10:00 Istungi rakendamine

Esimees Eiki Nestor
Austatud Riigikogu! Alustame täiskogu VII istungjärgu 18. töönädala neljapäevast istungit. Austatud Riigikogu! Täna on meie ajaloo üks kõige kurvemaid ja tõsisemaid päevi. Teen ettepaneku mälestada juuniküüditamise ohvreid ja nende lähedasi leinaseisakuga. (Leinaseisak.) Tänan teid!
Ja nüüd, kellel on üle anda eelnõusid, arupärimisi? Jüri Adams, palun!

Jüri Adams
Aitäh, härra istungi juhataja! Annan üle arupärimise siseminister Anveltile. Sellele on allkirjad andnud Vabaerakonna fraktsiooni liikmed. Teemaks on valmistumine järgmise kevade Riigikogu valimistele. Me oleme seda teemat arutanud siin saalis ja Anveltist on olnud varasematel aegadel kasu selle kohta. Probleem on selles, et praeguseks hetkeks ei ole ikka veel selge, kas see valitsuskoalitsiooni otsus, et valimisringkondi ei püüta muuta, samal ajal kui de facto nad oluliselt muutusid valdade liitmise tagajärjel. Kas see ei vii meid nii tehnilise kui ka poliitilise katastroofini? Katastroof võiks olla näiteks see, et Virumaa mandaatide arv väheneb neljale ja Harjumaa neljateistkümnele, mis on ilmselt arvatavasti kogu maailma suurim sellelaadne kurioosum. Ja teiseks, rahvastikuregister, nii palju kui me teame, on praegugi veel hädas inimeste n-ö kinnistamisele valimisringkondade, valijate nimekirjadel. Nii et me anname selle arupärimise üle, et sügisel, kui me taas kokku tuleme, oleks meile õige kiiresti võimalik teada saada härra Anveltilt, kuidas on seis ja mida Siseministeerium selles valdkonnas on ette võtnud.

Esimees Eiki Nestor
Tarmo Kruusimäe, palun!

Tarmo Kruusimäe
Tänan, hea esimees! Head töökaaslased! Kaheksa rahvasaadiku nimel algatame keeleseaduse muutmise seaduse. Need on Tarmo Kruusimäe, Priit Sibul, Jaak Madison, Henn Põlluaas, Madis Milling, Igor Gräzin, Jaanus Karilaid ja Märt Sults. Ei leia, et meil oleks Eesti riigis meie riigikeelega kõik korras. Rahuloluks ja selles püherdumiseks ei ole põhjust. Me leiame, et tänane keeleseaduse sunniraha ülemmäär 640 eurot on ajale jalgu jäänud. Me soovime, et Keeleinspektsioon saaks teha paremat tööd, et austada meie riigi keelt. Aitäh! Loodan, et toetate eelnõu.

Esimees Eiki Nestor
Raivo aeg, palun!

Raivo Aeg
Lugupeetud eesistuja! Head kolleegid! Täna annan sisse eelnõu, mis likvideerib ühe ajaloolise ebaõigluse. Kui Eesti Vabariik taastati, siis lisaks poliitiliste otsuste vastuvõtmisele ja muu riigielu ülesehitamisele tuli alustada ka riigis turvalisuse tagamisega. Tuli likvideerida vohav kuritegevus, tuli üles ehitada piirivalve, mis oleks suuteline kaitsma riigipiire, tuli üles ehitada kaitsevägi, mis pakuks riigile sõjalist kaitset. Paljud mehed-naised hakkasid sellega initsiatiivikalt tööle, paraku aga mingis eas nad pidid teenistusest lahkuma ja siirdusid pensionile. Nüüd elu ja majandus teevad oma keerdkäike. Kui tuli masu, siis need inimesed, kes selleks ajaks olid siirdunud pensionile, seoses Vabariigi Valitsuse otsusega vähendada avaliku teenistuse astmepalka 8% võrra, ka nende pensionid vähenesid samaväärselt. Nüüd, kui taas õiguskord muutus ja pensionid seoti lahti palgaastmetest ja hakati neid indekseerima, siis need veteranidel, kellest ma äsja rääkisin, nemad jäeti ukse taha. Nende pensione enam ei korrigeeritud ja neil jäi kogu pensioni indekseerimise aluseks see madaldatud palgaaste. Nii et ma arvan, et on õiglane nende patriootide ja nende veteranide suhtes riigi poolt täna nüüd seada jalule õiglus ja taastada nende situatsioon, mis oleks neile kuulunud masueelselt. Ja seoses sellega annangi 34 Riigikogu liikme poolt allkirjastatud seaduseelnõu üle. Üks allkiri on digitaalne, Johannes Kerdi poolt, kes täna siin ei viibi. Eelnõule on alla kirjutanud kõigi kuue fraktsiooni esindajad. Aitäh!

Esimees Eiki Nestor
Nii palju veel, et Raivo Aeg andis eelnõu üle, mitte sisse. Andres Herkel, palun!

