Календарь

Выбрать период времениОткрыть календарь

Начиная с:

По:

Закрыть X

Посмотреть результаты:

Искать стенограмму

Поиск осуществляется и все стенограммы представлены на эстонском языке. Если требуется стенограмма за конкретный день или период времени, выберите в календаре соответствующую дату или период времени и нажмите на кнопку "Поиск". Если вы желаете внести уточнения, отметьте нужные из представленных ниже вариантов перед тем, как нажимать на кнопку "Поиск".

Искать стенограмму

Отменить

Заседания и стенограммы, 09.10.2017 - 16.11.2017

16.11.2017
16.11.2017 / 10:00 XIII Рийгикогу , VI Сессия , Очередное пленарное заседание Подробнее

09:59 Istungi rakendamine

10:01 Spordiseaduse muutmise seaduse eelnõu (426 SE) kolmas lugemine

10:20 Karistusseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse (alaealiste õigusrikkujate kohtlemise muutmine) eelnõu (453 SE) teine lugemine

10:34 Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ja kutseõppeasutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (505 SE) esimene lugemine

15.11.2017
15.11.2017 / 14:00 XIII Рийгикогу , VI Сессия , Очередное пленарное заседание Подробнее

14:00 Istungi rakendamine

14:04 Halduskohtumenetluse tõhustamiseks halduskohtumenetluse seadustiku, riigilõivuseaduse ja riigi õigusabi seaduse muutmise seaduse eelnõu (496 SE) kolmas lugemine 

14:07 Makseasutuste ja e-raha asutuste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (498 SE) kolmas lugemine

14:09 Sotsiaalhoolekande seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (489 SE) kolmas lugemine

14:14 2018. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (521 SE) teine lugemine

19:04 Spordiseaduse ja tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (534 SE) esimene lugemine

15.11.2017 / 13:00 XIII Рийгикогу , VI Сессия , Инфочас Подробнее

13:00 Infotund

13:01 Valimiskampaania piirangud

13:09 Poliitiline tahe ja ekspertiis

13:19 Mesinike toetamine

13:28 Pealekaebamine ja jälitusmaania Eestis

13:35 Valitsuse eelarvepoliitika

13:44 Patarei tulevik

13:53 Muud küsimused

14.11.2017
14.11.2017 / 10:00 XIII Рийгикогу , VI Сессия , Очередное пленарное заседание Подробнее

10:00 Istungi rakendamine

10:05 Õiguskantsleri ettepanek sotsiaalhoolekande seaduse § 47 lõike 3 Eesti Vabariigi põhiseadusega kooskõlla viimiseks

11:08 Riigikogu otsuse "Hasartmängumaksu Nõukogu liikme nimetamine" eelnõu (529 OE) esimene lugemine

11:12 Riigikogu otsuse "Riigikogu otsuse "Riigikogu probleemkomisjoni moodustamine riigireformi arengusuundade väljatöötamiseks" muutmine" eelnõu (531 OE) esimene lugemine

11:16 Riigikogu otsuse "Riigikogu otsuse "Riigieelarve kontrolli erikomisjoni moodustamine" muutmine" eelnõu (530 OE) esimene lugemine

11:25 Haldusmenetluse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (497 SE) teine lugemine

11:30 Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse, Riigikogu valimise seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (504 SE I)

13.11.2017
13.11.2017 / 15:00 XIII Рийгикогу , VI Сессия , Запросы, свободный микрофон Подробнее

15:00 Istungi rakendamine

15:00 Riigikogu liikme Karin Tammemäe ametivanne

15:01 Istungi rakendamine

15:05 Arupärimine haigekassa juhtimise muutmise kohta (nr 375)

16:05 Vaba mikrofon

10.11.2017—12.11.2017
ЗАСЕДАНИЯ НЕ ПРОВОДЯТСЯ 10.11.2017—12.11.2017
09.11.2017
09.11.2017 / 10:00 XIII Рийгикогу , VI Сессия , Очередное пленарное заседание Подробнее

