10:00 Istungi rakendamine

Aseesimees Kalle Laanet
Tere hommikust, head kolleegid! Külalised! Alustame Riigikogu täiskogu VIII istungjärgu 12. töönädala neljapäevase istungiga, mis on ühtlasi ka käesoleva aasta viimane istung. Eelnõude ja arupärimiste üleandmine. Ants Laaneots, palun!

Ants Laaneots
Austatud Riigikogu istungi juhataja! Head kolleegid! Seoses üldise julgeolekuolukorra halvenemisega Ida-Euroopas, sh Balti regioonis, ja tõsiasjaga, kus praegusel ehk meie Riigikogu koosseisul on jäänud vaid viis istungite nädalat, kuid riigikaitsealane seadusandlus vajab kiiresti olukorrale vastavaid täiendusi ja parandusi, esitan Riigikogule läbivaatamiseks Kaitseliidu Peastaabi poolt koostatud ja Kaitseministeeriumi poolt heaks kiidetud Kaitseliidu seaduse muutmise seaduse eelnõu.
Veidi sisust. Eelnõu suurendab ja täpsustab Kaitseliidu koostegevust Kaitseväega õppekogunemistel, valmistumisel riigi kollektiivseks enesekaitseks sõjaliste kriiside puhul ja selle teostamisel, osalemisel rahvusvahelises sõjalises koostöös. Vajadusel kehtestab Kaitseliidule täiendavad ülesanded Vabariigi Valitsus oma määrusega. Eraldi peatükina on Kaitseliidu muutmise seaduse §-s 52 välja toodud ja üksikasjalikult lahti seletatud mõiste "vahetu sund". Eelnõu määratleb ka Kaitseliidu alalise ja ajutise julgeolekuala mõisted ning nendega seotud piirangud ja julgeolekualale sattunud või tulnud kõrvalistele isikutele kinnipidamise korra. Tänan tähelepanu eest!

Aseesimees Kalle Laanet
Head kolleegid! Olen Riigikogu juhatuse nimel vastu võtnud ühe eelnõu. Riigikogu juhatus otsustab selle menetlemise vastavalt Riigikogu kodu- ja töökorra seadusele. Kohaloleku kontroll, palun!
Kohaloleku kontroll
Kohal on 78 Riigikogu liiget, puudub 23.

1. 10:03 Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (Keskkonnaameti ja Keskkonnainspektsiooni ühendamine) eelnõu (710 SE) kolmas lugemine

Aseesimees Kalle Laanet
Läheme tänase esimese päevakorrapunkti juurde, milleks on Vabariigi Valitsuse algatatud Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (Keskkonnaameti ja Keskkonnainspektsiooni ühendamine) eelnõu (710 SE) kolmas lugemine. Avan läbirääkimised. Külliki Kübarsepp, palun!

Külliki Kübarsepp
Hea Riigikogu! Vabaerakonna fraktsioon on kriitiline antud eelnõu suhtes, sest lahendamata on mitmed küsimused, mis ju võiksid selle ülla eesmärgi ehk mitmete ametite koondamise juures aktsepteeritud või meeles peetud olla.
Esimene küsimus, mis meie jaoks on oluline, kui ameteid ühendatakse, on see, et kaasneb kulude kokkuhoid. Nii esimesel kui ka teisel lugemisel oleme saanud selle kinnituse, et kulude kokkuhoidu ei ole. Pigem on need ressursid ümberpaigutamisel ja efektiivsust, säästu ei ole näha. Teiseks ei ole me näinud seda, et antud tegevusega asjaajamine muutuks lihtsamaks ja efektiivsemaks, seda kinnitust meil samuti pole. Ja kolmandaks, mis on siin kõige kriitilisem, huvide konfliktile vastuseid me pole saanud. Ehk me oleme mures, et ühe katuse all on nii lubade väljastamine kui ka selle kontroll. Ja meile ei ole antud seda selget seisukohta, et siin huvide konfliktis ei saaks kahju meie keskkond. Seetõttu Vabaerakonna fraktsioon antud eelnõu poolt ei ole. Aitäh!

Aseesimees Kalle Laanet
Aitäh! Rohkem kõnesoovijaid ei ole, sulgen läbirääkimised. Kuna antud eelnõu nõuab Riigikogu koosseisu häälteenamust, siis enne seda on kohaloleku kontroll. Alustan selle ettevalmistamist.
Viime läbi kohaloleku kontrolli.
Kohaloleku kontroll
Kohal on jätkuvalt 78 Riigikogu liiget, puudub 23.
Head kolleegid, palun tähelepanu! Ma saan aru, et järgmine päevakorrapunkt teeb teid väga ärevaks, aga kuulakem korraks. Panen hääletusele Vabariigi Valitsuse algatatud Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse Keskkonnaameti ja Keskkonnainspektsiooni ühendamise eelnõu (710 SE). Palun võtta seisukoht ja hääletada!
Hääletustulemused
Head kolleegid! Eelnõu poolt oli 49 Riigikogu liiget, vastu 16, erapooletuid ühtegi, ei osalenud 14. Eelnõu ei leidnud toetust.

2. 10:08 Jõuluvana

Aseesimees Kalle Laanet
Head kolleegid! Läheme tänase päevakorra teise päevakorrapunkti juurde. Esimene ametlik osa on lõppenud istungi näol. Ja nagu hea kolleeg Enn Eesmaa eile lubas, et täna pidavat tulema ka meile Jõuluvana, ma ei tea, vaatame, kas ta tuleb. Enn, kas tuleb või? (Hääl saalist.) Või laitmatu. Laitmatu mainega ei tule, jah? Ma saan aru, et Jõuluvanal on vist ikkagi autol veel suvekummid all, et Toompea mäest üles tulek võtab aega. Oi-oi, ikkagi jõudis.

Jõuluvana
Tere!

Aseesimees Kalle Laanet
Oi-oi-oi-oi! Ikkagi jõudis.

Jõuluvana
Tervist-tervist! Tere, laps! (Aplaus.) Tere-tere! Noh, Jüri, tore näha sind! (Tervitab Jüri Jaansonit.) Tere-tere! Aitäh, Eiki, suur tänu! (Esimees aitab Jõuluvanal kotti kanda.) Oot, ma panen koti kenasti maha ja natukene kohe vaatan teid. Hardi näeb kena välja ...

