13:00 Infotund

Esimees Eiki Nestor
Austatud Riigikogu, tere päevast! Infotund. Kohaloleku kontroll, palun!
Kohaloleku kontroll
Hetkel teatas oma kohalolekust 39 Riigikogu liiget. Valitsuse liikmetest on infotunnis peaminister Jüri Ratas, ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Urve Palo ning haridus- ja teadusminister Mailis Reps. Annan võimaluse ühe täpsustava küsimuse esitamiseks.

1. 13:01 Opositsiooni õigused

Esimees Eiki Nestor
Esimene küsija on Andres Herkel, küsimus on peaminister Jüri Ratasele. Palun, Andres Herkel!

Andres Herkel
Aitäh, härra esimees! Austatud peaminister! Meil on küll erimeelsusi, aga te olete alati tunnustanud opositsiooni rolli poliitikas ja kannatate tihtipeale siin ka meie üsna teravaid küsimusi. Kuid Eestis Ida-Virumaal on Narva linn. Narva linnavolikogus on praegu 31 liikmest kuus sellist, kes ei ole saanud võimalust osaleda ühegi volikogu komisjoni töös, ehkki neil on sellekohane soov. Sellega rikutakse muu hulgas ka väga selgelt ja otseselt seadust. Minu küsimus on see: millise hinnangu te sellele annate? Kuidas selline poliitiline kultuur üldse meie 100. aastapäeval – täna on ka emakeelepäev ja me oleme olnud Euroopa Liidu eesistujad ilusti-kenasti – on võimalik? 

Peaminister Jüri Ratas
Auväärt Riigikogu esimees! Head Riigikogu liikmed! Aitäh, hea küsija! Ma ei ütleks, et need on teravad küsimused. Minu meelest on need asjalikud küsimused ja ma olen tõesti mitmel korral öelnud Vabaerakonna fraktsioonile, et need teemad, mida te olete tõstatanud, olgu see majanduses või ka muudes aspektides, on olnud minu arvates õiged. Ja ka see küsimus, mis te tegelikult täna infotunnis tõstatate. Kui teie hinnangul või teie teada on Narva linnavolikogus hetkel kuus liiget, kes ei ole kaasatud erinevatesse komisjonidesse, siis minu meelest on põhimõte kohalike omavalitsuste valimistel ju väga üks: valitakse volikogusid, punkt üks. Punkt kaks, tuleb kindlasti lähtuda nii Euroopa kohaliku omavalitsuse hartast kui ka meie põhiseadusest. Aga ma arvan, et veel olulisem on, et tuleb lähtuda sellisest mõistlikust joonest, et need inimesed, kes on valitud volikogu koosseisu – peale seda, kui volikogu on otsustanud, mis komisjone ta hakkab looma ja mis komisjone ta ellu kutsub, lisaks sellele, mis on seaduses kirjas, mis on revisjonikomisjon –, siis minu meelest ei ole nagu üldse teemat laual, et keegi volikogu liikmetest ei saa või ei tohi või ei ole kutsutud komisjonide töös osalema. See, kuidas komisjonid formeeritakse, kui palju seal on ka väljaspool volikogu liikmeid, on iseküsimus ja seda peab iga omavalitsus oma põhimäärusega korraldama, kas neid on 50 + 1 volikogu liiget – ma pean silmas 50% + 1 volikogu liiget – ja ülejäänud on väljapoolt spetsialistid. Aga ei, ma ei pea seda heaks tavaks, kui volikogu liikmeid ei kaasata erinevatesse volikogu komisjonidessse. 

Esimees Eiki Nestor
Andres Herkel, täpsustav küsimus, palun!

Andres Herkel
Aitäh, härra esimees! Härra peaminister! Ma sain esimesele küsimusele täpselt sellise vastuse, nagu ma ootasin. Minu teine küsimus on aga see, et miks sellisel juhtumil koalitsioon ja ka teie valitsus ei toetanud Vabaerakonna algatatud eelnõu, mis ütleks seaduses veelgi selgemalt, et proportsionaalselt tuleb ka volikogude komisjonides kajastada vastavasse volikogusse valitud poliitilisi jõude, ning annab ka täpsustava normi selle kohta, kuidas need jõud ise esitavad komisjonidesse kandidaate. Miks te seda eelnõu ei toeta? Ja ma jätsin ka muidugi mainimata, et Narvas kogu see blokk ja opositsiooni piiramine on seotud Keskerakonna liikmetega. Ma palun ka sellele hinnangut, et mis teid niisuguse suhtumisega poliitikutega erakondlikult seob. Aitäh!

Peaminister Jüri Ratas
Aitäh! Ega seda te ei peagi mainima, seda ma tean teie küsimusest alati, et te seda juba eos mõtlete, nii et see ei ole üldse probleem. Aga vastates teie küsimusele: tõepoolest, Vabariigi Valitsus arutas teie erakonna fraktsiooni poolt algatatud kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise eelnõu. Seda me tegime k.a 15. veebruari Vabariigi Valitsuse istungil. Te küsisite, miks. Vastus on järgnev: me otsustasime eelnõu mitte toetada, põhjendades seda eelkõige arvamusega, et eelnõu riivab ebaproportsionaalselt kohaliku omavalitsuse sisemist enesekorraldusõigust, nagu ma rõhutasin ka teie esimese küsimuse vastuses ja mida kindlasti rõhutab ka Euroopa kohaliku omavalitsuse harta. Valitsus on seisukohal, et riik ei peaks sekkuma kohaliku omavalitsuse sisestruktuuride moodustamisse, vaid andma pigem üldised raamid kohaliku omavalitsuse korraldamiseks, mis on hetkel kehtivas kohaliku omavalitsuse korralduse seaduses ette nähtud ja sätestatud. Vastates teie esimesele küsimusele, ma ütlesin, et lisaks Euroopa kohaliku omavalitsuse hartale ja põhiseadusele me peaksime nägema ka seda, ma ütleks, hea tava käsitlemist ja hea tava sellist poliitilist kultuuri, aga ka kõrgeima võimu soovi. Kui rahvas on näinud ette need tublid naised ja mehed volikogudesse, siis minu meelest neil peaks olema ka rakendus nendes tegevusvaldkondades kohalikus omavalitsuses, kus nad omavad professionaalsust, kus nad omavad teadmisi.
Nüüd teie küsimuse teine pool. Minu seotus Keskerakonnaga vastab tõele, on olemas, olen selle erakonna liige, täna selle erakonna esimees. Ja kindlasti ka Narva osas, kus on rahvas andnud tõesti väga suure toetuse Keskerakonnale, pean õigeks, et ka opositsioon on kaasatud komisjonidesse. Aitäh!

Esimees Eiki Nestor
Lõpetan selle küsimuse käsitlemise.

2. 13:07 HEV-laste õpe

Esimees Eiki Nestor
Järgmine vastaja on haridus- ja teadusminister Mailis Reps. Küsib Maris Lauri, palun!

