügavalt, eriti tasu poolest, meie kolleege Reformierakonnast, et peaks tegema järeleaitamistunni? Mul oli hiljuti üks selline juhtum, kus üks praeguseks küll parlamendist lahkunud Reformierakonna liige oli täis püha viha, miks teda kutsuti tagasi ühe kliiniku nõukogust, kuhu minister oli ta nimetanud, aga Aadu Must valest erakonnast – või just õigest erakonnast, mine võta nüüd kinni – on Tartu Ülikooli Kliinikumi nõukogus edasi. Vaatamata sellele, et ma olin linna esindaja, astusin ma tema rahustuseks tõepoolest tagasi, et tal ei oleks seda suurt, õudset solvumust.  Nähtavasti on need teemad hästi segased. Kas teha mingisugune järeleaitamistund headele kolleegidele, kes sellest teemast hästi aru ei saa? Nähtavasti ei peaks seda tegema mitte kultuurikomisjonis. Kus seda teha?

Toomas Jürgenstein

Aitäh! Kas nimetada seda järelaitamistunniks või selgeks rääkimise tunniks, igatahes tundub see mulle hea mõte. Ma olen selle mõtte eest väga tänulik.

Aseesimees Taavi Rõivas

Aitäh! Rohkem küsimusi ettekandjale ei ole. Kas fraktsioonide liikmetel on soovi avada läbirääkimisi? Palun, Reformierakonna fraktsiooni nimel Jürgen Ligi!

Jürgen Ligi

Austatud juhataja! Austatud Riigikogu! Aadu Must läks ilmaasjata tõredaks. Tänane dispuut oli loomulikult heatahtlikult lõbus, mitte kuri, aga teema ise selle taga on täiesti tõsine. Ma arvan, et me oleme teinud Riigikogule ja parlamentarismile sellega karuteene, et oleme lasknud avalikku agendasse sellised pealkirjad ja hoiakud, et Riigikogu liikmed on kuidagi räpased, et nemad ei tohi kuuluda mingitesse juhtorganitesse ja et see on kuidagi korruptiivne või isegi põhjus, miks kukutada valitsus. Riigikogu liikmed on siiski avalikkuse esindajad ja küsimus ei ole nende ametis. Riigikogu liikmete kuulumine sihtasutuste ja äriühingute nõukogudesse või ka avalik-õiguslike asutuste nõukogudesse ei ole iseenesest vastuolus põhiseadusega. Siin on tegu ühe müüdiga, mis on loodud ühe õiguskantsleri seisukoha järgi, ülejäänud õiguskantslerid pole sellega nõustunud. Probleem on ainult nende määramise viisis.
Praegusel juhul me määrame Riigikogu liikmeid rahvusraamatukogu nõukogusse väga laitmatul viisil ja meie fraktsioonil ei ole selle vastu absoluutselt mitte midagi. Teinekord kahtleme võib-olla inimestes, kes sinna määratakse, õieti mitte inimestes endis, vaid nende pädevuses. Me näiteks arvame, et kitsekari ei ole väike ooperikoori mudel, ja sellepärast ei peaks selle kogemuse põhjalt kuuluma rahvusooperi nõukogusse. Aga meil ei ole ka selle inimese vastu midagi, sest tema elukogemus on kindlasti väärtuslik, lihtsalt see ei ilusta seda protsessi. Kindlasti ei muuda seda protsessi räpaseks aga see, kui inimene, kellel on vastav haridus, juhtimiskogemus, on määratud kuhugi riigiettevõtte nõukogusse. Ei, mina olen kuulunud mitmesse riigiettevõtte nõukogusse, saanud sealt üliväärtusliku kogemuse, olnud alati pigem kõige aktiivsem ja sisulisem nõukogu liige. Ja ma ei kahetse seda, ma ei pea ennast räpaseks. Mul on juhtimiskogemus, mul on majandusharidus, mul on ettevõtlusharidus, mul on veel haridusi, mis võimaldavad mul kaasa lüüa strateegilises juhtimises. Ma olen läbinud ka strateegilise juhtimise kursusi, rahvusvahelisi kursusi, mis lubavad mul sellise asjaga tegelda. Selles mõttes ma ei häbene üldse, et ma kuulun nõukogusse, ja ütlen, et ma võiksin edasi kuuluda.
Ärme ennast määrime, ärme määrime parlamentarismi kui sellist ja võtame selle teema tõepoolest sisuliselt ette! Ma ei arva, et selle tulemus peab olema Riigikogu liikmete kuulumine nõukogudesse, aga me peaks pesema ennast puhtaks sellest poliitilisest määrimisest, milles me oleme ise osalised olnud. Minu teada ei ole Riigikogu liikmete puhul olnud selliseid olulisi korruptsioonikahtlusi, huvide konflikti juhtumeid nõukogudes. Minu teada ei ole neid olnud. On olnud Riigikogu eksliikmete puhul, on olnud poliitilise taustaga inimeste puhul, aga mitte sellepärast, et nad on Riigikogu liikmed. Nii et hääletame kõik üksmeelselt selle nõukogu poolt ja oleme sõbralikud edasi, ärme oleme kurjad! Täna oli meil aega, täna oli meil lõbus, aga teema selle taga on tegelikult tõsine ja puudutab meid kõiki. Aitäh!