Hardi Volmer
Aitäh!

Jõuluvana
... üks aastaring on juurde tulnud. Jaa, eks meil kõigil tasapisi. Ma vaatan, Tanelgi on ühe aastaringi jälle juurde võtnud. Aga Kristen on sama kõrend nagu ikka, ega siin midagi teha ei ole. Ja Maire – vabandust, et ei märganud kohe – suurepärane.
Teil oli kõva tööpäev, nägin. Eks selle keskkonnaga ongi selline asi, et temaga kipub teinekord tulema emotsionaalne side ja võib-olla, kui on veel, saab äkki ühe seaduse veel panna päevakorda. Võib-olla peaks võtma vastu seaduse keskkonnaga emotsionaalse sideme lõpetamise kohta, sellepärast et see kütab kirgi, ajab segadusse ja tekitab ka inimestes võib-olla asjatut sellist poleemikat. Ja üks mõte oli mul veel, kui ma siia sõitsin põdraga. Kui looduskaitsest rääkida natukene, võib-olla need looduskaitsealused maad, kui Eestis hakkaks looduskaitseala ühe kilomeetri sügavuselt näiteks, et siis peamine kiht oleks tavapäraselt kasutatav, aga kõik, mis jääb alla kilomeetri, see oleks looduskaitse all. Ja seda tohutult palju, kuni maa tuumani ju välja tegelikult. Kuupmeetrite võrra vaadates on seda ju, noh, seda on ikka omajagu palju rohkem.
Mille eest veel tahaks teid kiita? Tööd olete kõvasti teinud, riigieelarve on mõnus, vastu võtetud. Opositsioonile muidugi ei meeldi ükski asi selle juures, nagu tavaliselt on, ikka räägitakse, et peaks koguma, kui on hea aeg. Aga anname käega märku, kellel on õnnestunud koguda siis, kui raha on palju. (Naer saalis.) Mõnel inimesel on. No jah! Miks me peame koguma siis, kui see on kõige raskem? Raha on palju, mõtteid on ka palju. Küll me siis hoiame kokku, kui raha otsa on saanud, siis on palju kergem seda teha. Mul näiteks ei ole mitte kunagi õnnestunud kokku hoida, kui taskud on punnis, ikka kulub ära. Aga siis, kui otsa on saanud, väga kerge, hoian kokku, midagi ei ole enam ja on mõnus olla. Seetõttu ongi just selline riigipoolne suhtumine minu meelest õige, ta on inimestega ühel lainel. Inimestel ei õnnestu koguda, riigil ei õnnestu koguda ja tekib vastastikku selline sidususe tunne. Ja ükskord, kui kõik otsas on, eks me siis kutsume Reformierakonna jälle valitsusse ja hakkame siis koguma. (Aplaus saalis.) Aga ... Oi vabandust! (Jõuluvana habe liigub paigast.) Nii. Jaa-jah!
Mul on veel mõtteid, aga need ma hoian järgmiseks aastaks. Liiga palju häid mõtteid on korraga ehk jõuluajal liiga palju. Aga terve kott on mul täis ja numbrid on kõigil valmis mõeldud. Kõigepealt aga tahaks muidugi tänada neid inimesi, tänu kellele üldse mingisugune kord ja süsteem selles majas ju eksisteerib. Ja mina kutsuksin siia Riigikogu juhatuse toredaid inimesi, kõiki, kes sellesse juhatusse kuuluvad. Ma võtan siit kotist koti välja ja võime plaksutada ka. (Aplaus.) Eiki annab veel viimased juhtnöörid. Võib tulla pulti ja rääkida, kui ... Ma võtsin mikrofoni välja. (Tuuakse mikrofon.) Jah, tuleb üks ikkagi. Stenogrammi jaoks on vaja, sellepärast. Nüüd vahepealne jupp jääb stenogrammimata. Väike pöördumine.

Riigikogu juhatus
(Laulavad.)
Hiir hüppas ja kass kargas,
vana karu lõi trummi.
Kirp aknast välja,
nahkpüksid jalga!

Jõuluvana
Suurepärane! Aga kingikotti me tahame alati ikka natukene näidata ka, mis meil siin on. Näiteks, kogu aeg, Eiki, on teil olnud märksõnaks "protseduurilised küsimused". No neid protseduure on väga palju. Mul on teile siia pandud protseduurideks vajalikke asju: siin on soojakott, hästi tore, siis on plaastreid erinevateks protseduurideks, siin on selline kas külma- või soojakott. Nii, saab, kui on midagi vaja ... Siin on antiseptik. (Tõstab habeme üles ja piserdab endale habeme alla.) Ai! Vägev! (Nuusutab.) Ja lõhnab niimoodi, nagu oleksid oma elukommetega hädas. Ja siin on sinepiplaastrid erinevateks protseduurideks. Nii et palju asju, et protseduurid hästi läheks.
Kuid tegelikult on medalid ka ja need on sellised ilusad medalid. Kõige esimene suur medal ... Ma tulen siia ette kohe. Esimene koht ja see on siis nii. Vaata, XIII Riigikogu juhatuses 1424 päeva! Ahaa! (Riputab medali Eiki Nestorile kaela ja surub kätt. Aplaus.) Suur tänu!
Nii, aga järgmine. Minu meelest Enn juba isegi teab, et siin on siis Riigikogu juhatuses ... Ahaa, ahaa! Vale number.

Enn Eesmaa
Võta see, kus on rohkem.

Jõuluvana
Siin on rohkem – 809 päeva. (Riputab medali Enne Eesmaale kaela ja surub kätt.) Edu ja jõudu!

Enn Eesmaa
Hea Jõulumees! Ma ütleks kaks sõna. Nagu sa tead, mõnikord inimene näeb valgust. Meie oleme näinud valgust mitu korda. Üks kord oli siis, kui me mõtlesime, miks mitte hakata poliitikuks. Mina hiljuti nägin valgust ja lahendasin iseenda jaoks selle dilemma, mis on ühiskonnas ja kogu inimkonnas olnud juba sajandeid. Kumb ja mis oli enne – kas muna või kana? Ja tead, mis on vastus? Ehk oli hoopis kukk?