Maris Lauri
Aitäh, peaminister! Te võitlesite muudatuste eest, mis oleks pidanud parandama HEV-laste olukorda haridussüsteemis. Ometigi on minuni peale selle seaduse jõustamist jõudnud infokillud, mis osutavad sellele, et olukord on läinud laste jaoks halvemaks. Mitmed koolid, sh ka Tallinnas, on sundinud autistlikke või tähelepanuhäirega lapsi vahetama oma individuaalõppe, mis on põhjendatult antud, näiteks koduõppe või siis väikeklassi peale. Te ilmselt saate aru, et ootamatud ja järsud muudatused sellise diagnoosiga lastele ei mõju ilmselt mitte eriti hästi. Ja minule teadaolevalt ongi tagasilööke olnud. Kas te endiselt toetate sellist lähenemist, seda seadust, mis on toonud sellised negatiivsed tagajärjed? Aitäh!

Haridus- ja teadusminister Mailis Reps
Aitäh, hea küsija! Põhimõtteliselt, tuleme korraks tagasi selle põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise juurde ja kogu selle debati juurde. Erivajadustega laste hariduse muudatuste eesmärgiks on olnud reaalne koolis toimuv olukord. Ja see on täna see, et lapsevanemal on õigus panna oma laps kodukohajärgsesse kooli, ja see on tegelikult nende viimase 26 aastaga samm-sammult rohkem jõudnud teadvusesse. Me täna näeme igas omavalitsuses seda protsenti lapsi, kes täna vajavad tuge. Nende protsendid kasvavad koolides ja see on tingitud nii teadlikkusest kui ka sellest, et lapsevanemad enam ei suuna oma lapsi ei erikoolidesse ja tihti nad ei soovi seda teha ka isegi siis, kui suunamiskomisjon või nõustamiskomisjon tegelikult isegi on soovitanud.
Teie küsimus oli negatiivsetest tagajärgedest. Vaadake, kui me seda põhikooli- ja gümnaasiumiseadust tegime, siis debati sisu oli kogu aeg selles, et Riigikoguga oli dialoog, et millises osas me teeme suuri muudatusi ja millises osas me tegelikult püüame kaasas käia juba toimunud hariduslikele muudatustele, toetades seda rahaliselt. Ja lõpuks Riigikogu üsna üheselt sai sellest aru, et jah, seal on teatud muudatusi sõnastuslikus, terminoloogilises mõttes, aga peamine selle eelnõu sisu, muudatus on see, et me anname kohalikele omavalitsustele vahendeid, kes suunavad need omakorda koolidesse. Kui me täna räägime – me oleme märtsi alguses –, siis väga paljud kohalikud omavalitsused alles on neid vahendeid omaenda sees läbi rääkimas, millistes proportsioonides, millistesse koolidesse need kohale jõuavad. Meil esialgsed tulemused on olemas, aga kokkuvõtete tegemine on kindlasti veel ees.

Esimees Eiki Nestor
Maris Lauri, palun täpsustav küsimus!

Maris Lauri
Aitäh! Hea minister! Miks ma selle küsimusega pöördusin, oligi see, et seadus on vaevalt jõustunud, aga ometigi need juhtumid, millest minule on räägitud – neid on mitmeid –, puudutavad just seda, et peale selle seaduse jõustumist on koolid – kodulähedased koolid, mitte need erikoolid – väitnud, et enam pole raha, et seaduses on välistatud individuaalõpe, seda ei saa enam nõuda. Ilmselgelt on siin selle seaduse jõustamisel, kas tahtlikult või tahtmatult toimumas mingisugune korralagedus. Selle põhjalt ma küsin, mis on kavas ministril ette võtta, et seadust täidetakse seaduse mõtte kohaselt, mitte isetegevuslikult.

Haridus- ja teadusminister Mailis Reps
Aitäh! Kõigepealt, mida on Haridus- ja Teadusministeerium teinud? Kuna meil oli eelmises kehtinud põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses erivajadustega laste jaotus veidi teistel alustel. Täna on Rajaleidja igat seda üksikjuhtumit läbi vaatamas, andmaks uut kas tõhustatud või eritoe märget. Mida on Haridus- ja Teadusministeerium koostöös Innovega, kes on vastutav Rajaleidja eest, teinud, on see, et võimalikult iga juhtumi puhul teha seda automaatseks, et see lapsevanem ei peaks selle lapsega uuesti minema läbi kõiki neid kadalippe, et neid uusi diagnoose siis kuidagi kohaldada. See on meie esimene samm olnud. Aga ma tean ka, et need protsessid alles hetkel toimuvad. Nii et kui keegi on näiteks öelnud, et selle lapse siiamaani olnud toetus tal koolis peaks nüüd vähenema millestki tulenevalt, siis ma väga palun, et te annaksite selle informatsiooni edasi kas siis haridusministeeriumile või konkreetselt Innovele, kuidas on teie eelis, või ka isiklikult mulle, kes ma selle edastan. Sest me iga sellise juhtumi puhul tahame väga täie tõsidusega minna ja küsida, mis on siis muutunud ja miks on see muutunud. Kindlasti ei ole lahendus täna see, et nüüd järsku tõlgendada, et siiamaani individuaalõppel olnud – mis on väga tõsine juhtum – laps suunatakse koduõppele. See ei ole kindlasti alternatiiv, sest koduõppel on oma teatud tingimused. Ja vastupidi, me oleme ka siitsamast Riigikogust andnud ju signaali, et koduõpe on väga üksikjuhtumite puhul, mitte lahendus erivajadustega laste puhul. 
Ja teine, mida me ministrina ja ministeeriumi ja Innove poole pealt oleme ka teinud, on see, et me oleme püüdnud võimalikult palju neid koole nõustada, sest näiteks ka kui te puudutasite Tallinna linna või Tartu linna, siis ma tean, et koolid otseselt neid eelarveid alles on kätte saamas. Nad tegelikult oma võimalusi veel ei tea ja neil on kindlasti vaja olla siin nii Innove kui ka oma linna parimate nõustajate poole peal, et mida lisandunud vahenditega teha. 

Esimees Eiki Nestor
Aitäh! Monika Haukanõmm, palun!

Monika Haukanõmm
Tänan, härra juhataja! Hea minister! Mõned nädalad tagasi tutvustas just Sotsiaalministeerium oma uuringut puuetega laste ja nende perede toimetulekust aastal 2017 ja seal oli ka väga suur peatükk, mis puudutas õppimist ja haridusasutustes käimist, sh nii alusharidust kui ka põhiharidust. Sealt tuli väga selgelt välja, et kolmandikul juhtudel lapsevanemad tunnevad väga teravalt kahte probleemi: tugipersonali ei ole piisavalt ja teiseks, kaasõpilaste käitumine ja õpetajate teadlikkus üldsegi hariduslike erivajadustega õpilaste õpet läbi viia. Neil puuduvad selleks oskused. Sellele me juhtisime tegelikult juba ja arutasime seda teemat korduvalt ka muudatusi tehes, mis just kehtima hakkasid. Minu küsimus on väga konkreetne: milliseid samme võetakse lähiajal väga kiiresti ette, selleks et õpetajate koolitust edendada ja parandada, et lapsevanemad ei peaks siiski nn jalgadega hääletama, nagu meile on ka korduvalt öeldud, et leidke siis see teine koht, kus on paremad õpetajad. See ei ole okei-vastus.

