XIV Riigikogu stenogramm
I istungjärk
Kolmapäev, 08. mai 2019, kell 14:00

Toimetatud

14:00 Istungi rakendamine

Esimees Henn Põlluaas
Austatud Riigikogu! Alustame täiskogu I istungjärgu 5. töönädala kolmapäevast istungit. Kas on soovi anda üle arupärimisi või eelnõusid? Ei ole. Sellisel juhul loen ette ühe teate. Täna pärast täiskogu istungi lõppu toimub siin istungisaalis omastehooldajate ja hooldajate toetusrühma asutamiskoosolek, mille kokkukutsuja on Helmen Kütt.
Järgmisena kohaloleku kontroll, palun!
Kohaloleku kontroll
Nii, aitäh! Kohal on 82 Riigikogu liiget ja puudub 19. Kuna tänases päevakorras meil rohkem ühtegi punkti ei ole, siis on istung lõppenud.

Istungi lõpp kell 14.01.