Riigikogu
Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

header-logo

XIII Riigikogu, III Istungjärk, täiskogu korraline istung
Teisipäev, 17.05.2016, 10:00

Toimetatud

10:00 Istungi rakendamine

Aseesimees Helir-Valdor Seeder

Hea kolleegid, tere hommikust! Alustame Riigikogu täiskogu III istungjärgu 15. töönädala teisipäevast istungit. Eelnõude ja arupärimiste üleandmine. Palun, Anneli Ott!

Anneli Ott

Lugupeetud juhataja! Head kolleegid! Annan Eesti Keskerakonna fraktsiooni nimel üle otsuse eelnõu seadusmuudatuse algatamiseks, millega võimaldataks ka füüsilisest isikust ettevõtjal saada riiklikult tasustatud isapuhkust. Seeläbi oleks võimalik lõpetada füüsilisest isikust ettevõtjate ebavõrdne kohtlemine teiste töötavate isadega võrreldes. Isapuhkus on kümme tööpäeva kestev puhkus, mida isa saab võtta perioodil, mis vahetult eelneb või järgneb lapse sünnile. Selleteemalise arupärimise esitasime tervise- ja tööministrile 23. märtsil ja kirjaliku küsimuse justiitsminister Urmas Reinsalule 19. aprillil. Justiitsminister vastas ja leidis, et tegemist pole õiguslikult korrektse olukorraga. Seetõttu soovime selle olukorra likvideerida. Me tahame, et kõiki isasid koheldaks võrdselt. Aitäh!

Aseesimees Helir-Valdor Seeder

Toomas Kivimägi, palun!

Toomas Kivimägi

Kõrgeauline istungi juhataja! Head kolleegid! Head külalised! Majanduskomisjon algatab toote nõuetele vastavuse seaduse muutmise seaduse eelnõu. Mäletatavasti pöördus õiguskantsler eelmise aasta lõpus Riigikogu poole ettepanekuga viia toote nõuetele vastavuse seadus kooskõlla põhiseadusega. Kõne all oli akrediteerimistasude kehtestamine. Teadupärast on akrediteerimine avalik-õiguslik teenus, mille eest tasu kehtestamine peab olema sätestatud kas seaduses või antud selle jaoks volitusnorm. Aga seda volitusnormi antud ei ole ja akrediteerimistasud on kehtestanud akrediteerimiskeskus. Sellest tulenevalt ongi selle eelnõuga kavas vigade parandus. On ettepanek, et mõned konkreetsed tasud sätestaks Riigikogu ise, aga samas on mõningate komponentide puhul antud volitusnorm nende tasude kehtestamiseks Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile. Loodan väga teie toetusele, et me saaksime enne suvepuhkust selle seaduseelnõu seadusena vastu võetud ja vigade paranduse tehtud. Aitäh!

Aseesimees Helir-Valdor Seeder

Aitäh! Rohkem eelnõude ega arupärimiste üleandmise soovi ei ole. Olen juhatuse nimel vastu võtnud kaks eelnõu. Riigikogu juhatus menetleb neid kodu- ja töökorra seaduse kohaselt.
Teated. Täna pärast täiskogu istungi lõppu toimuvad siin istungisaalis järgmiste ühenduste asutamiskoosolekud: Eesti-Kosovo parlamendirühm, mille kokkukutsuja on Mart Nutt, Eesti-Tadžikistani parlamendirühm, mille kokkukutsuja on Aadu Must, ja jalgrattaga liiklemise ning linnaratturite toetusrühm, mille kokkukutsuja on Heidy Purga.
Head kolleegid, teeme palun kohaloleku kontrolli!
Kohaloleku kontroll
Kohalolijaks registreerus 84 Riigikogu liiget, puudub 17.