10:00 Istungi rakendamine

10:01 Halduskohtumenetluse tõhustamiseks halduskohtumenetluse seadustiku, riigilõivuseaduse ja riigi õigusabi seaduse muutmise seaduse eelnõu (496 SE) teine lugemine

08.11.2017
08.11.2017 / 14:00 XIII Рийгикогу , VI Сессия , Очередное пленарное заседание Подробнее

14:00 Istungi rakendamine

14:02 Riigikogu liikme Rein Randveri ametivanne

14:03 Istungi rakendamine

14:05 Sotsiaalhoolekande seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (489 SE) teine lugemine

14:12 Makseasutuste ja e-raha asutuste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (498 SE) teine lugemine

14:15 2017. aasta riigieelarve seaduse muutmise seaduse eelnõu (510 SE) teine lugemine

14:16 Riigikogu otsuse "Riigi 2016. aasta majandusaasta koondaruande kinnitamine" eelnõu (500 OE) esimene lugemine

14:48 Ülevaade riigi vara kasutamisest ja säilimisest 2016.–2017. aastal

16:10 Ettevõtluse toetamise ja laenude riikliku tagamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (523 SE) esimene lugemine

16:44 Jäätmeseaduse eelnõu (495 SE) esimene lugemine

08.11.2017 / 13:00 XIII Рийгикогу , VI Сессия , Инфочас Подробнее

13:00 Infotund

13:01 Ettevõtete võrdne kohtlemine

13:10 Riigigümnaasiumid Tallinnas

13:19 Keskkonnaameti tegevused (Nursipalu näitel)

13:26 Võrdsete võimaluste pakkumine hariduses

13:35 Pärnu jõestiku elupaikade taastamine

13:42 Omavalitsuste roll kiire interneti viimisel maale

13:51 Eesti koolimatemaatika

07.11.2017
07.11.2017 / 10:00 XIII Рийгикогу , VI Сессия , Очередное пленарное заседание Подробнее

10:00 Istungi rakendamine

10:02 Spordiseaduse muutmise seaduse eelnõu (426 SE) teine lugemine

11:08 Kinnisasja omandamise kitsendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (486 SE) esimene lugemine

06.11.2017
06.11.2017 / 15:00 XIII Рийгикогу , VI Сессия , Запросы, свободный микрофон Подробнее

15:00 Istungi rakendamine

15:18 Arupärimine majanduse olukorra ja eelarvedefitsiidi kohta (nr 382)

16:00 Arupärimine rahvaste enesemääramisõiguse kohta (nr 376)

16:47 Vaba mikrofon

27.10.2017—05.11.2017
ЗАСЕДАНИЯ НЕ ПРОВОДЯТСЯ 27.10.2017—05.11.2017
26.10.2017
26.10.2017 / 10:00 XIII Рийгикогу , VI Сессия , Очередное пленарное заседание Подробнее

10:00 Istungi rakendamine

10:02 Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse eelnõu (459 SE) kolmas lugemine

10:04 Kindlustustegevuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (429 SE) kolmas lugemine

10:05 Riigikogu otsuse "Riigikogu otsuse "Eesti Vabariigi, Leedu Vabariigi ja Läti Vabariigi Parlamentidevahelise Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamine" muutmine" eelnõu (526 OE) esimene lugemine

10:09 Tööturuteenuste ja -toetuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (479 SE) esimene lugemine

25.10.2017
25.10.2017 / 14:00 XIII Рийгикогу , VI Сессия , Очередное пленарное заседание Подробнее

14:00 Istungi rakendamine

14:06 Rahvastikuregistri seaduse eelnõu (382 SE) kolmas lugemine

14:09 Ravimiseaduse § 76 täiendamise seaduse eelnõu (481 SE) kolmas lugemine

14:10 Toiduseaduse ja söödaseaduse muutmise seaduse eelnõu (487 SE) kolmas lugemine

14:12 Kalandusturu korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (465 SE) kolmas lugemine

14:13 "Õiguspoliitika arengusuunad aastani 2018". Ettekanne elluviimise kohta 2017. aastal

