Riigikogu
Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

header-logo

XIII Riigikogu, III Istungjärk, täiskogu korraline istung
Neljapäev, 12.05.2016, 10:00

Toimetatud

10:00 Istungi rakendamine

Aseesimees Helir-Valdor Seeder

Tere hommikust, head kolleegid! Alustame Riigikogu täiskogu III istungjärgu 14. töönädala neljapäevast istungit. Kas kolleegidel on soovi anda üle eelnõusid või arupärimisi? Näen, et on. Toomas Kivimägi, palun!

Toomas Kivimägi

Härra istungi juhataja! Head kolleegid! Kuna töö Riigikogus läheb väga ladusalt, siis esitan ma veel ühe eelnõu. Tegemist on täiesti uue seadusega, selle pealkiri on "Arenguseire seadus". Ma usun, et rahulolematust arenguseire teemadel on olnud piisavalt palju, mistõttu on vaja põhimõttelisi muudatusi. Selle seadusega tuuakse arenguseire Riigikogule ehk teile, head kolleegid, oluliselt lähemale. Loodame sellest n-ö uut restarti. Lisan põnevuse mõttes, et sellesama eelnõu Riigikogus heakskiitmise korral saab ühele poole ka arengufondi väärikas tegevus. Nii et see paneb meid väga korralikult proovile. Aga ma usun, et tegemist on väga hea seaduseelnõuga. Arvan nii põhjusel, et juhtivkomisjoni menetleja Maris Lauri on selle peaideoloog, ja teades, kui põhjalik ja asjatundlik Maris on, loodan ma, et me saame hea seaduse, kui te selle heaks kiidate. Aitäh!

Aseesimees Helir-Valdor Seeder

Andres Ammas, palun!

Andres Ammas

Lugupeetav eesistuja! Lugupeetavad Riigikogu liikmed! Kes meist ei teaks Apollo kosmoserakette, aga kas te teate ka Apollo mereala? Üks inimene siin saalis teab kindlasti, nimelt kolleeg Kalev Kotkas. See mereala asub Hiiumaa lähedal ja suur hulk hiidlasi arvab, et sellest võiks saada looduskaitseala. Igal juhul ei tohiks sinna tulla rajatisi, näiteks tuuleparke. Meid, seitset Vabaerakonna fraktsiooni liiget, huvitab, mida sellest kõigest arvab keskkonnaminister. Sellepärast oleme talle esitanud neli küsimust. Aitäh!

Aseesimees Helir-Valdor Seeder

Rohkem arupärimiste ega eelnõude üleandmise soovi ei ole. Olen Riigikogu juhatuse nimel vastu võtnud ühe eelnõu ja ühe arupärimise. Riigikogu juhatus menetleb neid kodu- ja töökorra seaduse kohaselt. Kohaloleku kontroll, palun!
Kohaloleku kontroll
Kohalolijaks registreerus 73 Riigikogu liiget, puudub 28.


1. 10:03 Haldusreformi seaduse eelnõu (200 SE) teise lugemise jätkamine

Aseesimees Helir-Valdor Seeder

Head kolleegid! Läheme tänase päevakorra juurde. Kõigepealt on mul teile teatada päevakorra täpsustusest. Kuna eelmisel istungil jäi meil pooleli haldusreformi seaduse eelnõu 200 muudatusettepanekute läbivaatamine, siis me jätkame nende muudatusettepanekute läbivaatamist. Järgmine muudatusettepanek on muudatusettepanek nr 35, selle on esitanud Riigikogu liige Jüri Adams. Juhtivkomisjoni seisukoht on jätta arvestamata. Kolleeg Jüri Adams, palun!

Jüri Adams

Aitäh, härra istungi juhataja! Ma palun seda Eesti asustuskultuuri toetavat ettepanekut hääletada!

Aseesimees Helir-Valdor Seeder

Aitäh! Mailis Reps, palun!

Mailis Reps

Aitäh! Ma palun enne hääletust kümme minutit vaheaega!

Aseesimees Helir-Valdor Seeder

Vaheaeg kümme minutit.
V a h e a e g

Aseesimees Helir-Valdor Seeder

Head kolleegid, panen hääletusele 35. muudatusettepaneku, selle on esitanud Riigikogu liige Jüri Adams. Juhtivkomisjoni seisukoht on jätta arvestamata. Palun võtta seisukoht ja hääletada!
Hääletustulemused
Ettepaneku poolt hääletas 13 Riigikogu liiget ja vastu 52, erapooletuks ei jäänud keegi. Ettepanek ei leidnud toetust.
36. muudatusettepanek, selle on esitanud Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsioon. Juhtivkomisjoni seisukoht on jätta arvestamata. Mailis Reps, palun!