Aseesimees Taavi Rõivas

Aitäh! Sõnavõtt kohapealt, Aadu Must, palun!

Aadu Must

Mind häiris veidi kolleeg Jürgen Ligi solvav repliik Martin Repinski kohta, mis oli üheselt tuvastatav isikurünne. Samas ma küsiksin kultuurikomisjoni esimehena, kuna ainult kultuurikomisjonil on pädevus muuta eelnõusid, mida esitatakse nõukogu liikmete kohta, kas Jürgen Ligi kandideerib oma kõrgesti kiidetud kõikvõimsuses ehk rahvusooperi nõukogu liikmeks, kuna ta on alati nii abivalmis, nii lahke, olevat igal pool sõna võtnud ja aidanud. Ma olen nõus tegema Martin Repinskile ettepaneku oma kandidatuur Jürgen Ligi heaks tagasi võtta.

Aseesimees Taavi Rõivas

Head kolleegid! Meil ei ole otseselt ette nähtud sellist korda, et kohal istudes oleks võimalik omavahel pingpongi mängida. Aga tulles vastu Aadu Musta ilmselgele soovile, annan Jürgen Ligile võimaluse vasturepliigiks. Ole hea, Jürgen Ligi!

Jürgen Ligi

Ausõna, mulle ei ole pähegi tulnud, et ma peaks kuuluma Estonia nõukokku. See ei ole mulle pähegi tulnud! Mul ei ole vastavat ettevalmistust ja ma ei oleks seal usutav.

Aseesimees Taavi Rõivas

Aitäh! Rohkem läbirääkimiste soove ei ole. Austatud Riigikogu! Tulenevalt Riigikogu kodu- ja töökorra seadusest ei saanud selle eelnõu kohta muudatusettepanekuid esitada. Juhtivkomisjoni ettepanek on panna eelnõu 353 lõpphääletusele ja me läheme lõpphääletuse juurde.
Austatud Riigikogu, panen hääletusele kultuurikomisjoni esitatud Riigikogu otsuse "Riigikogu liikmest Eesti Rahvusraamatukogu nõukogu liikmete nimetamine" eelnõu 353. Palun võtta seisukoht ja hääletada!
Hääletustulemused
Eelnõu poolt hääletas 70 Riigikogu liiget, vastu oli 1 ja erapooletuid 5. Eelnõu on otsusena vastu võetud.
Head kolleegid, tänane istung on lõppenud. Soovin kõigile tulemuslikku töönädala jätku!

Istungi lõpp kell 10.35.

Lossi plats 1a, 15165 Tallinn, tel +372 631 6331, faks +372 631 6334
riigikogu@riigikogu.ee