10:00 Istungi rakendamine

Aseesimees Enn Eesmaa
Tere hommikust, austatud Riigikogu! Alustame täiskogu VII istungjärgu 8. töönädala teisipäevast istungit. Nüüd on parim aeg eelnõude ja arupärimiste üleandmiseks. Parim aeg on möödas. Kohaloleku kontroll, palun!
Kohaloleku kontroll
Istungist võtab osa 54 rahvasaadikut, puudub 47. Tegelikkuses on see arv pisut teine, sest mõned jäid klahvile vajutamisega pisut hiljaks. 

1. 10:01 Eesti Vabariigi hümni seaduse eelnõu (577 SE) esimene lugemine

Aseesimees Enn Eesmaa
Austatud kolleegid! Meie Moldova kolleegid Moldova parlamendis alustavad iga täiskogu istungit hümni laulmisega. Meie siin Riigikogus pühendame tänase tööpäeva hümnist rääkimisele. Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni algatatud Eesti Vabariigi hümni seaduse eelnõu 577 ootab menetlust, tegemist on esimese lugemisega. Palun Riigikogu kõnepulti ettekandjaks Riigikogu liikme Mart Helme.

Mart Helme
Lugupeetud eesistuja! Head kolleegid! Eelnõu, mis praegu tutvustamisele tuleb ja mille üle me siin arutlema hakkame, on juba põhjustanud üsna ulatusliku diskussiooni ühiskonnas. Tegelikult me võime öelda, et selle eelnõu esitamise ajendiks saigi see diskussioon, mis puhkes meie ühiskonnas aastavahetusel, kui selgus, et esimest korda taasiseseisvunud Eesti Vabariigi ajaloos jäi hümn pärast presidendi kõne esitamist mängimata. See põhjustas ühiskonnas väga suurt resorantsi ja pahameelt. Tulemus oli see, et meie fraktsiooni liikmed – aga mitte ainult meie fraktsiooni liikmed, teravad pliiatsid laiemaltki – avastasid, et Eesti riigi sümbolite hulgas on hümn ainus, mis on seadusandlikult katmata, mis on seaduse poolt sätestamata. Nii et meil just nagu ametlikult ei olekski Eesti Vabariigil hümni olemas. Sellest tulenevalt otsustas meie fraktsioon esitada Riigikogule hümni seaduse eelnõu, et oleks selge: Eesti Vabariigi hümn on Friedrich Paciuse viisi ja Johann Voldemar Jannseni sõnadega laul, mis tegelikult saavutas tavandiõiguslikult hümni staatuse juba 19. sajandi 90-ndatel, kui näiteks 1996. aastal nimetas ajaleht Postimees seda esimest korda
Eesti rahvushümniks, õigemini Eesti rahva hümniks tol ajal. Kui Eesti Vabariik välja kuulutati, sada aastat tagasi minu kodulinnas Pärnus, Endla teatri rõdult, laulis rahvas väljakuulutamise järel paljastatud peaga ja pakases sedasama Paciuse-Jannseni laulu kui Eesti vastväljakuulutatud vabariigi hümni.

Aseesimees Enn Eesmaa
Austatud ettekandja! Head kolleegid! Hea parlamentaarne tava viitab sellele, et esinejast ei püüta mitte üle rääkida, vaid kui hädasti on tarvis, siis pigem alla rääkida. Mart Helme, palun!

Mart Helme
Aitäh! Ma vastan meelsasti kõikidele teie küsimustele. Ma saan aru, et te aktiivselt praegu arutate, mida minult küsida, ja ma saan aru, et aktiivselt on ka selliseid rahvasaadikuid, kes tahavad kiuslikke küsimusi esitada, nii nagu neid on esitatud juba ka ajakirjanduse vahendusel ja muul moel. Nii et ma olen nendele küsimustele valmis vastama. Ka kõige kiuslikumad küsimused saavad igati adekvaatse vastuse ja vajaduse korral ka vastulöögi. Nii et olge head, lugupeetud kolleegid, lubage mul lõpetada minu sissejuhatus, seejärel asume küsimuste ja vastuste juurde.
Nüüd, see hümni seadus on ju iseenesest väga lühike. Pean väljendama kahetsust, et need viis paragrahvi, mis on esitatud, on leidnud juba, no ütleksin, juriidiliselt täiesti lapsikut ja pahatahtlikku tõlgendamist, aga ma loodan, et täna siin saalis niisugust tõlgendamist ei tule. Ühesõnaga, kõigile, kes on viitsinud ja tundnud vajadust süveneda selle eelnõu teksti, on see olnud kättesaadav. Ma loodan, et kõik rahvasaadikud on sellega ka tutvunud. Olen omalt poolt sissejuhatuse teinud.
Võib-olla veel, et kui siin mõned on rääkinud sellest, et tegemist on ülereguleerimisega, siis vabandage, Euroopa Liidu liikmesriikidest on minu andmetel 21 niisugust riiki, kes on selle üle reguleerimisega tegelenud. Eelnõu koostades võtsime me muide eeskuju mitmete riikide hümni eelnõudest, hümni seadustest. Kõige enam pakkusid meile eeskuju niisugused riigid nagu Hispaania ja meie vahetu lõunanaaber Läti, kus need seadused on üsna detailselt lahti seletatud. Kui keegi soovib öelda, et üle reguleeritud, siis võib-olla ka üle reguleeritud, kuid meie arvates väga selgelt hümni kasutamise korda sätestavad.
Nüüd veel. Meie riiklikest sümbolitest on lipp ja vapp leidnud seadusandliku fikseerimise ja kaitse. Nagu ma algul juba ütlesin, hümn on ainus, mis on sellest ilma jäänud. Nii palju kui nüüd ajalukku vaadata, selgus, et ka Põhiseaduse Assamblees oli hümni teema teravalt üleval. Muu hulgas, meie kolleeg, keda praegu saalis ei viibi ja keda peetakse üheks põhiseaduse autoriks, keda ta ka kahtlemata on, oli üsna ägedalt hümni põhiseadusesse kirjutamise vastu. Mis need motiivid olid, ei oska hetkel öelda. Kahju, et teda siin ei ole, ta ei saa seda selgitada. Aga vaidlus sel teemal käis juba siis. Nüüd me siis oleme selle vaidluse viinud tänasesse päeva.
Ütleksin veel nii, tõepoolest nüüd lõpetuseks: lugupeetavad, iga riik koosneb suurel määral traditsioonidest. Ja kui keegi püüab öelda, et hümn on ajale jalgu jäänud, see on vaja muuta sooneutraalseks, seal on vaja mingid sõnad asendada, siis mõelge nüüd järele natukene, kas me vahetame ka oma vapi välja, sest see on ju ka pimedast keskajast pärit. Mingisugused stiliseeritud leopardid, keda vahel ka lõvideks nimetatakse – feodaalsed sümbolid, mis kuidagi ei tohiks ega peaks sobima meie valgustatud 21. sajandisse. Muudame ära! Rebime maha! Tallame jalge alla! Mingisugused kotkaste, karude ja lõvide ajad peaks olema valgustatud Euroopas vappidelt ammu-ammu möödas. Mis me siis teeme oma lipuga, mille me tõime välja EÜS-i noorte patriootide julgustükina? Samuti paneme Euroopa Liidu tähelipu ja tõmbame maha need rahvuslikud sümbolid. Ma ütleks isegi veel niimoodi: rünne meie rahvuslike sümbolite ja meie rahvusluse vastu on läinud juba nii kaugele, et ohtu on sattunud vasakliberaalide poolt ka meie keel. Kui Kadriorust kõlab üleskutse juba lasteaiast peale muuta meie lapsed kaks- ja kolmkeelseteks, siis see on kõige otsesem, vahetum ja alatum rünne eesti keele vastu. Milleks on meil vaja oma riiki? Selleks, et Eesti rahval oleks oma rahvuskodu. Euroopa võib olla meie ühiselamu, aga ka ühiselamus tahame me oma kodu, oma tuba, ja selleks on meil Eesti rahvusriik oma sümbolitega. Palun ärge tallake neid jalge alla! Ma ütleksin nii: kõik, kes täna hääletavad selle eelnõu vastu, näitavad, et nad on rahvusriikluse lammutamise poolt. See on väga lihtne veelahe. See on väga lihtne veelahe. Vasakpoolsed karjuvad juba. Karjuge, absoluutselt ei huvita. Nii. Valmis vastama küsimustele.

Aseesimees Enn Eesmaa
Nii ta on. Juhul kui kellelgi on kõik väga selge, siis tavaliselt see paljudele tekitab küsimusi. Arto Aas, palun!

Arto Aas
Aitäh! Härra Helme, teil on fantastiline võime võidelda tontidega, mida teised ei näe. Mina ausalt öeldes ei ole kohanud siin saalis ega Eesti ühiskonnas ühtegi tõsiselt võetavat jõudu, kes ründaks Eesti hümni või neid sümboleid ja teeks seda sellise leegitseva jõuga, nagu teie hetk tagasi siin esinesite meile. Reformierakonnas inimesed peavad hümnist lugu, meil ei ole mingeid kõhklusi, mis selle viis ja sõnad peaks olema, ja me tõepoolest ei ole ka näinud, et keegi mittelugupidavalt hümni suhtuks. Ja kui te siin märkisite, et üks ajend oli see, et ETV-s hümni ei lastud aastavahetusel, siis ma ei näe ka, kuidas see eelnõu sunniks kedagi hümni mängima. Või kuidas te suudaksite vabas riigis, demokraatlikus riigis, kus sõnavabadus on põhiseadusega kaitstud, kedagi takistada arutlemast hümni teemal, isegi kui see huvi väga suur ei ole Eesti riigis? Aitäh!

Mart Helme
Ma ütleksin, et reaktsioonid on olnud niivõrd ägedad, et huvi on väga suur. Ja kui te ütlete, et keegi ei ründa, siis ründas president, ründas ERR, ründas Tallinna Linnavalitsus, ründas "Eesti Vabariik 100" korraldustoimkond, kui nad otsustasid üksmeelselt või ma ei oska öelda, kui meelselt, et hümni ei mängita. Ja nagu juba ütlesin oma sissejuhatavas sõnavõtus, Eesti Vabariigil ametlikult tänasel päeval hümni ei ole. Me oleme tegelikult saavutanud selle, et ühiskonna teadvusesse ongi jõudnud see fakt, et meil ei ole ametlikult hümni. Me tahame, et see hümn oleks seadusega fikseeritud kui ametlik Eesti Vabariigi sümbol – väga lihtne! Kui te ütlete, et ma võitlen tontidega, siis ei võitle. Ma ei võitle tontidega, küll aga näen aga ma seda, nagu siin ... oli kuulda, kuidas vasakliberaalid võitlevad rahvusriikluse vastu.

Aseesimees Enn Eesmaa
Jürgen Ligi.

Jürgen Ligi
Aitäh, hea ettekandja! Te rääkisite väga ilusti ajaloolasena ka sealhulgas hümniga seotud tavadest ja sündmustest. Aga üks selle hümni suur tava on olnud, et ta tekkis ja on kehtinud rahvahümnina, reguleerimata rahvahümnina – tuli rahva seast ja jäeti teadlikult seadusse kirjutamata. Kuidas selle tavaga on? Kas teid ei häiri, et midagi läheb selle asja rahvalikkuses, et mitte öelda, rahvuslikkuses kaduma, kui see kirjutada seadusse?

Mart Helme
Ei, absoluutselt ei häiri. Ma ütleks, ka Eesti lipp sündis tavana. See ei olnud rahvuslipp, see ei olnud mingi riiklik sümbol, see oli rahvuslik sümbol, aga praegu on ta seadusega kehtestatud. Mis me siis teeme: tühistame selle seaduse, tekitame tavandi? Terve Eesti riik ja rahvas ongi siis ainult tavandi alusel – nii ei saa vist. Riik on midagi enamat kui tavand. Tavandid muutuvad, põlvkonnad vahetuvad, moed muutuvad. Nagu me juba kuuleme, ei ole tarvis, et on isamaa ja emakeel. See on väga kole lugu, et on isamaa ja emakeel. Hando Runnel nõukogude ajal ilusti luuletas: "kuni elab ema veel, elab ka su emakeel". Aga nüüd viskame selle prügikasti, sellepärast et me tahame olla sooneutraalsed ja siit puldistki on kõlanud ju väide, et sugu on sotsiaalne konstruktsioon. Nii et ma arvan, et riikliku sümboli seadusandlik fikseerimine ei muuda traditsioone ja tavandeid.

Aseesimees Enn Eesmaa
Toomas Jürgenstein.

Toomas Jürgenstein
Hea ettekandja! See küsimus tuleb elust endast. Olen olnud pidevalt klassijuhataja, õpetaja ametis ja ikka on mu õpilaste hulka sattunud Jehoova tunnistajaid. Neid ei ole võib-olla väga palju, aga nende tava on see, et hümni ajal nad püsti ei tõuse. Ja nüüd, ütleme, et on kooli lõpetamise aktus. Oletame seda, et see eelnõu on seaduseks saanud, on kooli lõpetamise aktus ja minul üks õpilane istub. Kuidas te mulle nõu annaksite, kuidas ma peaksin klassijuhatajana käituma?

Mart Helme
See on nüüd jälle niisugune kiusuküsimus, et ratastoolist ei saa püsti ja tšellot mängides ei saa püsti tõusta. Ärge otsige selliseid erandeid! Ma vabariigi aastapäeval käisin terves reas koolides ja pidasin aktusel kõnesid ja lauldi hümni ja ma ütleksin, et nii üksmeelne pisarsilmil hümni laulmine nagu koolides ma
nägin õpilaste poolt ette kantuna – no mul tuli ka pisar silma. Siin on küsimus viisakuses. Jaa, meil on igasuguseid kummalisi sekte, on igasuguseid satanistlikke sekte ka, kes üleüldse võib-olla arvavad, et tuleb inimohvreid tuua ja mida kõike. Ma arvan, et niisuguste eranditega me ei saa siin opereerida. Me opereerime ikkagi ühiskonna terve tuumikuga. Ja kui see Jehoova tunnistaja leiab, et ta ei saa püsti tõusta, siis tal on omad valikud. Ta võib ruumist lahkuda näiteks. Ta võib püsti tõusta lihtsalt viisakusest ülejäänute vastu. Siin on valikute võimalused. Hästi kasvatatud, viisakas inimene leiab valikuvõimaluse. Nii lihtne see ongi. Sellepärast ei jää ju rong seisma. Kui te viskate mingi kaika kuskile rongitee peale, ega rong sellest seisma ei jää. Rong sõidab sest kaikast lihtsalt üle.

Aseesimees Enn Eesmaa
Jüri Jaanson.

Jüri Jaanson
Austatud eesistuja! Hea ettekandja! Ma arvan, et hümn on tavana juba pikka aega meil kinnistunud. Ja hümn on kõigi inimeste jaoks, mitte valikute tekitamise jaoks, et keegi peab minema ruumist välja või keegi peab tundma ennast ebamugavalt. Mul on selle hümniga seoses tekkinud väga suur küsimus § 4 juures siin, tõesti, kus nõutakse hümni puhul püstiseismist, pea paljastamist. Me räägime siin üldjoontes, jah, võib-olla erandite puhust, erandite tegemisest. Eesti ühiskonnas ei saa inimeste puhul rääkida eranditest või raamidest väljas olevatest inimestest. Me ei saa rääkida ainult nendest, kellest me aru saame, et nad on liikumispuudega või nad on meelepuudega või miks nad ei saa täita neid norme. Miks peavad nemad tundma ühiskonna hukkamõistu seetõttu?

Mart Helme
Ma olen täiesti veendunud, et keegi ei mõista ratastoolis olevat inimest hukka, kui ta hümni ajal ei tõuse püsti. See, kes seda teeb, on ise ebanormaalne inimene. Ükski normaalne inimene ei mõista hukka ratastoolis olevat inimest, kui ta hümni laulmise ajal püsti ei tõuse. See on nii lihtne ja siin ei ole tegelikult mitte millegi üle midagi arutleda.

Aseesimees Enn Eesmaa
Martin Helme.

Martin Helme
Aitäh, lugupeetud asespiiker! Hea ettekandja! Kuulan neid otsitud põhjuseid olla sellele eelnõule vastu ja ma ikkagi täielikult nõustun sellega, et hümni seadustamine ei ole juriidiline küsimus, see on väärtusvaliku küsimus. Ja on täiesti selge, et kõik need, kes on hümni seadustamise vastu, on ennast eestluse vastasena positsioneerinud. Aga ma küsiksin siin nende ninanokkimiste peale, mis puudutavad eriolukordi. Kui palju näiteks mõni õpetaja reageerib politsei kutsumisega selle peale, kui mõni õpilane teeb nurga taga suitsu? Ma ei tea, et seda tehtaks. Aga nüüd küsimus eelnõu kohta: kas see lahendus, mida koalitsioon on välja pakkunud, et hümn mainitakse kahe koma vahel ära lipuseaduses, on teie meelest rahuldav?