Jõuluvana
Võib küll olla, jah. Kuule, aitäh sulle! Ma olen mõtelnud, kukk oli kõigepealt. (Aplaus.)
Niimoodi. Juhatuses 336 päeva.

Kalle Laanet
Sprinter.

Jõuluvana
Sprinter. Kalle, palun! (Riputab medali Kalle Laanetile kaela ja surub kätt. Aplaus.) Ja kingitus ka. Häid protseduure, lugupeetud juhatus! 
Kallid lapsed! Õigemini, lugupeetud laps ja vanemad inimesed! Vaatame nüüd edasi. Ja siit ma saan ühe toreda kingituse teise järel ja see on mõeldud nüüd EKRE-le. Nii. Olge lahked! No ma vaatangi, nii tagumises pingis seal nagu ikka ja ainult üks mees tulebki.

Mart Helme
Meil on esindusdemokraatia.

Jõuluvana
Jah. Kas sa tahad istuda-astuda kohe pulti?

Mart Helme
Ei, ma siin sinu asemel olen päris palju olnud.

Jõuluvana
No näed! Mis me siis seekord Jõuluvanale tantsime? Eelmine kord oli meil ... Kallistasime, ma mäletan.

Mart Helme
Foto oli hiljuti veel, jaa.

Jõuluvana
Jah, hiljuti oli. Jah, musi tegime ja ... (Naer saalis.) Teeme jälle või?

Mart Helme
Ma siiamaani kitkun karvu suust.

Jõuluvana
Jajah. Ega neid inimesi, kes sinuga musitada julgevad, jääb järjest vähemaks. (Naer saalis.) Aga mis selle vastu ...

Mart Helme
Aga kust sa tead? (Naerab.)

Jõuluvana
Ma ei teagi, ma pakun. Aga sul on nüüd üks sõnum ka.

Mart Helme
Mul? Mul on mitu sõnumit. Kõigepealt on mul sõnum, et ma ei ole alati olnud selline kalestunud poliitikunäru, kellel höövliga ka enam laaste seljast kätte ei saa. Kunagi ma olin selline hellahingeline noor mees ja kirjutasin luuletusi. Ja ma mõtlesin, et see ei ole üldse naljaluuletus, et loeks sulle ühe luuletuse, mida ma noore mehena, kui ma olin sellises maailmavalus – nüüd mul maailmavalu enam ei ole – kirja panin.  

Jõuluvana
Väga hea!

Mart Helme
Ja selle luuletuse nimi on "Pilvede karjus". Ma mõtlesin, miks ma selle sulle esitan, on see, et sul on kindlasti kogu aeg probleem aadressidega.

Jõuluvana
On.

Mart Helme
Neid on raske leida. Ja siis ma mõtlesin, et siin ma loen sulle luuletuse, mis võib-olla sind natukene aitab. Ja luuletus kõlab niimoodi. 
Eksleja koduteel,
pilvede karjus,
rändaja tuulde,
mõtete taga
sul kuskil on varjus
loits, mida kobavad huuled.
Loits, mida vajad,
milleta sina
iial ei arva ära,
kus selle suure maailma sinas
terendab sinu värav.

Jõuluvana
Vaat, see oli ikka ilus küll nüüd. Jaa-jaa. (Aplaus.) Aitäh sulle, Mart! Aga sul on veel asju.  

Mart Helme
Anna mulle kingitus kätte, siis ma saan ära joosta. Aga enne kui ma ära jooksen, ma ütlen veel midagi. Mul on järgmiseks aastaks – ma loodan, et järgmisel aastal me kohtume veel, ma siiralt loodan – sulle mõned tellimused ette. Ja need tellimused on sellised ... Eks sa ise mõtled järele, kuidas sa lahendad. Üks on see: palun tee nii, et ratas muutuks kandiliseks! Palun tee nii, et kallaste vahel voolaks unustuse jõgi. Palun tee nii, et Jevgeni Ossinovskist saaks Rosa Luxemburg. Sellised väiksed tagasihoidlikud soovid.  

Jõuluvana
Jaa-jaa. Ma võin ütelda seda, et ega ma ei tee. Aga ma võtan mõtlemiseks selle, mis sa sinuga järgmine aasta teen. Kuule, aga nüüd kingitused on olemas. Ühe sellise, siin Ivo Rull on kirjutanud ühe sellise raamatu, väga toreda raamatu. Sa ju kohtad populismi meie ümber väga palju.

Mart Helme
Absoluutselt, siin saalis iga päev.

Jõuluvana
Siin saalis iga päev. Ivo Rull on sellise kirjutanud. Mis ma veel mõtlesin? Üks asi on see, et meie toetasime ka, päkapikkudega ostsime Donald Trumpi märke hästi palju. Selliseid peaaegu igale valijale satub. Ja üks asi teise järel. Näed, teie populaarsus läheb väga hästi ülesmäge. See on selline pidamismääre. Seda saate panna, muidu varsti on teil 40% toetust, siis on 120 ja nii palju raha Eestil ei ole, et nii palju rahvasaadikuid korraga. Üks asi veel. Oh, väga hea! Selle ma tõin juba eile siia. Et te ikka kahe jalaga maa peal oleksite, on siin üks sangpomm. (Tassib puldi tagant välja sangpommi. Naer saalis.) No näe, ole aga lahke! (Annab sangpommi Mart Helmele.) Vaata, see hoia kogu aeg taskus. See on 24 kilo. Kui järgmises Riigikogus on 24 saadikut, siis võtame teise kätte ka selle.  

Mart Helme
Okei. Palun too siis kolmekuningapäevaks teine pomm teise käe otsa, siis on juba 48.

Jõuluvana
Siis on 48. Aga jõulud ongi ilus aeg, kus saab unistada. Nii et palun!

Mart Helme
Ma ei saa sulle enam musi teha.

Jõuluvana
Ei saa enam, pole hullu. Aga siis ongi hea. (Vaatab, kuidas Mart Helme läheb, kott ühes, sangpomm teises käes.) Vaatan, kõik on korras. Väga hea!

Mart Helme
Me täname.

