Календарь

Выбрать период времениОткрыть календарь

Начиная с:

По:

Закрыть X

Посмотреть результаты:

Искать стенограмму

Поиск осуществляется и все стенограммы представлены на эстонском языке. Если требуется стенограмма за конкретный день или период времени, выберите в календаре соответствующую дату или период времени и нажмите на кнопку "Поиск". Если вы желаете внести уточнения, отметьте нужные из представленных ниже вариантов перед тем, как нажимать на кнопку "Поиск".

Искать стенограмму

Отменить

Заседания и стенограммы, 20.02.2019 - 16.05.2019

16.05.2019
16.05.2019 / 10:00 XIV Рийгикогу , I Сессия , Очередное пленарное заседание Подробнее

10:00 Istungi rakendamine

10:00 Väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister Kert Kingo ametivanne

10:02 Istungi rakendamine

10:07 Riigikogu otsuse "Riigieelarve kontrolli erikomisjoni moodustamine" eelnõu (11 OE) teine lugemine

10:09 Riigikogu otsuse "Julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjoni moodustamine" eelnõu (12 OE) teine lugemine

10:11 Riigikogu otsuse "Korruptsioonivastase erikomisjoni moodustamine" eelnõu (13 OE) teine lugemine

10:13 Finantsinspektsiooni 2018. aasta aastaaruanne

15.05.2019
15.05.2019 / 14:00 XIV Рийгикогу , I Сессия , Очередное пленарное заседание Подробнее

14:00 Istungi rakendamine

15.05.2019 / 12:00 XIV Рийгикогу , I Сессия , Инфочас Подробнее

12:00 Infotund

12:02 Valitsuse plaanid

12:10 Uus siseminister

12:19 Vabadused

12:30 Õigusriigi toimimine

12:38 Omastehooldajate olukord

12:44 Euroopa Liit

12:56 Riigi eelarvestrateegia aastateks 2020–2023

13:03 Eesti Rahvusringhäälingu ajakirjanike survestamine

13:11 Demokraatia aluspõhimõtted

13:19 Siseministri haldusalas toimuv

13:26 Valitsuse ühtne poliitiline liin 

13:36 Süvariik

13:42 Aktsiisipoliitika

13:50 Eesti Vabariigi territooriumi praegu okupeeritud osas sündinud isikute passides märgitud sünnikoht

14.05.2019
14.05.2019 / 10:00 XIV Рийгикогу , I Сессия , Очередное пленарное заседание Подробнее

10:00 Istungi rakendamine

10:03 Õiguskantsleri ettepanek anda nõusolek Riigikogu liikmelt Kalev Kallolt saadikupuutumatuse äravõtmiseks ja tema suhtes kohtumenetluse jätkamiseks

10:16 Riigikogu otsuse "Kaupo Paali Riigikohtu liikmeks nimetamine" eelnõu (6 OE) esimene lugemine

13.05.2019
13.05.2019 / 15:00 XIV Рийгикогу , I Сессия , Запросы, свободный микрофон Подробнее

15:00 Istungi rakendamine

15:07 Riigikogu otsuse "Riigieelarve kontrolli erikomisjoni moodustamine" eelnõu (11 OE) esimene lugemine

15:09 Riigikogu otsuse "Julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjoni moodustamine" eelnõu (12 OE) esimene lugemine

15:11 Riigikogu otsuse "Korruptsioonivastase erikomisjoni moodustamine" eelnõu (13 OE) esimene lugemine

15:15 Vaba mikrofon

10.05.2019—12.05.2019
ЗАСЕДАНИЯ НЕ ПРОВОДЯТСЯ 10.05.2019—12.05.2019
09.05.2019
09.05.2019 / 10:00 XIV Рийгикогу , I Сессия , Очередное пленарное заседание Подробнее

10:00 Istungi rakendamine

08.05.2019
08.05.2019 / 14:00 XIV Рийгикогу , I Сессия , Очередное пленарное заседание Подробнее

14:00 Istungi rakendamine

08.05.2019 / 12:00 XIV Рийгикогу , I Сессия , Инфочас Подробнее

12:00 Infotund

12:02 Välispoliitika

12:14 Valitsuskoalitsiooni väärtused

12:27 Hariduspoliitika

12:40 Valitsuskoalitsiooni ühtne sotsiaalpoliitika

12:54 Pensionipoliitika

13:09 Noortevaldkonna arengukava

13:18 Pikaajalise hoolduse reform

13:27 Ravijärjekordade lühendamine

13:41 Muud küsimused

07.05.2019
07.05.2019 / 10:00 XIV Рийгикогу , I Сессия , Очередное пленарное заседание Подробнее