Mart Helme
Loomulikult ei ole rahuldav, aga vaadake, kullakesed, me oleme saavutanud ikkagi võidu, sest sellega, et me tõstsime hümni eelnõu päevakorda, oleme me saavutanud, kui ka seda eelnõu tervikuna vastu ei võeta – me lubame, et järgmises Riigikogus me võtame selle vastu niikuinii –, et lipuseaduses on kirjas, et Paciuse-Jannseni lugu on meie hümn. Me oleme saavutanud ikkagi võidu. IRL-ikad püüdsid meile siin mütsi pähe tõmmata, arvasid, et kavaldavad meid üle. Ei kavaldanud, meie kavaldasime teid üle. Eesti Vabariik on saanud seaduslikult kinnitatud hümni, mis sellest, et eelnõu tervikuna võib-olla lükatakse täna teie poolt tagasi. Nii et omast võttest selili!

Aseesimees Enn Eesmaa
Palun Yoko Alender!

Yoko Alender
Aitäh, hea juhataja! Hea ettekandja! Alustuseks, kahju, et te peate Eesti rahvast nii alaväärseks, et nad ise viisakalt oma sümbolitega ringi käia ei oska, ja soovite seda sunniviisiliselt peale sundida. Aga minu mure on võib-olla lapsevanemana. Olen oma kolmele vanemale lapsele saanud ilusti hümni sõnad selgeks, kõige väiksemaga veel on see protsess poole peal. Kas ma ikka jõuan hümni talle selgeks õpetatud või tuleb edaspidi seda õppeprotsessi ka toimetada kuidagi ainult ülipidulikel puhkudel? Kas te ei arva, et on risk, et Eesti lapsed edaspidi hümni laulda ei oska, sest et hümni ju edaspidi tuleb laulda ainult väga pidulikel puhkudel?

Mart Helme
Ei ole öeldud! Lugege tähelepanelikult seaduseelnõu! Igaühel on õigus kasutada Eesti Vabariigi hümni tähtpäevadel, riiklikel tseremooniatel ja teistel pidulikel sündmustel, järgides head tava. Te võite oma sünnipäeval ka laulda hümni. Te leiate, et see on pidulik sündmus, te peate ju kinni heast tavast ja te võite perekondlikult laulda hümni. Keegi ei karista teid selle eest. Muide, karistamisest rääkides, Prantsusmaal võite te saada 7500 eurot trahvi hümniseaduse rikkumise eest või minna pooleks aastaks kinni. Prantsusmaa on muidugi Putini Venemaa käepikendus, nagu me kõik teame, ja on riik, mis on niisugune profašistlik.
Aga mis puutub nüüd sellesse, et ma alaväärtustan Eesti rahvast, siis vastupidi. Vastupidi! Ma näen murega, et Eesti rahvuslik eliit seisab seljaga oma rahva poole. Eile oli meil siinsamas Riigikogu ees rahvaalgatusmeeleavaldus – meeleavaldus rahvaalgatuse toetuseks. Ma ei näinud üldiselt teid seal kedagi. Vabaerakondlasi ja meie erakondlasi ma nägin, aga ülejäänuid ei näinud. Ma küsisin ühelt keskerakondlaselt, kuidas te suhtute. "No nii ja naa, asjad peavad ikka kontrolli all olema." Vaat, vaat, vaat! Aga kes nüüd midagi üle reguleerib? Kes keda kontrolli alla võtab?! Asjad peavad kontrolli all olema, hümniga ka. Asjad peavad kontrolli all olema, sõbrad! See on teie mentaliteet. Ma olen mures, et Eesti rahvuslik eliit ei taha olla Eesti rahvuslik eliit, vaid tahab olla mingisugune kadakasakslik euroeliit. See on meie rahvuslik tragöödia, et meil on ikka tahetud niipea, kui nina sealt taremuldriku eest natukene kõrgemale on tõstetud, on kohe tahetud saksaks saada. Mina ei taha saksaks saada, mina tahan eestlane olla.

Aseesimees Enn Eesmaa
Aivar Sõerd.

Aivar Sõerd
Aitäh, austatud juhataja! Austatud ettekandja! Mul kindlasti ei ole kiuslik või noriv küsimus. Minu küsimus on ajendatud sellest, et kõikehõlmavalt seda eelnõu arutada. Siin selles eelnõu lisas on fikseeritud hümni pealkiri, viis ja sõnad. Tegelikult on ka viisi harmooniline plaan fikseeritud. Harmoonilist plaani ei tohiks, ei saakski muuta – see peab olema fikseeritud samamoodi nagu pealkiri, viis ja sõnad. Aga helistik? Siin on ta lisas toodud B-duuris. Kas hümni pidulikel tseremooniatel esitamisel see peab olema alati B-duur, nagu teie eelnõu lisas, või võib olla mõni muu mažoorne helistik?

Mart Helme
Ma saan aru, et nüüd meil kõneles siin tunnustatud orelikunstnik. Kui ma ei eksi – võib-olla mu fraktsioonikaaslased parandavad mind –, siis see konkreetne kuvatõmmis on võetud Riigikantselei koduleheküljelt. Nii et selles küsimuses tuleb pöörduda Riigikantselei poole ja küsida, miks nad on pannud B-duuri. Mina ütleks oma kogemusest, et nagu siin see tavandi küsimus on juba korduvalt päevakorda kerkinud, eks rahvas laulab ikka nii, nagu keegi parajasti selle tooni ette annab. Kui seal on võib-olla mingisugune väike koor, koolikoor või muu koor, siis on see koorijuhataja, kes annab hargikesega teinekord heli ette ja lauldakse siis nii. Olen laulnud hümni ka niimoodi, et tõepoolest mul on raske seda laulda, sest see helistik ei ole minule sobiv. Inimeste häälematerjalid on erinevad – kes on bass, kes on tenor, kes on sopran ja kes on alt. Mõnele jääb madalaks, mõnele jääb kõrgeks. Nagu te näete, meie ei ole nii üle reguleerinud seda küsimust.

Aseesimees Enn Eesmaa
Palun, Barbi Pilvre!

Barbi Pilvre
Aitäh, hea juhataja! Hea ettekandja! Eesti hümn ei ole kuidagi ohus ja valitseb üldine arvamus, et seda ei ole vaja reguleerida. Samal arvamusel on ka näiteks õiguskantsleri büroo, kes arvas just, et kui üldse, siis ainult lipuseaduse täiendusena. Kas õiguskantsleri büroo eksib teie arvates?

Mart Helme
Vaadake, lugupeetud Riigikogu! Õiguskantsler mõistab õigust meie poolt vastuvõetud seaduste alusel. Ja õiguskantsler ei anna meile kammertooniga ette seda kõrgust, mis viisi peal me laulma peame. Nii et õiguskantsleri arvamusega me võime arvestada või mitte arvestada. Ta võib muidugi oma arvamust ka avaldada, aga see ei ole asi, mille järgi meie laulma hakkame. Täpselt nii, nagu ei ole siin mõne teise juristi lapsikud analüüsid aluseks sellele, mida meie peame otsustama. Me oleme Riigikogu. Me oleme selle vabariigi kõrgeim jõud pärast rahvast. Ja täpselt nii tuleb seda ka käsitleda. 

Aseesimees Enn Eesmaa
Liisa Oviir, palun!

Liisa Oviir
Aitäh! Hea ettekandja! Te rääkisite pikalt siin ründest Eesti sümbolite vastu ja eeldatavasti on see ka nagu selle seaduseelnõu põhjus. Ma alustaksin sellest, et ka see ruum, kus me siin praegu oleme, see saal, on tegelikult Eesti Vabariigi üks sümbol, ja selle tõttu ma paluksin ja kutsuksin üles teatud soliidsusele. Me ei sildista siin inimesi ebanormaalseteks, ei hoia telefoni rääkides sees, ei ütle, et Jehoova tunnistajad on kui satanistid, kes inimesi söövad jne.

Mart Helme
Ei, ma ei ole öelnud...

Liisa Oviir
Aga minu küsimus on selles, et palun täpsustage, kes, kus ja kuidas on sellisel juhul seda hümni rünnanud. Selle te tõite nagu sellise põhjusena. Ma saan aru, te nimetasite presidenti, ERR-i, Tallinna Linnavalitsust, aga täpsustame! Kas see, kui presidendi kantselei otsustas napsuklaaside kokkulöömise taustaks hümni laulmisest heauskse otsusena nagu loobuda, kas te nägite seda ründena? Või on ta kuskil veel seda rünnanud? Ja kuidas on teised rünnanud hümni? Aitäh!

Mart Helme
Jaa, ma näen selles väga suurt probleemi, et keegi räägib siin mingitest napsuklaasidest ja kui president ütleb, kui diskussioon on juba puhkenud, et aga mina küll laulsin sealsamas Vabaduse väljakul hümni. Vaadake, presidendid ei laula kusagil nurga taga hümni nagu joodikud. Lihtsalt ei laula! President on institutsioon, ta laulab seda rahva ees koos rahvaga. Ja uskuge mind, mingeid šampanjaklaase ei oleks kokku kõlistatud, kui oleks ühiselt hümni lauldud. Me võime teile seda kinnitada, sest meie tõrvikurongkäigul 5000 inimest tõrvikute valgel laulsid hümni ilma igasuguse koorita, ilma igasuguse lindilt tuleva muusikata. 5000 inimest laulis hümni! See on võimalik!
Aga kui te räägite ründest, siis ründe all ei ole mitte ainult hümn. Ründe all on terve meie rahvuslik enesetunnetus – terve meie rahvusriiklus on ründe all. Seda lammutatakse terroristlike meetoditega. Kuidas terroristid toimetavad? Nad ju teavad väga hästi, et mingi pommi plahvatama panemine kuskil ei kukuta valitsusi, ei likvideeri teatud demokraatliku riigi korraldust jne. Aga nad teevad seda täna siin, homme seal, ülehomme kolmandas kohas ja nagu rotid närivad ikka auku suuremaks ja suuremaks.
Me näeme ka praegu – te küsite, kelle vastu on vaja kaitsta. Aga vasakliberaalide vastu, kes tahavad hümni sooneutraalseks muuta muu hulgas! On vaja nende vastu kaitsta, kes ütlevad, et see on üldse üks aegunud meloodia, vahetame välja. Meil on olnud aasta-paar tagasi siin ka diskussioon, vist oli Kaarel Tarand see, kes tõstatas diskussiooni meie lipu üle. Vahetame lipu välja, võtame ristilipu, nii nagu on Põhjamaades! Siis me oleme ka Põhjamaade moodi, Põhjamaad võtavad meid rohkem omaks. See on ka rünne meie rahvusliku sümboolika vastu, see on rünne meie rahvusriikluse, meie traditsioonide vastu. Kui keegi tahab mulle väita, et seda rünnet ei ole – seda rünnet on siin saalis väga sageli! Ja sealhulgas teie erakonna esimees on korduvalt siitsamast puldist rünnanud rahvusriiklust, mida ta on nimetanud 19. sajandi düstoopiaks. Ma tänan, ma olen 19. sajandi düstoopia esindaja! Ma olen uhke selle üle!

Aseesimees Enn Eesmaa
Jaak Madison.

Jaak Madison
Aitäh, austatud istungi juhataja! Hea ettekandja! Ma küsiks sinu kui väga elukogenud ja erudeeritud inimese käest isiklikku hinnangut. Kui ma kuulan siin neid küsimusi, kus tuuakse küll näiteid kooliõpilastest, Jehoova tunnistajatest, kas see kedagi solvab, et ta ei saa hümni kaasa laulda vastavalt isiklikele veendumustele. Kui ma kuulan siin etteheiteid, et ei või öelda "ebanormaalne" või "normaalne", siis mul tekib väike hämmeldus, et kas tegemist on suuremat laadi kollektiivse labiilsusega, mängitud rumalusega või tõesti inimesed usuvadki siiralt sellist viisi ja näevad hümni seaduses midagi, mida seal ei ole, kuid mida on seadustanud 21 Euroopa riiki, juba eelmainitud Hispaania, Prantsusmaa, rääkimata Ameerika Ühendriikidest teisel pool lompi. Millega siin tegu nagu on? Millest võib olla tingitud see inimeste kas näiline või tõesti reaalne – mis võiks olla veel jubedam – selline pahatahtlik rumalus? Kust see pärit on ja kuhu see edasi viib?

Mart Helme
Edasi viib ta sinna, mis on ju eesmärk – rahvusriikluse likvideerimisele, europrovintsi kinnistamiseni. No on ju siin Junckerid ja Rompuyd, kes kõik on öelnud, et rahvuslus on kõige suurem vaenlane. Järelikult tuleb rahvuslikkusega sõdida. Järelikult minu enesetunnetus eestlasena, kes on uhke selle üle, et meil on oma riik, see on Euroopa suhtes vaenulik akt. Ma ei saa kuidagi nõustuda niisuguse asjaga, aga siit see rünne tulebki, siit see rünne tulebki. Ja selleni see viib. See on seesama terroristlik taktika, närime tükikaupa – närime ära hümni, siis närime ära lipu, siis närime ära eesti keele, siis närime veel midagi ära. Ja niimoodi me närime, pikkamööda.
Vaadake, lugupeetavad, väikese rahva esindajatena te võib-olla ei taju seda, et suurtel üksustel, suurtel rahvastel, suurtel riikidel on palju aega. Venemaa võib oodata sada aastat, kuni tekib see moment, et ta saab oma impeeriumi mingi tükikese jälle tagasi. Näete, Krimmi võttis ära. Ootas, ootas 25 aastat ja võttis ära. Ootab, ootab 50 aastat ja kui tuleb see moment, võtab ka ära midagi jälle. Suurtel riikidel on aega. Neil on tugevusvaru. Ega asjata ei ütle vanasõna, et seni kuni paks kõhnaks läheb, on kõhn juba kärvanud. Meil ei ole aega. Me oleme alles oma riiki üles ehitamas. See on väga raske, kohati üle jõu käiv töö. Ja me raiskame aega selle peale, et me peame kõige elementaarsemaid asju kinnistama, nagu hümn, rahvussümboolika. Miks me raiskame selle peale aega? Miks ei võinud see eelnõu tulla siia saali ja keegi teha ettepaneku patriootlikult: võtame kohe vastu, ärme rohkem üldse enam saadame komisjonile ega kuskile? Hääletame kohe poolt. Miks me peame sellist jaburat diskussiooni siin pidama? Otsitud ettekäänded, ilkuvad küsimused. Miks? Sedasama laulu lauldi laulva revolutsiooniajal pisarsilmil, sest siis see oli keelatud. Nüüd ei ole vaja – ülereguleerimine, pistke sinna, kus päike ei paista.

Aseesimees Enn Eesmaa
Jüri Jaanson, teine küsimus.

Jüri Jaanson
Austatud ettekandja! Oma eelmises küsimuses küsisin teie käest teie arvamust puudega inimeste ja teiste raamidest väljas olevate inimeste kohta. Te suunasite suuna ratastooliinimestele. Ma juhin tähelepanu, et on olemas suur hulk inimesi, kes on näiteks meelepuudega või muidu n-ö ühiskonna tavaraamidest väljas, kellest ei ole aru saada, miks nad ei järgi kas siis sedasama seaduseelnõu või head tava. Ma olen aru saanud, et need inimesed on teie silmis rahvusvaenlased. Tegelikult soovin ma nüüd küsida seda, et te serveerite siin seda juttu, selle hümni seadusesse panemist oma erakonna võiduna, ütlete, et Jannseni hümn on juba seaduses fikseeritud. Minu küsimus on: aga milleks üldse seda seaduseelnõu vaja on, kui te olete juba, nagu te ütlete, võidu saavutanud?