1. 10:05 Haldusreformi seaduse eelnõu (200 SE) teise lugemise jätkamine

Aseesimees Helir-Valdor Seeder

Läheme tänaste päevakorrapunktide menetlemise juurde. Esimene päevakorrapunkt on Vabariigi Valitsuse algatatud haldusreformi seaduse eelnõu 200 teise lugemise jätkamine. Tuletan meelde, et me jõudsime 56. ettepaneku hääletamiseni ja selle muudatusettepaneku läbimõtlemiseks võetud kümneminutiline vaheaeg on samuti läbi. Seega saame kohe minna 56. muudatusettepaneku hääletamise juurde. 56. muudatusettepaneku on esitanud Eesti Keskerakonna fraktsioon. Juhtivkomisjoni seisukoht on jätta see arvestamata.
Head kolleegid, panen hääletusele 56. muudatusettepaneku, selle on esitanud Eesti Keskerakonna fraktsioon. Juhtivkomisjoni seisukoht on jätta see arvestamata. Palun võtta seisukoht ja hääletada!
Hääletustulemused
Ettepaneku poolt hääletas 29 Riigikogu liiget ja vastu 52, erapooletuks ei jäänud keegi. Ettepanek ei leidnud toetust.
Järgmine on 57. muudatusettepanek, selle on esitanud Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsioon. Juhtivkomisjoni seisukoht on jätta arvestamata. Martin Helme, palun!

Martin Helme

Aitäh, härra asespiiker! Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsioon palub seda muudatusettepanekut hääletada! Palume enne seda ka kümme minutit vaheaega!

Aseesimees Helir-Valdor Seeder

Vaheaeg kümme minutit.
V a h e a e g

Aseesimees Helir-Valdor Seeder

Head kolleegid, panen hääletusele 57. muudatusettepaneku, selle on esitanud Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsioon. Juhtivkomisjoni seisukoht on jätta arvestamata. Palun võtta seisukoht ja hääletada!
Hääletustulemused
Ettepaneku poolt hääletas 14 Riigikogu liiget ja vastu 50, erapooletuks jäi 1. Ettepanek ei leidnud toetust.
58. muudatusettepaneku on esitanud Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsioon. Juhtivkomisjoni seisukoht on arvestada täielikult. Martin Helme, palun!

Martin Helme

Aitäh! Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsioon palub seda hääletada ja palub enne hääletust kümme minutit vaheaega!

Aseesimees Helir-Valdor Seeder

Vaheaeg kümme minutit.
Valdo Randpere, kas teil on protseduuriline küsimus? Palun anda Valdo Randperele mikrofon!

Valdo Randpere

Loomulikult protseduuriline küsimus. Ma olen nüüd terve nädalavahetuse kuulnud, et EKRE võtab vaheaegu, selleks et mõni hea muudatusettepanek eelnõusse jõuaks. Siin on nüüd üks hea muudatusettepanek, mis on jõudnud eelnõusse, EKRE oma ka veel, aga ikkagi tahavad nad seda hääletada. Äkki on see eksitus. Kas istungi juhataja ei peaks nende tähelepanu juhtima sellele, et kui nad selle ettepaneku hääletusele panevad, siis nad riskivad, et nende hea ettepanek ei jõuagi seadusesse?

Aseesimees Helir-Valdor Seeder

Aitäh! Kümneminutiline vaheaeg, härra Valdo Randpere, ongi just selle jaoks, et te saaksite Martin Helmega need asjad selgeks rääkida.
V a h e a e g

Aseesimees Helir-Valdor Seeder

Panen hääletusele 58. muudatusettepaneku, selle on esitanud Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsioon. Juhtivkomisjoni seisukoht on arvestada täielikult. Palun võtta seisukoht ja hääletada!
Hääletustulemused
Ettepaneku poolt hääletas 58 Riigikogu liiget ja vastu 2, erapooletuks ei jäänud keegi. Ettepanek leidis toetust.
59. muudatusettepaneku on esitanud Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsioon. Juhtivkomisjoni seisukoht on jätta see ettepanek arvestamata. Martin Helme, palun!