Haridus- ja teadusminister Mailis Reps
Kõigepealt reaalne olukord on täna tõepoolest see, et me näeme koole, kes saavad parimate praktikatega olla eeskujuks ja kus meil kujuneb ka olema rohkem sellist kompetentsi ja kuhu ka lapsevanemad heameelega lähevad, ja on kahjuks neid juhtumeid, mis korduvad, kus selline üldine kooli hoiak ei ole muutunud. Koolitused on täna olemas nii piirkondlikult kui riiklikult, need grupid saavad täis ülikiiresti, mis näitab, et huvi on. Ja mida me oleme Haridus- ja Teadusministeeriumis vaadanud, on see, kuidas neid gruppe võiks olulisel määral suurendada. Probleem on selles, et ka ülikoolide suutlikkus neid kursuseid plahvatuslikult suuremalt pakkuda ei ole võib-olla nii suur, kui täna on ootus, aga siiski me püüame neid kursusi laiendada. Nüüd, kõige valusam on see probleem, nii nagu te puudutasite ka piiramisi, tegelikult alushariduses ja seda kahel põhjusel. Kui koolide juures on see eripedagoogika teema ikkagi päris mitu aastat laual olnud, umbes kümmekond aastat on paljudel koolidel juba mingi kogemus sellega, siis lasteaedades põrkume kahe probleemi vastu. Esimene on see, et teiste lapsevanemate teadlikkus lapse erivajadusest on, eriti kui tegemist on näiteks käitumusliku mustriga ka sinna juurde veel, väga keeruline. Teiseks on see, et see on tihti esimene kord, kui lapsevanemad saavad teada, et nende lapsel on probleem. Ja see lasteaiaõpetajate oskus tegelikult nõustada seda peret, kes selle esimese šokiga on vastu ja silmitsi, seda me teame. Enne, kui me jõuame üldse meetmeid rakendama hakata, on seal väga palju eelmisi samme ja see on võib-olla kõige suurem probleem. Nii et jah, me teeme koolitusi, aga ma usun, et kus meil on väga suur töö veel teha, on lasteaed. Seal on võib-olla see probleem veel kõige suurem. Aitäh!

Esimees Eiki Nestor
Lõpetan selle küsimuse käsitlemise.

3. 13:16 Eesti osalemine 2020. aasta Dubai maailmanäitusel (Expo)

Esimees Eiki Nestor
Vastab ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Urve Palo, küsib Arno Sild. Palun!

Arno Sild
Aitäh, lugupeetud esimees! Lugupeetud minister! Me teame, et väikeriikidele, sh Eestile, on eksportturud väga oluline probleem. Ja nüüd on tulemas see suur maailmanäitus, Dubai maailmanäitus. Küsimus oleks niimoodi: kas meie valitsus on otsuseid teinud juba või teeb lähemal ajal, kuidas sellesse asjasse suhtuda? 

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Urve Palo
Aitäh küsimuse eest! Tõsi, eksportturud ja ekspordi arendamine on Eesti jaoks väga oluline ja kogu valitsuse tegevuses on see kindlasti üks prioriteetidest. Mis puudutab Expol osalemist – see on siis Dubais toimuv maailmanäitus aastal 2020 –, siis valitsus arutas seda küsimust 15. veebruaril oma kabinetiistungil ja tegi sellest lähtuvalt kaks otsust, mis on alljärgnevad. Esiteks jäi ülesandeks nii välisministril kui ka ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministril esitada riigi eelarvestrateegia arutelu käigus ettepanekud, et avada siis laheriikides ka Eesti diplomaatiline esindus, vastavad vahendid selleks küsida eelarvestrateegia menetlemise käigus. Sellepärast, et lisaks sellele, kui me näiteks osaleksime messil või näitusel või muudel erialamessidel seal, on väga oluline tegelikult ettevõtjate arvates – ja mina oma poolt võin kinnitada, et nii see on – Eesti riigi püsiv kohalolek, jätkutegevused. Kui me ühekordselt käime kuskil messil, siis on see parem kui mitte midagi, aga just väga oluline on, et me oleksime ka esindatud kohapeal stabiilselt. Seetõttu nii välisminister kui ka ettevõtlusminister vastavad taotlused riigi eelarvestrateegia käigus esitavad. Ja teine otsus oli, et valitsus toetab Expol osalemist aastal 2020, juhul kui erasektor on valmis panustama poole sellest rahast, mis kulub selle maailmanäitusel osalemiseks. Ja ma olen saanud valitsuselt ülesandeks 15. aprilliks välja selgitada, milline on ettevõtjate huvi ise panustada maailmanäitusel osalemisse. 

Esimees Eiki Nestor
Arno Sild, palun täpsustav küsimus!

Arno Sild
Aitäh! Te nagu poolenisti juba vastasite sellele küsimusele. Aga mul oligi plaanis küsida, et kuidas on ettevõtjate suhtumine sellesse, arvestades ka seda, mis teil on tingimuseks sätitud, et poole, 50% peavad nemad omalt poolt maksma. Arvestades neid asjaolusid, kas ettevõtjatelt senini on juba mingit infot, kas nad toetavad sellist ideed või ei toeta? Aitäh!

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Urve Palo
Aitäh selle täpsustava küsimuse eest! Enne kui ma vastan, ütlen ka seda, et selles, kui me küsime ettevõtjate käest nende valmisolekut osaleda, rahaliselt panustada, ei ole midagi eriskummalist. Meie naaberriigid põhjamaad on seda teinud juba aastaid ja ka sellel korral näiteks Rootsi, Taani, Soome, ka Norra on teatanud oma osalemisest. Ja nad on ka teatanud, et poole rahast panevad ettevõtjad. Ja nende eelarved muide on, näiteks Rootsi on hinnanud, et on 14-miljonilise boksiga minek sinna, Soome summa on 18 miljonit jne.
Meie oleme hinnanud, et me saaksime hakkama miinimum 4 miljoniga. Me oleme nutikas riik ja teeme nutika lahenduse, saame odavamalt hakkama ehk siis me ootame kuni 2 miljonit ettevõtjatelt. Ettevõtjatel on aega vastata 25. märtsini, lõplikku seisukohta veel ei ole. Tänaseks ma olen saanud kolm vastust. Need on ettevõte Narma, AS Eesti Raudtee teatasid, et nemad ei ole huvitatud ja Eesti Turismiettevõtjate Liit andis teada, et ka nende liikmetel ei ole huvi osalemise vastu, kuigi varasemalt nad olid öelnud, et nad pigem toetavad Expole minekut. Aga kui asi läks konkreetsemaks, siis on öelnud, et ei, siiski huvi puudub.
Rohkem mul hetkel ei ole täiendavat informatsiooni, aga aega vastata sellele küsimusele on ettevõtjatel 25. märtsini. Lisan veel siia juurde, et erialaliitude kaupa muidu eelnevad hinnangud on olnud pigem toetavad. Kaubandus-tööstuskoda ütles küll, et jah, et miks mitte, aga nemad eeldavad, et esimese sammuna ikkagi avatakse esindus, käiakse erialamessidel ja alles siis, kui ikkagi vahendeid jagub riigil, miks mitte ka Expol osaleda. See järjekord on olnud selline. Aitäh!