Mart Helme
Lõplikku võitu ei ole veel. Võit seisneb selles, et lipuseadusesse tahetakse nüüd panna siiski kirja. Ja kui ta lipuseaduses on kirjas, siis on ta mingis seadusandlikus aktis fikseeritud kui fakt, et see on Eesti hümn. Praegu meil ei ole ametlikult Eesti hümni, praegu meil ei ole. Nii et selle poole muna üleskorjamine seisab ees, loomulikult juhul, kui see meie eelnõu tagasi lükatakse. Kui meie eelnõu tagasi ei lükata, siis me oleme täisvõidu saavutanud, siis me oleme terve muna saanud. Mis puutub puudega inimestesse, siis ma ütleks, et ka see on täiesti otsitud teema. Keegi ei hakka süüdi mõistma ega ka mitte hukka mõistma inimest, kelle puhul on selge, et tal on mingisugune puue ja ta ei saa ka tavandist tulenevaid kombeid täita. Keegi ei hakka seesuguste inimeste peal ennast välja elama, neid mõnitama või ammugi mitte neid süüdi mõistma. Paluks aru saada, et kui me räägime näiteks hümniseadusest Ameerika Ühendriikides, siis seal on niisugune komme, et peakate võetakse ära, käsi pannakse veel kõigele lisaks südame peale ja püsti seistes lauldakse, sõjaväelased annavad au. Ma ei arva millegipärast, et Ameerika Ühendriikides ei ole puudega inimesi, kes ei saa neid seaduses sätestatud asju teha või neid tavandeid täita. Kindlasti on seal puudega inimesi ja ma ei ole veel kuulnud, et nad tekitaksid seadusandlikke probleeme – ei tekita ja ei tekitaks ka meil.

Aseesimees Enn Eesmaa
Palun, Heljo Pikhof!

Heljo Pikhof
Tegelikult te Jüri Jaansoni küsimusele ei vastanud. Ma saan aru, et te ei tea, et meie ühiskonnas on olemas meelepuudega inimesi, psüühilise häirega inimesi, kellest pealt näha ei saa mitte keegi aru, et neil midagi viga on. Aga see on nagu üks asi. Nüüd, kui siit edasi minna, siis mis igale normaalsele Eesti inimesele on selge, vajab EKRE puhul reguleerimist. Kas te teete selle regulatsiooni EKRE jaoks? Kas teie erakonnakaaslastel ja teie toetajatel on siin küsimusi, puudusi, et nad ei saa aru kuidas käituda hümni laulmise ajal, kuidas seda laulda jne? Aga nüüd mis nendesse ründajatesse ja terroristidesse puutub – te kogu aeg tarvitate selliseid väljendeid –, siis see on teatud psüühikahäiretega inimestele iseloomulik, et nad kardavad, et keegi neid ründab või tulevad terroristid.

Mart Helme
Aitäh! Me kaitseme seda hümni, vastupidi, teietaoliste inimeste eest, mitte ei tee seda selleks, et meie erakonnaliikmed ei saa aru, mis on Eesti hümn. Väga hästi saavad aru. Meie kongressid algavad alati väga võimsa hümni laulmisega ja meil ei ole sellega mitte mingeid probleeme. Me kaitseme seda hümni teietaoliste liberaalide eest. Ma arvan, et teil on mingi psühholoogiline, psüühiline nihe, sellepärast, et te patoloogiliselt vihkate rahvusriiki ja rahvusi. Tahate, et Euroopa sulanduks mingisuguseks, ma ei oska öelda, ühtlaseks massiks, kus ei ole rahvusi, rahvusriike, ja kus oleksid ainult üleeuroopalised sümbolid, mitte rahvuslikud sümbolid. Nii et kui te meid süüdistate siin mingisuguses poolemeelelisuses, siis – vabandust! – pall põrkas tagasi.

Aseesimees Enn Eesmaa
Jürgen Ligi.

Jürgen Ligi
Aitäh, hea ettekandja! On väga lugupidamatu pidada ülejäänud parlamenti mitterahvuslikuks pelgalt selle tõttu, et nad ei toeta ühte teie eelnõu. Te olete seda korduvalt täna teinud, süüdistanud kõiki teisi – palun ärge tehke! Aga üks lugupidamise koht on veel, kuhu ma tahan tähelepanu juhtida, see on puudega inimesed. Te taandasite selle ratastooliteemale, aga tegelikult on inimesi, kes konkreetselt ei saa püsti tõusta, kuigi nad ei ole ratastoolis, palju rohkem. Ja on neid, kes lihtsalt ei kuule. Mis te selle kohta nüüd südamest vastaksite? Need inimesed võivad ennast reaalselt väga halvasti tunda. Nad torkavad sellega silma ja nende kohta arvatakse, et nad on lugupidamatud, kui nad ei reageeri helidele. Öelge selle tunde kohta nüüd lugupidavalt midagi.

Mart Helme
Ma ütlen nüüd lugupidavalt niimoodi, lugupeetavad, kes te jälle siin minu peale kui mingisuguse ebanormaalse isendi peale näpuga näitate, et minu ema oli viis aastat pime ja ma tean väga hästi, mida tähendab puudega inimene. Minu ämm oli 20 aastat sclerosis multiplex'is ja haige ja viimased kolm aastat täiesti liikumisvõimetuna voodis. Ma tean väga hästi, mida see kõik tähendab. Ja ma tean väga hästi, et kui oleks hümni mängitud, siis minu ämm ei oleks saanud püsti tõusta ja see oleks olnud täiesti arusaadav. See oleks olnud täiesti arusaadav, et see inimene lihtsalt ei saa. Kui inimene ei kuule, aga näeb, et kõik ümberringi püsti tõusevad, siis ta tõuseb lihtsalt püsti. Ta teeb nii nagu teisedki ja püüab aru saada, milles on asi. Ja tõenäoliselt on tal kõrval mõni sõber, seltsimees, sugulane, kes ütleb, et asi on nüüd selles, annab märku kuidagi, kirjutab paberi peale, kui teistmoodi ei ole võimalik. Nii et see on jällegi niisugune otsitud asi. Ma näen, et üha enam mingeid muid argumente ei ole, üha enam minnakse selle peale, et on puudega inimesed, kes ei saa. Muidugi on, loomulikult on. Aga kui keegi püüab öelda, et ma ei saa aru, mis asi on puue, siis ma väga hästi tean, väga hästi saan aru. Olen puudega inimesi aastaid-aastaid aidanud ja põetanud. Väga hästi saan aru.

Aseesimees Enn Eesmaa
Helmut Hallemaa.

Helmut Hallemaa
Aitäh, eesistuja! Hea ettekandja! Hümn on, nagu siin öeldud, tõesti meie üks rahvussümboleid. Ta on riiklik sümbol sõltumata sellest, kas ta on seadusesse kirjutatud või mitte. Ja see on nii olnud aastaid – täna võime öelda, et peaaegu juba sada aastat. Aga minu küsimus on hoopis selles, et ka mina ei jaga seda hoiakut, seda poliitilisust ja seda kohati lausa räigeks minevust sinu poolt. Kas see on nüüd hea tava ja kuidas see aitab kaasa sellise rahvus- ja riikliku sümboli väärtustamisele, mis on meie kõigi mõtete, südame, hinge ja paljus ka isiklik asi? 

Mart Helme
Jah, kui see on tava, kui see ei ole probleem ja kui see on kõigil südames, siis kiitke see eelnõu heaks. Korras, pole üldse probleemi. Mis puutub minu räigusesse, siis ausalt öeldes vabandust, et ma olen võib-olla nii jõuline, aga teie paljude kolleegide täiesti kiuslikud ja mõttetud küsimused lihtsalt nõuavad jõulist vastust. Midagi pole parata, leppige sellega, ma olen selline isiksus.

Aseesimees Enn Eesmaa
Martin Helme.

Martin Helme
Aitäh! Ma ikkagi juhiks tähelepanu sellele, et kui ta on riiklik sümbol, aga riigi seadustes ei ole kusagil kirjas, mis see sümbol on, siis tekib küsimus, kas ta on riiklik sümbol. Me tegelemegi ju sellega, see eelnõu tegeleb sellega, et riiklikku sümbolit riiklikult ära märkida. Aga minu küsimus – kahjuks on juba Yoko Alender ära läinud –, aga ta küsis, kuidas ikkagi niimoodi, et selle seadusega me tekitame inimestele seadusliku sunni, kas püsti või pikali või laulda ühte- või teistmoodi. Mina loen seda eelnõu, see on lühike eelnõu, ka kõige lihtsamale Riigikogu liikmele arusaadav, ja ei loe välja, kus on sund. Ma ei loe välja, kus on sund! Ma loen sealt, et seda on kõigil õigus kasutada, kui nad teevad seda lugupidavalt, ja seal on kirjas, et riiklikel tseremooniatel on kohustus seda kasutada. Ma arvan, et riiklikke tseremooniaid meil ka puuetega inimesed ei korralda ega osale seal massiliselt. Aga ma ei näe sundi, kus see sund seal on? Kas sa oskad vastata?

Mart Helme
Ei, ma ei näe siin mingit sundi. Aga võib-olla keegi loeb välja sunni sellest, et teotamise eest võetakse vastutusele. Kusjuures seda vastutust tuleb ju kanda ka näiteks lipu teotamise puhul. Miks see ei tekita probleeme? Miks see ei tekita probleeme? Ja on ka võetud vastutusele neid, kes on Eesti lipu maha rebinud pühade ajal jne. Ma siin sundi ei näe. Kusjuures, lugupeetud kolleegid, paljud teist siin on oluliselt vanemad ja kogenumad parlamendiliikmed kui mina. Te teate väga hästi, et pärast esimest lugemist on võimalik seaduseelnõule teha parandus- ja täiendusettepanekuid. Kui teil on probleeme, kui mõni paragrahv selles lühikeses eelnõus teid ei rahulda, kui te tahate täiendada – palun! Palun! Selleks on parlamentaarne protseduur. Selleks ei ole vaja otsida mingisuguseid kiuslikke ettekäändeid, et eelnõu mõnitada ja eelnõu kaitsjat samuti. Siin tükati juba taheti poolemeelseks nimetada.

Aseesimees Enn Eesmaa
Urmas Kruuse.

Urmas Kruuse
Aitäh, auväärt istungi juhataja! Auväärt ettekandja! Teie sõnavõttu kuulates olete tegelikult ka minu ja mõned kolleegid pannud üsna raskesse situatsiooni. On lauseid, millega võib nõus olla, mida te oma kõnes olete öelnud. Aga viide sellele, et kes sellele vastu hääletab, on automaatselt kas riigireetur või Eesti-vastane, on kindlasti osa sellisest enese ego ületusest. Ma ei saa kuidagi nõus olla sellega, et vaatamata sellele, et me võime parlamendisaalis vabade saadikutena välja öelda ükskõik, mis me soovime, siis kui ma meenutan kas või neid sügavaid nõukogude aegu, siis sellel hetkel, kui ei olnud mingit seadust ja isegi kui oli keelatud laulda "Mu isamaa on minu arm", siis ometi kõik seda laulsid. Aga hümni puhul on ju see küsimus, et kas mõni tava ja südamest tulev akt ei ole tuhandeid kordi tugevam kui seadusesse kirjutatud read.

Mart Helme
Ma ei mäleta, et "Mu isamaa on minu arm" oleks keelatud olnud. Minu meelest lauldi seda kõikidel laulupidudel ja ma ei ütleks, et seda lauldi väljaspool kinnitatud repertuaari. Me kõik teame, kuidas nõukogude ajal asi käis – pidi olema keisrile, mis keisri osa, ja jumalale, mis jumala osa. Ehk lauldi mõned nõukogude laulud ja siis n-ö tasakaalustamise mõttes olid ka mõned rahvuslikud laulud, nende hulgas ka "Mu isamaa on minu õnn". Ma veel kord ütlen: kui see elab teil kõigil nii väga südames, milles on küsimus? Milles on küsimus? Toetame seda eelnõu. Me näeme seda, et ei ela kõigil südames. Me näeme seda, et on selliseid aktiviste, kes tahavad selle ilusa laulu ajaloolisi ja väga südamlikke sõnu ümber muuta, kes räägivad sellest, et see hümn tuleks üldse välja vahetada. Me tahame kaitsta meie südames elavat rahvuslaulu, mida me nimetame hümniks, niisuguse aktivismi eest. Kui see teil nii südames elab, toetage meie eelnõu! Kõige lihtsam viis kaitsta seda, kõige lihtsam viis näidata, et see elab teil südames. Ma ei näe siin mingit vastuolu. Jaa, ma tunnistan, et ma ei ole siin siidkindaid käes hoidnud, kui on sõna otseses mõttes ikka kiusu aetud. Aga miks ma peaksin? Miks ma peaksin? Kui parlamendisaadikutel on lubatud väiklast kiusu ajada, siis mul on lubatud neile vastu nina anda. Kuidas küla ... ja need teised sõnad.

Aseesimees Enn Eesmaa
Palun, Barbi Pilvre!

Barbi Pilvre
Aitäh, hea ettekandja! Juristide arvates on selle hümniseaduse probleemiks olnud ka see, et ta tekitab vajaduse sanktsioneerida ja annab politseile lisatööd, kuna tekib väga palju ebamääraseid olukordi, kus ei ole võimalik täpselt määratleda, kas on tegemist näiteks hümni teotamisega. Kuidas teie arvates politsei peaks uues olukorras käituma: vajab ta erikoolitust, lisaressursse?

Mart Helme
Vaadake, politsei vajab lisaressursse niikuinii, selles ei ole üldse kahtlust, aga ma ei näe siin absoluutselt mingisugust ... See on jällegi niisugune otsitud kius. Ma ütleksin Carri Ginteri kohta, keda ma põgusalt ka isiklikult tunnen, kui ma teda näen, et ole hea, mine maksa kooliraha tagasi, sest sellist analüüsi ei maksa küll esitada. Need on niivõrd otsitud argumendid. See on, ütleme, nagu loogikakursuse väitlusargumentide otsimine, et mingisugust lisaressurssi ei ole vaja. Kas praegu Eesti lipu teotamine, mis on seadusesse kirjutatud, nõuab politseilt lisaressurssi? Ma ei küll ei näe, et nõuaks mingit lisaressurssi. Politsei teeb oma tavapärast patrulltööd ja kui ta on satub peale või kui talle tehakse ettekanne, siis ta reageerib. Me küll teame, et politsei tihtipeale ei reageeri, aga see on juba teine teema. Mina ei näe siin küll mingit lisaressursi vajadust. Politseile lisaressurssi jah, aga see konkreetne eelnõu ei too küll politseile mingisuguseid lisavajadusi ega lisakohustusi.

Aseesimees Enn Eesmaa
Liisa Oviir, palun!

Liisa Oviir
Aitäh! Hea ettekandja! Vastupidiselt teile mina usun meie riiklusesse, mina usun meie rahvasse. Ma tean, et meie riiklus on tugev ja toetus meie hümnile on vastupidiselt teie väidetule absoluutselt valdav. Seetõttu mina ei näe küll mitte mingisugust põhjust tegeleda sellise asendustegevusega. Ja olgem siis tegelikult ausad –see siin on puhtalt asendustegevus. Aga ma tahaksin küsida teie ühest vastusest initsieeritult küsimuse, milles te tegelikult seadsite kahtluse alla ühe teise riigi riikluse. Nimelt, teie tsitaat oli, et Venemaal on aega oodata, et oma impeeriumitükike tagasi saada. Näete, ootas 25 aastat ja võttis Krimmi ära! Saan ma nüüd õigesti aru, et teie kui EKRE esimehe seisukoht on, et Krimm on ajalooliselt ja õiguslikult Venemaa osa? Ma igaks juhuks markeerin ära, et meie erakonna seisukoht on teistsugune. Aitäh!

Mart Helme
Oh, jah – no mida ma ütlen selle peale?! Ei, see ei ole minu ega meie erakonna seisukoht. Kahjuks meil ei ole võimalik, ma pidasin ülikoolis pikki aastaid loenguid, muu hulgas Krimmi küsimuses, Musta mere laevastiku küsimuses, ja ma võiks teile praegu spontaalselt umbes poolteist tundi rääkida Musta mere laevastiku ja Krimmi küsimusest, Krimmi ajaloost jne. Krimm on annekteeritud. Palun mitte hakata selliseid jällegi otsitud etteheiteid või mingeid teemasid laua peale panema!
Mis puutub sellesse, kas ma usun meie rahvasse – loomulikult usun! Palju rohkem usun kui teie erakond. Kas ma usun Eesti riiki? Loomulikult usun! Vastasel korral ma ei oleks poliitikas üldse, ma oleks ammu ära sõitnud soojale maale, sellepärast et mulle ei meeldi meie kliima. Kas ma usun meie hümni? Muidugi usun, aga ma näen ka seda, et vasakpoolsed aktivistid ründavad hümni. Meil on täna sellest olnud korduvalt ja korduvalt juba juttu. Nad ründavad hümni, tahavad selle sõnu muuta, tahavad seda välja vahetada, keelduvad seda pidulikel sündmustel mängimast. Ja sellepärast me tahame, et parlament selle eeönõu vastu võtaks. Väga lihtne! Ja mingit asendustegevust siin ei ole. Siin on vastupidi väga selge seadusandlik initsiatiiv, et igasugused ründed hümni vastu lõppeksid.