Martin Helme

Aitäh, härra asespiiker! Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsioon palub seda ettepanekut hääletada ja palub enne hääletust kümme minutit vaheaega!

Aseesimees Helir-Valdor Seeder

Vaheaeg kümme minutit.
V a h e a e g

Aseesimees Helir-Valdor Seeder

Panen hääletusele 59. muudatusettepaneku, selle on esitanud Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsioon. Juhtivkomisjoni seisukoht on jätta arvestamata. Palun võtta seisukoht ja hääletada!
Hääletustulemused
Ettepaneku poolt hääletas 11 Riigikogu liiget ja vastu 49, erapooletuks jäi 3. Ettepanek ei leidnud toetust.
Head kolleegid, Reformierakonna fraktsioon on teinud ettepaneku pikendada tänast Riigikogu täiskogu istungit kella 14-ni. Ma panen selle Reformierakonna ettepaneku hääletusele. Head kolleegid, panen hääletusele ... Kolleeg Henn Põlluaas, kas teil on protseduuriline küsimus?

Henn Põlluaas

Aitäh! Oleksin palunud enne hääletust kümme minutit vaheaega. (Vahelehüüded saalist.) Ei olnud hilja!

Aseesimees Helir-Valdor Seeder

Vaheaeg kümme minutit.
V a h e a e g

Aseesimees Helir-Valdor Seeder

Head kolleegid, tähelepanu! Panen hääletusele Reformierakonna fraktsiooni ettepaneku pikendada Riigikogu täiskogu istungit teisipäeval, 17. mail 2016 kuni kella 14-ni. Palun võtta seisukoht ja hääletada!
Hääletustulemused
Ettepaneku poolt hääletas 49 Riigikogu liiget ja vastu 18, erapooletuks ei jäänud keegi. Ettepanek leidis toetust. Me töötame täna kella 14-ni.
Läheme edasi muudatusettepanekutega. 60. muudatusettepaneku on esitanud Eesti Vabaerakonna fraktsioon. Juhtivkomisjoni seisukoht on jätta see ettepanek arvestamata. Andres Ammas, palun!

Andres Ammas

Palun panna see muudatusettepanek hääletusele!

Aseesimees Helir-Valdor Seeder

Aitäh! Henn Põlluaas, palun!

Henn Põlluaas

Enne hääletust palun kümme minutit vaheaega!

Aseesimees Helir-Valdor Seeder

Vaheaeg kümme minutit.
V a h e a e g

Aseesimees Helir-Valdor Seeder

Panen hääletusele 60. muudatusettepaneku, selle on esitanud Eesti Vabaerakonna fraktsioon. Juhtivkomisjoni seisukoht on jätta arvestamata. Palun võtta seisukoht ja hääletada!
Hääletustulemused
Ettepaneku poolt hääletas 8 Riigikogu liiget ja vastu 50, erapooletuks ei jäänud keegi. Ettepanek ei leidnud toetust.
61. muudatusettepanek, selle on esitanud Eesti Vabaerakonna fraktsioon. Juhtivkomisjoni seisukoht on jätta arvestamata, aga Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse § 106 lõike 2 järgi ei kuulu ettepanek hääletamisele.
62. muudatusettepanek, selle on esitanud Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsioon. Juhtivkomisjoni seisukoht on jätta arvestamata. Henn Põlluaas, palun!

Henn Põlluaas

Palun panna see ettepanek hääletusele ja enne seda palun kümme minutit vaheaega!

Aseesimees Helir-Valdor Seeder

Vaheaeg kümme minutit.
V a h e a e g

Aseesimees Helir-Valdor Seeder

Panen hääletusele 62. muudatusettepaneku, selle on esitanud Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsioon. Juhtivkomisjoni seisukoht on jätta arvestamata. Palun võtta seisukoht ja hääletada!
Hääletustulemused
Ettepaneku poolt hääletas 7 Riigikogu liiget ja vastu 49, erapooletuks ei jäänud keegi. Ettepanek ei leidnud toetust.
63. muudatusettepanek, selle on esitanud Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsioon. Juhtivkomisjoni seisukoht on jätta arvestamata. Henn Põlluaas, palun!