Jõuluvana
Meie täname ka. Aitäh, edu! Nii.

Mart Helme
... ühiselamus üks mees, kes tegi trenni, viiendal korrusel Leningradi maanteel oma ajal Tartus, siis tema loopis neid sangpomme, aga siis kui ta lõpetas, ta viskas põrandale. Lõppes asi sellega, et ta visati ühiselamust välja.

Jõuluvana
Niimoodi on, te peate vaatama, et teiega ei tehtaks nii. Aga nüüd läheme sammukese ka võrra edasi, kingitusi on omajagu. (Võtab suurest kotist välja väikese koti.) Ahaa, see on kortsu läinud. Lugupeetud Sotsiaaldemokraatlik Erakond, olge aga lahke! On vaja äkki mõni mikrofon?

Jevgeni Ossinovski
Tere!

Jõuluvana
Tere! Tervist!

Jevgeni Ossinovski
Me oleme meeskonnamängijad, meil on lisaks esimehele ka väike toetusmeeskond, kellega me koos selle etteaste teeme. Aga meil on väga suur rõõm sind kui tõelist sotsiaaldemokraati tervitada! Sinu soov ja tahe teha peredele head, pakkuda igale lapsele rõõmsaid pühi, on väga südantsoojendav. See hoolimise jõud on täiesti vaimustav ja sinu jaoks tõepoolest igaüks loeb. Ja vaata, kogu aeg küsitakse, inimesed küsivad, sinuni võib-olla see info ei jõua ...

Jõuluvana
Ei-ei.

Jevgeni Ossinovski
... sa lendad ringi, aga inimesed küsivad, et ei tea, kust ta selle raha eelarvesse saab, et niipalju head teha.

Jõuluvana
Ja mida te siis ütlete?

Jevgeni Ossinovski
Et kuidas ta aastast aastasse selle eelarve struktuurses tasakaalus hoiab? Aga vastutustundliku sotsiaaldemokraadina sa saad sellega alati hakkama ja meil on sellepärast väga hea meel.

Jõuluvana
Vaadake, et te Jevgenile kätte ei juhtu kuskil tänaval! Teil võib olla oma selline poliitiline eelistus, aga kuulates teda minut aega, tundub, et see võib muutuda väga kergelt.

Jevgeni Ossinovski
Ja siis etteasteks on meil meie tubli mees- ja naiskonna poolt ettekanduks Karl Martin Sinijärve spetsiaalselt tänaseks päevaks kirjutatud luuletus.

Jõuluvana
Suurepärane! Olge lahked! Ma tulen ise vaatan siit, jah. Üks-kaks-kolm, kaks-kaks-kolm.

Hannes Hanso
Vaba maa ja vabad inimesed, 
võimas vaim ja vaimsed inimesed. 

Heljo Pikhof
Ilm on külm, aga süda on soe.
Mõnigi kirjutab, igaüks loeb.

Toomas Jürgenstein
Mõni küll arvustab, mõni ka poeb,
teine end arvutab, kolmas on toeks.

Helmen Kütt
Neljas ja viies on lihtsalt head semud,
kuues on riikigi valitsenud.

Hardi Volmer
Seitsmes on kunstnik ja kaheksas magab,
aga kui ärkab, siis pea temal jagab.

Tanel Talve
Kohe teab, kes on meil ukse taga.
Sealt tuleb keegi võimas ja vaba.

Jevgeni Ossinovski
Üks, kes igal aastal on moes, 
ja temale teadagi igaüks loeb.
(Aplaus.)

Jõuluvana
No näete! No näete! Head lapsed on, ikka tunned ära, et on viisakad ja tore. Nii, ma näitan teistele ka, mis meil siin on. Siin on, ma mõtlesin, Jevgeni, ekstra sulle. See on selline, see on selline automaatkork, et kui Urmas sul jälle ajab kopsu üle maksa, siis see hüppab plaksti välja. Ja siis sa saad kohe sisse panna, mitte ei pea kohe koalitsioonist ära minema, vaid ootad, kui ta ei lähe siis väga kuumaks, ja paned plõksti tagasi, hakkab jälle pihta: ba-ba-ba-ba-ba-brššš! (Naer saalis.) Oot, mis see oli? Oot-oot. Ba-ba-ba-ba-ba-ba-plõkk. (Naer.) Teised tulevad, Eiki tuleb ja paneb jälle sisse. Väga hea! Selline asi. Ja siis on kingituseks sotsidele mikrofon, et te ei peaks teiste omi võtma. Ja see töötab ka. (Räägib mikrofoni.) Lugupeetud Lossi platsile kogunenud rahvas, hääletage sotsiaaldemokraatide poolt! (Naer saalis.) Ja siin on väga palju erinevaid funktsioone. Nii et mikrofon, automaatkork ja siin on karp, laadija ja kott ka lisaks. Aitäh ja edu!

Jevgeni Ossinovski
Aitäh!

Jõuluvana
Vaatame ... Kas meil on veel erakondi? On-on. Siit ma leian ... Erilistele erakondadele on erilised kingitused, aga praegu on veel erilisemad. Isamaa! Nii. Tere, Tarmo!

Tarmo Kruusimäe
Tervis!

Jõuluvana
Tere-tere! Hea meel näha!

Tarmo Kruusimäe
Ma ütlesin tervis! Tervis.

Jõuluvana
Tervis! Nii, laitmatu väljanägemine, viisakas nagu alati. Sa oled eluaeg nii olnud (Naer). Kuulame. Tavaliselt on nii, et Jõulumehele esitatakse mõni luuletus või naljalugu.

Tarmo Kruusimäe
Kui sa just väga tahad. Ma vaatasin, et kõik jäid siin eelmisesse aastatuhandesse. Mul on selline hõllandusega lugu. Loo mugavdajal oli eile just sünnipäev. Ma tervitan sind, Mango Arbuzov!
Meil hullumaja väravas, kui armas oli see, 
tabletikaifis käpuli me hullud jooksime.
Kus lolli mina mängisin, armeesse mineja,
kus sanitar käe kõrval mind viis sängi magama.
Kus üle plangu tahtsin siis kord mina karata.
"Poiss, oota," ütles ta, "see aeg on kiire tulema."
Aeg tuli maa ja mere päält, silm sõda seletas.
Ei poolt nii armas olnud sääl, kui hullumaja väravas.
(Aplaus.)