Esimees Eiki Nestor
Martin Helme, palun!

Martin Helme
Aitäh, lugupeetud spiiker! Hea minister! Mulle jäi küll arusaamatuks, millise lahe riikidesse pidi avatama see saatkond – kas Soome laht, Mehhiko laht või mingi muu laht. Aga hea küll. Ma küsiks ikkagi ... läheks võimalikult konkreetseks. Milline on see kulu, arvestuslik või planeeritud kulu, kui me seal avame diplomaatilise või ka näiteks ainult kaubandusesinduse riikliku aastas või pikema plaani jooksul? Milline on see riigi kulu, mida me arvestame, et on siis seotud sellel Expol osalemisega? Milline on see tulu, mida sealt on plaanitud saada, kas siis SKP mõttes või ka reaalse tuluna ettevõtlusesse? Kas on ka näiteks mingisugune võimalus või midagi nähtavat sellist, et riik otseselt kuidagi tagasi tulu teenib? 

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Urve Palo
Suur aitäh küsimuse eest! Esinduse avamisest, täpsustan, räägime siis Abu Dhabisse, see on siis Dubai pealinn. Aga kui rääkida nüüd kuludest, siis, nagu ma ennist ütlesin, Expol osalemise minimaalne kulu kokku on neli miljonit, me oleme hinnanud. Näiteks, kui me olime Milano messil, siis see oli ligi viis miljonit. Keeruline on vähemaga hakkama saada nii kaugele maale minnes, nii et sellest pool on riigile kaks miljonit. Aga kui rääkida nüüd diplomaatilise esinduse avamisest, siis on hinnatud, et kui seal on viis inimest, kellest üks on EAS-i esindaja, puhtalt äridiplomaatiale suunatud, siis oleks püsikulu aastas 800 000 ja ühekordne kulu 75 000, selle avamise puhul.
Kui nüüd rääkida sellest, millised on võimalikud kasud, hilisemad, siis loomulikult väga konkreetseid numbreid on keeruline ette hinnata. Küll aga võib öelda, et ettevõtjate huvi siiski selle piirkonna vastu on olnud kasvav. Meie ettevõtjaid, kes seal tegutsevad, on järjest rohkem, eelkõige teenusmajanduse sektoris, see puudutab siis just IKT arendusi, ja ka ekspordikäive on kasvanud Araabia Ühendemiraatidesse iga aastaga. Näiteks kui aastal 2014 oli see 20,3 miljonit, eksport, siis juba 2015 oli see 33,8. Ja nüüd, kui me räägime eelmisest aastast, siis on see jällegi 1,5 korda kasvanud, nii et järk-järgult eksport sinna kasvab. Import on suhteliselt väike, aga eks me eksporti taga eelkõige olemegi ajanud. Nii et potentsiaali, ma usun, on. Siia on tulemas ka varsti – kui ma nüüd eksi, siis mai keskpaigas – ka kõrgetasemeline delegatsioon Araabia Ühendemiraatidest. Nad on Baltikumi tuuril, nii et me võtame ka sealpoolsete võimalike investoritega, kes on huvitatud siiapoole investeerima.

Eiki Nestor
Lõpetan selle küsimuse käsitlemise.

4. 13:25 Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muudatuste rakendamine

Esimees Eiki Nestor
Nüüd vastab haridus- ja teadusminister küsimusele, mille esitab Krista Aru. Palun!

Krista Aru
Aitäh, härra juhataja! Austatud haridus- ja teadusminister, kaunist emakeelepäeva teile! Küsimusega jätkan ma samas vaimus, kust kolleeg Maris Lauri juba alustas. See on see põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muudatuste rakendumine. Teatavasti oli seal täiesti uus põhimõte, julgen öelda, et selle tõhustatud eritoe määramine läheb koolivälistele nõustamismeeskondadele, loomulikult koostöös koolidega. Nüüd on kuulda, et need nõustamismeeskonnad pole jõudnud veel ühtegi otsust väljastada. Ometi me juhtisime siin Riigikogus ka tähelepanu, et siis, kui see seadus rakendub, on äärmiselt oluline, et kõik ettevalmistused oleksid tehtud. Kuidas ja mille taga on nõustamismeeskondade tööle rakendumine?

Haridus- ja teadusminister Mailis Reps
Aitäh väga olulise küsimuse eest! Pean kinnitama, et Haridus- ja Teadusministeeriumis oleme me iganädalaselt sama teemaga tegelenud. Põhjus, mida on välja toonud nõustamiskomisjonid, on see, et nad võtavad iga juhtumi ülekandmist täie tõsidusega, nad ei taha eksida ja see on kõik aega võtnud. Ma ei julge kinnitada, kas ei ole ühtegi väljastatud, aga kindlasti ei ole see protsess olnud nii operatiivne, nagu tegelikult kõik osapooled on soovinud. Me pöörame sellele jätkuvalt tähelepanu, jätkuvalt ootame seda. Aga jah, hetkel ei ole see olnud nii automaatne ja nii kiire, nagu me kõik oleme soovinud. Põhjuseid, mida on Rajaleidja keskused välja toonud, on mitmeid. Üks on see, et individuaalselt püütakse läbi vaadata, see ei ole lihtsalt numbrite ületõstmine. Nad on öelnud, et samal ajal käib regulaarne nõustamine ja kogu aeg tulevad uued taotlused sisse. Samal ajal käib ka järgmise aasta koolidesse määramine, kus on terve rida kas pikenduste taotluseid, kiiremini koolimineku taotlusi – see võtab omakorda tähelepanu. Jah, need on selgitused, aga kindlasti on meie eesmärk, et see peaks olema nii, nagu seadusandja seda soovis, st võimalikult muretu ja võimalikult paindlik lastevanematele, olnud veidi aeglasem, kui me ootasime.

Esimees Eiki Nestor
Krista Aru, palun!

Krista Aru
Aitäh, härra juhataja! Aitäh, proua minister! Juttu on olnud ka sellest, ja see on ka seaduses fikseeritud, et koolid hakkavad saama eraldi tegevustoetust tõhustatud ja eritoega laste koolitamiseks. Ministeerium on ka kinnitanud, et koolidele on antud võimalikult mitmekülgset ja palju informatsiooni, kuid ometi on väga mitmete koolide poolt saabunud küsimused, millal võiks neile siis see tegevustoetus jõuda. Kas see on kohe koos nõustamismeeskonna otsusega? Kas see on siis, kui töö on juba käivitunud? Neil on nagu ikkagi selle rahastamismudeli suhtes teatavaid küsimusi ja segadust. Palun, kas te selgitaksite? Aitäh!