Aseesimees Enn Eesmaa
Palun, Kersti Sarapuu!

Kersti Sarapuu
Aitäh, lugupeetud juhataja! Hea ettekandja! See väga sümpaatne, et muretsete Eesti hümni tähtsuse eest. See ongi meie sümbol. Aga kui te valmistasite ette eelnõu, kas te mõtlesite korra ka seda, et teeks eelnõu, kuhu te seote kokku kõik meie sümboolika alates lipust, vapist ja hümnist, et neid käsitletakse siis tervikuna ühtemoodi?

Mart Helme
Aitäh küsimuse eest! Aga ei mõelnud, sellepärast, et lipu ja vapi puhul on seadused olemas, aga hümni puhul ei ole. Ja kuna me leidsime, et selline lünk seadusandluses on, siis me keskendusime ainult hümnile.

Aseesimees Enn Eesmaa
Henn Põlluaas.

Henn Põlluaas
Aitäh! Oleme siin täna ja ka varem ajakirjandusest kuulnud terve hulga sõna otseses mõttes laest võetud argumente, justkui hakataks karistama kehalise ja vaimupuudega inimesi, justkui hakataks represseerima neid, kes lihtsalt püsti ei tõuse või mütsi peast ei võta. Aga samas, mulle tundub, et tegemist on lihtsalt nende oponentide enda täiesti elementaarse teadmatuse ja rumalusega, sest väga suur vahe on selles – puudega inimestest ma üldse ei räägi ja süüdimatutest, eks –, kes ei tõuse püsti või kes teotab hümni. Vahe on lihtsalt mitteaustamises ja teotamises. Teotamine on ka praegu keelustatud. Äkki sa mõne sõnaga selgitad inimestele, mis vahe on hümni teotamisel ja lihtsalt mitteaustamisel.

Mart Helme
No meie ei austa päris märkimisväärne osa Eesti elanikest. Me võime seda näha ka uusaastaööl, kui mingi osa elanikkonnast tähistab uue aasta saabumist Moskva aja järgi. Ma arvan, et nendele inimestele ei lähe väga korda ka meie rahvushümn. See on mitteaustamine, ütleme, näide sellest. Mis on nüüd teotamine? Teotamine on see, kui hümni lauldakse mingite roppude sõnadega või kui hümni esitamise ajal, näiteks pidulikul aktusel, mingid inimesed irvitavad ja teevad mingeid ebasündsaid liigutusi. See kõik on teotamine. Me teame väga hästi, mis on teotamine.
Nüüd, tagasi tulles veel kord nende puuetega inimeste juurde. Vaadake, sellele küsimusele saan ma nüüd anda vastuse ka selles kontekstis. Kui inimesed tahtmatult ei tee seda, mis on eelnõus kirjas, et nad tõusevad püsti ja võtavad mütsi peast ära, kui nad ei saa aru lihtsalt, nad tahtmatult ei järgi seda head tava võib-olla, sest nad lihtsalt ei saa aru, nad on lihtsalt võib-olla natuke rumalad, siis see on mõistetav. Nad ei tee seda tahtlikult. Kui keegi tahtlikult teeb seda, et ta mõnitab hümni, teotab seda, demonstratiivselt nii nagu Ameerikas jalgpallurid, selle asemel et nagu reglement ette näeb – käsi südamel Ameerika hümni puhul kaasa laulda, müts peast ära võetud või jalgpallikiiver peast ära võetud –, põlvili lasevad ja näitavad oma vastumeelsust ja põlgust selle rassistide hümni vastu, nagu nad ütlevad seal Ameerikas, siis vaat see on teotamine. See on tahtlik tegevus. Ma ei tea, et seal oleks mõni jalgpallur nüüd kinni pandud, aga see on selgelt tahtlik teotamine, hümni teotamine, antud juhul Ameerika kontekstis. Kui meil midagi niisugust oleks, et keegi samuti mingisuguseid ebaviisakaid asju teeb hümni esitamise ajal, vaat see on hümni teotamine. Siin on vahe väga selge. Ja puuetega inimesed ei puutu siin üldse asjasse. Nemad ei teota hümni, nad lihtsalt ei saa aru või ei ole võimelised. See on väga-väga oluline vahe. Kui terve mõistusega rahvasaadikud ei saa sellest aru, siis nad teotavad ise hümni.

Aseesimees Enn Eesmaa
Valdo Randpere.

Valdo Randpere
Aitäh, lugupeetud eesistuja! Hea ettekandja! Mind natukene puudutas see teema, et sa oled korduvalt siin ja küsijad on öelnud, et kes on selle eelnõu vastu, see on nagu eestluse vastu. Oled nagu ära monopoliseerinud seda eestlust. Mina ei ole eestluse vastu kuidagi, aga ma olen ülereguleerimise vastu ja sellepärast mulle see eelnõu natuke ei meeldi. Ma õiendan ühe asja ka ära, et "Mu isamaa on minu arm" tuli teemaks siin. Minu meelest see "Mu isamaa on minu arm", see on selline kerge variant "Mu isamaa, mu õnn ja rõõmust". See on koopia tegelikult, ütleme, selleks ajaks, kui okupeeritud ajal ei saanud seda õiget hümni laulda ja lauldi seda ja oleks Pacius elus olnud, ta oleks Ernesaksa kohtusse kaevanud plagiaadi eest.
Aga minu küsimus on tegelikult: te väidate, et hümni rünnati sellega, et uusaastaöösel seda ei lauldud. Aga see eelnõu absoluutselt seda temaatikat ei puuduta ega lahenda. Samas te ütlete, et teotamine tuleb karistada – teotamine on juba karistatav! Mis selle eelnõu eesmärk tegelikult siis on? Ma saan aru, et tore on sul olla siin varsti tund aega puldis ja rääkida sellest, aga tegelikult eelnõu sisu seda probleemi ei adresseeri, et vana-aastaõhtul seda ei mängitud.

Mart Helme
Valdo, vabandust, sa vist ei olnud kogu aeg saalis. See eelnõu adresseerib väga selgelt seda, et hümn ei ole Eesti seadusandluses hümnina fikseeritud. See on eelkõige selle seaduse mõte. Lisaks fikseerib ta ära selle, missugustel puhkudel peaks olema hümn tingimata kasutusel: need on riiklikud tähtpäevad, pidulikud sündmused. See on siin ka kirjas ilusti eelnõus ja fikseerib ära ka selle, et hümni esitades peab järgima head tava. Hea tava tähendabki seda, et võetakse müts peast ära meestel, matusel võtavad ka mütsi peast ära –ma ei taha küll öelda, et hümni laulmine on nagu matuselaul. Aga see on lugupidamisavaldus oma kodumaale, hümnile, nii nagu mütsi mahavõtmine matustel on lugupidamine kadunukese suhtes. Ja see on siin ilusti kõik kirjas.
Nüüd, mis puutub sellesse, et "Mu isamaa on minu arm", siis jaa, muide, sa oled hästi informeeritud, vastab tõele, et Gustav Ernesaks olevat selle komponeerinud, vähemalt esialgse versiooni kujul Moskva saatkonnas, kui ta oli ükskord tulnud natuke kõrgendatud meeleolus ja istunud klaveri taha ja hakanud seda meie päris hümni mängima. Ja seal oli selle peale puhkenud teatud paanika ja siis ta oli ütelnud, et teeme siis teistmoodi, ja pani selle harmoonia siis tagurpidi sisuliselt. Jah, selles suhtes oled sa hästi informeeritud. Aga sellepärast nad mõlemad nii hästi ja pidulikult mõjuvad.

Aseesimees Enn Eesmaa
Palun, Inara Luigas!

Inara Luigas
Aitäh! Austatud ettekandja! Minu küsimus ei ole ei mõttetu ilmselt ega ka kiuslik, aga ma sooviksin selle seaduseelnõu juures natukene selgitusi. Ärge arvake, et me ei kanna Eesti riiki oma südames ja hinges – me oleme uhked Eesti riigi üle. Täpselt nii, nagu väga paljud on uhked ka selle üle, et meil on olemas selline väike killuke maad, nagu on Setomaa, ja on setod oma lipu, oma keele ja oma hümniga. Ja pole üldse juhuslikud need korrad, kus nn seaduseelnõust tulenevatel tähtpäevadel, riiklikel tseremooniatel ja teistel pidulikel sündmustel ei tõmmatagi lipuvardasse mitte Eesti lipp, vaid tõmmatakse Setomaa lipp. Ja ei lauldagi nendel puhkudel mitte Eesti hümni, vaid Setomaa hümni. See on inimestel hinges, see on inimeste südames. Ja kui seda seaduseelnõu nüüd lugeda-vaadata, kas see on hea tava või läheb selline traditsioon selle seadusega vastuollu ja võidaksegi kasutada seda nn karistusseadustikku? Aitäh!

Mart Helme
Eks see on niisugune oma sisemise tunnetuse küsimus. Kui teie jaoks on see setu identiteet esmane ja olulisem kui eesti identiteet ja Eesti riik, mille sees te ikkagi oma Setomaaga olete, siis see on teie valiku küsimus ja loomulikult ei hakka keegi teid selle eest seina äärde panema. Minu isiklik arvamus on niisugune, et kõigepealt peaks ikkagi tõmbama vardasse Eesti Vabariigi lipu, laulma Eesti Vabariigi hümni ja kõrvalvardasse tõmbama siis Seto lipu ja laulma Seto hümni, nii nagu põhimõtteliselt me näeme ju, et on paralleelset lipukasutust väga palju ja igal pool. Õnneks on meie vabariigi parlament Euroopas vist üks väheseid või ainus, kus ei ole paralleelselt Eesti lipuga kõrvuti Euroopa Liidu lippu. Mul on selle üle väga hea meel, see näitab, et meil on ikkagi mingisugune suveräänsuse tunnetus vähemalt säilinud. Aga paralleelselt meil on ju kasutusel väga palju kohti, kus on NATO lipp ja Eesti lipp ja Euroopa Liidu lipp. Hotellide ees on veel igauguseid lippusid. Nii et selles ma ei näe midagi kriminaalselt ega halvaks panevat. Aga see on teie sisemise tunnetuse küsimus. See on täpselt nii, nagu ma ütlesin ühele küsimusele vastates, et kui perekond peab nii pidulikuks sündmuseks kellegi sünnipäeva, et ta alustab seda hümni laulmisega, siis see on nende sisemise tunnetuse küsimus. Mina oma sünnipäeva küll ei alusta hümni laulmisega, aga see on võimalik. Kui teie peate prevaleerivalt oluliseks oma Setomaa tähtpäeva tähistamist, siis ma arvan, et te ei pea seal ilmtingimata Eesti riigi sümboolikaga opereerima.

Aseesimees Enn Eesmaa
Urmas Kruuse.

Urmas Kruuse
Aitäh, austatud istungi juhataja! Auväärt küsija! Võib-olla täpsustuseks eelmisele küsimusele, pidasin ennekõike selle maestro Gustav Ernesaksa lauluga silmas seda, et oli üks tunne, et isegi kui keegi oleks öelnud, et seda laulu ei saa esitada, siis oli soov seda laulu kindlasti esitada, ükskõik kuidas see komponeeritud oli. Aga kas te ei räägi endale natuke vastu? See konflikt, mis alguse sai justkui ETV aastalõpuüritusest, siis see rahva reageering oli just selline, mis tuli läbi selle, et kõik olid justkui harjunud seda hümni seal kuulama, aga seda ei olnud. Mis võiks ja saaks olla parem kaitse kui see tunne, mis on meie sees. Sest kujutagem korraks ette pilti, kui teid ja mind siin perspektiivis sellessamas saalis ei ole, aga on saalis inimesed, kel seda tunnet ei ole. Aga seadusesse on see sisse löödud. Kirjeldage seda, mis see tulemus võiks olla.

Mart Helme
Aga tulemus ongi see, mille poole ju püüeldakse – püüeldakse selle poole, et meil oleks multikulturaalne ühiskond. Kui siin saalis hakkavad istuma prevaleerivalt, valdavalt inimesed, keda nimetatakse eestlasteks, aga kes ei ole oma juurte, traditsioonide ja sisetunnetuse poolest eestlased, aga kodakondsuse poolt on, ja kodakondsuse alusel on osutunud ka valituks siia saali, siis ongi see tunne siin. Siis ongi see tunne siin. Ja meie tahame, et see ei oleks niimoodi. Seetõttu meie peame võitlust selle nimel, et Eesti oleks eeslaste rahvuskodu ja et eestlased oleksid need, kes otsustavad Eesti asju ja teised – heade külalistena, heade integreerujatena, mis iganes sõnu me kasutame – järgiksid meie tavasid ja pikkamööda võtaksid üle ka meie tunded. See on see võitlus, mida me peame. Ja selle võitluse üks komponent on seesama hümni eelnõu.

Aseesimee Enn Eesmaa
Valdo Randpere.

Valdo Randpere
Aitäh, eesistuja! Hea ettekandja! Veel üks täpsustav küsimus. Nüüd ma lähen vaidlema suga natukene. Ma enne küsisin su käest, et see eelnõu ei reguleeri tegelikult seda olukorda, mis juhtus aastavahetusel. Sina vastasid, et reguleerib küll, kuna nüüd siis tuleks nagu selle eelnõu kohaselt hakata mängima hümni aastavahetusel. Ei tule, see teie eelnõu ütleb, et hümni võib igaüks kasutada, võib kasutada pidulikel juhtudel jne, aga ei pea. Ma arvan, et te saite ise ka mingil hetkel aru, et selliseid asju on võimatu reguleerida seaduses detailselt, millal peab mängima hümni. Aga tegelikult on täpselt sama võimatu reguleerida kogu seda ülejäänud asja, mis siin teil kirjas on, ja paljud asjad ongi paremad, kui nad on reguleerimata – lihtsalt nad ongi traditsioon, tava, südamest tulev asi jne. Kas sa oled nõus minuga selles küsimuses, et tegelikult selle eelnõuga te seda olukorda kuidagi ei lahenda, mis juhtus aastavahetusel?

Mart Helme
Lahendame ikka, sellepärast et siis võis öelda, et aga see ei olegi hümn üldse, see on üks laul, see on üks rahvalik laul. Võib-olla lugupeetud Riigikogu spiiker järgmisel aastal tõmbab – kui me seda eelnõu vastu ei võta ja kui ka lipuseadusesse sisse ei lähe, et Eesti hümn on Paciuse ja Jannseni lugu – lipu vardasse Pika Hermanni tornis ja laulame ühiselt "Õllepruulijat". Kõik teavad sõnu ja kõik oskavad laulda. See on samuti tore rahvalik laul, elab meie südames. See ei ole ilmselt päris adekvaatne, see suhtumine, et te ei reguleeri seda ära. Reguleerime küll. Me reguleerime ära selle, nagu ma olen korduvalt öelnud, ja me fikseerime, et see ongi meie hümn. Me ütleme, et pidulikel puhkudel ja lipu heiskamine ja aastavahetus presidendi kõnega on vaieldamatult pidulik sündmus, vastasel korral ei ole presidendil mõtet sinna minna, kui see ei ole pidulik sündmus. Sellisel juhul tulebki hümni mängida. See iseenesest kinnistab nagu selle tavandi. No kohustuslikkus, jah, kohustuslikuks ta ei muuda, ma olen selles suhtes sinuga nõus.

Aseesimees Enn Eesmaa
Hardi Volmer.

Hardi Volmer
Lugupeetud ettekandja! Üks teie äsja pillatud süüdistustest kõlas umbes niimoodi, et siin saalis on tumedad kallutatud jõud, kes üritavad seda hümni, selle teksti n-ö muuta sooneutraalseks. Ma käisin igaks juhuks ja värskendasin oma mälu, vaatasin selle teksti, selle papa Jannseni teksti üle kõik. Lubatagu mul küsida: mis pagana moodi oleks see võimalik? Eeldus on see, et seda teksti peaks olema võimalik kuidagi dekonstrueerida niimoodi, et ta muutuks sooneutraalseks. Eeldusel, et te teate neid sõnu peast, küsingi: kuidas see küll võimalik oleks?

Mart Helme
Aga esimesest sõnast alates: "Mu isamaa, mu õnn ja rõõm" asemel "Mu kodumaa, mu õnn ja rõõm", ja ongi sooneutraalne. Aitäh!