Mailis Reps

Aitäh! Ma palun 36. muudatusettepanekut hääletada ja enne hääletust palun kümme minutit vaheaega!

Aseesimees Helir-Valdor Seeder

Vaheaeg kümme minutit.
V a h e a e g

Aseesimees Helir-Valdor Seeder

Panen hääletusele 36. muudatusettepaneku, selle on esitanud Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsioon. Juhtivkomisjoni seisukoht on jätta arvestamata. Palun võtta seisukoht ja hääletada!
Hääletustulemused
Poolt hääletas 13 Riigikogu liiget ja vastu 48, erapooletuks ei jäänud keegi. Ettepanek ei leidnud toetust.
37. muudatusettepanek, selle on esitanud Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsioon. Juhtivkomisjoni seisukoht on jätta arvestamata. Mailis Reps, palun!

Mailis Reps

Aitäh, lugupeetud juhataja! Ma palun seda muudatusettepanekut hääletada ja enne hääletust palun kümme minutit vaheaega!

Aseesimees Helir-Valdor Seeder

Vaheaeg kümme minutit.
V a h e a e g

Aseesimees Helir-Valdor Seeder

Panen hääletusele 37. muudatusettepaneku, selle on esitanud Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsioon. Juhtivkomisjoni seisukoht on jätta arvestamata. Palun võtta seisukoht ja hääletada!
Hääletustulemused
Poolt hääletas 15 Riigikogu liiget ja vastu 49, erapooletuks ei jäänud keegi. Ettepanek ei leidnud toetust.
Head kolleegid, Reformierakonna fraktsioon on teinud ettepaneku pikendada Riigikogu täiskogu istungit neljapäeval, 12. mail 2016 kuni kella 14-ni, aga mitte kauem kui päevakorra ammendamiseni. Ma panen selle ettepaneku hääletusele.
Head kolleegid, ma panen hääletusele Reformierakonna fraktsiooni ettepaneku pikendada Riigikogu täiskogu istungit neljapäeval, 12. mail 2016. aastal kuni kella 14-ni, aga mitte kauem kui päevakorra ammendamiseni. Palun võtta seisukoht ja hääletada!
Hääletustulemused
Poolt hääletas 53 Riigikogu liiget ja vastu 8, erapooletuks jäi 4. Ettepanek leidis toetust.
38. muudatusettepanek, selle on esitanud Eesti Vabaerakonna fraktsioon. Juhtivkomisjoni seisukoht on jätta arvestamata. Mailis Reps, palun!

Mailis Reps

Aitäh, lugupeetud juhataja! Ma palun seda muudatusettepanekut hääletada ja enne hääletust palun kümme minutit vaheaega!

Aseesimees Helir-Valdor Seeder

Vaheaeg kümme minutit.
V a h e a e g

Aseesimees Helir-Valdor Seeder

Panen hääletusele 38. muudatusettepaneku, selle on esitanud Eesti Vabaerakonna fraktsioon. Juhtivkomisjoni seisukoht on jätta arvestamata. Palun võtta seisukoht ja hääletada!
Hääletustulemused
Poolt hääletas 5 Riigikogu liiget ja vastu 52, erapooletuks ei jäänud keegi. Ettepanek ei leidnud toetust.
39. muudatusettepanek, selle on esitanud Riigikogu liikmed Kalev Kotkas, Mark Soosaar, Rainer Vakra ja Sven Mikser. Juhtivkomisjoni seisukoht on jätta arvestamata. Mailis Reps, palun!

Mailis Reps

Aitäh, lugupeetud juhataja! Ma palun 39. muudatusettepanekut hääletada ja enne hääletust palun kümme minutit vaheaega!

Aseesimees Helir-Valdor Seeder

Vaheaeg kümme minutit.
V a h e a e g

Aseesimees Helir-Valdor Seeder

Panen hääletusele 39. muudatusettepaneku, selle on esitanud Riigikogu liikmed Kalev Kotkas, Mark Soosaar, Rainer Vakra ja Sven Mikser. Juhtivkomisjoni seisukoht on jätta arvestamata. Palun võtta seisukoht ja hääletada!
Hääletustulemused
Ettepaneku poolt hääletas 16 Riigikogu liiget ja vastu 38, erapooletuks ei jäänud keegi. Ettepanek ei leidnud toetust.
Muudatusettepanek nr 40, selle on esitanud Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsioon. Juhtivkomisjoni seisukoht on arvestada sisuliselt. Mailis Reps, palun!