25.10.2017 / 13:00 XIII Рийгикогу , VI Сессия , Инфочас Подробнее

13:00 Infotund

13:01 Riigieelarve

13:10 Laiapindne riigikaitse

13:18 Kvoodipagulased

13:25 Lähetatud töötajate direktiiv

13:34 Haldusreform

13:41 Transpordilennuki Boeing C-17 kasutamine

13:47 Munitsipaalkorruptsioon

13:55 Muud küsimused

24.10.2017
24.10.2017 / 10:00 XIII Рийгикогу , VI Сессия , Очередное пленарное заседание Подробнее

10:00 Istungi rakendamine

10:01 Välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (472 SE) esimene lugemine

10:29 Kalapüügiseaduse muutmise seaduse eelnõu (491 SE) kolmas lugemine

10:32 Riigikogu avalduse "Iraagi Kurdistani iseseisvusreferendumi puhul" eelnõu (516 AE) esimene lugemine

11:22 Perekonnaseisutoimingute seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (511 SE) esimene lugemine

11:41 Konkurentsiseaduse muutmise seaduse eelnõu (508 SE) esimene lugemine

11:47 Tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (484 SE) esimene lugemine

23.10.2017
23.10.2017 / 15:00 XIII Рийгикогу , VI Сессия , Запросы, свободный микрофон Подробнее

15:00 Istungi rakendamine

15:03 Riigikogu aseesimeeste erakorraline valimine

16:25 Vaba mikrofon

20.10.2017—22.10.2017
ЗАСЕДАНИЯ НЕ ПРОВОДЯТСЯ 20.10.2017—22.10.2017
19.10.2017
19.10.2017 / 10:00 XIII Рийгикогу , VI Сессия , Очередное пленарное заседание Подробнее

10:00 Istungi rakendamine

10:04 Ravimiseaduse § 76 täiendamise seaduse eelnõu (481 SE) teine lugemine

10:07 Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (519 SE) esimene lugemine

12:30 Erakooliseaduse muutmise seaduse eelnõu (520 SE) esimene lugemine

18.10.2017
18.10.2017 / 14:00 XIII Рийгикогу , VI Сессия , Очередное пленарное заседание Подробнее

14:00 Istungi rakendamine

14:05 Rahvusvahelise raudteeveo konventsiooni ja selle lisade muudatuste heakskiitmise seaduse eelnõu (474 SE) teine lugemine

14:09 Rahvastikuregistri seaduse eelnõu (382 SE) teine lugemine

14:21 Toiduseaduse ja söödaseaduse muutmise seaduse eelnõu (487 SE) teine lugemine

14:22 Kalandusturu korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (465 SE) teine lugemine

14:30 Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse eelnõu (459 SE) teine lugemine

14:37 Kindlustustegevuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (429 SE) teine lugemine 

14:42 2017. aasta riigieelarve seaduse muutmise seaduse eelnõu (510 SE) esimene lugemine

15:40 2018. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (521 SE) esimene lugemine

18:23 Väärtpaberituru seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (507 SE) esimene lugemine

18:35 Kõrgemate riigiteenijate ametipalkade seaduse ja prokuratuuriseaduse muutmise seaduse eelnõu (513 SE) esimene lugemine

18.10.2017 / 13:00 XIII Рийгикогу , VI Сессия , Инфочас Подробнее

13:00 Infotund

13:01 Valimisringkondade muutmine

13:10 Riigieelarve

13:18 Euroopa Liidu prokuratuuri loomise kava

13:24 Rail Balticu läbipaistmatu asjaajamine

13:30 Õiguskindlus

13:38 Ministeeriumi regionaalpoliitilised plaanid

13:48 Muud küsimused

17.10.2017
17.10.2017 / 10:00 XIII Рийгикогу , VI Сессия , Очередное пленарное заседание Подробнее

10:00 Istungi rakendamine

10:02 Kooseluseaduse kehtetuks tunnistamise seaduse eelnõu (461 SE) esimene lugemine

11:43 Eurocontroli lennuliikluse ohutuse alast koostööd käsitlevate protokollide ratifitseerimise seaduse eelnõu (448 SE) teine lugemine

