Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

header-logo

10:00 Istungi rakendamine

Aseesimees Helir-Valdor Seeder

Tere hommikust, austatud Riigikogu! Alustame Riigikogu täiskogu I istungjärgu viienda töönädala teisipäevast istungit. Head kolleegid, kas te soovite üle anda eelnõusid või arupärimisi? Palun, kolleeg Laine Randjärv!

Laine Randjärv

Austatud juhataja! Head kolleegid! Kultuurikomisjoni nimel on mul üle anda Riigikogu otsuse  "Riigikogu liikmetest Eesti Rahvusringhäälingu nõukogu liikmete nimetamine" eelnõu. Tänan!

Aseesimees Helir-Valdor Seeder

Aitäh! Rohkem eelnõusid ega arupärimisi üle anda ei ole. Olen Riigikogu juhatuse nimel vastu võtnud ühe eelnõu ja Riigikogu juhatus otsustab selle menetlusse võtmise vastavalt Riigikogu kodu- ja töökorra seadusele.
Head kolleegid, teeme palun kohaloleku kontrolli!
Kohaloleku kontroll
Kohalolijaks on registreerunud 85 rahvasaadikut, puudub 16.


1. 10:02 Riigikogu otsuse “Riigieelarve kontrolli erikomisjoni moodustamine” eelnõu (9 OE) esimene lugemine

Aseesimees Helir-Valdor Seeder

Läheme esimese päevakorrapunkti juurde, see on põhiseaduskomisjoni esitatud Riigikogu otsuse "Riigieelarve kontrolli erikomisjoni moodustamine" eelnõu 9 esimene lugemine. Palun ettekandeks kõnetooli põhiseaduskomisjoni liikme Mihhail Stalnuhhini!

Mihhail Stalnuhhin

Härra juhataja! Lugupeetud kolleegid! Otsuse "Riigieelarve kontrolli erikomisjoni moodustamine" eelnõu on esitatud Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse § 19 ja Riigikontrolli seaduse § 52 kohaselt. Seda eelnõu arutati põhiseaduskomisjonis 28. aprillil ning tehti kuus otsust: esiteks, võtta eelnõu esimene lugemine päevakorda täna, 5. mail 2015; teiseks, määrata komisjoni ettekandjaks siinkõneleja; kolmandaks, teha ettepanek esimene lugemine lõpetada; neljandaks, määrata muudatusettepanekute esitamise ajaks üks tund peale Riigikogu tänase istungi lõppu; viiendaks, saata eelnõu teisele lugemisele, kui esimene lugemine lõpetatakse, selle nädala neljapäevaks, 7. maiks; ja kuuendaks, teha ettepanek panna eelnõu lõpphääletusele. Aitäh!

Aseesimees Helir-Valdor Seeder

Aitäh! Kas ettekandjale on küsimusi? Ei ole. Kas kolleegid soovivad alustada läbirääkimisi? Kõnesoove ei ole. Juhtivkomisjoni ettepanek on eelnõu esimene lugemine lõpetada. Esimene lugemine on lõpetatud. Määran muudatusettepanekute esitamise tähtajaks üks tund pärast tänase Riigikogu istungi lõppu, st eeldatavasti kell 11.30. Oleme esimese päevakorrapunkti lõpetanud.


2. 10:04 Riigikogu otsuse “Korruptsioonivastase erikomisjoni moodustamine” eelnõu (10 OE) esimene lugemine

Aseesimees Helir-Valdor Seeder

Teine päevakorrapunkt on põhiseaduskomisjoni esitatud Riigikogu otsuse "Korruptsioonivastase erikomisjoni moodustamine" eelnõu 10 esimene lugemine. Palun ettekandeks kõnetooli põhiseaduskomisjoni esimehe Kalle Laaneti!