Mailis Reps

Aitäh, lugupeetud juhataja! Ma palun seda muudatusettepanekut hääletada ja enne hääletust kümme minutit vaheaega!

Aseesimees Helir-Valdor Seeder

Vaheaeg kümme minutit.
V a h e a e g 

Aseesimees Helir-Valdor Seeder

Panen hääletusele 40. muudatusettepaneku, selle on esitanud Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsioon. Juhtivkomisjoni seisukoht on arvestada sisuliselt. Palun võtta seisukoht ja hääletada!
Hääletustulemused
Poolt hääletas 8 Riigikogu liiget ja vastu 40, erapooletuks jäi 2. Ettepanek ei leidnud toetust.
41. muudatusettepanek, selle on esitanud Eesti Keskerakonna fraktsioon. Juhtivkomisjoni seisukoht on jätta arvestamata. Mailis Reps, palun!

Mailis Reps

Ma palun 41. muudatusettepanekut hääletada ja enne hääletust palun kümme minutit vaheaega!

Aseesimees Helir-Valdor Seeder

Vaheaeg kümme minutit.
V a h e a e g

Aseesimees Helir-Valdor Seeder

Panen hääletusele 41. muudatusettepaneku, selle on esitanud Eesti Keskerakonna fraktsioon. Juhtivkomisjoni seisukoht on jätta arvestamata. Palun võtta seisukoht ja hääletada!
Hääletustulemused
Poolt hääletas 13 Riigikogu liiget ja vastu 38, erapooletuks ei jäänud keegi. Ettepanek ei leidnud toetust.
42. muudatusettepanek, selle on esitanud Eesti Keskerakonna fraktsioon. Juhtivkomisjoni seisukoht on jätta arvestamata. Mailis Reps, palun!

Mailis Reps

Aitäh, lugupeetud juhataja! Ma palun 42. muudatusettepanekut hääletada, aga enne hääletust palun kümme minutit vaheaega!

Aseesimees Helir-Valdor Seeder

Vaheaeg kümme minutit.
V a h e a e g

Aseesimees Helir-Valdor Seeder

Panen hääletusele 42. muudatusettepaneku, selle on esitanud Eesti Keskerakonna fraktsioon. Juhtivkomisjoni seisukoht on jätta arvestamata. Palun võtta seisukoht ja hääletada!
Hääletustulemused
Ettepaneku poolt hääletas 15 Riigikogu liiget ja vastu 43, erapooletuks ei jäänud keegi. Ettepanek ei leidnud toetust.
43. muudatusettepanek, selle on esitanud Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsioon. Juhtivkomisjoni seisukoht on arvestada osaliselt. Mailis Reps, palun!

Mailis Reps

Aitäh, lugupeetud juhataja! Ma palun 43. muudatusettepanekut hääletada ja enne hääletust palun kümme minutit vaheaega!

Aseesimees Helir-Valdor Seeder

Vaheaeg kümme minutit.
V a h e a e g

Aseesimees Helir-Valdor Seeder

Protseduuriline küsimus. Palun anda kolleeg Kalvi Kõvale mikrofon!

Kalvi Kõva

Hea istungi juhataja! Olen natuke mures. Me hakkame just hääletama Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni muudatusettepanekut, aga ma vaatan, et nende read on kuidagi hõredad. Ei ole seal ei fraktsiooni esimeest ega aseesimeest. Kuidas me siis niimoodi oskame hääletada, kui selle fraktsiooni juhtpersoone kohal ei ole? Kas midagi on juhtunud? Äkki on juhatusel informatsiooni, on nad kuhugi kadunud või on midagi juhtunud?

Aseesimees Helir-Valdor Seeder

Aitäh! Juhatajal informatsiooni ei ole, aga see ei takista meil seda muudatusettepanekut hääletada. Kui teie ei tea, kuidas hääletada, siis ma usun, et fraktsioonikaaslased aitavad teid.
Panen hääletusele 43. muudatusettepaneku, selle on esitanud Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsioon. Juhtivkomisjoni seisukoht on arvestada osaliselt. Palun võtta seisukoht ja hääletada!
Hääletustulemused
Poolt hääletas 14 Riigikogu liiget ja vastu 39, erapooletuks ei jäänud keegi. Ettepanek ei leidnud toetust.
44. muudatusettepanek, selle on esitanud Eesti Vabaerakonna fraktsioon. Juhtivkomisjoni seisukoht on jätta arvestamata. Mailis Reps, palun!