10:00 Istungi rakendamine

10:02 Eesti Panga 2018. aasta aruanne

06.05.2019
06.05.2019 / 15:00 XIV Рийгикогу , I Сессия , Запросы, свободный микрофон Подробнее

15:00 Istungi rakendamine

15:06 Vaba mikrofon

03.05.2019—05.05.2019
ЗАСЕДАНИЯ НЕ ПРОВОДЯТСЯ 03.05.2019—05.05.2019
02.05.2019
02.05.2019 / 10:00 XIV Рийгикогу , I Сессия , Очередное пленарное заседание Подробнее

10:00 Istungi rakendamine

01.05.2019
ЗАСЕДАНИЯ НЕ ПРОВОДЯТСЯ 01.05.2019
30.04.2019
30.04.2019 / 10:00 XIV Рийгикогу , I Сессия , Очередное пленарное заседание Подробнее

10:00 Istungi rakendamine

10:00 Riigikogu liikme Andrei Korobeiniku ametivanne

10:01 Istungi rakendamine

29.04.2019
29.04.2019 / 15:00 XIV Рийгикогу , I Сессия , Запросы, свободный микрофон Подробнее

15:00 Istungi rakendamine

15:02 Riigikogu liikmete ametivanne

15:11 Istungi rakendamine

15:16 Vabariigi Valitsuse ametivanne

15:48 Vaba mikrofon

24.04.2019—28.04.2019
ЗАСЕДАНИЯ НЕ ПРОВОДЯТСЯ 24.04.2019—28.04.2019
23.04.2019
23.04.2019 / 12:00 XIV Рийгикогу , I Сессия , Очередное пленарное заседание Подробнее

12:00 Riigikogu pidulik istung

19.04.2019—22.04.2019
ЗАСЕДАНИЯ НЕ ПРОВОДЯТСЯ 19.04.2019—22.04.2019
18.04.2019
18.04.2019 / 10:00 XIV Рийгикогу , I Сессия , Очередное пленарное заседание Подробнее

10:00 Istungi rakendamine

17.04.2019
17.04.2019 / 14:00 XIV Рийгикогу , I Сессия , Очередное пленарное заседание Подробнее

14:00 Istungi rakendamine

14:02 Peaministrikandidaat Jüri Ratasele volituste andmine Vabariigi Valitsuse moodustamiseks

16.04.2019
16.04.2019 / 10:00 XIV Рийгикогу , I Сессия , Очередное пленарное заседание Подробнее

10:00 Istungi rakendamine

15.04.2019
15.04.2019 / 15:00 XIV Рийгикогу , I Сессия , Запросы, свободный микрофон Подробнее

15:00 Istungi rakendamine

15:03 Peaministrikandidaat Kaja Kallasele Vabariigi Valitsuse moodustamiseks volituste andmine

15:35 Vaba mikrofon

12.04.2019—14.04.2019
ЗАСЕДАНИЯ НЕ ПРОВОДЯТСЯ 12.04.2019—14.04.2019
11.04.2019
11.04.2019 / 10:00 XIV Рийгикогу , I Сессия , Очередное пленарное заседание Подробнее

10:00 Istungi rakendamine

10.04.2019
10.04.2019 / 14:00 XIV Рийгикогу , I Сессия , Очередное пленарное заседание Подробнее

14:00 Istungi rakendamine

09.04.2019
09.04.2019 / 10:00 XIV Рийгикогу , I Сессия , Очередное пленарное заседание Подробнее

10:00 Istungi rakendamine

08.04.2019
08.04.2019 / 15:00 XIV Рийгикогу , I Сессия , Запросы, свободный микрофон Подробнее

15:00 Istungi rakendamine

15:00 Riigikogu liikme Mihhail Lotmani ametivanne

15:01 Istungi rakendamine

15:05 Vaba mikrofon

05.04.2019—07.04.2019
ЗАСЕДАНИЯ НЕ ПРОВОДЯТСЯ 05.04.2019—07.04.2019
04.04.2019
04.04.2019 / 11:00 XIV Рийгикогу , I Сессия , Очередное пленарное заседание Подробнее

11:00 Avaistung

11:04 Vabariigi Presidendi avakõne

11:26 Riigikogu liikmete ametivanne

12:19 Riigikogu esimehe ja aseesimeeste valimine

14:31 Vabariigi Valitsuse tagasiastumine

22.02.2019—03.04.2019
ЗАСЕДАНИЯ НЕ ПРОВОДЯТСЯ 22.02.2019—03.04.2019
21.02.2019
21.02.2019 / 10:00 XIII Рийгикогу , IX Сессия , Очередное пленарное заседание Подробнее