Kalle Laanet

Austatud juhataja! Head kolleegid! Mälu värskendamiseks ütlen, et põhiseaduskomisjon esitas 27. aprillil tõesti Riigikogu otsuse eelnõu korruptsioonivastase erikomisjoni moodustamise kohta. Komisjonis arutati seda eelnõu 28. aprillil. Fraktsioonid esitasid järgmised kandidaadid, kes võiksid kuuluda sellesse komisjoni: Raivo Aeg, asendusliige Kalle Muuli; Ants Laaneots, asendusliige Johannes Kert; Lauri Laasi, asendusliige Kersti Sarapuu; Jaanus Marrandi, asendusliige Helmen Kütt; Raivo Põldaru, asendusliige Arno Sild; Artur Talvik, asendusliige Jüri Adams.
Mida siis otsustati? Otsustati võtta eelnõu täiskogu päevakorda 5. mail (konsensuslikult), teha ettepanek esimene lugemine lõpetada (konsensuslikult), teha ettepanek määrata muudatusettepanekute tähtajaks samuti üks tund pärast Riigikogu istungi lõppemist 5. mail (konsensuslikult), määrata ettekandjaks põhiseaduskomisjoni esimees Kalle Laanet (konsensuslikult), saata eelnõu teisele lugemisele, kui esimene lõpetatakse, 7. maiks 2015. aastal ja teha siis ettepanek eelnõu lõpphääletusele panna. Aitäh!

Aseesimees Helir-Valdor Seeder

Aitäh! Kas ettekandjale on küsimusi? Ei ole. Kas kolleegidel on soovi avada läbirääkimisi? Läbirääkimiste soovi ei ole. Juhtivkomisjoni ettepanek on eelnõu esimene lugemine lõpetada. Esimene lugemine on lõpetatud. Määran muudatusettepanekute esitamise tähtajaks üks tund pärast Riigikogu tänase istungi lõppu, seega siis kell 11.30.


3. 10:07 Riigikogu otsuse “Julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjoni moodustamine” eelnõu (11 OE) esimene lugemine

Aseesimees Helir-Valdor Seeder

Kolmas päevakorrapunkt on põhiseaduskomisjoni esitatud Riigikogu otsuse "Julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjoni moodustamine" eelnõu 11 esimene lugemine. Palun ettekandeks kõnetooli põhiseaduskomisjoni esimehe Kalle Laaneti!

Kalle Laanet

Austatud juhataja! Head kolleegid! Otsuse eelnõu esitati Riigikogu menetlusse 27. aprillil s.a. Põhiseaduskomisjon arutas seda eelnõu 28. aprillil ja selleks ajaks esitati põhiseaduskomisjonile järgmised komisjoniliikme kandidaadid: Krista Aru, asendusliige Andres Herkel; Uno Kaskpeit, asendusliige Henn Põlluaas; Martin Kukk, asendusliige Kalle Laanet; Erki Savisaar, asendusliige Aadu Must; Ken-Marti Vaher, asendusliige Mart Nutt; Hardi Volmer, asendusliige Andres Anvelt.
Võeti vastu järgmised menetluslikud otsused. Otsustati teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 5. mail 2015. aastal, teha ettepanek esimene lugemine lõpetada, määrata muudatusettepaneku tähtajaks üks tund pärast Riigikogu 5. mai 2015. aasta istungi lõppu, nii nagu ka eelmiste otsuse eelnõude puhul, määrata ettekandjaks põhiseaduskomisjoni esimees Kalle Laanet, saata eelnõu teisele lugemisele, kui esimene lugemine lõpetatakse, 7. maiks 2015 ja teha ettepanek panna eelnõu lõpphääletusele. Kõik need otsused olid konsensuslikud. Aitäh!

Aseesimees Helir-Valdor Seeder

Aitäh! Kas ettekandjale on küsimusi? Palun, kolleeg Toomas Vitsut!

Toomas Vitsut

Aitäh, lugupeetud eesistuja! Austatud ettekandja! Selline komisjon on tööd teinud Riigikogu mitme koosseisu ajal, sellel on päris pikk ajalugu. Kas te teate nimetada mõnda korda, kus komisjon on ka midagi avastanud? Kas selle komisjoni tööl on ka mingeid tulemusi olnud?

Kalle Laanet

Ma usun, et kõik komisjonid, mis Riigikogus on töötanud – kas need on siis erikomisjonid või põhikomisjonid –, on töötanud tulemuslikult ja nende töö tulemust on kajastatud siin Riigikogu saalis. Täpselt samamoodi nagu see komisjon peavad ka kõik teised erikomisjonid tegema igal aastal lõpparuande, mida nad on ka teinud. Nii et mina usun, et need komisjonid on vajalikud.

Aseesimees Helir-Valdor Seeder

Kolleeg Toomas Vitsut, palun teine küsimus!

Toomas Vitsut

Lugupeetud eesistuja! Austatud ettekandja! Ma sain aru, et selle komisjoni töö tulemus on lõpparuanne. Mina pidasin silmas muidugi midagi muud. Kui selle töö tulemus on ainult lõpparuanne, kas siis on seda komisjoni üldse vaja?