Aseesimees Enn Eesmaa
Jaanus Marrandi.

Jaanus Marrandi
Lugupeetud senjöör Helme, kes te ennast Eesti meheks nimetate! Te olete ise mõisahärrana ennast senjööriks nimetanud ühes intervjuus, see selleks. Aga teie esinemine on siin väga sügava demagoogia musternäide. Te mõtlete ise välja tohutu probleemi, kuidas see Eesti hümn on sattunud tohutu rünnaku alla, kuigi seda pole. Te võitlete, tekitate endale probleemi, mille vastu te võitlete. Kuigi hümni ma kuulen oma Tallinna korteri aknast igal hommikul ja ka minu süda läheb rõõmust laulma. Te räägite siin suurest kiusust, mis küsimustesse pannakse. Minu arvates on teie esinemine siin üks suur kius ja selle kiusu tagant vaatavad vastu need 17 häält, mis te presidendivalimistel saite. See on kius meie presidendi vastu. Minu küsimus on selles, et miks te arvate, et kõik asjad, mis on südames, peavad olema seadusega reguleeritud. Need, mis on südames, on sageli tähtsamad ja suuremad kui seadusega reguleeritud asjad. Terve Nõukogude võim oli väga seadustega reguleeritud asi, aga südamesse ei saanud ta meile mitte kunagi.

Mart Helme
Ei tea. See on nüüd vist juba mingi viies või kuues versioon sellest küsimusest ja kogu see südamejutt. Mis minu demagoogiasse puutub, siis esiteks ei ole ma mingit demagoogiat siin ajanud. Demagoogiat on ajanud pigem paljud küsijad. Mis puutub sellesse, et ma olen senjöör, siis see on jälle pahatahtlik tõlgendus. Ma olen senjööriks nimetanud ennast sõltumatuse mõttes. Ma olen sõltumatu. Ma olen sõltumatu härrasmees. Ja seda te minult ära võtta ei saa. Mis puutub sellesse, et mul on kius presidendi vastu, siis mul ei oleks presidendi vastu mingit kiusu, kui president ei käituks kohatult, kui ta ei püüaks dikteerida Riigikogule teatud otsuseid ja käitumisnorme, sekkuda meie kui seadusandja töösse, mis ei ole tema mandaadi piirides mitte kuidagi. Ja kui ülejäänud 100 rahvasaadikut ei näe probleemi selles, et president sekkub ja ütleb muu hulgas kohalike valimiste eel, et on üks erakond, kelle poolt ei tohi hääletada, pidades silmas loomulikult meie erakonda, siis ma vastan talle sellega, et ma juhin tema ja ühiskonna tähelepanu sellele, et ta ei käitu adekvaatselt, ta ületab oma võimu piire ja rahvalt ei ole ta selleks mandaati saanud. See on minu vastus.
Mis puutub sellesse, et miski südames teil elab, siis jaa, "minu südames sa elad, kenas päiksepoolses toas", aga kui sul tuba ei ole, siis sa ei saa seal elada. Ja kui hümn ei ole seaduses, siis ta ei ole hümn ja nii lihtne see on. Kui ikka veel ei ole aru saanud pärast seda enam kui tund aega kestnud arutelu siin, siis on see väga kahetsusväärne, võib küll väga suur süda olla. Muide, ma ütleksin selle ülereguleerimise kohta, mida siin on ka korduvalt päevakorda tõstetud: kallid kolleegid, me tegeleme praktiliselt iga päev ülereguleerimisega. Me võtame vastu kümnete kaupa igasuguseid eurodirektiividest sündinud seadusi ja seadusmuudatusi, mis on enamalt jaolt täiesti mõttetu ülereguleerimine. Nii et kui te olete ülereguleerimise vastu, siis mul on teile väga tõsine üleskutse – vaadata kriitiliselt kõiki neid eelnõusid, mis tulevad, ja tuvastada, ega ei ole ometi tegemist ülereguleerimisega.

Aseesimees Enn Eesmaa
Mihhail Stalnuhhin!

Mihhail Stalnuhhin
Aitäh, härra juhataja! Lugupeetud härra Helme! Te küll ei pea mind täisväärtuslikuks Eesti kodanikuks, nagu siin selgus ühest teie vastusest, aga ma avaldan teile austust: kuradi huvitav oli seda debatti siin praegu kuulata. Asi on selles, et mul on teatud huvid ajaloo valdkondades, ma arvasin, et sellised, noh, mõni asi seal oli selline, et seda ma saan ainult kuskilt lugeda või kroonikast vaadata. Ma saan aru, et valimisteni on jäänud üks aasta, ja kui muud põhjust ei ole, siis valitakse ära ikka sellepärast, et sa oled kõige suurem patrioot ja kõik teised ei maksa mitte midagi. Ma küsiks siin, et milline on loogiline areng. Millised loosungid tulevad järgmised: maa ja rahvas, puhas veri, idaterritoorium? Neid on ju palju, mida võib ära kasutada sellel eesmärgil. Mida meil on oodata? Aitäh!

Mart Helme
Ma ei saanud sellest küsimusest aru, mis see puutub lipuseadusesse. Ma ei ole kedagi nimetanud mittetäisväärtuslikuks Eesti kodanikuks, ma lihtsalt ütlesin, et on inimesi meie hulgas, kes ei austa meie hümni, kelle jaoks keegi teine, mitte Kersti Kaljulaid on Eesti president ja kelle jaoks on ühe teise riigi sümbolid südamelähedasemad kui Eesti riigi sümbolid. Ja kui te püüate väita, et selliseid inimesi Eestis ei ole, siis, ma ei tea, te käite küll päris kinniste silmadega ringi.
Mis puutub sellesse, mis on järgmised loosungid. Vaadake, Eesti rahvas on nii väike ja tänu valele poliitikale, mida Eestis on väga pikka aega viljeletud, rääkides mingisuguseid kummalisi jutte sellest, et võrreldes saatusekaaslastega on meil hirmus hästi läinud – ma arvan, ma ei tea, kes need saatusekaaslased täpselt on, muidugi on mõned Moldovad või Ukrainad, kellel on väga halvasti läinud, aga on ka selliseid, kellel on ikka väga hästi läinud. Kui me vaatame näiteks, mis toimub praegu Poolas, Ungaris, Tšehhis, siis ma ütleksin, et nendel riikidel läheb oluliselt paremini, ehkki nad on ka teatud mõttes meie saatusekaaslased. Aga tulles selle juurde, mis on järgmine, järgmine ongi see, et meie ei tegele populismiga erinevalt Keskerakonnast, kes lubab siin juba praegu pensionitõusu. No ma tahaks teada, lugupeetavad, kust te selle 360 miljonit võtate. Pange laua peale! Kust te võtate? IRL, kust te võtate selle 360 miljonit pensionide tõstmiseks? Pange laua peale! Mul ei ole selle vastu muidugi midagi, ma olen ka pensionär, saaks ka 100 euri rohkem pensioni. Võtaks kõigepealt nagu reaalsed probleemid! Võtate ka lubate siin tasuta ühistransporti täiesti vastutustundetult! Paiskate kümned miljonid selle tasuta ühistranspordi toetuseks ise teades, et see asi ei hakka toimima. Ja paari aasta pärast pannakse see asi kinni. Aga kes vastutab selle eest, et kümned miljonid on lihtsalt tuulde lastud? See on puhas populism, valimiseelne populism! Nii et ärge mind populismis süüdistage! Minu südames, kui me siin südamest räägime, minu südames on kõige tähtsam asi eesti rahvas. See on minu südames ja mina võitlen selle rahva eest nii, nagu mina õigeks pean, ja nii, nagu mina suudan. Ja kui keegi leiab, et ma teen seda valesti ja halvasti, siis sellepärast emil ongi siin parlamendis kuus erakonda. Me kõik võitleme omamoodi Eesti eest, kõik mingil määral erineval moel. Nii et see on mu vastus.      

Aseesimees Enn Eesmaa
Jaanus Marrandi.

Jaanus Marrandi
Tänan! Lugupeetud senjöör Helme! Teie nüüd viimasest ma kuulsin esimest nagu normaalset lauset, et kõik erakonnad võitlevad Eesti eest n-ö omal moel, aga nad võitlevad seda. Teie nagu selline kogu selline tänane esinemise demagoogia on ju üles ehitatud selle võitlusele kui protsessile – protsessile mõelda välja see, et keegi tahab sooneutraalset seadust. Ei ole kuulnud sellest, et keegi ei austa hümni ja on sümbolite vastu. Ei ole kuulnud sellest, et keegi oleks vastu. Te tekitate selle võitluse, see võitlus on teile tähtsam kui see asi iseenesest. See on nagu ilmselge protsess ja see on demagoogia. Enne olete te siin ... Nüüd räägite te siin, et kõik võitlevad Eesti eest, aga enne te rääkisite, et meie erakond armastab Eestit rohkem kui sinu erakond. See on umbes samasugune jutt, nagu Trump rääkis, kuidas minul on suurem tuumanupp, kui Kim-il Põhja-Koreas. Ma ütleksin, et paljud asjad on seaduses paljudes riikides reguleerimata. Briti impeeriumil pole põhiseadust olnud. Kas Ühendkuningriik on riik või ei ole riik?

Mart Helme
Ma saan aru, et härra Marrandi kutsub üles meil põhiseadust likvideerima. Mis puutub sellesse, kellel on suurem tuumanupp, siis vaieldamatult Trumpil on suurem tuumanupp. Ka sellest võiks aru saada. Ma saan üldse aru, et härra Marrandil on mõningaid tõrkeid reaalsuse tajumisel. Võiks lugeda ajakirjandust, see peaks rahvasaadikute igapäevaste kohustuste hulka käima. Ja kui ta loeb ajakirjandust, näiteks Sirpi – nüüd on ta Sirp siis jah, mitte enam Sirp ja Vasar –, loeb Vikerkaart ja loeb ka Päevalehte ja loeb veel teisi ajakirjandusväljaandeid, siis ta võib tuvastada, et jaanuarikuus räägiti mitmetes artiklites sellest, kuidas hümni võiks muuta sooneutraalseks. Need arutelud on käinud Facebookis ja mitmel pool mujal. Kui härra Marrandi ei ole suutnud oma teadvuses neid registreerida, siis see ei ole mitte ühiskonna probleem, vaid tema probleem. Meie oleme need oma teadvuses registreerinud ja tegeleme ühiskondlikul tasandil selle probleemiga. Mis puutub demagoogiasse, siis härra Marrandi mõlemad küsimused on olnud täiesti demagoogilised ja tegelikult ei vääri mingit vastamist.

Aseesimees Enn Eesmaa
Helmut Hallemaa.

Helmut Hallemaa
Aitäh, eesistuja! Hea ettekandja! Need viimaste küsimuste vastused vist näitavad, et sa hakkad ära väsima. Tegelikult on asi läinud ikka väga-väga laiale pinnale ja siin on soovitatud, et kui tahad detaile saada, siis võid väljas kuluaarides rääkida – see puudutab nii pensioni tõusu kui tasuta ühistransporti ja kõike muud. Ühistransport, muide, on ka täna ju riigi poolt doteeritav, sinna on läinud aastaid juba 21 miljonit läbi omavalitsuste, aga see selleks. Ma tahtsin küsida, et mis nüüd muutub selle seadusega. Sa ütlesid, et meil ei ole hümni. Meil on riiklik sümbol, meil on rahvussümbol. Mis muutub siis, kui me selle seaduse võtame vastu, kui me ei võta seadust vastu? Ta on täna olnud ja ta on ilmselt ka edasi. Aitäh!

Mart Helme
Härra Hallemaa ei ole ikka asjast õigesti aru saanud. Meil ei ole riiklikku sümbolit. Meil on tavandiõiguse alusel rahvuslik laul, mida me oleme nimetanud hümniks, mida nimetati hümniks juba esimese Eesti Vabariigi ajal ja enne seda, umbes 1860. aastast alates, nii et juba kusagil 170 aasta ringis. Aga seaduses meil ei ole fikseeritud, et ta on hümn. Kui selle pooleteise tunni jooksul või natuke üle tunni ei ole ikka veel aru saadud siin saalis, et meil ei ole seaduses fikseeritud hümni ja selle eelnõu eesmärk on hümn fikseerida Paciuse-Jannseni lauluna kui hümn, siis ma ei tea – on küll siin väga palju õhku võngutatud, aga millegipärast ei jõua kuidagi pärale, millest saab teha ainult ühe järelduse: paljudel siin saalis viibijatel ei ole poliitilist tahet sellest asjast aru saada ja hümnile kui seaduses fikseeritud laulule nende konkreetsete sõnadega kätt alla panna. Ja see on kahetsusväärne, sest see tühistab kõik need jutud sellest, kuidas see hümn elab meil südames. Järelikult ei ela südames. Järelikult hoiate tagaust lahti, selleks et tõepoolest on võimalik laulda "Mu kodumaa, mu õnn ja rõõm", mitte "Mu isamaa, mu õnn ja rõõm" – see ongi see põhjus, miks on vaja ta seadusandluses fikseerida.

Aseesimees Enn Eesmaa
Palun, Keit Pentus-Rosimannus!

Keit Pentus-Rosimannus
Aitäh, hea juhataja! Austatud ettekandja! Meie Reformierakonnas tõepoolest arvame, et Eesti inimesed peavad meie hümnist lugu ja et nad laulavad seda uhkusega ja rõõmuga ilma seadusliku sunni ja reguleerimiseta. Härra Helme, te ütlesite oma sissejuhatuses või ühes vastuses küsimusele, et ka hümnisse suhtumine, näiteks hümni laulmise ajal püstitõusmise puhul, on küsimus viisakuses. Mu küsimus puudutab just nimelt sedasama viisakust, sest kui ma seda praegust debatti siin nüüd ligi poolteist tundi olen jälginud, siis selle käigus olete te nimetanud inimesi poolemeelelisteks, küsimusi mõttetuteks, küsijaid väiklase kiusu ajajateks ja psüühilise nihkega inimesteks. Ma saan aru, et see on väga emotsionaalne teema ja arutelu on olnud väga emotsionaalne. Aga kuidas te endale tundub, kas see debatt on jäänud viisakaks ja olnud viisakas, mida me siin praegu pidanud oleme?

Mart Helme
Ma olen aus inimene ja ütlen seda, mida ma mõtlen.

Aseesimees Enn Eesmaa
Mihhail Stalnuhhin.

Mihhail Stalnuhhin
Aitäh! Puht kokkuvõtteks. Kunagi üks Prantsuse diplomaat ütles – Potjomkini ajal oli see –, et milline kikerikii, kuulates, kuidas kahurid paugutavad. Kordaks seda küll, ei taha plagiaadiga tegelda, aga täna see balleti esimene osa, see õnnestus. Mul on ainult üks märkus tuleviku mõttes. Sa vahepeal siin ütlesid, lugupeetud kolleeg, et sulle üldse ei meeldi Eesti kliima, oleks asjad veidi teisiti, siis lähekski elama soojale maale, eks ju. Ärge te tulevikus sellist viga tehke, et rahvas võib aru saada, et te armastate Eestit ainult hea ilmaga ja halva ilmaga üldse ei armasta. (Naer.) No kuidas siis nii saab olla EKRE puhul?

Mart Helme
No ma olen juba 68 aastat teda halva ilmaga armastanud. Ma kardan, et ega siin enam uusi värskeid armastusi ei tule. Kui keegi loodab, et ma Eestist ära lähen, siis see lootus on petlik – ma ei lähe. Kui keegi loodab, et ma poliitikast lahkun, siis vähemalt ettenähtavas tulevikus ei lahku. Ärge lootkegi.

Aseesimees Enn Eesmaa
Henn Põlluaas.

Henn Põlluaas
Aitäh! Hümnile väärilise staatuse andmine võiks olla Riigikogu poolt Eesti Vabariigi 100. aastapäeva kingitus. Paraku me kuuleme siin saalis selliseid täiesti sisutühje küsimusi, millega püütakse siis õigustada enda kohest vastuhääletamist, ja ilmselt kuuleme me nendes sõnavõttudes seda sisutühjust veelgi rohkem. Aga ma tean vähemalt, et ühel erakonnal on praktiline sisu vastu olla. Nende erakonna esimees on öelnud, et rahvusriiklus on ohtlik ja ebainimlik düstoopia ja hümn on ju selle ebainimliku rahvusriigi üks sümboleid, mis tuleb hävitada. Aga kuna kõik teised on siin ka ilmselt vastu sellele, siis kas sa kommenteeriksid? Vähemalt minule isiklikult tundub, et teised erakonnad lähevad selle sotside agendaga küll selles suhtes kaasa. Aitäh!

