XIII Riigikogu stenogramm
IX istungjärk
Esmaspäev, 11. veebruar 2019, kell 15:00

Toimetamata

15:00 Istungi rakendamine

Esimees Eiki Nestor
Austatud Riigikogu, tere päevast! Head Riigikogu 13. koosseisu eelviimast töönädalat! Kõigepealt siis nii palju, et tervitame ka Iivi Eenmaad, kes on taas asunud täitma Riigikogu liikme kohustusi. Kas kellelgi on soovi üle anda eelnõusid ja arupärimisi? Suur aitäh! Kohaloleku kontroll, palun!
Kohaloleku kontroll
Kohal on 78 Riigikogu liiget.
Austatud Riigikogu! Päevakorra kinnitamine. Panen hääletusele Riigikogu täiskogu IX istungjärgu 4. töönädala päevakorra. Palun võtta seisukoht ja hääletada!
Hääletustulemused
Päevakorra kinnitamise poolt oli 79 Riigikogu liiget, vastu ja erapooletuid ei olnud. Päevakord on kinnitatud.

1. 15:02 Vaba mikrofon

Esimees Eiki Nestor
Vaba mikrofon. Märt Sults, palun! (Helistab kella, saalis on lärm.) Austatud Riigikogu, vabas mikrofonis võtab sõna Riigikogu liige Märt Sults. Palun!

Märt Sults
Aitäh, auväärt esimees! Auväärt kolleegid! Juhtusin mina möödunud nädal vaatama "Valimisstuudiot", (Juhataja helistab kella.) kuskohas olid kõik meie auväärsete erakondade esindajad olemas. Ja teemaks oli sotsiaalhooldus ja sotsiaalvõrgustik ja haiglad ja kõik muud asjad. Ja ühest suust jõuti sinna punkti, et ühest suust hakati rääkima, kuidas on vaja taastada ja parandada maakondlikku meditsiinivõrku, lastearstid peaksid maakondades olema ja ega see sünnitusmajagi ei ole nii paha maakondades. Ja siis mina, nagu sihukese pika mäluga inimene nagu õpetajatel on, nagu mäletati ikka 30 aastat tagasi asju ja veelgi rohkem, tuli mulle kevad meelde, kuskohas sai hirmsasti seistud ja kaitstud ja põhjendatud Kagu-Eesti haiglate vastu toime pandavat genotsiidi, et see algas pihta nagu Valga Haigla sünnitusosakonnas, siis edasi läheb ta nüüd Põlva Haiglasse ja kohe varsti peaks ta jõudma Võru Haiglasse. Ja needsamad inimesed, kes rääkisid "Valimisstuudios", kui vajalik on kohalik meditsiin ja meditsiini kiire kättesaadavus ja kui kallis on kiirabi – kiirabi ei suuda pakkuda seda kvaliteeti, mis ka kõige keskpärasem haigla suudab pakkuda sünnitajale näiteks või naistearsti näol või siis akušööri näol –, needsamad inimesed rääkisid teist juttu.
Andeks, et ma nii intensiivselt alustasin oma sõnavõttu, aga needsamad inimesed, kes põhimõtteliselt lasid põhja kevadel kogu need pingutused. Kui kevadel oli selle jaoks olemas kõik raha, kõik tahe kodanikkonna poolt, kui esitati ka petitsioon ligi 3000 allkirjaga, kohalik rahvas nõudis valitsuse sekkumist, ei tehtud seda. Ei sotsiaaldemokraadid, kes olid tollal "Valimisstuudios" esindatud, ei Reformierakond, ei Isamaa. Tähendab, põhimõtteliselt me jäime üksinda. Ja nii see juhtuski, et Valga haigla sünnitusosakond pandi 1. juulist kinni. Kuigi kohtus me võitsime, sest kõik ämmaemandad ja naistearstid said täiskompensatsiooni kohtus. Ja tulemuseks oli see, te Valga Haigla nõukogu esimees Seer ülendati selle suurepärase mõtteka tegevuse eest Tartu Ülikooli Kliinikumi juhatusse – härra Klaas, selle juhatuse esimees, ülendas seda inimest selle suurepärase teo eest. Tänaseks päevaks on Valgas juba ümberehitused täiega käimas, ka üldosakond on löögi all. Kuidasmoodi need inimesed, kes lasid kevadel põhja kaitseoperatsiooni ja rahva tahte, praegu julgevad valimiskampaaniat alustades rääkides sellest, et needsamad asjad on tarvis taastada. See on ju plagiaat. See on hullem kui plagiaat.
Ja mina kui Valgast pärit poiss tahaks kutsuda inimesi ja kuulajaid ja kannatajaid ja võitlejaid arusaamisele: kuulake, mis juttu räägitakse! Tähendab, inimene, tulevane kandidaat saab lubada ainult tööd, kohusetundlikku tööd riigi heaks ja ausat tööd ja südametunnistuse järgi tööd, isegi siis, kui see on temale iseendale kahjulik. Nii on lood. Valimisperiood algas ja, kallid inimesed, selekteerige, kes see valetab, kes mitte. Minu mälu on kevadest, et need inimesed, kes tahavad maakondlikke haiglaid taastada, need inimesed valetavad, sellepärast, et kevadel panid nad nad kinni. Aitäh teile!

Esimees Eiki Nestor
Rohkem kõnesoovi ei ole. Istung on lõppenud. Kohtume homme.

Istungi lõpp kell 15.07.