11:49 Riigikogu otsuse "Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele peatamaks Eesti Vabariigi ja Venemaa Föderatsiooni vahelise piirilepingu ratifitseerimise protsess“ eelnõu (476 OE) esimene lugemine

12:26 Kalapüügiseaduse muutmise seaduse eelnõu (491 SE) teine lugemine

12:41 Turismiseaduse, võlaõigusseaduse ja tarbijakaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (492 SE) esimene lugemine

12:54 Magustatud joogi maksu seaduse eelnõu (457 UA) uuesti arutamine

16.10.2017
16.10.2017 / 15:00 XIII Рийгикогу , VI Сессия , Запросы, свободный микрофон Подробнее

15:00 Istungi rakendamine

15:10 Arupärimine Eesti lastele võrdsete võimaluste loomise kohta hariduse omandamisel (nr 369)

15:40 Arupärimine Aserbaidžaani pesumasina, pangandusjärelevalve ja kaaviaridiplomaatia kohta (nr 370) 

16:15 Arupärimine Haridus- ja Teadusministeeriumi regionaalpoliitiliste plaanide kohta (nr 367)

16:50 Arupärimine Paide riigigümnaasiumi kohta (nr 368)

17:29 Vaba mikrofon

13.10.2017—15.10.2017
ЗАСЕДАНИЯ НЕ ПРОВОДЯТСЯ 13.10.2017—15.10.2017
12.10.2017
12.10.2017 / 10:00 XIII Рийгикогу , VI Сессия , Очередное пленарное заседание Подробнее

10:00 Istungi rakendamine

10:04 Olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Ida-Virumaa tulevikuperspektiivid" arutelu

11.10.2017
11.10.2017 / 14:00 XIII Рийгикогу , VI Сессия , Очередное пленарное заседание Подробнее

14:00 Istungi rakendamine

14:05 Sotsiaalhoolekande seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (360 SE) kolmas lugemine

14:08 Püsiasustusega väikesaarte seaduse ja maapõueseaduse muutmise seaduse eelnõu (493 SE) esimene lugemine

14:38 Eesti Haigekassa seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (512 SE) esimene lugemine

15:46 Ravikindlustuse seaduse muutmise ja sellega seonduvate teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (514 SE) esimene lugemine

16:33 Sotsiaalhoolekande seaduse muutmise ja riikliku matusetoetuse seaduse kehtetuks tunnistamise ning nendega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (490 SE) esimene lugemine

17:19 Perehüvitiste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (517 SE) esimene lugemine

18:03 Okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku seaduse muutmise ja sotsiaalhoolekande seaduse muutmise seaduse eelnõu (518 SE) esimene lugemine

11.10.2017 / 13:00 XIII Рийгикогу , VI Сессия , Инфочас Подробнее

13:00 Infotund

13:01 Kooseluseadus

13:08 Välispoliitilised valikud

13:17 Riigieelarve

13:28 Puidurafineerimistehase planeerimine

13:35 Digieesistumine

13:42 Rahvusvaheliste arengute mõju Eestile

13:48 Eesti elanike võrdsed võimalused

10.10.2017
10.10.2017 / 10:00 XIII Рийгикогу , VI Сессия , Очередное пленарное заседание Подробнее

10:00 Istungi rakendamine

10:06 Riigikogu otsuse "Sihtasutuse Keskkonnainvesteeringute Keskus nõukogu liikme tagasikutsumine ja uue liikme nimetamine" eelnõu (506 OE) esimene lugemine

10:12 Ülevaade avaliku teenistuse 2016. aasta aruandest

11:32 Autoveoseaduse eelnõu (488 SE) esimene lugemine

11:50 Töölepingu seaduse muutmise seaduse eelnõu (467 SE) esimene lugemine

09.10.2017
09.10.2017 / 15:00 XIII Рийгикогу , VI Сессия , Запросы, свободный микрофон Подробнее

15:00 Istungi rakendamine

15:12 Vaba mikrofon