Календарь

Выбрать период времениОткрыть календарь

Начиная с:

По:

Закрыть X

Посмотреть результаты:

Искать стенограмму

Поиск осуществляется и все стенограммы представлены на эстонском языке. Если требуется стенограмма за конкретный день или период времени, выберите в календаре соответствующую дату или период времени и нажмите на кнопку "Поиск". Если вы желаете внести уточнения, отметьте нужные из представленных ниже вариантов перед тем, как нажимать на кнопку "Поиск".

Искать стенограмму

Отменить

Заседания и стенограммы, 12.05.2020 - 06.07.2020

06.07.2020
06.07.2020 / 12:00 XIV Рийгикогу , Внеочередное пленарное заседание Подробнее

12:00 Istungi rakendamine

12:06 Välismaalaste seaduse muutmise seaduse (tööjõukriisi leevendamine) eelnõu (192 SE) esimene lugemine

19.06.2020—05.07.2020
ЗАСЕДАНИЯ НЕ ПРОВОДЯТСЯ 19.06.2020—05.07.2020
18.06.2020
18.06.2020 / 10:00 XIV Рийгикогу , III Сессия , Очередное пленарное заседание Подробнее

10:00 Istungi rakendamine

10:07 Perehüvitiste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (185 SE) kolmas lugemine

10:22 Tööturuteenuste ja -toetuste seaduse ning töötuskindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (206 SE) kolmas lugemine

10:40 Isikuandmete automatiseeritud töötlemisel isiku kaitse konventsiooni muutmise protokolli ratifitseerimise seaduse eelnõu (143 SE) teine lugemine

17.06.2020
17.06.2020 / 14:00 XIV Рийгикогу , III Сессия , Очередное пленарное заседание Подробнее

14:00 Istungi rakendamine

14:07 Pankrotiseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (195 SE) esimene lugemine

14:13 Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse § 140 muutmise seaduse eelnõu (182 SE) esimene lugemine

15:06 Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (130 SE) kolmas lugemine

15:18 Vabariigi Valitsuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (187 SE) kolmas lugemine

15:20 Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (Keskkonnaameti ja Keskkonnainspektsiooni ühendamine) eelnõu (184 SE) kolmas lugemine

15:22 Ametiühingute seaduse, Eestisse lähetatud töötajate töötingimuste seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (158 SE) kolmas lugemine

15:23 Politsei ja piirivalve seaduse muutmise seaduse eelnõu (161 SE) kolmas lugemine

15:26 Välisriigi kutsekvalifikatsiooni tunnustamise seaduse ja ehitusseadustiku muutmise seaduse eelnõu (179 SE) kolmas lugemine

15:28 Riigipiiri seaduse muutmise seaduse eelnõu (178 SE) kolmas lugemine

15:30 Autoveoseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (157 SE) kolmas lugemine

15:31 Riigihangete seaduse ja kunstiteoste tellimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (177 SE) kolmas lugemine

15:33 Perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse seaduse ja välissuhtlemisseaduse muutmise seaduse eelnõu (129 SE) kolmas lugemine

15:34 Välismaalaste seaduse, tulumaksuseaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seaduse (Eestis töötamise reeglite väärkasutuse vähendamine) eelnõu (145 SE) kolmas lugemine

15:36 Alkoholiseaduse, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse ja tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (194 SE) kolmas lugemine

15:55 Päästeseaduse ja relvaseaduse muutmise seaduse eelnõu (128 UA) kolmas lugemine

16:05 Ehitusseadustiku ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (173 SE) kolmas lugemine

16:07 Vedelkütuse erimärgistamise seaduse muutmise ning sellega seonduvalt maksukorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (203 SE) kolmas lugemine

16:08 Keskkonnatasude seaduse muutmise seaduse eelnõu (204 SE) kolmas lugemine

16:16 Riigikogu otsuse "Riigigarantii andmine nõukogu määruse (EL) 2020/672, millega luuakse COVID-19 puhanguga kaasnenud eriolukorras töötuseriski leevendamiseks pakutava ajutise toetuse Euroopa rahastu (TERA), artikli 11 alusel" eelnõu (210 OE) teine lugemine

16:25 Õiguskantsleri ettekanne "Õigusriik eriolukorras"

18:06 Ruumiandmete seaduse ning korteriomandi- ja korteriühistuseaduse muutmise seaduse eelnõu (196 SE) esimene lugemine