Haridus- ja teadusminister Mailis Reps
Aitäh! Tõepoolest, koolide tasapinnalt või kui nüüd koolitasandile välja tulla, siis tõepoolest väga paljud koolid ei olegi seda raha otseselt veel kätte saanud. Arutelud alles käivad, tean, nii väiksemates omavalitsustes kui suuremates linnades. Alles kõige paremad spetsialistid püüavad näha, et jah, me oleme riigi koha pealt vaadanud, seadusandja on andnud meile siin juhised, oleme vaadanud, et me eraldame need eelarvelised lisavahendid suunaga selleks, et on iga lapse individuaalselt seal, kus koolis ta käib.
Samal ajal me ootame, et toimuks ka selle kooli nõustamine, et meil oleks need kompetentsid, mis on juba üle linna või nad on maakonna tasandil, et nad tuleksid sellega kaasa. See on ka põhjus, miks näiteks on arutusel mitmeski linnas olnud, kuidas täna juba parimaid praktikaid, nüüd, kui need vahendid jõuavad koolidesse – nad hetkel kõikide koolide tasandile veel ei ole jõudnud –, et kuidas koheselt see raha sel hetkel, kui ta jõuab, oleks juba parimalt ära kasutatud. Kas see tähendab tugiteenuse, personali otsest sihtotstarbelist raha, et see raha tõepoolest tähendab seda, et eripedagoog leitakse ja võetakse tööle, kas see tähendab koolikeskkonna,  juba näiteks väikeklassi moodustanud paindlikke võimalusi, et sinna väikeklassi tuleb tugipersonali juurde, või mis on see positiivne muutus. Me ju ka siin Riigikogus arutasime, et kohalik omavalitsus juba oma suunatud finantse ja juba tehtud investeeringuid ei vähendaks, sest lisaraha juurde peaks tooma mingisuguse lisapositiivse lahenduse.
Nii et ma tõepoolest nendin, et koolide tasandil on segadus, mis tänasega võrreldes muutub. Ja meie ootused, et midagi läheb oluliselt paremaks, vajab veel kindlasti lisatööd nii koolide kui kohalike omavalitsuste tasemel. Aitäh!

Esimees Eiki Nestor
Andres Ammas, palun!

Andres Ammas
Lugupeetav eesistuja! Lugupeetav minister! Selle seaduse menetluse käigus Riigikogus lisandus teksti abiõpetaja mõiste, muu hulgas ka Vabaerakonna ettepanekul ja komisjoni ja ministeeriumi heakskiidul. See oli minu meelest väga oluline. Kas on juba jõutud edasi ka selle abiõpetaja mõiste sisu täpsustamisel mingi statuudi koostamisega – abiõpetaja võimalused, õigused, kohustused? 

Haridus- ja teadusminister Mailis Reps
Aitäh! Ma tean, et Riigikogu poole pealt vaadatuna käivad bürokraatlikud sammud liiga aeglaselt. Ministeeriumi poole pealt vaadatuna aeg-ajalt on need mõistetavad. Täna on olnud meil alles sihtrühmadega esimesed kohtumised, kus me oleme arutanud nii lasteaia poole pealt kui ka kooli poole pealt, millised on ootused abiõpetajale. Näiteks kui me räägime kvalifikatsioonist, siis kas näiteks abiõpetaja sissetoomine lasteaia tasandil on sama mis tänane õpetaja abi või on ta sama, mis osas lasteaedades 1 + 2 mudeli puhul, kus on kasutatud nimetust õpetaja assistent, ja sellisel juhul, kas lasteaiasüsteemis jääb abiõpetaja ja õpetaja abi mõlemad ja kas mõlemad puhul on vaja kvalifikatsioonireeglistik paika panna. Nii kaugele oleme me hetkel jõudnud oma aruteludega. Hetkel kvalifikatsiooni kehtestamiseni, tundub, läheb veel veidike aega. 

Eiki Nestor
Lõpetan selle küsimuse käsitlemise.

5. 13:32 Välispoliitika ja partnerlus

Esimees Eiki Nestor
Vastab peaminister Jüri Ratas, küsib Kristen Michal. Palun!

Kristen Michal
Aitäh, hea juhataja! Hea peaminister! Eesti on NATO ehk Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni liige. NATO liige on ka Suurbritannia. Suurbritannia peaminister on avalikult ja tavatult otsesõnu viidanud Venemaa jälgedele Euroopas, esimesele keemiarelva kasutamisele ja mürgitamisele peale teist maailmasõda. Keskerakonnal, mille esimees te olete ja seetõttu ka peaminister, on leping Ühtse Venemaaga, mis sätestab infovahetuse olulistes küsimustes. Need kaks väärtusruumi on väga vastandlikud. Minu küsimus teile on, kumba lepet peate olulisemaks, ning oodates Eesti huvides olevat vastust, siis kas te jääte endale endiselt kindlaks, et te ei tühista lepet Ühtse Venemaaga. Aitäh!

Peaminister Jüri Ratas
Aitäh teile! Te suudate ikka ühte küsimusse panna täiesti ebareaalsed asjad sisse. Loomulikult, ma isiklikult ja kogu valitsuserakond toetab seda, et Eesti on aktiivne NATO liige täna, homme ja jätkuvalt ka tulevikus. See, millele te vihjasite oma küsimuses, see närvigaasi mürgitamise juhtum Suurbritannias, on loomulikult tõsine juhtum. Ma kohtusin eile ka enamiku Euroopa Liidu saadikutega, kes resideerivad Eestis. Ma ütlesin üheselt, et Eesti mõistab sellise rünnaku tugevalt hukka. Ma ütlesin ka seda, et me toetame, me usaldame seda infot, mis tuleb meie liitlaselt Suurbritannialt antud kaasuse uurimisel. Ja ma arvan seda, et kõik riigid peaksid tegema kiiret koostööd, et selle juhtumi asjaolud välja selgitada. Tegemist on kõige tõsisema keemiarelva kasutamise juhtumiga Euroopas ja ma olen täna kohtunud ka Eesti vastavate ametkondadega selle rünnaku osas ja saanud nii täpse info, kui meil Eestis hetkel võimalik saada on. Teine protokoll, millele te viitate – te teate ise, et see ei tööta ja seda ei eksisteeri. Aitäh!

Esimees Eiki Nestor
Kristen Michal, palun!

Kristen Michal
Aitäh, hea esimees! Hea peaminister! Jätkame siis. Keskerakondlased on viimastel kuudel ka kutsunud üles mitte looma vastuolu ida ja lääne vahel. Kõik olevat inimlikkuse küsimus, nii kirjutavad Keskerakonna ideoloogid ja kampaaniategijad. Kremli tegevuse vastu kriitiline olemine – ja näiteks siin viitan mõjutustegevusele riikide iseolemise vastu – olevat nende keskerakondlaste arvates russofoobia. Küsin: kas teie Euroopa Liidu ja NATO riigi peaministrina NATO riigis Suurbritannias toimunud keemiarelva kasutuse, mürgitamisjuhtumi ja ka Putini hiljutise sõnumi valguses, et Krimmi ei tagastata mitte ühelgi juhul kunagi Ukrainale, jääte endiselt endale kindlaks, et Keskerakond jääb Ühtse Venemaa lepingu partneriks ning seda lepet ei tühistata? 