Mart Helme
Kui me nüüd natuke vaatame üle õla tagasi, siis me näeme, et kisa ja hüsteeria puhkes siis, kui tuli uudis, et valitsus otsustas meie eelnõu toetada. Ja valitsuses leiti ilmselt täiesti pragmaatiliselt, et tõepoolest, seda ei ole seaduses fikseeritud, et Paciuse-Jannseni laul on Eesti Vabariigi hümn ametlikult. Me toetame, loomulikult, teeme ära, mis seal on. Seejärel alles puhkes see hüsteeria, kus hakati välja otsima kõikvõimalikke rumalaid ettekäändeid sellest, kuidas puudega inimesed peavad püsti tõusma ja nad ei saa seda teha ja kuidas karistama hakatakse. Keegi tuli välja koguni sellise totrusega, et hümni saab esitada ainult kohaliku omavalitsuse liikme juuresolekul, mida ei ole siin kuskil mitte mingil moel sellisel kujul fikseeritud. Carri Ginter esitas mingi täiesti naeruväärse juriidilise analüüsi, mille juurde pandi naeruvääristamise süvendamiseks veel see, et selles osales ka tema kümneaastane poeg. See kõik on mõnitamine.
Ja kui keegi nüüd räägib, kuidas hümn elab meil südames ja eesti rahvas armastab ja austab oma hümni, siis eesti rahvas armastab ja austab oma hümni – selles ei ole mingit kahtlust –, aga Eesti rahvusliku eliidi hulgas on kahetsusväärselt palju neid, kes on selle ilkumise ja mõnitamisega kaasa läinud. See näitab veel kord seda, et seda seadust on vaja. Ma saan aru, et suur osa sellest saalis leidis, et ei tohi lasta EKRE-l seda punkti võtta, ehkki meie ei mõelnud seda hetkegi punkti võtmise kohana, ja sellepärast tuleb see asi nüüd untsu keerata. Lugupeetavad, te olete meile osutanud väga suure teene! Kaks ja pool kuud on hümni temaatika olnud avalikkuse ees arutusel ja selle aja jooksul on üha rohkemad inimesed aru saanud, mis on meie eesmärk, ja läbi hammustanud selle mõnitamise poliitilise ideoloogilise tausta. Ma tänan teid südamest, et te olete meil aidanud selle hümni eelnõuga eesti rahva südamesse veel sügavamale minna! Eks edasine selle eelnõu puhul on teie kätes. Aga nagu ma ütlesin, pool võitu me oleme saanud, kuna lipuseadusesse läheb kirja, et Paciuse-Jannseni lugu on Eesti hümn. See on meie pool võitu, aga meie teine pool võitu on see, et me oleme saanud eesti rahvale selgeks teha, et hümn on meile ülioluline rahvuslik sümbol, ja me oleme selle eest võidelnud. Nii et suur tänu teile nende meile osutatud teenete eest, mis, kui teil ei oleks sellist lühinägelikkust olnud, oleksid jäänud meile osutamata! Aga ma ütlen, et me saame veel ka teise täisvõidu, kui me pärast valimisi tuleme uuesti siia saali sellesama eelnõuga ja võtame hümniseaduse juba täies mahus vastu.

Aseesimees Enn Eesmaa
Jaak Madison.

Jaak Madison
Aitäh, austatud istungi juhataja! Hea ettekandja! Kui siin paar küsimust varem heideti ette, et siin see debatt on väljunud korrektsuse piiridest, siis ma tuletaks meelde, et küsimustele vastaja on olnud isegi võib-olla liigagi korrektne ja lihtsalt konstateerinud fakte erinevalt mõnest küsijast, kas või proua Pikhofist, kes sildistas teid vaimselt ebastabiilseks ja psüühikahäiretega inimeseks täpsemalt. (Köhib.) Vabandust! Või siis härra Marrandi, kes küsimust küsides oli väga kõrge vererõhuga ja tõesti närvis ja enesekontrolli kaotamas ja demagoogiasse langemas. Kuid olgem ausad, ei ole miskit paremat ja südantrõõmustavamat kui mõni sots, kes tõesti tunnetab sellist n-ö rahvuslikku üleküllust siin parlamendis ja on seetõttu nurka surutud. Kuid proua Oviir tõi mängu üllatuslikult hoopis mingi Krimmi-küsimuse ja Venemaa-küsimuse hümni seaduse kontekstis. Äkki lõppakordiks ütlete, tuletate meelde proua Oviirile, et teatavasti Venemaa okupeerib ka ju Eesti alasid. Kas on kunagi lootust, et hümni seadus on vastu võetud ja hümn mängib ka Jaanilinnas?

Mart Helme
Noh, eks see on niisugune kristallkuuli pealt tuleviku vaatamine. Kui ma võtan aluseks terve hulga tõsiseltvõetavaid, mitte propagandistlikke rahvusvahelisi analüütikuid, kes püüavad teha mingeid poliitilisi ettevaateid kusagile 10–20 aasta peale, siis nad on kõik väga üksmeelel selles, et tänane Venemaa on oma restauratsioonitipu ületanud ja asunud allakäiguteele. On üksnes aja küsimus, millal Venemaad võib ees oodata uus lagunemine. Kui see tõepoolest toimub, siis me kindlasti saame tagasi nii Petseri kui ka Jaanilinna. Kas see toimub ja missuguste lisandustega see toimub – see tähendab seda, kas meid võib tabada ka põgenikelaine Venemaalt, kui seal sisemiselt ebastabiilne olukord on –, on väga raske ennustada, aga see võib juhtuda. Need on niisugused stsenaariumid, millega muidugi ettepoole vaatavates riikides tegeldakse. Eesti kahjuks ei kuulu niisuguste ettepoole vaatavate riikide hulka. Me oleme sellised peost sööv riik, kes armastab vastu rinda taguda: me oleme NATO-s ja Euroopa Liidus – just nagu NATO ja Euroopa Liit oleks igavesest ajast igavesti kivvi raiutud – ja me hakkamegi tulevikus elama eurotoetustest ainult jne-jne. Kutsuks siinkohal kõiki meid natukene sügavamalt järele mõtlema ja maailma jõutasakaalusid analüüsima. Potsdami konverentsil paika pandud maailmakord on sisuliselt lõppenud. Veel kord: ei ole absoluutselt välistatud see, et ka Jaanilinn ja Petseri tulevad meile tagasi. Aga võime öelda ka vastupidi: ei ole välistatud see, et Venemaal toimub mingi teistsugune murrang ja Venemaa hakkab mingisuguse aja pärast uuesti tugevnema. Aga need on niisugused teemad, mida peaks arutama juba mingisugusel Venemaale pühendatud konverentsil, milles osalevad väga tõsised analüütikud ja politoloogid, mitte see foorum praegu siin Riigikogu saalis.

Aseesimees Enn Eesmaa
Rohkem küsimusi ettekandjale ei ole. Suur aitäh! Juhtivkomisjoni ettekande teeb Marko Pomerants põhiseaduskomisjoni esimees. Palun!

Marko Pomerants
Tere päevast! Lugupeetud eesistuja! Head kolleegid! Mina esindan igapäevaselt enesekindlat eestlast, aga see ei puutu antud juhul asjasse. Ma olen põhiseaduskomisjoni ettekandja sellel eelnõul ja annan teile edasi selle arutelu käigu.
Riigikogu põhiseaduskomisjon arutas hümni seadustamise küsimusi 6. märtsil sellel aastal ja nii nagu tavaks, sai siis selle eelnõu algataja esindaja Jaak Madison võimaluse Eesti Vabariigi hümni seaduse eelnõu tutvustada. Jaak Madison selgitaski, et eelnõu eesmärk on tagada Eesti Vabariigi hümnile sarnane seaduslik positsioon lipu ja vapiga. Ja see, mida selle seadusega siis püütakse seadustada, see on teile ka tuttav.
Mart Nutt arvas omalt poolt, et ta mõistab soovi kehtestada Eesti Vabariigi hümn eraldi seadusega, ja omaette valikuküsimus on see, kuidas ja millisel viisil siis seda tehakse ja kuidas seda siis reguleerida. Muidugi debatt selle üle, mis siin on juba poolteist tundi käinud, et kuidas siis selle viisaka käitumise nõudega on. Meie komisjonis esindas Reformierakonda seekord Laine Randjärv, kes viis meid tagasi aastasse 2009, kus lipuseadus, mis ka ju puutumuses on, oli Riigikogus arutelu all, ja kus jõuti selleni, et selle Ernesaksa osalus õhtuse lipu langetamise loos on lipuseaduses fikseeritud ja hümni kui hommikuse lipu heiskamise laulu puhul siis autorluse fikseerimiseni ei jõutud. Kui rääkida sellest, kelle võit siin miski on, siis võib-olla on tegemist hoopis Laine Randjärve võiduga. Ja kõik see ratastooli debatt, see käis ka läbi.
Tõepoolest jõudsime ka siis Vabariigi Valitsuse esindaja, õigemini Justiitsministeeriumi esindaja Mariko Jõeorg-Jurtšenkoni, kes ütles, et Vabariigi Valitsus otsustas põhimõtteliselt toetada hümnieelnõu. Samas valitsus ei arva, et tegemist oleks õigusliku lüngaga, mis oleks kuidagi põhiseadusega vastuolus, teisest küljest ei saa välistada sellise regulatsiooni kehtestamist.
Niimoodi meil see arutelu käiski, kuni me hakkasime formeerima komisjoni seisukohta. Et see debatt kuidagi kokku võtta ja keegi seda ka väljastpoolt siit saali hoomaks, siis see kokkuvõte on järgmine. Hümni ega ka muid rahvuse sümboleid lisaks riigilipule ja riigivapile ei ole põhiseaduses välja toodud, mis põhimõtteliselt ei välista nende reguleerimist seaduse või madalama õigusjõuga regulatsiooniga. Hetkel on Eesti hümn ühiskondliku kokkuleppe alusel "Mu isamaa mu õnn ja rõõm". Seega hümni kui konkreetse muusikateose määratlemise soovi saab mõista. Täiesti mõttetu on seadusega kirjeldada hümni kasutamise õigust ja viisi. Lihtsustatult, hümni esitatakse pidulikul hetkel ja kes saab, seisab püsti. See tava on tegelikult hästi juurdunud ja sellega probleeme ei ole. Ja tõepoolest, ei ole ka mõtet tuua ka viidet karistusseadustiku §-le 245, sest hümni teotamine on ka praegu karistusseadustiku § 245 kohaselt karistatav ja selle esimene lõige kõlab nii: Eesti lipu, riigivapi või muu ametliku sümboli maharebimise, purustamise, rüvetamise või muul viisil teotamise, samuti riigihümni teotamise eest karistatakse rahalise karistuse või kuni üheaastase vangistusega. Ja sama teo eest, kui selle on pannud toime juriidiline isik, siis karistatakse rahalise karistusega. Seda paragrahvi iga-aastaselt on tulnud kasutada, neid juhtumeid on aastas kusagil 3–4, aga nad kõik on seotud riigilipu teotamisega. Ja see on ka üsna loogiline ja mõistetav.
Seega ainus asjakohane põhjus on hümni konkretiseerimine. Ja põhiseaduskomisjonil on hümni kaitseks ka positiivne programm, selle algatuseks on sama 6. märts, kus me otsustasime siis algatada ka Eesti lipu seaduse muutmise. Tänasel päeval ongi siis Eesti hümn märgitud kahes seaduses: juba eespool mainitud karistusseadustik ja siis lipuseadus.
Ja täna oleme staadiumis, kus põhiseaduskomisjon on lipuseaduse algatanud. Saali jõuab ta pärast seda, kui valitsus on oma arvamuse esitanud ja etteruttavalt võib öelda, et selleks sõnastuseks me pakume välja, et Eesti lipu heiskamisel Pika Hermanni torni kasutatakse muusikalise signatuurina Friedrich Paciuse "Mu isamaa, mu õnn ja rõõm", sõnad Johann-Voldemar Jannsen, kui Eesti Vabariigi hümni algfraasi ning langetamisel Gustav Ernesaksa "Mu isamaa on minu arm", sõnad Lydia Koidula, fragmendi baasil loodud signatuuri.
Kui nüüd tulla otsuste juurde, siis otsustasime, et see eelnõu peaks esimesel lugemisel olema täna, 13. märtsil. Selles suhtes meil lahkarvamusi ei olnud. Tegin ettepaneku see eelnõu lükata tagasi. Selle poolt oli seitse komisjoni liiget: Marko Pomerants, Mart Nutt, Rein Randver, Tiit Terik, Arto Aas, Laine Randjärv, Kalle Laanet. Loomulikult tagasilükkamise vastu oli algataja esindaja Jaak Madison. Nüüd lihtsalt viimase sellise põikena, et mis puudutab seda lipuseaduse algatamist ja seda, kas tegemist on kellegi võiduga, siis vähemasti pool võitu me oleme saavutanud, kui Pacius on ära märgitud koos Jannseniga. Selle seaduse algatamise juures ülejäänud komisjoni liikmed olid poolt, EKRE liige oli erapooletu. Selline on tõde. Olen rääkinud.

Aseesimees Enn Eesmaa
Ja kohe pikaks ajaks, sest küsimusi ei ole. Aitäh! Avan läbirääkimised fraktsioonide esindajatele. Laine Randjärv, palun Reformierakonna fraktsiooni nimel! Palun, kaheksa minutit!

Laine Randjärv
Austatud juhataja! Head kolleegid! Kõigepealt suur tänu põhiseaduskomisjoni esimehele Marko Pomerantsile heade sõnade eest! Aga nüüd siis kõne juurde.
21. veebruari Eesti Rahvusringhäälingu portaalist saime lugeda uudist:
"Muusik ja näitleja Marko Matvere on juba paar aastat sepitsenud ühe salaprojekti kallal, ehitades Eesti 100. sünnipäevaks hümnimasinat. [---] Esimesed kobavad katsetused toimusid tegelikult juba 2015. aastal, kui Matvere ehitas ühe mehhaanilise pasuna, mille ristis naljatamisi Lihapraadimise Masinaks. [...] Kui esimene masin pigistas välja vaid ühe noodi, siis järgmine eesmärk oli juba mehhanism, mis mängib maha meloodia. Sõprade ja Rõngu pillimuuseumi abiga otsiti kokku kaheksa kasutatud tuubat ja pärast hulka nuputamist, katsetusi ja ebaõnnestumisi sai autor oma garaažis võidutantsu lüüa." 
Kas Marko Matvere oleks tohtinud katsetada hümnimasinat ja tuuritada mööda Eestit sellega, kui kõne all olev seaduse eelnõu oleks seadusena kehtiv? Retooriline küsimus, vastust isegi ei oota.
Riigikantselei veebilehelt leiab sõnastuse: "Mu isamaa, mu õnn ja rõõm" on ülistuslaul Eesti kultuurile, rahvale ja riigile. Sellega väljendatakse rõõmu ja uhkustunnet. Eesti hümni kasutatakse riiklikel tseremooniatel, spordivõistlustel või muudel avalikel üritustel. Hümni ei tohi teotada." Sisuliselt juba meile tuttav tekst seaduseelnõust, nii et see on ka ammu enne EKRE-t ära sõnastatud.
Hümni teema on inimestele südamelähedane, nii on. Arutelusid hümni ümber on olnud meie riigi algusaegadest alates. Arutatud on eelmise sajandi alguses, aga ka lõpus ning tõesti ka alles hiljuti – milline see meie hümn ikka peaks olema ja milliste sõnadega, rahulolematus, et viis on sama nagu naaberriigil Soomel, ja palju teisi asju. Remargi korras tahan lisada, et mitte ainult Soome vabariigi hümni "Maamme", vaid ka liivlaste hümni "Min izamõ" viis on sama – ikka Fredrik Paciuse loodud.
Küllo Arjakas kirjutab hümni teema ümber käinud aruteludest pikalt ja asjatundlikult k.a 12. jaanuari Meie Maas. Kellel huvi, võib kultuuriajalooga tutvuda, ma ei hakka seda siin pikalt ümber jutustama. Aga lugemine on huvitav, soovitan seda.
Täna teame, et juba omariikluse tekkimise algusest oli Eesti hümn sedavõrd kinnistunud, et seda ei hakatud muutma ega ka eraldi seadusega kehtestama. Küll aga 24. veebruari 1918. aastal avaldatud "Eesti Vabariigi iseseisvusmanifest" on õigusakt, kus on osaliselt ära trükitud ka Eesti hümni tekst. Eesti hümni kui niisugust ei ole teistes õigusaktides sõna ja viisiga selgelt kehtestatud ja isamaaline laul "Mu isamaa, mu õnn ja rõõm" on omandanud tavaõiguslikult Eesti hümni tähenduse. See asi vastab ka tõele. Tegelikult on tähelepanuväärne, et meie, eestlased, kelle kohta kehtib ütlus "Nii palju kui on inimesi, on erinevaid arvamusi" oleme olnud siiski suures plaanis ühel meelel ligi 150 aastat. Oleme pidanud teost "Mu isamaa, mu õnn ja rõõm" meile oluliseks sümbolväärtusega looks, vabariigi hümniks.
Reformierakonna fraktsioon ei toeta praegu kõne all olevat eelnõu 577. Selle otsuse põhjuseks pole mitte hümni kui niisuguse sätestamise vastu olemine, vaid see, et eelnõus on sõnastatud rida nõudmisi, mida ei ole võimalik alati teostada ega arvestada. Praegune sõnastus võib osas inimestes genereerida arusaama, et nad käituvad valesti ja et nende teguviis on seadusega karistatav – ja mitte sellepärast, et nad ei tahaks järgida seadust, vaid seetõttu, et nad on erinevad. Samuti ei saa järgida seaduse sõnastust näiteks orkestrimängijad, kelle pillid ei võimalda mängimise ajal püstiseismist. Kindlasti on veel mitmeid erandeid, mida siinkohal üles loetlema ei hakka ja mida siit saalist on juba korduvalt kõlanud.
Viibisin põhiseaduskomisjonis asendusliikmena ja leian, et lahendus, mis tuleb suurde saali põhiseaduskomisjoni poolt ning teeb ettepaneku lipuseaduse sõnastusse lisada Jannseni sõnade ja Paciuse muusikaga hümn "Mu isamaa, mu õnn ja rõõm", on piisav, selge ja konkreetne. See ütleb täpselt, missuguste autorite loodud teos ja millise pealkirjaga on Eesti Vabariigi hümn, mille saatel heisatakse Hermanni torni Eesti Vabariigi lipp. See teadmine peaks edaspidi maandama pinged antud teema kontekstis. Usun ja loodan, et meie riigi taasiseisvumisel uuesti, spontaanselt kasutusele võetud Paciuse muusika ja Jannseni sõnadega hümn "Mu isamaa, mu õnn ja rõõm" jääb meie riigi oluliseks sümboliks igaveseks. Tänan tähelepanu eest!