18:14 Kohanimeseaduse muutmise seaduse eelnõu (186 SE) esimene lugemine

17.06.2020 / 12:00 XIV Рийгикогу , III Сессия , Инфочас Подробнее

12:00 Infotund

12:02 Erakondade rahastamisest

12:16 Vastutus

12:31 Erakondade rahastamise järelevalve

12:45 Linnaruumi planeerimine

13:00 Korruptsiooniga võitlemine

13:15 Korruptsioon

13:28 Vastutus

13:40 Poliitiline kultuur

13:52 Muud küsimused

16.06.2020
16.06.2020 / 10:00 XIV Рийгикогу , III Сессия , Очередное пленарное заседание Подробнее

10:00 Istungi rakendamine

10:01 Arupärimisele eelarve kulude seire kohta (nr 35) vastamise jätkamine

11:18 Arupärimine teehoiukava aastateks 2020–2030 kohta (nr 25)

12:11 Perehüvitiste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (185 SE) teise lugemise jätkamine

12:23 Tööturuteenuste ja -toetuste seaduse ning töötuskindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (206 SE) teine lugemine

13:09 Pankrotiseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (195 SE) esimene lugemine

15.06.2020
15.06.2020 / 15:00 XIV Рийгикогу , III Сессия , Запросы, свободный микрофон Подробнее

15:00 Istungi rakendamine

15:04 Peaminister Jüri Ratase poliitiline avaldus Euroopa Liidu majanduse taaskäivitamise kavast

16:38 Taimekaitseseaduse, mahepõllumajanduse seaduse, riigilõivuseaduse ning taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse muutmise seaduse eelnõu (142 SE) kolmas lugemine

16:42 Riigikogu otsuse "Eesti Panga Nõukogu liikmete nimetamine" eelnõu (209 OE) esimene lugemine

16:52 Päästeseaduse ja relvaseaduse muutmise seaduse eelnõu (128 UA) teine lugemine

18:51 Ehitusseadustiku ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (173 SE) teine lugemine

19:06 Vabariigi Valitsuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (187 SE) teine lugemine

19:09 Vedelkütuse erimärgistamise seaduse muutmise ning sellega seonduvalt maksukorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (203 SE II)

19:18:59 Keskkonnatasude seaduse muutmise seaduse eelnõu (204 SE) teine lugemine

19:55 Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (207 SE) esimene lugemine

20:07 Riigikogu otsuse "Riigigarantii andmine nõukogu määruse (EL) 2020/672, millega luuakse COVID-19 puhanguga kaasnenud eriolukorras töötuseriski leevendamiseks pakutava ajutise toetuse Euroopa rahastu (TERA), artikli 11 alusel" eelnõu (210 OE) esimene lugemine

20:37 Liiklusseaduse muutmise seaduse eelnõu (191 SE) esimene lugemine

21:08 Raudteeseaduse eelnõu (201 SE) esimene lugemine

21:28 Energiamajanduse korralduse seaduse ja maagaasiseaduse muutmise seaduse eelnõu (202 SE) esimene lugemine

21:56 Arupärimine tööturu olukorra kohta (nr 34)

23:04 Arupärimine eelarve kulude seire kohta (nr 35)

12.06.2020—14.06.2020
ЗАСЕДАНИЯ НЕ ПРОВОДЯТСЯ 12.06.2020—14.06.2020
11.06.2020
11.06.2020 / 10:00 XIV Рийгикогу , III Сессия , Очередное пленарное заседание Подробнее

10:00 Istungi rakendamine

10:05 Põhiseaduskomisjoni algatatud olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Eesti inimarengu aruanne 2019/2020 "Linnastunud ühiskonna ruumilised arengud"" arutelu

10.06.2020
10.06.2020 / 14:00 XIV Рийгикогу , III Сессия , Очередное пленарное заседание Подробнее

14:00 Istungi rakendamine

14:01 Politsei ja piirivalve seaduse muutmise seaduse eelnõu (161 SE) teine lugemine

14:07 Kohtute seaduse ja tsiviilkohtumenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (175 SE) kolmas lugemine

14:11 Põllumajandusameti ning Veterinaar- ja Toiduameti Põllumajandus- ja Toiduametiks ümberkorraldamisega seonduvalt Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (164 SE) kolmas lugemine

14:13 Välisteenistuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (45 SE) kolmas lugemine

14:14 Ametiühingute seaduse, Eestisse lähetatud töötajate töötingimuste seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (158 SE) teine lugemine

14:21 Välisriigi kutsekvalifikatsiooni tunnustamise seaduse ja ehitusseadustiku muutmise seaduse eelnõu (179 SE) teine lugemine