Henn Põlluaas

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsioon palub seda ettepanekut hääletada ja enne hääletust kümme minutit vaheaega!

Aseesimees Helir-Valdor Seeder

Vaheaeg kümme minutit.
V a h e a e g

Aseesimees Helir-Valdor Seeder

Panen hääletusele 63. muudatusettepaneku, selle on esitanud Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsioon. Juhtivkomisjoni seisukoht on jätta arvestamata. Palun võtta seisukoht ja hääletada!
Hääletustulemused
Ettepaneku poolt hääletas 5 Riigikogu liiget ja vastu 48, erapooletuks ei jäänud keegi. Ettepanek ei leidnud toetust.
64. muudatusettepaneku on esitanud Eesti Keskerakonna fraktsioon. Juhtivkomisjoni seisukoht on jätta arvestamata. Henn Põlluaas, palun!

Henn Põlluaas

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsioon palub seda punkti hääletada ja enne seda kümme minutit vaheaega!

Aseesimees Helir-Valdor Seeder

Vaheaeg kümme minutit.
V a h e a e g

Aseesimees Helir-Valdor Seeder

Panen hääletusele 64. muudatusettepaneku, selle on esitanud Eesti Keskerakonna fraktsioon. Juhtivkomisjoni seisukoht on jätta arvestamata. Palun võtta seisukoht ja hääletada!
Hääletustulemused
Ettepaneku poolt hääletas 9 Riigikogu liiget ja vastu 42, erapooletuks jäi 3. Ettepanek ei leidnud toetust.
65. muudatusettepaneku on esitanud Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsioon. Juhtivkomisjoni seisukoht on jätta arvestamata. Henn Põlluaas, palun!

Henn Põlluaas

Palun seda punkti hääletada ja palun enne hääletust kümme minutit vaheaega!

Aseesimees Helir-Valdor Seeder

Vaheaeg kümme minutit.
V a h e a e g

Aseesimees Helir-Valdor Seeder

Panen hääletusele 65. muudatusettepaneku, selle on esitanud Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsioon. Juhtivkomisjoni seisukoht on jätta arvestamata. Palun võtta seisukoht ja hääletada!
Hääletustulemused
Poolt hääletas 12 Riigikogu liiget ja vastu 48, erapooletuks ei jäänud keegi. Ettepanek ei leidnud toetust.
66. muudatusettepanek, selle on esitanud Riigikogu liikmed Andres Metsoja, Toomas Kivimägi ja Mark Soosaar. Juhtivkomisjoni seisukoht on jätta arvestamata. Henn Põlluaas, palun!

Henn Põlluaas

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsioon palub seda ettepanekut hääletada ja enne seda kümme minutit vaheaega!

Aseesimees Helir-Valdor Seeder

Vaheaeg kümme minutit.
V a h e a e g

Aseesimees Helir-Valdor Seeder

Panen hääletusele 66. muudatusettepaneku, selle on esitanud Riigikogu liikmed Andres Metsoja, Toomas Kivimägi ja Mark Soosaar. Juhtivkomisjoni seisukoht on jätta arvestamata. Palun võtta seisukoht ja hääletada!
Hääletustulemused
Ettepaneku poolt hääletas 12 Riigikogu liiget ja vastu 34, erapooletuks ei jäänud keegi. Ettepanek ei leidnud toetust.
67. muudatusettepanek, selle on esitanud Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsioon. Juhtivkomisjoni seisukoht on jätta arvestamata. Henn Põlluaas, palun!

Henn Põlluaas

Palun seda ettepanekut hääletada ja enne seda kümme minutit vaheaega!