Mailis Reps

Ma palun 44. muudatusettepanekut hääletada ja enne hääletust palun kümme minutit vaheaega!

Aseesimees Helir-Valdor Seeder

Vaheaeg kümme minutit.
V a h e a e g

Aseesimees Helir-Valdor Seeder

Panen hääletusele 44. muudatusettepaneku, selle on esitanud Eesti Vabaerakonna fraktsioon. Juhtivkomisjoni seisukoht on jätta arvestamata. Palun võtta seisukoht ja hääletada!
Hääletustulemused
Ettepaneku poolt hääletas 13 Riigikogu liiget ja vastu 36, erapooletuks ei jäänud keegi. Ettepanek ei leidnud toetust.
45. muudatusettepanek, 46. muudatusettepanek, 47. muudatusettepanek. Head kolleegid, me oleme läbi vaadanud 47 muudatusettepanekut. Juhataja vaheaeg 30 minutit.
V a h e a e g

Aseesimees Helir-Valdor Seeder

Head kolleegid, juhataja võetud vaheaeg on lõppenud ja me läheme istungiga edasi. 48. muudatusettepanek, 49. muudatusettepanek, 50. muudatusettepanek. Head kolleegid, juhataja vaheaeg 30 minutit.
V a h e a e g

Aseesimees Helir-Valdor Seeder

Head kolleegid, juhataja võetud vaheaeg on lõppenud, me läheme eelnõu menetlemisega edasi. 51. muudatusettepanek, selle on esitanud Riigikogu liige Jüri Adams. Juhtivkomisjoni seisukoht on jätta arvestamata. Jüri Adams, palun!

Jüri Adams

Lugupeetud istungi juhataja, ma palun teid panna hääletusele see poliitilise muudatuse järskust mahendav ettepanek!

Aseesimees Helir-Valdor Seeder

Jah. Henn Põlluaas, palun!

Henn Põlluaas

Aitäh! Palun enne hääletust kümme minutit vaheaega!

Aseesimees Helir-Valdor Seeder

Vaheaeg kümme minutit.
V a h e a e g

Aseesimees Jüri Ratas

Head ametikaaslased, Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni palutud vaheaeg on lõppenud. Oleme 51. muudatusettepaneku juures, selle on esitanud Riigikogu liige Jüri Adams. Juhtivkomisjoni seisukoht on jätta arvestamata.
Panen hääletusele 51. muudatusettepaneku. Palun võtta seisukoht ja hääletada!
Hääletustulemused
Poolt 12 Riigikogu liiget ja vastu 32, erapooletuks ei jäänud keegi. Ettepanek ei leidnud toetust.
Liigume 52. muudatusettepaneku juurde, selle on esitanud Eesti Vabaerakonna fraktsioon. Juhtivkomisjoni seisukoht on jätta arvestamata. Andres Herkel, palun!

Andres Herkel

Aitäh, härra juhataja! Ma palun seda ettepanekut, mis toetab osavallakogu otsustusõigust, hääletada!

Aseesimees Jüri Ratas

Aitäh! Alustame hääletamise ... Aga ei. Henn Põlluaas, palun!

Henn Põlluaas

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond palub kümme minutit vaheaega!

Aseesimees Jüri Ratas

Selge. Vaheaeg kümme minutit.
V a h e a e g

Aseesimees Jüri Ratas

Head ametikaaslased, Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni palutud vaheaeg on lõppenud. Me oleme 52. muudatusettepaneku juures, selle on esitanud Eesti Vabaerakonna fraktsioon. Juhtivkomisjoni seisukoht on jätta arvestamata.
Panen hääletusele 52. muudatusettepaneku. Palun võtta seisukoht ja hääletada!
Hääletustulemused
Poolt 13 Riigikogu liiget ja vastu 36, erapooletuks ei jäänud keegi. Ettepanek ei leidnud toetust.
53. muudatusettepaneku on esitanud Eesti Vabaerakonna fraktsioon. Juhtivkomisjoni seisukoht on jätta arvestamata. Andres Herkel, palun!

Andres Herkel

Aitäh! Ma loodan, et kolleegid kaitsevad osavalda, mis ühinemislepingus ette on nähtud, kiire likvideerimise eest. Seepärast palume ettepanekut hääletada!