14:25 Taimekaitseseaduse, mahepõllumajanduse seaduse, riigilõivuseaduse ning taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse muutmise seaduse eelnõu (142 SE II)

15:04 Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (Keskkonnaameti ja Keskkonnainspektsiooni ühendamine) eelnõu (184 SE) teine lugemine

15:16 Autoveoseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (157 SE) teine lugemine

15:23 Riigihangete seaduse ja kunstiteoste tellimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (177 SE) teine lugemine

15:30 Riigipiiri seaduse muutmise seaduse eelnõu (178 SE II)

15:36 Välismaalaste seaduse, tulumaksuseaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seaduse (Eestis töötamise reeglite väärkasutuse vähendamine) eelnõu (145 SE) teine lugemine

15:43 Perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse seaduse ja välissuhtlemisseaduse muutmise seaduse eelnõu (129 SE) teine lugemine

15:49 Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (130 SE) teine lugemine

15:55 Alkoholiseaduse, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse ja tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (194 SE) teine lugemine

16:25 Ravimiseaduse ja ravikindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (205 SE) esimene lugemine

10.06.2020 / 12:00 XIV Рийгикогу , III Сессия , Инфочас Подробнее

12:00 Infotund

12:01 Erakondade rahastamine

12:13 Erakondade rahastamine

12:24 Erakondade rahastamise järelevalve Keskerakonna musta raha valguses

12:40 Moraal ja õiglustunne

12:52 Erakondade rahastamisega seonduv

12:52 Erakondade rahastamise järelevalve

13:08 Elatisest

13:24 Vastutus

13:39 Kahtlane annetus

13:49 Keelatud annetused

09.06.2020
09.06.2020 / 10:00 XIV Рийгикогу , III Сессия , Очередное пленарное заседание Подробнее

10:00 Istungi rakendamine

10:01 Keskkonnatasude seaduse muutmise seaduse eelnõu (109 SE) kolmas lugemine

10:03 Olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Eesti eelarvepoliitika" arutelu

13:43 Perehüvitiste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (185 SE) teine lugemine

08.06.2020
08.06.2020 / 15:00 XIV Рийгикогу , III Сессия , Запросы, свободный микрофон Подробнее

15:00 Istungi rakendamine

15:08 Tööturuteenuste ja -toetuste seaduse ning töötuskindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (206 SE) esimene lugemine 

16:19 Koolieelse lasteasutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (183 SE) esimene lugemine

17:42 Vedelkütuse erimärgistamise seaduse muutmise ning sellega seonduvalt maksukorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (203 SE) esimene lugemine

18:53 Keskkonnatasude seaduse muutmise seaduse eelnõu (204 SE) esimene lugemine

19:23 Arupärimine mikro- ja väikeettevõtetele suunatud eelarve- ja maksupoliitiliste meetmete kohta (nr 33)

19:47 Vaba mikrofon

05.06.2020—07.06.2020
ЗАСЕДАНИЯ НЕ ПРОВОДЯТСЯ 05.06.2020—07.06.2020
04.06.2020
04.06.2020 / 10:00 XIV Рийгикогу , III Сессия , Очередное пленарное заседание Подробнее

10:00 Istungi rakendamine

10:01 Finantsinspektsiooni 2019. aasta aruanne

11:40 Kohtute seaduse ja tsiviilkohtumenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (175 SE) teine lugemine

03.06.2020
03.06.2020 / 14:00 XIV Рийгикогу , III Сессия , Очередное пленарное заседание Подробнее

14:00 Istungi rakendamine

14:02 Tuleohutuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (120 SE) esimese lugemise jätkamine

14:19 Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (Haridus- ja Noorteameti moodustamine, Keeleinspektsiooni nimetamine Keeleametiks) eelnõu (163 SE) kolmas lugemine

14:30 Väljasõidukohustuse ja sissesõidukeelu seaduse ning välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse muutmise seaduse (massilise sisserände tõkestamine) eelnõu (110 SE) kolmas lugemine

14:34 Välismaalaste seaduse muutmise seaduse eelnõu (135 SE) kolmas lugemine

14:36 Ülevaade kohtukorralduse, õigusemõistmise ja seaduste ühetaolise kohaldamise kohta

16:13 Välisteenistuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (45 SE) teine lugemine

16:48 Isikuandmete automatiseeritud töötlemisel isiku kaitse konventsiooni muutmise protokolli ratifitseerimise seaduse eelnõu (143 SE) esimene lugemine

17:00 Vabariigi Valitsuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (187 SE) esimene lugemine