Peaminister Jüri Ratas
Ma vastasin teile sellele küsimusele juba eelmises küsimuses ja kordan üle, kui see protokoll ei eksisteeri. Nüüd edasi, ma saan aru tegelikult, mis teie küsimuse tagapõhi on. Te küsimuse tagapõhi on ju taas see, et tuua see vastandumine Eesti ühiskonnas taas lauale.  Tuleb tõdeda seda, et Reformierakonnal on see olnud edukas kaart, on see olnud edukas kaart 2007, 2011 ja 2015. Ma väga loodan – ja see on kindlasti minu kui Eesti riigi kodaniku kohus –, et 100-aastases riigis me oleme kõik nii targad, et me taas ei too seda kaarti lauale, et teha telg "nemad ja meie". 1,3 miljonit elanikku on kõik siin meie inimesed. Ma toetan teie valimisreklaami ja ma toetan teie erakonna esimeest. Teie erakonna esimees härra Hanno Pevkur on öelnud eelmise aasta lõpus, see oli vist oktoobrikuu lõpus, et see vastandumine peaks Eesti ühiskonnas kaduma. Ja teie valimisreklaam 2017 ütleb minu meelest väga õiged sõnad: "Vali tugev meeskond, vali tugev Eesti!". Ma väga loodan, et te olete ühtselt oma meeskonnana oma erakonna esimehe taga ja lõpetate selle vastandumise Eesti ühiskonnas, mida te olete, tuleb tunnistada, üsna viljakalt kandnud eelnevatel valimistel.

Esimees Eiki Nestor
Urmas Kruuse, palun!

Urmas Kruuse
Aitäh! Austatud istungi juhataja! Auväärt peaminister! Ma Riigikogu liikmena ja ka isana olen üsna murelik, kui naaber ütleb seda, et Krimmi ei tagastata mitte kunagi. Kui ma vaatan teie vastuseid, siis ma näen seda, et see ei pane teid üldse murelikuks. Ma küsin siis nagu otse: kas see leping, mida te nimetate ebareaalseks ja mida ei eksisteeri, kas te lihtsalt tühistate selle või ei tühista? Küsimus ei ole ju siin isegi mitte juriidikas, vaid küsimus on moraalis ja eetikas, kas me saame seda aktsepteerida, et praegusel ajal saaks öelda seda, et Krimmi ei tagastata mitte kunagi.

Peaminister Jüri Ratas
Aitäh! No ma ei tea, kui selgelt saab veel öelda. Kui ma ütlen, et seda lepingut, seda protokolli ei ole olemas, siis seda ei ole. Nüüd edasi Krimmist. Ma arvan, et see Eesti positsioon, mis on olnud Ukraina osas, peab olema jätkuvalt, peab olema tugevalt ja peab olema just meie asi ajada nii laias maailmas, Euroopas, Euroopa Liidus, et lõpetada see sõjategevus, mis toimub Ida-Ukrainas. Ja mina ei arva, et selle lausega tuleb leppida, et Krimmi ei tagastata kunagi. Ma ei tea, kust kohast te võtate selle? Seda pole minu käest küsitud ja ma ei ole seda vastanud. Vastupidi, ma olen siin teie ees, auväärt Riigikogu ees, kogu aeg vastanud, et Krimm kuulub Ukrainale. Selle eest tuleb seista. Me teame oma ajaloost seda, et see võtab aega võib-olla väga kaua, et taas iseseisvuda, aga selle eest tuleb seista, selle nimel tuleb tegutseda iga tund. Aitäh!

Esimees Eiki Nestor
Lõpetan selle küsimuse käsitlemise.

6. 13:39 Eestikeelne kõrgharidus

Esimees Eiki Nestor
Küsimus haridus- ja teadusminister Mailis Repsile. Mart Helme, palun!

Mart Helme
Aitäh, härra eesistuja! Lugupeetud minister! Küsimus puudutab eesti keele positsiooni meie ülikoolides ja meie teaduskeelena. Teatavasti põhiseadus sätestab, et meie inimestel on õigus saada eestikeelset õpetust, ja ka haridusseadus ütleb, et Eesti territooriumil riik ja kohalik omavalitsus võimaldavad omandada avalikes haridusasutustes ja ülikoolides hariduse eesti keeles kõikidel haridustasemetel. Samas me näeme seda, et üha rohkem ja rohkem tungib meie ülikoolidesse inglise keel. Me näeme ka seda, et see on vastuolus keeleseadusega, mis ütleb, et võõrkeelte toetamise meetmed ei tohi kahjustada eesti keelt. Kas haridusministeerium jälgib inglise keele pealetungi murega ja kavandab mingeid samme selle pidurdamiseks või vaatab haridusministeerium lihtsalt pealt?

Haridus- ja teadusminister Mailis Reps
Aitäh, hea küsija! Kõigepealt, Haridus- ja Teadusministeerium on kõrgkoolidega väga-väga otseselt tegevuses. Ka täna vahetult enne infotunni algust oli veel võimalik vaadata otseülekandes arutelu "Kõrghariduse olevikust ja tulevikust". See küsimus tuleb täna väga õigesse hetke. Me oleme vaatamas läbi, kuhu me oleme oma kõrghariduse reformiga alates 2011. aastast jõudnud. Need eesmärgid, mida ka Riigikogu väga selgelt püstitas, kui muutus kõrgharidus tasuta kõrghariduseks, ja andis signaali, et eestikeelne kõrgharidus Eestis on tasuta. Me oleme nüüd sellise vahekokkuvõtete tegemise hetkel, sest järgmisest aastast peaksime me sõlmima ülikoolidega uued halduslepingud, kus halduslepingutega me leppime kokku riigipoolsed ootused järgmiseks kolmeks-neljaks aastaks ülikoolidele. Nii et mu esimene vastus teile on, et me oleme otseselt partnerina, Haridus- ja Teadusministeerium, otsides ja saades sisendi ka teistelt ministeeriumidelt – kindlasti siit, Riigikogult –, mis on need ootused kõrgharidusele järgmise kolme-nelja aasta jooksul. Ja need asjad me saame kirjutada halduslepingusse – kas me tahame kõrghariduses endiselt näha ka välistudengeid, kas see välistudengite osakaal peab olema 10%, mis osakaalus me tahame näha välisõppejõude, millises osas me tahame näha täisajaga õpet, kas see on sajaprotsendiline, millises osas me aktsepteerime osaajaga õpet. Need kõik nüansid on võimalik meil kirjutada sisse halduslepingutesse.

Esimees Eiki Nestor
Mart Helme, täpsustav küsimus, palun!

Mart Helme
Aitäh vastuse eest! Samas me teame ju ka seda, et viimasel ajal on olnud tõsiselt päevakorras ka teema, et tasuta kõrgharidus kaob võib-olla üldse, ei ole jätkusuutlik. Ja oma kogemusest võin öelda, et nägin, kuidas kümne aasta jooksul muutus, tõsi küll, üks eraõiguslik ülikool täiesti eestikeelsest ülikoolist täiesti venekeelseks ülikooliks, kusjuures enamiku üliõpilastest moodustasid eestlased. Kui nüüd juhtub see, et kõrgharidus läheb tagasi tasuliseks, kas see võib tähendada seda, et kõrgharidus eestikeelsena kaob nii nagu selles ühes eraõiguslikus ülikoolis? Aitäh!