Andres Herkel
Aitäh, härra esimees! Austatud Riigikogu liikmed! Üheksa saadiku nimel, kelle hulgast enamik on Vabaerakonna fraktsiooni esindajad, aga on ka opositsiooni poolelt korruptsioonivastase erikomisjoni liikmeid, annan üle arupärimise justiitsministrile. Ja see puudutab üht ammust lubadust, mis on sisaldunud erinevates diskussioonides, mida me oleme rääkinud korruptsioonivastases erikomisjonis siin aegade jooksul, mis on jutuks olnud ka Riigikogu infotunnis, kus peaminister ise on lubanud, et see 2018. aasta lõpuks tuleb, ning mis sisaldub korruptsioonivastases strateegias ja Justiitsministeeriumi erinevates kavades. Ja see puudutab siis riigiraha portaalis säärase süsteemi käivitamist, kus kohalike omavalitsuste tehingud ja tehingupartnerid ja selle kaudu ka tehingutest huvitatud isikute ring oleks kogu aeg jälgitav. Sellest on räägitud kui väga olulisest korruptsioonivastasest meetmest. Minul on selline tunne, et nüüd korruptsioonikomisjonist lahkudes on see küsimus jäänud lahtiseks, eeskätt selletõttu, et me oleme nii Justiitsministeeriumi kui ka Rahandusministeeriumi esindajatelt hakanud saama märksa ebalevamaid vastuseid, et see ei valmi selle aasta lõpuks, on räägitud 2021. aastast. Me tahame justiitsministrilt teada, kuidas sellega tegelikult on ja millised on säärase süsteemi rakendamise takistused. Aitäh!

Esimees Eiki Nestor
Olen vastu võtnud kaks eelnõu ja kaks arupärimist. Kodu- ja töökorra seaduse alusel tegutseme edasi.
Palun nüüd tähelepanu! Mul on teile ohtralt teateid! Esimene, täna pärast täiskogu istungi lõppu toimub siin istungisaalis toetusrühma Suitsuvaba Eesti asutamiskoosolek, kokkukutsuja Tarmo Kruusimäe. Teiseks ... Tähelepanu! Riigikogu liige Igor Gräzin, kes on Eesti-Venemaa parlamendirühma esimees, palub parlamendirühma liikmetel jääda pärast täna istungi lõppu saali. Kolmandaks, ma palun nii Tarmo Kruusimäel kui ka Igor Gräzinil tegutseda hästi ruttu, sest Tammsaare ja Vilde sõprade selts kutsub meid viis minutit peale tänast täiskogu lõppu siia näituste saali seoses "Tõde ja õiguse" I köite uue väljaandmisega. Kui keegi veel ei tea, kus näituste saal on, siis otse siit teisel korrusel. Nüüd on kõik teated lõppenud ja kohaloleku kontroll.
Kohaloleku kontroll
Täiskogul on kohal 77 Riigikogu liiget.

1. 10:12 Kaitseväeteenistuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (447 SE) kolmas lugemine

Esimees Eiki Nestor
Päevakorras on Vabariigi Valitsuse algatatud kaitseväeteenistuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 447 kolmas lugemine. Avan läbirääkimised. Mart Helme Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni nimel, palun!

Mart Helme
Lugupeetud eesistuja! Head kolleegid! Me oleme olukorras, kus me tegeleme, nagu Leo Kunnas oma Päevalehes või Delfis – kumba nüüd võtta? – ilmunud artiklis ütleb, asunud Riigikogus turbomenetluste teele. Ja turbomenetluste teele oleme asunud suhteliselt arusaamatutel põhjustel, väga arusaamatutel põhjustel. Meile on täiesti arusaamatu, miks see eelnõu on vaja ära menetleda kahe lugemisega ühe nädala jooksul. Ja meile on muidugi üldse arusaamatu, missugused kahjurid on selles eelnõu sisalduvad ettepanekud, seadusmuudatused Eesti Vabariigis üldse laua peale pannud.
Mul ei ole mõtet ega õigust olla targem kui tegevteenistuses pikalt viibinud reservkolonel Leo Kunnas, kes toob väga selgelt ja väga loogiliselt põhjendatuna välja kõik need riskid, mis antud seadusmuudatused endaga Kaitseväes kaasa toovad. On arusaamatu, miks me tahame, et Kaitseväes teeniksid inimesed, kellel on skisofreeniline olukord oma äri ja riigi teenimise vahel, kellel on pankrotti minemise korral võimalus sattuda vaenulike luureorganite huviorbiiti ja võib-olla muutuda manipuleeritavateks? Kuidas on mõeldav see, et me ütleme sisuliselt oma kaitseväeteenistusse asuvatele noortele meestele, kui sa saad 60 ja ei jaksa enam, siis loll olid, et noorena kaitseväkke läksid? Kui me tahame, et meie kaitsevägi ei oleks skisofreeniliste huvide konfliktis olevate ohvitseride ja vanurite kogum, siis me ei saa seda eelnõu toetada.
Veel kord: mulle on täiesti arusaamatu, meie fraktsioonile on täiesti arusaamatu, missugused kahjurid, missugused Eesti riigi kaitsevõime hävitajad järjekordselt on oma käed mängu pannud. Me oleme kategooriliselt taoliste riigikaitseliste totruste vastu. Vabandust, et ma nii jõuliselt väljendun! Aaga teisiti ei ole seda võimalik nimetada. Me koputame tõsiselt kõigile südame peale: lugupeetavad, mõelge ette. On väheseid asju, mis siin maailmas on absoluutselt kindlad. Üks asi on absoluutselt kindel: me kõik saame vanaks ja sureme. Ja see tähendab, et selle protsessi toimest ei pääse ka kaitsejõud. Mõelge sügavalt järele, enne kui te jahukottidena käitute ja vajutate rohelist nuppu, millel on väga pikkade aastate jooksul Eesti kaitsevõimele väga negatiivsed tagajärjed. Aitäh!

Esimees Eiki Nestor
Sulgen läbirääkimised. Juhtivkomisjoni ettepanek on viia läbi eelnõu 447 lõpphääletus.
Austatud Riigikogu, panen hääletusele Vabariigi Valitsuse algatatud kaitseväeteenistuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 447. Palun võtta seisukoht ja hääletada!
Hääletustulemused
Eelnõu poolt on 53 Riigikogu liiget, vastu 13, erapooletuid 2. Vabariigi Valitsuse algatatud kaitseväeteenistuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus on vastu võetud. Istung on lõppenud.

Istungi lõpp kell 10.18.