17:12 Kõrgemate riigiteenijate ametipalkade seaduse muutmise seaduse eelnõu (166 SE) esimene lugemine

03.06.2020 / 12:00 XIV Рийгикогу , III Сессия , Инфочас Подробнее

12:00 Infotund

12:01 Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjon

12:11 Põhiseaduse toimimine

12:24 Kriisimeetmed

12:39 Töökorraldus

12:54 Euroopa Liidu abipakett

13:06 Alusharidus ja laste võrdne kohtlemine

13:22 Terviseameti tegevus

13:35 Koalitsioonileping

13:42 Valitsuse seisukohad

02.06.2020
02.06.2020 / 10:00 XIV Рийгикогу , III Сессия , Очередное пленарное заседание Подробнее

10:00 Istungi rakendamine

10:01 Eesti Panga 2019. aasta aruanne

12:11 Keskkonnatasude seaduse muutmise seaduse eelnõu (109 SE) teise lugemise jätkamine

12:17 Tuleohutuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (120 SE) esimene lugemine

01.06.2020
01.06.2020 / 15:00 XIV Рийгикогу , III Сессия , Запросы, свободный микрофон Подробнее

15:00 Istungi rakendamine

15:04 Põllumajandusameti ning Veterinaar- ja Toiduameti Põllumajandus- ja Toiduametiks ümberkorraldamisega seonduvalt Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (164 SE) teine lugemine

15:19 Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse ja kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (194 SE) esimene lugemine

15:22 Riigikontrolli seaduse, erakonnaseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (erakondade rahastamise kontrollorgan) eelnõu (193 SE) esimene lugemine

18:19 Vaba mikrofon

22.05.2020—31.05.2020
ЗАСЕДАНИЯ НЕ ПРОВОДЯТСЯ 22.05.2020—31.05.2020
21.05.2020
21.05.2020 / 10:00 XIV Рийгикогу , III Сессия , Очередное пленарное заседание Подробнее

10:00 Istungi rakendamine

10:04 Päästeseaduse ja relvaseaduse muutmise seaduse (128 UA) uuesti arutamine

11:14 Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (Haridus- ja Noorteameti moodustamine, Keeleinspektsiooni nimetamine Keeleametiks) eelnõu (163 SE) teine lugemine

20.05.2020
20.05.2020 / 14:00 XIV Рийгикогу , III Сессия , Очередное пленарное заседание Подробнее

14:00 Istungi rakendamine

14:04 Kohtute seaduse ja prokuratuuriseaduse muutmise seaduse eelnõu (134 SE) kolmas lugemine

14:07 Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse muutmise seaduse eelnõu (176 SE) kolmas lugemine

14:09 Atmosfääriõhu kaitse seaduse ning alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (159 SE) kolmas lugemine

14:11 Eesti, Islandi, Leedu, Läti, Norra, Rootsi, Soome ja Taani vahelisele Põhjamaade Investeerimispanka käsitlevale 11. veebruari 2004. aasta lepingule lisatud põhikirja paragrahvi 14 muutmise kokkuleppe heakskiitmise seaduse eelnõu (174 SE) teine lugemine

14:17 Ülevaade Eesti julgeolekupoliitika eesmärkide saavutamisest

15:56 Ametiühingute seaduse, Eestisse lähetatud töötajate töötingimuste seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (158 SE) teine lugemine

16:09 Väljasõidukohustuse ja sissesõidukeelu seaduse ning välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse muutmise seaduse (massilise sisserände tõkestamine) eelnõu (110 SE) teine lugemine

16:21 Välismaalaste seaduse muutmise seaduse eelnõu (135 SE) teine lugemine

16:25 Perehüvitiste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (185 SE) esimene lugemine

16:45 Kodakondsuse seaduse § 13 muutmise seaduse eelnõu (147 SE) esimene lugemine

17:29 Jäätmeseaduse ja pakendiseaduse muutmise seaduse eelnõu (190 SE) esimene lugemine

20.05.2020 / 12:00 XIV Рийгикогу , III Сессия , Инфочас Подробнее

12:00 Infotund

12:01 Olukord riigis

12:13 Teiseks laineks valmistumine

12:28 ERJK-ga toimuv

12:39 Turismimeetmed

12:52 Perepoliitika

13:03 Lennunduses toimuv

13:17 Metsanduse arengukava

13:26 Kontrolli alt väljunud eelarvekulud

13:41 Tartu ümbersõidud

13:55 Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjon

19.05.2020
19.05.2020 / 10:00 XIV Рийгикогу , III Сессия , Очередное пленарное заседание Подробнее