Aseesimees Helir-Valdor Seeder

Vaheaeg kümme minutit.
V a h e a e g

Aseesimees Jüri Ratas

Head ametikaaslased, Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni palutud vaheaeg on lõppenud. Oleme 67. muudatusettepaneku juures.
Panen hääletusele 67. muudatusettepaneku, selle on esitanud Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsioon. Juhtivkomisjoni seisukoht on jätta arvestamata. Palun võtta seisukoht ja hääletada!
Hääletustulemused
Poolt 12 Riigikogu liiget ja vastu 45, erapooletuks ei jäänud keegi. Ettepanek ei leidnud toetust.
68. muudatusettepaneku on esitanud Eesti Vabaerakonna fraktsioon. Juhtivkomisjoni seisukoht on jätta arvestamata. Andres Herkel, palun teid!

Andres Herkel

Aitäh! Ma palun tungivalt seda ettepanekut hääletada ja toetada!

Aseesimees Jüri Ratas

Selge. Henn Põlluaas, palun!

Henn Põlluaas

Palun enne hääletust kümneminutilist vaheaega!

Aseesimees Jüri Ratas

Selge. Enne tungivat hääletamist võtame kümme minutit vaheaega.
V a h e a e g

Aseesimees Jüri Ratas

Head ametikaaslased, Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni palutud vaheaeg on lõppenud.
Panen hääletusele 68. muudatusettepaneku, selle on esitanud Eesti Vabaerakonna fraktsioon. Juhtivkomisjoni seisukoht on jätta arvestamata. Palun võtta seisukoht ja hääletada!
Hääletustulemused
Poolt 20 Riigikogu liiget ja vastu 40. Ettepanek ei leidnud toetust.
69. muudatusettepaneku on esitanud Eesti Keskerakonna fraktsioon. Juhtivkomisjoni seisukoht on jätta arvestamata. 70. muudatusettepanek. Vabandust, Henn Põlluaas, andke andeks! Head ametikaaslased, saalis on liiga suur lärm. Palun austame sõnavõtjat ja neid, kes soovivad teda kuulata! Palun, Henn Põlluaas!

Henn Põlluaas

Palun seda ettepanekut hääletada ja enne seda kümme minutit vaheaega!

Aseesimees Jüri Ratas

Aitäh! Vaheaeg kümme minutit.
V a h e a e g

Aseesimees Jüri Ratas

Head ametikaaslased, Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni palutud vaheaeg on lõppenud. Oleme 69. muudatusettepaneku juures, selle on esitanud Eesti Keskerakonna fraktsioon. Juhtivkomisjoni seisukoht on jätta arvestamata.
Head ametikaaslased, panen selle ettepaneku hääletusele. Henn Põlluaas, palun!

Henn Põlluaas

Võtan kümme minutit vaheaega. (Naer saalis.)

Aseesimees Jüri Ratas

Head ametikaaslased, ma palun vaikust! Austame sõnavõtjat ja neid, kes soovivad kuulata! Härra Põlluaas, ma tänan teid! Võimalus vaheaeg võtta saabub teil, ma arvan, 45–50 sekundi pärast, aga praegu seda võimalust ei ole, sest te juba võtsite vaheaja. Kalle Laanet, palun! Palun anda mikrofon põhiseaduskomisjoni esimehele!

Kalle Laanet

Aitäh! Võib-olla peaks kontrollima, ega Henn Põlluaas ei ole väga väsinud. Äkki ta peaks puhkama. (Naer saalis.)

Aseesimees Jüri Ratas

Istungi juhataja hinnangul ei ole väsinud.
Panen hääletusele 69. muudatusettepaneku. Palun võtta seisukoht ja hääletada!
Hääletustulemused
Poolt 12 Riigikogu liiget ja vastu 42. Ettepanek ei leidnud toetust.
70. muudatusettepaneku on esitanud Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsioon. Juhtivkomisjoni seisukoht on jätta arvestamata. Henn Põlluaas, palun? 71. muudatusettepaneku on esitanud Eesti Keskerakonna fraktsioon. Juhtivkomisjoni seisukoht on jätta arvestamata. Henn Põlluaas, palun!

