XIII Riigikogu stenogramm
VI istungjärk
Esmaspäev, 25. september 2017, kell 15:00

Toimetatud

15:00 Istungi rakendamine

Esimees Eiki Nestor
Austatud Riigikogu, tere päevast! Täiskogu VI istungjärgu 3. töönädala esmaspäevane istung. Eelnõude ja arupärimiste üleandmine. Palun, kellel on soovi? Heili Tõnisson, palun, Vabariigi Valitsuse nimel!

Valitsuse esindaja Heili Tõnisson
Austatud esimees! Hea Riigikogu! Vabariigi Valitsus algatab täna viis seaduseelnõu. Esiteks, 2017. aasta riigieelarve seaduse muutmise seaduse eelnõu. Riigikogus esindab seaduseelnõu menetlemisel Vabariigi Valitsust rahandusminister Toomas Tõniste. Teiseks, perekonnaseisutoimingute seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu. Selle eelnõu menetlemisel Riigikogus esindab Vabariigi Valitsust siseminister Andres Anvelt. Kolmandaks, Eesti Haigekassa seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu. Neljandaks, ravikindlustuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu. Eelnimetatud kahe seaduseelnõu menetlemisel Riigikogus esindab Vabariigi Valitsust tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski. Ja viiendaks, kõrgemate riigiteenijate ametipalkade seaduse ja prokuratuuriseaduse muutmise seaduse eelnõu. Riigikogus esindab selle seaduseelnõu menetlemisel Vabariigi Valitsust justiitsminister Urmas Reinsalu. Aitäh!

Esimees Eiki Nestor
Olen vastu võtnud viis seaduseelnõu. Kodu- ja töökorra seaduse alusel tegutseme nendega edasi. Kohaloleku kontroll, palun!
Kohaloleku kontroll
81 Riigikogu liiget on siin, 20 on kuskil mujal.
Päevakorra kinnitamine. Austatud Riigikogu, panen hääletusele Riigikogu täiskogu VI istungjärgu 3. töönädala päevakorra. Helir-Valdor Seeder, palun!

Helir-Valdor Seeder
Austatud juhataja! On ettepanek jääda päevakorra koostamisel ja kinnitamisel väljakujunenud parlamentaarse tava juurde, et kolmapäeval on esimeste punktidena päevakorras need eelnõud, mis vajavad lõpphääletust. Sellel kolmapäeval on aga teine päevakorrapunkt selline ja meie fraktsioonil on ettepanek vahetada ära kolmapäevases päevakorras esimene ja teine päevakorrapunkt, st tõsta teine päevakorrapunkt esimeseks ja esimene päevakorrapunkt teiseks. Aitäh!

Esimees Eiki Nestor
Selge! Austatud Riigikogu, koos selle parandusega panen hääletusele Riigikogu täiskogu VI istungjärgu 3. töönädala päevakorra. Palun võtta seisukoht ja hääletada!
Hääletustulemused
Päevakorra kinnitamise poolt on 79 Riigikogu liiget, vastu ei ole keegi, erapooletuid on kaks. Päevakord on kinnitatud.

1. 15:04 Vaba mikrofon

Esimees Eiki Nestor
Nüüd, peale haamrilööki on vaba mikrofon. Märt Sults, palun!

Märt Sults
Auväärt esimees! Kolleegid! Mind ajendas täna sõna võtma ja kõnet pidama õiguskomisjoni istung. Ma olin seal asendusliikmena, asendasin Toomas Vitsutit. Õiguskomisjonis leidis aset selline huvitav asi, et kuna mingid tähtajad kukkusid, siis reformierakondlased Hanno Pevkur ja Valdo Randpere käisid väga kõvasti pinda komisjoni esimehele Jaanus Karilaidile, et ta rikuks seadust ja lükkaks ühe seaduseelnõu tähtajast hilisemaks. Tähendab, riiklikult telliti seaduse rikkumine.
Nüüd ma hakkan üldistama: Sitsi tänav 28, süstlavahetuspunkt. Kodanike meeletu vastuseis, piketid – ühistu majja tehakse süstlavahetuspunkt, mis hiljem muutub metadoon-asendusravi keskuseks, jne, jne. Rahva arvamuse arvestamine: null! Mitte kedagi ei huvita, mis kogukond arvab. Süstlavahetuspunkt esimest nädalat juba töötab. Kellegi asi see pole. Öeldakse, et seadusega on kõik kaetud. Millise seadusega, ei tea.
Üldistan edasi. Kaheksa aastat tagasi hakati linnahalli müüma ja peatati hoonesse tehtavad investeeringud. Viimaks riik leppis linnaga kokku, et investeeringud tulevad fifty : fifty ehk pooleks. Kellelegi hakkas see vastu. See ei ole riigi asi, see on linna asi! Kaheksa aastat tagasi alustati linnahalli müüki, aga kaheksa aastat ei ole seal toimunud eriti mitte midagi – mille jaoks peaks enne müüki midagi terveks tegema?! Las ta olla niisugune, küll ostja tuleb ja teeb! Linnahall, nagu te kõik teate, oli täis maalitud kõiksugu roppusi ja jälkusi, sinna peale oli joonistatud kõiksugu värke.
Neli aastat tagasi algatasime me projekti stuudioga Pirados. Mõtlesime, et katame hoone kaunite piltidega. Siis aga suri too mõte välja, sellepärast et olukord oli hoopis teistsugune. Nüüd see projekt taaskäivitati. Märtsikuus sai teoks eskiisikaitse linnahalli nõukogus jne, jne. Lõpuks kaeti need roppused kõrggraafikaga. Kokkulepped olid, aga oli ka seaduse riive: muinsuskaitseseaduse järgi loeti seda muinsusmälestise rikkumiseks. Rikkumine aga on selline asi, mis peab midagi tuksi keerama – siis on nagu rikkumine. Me nagu pigem kaitsesime.
Seadus on igaühele täitmiseks ja me täidame seda. Samal ajal õiguskomisjonis teatav seltskond nõuab, et teadlikult Riigikogu, kõige kõrgem seadusandlik organ, rikuks seadusi. Muinsuskaitseseaduse puhul aga öeldakse, et ei ole võimalik ühtegi erisust teha. Tegelikult võrreldakse selliseid asju, mida ei saa võrrelda. Laguneva linnahalli fassaadi on eksperdid tunnistanud kõlbmatuks. Arhitekt Karp on öelnud, et seda ei ole võimalik taastada, see tuleb välja vahetada. Meie suurepärane Tallinna heerold ütleb, et too mahapesemine on absoluutne jaburdus, akadeemik Raukas ütleb otse-eetris, et see on absoluutselt mõttetu tegevus, mida praegu tehakse. Aga pesemine täna hommikul algas.
Ja nüüd ma küsin: kus kohas on arukas riik? Kas on võimalik nõndaviisi, et keegi tellib seadusrikkumise ja keegi teeb kaunist asja, ilusat asja, et säilitada midagi sellist, mis on säilitamist väärt? Siin on kolm punkti. Möödunud neljapäeval esitasid kunstnikud petitsiooni. Loodame, et seekord rahva arvamust arvestatakse. Too petitsioon ehk rahvaalgatus oli allkirjastatud õigesti ja neid allkirju oli tuhandeid. Meie oleme rahvaesindajad, arvestame siis rahva arvamust ja kaitseme maalingut! Aitäh teile!

Esimees Eiki Nestor
Rohkem vabas mikrofonis sõna ei soovita. Kohtume homme. 

Istungi lõpp kell 15.10.