Haridus- ja teadusminister Mailis Reps
Aitäh! Kindlasti on debattides, kui jälgida tasuta kõrghariduse või kõrgharidusreformi tulemusi, tasulise õppe sissetoomise teema väga atraktiivne. Ta on huvitav. Eriti näiteks väitlusklubil on lihtne teha poolt- ja vastuargumentidega gruppe. Kõrghariduse rahastamise ja kõrghariduse jätkusuutlikkuse teemal on õppemaksu teema tegelikult ülikeeruline. Seda on püütud näidata äärmiselt lihtsana, et see justkui tooks kõrgkoolidele lisaraha ja siis justkui ei peaks riik või maksumaksja leidma lisavahendeid, selleks et kõrgkoolides järgmise kolme-nelja aasta jooksul ei oleks tõsiseid probleeme näiteks noorte õppejõudude leidmisega või sellega, et õppejõudude palgad oleks konkurentsivõimelised, sest ülikoolid üksinda kogu seda efektiivsust tagada ei suuda. Esiteks, õppemaksu tagasitoomine ei vabasta maksumaksja raha, sellepärast et kui sul on õppemaks, siis sa pead igal juhul riiklikult looma selliseid õppetoetuse süsteeme, mis tegelikult annaksid võimaluse kõigile, vaatamata, kus nad elavad, milline on nende varanduslik taust, saada kätte kõrgharidus. Näiteks Austraalia kogemus ütles, et see hakkas riigieelarvesse tegelikult tagasi tooma alles 14 aasta pärast. Nii et minu ja ka ministeeriumi jaoks õppemaksu toomine ei ole lahendus. Ei, tasulise õppe sissetoomine kõrgharidusse ei ole midagi, mida me sooviksime näha. Teiseks on kindlasti vaja siia leida avalikke vahendeid juurde, selleks et järgmise kolme-nelja aasta lepinguid sõlmida ülikoolidega, et ülikoolides oleks võimalik anda konkurentsivõimelisi palku õppejõududele. Aitäh!

Esimees Eiki Nestor
Urmas Kruuse, palun!

Urmas Kruuse
Aitäh! Austatud istungi juhataja! Auväärt minister! Kuigi teie ja peaministri vahel istub infotehnoloogiaminister, mulle tundub, et teil nagu sidet ei ole. Selle ühtse lepinguga võiks te ju rääkida enda osalusest selle lepingu sõlmimisel, aga seda te saate teha peale infotundi. Aga kõrghariduses eesti keele jätkusuutlikkus on olnud päris diskuteeritav teema ja ma tahaksin teie kui ministri käest küsida, et kas on õigus nendel inimestel, kes kardavad, et kui inglise keel ka teaduskeelena ja õppekeelena tungib ülikoolides nii jõuliselt peale, kas siis sellel on olemas selgelt negatiivne mõju ka eesti keele arengule ja eestikeelsele, emakeelsele ülikoolile või see on lihtsalt selline emotsionaalne väljend. Kas on olemas mingid uuringud, mis võiksid seda kinnitada või ümber lükata?

Haridus- ja teadusminister Mailis Reps
Aitäh, hea küsija! Kõigepealt, mis puudutab eesti keele rolli ühiskonnas, siis see debatt, ma saan aru, on ka siin homme Riigikogus üleval. Ja see on igati õigustatud küsimus. Eesti keel ei ole meil ju loomulikult ainult täna, emakeelepäeval oluline oma sellisel lihtsamal moel, vaid me räägime tegelikult teaduskeele arengust, me räägime igasugusest valdkondlikust sõnavara arengust ja seal on kõrgharidusel ja teadusel märgiline tähtsus.
Nii et kõigepealt Haridus- ja Teadusministeerium, kui me oleme valdkonna eest vastutavad, vaatab väga hoolikalt seda, mis on need lisameetmed, mis on need lisasammud, mida me peaksime koos ülikoolidega, teadusasutustega, teiste valdkondade eest vastuvate ministeeriumidega astuma, et keeleterminoloogiliselt tõepoolest keel pidevalt areneks. See ei ole ainult keeleinimeste teema, see on erinevate valdkonnaspetsialistide vastutuse küsimus, et neid ühiselt survestada, et eesti teaduskeel, eesti keel terminoloogiliselt areneks ja ei risustuks.
Teine teema, mis on ka oluline: et kas me peaksime murelikud olema? Me peame olema väga murelikud, kui me näeme teatud hetki, kus mingis valdkonnas on pärsitud kas teaduse tegemine või kõrghariduse andmine ja ta on jäänud ainult ingliskeelseks. Ja me peame väga murelikult ja väga jõuliselt vaatama, et ei tekiks terveid valdkondi, kus selline kiusatus võiks tekkida. Ja sellepärast on halduslepingute sõlmimise hetk väga oluline ja ka ülikoolid ise on väga huvitatud läbi rääkimast, millised on need proportsioonid välistudengite, välisõppejõududega, kes nad loomulikult ei kipu rääkima eesti keeles, ja milline on siin meie osakaal soovis hoida eestikeelset haridust. Ja see on kindlasti järgmise poole aasta teema. Aitäh!

Esimees Eiki Nestor
Lõpetan selle küsimuse käsitlemise.

7. 13:48 Riigi infosüsteemi arendused

Esimees Eiki Nestor
Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministrile esitab küsimuse Monika Haukanõmm. Palun küsimus Urve Palole!

Monika Haukanõmm
Tänan, härra juhataja! Lugupeetud minister! Minu küsimus puudutab Sotsiaalkindlustusameti infosüsteemi SKAIS2 arengut. Oleme seda teemat siin korduvalt ja korduvalt juba käsitlenud. Sellest justkui eduloost on saanud paras saaga, mis on võtnud juba aastaid. Ma mõistan seda, et selle infosüsteemi arendamine ei kuulu otseselt teie pädevusse, küll aga te olete ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister ja teil on terve osakond inimesi, kes vastutavad riigi infosüsteemide ja andmekogude arendamise eest. Ehk minu küsimus läheb sinna: Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium juba 2015. aastal vihjas sellele, et Sotsiaalministeeriumis võib-olla ei ole nii suure projekti läbiviimiseks ei inimesi ega tegelikult ka piisavalt oskusi, et tellijal oleks vajalikud oskused, mida tellida. Kui palju ja kuidas teie näete, et teie kui vastutav minister saate sellesse sekkuda, sest teadupärast ei ole see saaga veel lõppenud?