Henn Põlluaas

Palun enne hääletust kümme minutit vaheaega!

Aseesimees Jüri Ratas

Aitäh! Oleme 71. muudatusettepaneku juures. Vaheaeg kümme minutit.
V a h e a e g

Aseesimees Jüri Ratas

Head ametikaaslased, Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni palutud vaheaeg on lõppenud.
Panen hääletusele 71. muudatusettepaneku, selle on esitanud Eesti Keskerakonna fraktsioon. Juhtivkomisjoni seisukoht on jätta arvestamata. Palun võtta seisukoht ja hääletada!
Hääletustulemused
Poolt 12 Riigikogu liiget ja vastu 40, erapooletuks jäi 2. Ettepanek ei leidnud toetust.
72. muudatusettepaneku on esitanud Eesti Keskerakonna fraktsioon. Juhtivkomisjoni seisukoht on arvestada sisuliselt. 73. muudatusettepaneku on esitanud Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsioon. Juhtivkomisjoni seisukoht on arvestada sisuliselt. Henn Põlluaas, palun!

Henn Põlluaas

Palun seda muudatusettepanekut hääletada ja enne seda kümme minutit vaheaega!

Aseesimees Jüri Ratas

Teeme nii. Oleme 73. muudatusettepaneku juures. Vaheaeg.
V a h e a e g

Aseesimees Jüri Ratas

Head ametikaaslased, Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni palutud vaheaeg on lõppenud. Oleme 73. muudatusettepaneku juures, mille on esitanud Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsioon. Juhtivkomisjoni seisukoht on arvestada sisuliselt.
Panen selle muudatusettepaneku hääletusele. Palun võtta seisukoht ja hääletada!
Hääletustulemused
Poolt 13 Riigikogu liiget ja vastu 37, erapooletuks ei jäänud keegi. Ettepanek ei leidnud toetust.
74. muudatusettepaneku on esitanud Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon. Juhtivkomisjoni seisukoht on arvestada sisuliselt. Henn Põlluaas, palun!

Henn Põlluaas

Palun seda hääletada ja enne seda kümme minutit vaheaega!

Aseesimees Jüri Ratas

Aitäh! Vaheaeg kümme minutit.
V a h e a e g

Aseesimees Jüri Ratas

Head ametikaaslased, Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni palutud vaheaeg on lõppenud.
Panen hääletusele 74. muudatusettepaneku, selle on esitanud Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon. Juhtivkomisjoni seisukoht on arvestada sisuliselt. Palun võtta seisukoht ja hääletada!
Hääletustulemused
Poolt 6 Riigikogu liiget ja vastu 32, erapooletuks jäi 1. Ettepanek ei leidnud toetust.
75. muudatusettepaneku on esitanud Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsioon. Juhtivkomisjoni seisukoht on jätta arvestamata. Henn Põlluaas, palun!

Henn Põlluaas

Palun seda hääletada ja enne seda kümme minutit vaheaega!

Aseesimees Jüri Ratas

Aitäh! Vaheaeg kümme minutit.
V a h e a e g

Aseesimees Jüri Ratas

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni palutud vaheaeg on lõppenud.
Panen hääletusele 75. muudatusettepaneku, selle on esitanud Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsioon. Juhtivkomisjoni seisukoht on jätta arvestamata. Palun võtta seisukoht ja hääletada!
Hääletustulemused
Poolt 16 Riigikogu liiget ja vastu 36, erapooletuks ei jäänud keegi. Ettepanek ei leidnud toetust.
76. muudatusettepaneku on esitanud Eesti Keskerakonna fraktsioon. Juhtivkomisjoni seisukoht on jätta arvestamata. 77. muudatusettepaneku on esitanud Eesti Vabaerakonna fraktsioon. Juhtivkomisjoni seisukoht on jätta arvestamata. Henn Põlluaas, palun!

