XIV Riigikogu stenogramm
I istungjärk
Neljapäev, 02. mai 2019, kell 10:00

Toimetatud

10:00 Istungi rakendamine

Aseesimees Siim Kallas
Austatud Riigikogu, tere hommikust! Me alustame ... Kui te nüüd ei sumiseks, siis saaks peale hakata. Austatud Riigikogu! Alustame täiskogu I istungjärgu 4. töönädala neljapäevast istungit. Juhatus on valmis vastu võtma eelnõusid ja arupärimisi. Aivar Sõerd, palun!

Aivar Sõerd
Austatud aseesimees! Head kolleegid! Mul on Reformierakonna fraktsiooni nimel üle anda aktsiisiseaduse muutmise eelnõu. Seda võib nimetada ka piirikaubanduse tõrjumise eelnõuks. Asi on selles, et piirikaubandus on silmatorkavalt tõsine probleem, ja selle on riik, täpsemalt siis eelmine valitsus oma arulageda aktsiisipoliitikaga ise tekitanud. Tõepoolest, asi pole mitte ainult maksutuludes, mis Läti riigieelarvesse sõidutatakse, küsimus on täielikult läbi kukkunud aktsiisipoliitikas praktiliselt selle kõigis aspektides. Piirikaubanduse puhul ei ole võimalik leida mitte ühtki positiivset aspekti. 2016. aasta lõpus vastu võetud ja 2017. aastal jõustunud 70%-ne õlleaktsiisi tõus andis tugeva tõuke piirikaubanduse tekkeks ja kasvuks. Ning maksutulu loovutamine on ainult üks aspekt. Läbikukkumine on ka see, et alkoholi tarbimine tegelikult ei ole vähenenud, nagu uuringud näitavad. Tegelikult on turul suures koguses alkoholi, mis on maksustatud madalamalt kui enne Eestis tehtud aktsiisitõuse. Meie koostatud eelnõu tugineb suurel määral eelmise aasta oktoobris avalikustatud KPMG uuringule. Me oleme aluseks võtnud selles uuringus välja pakutud aktiisimäärad. Kui see eelnõu leiaks toetust, siis oleks võimalik vähemalt 90% ulatuses piirikaubandust tagasi tõmmata ja saada riigieelarvesse alates juba võib-olla järgmisest aastast 100 miljonit eurot täiendavat maksutulu. Selle rahaga on võimalik ellu viia näiteks ka erakorraline pensionitõus ja ...

Aseesimees Siim Kallas
Lugupeetud ...

Aivar Sõerd
Loodan, et seda eelnõu ...

Siim Kallas
Hea Aivar!

Aivar Sõerd
... te kõik toetate. Tänan tähelepanu eest!

Aseesimees Siim Kallas
Nii, eelnõu läheb menetlusse vastavalt ettenähtud korrale. Kas on veel arupärimisi või eelnõusid? Ei näi olevat. Siis teeme kohaloleku kontrolli.
Kohaloleku kontroll
Täiskogu istungist osavõtuks on ennast registreerinud 84 Riigikogu liiget, puudub 17.
Austatud Riigikogu! Meil on kujunenud traditsiooniks, et päevakorras ei ole mitte ühtegi punkti. Tänane istung on lõppenud. Aitäh!

Istungi lõpp kell 10.04.