Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

header-logo

10:00 Istungi rakendamine

Aseesimees Jüri Ratas

Tere hommikust, head ametikaaslased! Austatud Riigikogu! Alustame Riigikogu täiskogu I istungjärgu viienda töönädala neljapäevast istungit. Kõigepealt palun Riigikogu kõnetooli neid Riigikogu liikmeid, kes soovivad üle anda eelnõusid või arupärimisi. Palun, Mihhail Stalnuhhin!

Mihhail Stalnuhhin

Härra juhataja! Lugupeetud kolleegid! Eesti Keskerakonna fraktsiooni nimel annan Riigikogu menetlusse ühe otsuse eelnõu. Selle lõppeesmärk on ratifitseerida üks 1960. aasta ÜRO konventsioon, mis keelustab diskrimineerimise haridusvaldkonnas. Eellugu on üsna pikk. Esimest korda põrkasime haritlastega kokku ühel kohtumisel, kus tulid jutuks meie haridussüsteemi probleemid ja meile öeldi, et teil on mõned põhilised konventsioonid ratifitseerimata, mida teilt üldse oodata, ja nimetati see konkreetne konventsioon. Algul ei tahtnud mitte kuidagi uskuda, et maailmas on veel mingi hea asi, mida pole siin saalis häälteenamusega vastu võetud, aga tuli välja, et ongi nii. Eelmises koosseisus andsime eelnõu sisse, aga siis selgus kurb tõsiasi, et konventsioon ei ole eesti keelde tõlgitud, see võttis aega. Ja siis juhtus hirmus asi. Nimelt selgus, et konventsioon on igati korralik ja see oleks vaja ratifitseerida, aga suurem probleem seisnes selles, et eelnõu andsid sisse valed inimesed, st opositsiooni esindajad. Siis telliti analüüs, mille tulemusi me ootasime aasta aega. Seejärel läks pikaks mõtlemiseks – hea asja peab ikka korralikult läbi mõtlema. Nii mööduski kokku kaks aastat. Seekord anname eelnõu sisse juba praeguse koosseisu töö alguses, et koalitsioonil oleks neli aastat aega mõelda, kuidas lõppude lõpuks selle vastuvõtmisest keelduda. Aitäh!

Aseesimees Jüri Ratas

Palun Riigikogu kõnetooli Andres Ammase!

Andres Ammas

Austatud juhataja! Austatud Riigikogu liikmed! Mul on üle anda arupärimine rahandusminister Sven Sesterile. Koalitsioon on pannud rahandusministri keerulise ülesande ette, kui mitte öelda täitma võimatut missiooni, leida nüüd paljudele valimislubadustele katteallikad. See meenutab olukorda ühest tuntud muinasjutust, kus kuri võõrasema saatis vaeslapse keset talve maasikaid otsima. Sellepärast püüab rahandusminister praegu kivist vett välja pigistada ja on kooskõlastusringile saatnud ühe tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu, millega muudetakse tulumaksusoodustuste süsteemi. Kaheksa Riigikogu liiget Vabaerakonna fraktsioonist küsivad, kas niisugused muudatused on ikka mõistlikud ja miks minnakse seejuures vastuollu mitme valitsuses varem vastu võetud ja paljude osapooltega kooskõlastatud dokumentidega, nagu kodanikuühiskonna arengukava või elukestva õppe põhimõtteid käsitlev strateegia. Loodame, et härra rahandusminister vastab meie arupärimisele ja koalitsioonile tuleb selles küsimuses aru pähe. Aitäh!