Jõuluvana
Jah, aga-aga...

Tarmo Kruusimäe
See ei olnud sügavamõtteline.

Jõuluvana
Ei, ma just mõtlesingi, kus ta nüüd oli see mõte. Aga sellest ei ole midagi. Mina olen näinud inimesi, kes ilma igasuguste mõteteta purjetavad läbi elu ja on väga kõrgetel kohtadel. Ega poliitik ei pea ...

Tarmo Kruusimäe
Näiteks mina.

Jõuluvana
Näiteks nagu sina.

Tarmo Kruusimäe
Tõnistega koos käisime trennis.

Jõuluvana
Käisite Tõnistega koos trennis?

Tarmo Kruusimäe
Ja Tiit Riisalo oli ka. Näed, siin ma nüüd siis olen.

Jõuluvana
Ja ongi. Ja öeldi kogu aeg, et ega poiss, kas sa lähed vangi või saad poliitikuks.

Tarmo Kruusimäe
Ei, trenni. Trenni või vangi.

Jõuluvana
Trenni või vangi. Aga Isamaale siis "Eesti lindude ränne" kui selline, et teil oleks ränderaamistikku põhimõtteliselt vaadata, siin on ...

Tarmo Kruusimäe
Sa vihjad mu noorusele jälle.

Jõuluvana
Jaa, jälle, jah. Ja sellele ka, et eile ju siis hääletamine lõpuks oli. Aga nüüd ootame tagasi kõiki meie linde. "Eesti lindude ränne". Ja siis, teile teine sammas peab kaduma, jah? Sambavärk. Ma tõin teile ühe sambaplaadi ka, siin on: Samba, Cha Cha, Foxtrott ja Walzer.  

Tarmo Kruusimäe
Mõista-mõista, mitme jalaga ma maa peal olen. (Hüppab korraks üles.) Näed, ei ole ju vaja ühte sammast.

Jõuluvana
Ja siis veel ka ... Ma hakkasin vaatama, et Isamaa on üks kõige vanem ja üks väga vana erakond ja et te olete hakanud oma nime nüüd läbivalt täissuurte tähtedega kirjutama. Äkki on nägemisega midagi? (Võtab kotist suure luubi.) Siis te saate vaadata oma selle partei nii reitingut kui ka nime. Olge lahke, Tarmo! Edu sulle ja kogu erakonnale! (Aplaus.)

Tarmo Kruusimäe
Ja kusjuures lisana on veel siin kott kahe sangaga. Kahe sangaga kott, ilma kolmanda sangata.

Jõuluvana
Vaat, kus oskad tähelepanu juhtida. See on nii poliitiku asi.
Aga nüüd, nii, Vabaerakond. Vabaerakonda ei ole kohal?

Krista Aru
On-on. Tuleme. (Paneb silmuse Ain Lutsepa kaela ümber ja talutab nööri otsas kohale.)

Jõuluvana
On. Ma just mõtlengi, et ... Nii, tundub, et üks erakonnaliige ei taha tulla. Kõik näeb juba alguses väga hea välja.

Krista Aru
Jõuluvana, palun, kas sa lubaksid?

Jõuluvana
Ole hea, Krista!

Krista Aru
(Esitab Pozzo teksti.) Mõtle! Mõtle! Hakka nüüd pihta!

Ain Lutsepp
Kohe. (Esitab Lucky teksti.) Niisiis, kui me vaatame eksistentsile sellest seisukohast, nagu seda käsitavad Poinconi ja Wattmani viimased tuntud tööd, armastab hallihabemeline üleilmne jumal oma jumaliku ataksia, oma jumaliku afaasia, oma jumaliku apaatia kõrguselt meid kõiki, mõned välja arvatud. Ja meie ei või öelda, mispärast see nõnda on, aga nõnda, jumaliku Miranda eeskujul koos nendega, kes on me ei tea miks. Kuid aeg ootab, ootab põrgupiinade ja põrgutulega, ootab tules ja leekides, ootab veel põgusa viivu ja kes selles kahelda võtab, paneb tule otsa. Ja pole teada, miks põrgut ülistatakse taevani, mis praegugi on veel vahel nii sinine ja vaikne, nii väga vaikne, lakkamatult nii uskumatult vaikne ja siiski teretulnud. Kuid ärgem rutakem ette. Ja teisest küljest arvestagem veel lõpetamata uurimustöid, mida Antropoloogia Instituut Bernis ja Bresse'is on tunnustanud, Testu ja Conard'i töid. On selgemast selgesti tõestatud, kaasa arvatud Testu ja Conard'i lõpetamata tööd, millest järeldub, järgneb, tuletub, tuleb, tuleb. Kuid ärgem rutakem ette. Ette meie ei tea, miks Poingoni ja Wattmani uurimustest nii selgesti ilmneb ja Fartovi ja Berlecheri lõpetamata, lõpetamata uurimustöö valguses ei tea, miks Testu ja Conard'i lõpetamata, lõpetamata uurimustöö põhjal ilmneb, et inimene vastupidiselt üldisele arvamusele, Bresse'i inimene, Testu ja Conard'i inimene, lühidalt öeldud lihtsalt inimene, hoolimata progressist jäätmete likvideerimise alal üha kõhnub. Samas, lühidalt, ei teata, miks seoses kehakultuuri ja sporditaseme tõusuga, nagu tennis, jalgpall, pikamaajooks, jalgrattasõit, ujumine, ratsutamine, aviatsioon, mõttetarkus, tennis, uisutamine jääl, asfaldil, tennis, aviatsioon, talve talvespordid, sügis sügisspordid, suvespordid, murutennis, lauatennis, tenniseväljak, aviatsioon, hoki maal, merel ja õhus, penitsilliin ja tema aseained. Ühesõnaga, ei teata. Kordan: ei teata, miks paralleelselt kahaneb. Hoolimata tennisest ei teata. Kordan: aviatsioonist, golfist, tennisepunktidest, tennisest jääl. Lühidalt, lühidalt öeldud: tennisepunktidest, tennisest jääl. Lühidalt ei teata öelda, miks Seine'is, Seine-et-Oise'is, Seine-et-Marne'is, Marne-et-Oise'is. Tuleb teada ja samal ei teata, miks kõhnutakse, mandutakse, kordan, Oise'is, Marne'is. Lühidalt öeldes, puhaskahju inimeste arvult Voltaire'i surmast saadik kahe tolli ja sajagrammine kaotus näo pealt. Miks Normandias ei teata? Lühidalt, lõpuks pole tähtis, fakt jääb faktiks. Ja teisest küljest, arvesse võttes, mis on veelgi tähtsam, järeldub sellest, mis meil on veelgi tähtsam, ja sellest, mis on veelgi tähtsam, järeldub veelgi tähtsam. Steinwegi ja Petermanni käesolevate uurimuste valguses järeldub veelgi tähtsam. Steinwegi ja Petermanni lõpetamata jäänud uurimuste valguses selgub, et maal, mere ääres, mägedes ja jõekallastel on õhk igal pool sama. Ja maa, teades, et kivid on tehtud maa ja mere jaoks, suure külmaga paraku seitsmendal sajandil meie ajaarvamise järgi. Õhk, maa, meri kivide jaoks, suure külmaga, paraku, ja merel, kordan, tennisest hoolimata pole teada ega saadagi teada. Kordan: lõpuks järgnevad kivid. Kes selles kahelda võtab, kordan, kuid ärgem rutakem ette, kordan: kolp, kolp, kolp. Samal ajal ei teata, miks tennisest hoolimata ei teata. Järelikult kolpadest, habemetest, leekidest, pisaratest, kividest, nii sinistest ja vaiksetest kividest, paraku kolp, Normandias leitud kolp, kolp, kolp, kolp, kolp ... Tennisest hoolimata pooleli jäänud uurimustöödest. Tähtsamad kividest, lühidalt, kordan, paraku poolelijäänud uurimustöödest Normandias leitud kolp, kolp, kolp, kolp, hoolimata tennisest, kolpadest, kividest, konaarist, konaarist ... Tennis, kivid, kolp, see siis kivid, poolelijäänud, poolelijäänud, poolelijäänud kolpadest, poolelijäänud, kolpadest ...

