XIV Riigikogu stenogramm
I istungjärk
Esmaspäev, 10. juuni 2019, kell 15:00

Toimetatud

15:00 Istungi rakendamine

Aseesimees Siim Kallas
Tere päevast, auväärt kolleegid! Alustame Riigikogu täiskogu I istungjärgu 9. töönädalat. Juhatus on valmis vastu võtma arupärimisi ja seaduseelnõusid. Ei näe ettepanekuid. Siis teeme palun kohaloleku kontrolli!
Kohaloleku kontroll
Kohalolijaks registreeris ennast 45 Riigikogu liiget, puudub 56.
Tänases päevakorras on meil üks küsimus, mis on päevakorra kinnitamine, nii et panen kutsungi käima, et kõik tuleksid kohale.
Panen hääletusele Riigikogu täiskogu I istungjärgu 9. töönädala päevakorra kinnitamise. Palun võtta seisukoht ja hääletada!
Hääletustulemused
Päevakorra poolt hääletas 47 auväärt Riigikogu liiget, vastu ei olnud keegi, erapooletuid ei olnud. Päevakord on kinnitatud.

1. 15:02 Vaba mikrofon

Aseesimees Siim Kallas
Ja nüüd, nii nagu ütleb seadusetäht, on kõigil soovijatel võimalus pärast haamrilööki registreeruda sõnavõtuks vaba mikrofoni formaadis. Kõnesoove ei ole. Esmaspäevane istung on lõppenud. Aitäh!

Istungi lõpp kell 15.03.