Aseesimees Jüri Ratas

Aitäh! Lähtume juba traditsioonist. Henn Põlluaas.

Henn Põlluaas

Aitäh! Eesti Konservatiivne Rahvaerakond palub vaheaega! Kümme minutit.

Aseesimees Jüri Ratas

Kümme minutit. Selge. Vaheaeg kümme minutit.
V a h e a e g

Aseesimees Jüri Ratas

Head ametikaaslased, Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni palutud vaheaeg on lõppenud. Oleme 53. muudatusettepaneku juures, selle on esitanud Eesti Vabaerakonna fraktsioon. Juhtivkomisjoni seisukoht on jätta arvestamata.
Panen hääletusele 53. muudatusettepaneku. Palun võtta seisukoht ja hääletada!
Hääletustulemused
Poolt 11 Riigikogu liiget ja vastu 35, erapooletuks jäid 2. Ettepanek ei leidnud toetust.
54. muudatusettepaneku on esitanud Eesti Keskerakonna fraktsioon. Juhtivkomisjoni seisukoht on jätta arvestamata. Martin Helme, palun!

Martin Helme

Aitäh! Konservatiivne Rahvaerakond palub seda ettepanekut hääletada ja enne seda kümme minutit vaheaega!

Aseesimees Jüri Ratas

Aitäh! Vaheaeg kümme minutit.
V a h e a e g

Aseesimees Jüri Ratas

Head ametikaaslased, Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni palutud vaheaeg on lõppenud. Oleme 54. muudatusettepaneku juures, selle on esitanud Eesti Keskerakonna fraktsioon. Juhtivkomisjoni seisukoht on jätta arvestamata.
Panen hääletusele 54. muudatusettepaneku. Palun võtta seisukoht ja hääletada! Katkestan hääletuse. Henn Põlluaas, palun, protseduuriline küsimus!

Henn Põlluaas

Ma olin juba nuppu vajutanud. Eesti Konservatiivne Rahvaerakond palub enne hääletust kümneminutilist vaheaega!

Aseesimees Jüri Ratas

Ma tänan! Te seda juba tegite. (Naer ja trampimine saalis.) Teie vasakul käel istuja – mitte härra Madison, vaid härra Martin Helme – tegi seda. Olete sellega nõus? (Vahelehüüded saalist: "Ei ole!", "Jah!") Ma tänan, et te panete ka juhatajat proovile!
Panen hääletusele 54. muudatusettepaneku. Palun võtta seisukoht ja hääletada!
Hääletustulemused
Poolt 14 Riigikogu liiget ja vastu 36, erapooletuks ei jäänud keegi. Ettepanek ei leidnud toetust.
55. muudatusettepaneku on esitanud Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsioon. Juhtivkomisjoni seisukoht on jätta arvestamata. Henn Põlluaas, palun!

Henn Põlluaas

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond palub enne hääletust kümneminutilist vaheaega!

Aseesimees Jüri Ratas

Aga kas te palute hääletada ka või ei palu?

Henn Põlluaas

Jah, palume hääletada ka, loomulikult! (Naer saalis.)

Aseesimees Jüri Ratas

Selge. Vaheaeg kümme minutit.
V a h e a e g

Aseesimees Jüri Ratas

Head ametikaaslased, Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni palutud vaheaeg on lõppenud. Oleme 55. muudatusettepaneku juures, selle on esitanud Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsioon. Juhtivkomisjoni seisukoht on jätta arvestamata.
Panen hääletusele 55. muudatusettepaneku. Palun võtta seisukoht ja hääletada!
Hääletustulemused
Poolt 11 Riigikogu liiget ja vastu 37, erapooletuks ei jäänud keegi. Ettepanek ei leidnud toetust.
Liigume 56. muudatusettepaneku juurde, selle on esitanud Eesti Keskerakonna fraktsioon. Juhtivkomisjoni seisukoht on jätta arvestamata. Henn Põlluaas, palun!

Henn Põlluaas

Palun Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni nimel seda hääletada ja enne seda kümneminutilist vaheaega!

Aseesimees Jüri Ratas

Aitäh! Head ametikaaslased, meie tänane istung on lõppenud. Ma tänan teid ja soovin teile jõudu meie töös!

Istungi lõpp kell 13.55.

Lossi plats 1a, 15165 Tallinn, tel +372 631 6331, faks +372 631 6334
riigikogu@riigikogu.ee