Krista Aru
 Aitab, aitab, aitab küll!

Ain Lutsepp
Juba?

Krista Aru
Aitab! Kaabu!

Ain Lutsepp
Kübar on see. (Võtab kübara peast ja ulatab Krista Arule.) Üks hetk.

Krista Aru
Lähme nüüd.

Ain Lutsepp
Lähme. (Krista Aru talutab Ain Lutsepa nööri otsas minema. Aplaus.) 

Jõuluvana
Aga samas seda oli ka muidugi aimata. (Naer saalis.) Kingituse juurde ka.

Krista Aru
Jaa, ma tulen võtan kingi ka.

Jõuluvana
Ole aga lahke! Siin on üks selline asi. Peale on kirjutatud Eesti Vabaerakond. (Võtab karbist välja silindri ja keerab sellel aegamisi korgi pealt.) Ja nii, nagu me ka kuulsime praegu, see on ajakapsel. Mõnikord õnnestub inimesel või inimeste grupil olla väga palju oma ajast ees. (Võtab anumast välja rullikeeratud paberi.) Siin on ka Vabaerakonna manifest, see on siin ajakapslis sees. Tundub, et praegu inimesed ei saanud hästi aru. (Paneb paberi silindrisse tagasi ja keerab aegamisi korgi kinni.) Kui te selle nüüd maha matate kindlasse kohta, siis kunagi tuleb aeg, kus leitakse see üles, inimkond on edasi arenenud ja oskab Vabaerakonna mõtteid ja nendest aru saada. Nagu me praegu kuulsime, väga sisukas ettekanne oli, aga me ei saanud millestki aru. (Naer saalis.) (Annab kingituse üle. Krista Aru võtab kingituse vastu, tänab ja kallistab jõuluvana.) Läheb kevadel, kuidas läheb, see on nagu selline väikene viimsepäeva kapsel. Kunagi otsitakse see välja ja hakatakse uurima. Ma ei tea, kas see on 10 aasta, 100 aasta või 200 aasta pärast, aga siis võib-olla inimesed võivad juba ka neist Vabaerakonna mõtetest aru saada. Aa, meil jäi karp ka veel, ma panen selle karbi siia.
Vaatan kotti veel. Vaatan kotti veel ja ma paluksin tegelikult meie tublid aknaalused. Meie tublid aknaalused. Siin ma panen selle veel, kelledest tuli siis ainult ...

Artur Talvik
Ma tulen esindajana.

Jõuluvana
... esindaja. Nii. Ole aga lahke! 

Artur Talvik
Ma räägin sulle ühe tõestisündinud loo, kui tohib. Nimelt, umbes kümmekond päeva tagasi korruptsioonivastases erikomisjonis pöördus nõunik minu poole ja küsis, et keda me jõulueelsele istungile aru andma kutsume. Mina mõtlesin hetke ja ütlesin, et kuule, kutsume jõuluvana. Nõuniku kehakeelest sain aru, et ta ei saanud päris selgelt aru, kas ma teen nalja või on see tõsine asi. Et, kuule, mis mõttes jõuluvana? Kuidas me kutsume jõuluvana? Ma ütlesin, et väga lihtsalt, et vaata, see mees käib ringi, jagab pakke, keegi neid ei deklareeri, neid kingitusi, ja üleüldse, kes tegelik kasusaaja on. Nõunik: "Nojah, aga kuhu ma selle kutse siis panen?" Ma ütlesin, et vahet ei ole, pane EMS-i üles, peaasi, et ta näeks seda kutset, küll ta kohale tuleb, aga vaata ainult seda, et see Soome jõuluvana ei tuleks, et tuleks ikkagi Eesti jõuluvana. Nõunik: "Mina sellist kutset kirjutada küll ei oska. Kirjuta ise!" Mis mõttes kirjuta ise? Igasuguseid päkapikke kutsud siia komisjoni, aga nüüd jõuluvana siis ei julge kutsuda.
Noh ja nii jäigi jõuluvana kutsumata, aga kuluaarides läksid asjad edasi. Sotsid arutasid, et kuule, see jõuluvana, tegelikult peaks sellele jõuluvanale sookvoodi peale panema, et mis asja, kogu aeg käib üks ja sama vanamees, et mingi naine peaks ka seal ikkagi olema, teeme hammasratast. Siis tuli Keskerakond, tuli ütles, et mis jõuluvana, et teeme näärivana, et rahvaste sõprus, you know! Ja siis tulid reformarid, ütlesid, et kuulge, mis jõuluvana, see on lumehelbekeste aeg. Las sahisevad lumehelbekesed, peaasi et eesti keeles! Siis tuli EKRE, ütles, et kuulge, vaadake, see jõuluvana – võõras mees, mask peas, võtab lapsi põlvele, võõraid lapsi põlvele ja annab neile kommi ka. Traditsionaalses perekonnas nii ei ole! Siis tuli Isamaa ja ütles, et kuulge, vaadake seda jõulumeest, see käib mingisuguse punase mantliga, et teeme selle mantli sinimustvalgeks.

