XIII Riigikogu stenogramm
IX istungjärk
Esmaspäev, 21. jaanuar 2019, kell 15:00

Toimetatud

15:00 Istungi rakendamine

Aseesimees Enn Eesmaa
Tere päevast, austatud Riigikogu! Täiskogu IX istungjärgu 2. töönädala esmaspäevane istung algab eelnõude ja arupärimiste üleandmisega. Seda soovi ei ole. Head kolleegid, kohaloleku kontroll, palun!
Kohaloleku kontroll
Istungist võtab osa 68 saadikut.
Enne nädala päevakorra kinnitamist täpsustan päevakorda. Õiguskomisjon on teinud ettepaneku arvata selle töönädala kolmapäevase istungi päevakorrast välja 11. päevakorrapunkt, Vabariigi Valitsuse esitatud Riigikogu otsuse "Õigusloomepoliitika põhialused aastani 2030" eelnõu 773 esimene lugemine. Koos selle muudatusega panen hääletusele Riigikogu täiskogu IX istungjärgu 2. töönädala päevakorra kinnitamise. Palun võtke seisukoht ja hääletage!
Hääletustulemused
Poolt hääletas 71, vastu ei olnud keegi, erapooletuks ei jäädud. Nädala päevakord on kinnitatud.

1. 15:02 Vaba mikrofon

Aseesimees Enn Eesmaa
Te nagu aimaks midagi. Tõepoolest, täna päevakorrapunkte rohkem ei ole. Siiski on võimalik avada vaba mikrofon pärast haamrilööki. Ka seda soovi ei ole. Kolleegid, soovin teile head tööindu, kus tahes te oma tööd teete. Näeme homme kell 10 hommikul.

Istungi lõpp kell 15.03.