Aseesimees Enn Eesmaa
Toomas Jürgenstein Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni nimel. Kaheksa minutit, palun!

Toomas Jürgenstein
Hea eesistuja! Head kolleegid! Alates aastavahetusest on laialdaselt arutatud Eesti Vabariigi hümni kaitsmise vajadust. Paraku on hümni nagu ka paljude teiste pühade asjadega nõnda, et neid kaitsevad kõige enam inimeste vabadus, avatus, sisemine väärikus ja armastus, mitte niivõrd regulatsioonid, paatos ja käsud. Kahtlemata on hümn eestimaalastele tähtis. Mõistan paljude aastavahetuse segadust, kui pärast presidendi kõnet Eesti Vabariigi hümni ei mängitud. Ka president Kersti Kaljulaid oli selle juhtumi pärast kurb ja vabandas. Tsiteerin presidenti: "Mul on kurb ja ma vabandan, et uusaastaööl ETV teleprogrammis hümni ei mängitud. Minule tuli hümni puudumine kontserdiplatsil halva üllatusena, kuid uskusin veel uue aasta esimestel tundidel, et tele-eetris see hümn siiski kõlas." Mõeldes tagasi hümnita alanud aastavahetuse debattidele, pole ime, et tänaseks on hümni seadusesse märkimiseks esitatud kaks eelnõu.
Nimetan nüüd mõne märkuse, millest sotsiaaldemokraatide arvates peaks hümni seadusesse kirjutamisel lähtuma. Kõigepealt, hümniga ei tohi toimetada pealiskaudselt. Hiljuti jõudis paljude inimesteni reklaam, mille peal oli foto ühest tänase eelnõu esitanud erakonna juhtliikmest ning tema südantsoojendav pühadesoov "Head Eesti vabariigi aastapäeva!" – "vabariik" väikese tähega. Mõelgem, homme on emakeelepäev. Edasi läks reklaam aga samas vaimus. Hümni pealkiri oli kirjutatud "Mu isamaa, õnn ja rõõm" ning hümni sõnade autori Johann Voldemar Jannseni perekonnanimest oli unustatud üks n-täht. Küsimusi tekitab ka tänase eelnõu seletuskiri, kus väidetakse, et Pärnu Endla rõdult kuulutati Eesti Vabariik välja 12. veebruaril 1918. Ehkki kirjeldatud näidete taga ei ole ilmselt katse hümni muuta või hiilivalt pöörduda tagasi Juliuse kalendri juurde, on need ilmselged näited pealiskaudsusest. Ja seda pealiskaudset vaimu kannab kahjuks ka tänane eelnõu.
Pealiskaudsus on see, mis tekitab võimaluse hümni seaduse eelnõu üle ironiseerida. Täna on puldist kõlanud mitmel puhul õppejõu ja juristi Carri Ginteri nimi, kes kahjuks on saanud võimaluse seda eelnõu naeruvääristada mõne nädala taguses Postimehe artiklis. Artikli nimi on "Hümni väärkasutajad aastaks istuma!". Tsiteerin seda artiklit: "Seaduse kolmas paragrahv ütleb: igaühel on õigus kasutada Eesti Vabariigi hümni tähtpäevadel, riiklikel tseremooniatel ja teistel pidulikel sündmustel, järgides head tava. Tegemist on ammendava loeteluga, mistõttu on kasutamine välistatud kõigis teistes olukordades. Hümni laulmine ei ole lubatud iga sündmuse korral, vaid sündmus peab olema lisaks pidulik. Välistatud peab olema näiteks tavasünnipäevad ning niisama isamaalised hetked. Mingil juhul ei tohi sinu lapsed niisama kodus või laulutunnis hümni laulda". Olen kuulnud, et tänane eelnõu on jõudnud juba ka Rohke Debelaki libauudistesse – sellisel viisil ei tohiks küll anda võimalust meie hümni suhtuda. Missugustele tunnustele peaks hümn vastama? Esiteks peaks riigihümn olema kõigile. Tahaksin toonitada, et hümn on püha ning ei ole vaja panna seadusega end halvasti tundma ratastooli aheldatud ja teisi puudega inimesi, kes hümni mängimise ajal tõusta ei saa. Ei tohi neid inimesi alahinnata, nad oskavad seadust lugeda. Nad ei saa toimida seadusele vastavalt ja seletuskiri ei anna neile mitte midagi. Samamoodi tuleb tõsiselt võtta tõsist usuinimest, kes austab talle kõige pühamaid asju kaetud peaga. Nimetatud näidete tõttu on esitatud eelnõu väga küsitav. Teiseks, hümn peab vabastama, mitte aheldama. Head sõbrad, riik ja ühiskond pole midagi väljastpoolt tulevat ja kõrgemat, vaid see on osa igaühest meist. Ühiskond koosneb kodanikest, kes ise meie riiki loovad, mitte ei oota, et keegi neile seda regulatsiooniga ette paneb, seda kindlasti ka hümni lauldes. Vabade inimeste ühiskonnale piisab, kui on olemas tavad ning seadustes on Eesti Vabariigi hümn koos viisi ja sõnade autoritega märgitud.
Tänaseks ongi välja pakutud mõistlik võimalus täiendada lipuseadust, kus on selgelt märgitud, et Eesti Vabariigi hümniks on "Mu isamaa, mu õnn ja rõõm", mille viisi autoriks on Friedrich Pacius ja sõnade autoriks Johann Voldemar Jannsen, Jannsen kahe n-iga. Head kolleegid! Mulle näib, et tänane valik on just nagu otsustamine vana testamendi, paljude seaduste ja reeglitega maailma ja uue testamendi, armastust ning isiklikku vastutust rõhutava lähenemise vahel. Sotsiaaldemokraadid eelistavad viimast – piltlikult öeldes, laulame hümni oma südametesse ja hülgame liigse regulatsiooni. Aitäh!

Aseesimees Enn Eesmaa
Mart Nutt Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsiooni nimel.

Mart Nutt
Austatud härra juhataja! Austatud Riigikogu liikmed! Kui see eelnõu üle anti, siis jäi selline mulje, et murtakse lahtisest uksest sisse. Miks? Esmalt, põhiseaduses – siin ilmselt on ajaloolised põhjused, aga võib-olla seda ei peetud lihtsalt oluliseks tollel hetkel, kui põhiseadust koostati, aga läheme ka ajaloos tagasi varasemate põhiseaduste juurde – tõepoolest nähti ette lipuseadus, nähti ette riigivapi seadus, aga hümniseadust eraldi ette ei nähtud. Miks see nii oli? Ma ei tahaks liiga ajalukku süüvida, aga ma arvan, et siin on kaks võimalust, kaks küsimust. Üks oli see, et seda peeti enesestmõistetavaks, ja teiseks, sõjaeelses Eestis olid hümni üle tegelikult päris tõsised vaidlused, tunduvad tõsisemad kui nüüd aasta 1991 järel. Ja ilmselt siis sellest tulenevalt, kuna vaidlust selle küsimuse üle, kas siis praegu kehtiv Eesti Vabariigi hümn sobib või mitte, reaalselt, tõsiselt võetavalt ei ole tõstatunud. Seda ei ole ju vaidlustatud ja nii ilmselt ei ole seda küsimust seni, kuni antud eelnõu üle anti, tekkinud.
Nüüd küsimus, kas hümni võib seadusega reguleerida. Muidugi võib, loomulikult, see on ju valiku küsimus. Kui tekiks selline olukord, et soovitakse asendada olemasolevat hümni, siis ilmselt selline olukord ongi tekkinud. Ja kui sellist soovi ei ole, siis võime arutada küsimust, kas seda käsitleda ülereguleerimisena või vaadelda seda tõepoolest kui täiendavat tagatist selleks, et hümni ei muudeta. Me võime suhtuda nii ja teisiti sellesse küsimusse.
Jälle teine küsimus, kas seda hümni, kui soovitakse õiguslikult reguleerida, kas seda peaks tegema eraldi seadusega või võib seda teha ka mõne teise sümboolikat puudutava seadusega? Õigusjõud on sama, sellel ei ole mingit vahet, kas see on ühes seaduses või see on teises seaduses. Kui see on Riigikogu otsus, et kirjutame selle hümni seadusesse, teeme siis seda. Ja on tõepoolest valiku küsimus, kas me hakkame tegema eraldi seadust selleks või me teeme seda mõne olemasoleva seaduse raamides.
Küsimused, mis puudutavad seda, kuidas nüüd seda protseduuri, mis puudutab hümni kasutamist, rakendada või üldse sätestada, siis ma meenutan, see oli vist lipuseaduses 1990. aastal – ma võin mõnevõrra küll siin ajaga eksida –, aga siis võeti sellised n-ö drakoonilised sätted, kus nähti ette karistused lipu kasutamise koha pealt. Rüvetamine on hoopis teine teema, aga karistused näiteks selle eest, kui lipp oli jäänud kas heiskamata või umbes sellistel teemadel. Need võeti seadusest välja. Ja seda tehti täiesti üksmeelselt – seda ei peetud lihtsalt vajalikuks, seda ei peetud sobilikuks lipu juures.
Ja nüüd on küsimus tegelikult hümni koha pealt samuti, kas selline protseduur peaks seaduses sees olema. Ja pigem oleme kaldunud ka meie selles suunas, et seda protseduuri seaduses ei peaks olema. Olukorras, kus meil on nagu valiku ees see, et kui me tahaksime teha eraldi seadust ja sätestada selle eraldi seaduse tõepoolest siis võib-olla, ma ei tea, kas ühe- või kahelauselise või ühe-kaherealisena, või kasutada selleks mõnda olemasolevat sümboolikat puudutavat seadust ja seda täiendada, siis meile on see teine variant täiesti sobiv, täiesti vastuvõetav. Ma arvan, et see dramaatika on küll hetkel kunstlikult tõstatatud. Meile sobib praegune hümn väga, meil puudub igasugune soov seda hümni muuta – ei meloodiat, ei sõnu, ei ühtegi sõna seal – ja kui me leiame, et selle hümni seadustamine on otstarbekas, teeme seda. Aga meile sobib täiesti see variant, et me teeme seda riigi lipu seaduses. Aitäh!

Aseesimees Enn Eesmaa
Aadu Must Eesti Keskerakonna fraktsiooni nimel.

Aadu Must
Lugupeetud juhataja! Head kolleegid! Eesti hümni lugu on muidugi pikk, põnev, mitmekesine ja täis seiklusi. Tegelikult kirjutasin ma viimati sellest pikemalt 2008. aastal ka Postimehes, aga tudengitele olen seda rääkinud viimased 40 aastat, kuidas Eesti hümn on armastatuks saanud, kuidas teda lauldi juba esimese maailmasõja ajal sõjavangis Saksamaal, kuidas ta sealt ka heliplaadile sattus – sellepärast, et sakslased tahtsid teada, kuidas üks või teine vaenulik riik ja tema sõdurid elavad, mõtlevad ja mida nad südames tunnevad. Ja 1936. aastal olid muidugi hoopis suuremad vaidlused hümni üle kui kümme aastat tagasi, sest siis leiti, et hümn olevat vanaks jäänud. Olevat küll ilus, kuid arhailine. Kirikus olevat ta meie vanaisadele hästi kõlanud, aga modernsel ajal – nii arvati 1936. aastal – taheti teda tõepoolest muutma hakata. Sellest ei tulnud mitte midagi välja. Seda mitmel põhjusel, kas või lõpuks sellepärast, et viimane võiduvariant oli ... Keegi oli seda kuulnud Saksa raadiost liidertafelliku loona ja siis tuli välja, et seda nüüd küll kasutusele võtta ei saa. Sel ajal tehti, muide ... Siin oli juttu ka sellest, kuidas Gustav Ernesaks olevat vana või uut hümni armastanud. Tegelikult arhiiv räägib päris täpselt ära ka selle loo: 1938 otsustati, et viis heliloojat saavad kinnisel konkursil ülesande kirjutada uus Eesti hümn. Üks neist oli Gustav Ernesaks, kes seda hiljem küll iga hinna eest tagasi ajas, sest ajad olid sellised.
Nüüd, juttu oli sellest, kas eestlased armastavad ja hindavad oma hümni või mitte. Mul oli hiljuti jutuajamine meie kolleegidega Läti parlamendist, kes olevat saanud äratuse sellest, kuidas eestlased oma hümni austavad ja, oh imet, oskavad laulda mitte ainult Eesti hümni, vaid Läti oma ka. Selle peale on nüüd Janis Vucans teinud suure ettepaneku, et Läti õpikutesse trükitakse ära – nii nagu enne teist maailmasõda – ka Eesti ja Leedu hümnide tekstid. Me võiks ka seda teha. Austame mitte ainult ennast, vaid ka häid naabreid.
Nüüd, mis puutub sellesse, et hümn tuleb paika panna käskude-keeldudega, siis see on mõttelaadi küsimus. See on rahvusliku temperamendi küsimus ja seda tuleb ka silmas pidada. Vaadake, äsja me tähistasime 500 aasta möödumist reformatsioonist, kui midagi muutus. Sellise välise, karmide nõuetega seatud, ma ütleksin heale kolleegile Mart Helmele, lausa bütsantinistliku vaimulaadi asemele, mis kohati kuskilt välja lööb, tuli sisemise usklikkuse probleem. Mitte see nõukogudeaegne keelud ja käsud, et sa oled kohustatud täitma rituaale ka siis, kui sa neid ei usu, vaid need, kes tunnevad ja usuvad, neid austavad. Eestlased austavad oma hümni. Mõni austab ka näiteks laulu "Ema süda" ja tõuseb ka siis püsti ema või vanaema juubelil – see ongi tema südameasi.
Ja nüüd, kuulates seda eelnõu esitamise kõnet, jõudsin ma vanale ja tuttavale järeldusele: iga hinnang, iga rääkimine räägib tavaliselt natuke rohkem rääkijast kui sellest objektist, millest räägitakse. Ja ma vaatan, et me siin saalis peaksime mõtlema ühtemoodi ja minema ühes suunas. Aga kuidas sa saad olla liitlane nendega, kui tahaks olla, kui nad muuseas otsustavad poriga ära loopida ka kõik teised – need, kes neid kuulavad – ja pärast ütlevad, et me olevat kuidagi pahad. Sel hetkel, kui hea kolleeg Mart Helme sellest rääkis – omavahel rääkides on alati tark ja tore mees, ei anna vastu pasunasse ega midagi –, kuulates seda pasunasse andmise juttu või, vabandust, vastu nina andmise juttu, meenusid mulle veel ühed head vanad Eesti rahva traditsiooni lõigud. Tead, need on need, et vanasti selline kõnemees, kes ütles, et ta annab teistele pasunasse, aeti kotti. Vana hea Eesti komme. Ma juba mõtlesin, et võib-olla peaks selle taastama, aga võib-olla ikka ei ole vaja, sest meil on kultuurrahvas – meil on sisemist kultuuri, parlamentlikke traditsioone – ja nähtavasti saame teistmoodi hakkama.
Keskerakonna fraktsioon arutas seda eelnõu ning leidis, et hümni ja rahvuslike sümbolitega tuleb tegeleda, kasvatada koolides ja haridusasutustes, et kellelgi ei jääks hariduselünka.
Palun veel aega natuke juurde!