Kalle Laanet

Lõpparuandes kajastatakse tavaliselt ju seda, mida komisjonis on tehtud. Sellel komisjonil on kaks olulist eesmärki. Esimene eesmärk on jälgida, et inimeste põhiõigused ja -vabadused, mis on kirjas meie põhiseaduses, on kaitstud, et jälitusasutused arvestaksid neid. Teine pool tegevusest on see, et kui leitakse rikkumisi, siis tehakse vastavad pöördumised teatud ametkondade poole.

Aseesimees Helir-Valdor Seeder

Kolleeg Jaanus Marrandi, palun!

Jaanus Marrandi

Tänan! Lugupeetud ettekandja! Lähtudes Toomas Vitsuti küsimusest ma küsin, kas selle komisjoni töö peamine tulemus ei ole see, et tsiviilkontroll, parlamendi kontroll julgeolekuasutuste üle on olemas, seda on tehtud. See on ju selle komisjoni tegevuse peamine eesmärk ja peamine tulemus ka, et see kontroll üldse toimib.

Kalle Laanet

Olen küsijaga täiesti nõus ja seda ma üritasin ka eelmise vastusega edasi anda.

Aseesimees Helir-Valdor Seeder

Kui rohkem küsimusi ei ole, siis aitäh ettekandjale! Kas kolleegid soovivad avada läbirääkimisi? Läbirääkimiste soovi ei ole. Juhtivkomisjoni ettepanek on eelnõu esimene lugemine lõpetada. Esimene lugemine on lõpetatud. Määran muudatusettepanekute esitamise tähtajaks üks tund pärast Riigikogu tänase istungi lõppu, st kell 11.30.


4. 10:12 Täiskasvanute koolituse seaduse täiendamise seaduse eelnõu (12 SE) esimene lugemine

Aseesimees Helir-Valdor Seeder

Läheme edasi. Neljas päevakorrapunkt on kultuurikomisjoni algatatud täiskasvanute koolituse seaduse täiendamise seaduse eelnõu 12 esimene lugemine. Palun ettekandeks kõnetooli kultuurikomisjoni liikme Jevgeni Ossinovski!

Jevgeni Ossinovski

Lugupeetud juhataja! Head kolleegid! Täna on ajalooline hetk, sest esimesel lugemisel on selle koosseisu esimene seaduseelnõu. Pean teid küll kurvastama, et tegemist ei ole ülemäära raputava või poliitiliselt ülemäära põneva eelnõuga, aga see ei tähenda, et ta selle võrra vähem oluline oleks. Nimelt on kultuurikomisjon algatanud täiskasvanute koolituse seaduse täiendamise seaduse eelnõu, millega parandatakse ära eelmise koosseisu väike tegematajätmine. Kui te mäletate, siis eelmises koosseisus algatas Vabariigi Valitsus täiskasvanute koolituse seaduse eelnõu, siin Riigikogus võeti vastu uus terviktekst, aga selle põhjaliku töö kõrval jäi kehtetuks tunnistamata hetkel kehtiv täiskasvanute koolituse seadus. Kuna uus seadus hakkab kehtima 1. juulil 2015, siis oleks mõistlik enne seda praegu veel kehtiv redaktsioon s.a 1. juulist kehtetuks tunnistada. See ongi seaduseelnõu ainukene sisu ja mõte. Kultuurikomisjon arutas seda eelnõu kaks korda ja jõudis konsensuslikult seisukohale, et esimene lugemine tuleks lõpetada. Aga erinevalt põhiseaduskomisjonist oleme meie natuke rahulikuma töötempoga, nii et muudatusettepanekute tähtaeg on kolm tööpäeva. Aitäh!

Aseesimees Helir-Valdor Seeder

Aitäh! Kas ettekandjale on küsimusi? Ei ole. Kas kolleegid soovivad avada läbirääkimisi? Läbirääkimiste soove ei ole. Juhtivkomisjoni ettepanek on eelnõu esimene lugemine lõpetada. Esimene lugemine on lõpetatud. Määran muudatusettepanekute esitamise tähtajaks s.a 8. mai kell 16.
Kuna tänases päevakorras rohkem päevakorrapunkte ei ole, siis sellega, head kolleegid, on istung lõppenud.

Istungi lõpp kell 10.15.

Lossi plats 1a, 15165 Tallinn, tel +372 631 6331, faks +372 631 6334
riigikogu@riigikogu.ee