Aseesimees Jüri Ratas

Head ametikaaslased! Rohkem kõnesoove ei ole. Olen Riigikogu juhatuse nimel vastu võtnud ühe eelnõu ja ühe arupärimise ning meie kodu- ja töökorra seaduse kohaselt otsustab juhatus nende edasise menetlemise. Läheme edasi teadete juurde. Täna pärast täiskogu istungi lõppu toimub siin istungisaalis Eesti filmi toetusrühma "Meie oma Oscar" asutamiskoosolek, mille kokkukutsuja on Artur Talvik. Saan aru, et kõik on oodatud osa võtma. Teiseks, head Riigikogu liikmed, toimub sel reedel, 8. mail istungisaalis Lastekaitse Liidu korraldatud noorteparlamendi üritus. Seega palun teil üle vaadata oma lauapealsed ja ka lauasahtlid. Head ametikaaslased, teeme palun kohaloleku kontrolli!
Kohaloleku kontroll
Kohalolijaks registreerus 86 Riigikogu liiget, puudub 15.


1. 10:05 Riigikogu otsuse "Riigieelarve kontrolli erikomisjoni moodustamine" eelnõu (9 OE) teine lugemine

Aseesimees Jüri Ratas

Alustame tänase päevakorra menetlemist. Esimene päevakorrapunkt on põhiseaduskomisjoni esitatud Riigikogu otsuse "Riigieelarve kontrolli erikomisjoni moodustamine" eelnõu 9 teine lugemine. Palun Riigikogu kõnetooli ettekandeks põhiseaduskomisjoni liikme Mihhail Stalnuhhini!

Mihhail Stalnuhhin

Härra juhataja! Lugupeetud kolleegid! Esimese ja teise lugemise vahel oli komisjonis arutelu 5. mail, teisipäeval, s.o sellel nädalal. Selgus, et komisjonidelt ega Riigikogu liikmetelt pole laekunud ühtegi muudatusettepanekut. Samas tehti kohapeal ettepanek täiendada eelnõu 4. punkti 6. alapunkti sõnadega "ja fraktsioonide". Seal on juttu sellest, et Riigikogu komisjonidel on õigus üle anda ettepanekuid Riigikontrollile nende aastatöökava koostamiseks. Tavaliselt toimub see septembris-oktoobris. Meie praktika on selline, et viimased kolm aastat on ettepanekuid esitanud ka fraktsioonid. Ettepanek leidis toetust ja läks kirja kui komisjoni muudatusettepanek. Menetluslikud otsused võeti vastu veel 28. aprillil ja täna, peale muudatusettepaneku läbivaatamist seisab ees lõpphääletus. Aitäh!

Aseesimees Jüri Ratas

Head ametikaaslased, kas teil on ettekandjale küsimusi? Ei ole. Ma tänan ettekandjat! Kas soovitakse avada läbirääkimisi? Kõnesoove ei ole. Alustame otsuse eelnõu 9 muudatusettepanekute läbivaatamist. On laekunud üks muudatusettepanek põhiseaduskomisjonilt. Oleme muudatusettepanekud läbi vaadanud. Juhtivkomisjoni seisukoht on panna eelnõu teise lugemise lõpus lõpphääletusele. Alustame lõpphääletuse ettevalmistamist.
Panen lõpphääletusele otsuse eelnõu 9. Palun võtta seisukoht ja hääletada!
Hääletustulemused
Poolt on 85 Riigikogu liiget, vastu ei ole keegi ja 1 on erapooletu. Põhiseaduskomisjoni esitatud Riigikogu otsuse "Riigieelarve kontrolli erikomisjoni moodustamine" eelnõu 9 on otsusena vastu võetud. Esimese päevakorrapunkti käsitlemine on lõpetatud.


2. 10:08 Riigikogu otsuse "Korruptsioonivastase erikomisjoni moodustamine" eelnõu (10 OE) teine lugemine

Aseesimees Jüri Ratas

Liigume edasi teise päevakorrapunkti juurde. See on põhiseaduskomisjoni esitatud Riigikogu otsuse "Korruptsioonivastase erikomisjoni moodustamine" eelnõu 10 teine lugemine. Palun Riigikogu kõnetooli põhiseaduskomisjoni esimehe Kalle Laaneti!

