XIV Riigikogu stenogramm
I istungjärk
Esmaspäev, 06. mai 2019, kell 15:00

Toimetatud

15:00 Istungi rakendamine

Esimees Henn Põlluaas
Austatud Riigikogu! Alustame täiskogu I istungjärgu 5. töönädalat. Kas kellelgi on soovi üle anda arupärimisi või eelnõusid? Vabariigi Valitsuse esindaja proua Heili Tõnisson, palun!

Valitsuse esindaja Heili Tõnisson
Austatud esimees! Hea Riigikogu! Vabariigi Valitsus algatab täna kaks seaduseelnõu. Esiteks, rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse ning riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu. Nimetatud seaduseelnõu menetlemisel Riigikogus esindab Vabariigi Valitsust rahandusminister Martin Helme. Teiseks, tubakaseaduse ning alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu. Seaduseelnõu menetlemisel Riigikogus esindab Vabariigi Valitsust sotsiaalminister Tanel Kiik. Aitäh!

Esimees Henn Põlluaas
Aitäh! Järgmisena palun Aivar Kokk!

Aivar Kokk
Hea esimees! Head Riigikogu liikmed! Riigikogu rahanduskomisjon algatab Riigikogu otsuse "Eesti esindaja nimetamine Põhjamaade Investeerimispanga kontrollkomiteesse" eelnõu.

Esimees Henn Põlluaas
Jaak Madison, palun!

Jaak Madison
Austatud Riigikogu esimees! Head kolleegid! Annan põhiseaduskomisjoni nimel üle kolm Riigikogu otsuse eelnõu, nimelt otsuse eelnõud riigieelarve kontrolli erikomisjoni, julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjoni ja korruptsioonivastase erikomisjoni moodustamise kohta. Aitäh!

Esimees Henn Põlluaas
Aitäh! Kas on veel soovi üle anda arupärimisi või eelnõusid? Paistab, et ei ole. Olen Riigikogu juhatuse nimel võtnud vastu kuus eelnõu. Juhatus otsustab nende menetlemise vastavalt Riigikogu kodu- ja töökorra seadusele.
Mul on mõned teated. Täna pärast täiskogu istungi lõppu toimuvad siin istungisaalis järgmiste toetusrühmade asutamiskoosolekud: kosmosevaldkonna toetusrühm, mille kokkukutsuja on  Andrei Korobeinik, ja sõnavabaduse toetusrühm, mille kokkukutsuja on Ruuben Kaalep.
Nüüd teeme kohaloleku kontrolli. Palun!
Kohaloleku kontroll
Täiskogul on kohal 86 saadikut, puudub 15.
Järgmisena jõuame päevakorra kinnitamise juurde.
Austatud Riigikogu, panen hääletusele Riigikogu täiskogu I istungjärgu 5. töönädala päevakorra kinnitamise. Palun võtta seisukoht ja hääletada! Keit Pentus, palun!

Keit Pentus-Rosimannus
Aitäh! Meile väljajagatud päevakorra projektis ei ole kolmapäeval ette nähtud infotundi. (Hääled saalist: "On küll, aga see on viimasel real. Miks see on viimasel real?") Miks ei ole see kajastatud päevakorras, vaid on eraldi välja toodud? Kas te oskate seda öelda? (Hääled saalist: "See on alati nii olnud, kogu aeg.")

Esimees Henn Põlluaas
Tegemist ei ole Riigikogu istungiga, infotund on eraldiseisev üritus. Seetõttu on see välja toodud päevakorra lõpus eraldi real. Nii et infotund toimub, algab kell 12 ja kestab kuni kella 14-ni, kui algab Riigikogu täiskogu istung.
Aga nüüd palun võtta seisukoht päevakorra küsimuses ja hääletada!
Hääletustulemused
Päevakorra kinnitamise poolt on 77 Riigikogu liiget, vastu ei ole keegi, erapooletuks jäi 3. Päevakord on kinnitatud.

1. 15:06 Vaba mikrofon

Esimees Henn Põlluaas
Kuna meil täna päevakorras rohkem midagi ei ole, siis kuulutan istungi lõppenuks. Aitäh teile! Mida? (Juhatuse nõunik täpsustab.) On vaba mikrofoni võimalus. Palun, kes soovib viit minutit sõnavõtuks? Tundub, et soovijaid ei ole. Istung on lõppenud.

Istungi lõpp kell 15.06.