10:00 Istungi rakendamine

10:02 Tsiviilkohtumenetluse seadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse (Eestis tehtud vahekohtu otsuste täidetavaks tunnistamise menetluse loomine) eelnõu (749 SE) kolmas lugemine

10:05 Euroopa Liidu kodaniku seaduse ja teiste seaduste täiendamise seaduse (Ühendkuningriigi väljaastumine Euroopa Liidust) eelnõu (781 SE) kolmas lugemine

10:06 Kaitseliidu seaduse muutmise seaduse eelnõu (786 SE) kolmas lugemine

20.02.2019
20.02.2019 / 14:00 XIII Рийгикогу , IX Сессия , Очередное пленарное заседание Подробнее

14:00 Istungi rakendamine

14:04 Riigikogu otsuse "Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele kehtestada sanktsioonid seoses Ukraina aluste ründamise ja hõivamisega Kertši väinas" eelnõu (782 OE) esimene lugemine

14:40 Euroopa Liidu kodaniku seaduse ja teiste seaduste täiendamise seaduse (Ühendkuningriigi väljaastumine Euroopa Liidust) eelnõu (781 SE) teine lugemine

14:42 Tsiviilkohtumenetluse seadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse (Eestis tehtud vahekohtu otsuste täidetavaks tunnistamise menetluse loomine) eelnõu (749 SE) teine lugemine

14:46 Kohtute seaduse ja kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (776 SE) kolmas lugemine

14:50 Isikuandmete kaitse seaduse rakendamise seaduse eelnõu (778 SE) kolmas lugemine

14:58 Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse ning põhiseaduslikkuse järelevalve kohtumenetluse seaduse muutmise seaduse eelnõu (762 SE) kolmas lugemine

15:06 Täitemenetluse seadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse (elatise võlgnike survestamine) eelnõu (737 SE) kolmas lugemine 

15:17 Tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (759 SE) kolmas lugemine 

15:19 Karistusseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (658 SE) kolmas lugemine

15:21 Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (Keskkonnaameti ja Keskkonnainspektsiooni ühendamine) eelnõu (789 SE) kolmas lugemine

15:29 Kaubamärgiseaduse, tööstusdisaini kaitse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (765 SE) kolmas lugemine

15:32 Liiklusseaduse muutmise seaduse eelnõu (752 SE) kolmas lugemine 

15:33 Riikliku statistika seaduse ja avaliku teabe seaduse muutmise seaduse eelnõu (794 SE) kolmas lugemine

15:35 Raamatupidamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (795 SE) kolmas lugemine

15:36 Kaubamärgiseaduse, tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (793 SE) kolmas lugemine

15:38 Sadamaseaduse ja vedelkütuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (780 SE) kolmas lugemine

15:43 Tööstusheite seaduse ning alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (736 SE) kolmas lugemine

15:45 Rahvusvahelise sanktsiooni seaduse eelnõu (721 SE) kolmas lugemine

15:47 Politsei ja piirivalve seaduse, päästeteenistuse seaduse ning kaitseväeteenistuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (768 SE) kolmas lugemine

15:49 Kaitseväe korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (783 SE) kolmas lugemine

15:51 Maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (788 SE) kolmas lugemine

15:53 Taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse, halduskoostöö seaduse ning riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (733 SE) kolmas lugemine

15:56 Geneetiliselt muundatud organismide keskkonda viimise seaduse ja taimekaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (681 SE) kolmas lugemine

15:58 Kõrgharidusseaduse eelnõu (725 SE) kolmas lugemine

16:05 Eesti Kunstiakadeemia seaduse eelnõu (730 SE) kolmas lugemine

16:07 Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia seaduse eelnõu (728 SE) kolmas lugemine

16:09 Eesti Maaülikooli seaduse eelnõu (727 SE) kolmas lugemine

16:11 Tallinna Ülikooli seaduse eelnõu (726 SE) kolmas lugemine

16:13 Muinsuskaitseseaduse eelnõu (684 SE) kolmas lugemine

16:27 Eesti Vabariigi ja Valgevene Vabariigi sotsiaalkindlustuslepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu (790 SE) teine lugemine

16:36 Hongkongi laevade ohutu ja keskkonnahoidliku ringlussevõtu rahvusvahelise konventsiooniga ühinemise seaduse eelnõu (791 SE) teine lugemine

16:41 Riigikogu otsuse "Riigireformi ja hea halduse põhialused" eelnõu (777 OE) teine lugemine

17:08 Justiitsminister Urmas Reinsalu poliitiline avaldus seoses põhiseaduse analüüsiga