Henn Põlluaas

Palun seda hääletada ja enne hääletust kümme minutit vaheaega!

Aseesimees Jüri Ratas

Aitäh! Andres Herkel, palun!

Andres Herkel

Meil on sama ettepanek, aga ilma vaheajata.

Aseesimees Jüri Ratas

Selge. Kaks konkureerivat ettepanekut. Head ametikaaslased, me hääletame seda ettepanekut, aga enne on vaheaeg kümme minutit.
V a h e a e g

Aseesimees Jüri Ratas

Head ametikaaslased, Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni palutud vaheaeg on lõppenud.
Oleme 77. muudatusettepaneku juures ja panen selle hääletusele. Selle on esitanud Eesti Vabaerakonna fraktsioon ja juhtivkomisjoni seisukoht on jätta arvestamata. Palun võtta seisukoht ja hääletada!
Hääletustulemused
Poolt 8 Riigikogu liiget ja vastu 44, erapooletuks ei jäänud keegi. Ettepanek ei leidnud toetust.
78. muudatusettepaneku on esitanud Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsioon. Juhtivkomisjoni seisukoht on jätta arvestamata. Henn Põlluaas, palun!

Henn Põlluaas

Palun seda ettepanekut hääletada ja enne seda kümme minutit vaheaega!

Aseesimees Jüri Ratas

Aitäh! Vaheaeg kümme minutit.
V a h e a e g

Aseesimees Jüri Ratas

Head ametikaaslased, Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni palutud vaheaeg on lõppenud.
Panen hääletusele 78. muudatusettepaneku, selle on esitanud Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsioon. Juhtivkomisjoni seisukoht on jätta arvestamata. Palun võtta seisukoht ja hääletada!
Hääletustulemused
Poolt 9 Riigikogu liiget ja vastu 37, 2 jäid erapooletuks. Muudatusettepanek ei leidnud toetust.
79. muudatusettepanek on Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni esitatud. Juhtivkomisjoni seisukoht on jätta arvestamata. Henn Põlluaas, palun!

Henn Põlluaas

Ma palun ka seda ettepanekut hääletada ja enne seda palun Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna nimel kümme minutit vaheaega!

Aseesimees Jüri Ratas

Selge. Vaheaeg kümme minutit.
V a h e a e g

Aseesimees Jüri Ratas

Head ametikaaslased, Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni palutud vaheaeg on lõppenud.
Panen hääletusele 79. muudatusettepaneku, selle on esitanud Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsioon. Juhtivkomisjoni seisukoht on jätta arvestamata. Palun võtta seisukoht ja hääletada!
Hääletustulemused
Poolt 7 Riigikogu liiget ja vastu 37, 4 jäid erapooletuks. Ettepanek ei leidnud toetust.
80. muudatusettepaneku on esitanud Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsioon. Juhtivkomisjoni seisukoht on jätta see arvestamata. Henn Põlluaas, palun!

Henn Põlluaas

Kuna see ettepanek, nii nagu ka kõik ülejäänud Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni ettepanekud, on väga tähtis, siis palume seda hääletada!

Aseesimees Jüri Ratas

Selge.

Henn Põlluaas

Enne seda palume ...

Aseesimees Jüri Ratas

Ahah!

Henn Põlluaas

... vähemalt kümme minutit vaheaega!

Aseesimees Jüri Ratas

Selge. Head ametikaaslased, tänane istung on lõppenud. Ma tänan teid ja soovin teile jõudu meie töös!

Istungi lõpp kell 13.53.

Lossi plats 1a, 15165 Tallinn, tel +372 631 6331, faks +372 631 6334
riigikogu@riigikogu.ee