Kalle Laanet

Austatud juhataja! Head kolleegid! Põhiseaduskomisjon arutas eelnõu teisipäeval, 5. mail ja muudatusettepanekute esitamise tähtaja jooksul laekus Keskerakonnalt üks muudatusettepanek, mille sisu on järgmine: nimetada erikomisjoni liikme Lauri Laasi asemel korruptsioonivastase erikomisjoni liikmeks Jaanus Karilaid. Põhiseaduskomisjon arvestas seda ettepanekut täielikult ja konsensuslikult. Nii et on üks muudatusettepanek ja jäime varasema otsuse juurde, et täna on siin saalis teine lugemine ja eelnõu tuleb panna lõpphääletusele. Aitäh!

Aseesimees Jüri Ratas

Head ametikaaslased, kas teil on ettekandjale küsimusi? Ei ole. Kas soovitakse pidada läbirääkimisi? Kõnesoove ei ole. Alustame muudatusettepanekute läbivaatamist. Eelnõu 10 kohta on laekunud üks muudatusettepanek Eesti Keskerakonna fraktsioonilt ja juhtivkomisjon on seda arvestanud täielikult. Oleme muudatusettepanekud läbi vaadanud. Juhtivkomisjoni seisukoht on panna eelnõu teisel lugemisel lõpphääletusele. Alustame lõpphääletuse ettevalmistamist.
Panen lõpphääletusele eelnõu 10. Palun võtta seisukoht ja hääletada!
Hääletustulemused
Poolt hääletas 84 rahvasaadikut, vastuolijaid ega erapooletuid ei ole. Põhiseaduskomisjoni esitatud Riigikogu otsuse "Korruptsioonivastase erikomisjoni moodustamine" eelnõu 10 on otsusena vastu võetud. Sellega on teise päevakorrapunkti käsitlemine lõpetatud.


3. 10:11 Riigikogu otsuse "Julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjoni moodustamine" eelnõu (11 OE) teine lugemine

Aseesimees Jüri Ratas

Liigume edasi kolmanda päevakorrapunkti juurde. Algab põhiseaduskomisjoni esitatud Riigikogu otsuse "Julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjoni moodustamine" eelnõu 11 teine lugemine. Palun Riigikogu kõnetooli ettekandeks põhiseaduskomisjoni esimehe Kalle Laaneti!

Kalle Laanet

Hea juhataja! Austatud kolleegid! Ka seda eelnõu arutas põhiseaduskomisjon teisipäeval, 5. mail. Muudatusettepanekute tähtajaks ehk tunni aja jooksul peale Riigikogu suure saali istungit ei laekunud ühtegi muudatusettepanekut. Jäime varasemate menetluslike otsuste juurde ja soovime täna panna eelnõu lõpphääletusele. Aitäh!

Aseesimees Jüri Ratas

Head ametikaaslased, kas teil on küsimusi? Ei näi olevat. Kas soovitakse avada läbirääkimisi? Kõnesoove ei ole. Eelnõu 11 kohta ei ole muudatusettepanekuid laekunud ja juhtivkomisjoni seisukoht on panna eelnõu lõpphääletusele. Alustame lõpphääletuse ettevalmistamist.
Panen lõpphääletusele eelnõu 11. Palun võtta seisukoht ja hääletada!
Hääletustulemused
Poolt on 82 Riigikogu liiget, vastu ei ole keegi, 1 on erapooletu. Põhiseaduskomisjoni esitatud Riigikogu otsuse "Julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjoni moodustamine" eelnõu 11 on otsusena vastu võetud. Kolmanda päevakorrapunkti käsitlemine on lõpetatud.
Head ametikaaslased! Meie tänane istung on lõppenud. Ma tänan teid ja soovin teile jõudu meie töös! Olete kõik oodatud osalema töörühmas, mille nimi on "Meie oma Oscar".

Istungi lõpp kell 10.13.

Lossi plats 1a, 15165 Tallinn, tel +372 631 6331, faks +372 631 6334
riigikogu@riigikogu.ee