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Urve Palo
Aitäh! Kõigepealt ma tahan ühe vea ära parandada, keelevääratuse ja tänan selle eest oma kolleegi Mailis Repsi, mis näitab, et meil on väga hea koostöö ja meeskonnavärk. Ennist, kui ma rääkisin Dubai Expost, sinna minekust, siis ma kordan veel kord üle, et Abu Dhabi on Araabia Ühendemiraatide pealinn ja mitte midagi muud. See näitab, et ka mina olen inimene, mitte robot, ja vahel tuleb keelevääratusi ette. Aitäh veel kord kolleegile sellele osutamise eest!
Kui vastata küsimusele, siis tõepoolest, hea küsija, see valdkond, mis puudutab SKAIS2 arendust, on puhtalt sotsiaalkaitseministri valdkond. Kui me räägime minust kui infotehnoloogiaministrist, siis meie võimalus on ... meie käed on üsna lühikesed tegelikult, et otseselt iga ministeeriumi haldusala tegevustesse sekkuda. Küll aga on mul hea meel, et eelmine aasta antud valitsuse ajal me võtsime vastu sellise määruse, kevadel, mille järgi on nüüd määratud igas ministeeriumis ka valdkondlik IT-teenuste eest vastutaja. Kuni sinnani välja, et iga teenuse eest on vastutaja, kes vastutab, kuidas üleüldse meie e-riigi teenuseid arendatakse ministeeriumides ja haldusalades. See annab ka võimaluse ja hoova tegelikult näha, kelle vastutusalas midagi liigub, kellel on puudujääke, ja see ei ole selline üldine, et vastutajat nagu pole. Väga konkreetselt vastates, tänase seisuga, nii palju kui mina olen kursis SKAIS2 küsimusega, on sotsiaalkaitseministeerium uue teekaardi välja töötanud ja plaani, kuidas sellega edasi minna, ning esitanud ka meile ülevaatamiseks. Majandusministeerium on laias laastus uue teekaardi heaks kiitnud. Kui tuleb riigi eelarvestrateegia arutelu, siis selleks ka vahendeid küsitakse. Ma loodan, et täpsustava küsimuse järel ma saan veel vastata sellele.

Esimees Eiki Nestor
Ma loodan ka. Monika Haukanõmm, palun küsige!

Monika Haukanõmm
Tänan, härra juhataja! Hea minister, aitäh selle vastuse eest! Kui me mõtleme selle peale, mis toimus eelmise viie aasta jooksul, kui esimene arendushoog sees oli ja kui selleks kasutati umbes 8,6 miljonit eurot. Nüüd on kuulutatud välja uus raamhange ja see peaks olema nüüd ka lõppenud. Me räägime maksumusest 12 miljonit lisaks järgneva nelja aasta jooksul. Tegemist on väga-väga suurte summadega. Ja ma ei ole küll kindel selles, kui on kehtestatud üks määrus, mis ütleb, et meil on nüüd IT-teenuste eest vastutav inimene olemas. Tegelikult, arvestades SKAIS-i olulisust Eesti mõttes, peaks see tegevus olema tunduvalt tihedam ja sisulisem. Kas teil on plaanis, näiteks kas või riskihindamise komisjonil, juhtkomisjonil, ikkagi nõuda seda, et Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindajad oleksid olemas, et hoida sellel protsessil silma peal?

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Urve Palo
See määrus, millele ma viitasin, on laiem teema. Eelmise aasta mais kiitis Vabariigi Valitsus heaks tõesti väga pikalt töös olnud – kahetsusväärselt kaua ei võetud seda vastu – teenuste korralduse ja teabe halduse aluste määruse, millega tekivad esmakordselt hoovad riigiasutustelt üldse teenuse kvaliteeti nõuda. Ja see on väga oluline teema, sellele viitaks ka tegelikult president oma kõnes. Üleüldse on Eesti riigi e-teenuste arengus palju arenguruumi ja ega arengut ei ole, kui ei ole vastutavaid inimesi – lõpuks ikka inimesed arendavad.
Aga kui ma tulen SKAIS2 juurde, siis ma kordan veel kord, et tegu on sotsiaalkaitseministri vastutusala küsimusega. Ma saan praegu edastada seda, mida on sotsiaalkaitseminister minule teadaolevalt võtnud ette, et sellist asja rohkem ei juhtuks. On loodud selline keskus nagu Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus. Mis olid need, kui analüüsida, miks läks varasemalt palju viltu selle SKAIS1-ga, ütleme, kolm põhipõhjust?
Üks oli see, et Sotsiaalministeeriumi enda kompetents, et sellist asja üldse tellida, hanget välja töötada, oli puudulik. Teiseks, hanke võitja hindas oma kompetentsi ka üle. Ja kolmandaks võeti ka liiga suur tükk korraga ette, et arendada ühes tükis kogu seda süsteemi. Nüüd, mida on õpitud, on see, et kõigepealt on loodud Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus, kus on märkimisväärselt parem kompetents. Ehk lõppkokkuvõttes, jällegi inimestest ju sõltub, kas osatakse õiget asja tellida. Teiseks, enam ei tellita mitte ühte tervikut, vaid osade kaupa. See on nagu piltlikult öeldes Tartu-Tallinna maantee, et me korraga ei tee hanget ühe ehitaja leidmiseks, vaid osade kaupa. Ka siin võetakse nüüd jupp jupi kaupa ette, et tulevikus, kui on vaja mingeid muutusi sisse viia või midagi läheb viltu, on seda väikeste tükkide ehk n-ö teemade kaupa võimalik parandada, ei ole sellist ühte suurt infosüsteemi, mis on katki. Aitäh!

Esimees Eiki Nestor
Aitäh-aitäh! Aitäh-aitäh-aitäh! Urmas Kruuse, palun!

Urmas Kruuse
Aitäh! Austatud istungi juhataja! Auväärt minister! Eilsel maaelukomisjoni istungil me rääkisime maakonnatranspordist. Küll mitte sellest tasuta transpordist, mis ei vii kuhugi, aga me rääkisime infotehnoloogiast. Ja üks mure, mis tegelikult välja tuli, oli see, et kas teie kui minister olete võtnud initsiatiivi või olete valmis võtma initsiatiivi, et Eesti ühistranspordis oleks ühtne e-pileti süsteem sellisena, et ükskõik millises vormis on olemas Eestis operaator, ükskõik millises maakonnas, siis inimene, kes tahab selles süsteemis liikuda, saaks tegelikult mugavalt nii nõudepeatusi kui muid peatusi läbi ühe infosüsteemi? Kas te olete valmis seda initsiatiivi võtma, kui seda ei ole juba võetud?

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Urve Palo
Tänan küsimuse eest! Antud küsimus puudutab küll taristuministri valdkonda. Ma arvan, et antud teema, mis puudutab transpordikorraldust Eestis ja kui palju seal e-lahendusi seal pakkuda, iseenesest ma toetan seda mõtet absoluutselt ja olen valmis kaasa mõtlema, aga teema püstitamine kui selline on ikkagi taristuministri vastutusalas. Minu teada taristuminister sellega otseselt tegeleb. On plaanis selline e-lahendus välja töötada Saaremaal, et alustada Saaremaal sellist testpiirkonda ja vaadata, kuidas seal läheb, ja siis saab seda edasi arendada kogu Eesti peale. Minu teada sellega ka tegeletakse. Ka tänasel koosviibimisel olid seal ju Maanteeamet esindatud ja Majandusministeerium ja sellel teemal ka plaane peetakse iseenesest. Lõppkokkuvõttes ma usun, et sinnapoole me liigume. Varem või hiljem selliseid e-lahendusi ka transpordisüsteemis me hakkame nägema. Ma tean, et transpordiminister Soomes näiteks on seda tublilt ette võtnud, ka Soome tegeleb selle küsimusega. Aga veel kord, ma usun, et päris spetsiifiliselt oskab teile paremini vastata Kadri Simson sellele küsimusele. Minu teada ta tegeleb sellega. Aitäh!

Esimees Eiki Nestor
Aitäh, peaminister Jüri Ratas! Aitäh, ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Urve Palo! Aitäh, haridus- ja teadusminister Mailis Reps! Infotund on lõppenud.