Jõuluvana
Ma mõtlesin, et lühemaks.

Artur Talvik
Ja siis tuli Vabaerakond, ütles, et ah, tühja see jõuluvana, peaasi et päkapikud saaksid tasuta lasteaias käia.
Vaata, jõuluvana, selline see elu meil siin ongi, et päkapikke pitsitatakse siin mõnuga, aga jõuluvanad teevad, mida ise tahavad.

Jõuluvana
Selle vastu ei ole ma olnud, jah, siiani. See võiks põhimõtteliselt jätkuda. Nii. See oli siis tõestisündinud lugu.

Artur Talvik
See oli päris lugu.

Jõuluvana
Oli päris lugu. Väga hea! Aga kas ma teisi, lugupeetud aknaaluseid...

Artur Talvik
Nad kardavad.

Jõuluvana
Aga ma paluksin siiski ja ma ei olegi näinud ... Jaa-jaa, härra Tsahkna, tulge aga julgelt. Ma tahaks teile ju kingituse kätte anda ometigi. Nii palju, kui teid seal on. Artur, sina ka, tule siia! Meil on siin eraldi selline koht, kus me selle ... Artur näiteks seisab siia paremale. Väga tore!

Margus Tsahkna
Ma ei ole harjunud nii kaugel akna alt olema.

Jõuluvana
No vaat, jaa.

Monika Haukanõmm
Ainuke kord, kui saame siin seista.

Jõuluvana
Ma mõtlesin seda, et kunagi Eesti ajaloos ei ole olnud niimoodi, või on olnud, aga väga harva on olnud niimoodi, et akna all on tõesti palju inimesi. Ja seetõttu mõtlesin tänast päeva ära kasutada selleks, et äkki moodustaks Erakonna Eesti Aknaalused. Tulge teie siiapoole. (Aplaus.) Ja et oleks toredaid toetajaid ka, siis mul on isegi lipukesed olemas. Niimoodi, Erakond Eesti Aknaalused. (Jagab saalis lipukesi.) Kes veel võiks olla? Ma annan siia ka niimoodi. (Aplaus.) Anname siia ka, jagame laiali, vaatame, kui palju meil siin ... Enn, näed! Ennäe! Hannole siit, niimoodi, väga hea! No nii, härra Rebasele ka. Mul on siin terve pakk. Ma usun, et oleme sellise seadusandliku kogu ees, et me võime tegelikult ju erakonna ära registreerida. Kõik mõtlesid, et nüüd enam valimistele rohkem erakondi ei tule. Aga näete, Erakond Eesti Aknaalused on, ma tulen ka erakonda, asutamiskoosolek. Kes on poolt, et erakond esineb valimistel täisnimekirjaga, anname saalis märku? (Lipukesed tõusevad.) Ma arvan, et on vastu võetud.

Margus Tsahkna
Teen ettepaneku esimeheks valida Jõuluvana.

Jõuluvana
Väga hea! Tule räägi siin.

Margus Tsahkna
Ma tahtsin lihtsalt öelda, et, Jevgeni, anna andeks, et nimekiri teil lühenes ühe võrra. (Patsutab Jõuluvanale õla peale.) Tuli meile üle.

Jõuluvana
Praegu ongi poliitikute jooksuaeg, hästi kiire. Väga tore, teeme aplausi, meil on uus erakond olemas. (Aplaus.) Kusjuures Artur on teinud eriti kiire arengu, Elurikkuse Erakonnast kohe nüüd edasi Eesti aknaalustesse.
Kallid sõbrad! Üks loominguline kollektiiv, keda me näeme igal aastal sisukalt üles astumas, on alati Keskerakonnal välja pakkuda. Olge lahked! Ma vaatan, Märt, sinu otsa ootusärevalt. Palun, palun! (Märt Sults räägib saalist.)
Väga hea, oleks tore! Nii, Märt on sellel aastal kõvasti ette valmistanud, korralikult riidesse pannud. Vaata, eelmine kord me rääkisime, et kui sa laulad, siis peaks olema viis ja laulul mõte ka sees.

Märt Sults
Ei, see oli ülemöödunud aastal.

Jõuluvana
See oli ülemöödunud kord.

Märt Sults
Möödunud kord ei olnd nii. Möödunud kord ma õppisin juba mängima natukene.

Jõuluvana
Väga tore! (Keskerakonna fraktsiooni liikmed kogunevad Jõuluvana juurde.) No näete. Peaasi, et ikka pillimängu kuulda on. Väga hea!

Keskerakonna fraktsioon
(Laulavad Märt Sultsi kitarrimängu saatel, solist Toomas Väinaste):
Jõulukell, jõulukell, pühad on saabumas linna,
kõigile teatab see, peagi on käes jõulupäev.
Iga maja, iga kodu, kõik on pühaderüüs,
jõuluhõngu on õhuski tunda.
Palju lapsi minust möödub, kõigil naer särab näol, 
igal nurgal on kaikumas hüüd.
Jõulukell, jõulukell, pühad on saabumas linna,
kõigile teatab see, peagi on käes jõulupäev.
Tulekumas sajas värvis särab väljakul kuusk,
kihab kauplustes ostjate meri.
Eemal rivis ehtsad saanid, liigub jõulutaat seal.
Iga nurga peal heledalt lööb.
Jõulukell, jõulukell, pühad on saabumas linna,
kõigile teatab see, peagi on käes jõulupäev.
Jõulukell, jõulukell, pühad on saabumas linna,
kõigile teatab see, peagi on käes jõulupäev.
Peagi on käes jõulupäev. (Aplaus.)