10:00 Istungi rakendamine

10:03 Riigikogu otsuse "Eesti esindaja nimetamine Põhjamaade Investeerimispanga kontrollkomiteesse" eelnõu (188 OE) esimene lugemine

10:09 Riigikogu otsuse "Eesti Rahvusringhäälingu tegevusvaldkonna tunnustatud asjatundjatest Eesti Rahvusringhäälingu nõukogu liikmete nimetamine" eelnõu (189 OE) esimene lugemine

11:44 Vabariigi Valitsuse esitatud „Välispoliitika arengukava 2030“ eelnõu

18.05.2020
18.05.2020 / 15:00 XIV Рийгикогу , III Сессия , Запросы, свободный микрофон Подробнее

15:00 Istungi rakendamine

15:05 Peaminister Jüri Ratase poliitiline avaldus eriolukorra kohta

16:44 Toote nõuetele vastavuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (125 SE) kolmas lugemine

16:48 Tsiviilseadustiku üldosa seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (elektrooniliste võimaluste laiendamine koosolekute korraldamisel ja otsuste vastuvõtmisel) eelnõu (180 SE) kolmas lugemine

16:50 Riigikogu otsuse "Riigireformi elluviimisest" eelnõu (181 OE) esimene lugemine

18:56 Vaba mikrofon

15.05.2020—17.05.2020
ЗАСЕДАНИЯ НЕ ПРОВОДЯТСЯ 15.05.2020—17.05.2020
14.05.2020
14.05.2020 / 10:00 XIV Рийгикогу , III Сессия , Очередное пленарное заседание Подробнее

10:00 Istungi rakendamine

13.05.2020
13.05.2020 / 14:00 XIV Рийгикогу , III Сессия , Очередное пленарное заседание Подробнее

14:00 Istungi rakendamine

14:01 Kaitseväe korralduse seaduse, julgeolekuasutuste seaduse ja õiguskantsleri seaduse muutmise seaduse eelnõu (152 SE) kolmas lugemine

14:09 Meditsiiniseadme seaduse, hädaolukorra seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (165 SE) kolmas lugemine

14:23 Atmosfääriõhu kaitse seaduse ning alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (159 SE) teine lugemine

14:26 Kohtute seaduse ja prokuratuuriseaduse muutmise seaduse eelnõu (134 SE) teine lugemine

14:30 Tsiviilseadustiku üldosa seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (elektrooniliste võimaluste laiendamine koosolekute korraldamisel ja otsuste vastuvõtmisel) eelnõu (180 SE) teine lugemine

15:05 Välisriigi kutsekvalifikatsiooni tunnustamise seaduse ja ehitusseadustiku muutmise seaduse eelnõu (179 SE) esimene lugemine

15:22 Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (Keskkonnaameti ja Keskkonnainspektsiooni ühendamine) eelnõu (184 SE) esimene lugemine

16:15 Pühade ja tähtpäevade seaduse ning Eesti lipu seaduse muutmise seaduse eelnõu (172 SE) esimene lugemine

17:24 Pühade ja tähtpäevade seaduse muutmise seaduse eelnõu (131 SE) esimene lugemine

18:01 Pühade ja tähtpäevade seaduse ning Eesti lipu seaduse muutmise seaduse eelnõu (132 SE) esimene lugemine

13.05.2020 / 12:00 XIV Рийгикогу , III Сессия , Инфочас Подробнее

12:00 Infotund

12:01 Viiruse teiseks laineks valmistumine

12:15 Koolikorraldus

12:27 Tööjõud

12:39 Lapsed – elu pärast eriolukorda

12:53 Rail Baltic

13:07 ERR-i nõukogu

13:18 Käsunduslepingu alusel töötavate treenerite ning spordiklubide töökorraldus

13:30 Olukord tööturul

13:45 Kunstiteoste tellimise seadus

13:53 Palgatoetus

12.05.2020
12.05.2020 / 10:00 XIV Рийгикогу , III Сессия , Очередное пленарное заседание Подробнее

10:00 Istungi rakendamine

10:06 Elektroonilise side seaduse muutmise seaduse eelnõu (138 SE) kolmas lugemine

10:12 Kiirgusseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (144 SE) kolmas lugemine

10:13 Riigikogu otsuse "Riigikogu otsuse "Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamine" muutmine" eelnõu (160 OE) esimene lugemine 

10:20 Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse muutmise seaduse eelnõu (176 SE) teine lugemine 

10:36 Politsei ja piirivalve seaduse muutmise seaduse eelnõu (161 SE) esimene lugemine