XIV Riigikogu stenogramm
I istungjärk
Neljapäev, 09. mai 2019, kell 10:00

Toimetatud

10:00 Istungi rakendamine

Aseesimees Siim Kallas
Tere hommikust, auväärt Riigikogu! Meil on kõigil suur rõõm alustada täiskogu I istungjärgu 5. töönädala neljapäevast istungit. Juhatus on valmis vastu võtma eelnõusid ja arupärimisi. Palun, Keit Pentus-Rosimannus!

Keit Pentus-Rosimannus
Hea Riigikogu aseesimees! Head kolleegid! Kui eelmine valitsus surus nui neljaks läbi keerulise ja maksumaksjate silmis läbipaistmatu maksusüsteemi, siis ei kuulatud ühtegi hoiatust, mida me Reformierakonna nimel siit saalist ütlesime. Nüüd me teame tulemust. Üks osapool, kes on selle maksusüsteemi tagajärjel kõige rohkem kahju saanud, on pensionit saavad inimesed, kes jätkavad töötamist. Samuti on kahju saanud toitjakaotuspensioni saajad. Kordategemist vajab loomulikult kogu see tuhandetest astmetest koosnev maksusüsteem, aga kuskilt tuleb alustada. Me alustame Reformierakonnaga sellest, et esitame eelnõu, millega arvatakse kõik kuni keskmise vanaduspensioni suurused pensionid, sealjuures toitjakaotuspensionid, tulumaksuga maksustamise alt välja. See reegel peab kehtima kõigile ühtviisi – ka pensionäridele, kes jätkavad töötamist. Miks see muudatus on eriti oluline? Sest me kõik teame, et töötavaid inimesi on Eestis väga vaja, põhimõtteliselt igas sektoris. Pensioni tulumaksuga maksustamata jätmine on üks viis, kuidas motiveerida ja hoida neid, kes on valmis tööd tegema.
Head kolleegid! See on eelnõu, millele ma palun Reformierakonna nimel teie kõigi toetust. Head kolleegid rahanduskomisjonist, kasvagu teil saba taha, kui te teete selle eelnõuga samamoodi, nagu te tegite eelmises koosseisus Reformierakonna esitatud eelnõuga, millega me soovisime töötavate pensionäride maksustamise probleemi lahendada. Ärge lükake seda eelnõu sahtli põhja ega unustage sinna! See muudatus tuleb ära teha. Aitäh!

Aseesimees Siim Kallas
Aitäh! Eelnõu läheb sellega tegelemiseks ettenähtud menetlusse. Kas on veel arupärimisi või eelnõusid? Ei näi olevat. Siis on mul mõned teated, täpsemalt öeldes üks teade. Pärast täiskogu istungi lõppu toimub siin istungisaalis Eesti-Indoneesia parlamendirühma asutamiskoosolek, mille kokkukutsuja on Peeter Ernits.
Nüüd teeme palun kohaloleku kontrolli!
Kohaloleku kontroll
Kohalolijaks registreeris 84 Riigikogu liiget, puudub 17.
Mis puutub tänasesse päevakorda, siis ma pean kurvastusega ütlema, et selles ei ole mitte ühtegi punkti. Tänane istung on lõppenud.

Istungi lõpp kell 10.03.