Jõuluvana
No nii! No näete, aastakümneid on siin Jõulumees käinud ja nüüd ma pean ikkagi tunnistama, et Märt on kõvasti võtnud õppust, on väga korralik valik ja esitus ka. Aga mis minul on vastu pakkuda? Toon selle kingituse siia lähemale ka. Keskerakonnale on loomulikult raske leida asju, mida neil juba ei ole. Aga näiteks väga suur asi, mis te olete ära teinud, on loomulikult transpordi vallas. (Võtab kotist välja suure rohelise viipekaardi.) Muidu on selline roheline kaart ainult Tallinna kohta, aga meil on terve Eestimaa roheline kaart. Siin saab sõita rahulikult ringi ja laetud on ka korralikult. Ning kuna tasuta ühistranport on tõesti väga paljudele inimestele meeldinud, bussides kohti napib, siis üks selline tore toolikene. (Võtab kotist välja kokkupandava matkatooli.) Sellel on valmidus ka, et siin on kruviaugud, saab kruvida katusele, bussikatusele kinni, võtta selle rohelise kaardi ette. Ja terve Eestimaa teede atlas, sest kui on midagi tasuta, siis inimesed saavadki seda kasutada ja sõita kas või sinna, kuhu üldse vaja ei ole minna, näiteks Saarde valda või siis Kehtna valda, ja saabki terve aasta bussis veeta. Nii et selline tool ka, paneme selle kokku. Head reisi ja tuult tiibadesse! Olge lahked!

Kersti Sarapuu
Aitäh, hea jõulumees, meil on väga hea meel selle tooli üle just. Kuna järgmine kord on meil rohkem liikmeid fraktsioonis, siis võib-olla toolidest tuleb puudus, saame seal ka kasutada. Nii et aitäh!

Märt Sults
Ja kui terve aasta oleme bussis, siis vaata, me saame korterihinnad ka alla, tähendab, küttehinnad. Pole vaja kütta ju.

Jõuluvana
Ongi, saad oma kodu maha müüa ja sõita bussis.

Märt Sults
Noh, nägid!

Kersti Sarapuu
Igatahes suur aitäh sulle, jõulumees!

Jõuluvana
Palun, palun! Nii. Kes meil on veel jäänud? Jaa-jaa, muidugi Reformierakond. Olge lahked! Tagant pingist saabus minu ametivend. Tere, jõulumees!

Madis Milling
Tervist!
Aasta lõpus, nii on kombeks,
kui on käimas pidutrall, 
lubadusi helgeks homseks
anname me kuuse all.
Keegi südaöösel hoogsalt
viinapitsi maha kallab.
Keegi trendikalt ja moodsalt
lubab kaalus võtta alla.
Keegi lubab aastal uuel
minna hoopis õppima.
Plaanid tal on väga suured,
tahaks rohkem teenida.
Aga sellel mõttel pole
varsti enam mõtet sees,
valitsus nii vahva, tore
otsustanud meie eest.
Tulevikus asjad nii:
ära üldse pinguta,
pensionit sa niikuinii
ei teenistuse järgi saa.
Ära teeni palju raha,
karmilt saad sa maksustatud,
siis sa oled hästi paha,
kulakuks saad tunnistatud.
Professor sa või luuamees,
sama pinsipõlv on ees.
Ära õpi, tippu kipu,
lihtsalt aastad ära tiksu.
Sotsialismus über alles,
nõnda tulevik meil kõrbes.
Pensist ainult pool on alles,
kõik on vaesed, aga võrdsed.
Jõulurõõm on väga tore,
lustist teeme käteplaksu,
et ei Eestis veel ei ole
tehtud jõulukingimaksu.
(Aplaus saalis.)

Jõuluvana
Selge-selge! Aga nüüd. Nüüd on mul teile üks kingitus ka. Ja vaadates teid, mulle tundub, et seda oleks ikkagi hädasti vaja. Mul on siin oma ustava abilise juures väikene selline korv ja seal on vitamiinid sees, et kevadeks ikkagi vastu peaksite. Siin on siis, ma olen head-paremat igalt poolt, kus ma olen käinud läbi, siia need juurde lisanud. Ja see on, ütleme niimoodi, kõikidest nendest asjadest, mis ma kinkisin, ainukene nagu mõistlik asi. (Naer saalis.) Siin saab ... Ole hea, võta see, et nagu maha ei käiks ja sööge kamba peale kindlasti see ära, et oleks vitamiine ka. Üks asi on veel, mis ma tahtsin anda. Siin on selline koristaja varustus. Te olete kogu aeg rääkinud, et te peate valitsuse järelt koristama neid asju. Ja siin on puhastusvahendid ka. Aga ühte asja ma ütlen: kui te ennast kokku ei võta, siis te jäätegi koristajaks. (Naer saalis.) Olge lahked! Edu!
No nii, kallid sõbrad! Kingikott sai tühjaks, mina jällegi rikkamaks. Vaat, andes saad ikka kogu aeg jõukamaks. Meeleolu on päris rõõmus ja tore ka. Mis ma soovin? Nagu ikka, et järgmisel aastal teil kõik head mõtted läheksid korda, kõik rumalad mõtted läheksid kohe alguses lörri, et neist kellelegi kahju ei tekiks. Üks asi veel: saame järgmisel aastal korda selle asja, mis on haigete laste toetamisega, eks! Teeme nii. Muidu ma ei tule järgmine aasta. Ma mõtlesin, et ... (Aplaus.) Mõtlesin, et muidu oleks jäänud liiga rõõmsaks see koosviibimine, üks asjalik mõte ka. Aga oli mõnus. Eiki, aitäh!

Eiki Nestor
Aitäh sulle ka!

Jõuluvana
Teeme nii. (Aplaus.)

Istungi lõpp kell 11.00.