Aseesimees Enn Eesmaa
Jaa, kolm minutit juurde, palun!

Aadu Must
See on kindlasti oluline. Samas, seda, et keelu-käsu korras teha, me ei pidanud vajalikuks. See meenutab natukene ühte teist ühiskonda, kus oli tähtis väline kombetäitmine, ka käsu korras, ja kus tekkis kaksikmoraal. Lõpuks selles ühiskonnas, kus kõik käsu järgi käib, me ei saagi aru, kes siis ikka armastab või kes on vastu. Ja võib-olla oleks õigem, kui see maailm oleks lihtsam, selgem, arusaadavam ja inimlikum. Aitäh!

Aseesimees Enn Eesmaa
Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni poolt Martin Helme. Palun, kaheksa minutit!

Martin Helme
Aitäh, lugupeetud asespiiker! Head kolleegid! Keelud ja käsud on meil praegu olemas. Eesti karistusseadustikus on olemas paragrahv, mis kirjutab, et hümni teotamise eest on ette nähtud karistus. Ainult seda karistust ei ole võimalik rakendada, sest mitte üheski seaduses ei ole kirjas, mis see hümn meil on. Mis sõnad, mis viis? Nii et keeldude ja käskude vastu peaks protestima kusagil mujal.
Läheme nüüd sisu juurde. See ei ole mitte mingil juhul eelnõu, mille puhul me peaksime isegi väga pikalt pidama jääma juriidilisse arutellu. See ei ole juriidiline teema, see ei ole juriidiline probleem, see on väärtusvalik, see on väärtuspõhine küsimus. See on poliitiline valik sellest, milliseid väärtusi me tahame kinnistada ja edendada ja milliseid mitte. Ja laias laastus on siin saalis nelja sorti poliitilisi jõude ja nelja sorti poliitilisi väärtusi. Alustame siis vasakust poolest või aknaalusest poolest, kus istuvad meil sotsiaaldemokraadid. Kuigi nad kinnitavad, taovad vastu rinda, aeg-ajalt räägivad, kuidas nad on hirmus eestimeelsed, on nende teod ja nende sõnad, sel ajal, kui nad unustavad ära, et nad peavad rääkima oma eestimeelsusest, eestlust põlastavad, eestlust lammutavad, Eesti rahvusriiki ründavad, Eesti rahvuslikku sümboolikat õõnestavad või äraspidi pööravad. Neid tsitaate me kuulsime eelneva vaidluse käigus, siin debati käigus ja neid tsitaate kõik peale teie enda teavad. Ja teie valijatele sobib see, teie valijatele istub see. On olemas, ma ei tea, praeguste andmete kohaselt umbes 8% Eesti valijaid, kellele on sümpaatne see, et te ehitate globalismi ja likvideerite rahvusriike ja rahvuslust. Te üritate meeldida oma valijatele.
Siis on meil teine seltskond, ka vasakpoolsed. Nendele on jumala kama Eesti rahvuslikust sümboolikast, Eesti rahvusriigist. Võib ju öelda, et see hümn on meil südames, võib aeg-ajalt lipu vardassse tõmmata, teha kummardusi rahvuslikele väärtustele, aga laias laastus 80% nende valijatest laulavad ühte teist hümni tund aega enne aastavahetust ega tea ega märkagi, et meie hümn jäi ette kandmata, ja neid absoluutselt ei huvita see vaidlus, mis siin saalis käib. Ma saan keskerakondlastest aru: kõik erakonnad peavad alati mõtlema selle peale, mida tahab nende valija. Ja selles küsimuses ei ole neil väga suurt vahet, kas nad vajutavad täna siin hääletusel nuppu ühte- või teistpidi – nende valija seda pahaks ei pane, ei ühte- ega teistpidi.
Ja siis on veel kolmas sort poliitilisi jõudusid siin parlamendis, kelle me võiksime kokku võtta terminiga "libarahvuslased, ersatsrahvuslased". Need on Reformierakond, Vabaerakond ja IRL, kelle suurem osa valijaist tahab sarnaselt Keskerakonnaga olla rahvuslikult meelestatud, aga nad ise ei hooli sellest suurt edasi- ega tagasipidi. Nad lihtsalt teavad, et nad peavad oma valijatele meeldima. Ükskõik millise küsitluse sa ette võtad, umbes 60, 70, 80% Eesti valijatest ütlevad, et nad on rahvuslikult meelestatud. Loomulikult tuleb neile inimestele aeg-ajalt saata välja vooruslik signaal. Loomulikult tuleb lüüa vastu rinda ja öelda, et me oleme ka rahvuslased. Aeg-ajalt püütakse isegi sogasest veest eriti rammus kala, kui viiakse mõni kuju ühest kohast teise ja selle liu najal sõidetakse veel pärast mitu-mitu head aastat ja valimisperioodi. Jah, sarnaselt Keskerakonnaga võtavad nad oma valijaid kuulda ja võtavad poose. Aga ma veel kord ütlen, kui asi läheb otsustamiseks, kui asi läheb reaalseks, kui asi läheb päriseks, siis ei ole teid mitte kusagil, siis te veate alt. IRL on rahvuslust alt vedanud aastaid ja aastaid, Reformierakond on rahvuslust teeselnud aastaid ja aastaid. Tänu sellele libarahvuslikkusele, kallid sõbrad, ongi Eesti poliitikas Konservatiivne Rahvaerakond, kelle puhul ei ole mingit kahtlust selles, et me oleme rahvuslikult meelestatud ja siiralt rahvuslikult meelestatud ja mis väga oluline – erinevalt teist nõus võitlema. Nõus võitlema! Ei ole niimoodi, et taganeme järgmisele kaitseliinile, kus me kakleme homme, tänane kaitseliin ei ole seda väärt. Iga Eesti rahvusliku ja riikliku sümboli eest tuleb seista ja vajadusel võidelda.
Teie, kallid sõbrad, libarahvuslased, olete see põhjus, miks EKRE on olemas, miks on olemas meile kõrge toetus. Nagu ma juba ütlesin, Eesti arvestatav osa, absoluutne enamus Eesti inimestest mõtlevad ja tunnevad rahvuslikult, hindavad kõrgelt oma eesti kultuuri, juuri ja identiteeti ja soovivad, et see oleks poliitikas esindatud. Ja nad on aina rohkem läbi näinud – ma arvan, et siin on väga oluline roll ka meil, et me aitame sellele läbinägemisele kaasa –, aina rohkem näinud nende maskide taha, mida nii paljud tahaksid võtta Eestis, ja on läbi näinud need poosid, mis ammu-ammu enam ei veena. Need libarahvuslased, kes siin täna räägivad, või ka estofoobid, kes siin täna räägivad, et hümn elab neil südames – mina ei näe teie südame sisse. Ausalt öeldes ei hooli ka sellest, mis teil südame sees on. Mina näen tänasel hääletusel, kumbapidi te nuppu vajutate. Ja mul ei ole mingisugust põhjust arvata teistmoodi kui seda, et kui te ei toeta ühte lihtsat eelnõu, mis fikseerib ära Eesti hümni sellena, mis ta on olnud sada aastat, siis te ei toeta Eesti rahvusriiki, siis te ei toeta Eesti rahvuslike sümbolite muutmist riiklikeks rahvuslikeks sümboliteks, siis ei saa teie peale loota ka eelseisvatel valimistel, et te ajaksite Eesti asja. Näidake oma värve, palun!

Aseesimees Enn Eesmaa
Meil on võimalus veel üheks poliitröntgensõnavõtuks. Andres Ammas, palun Eesti Vabaerakonna fraktsiooni nimel!

Andres Ammas
Lugupeetav eesistuja! Lugupeetavad Riigikogu liikmed! Ma kõigepealt tänan oma fraktsiooni, et ta andis mulle võimaluse sel teemal sõna võtta! Liialdamata olen ma Eesti Vabariigi hümnist saanud muusikaõpetajana rääkida sadu kordi. Ja ma teen täna seda hea meelega siin auväärses saalis.
Aastavahetusel hümni esitamata jätmine oli rahvusringhäälingu ja aastavahetuse õhtu korraldajate poolt äärmiselt piinlik viga. Ja need, kes tookord nõnda otsustasid, on minu meelest ka õigustatult nahutada saanud. See viga oli eriti kahetsusväärne, et ta andis võimaluse ühel erakonnal hakata taas kord üles kütma hirme, taas kord hakata kavaldama, nagu tänane ettekandja kergemeelselt ühe sõna välja ütles. Agarus võib vahel kergesti üle minna ka ogaruseks, kuigi selle tegevuse algataja ei pruugi nii soovida.
Eesti Vabariigi hümniga, sõbrad, on kõik väga hästi. Seda lauldakse järjest paremini, need sõnad on nii noortel kui ka vanadel järjest paremini peas. Ma olen seda rõõmuga jälginud aastaid. Selle aasta algul, kui käivitus laiem avalik diskussioon hümni üle, tundsin südamesoojust, kui ma näoraamatust lugesin oma sõprade postitusi, kuidas nende lapsed lasteaiast või koolist tulles – vabandust! – tüütasid oma vanemaid nõrkematult, sest nad tahtsid õpitud Eesti Vabariigi hümni taas ja taas kodus ette laulda, ikka ja jälle. Eesti Vabariigi hümn ei vaja kellegi sellist ektra kaitset ja tema pärast ei ole vaja hirmu tunda. Seda hirmu tekitada, sellega manipuleerida on minu meelest isegi alatu. Nii et paanikaks mingit põhjust ei ole.
Aga ma tunnistan, et minu jaoks on enam-vähem sama piinlik, kui selle eelnõu sisu hakati naeruvääristama selliste otsitud kunstlike juriidiliste konstruktsioonide ja argumentidega. Ka sellega mindi minu meelest kohati liiale. Minule ja minu mõttekaaslastele on väga sümpaatne õiguskantsleri nõuniku Külli Taro mõttekäik "Eesti riiklikud traditsioonid on tugevamad kui üks silmakirjalik eelnõu". Me jagame tema seisukohta ja arvamust, et kui probleemi ei ole, siis ei oleks vaja tingimata ka seadust tegema hakata. Aga me mööname, et kui meie rahva hulgas hetkel on piisavalt palju neid, kellele on oluline, et oleks ühes seadusandlikus aktis fikseeritud, et Eesti Vabariigi hümn on Paciuse-Jannseni "Mu isamaa, mu õnn ja rõõm", siis teeme seda. Aga sellest on ka küll. Kas see on fikseeritud lipuseaduses, kas võiks see olla kas või fikseeritud sellises ühelauselises eelnõus, ühelauselises seaduses, ei ole palju vahet. Igasugune minek sealt kaugemale, igasugune edasine reglementeerimine on juba liiast ja, nagu öeldakse, saatan peitub vahel detailides.
Palun ka lisaaega!

Aseesimees Enn Eesmaa
Palun, kolm minutit juurde!

Andres Ammas
Muuseas, meie lõunanaabrid on ühe vea läbi teinud, millest meil tasuks õppida – nad kehtestasid seadusega neljahäälse hümni seade, esialgu, ja pärast pidid hakkama seda seadust parandama, et tohiks hümni esitada ka ühehäälselt. Nad pidid seda parandama, et tohiks hümni esitada mitte täispikkuses, vaid ka näiteks ühesalmilisena. Ärme nüüd meie seda ülereguleerimise viga teeme.
Ma ei taha kõigil detailidel peatuda, aga ma toetan kolleeg Aivar Sõerdi öeldut – ei maksa näiteks seda kindlat nooti sinna panna ja määratleda sellega hümnile kindlat helistikku. Head sõbrad, te olete ise kogenud, me viimati laulsime teiega siin saalis koos hümni Eesti Vabariigi aastapäeva eel. Ja dirigent Janne Fridolin võttis mõistlikult mitte si-bemolli, vaid kas la-bemolli või sol-mažoori ja oli hea mugav laulda. Eesti Rahva Muuseumis võttis ülikooli naiskoori dirigent Triin Koch, vastupidi, kõrgema helistiku ja sellega kaasa laulda oli täiesti võimatu. Nii et kõike ei ole vaja kirja panna tingimata.
Siin oli juttu, et hümni võib teotada. Jah, kas Marko Matvere siis nüüd austas või teotas? Minu põlvkonna inimesed mäletavad poleemikat, mis puhkes, kui Jimmy Hendrix mängis Woodstockis Ameerika hümni. Oli see nüüd austus või teotus? Igasugused kaverid hümnist balansseerivad selle piiri peal, kas nad on sobivad või mitte. Aga nende detailidega pole mõtet lõputult jätkata.
Mind erutas tänasest mõttevahetusest hoopis üks teine probleem. Meil on üks üldlevinud rahvalik laul, mida ikka armastatakse laulda, ja seal on mu meelest üks hea, ma ütleksin, eneseirooniline rida – kuigi ma ei tea, kas tolle reakirjutaja kunagi nii mõtles –, "Koidikul siis selgitame, kes meist on õigem eestlane". See võistlus on siis täna jälle siin saalis hoogu läinud. Täiesti kohatult ja mõttetult. Mind häiris, kui ettekandja nagu pani pahaks, et hümni üle üldse vaieldakse. Kolleeg Aadu Must juba meenutas enne teise maailmasõja aegset aega. Tollest hümni konkurssist uut hümni ei tulnud, aga jäi näiteks Tuudur Vettiku "Su Põhjamaa päikse kullast" väga ilusa lauluna. 1990-ndate alguses laulupidude üldjuhid, meie armastatud inimesed ütlesid, et Paciuse laul on liiga liidertafellik ja liiga, noh, lihtsakoeline. Pakkusid, et võiks olla "Põhjamaa" või juba nimetatud Ernesaksa laul või Evald Aava "Me oleme Põhjamaa lapsed". Seal oli palju variante. Selle üle tohib diskuteerida. Selles ei ole mitte midagi lubamatut. Ja võib-olla diskuteeritakse 20 või 50 aasta pärast selle üle jälle, mis on Eesti Vabariigi hümn. Seda ära lõigata ei ole mõtet.
Aga et ei tekiks valearusaama, siis nii minu kui ka minu fraktsioonikaaslastel on südamest hea meel, et kõigist nendest peetud vaidlustest on alles jäänud ja kõlama jäänud ikka seesama armas Paciuse-Jannseni "Mu isamaa, mu õnn ja rõõm". Mingit põhjust selle hümni ajale vastupidavuses enam vist kahelda ei ole. See kõlbas laulda esimesel üldlaulupeol ja kõlbab sama hästi laulda ka täna. Aitäh!

Aseesimees Enn Eesmaa
Sulgen läbirääkimised, sest kõigi fraktsioonide esindajad on saanud oma mõtted välja öelda. Juhtivkomisjoni ettepanek on eelnõu 577 esimesel lugemisel tagasi lükata. Nüüd me ei kuula hümni, vaid saalikutsungit.
Lugupeetud Riigikogu, panen hääletusele juhtivkomisjoni ettepaneku Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni algatatud Eesti Vabariigi hümni seaduse eelnõu 577 esimesel lugemisel tagasi lükata. Palun võtta seisukoht ja hääletada!
Hääletustulemused
Ettepaneku poolt hääletas 51 saadikut, vastu oli 8, erapooletuks jäi üks kolleeg. Juhtivkomisjoni ettepanek leidis toetust. Eelnõu 577 on esimesel lugemisel tagasi lükatud ning langeb Riigikogu menetlusest välja. Tänane tööpäev siin suures saalis on lõppenud. Me kohtume homme kell 13.00. Parimat!  

Istungi lõpp kell 12.18.