10:00 Istungi rakendamine

Esimees Eiki Nestor
Austatud Riigikogu, tere hommikust! Elevus on igati arusaadav. Sellegipoolest alustame Riigikogu istungit.

1. 10:01 Riigikogu liikmete ametivanne

Esimees Eiki Nestor
Seoses Riigikogu liikme Urve Palo volituste peatumisega tema nimetamise tõttu Vabariigi Valitsuse liikmeks asub tänasest päevast Riigikogu liikmeks Liisa Oviir. Vladimir Arhipovi tagasiastumise tõttu asub tänasest Riigikogu liikmeks Marko Šorin. Et me saaksime teha tööd, tuleb kõigepealt ära kuulata nende ametivanne. Palun, Liisa Oviir!

Liisa Oviir
Austatud Riigikogu! Asudes täitma oma kohustusi Riigikogu liikmena Riigikogu XIII koosseisus, annan vande jääda ustavaks Eesti Vabariigile ja tema põhiseaduslikule korrale. (Aplaus.)

Esimees Eiki Nestor
Marko Šorin, palun!

Marko Šorin
Austatud Riigikogu! Asudes täitma oma kohustusi Riigikogu liikmena Riigikogu XIII koosseisus, annan vande jääda ustavaks Eesti Vabariigile ja tema põhiseaduslikule korrale. (Aplaus.)

2. 10:03 Istungi rakendamine

Esimees Eiki Nestor
Nii, nüüd saab üle anda eelnõusid ja arupärimisi. Urve Tiidus, palun!

Urve Tiidus
Tere päevast kõigile! Reformierakonna fraktsiooni nimel annan üle Riigikogu otsuse eelnõu, mille sisu on see, et julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjoni tuleb Peep Aru asemel uueks liikmeks nimetada Arto Aas. Teine otsuse eelnõu puudutab riigieelarve kontrolli erikomisjoni ja sinna asub Kristjan Kõljala asemel Jürgen Ligi. Aitäh teile!

Esimees Eiki Nestor
Monika Haukanõmm, palun!

Monika Haukanõmm
Lugupeetud juhataja! Head Riigikogu liikmed! Vabaerakonna fraktsiooni kaheksa liikme nimel on mul au anda tervise- ja tööminister Ossinovskile üle arupärimine ravi edasilükkamise kohta haigekassa rahapuuduse tõttu. Suve lõpul, nagu te kõik mäletate, oli meil väga terava tähelepanu all haigekassa eelarve, kuna ilmnes, et esimese poolaastaga oli tekkinud 33-miljoniline miinus. Nüüdseks on aga selgunud, kuidas püütakse eelarvet tasakaalus hoida. Rahanappuse tõttu on haiglad sunnitud patsientide ravi edasi lükkama, lausa uude aastasse. Seetõttu suureneb erakorralise meditsiini koormus ja kasvab järsult patsientide tervise halvenemise risk. Kõik suuremad kliinikud on andnud teada, et järjekorrad pikenevad ja ulatuvad sadade – kui mitte öelda tuhandete – inimesteni. Eesti Kardioloogide Selts tõi paar päeva tagasi väga teravalt esile, et Eesti Haigekassa kärpis 2016. aastal südamehaigete raviraha tervelt kolme miljoni euro võrra. Seega on meil tekkimas olukord, kus tervishoius enam eriti solidaarsusest rääkida ei saagi, sest tasuta ravi osakaal väheneb ja tasulise ravi osakaal suureneb väga kiires tempos. See tähendab, et kellel raha on, saab enam-vähem kohe tasulisele vastuvõtule, kellel ei ole, ootab kuid ja kannatab. Igal juhul on olukord väga murettekitav. Esitame sellel teemal kuus küsimust tervise- ja tööministrile. Aitäh!

Esimees Eiki Nestor
Olen vastu võtnud kaks eelnõu ja ühe arupärimise ning nendega käitume kodu- ja töökorra seaduses ettenähtud korras. Mul on teile ka üks teade. Nimelt, täna pärast täiskogu istungi lõppu toimub istungisaalis ettevõtete digitaliseerimise toetusrühma asutamiskoosolek, mille kokkukutsuja on Anne Sulling. Nüüd teeme palun kohaloleku kontrolli!
Kohaloleku kontroll

Aseesimees Helir-Valdor Seeder
Kohalolijaks registreerus 91 Riigikogu liiget, puudub 10.

3. 10:07 Hasartmänguseaduse muutmise seaduse eelnõu (260 SE) kolmas lugemine

Aseesimees Helir-Valdor Seeder
Head kolleegid! Läheme tänase päevakorra juurde, milles meil on üks päevakorrapunkt, Vabariigi Valitsuse algatatud hasartmänguseaduse muutmise seaduse eelnõu 260 kolmas lugemine. Kas fraktsioonidel on soovi avada läbirääkimisi? Läbirääkimiste soovi ei ole. Juhtivkomisjoni ettepanek on panna eelnõu 260 lõpphääletusele ja me läheme lõpphääletuse juurde.
Head kolleegid, panen hääletusele Vabariigi Valitsuse algatatud hasartmänguseaduse muutmise seaduse eelnõu 260. Palun võtta seisukoht ja hääletada!
Hääletustulemused
Eelnõu poolt hääletas 89 Riigikogu liiget, vastu ei olnud keegi, erapooletuid oli 1. Eelnõu on seadusena vastu võetud.
Aitäh, head kolleegid! Tänane istung on lõppenud.

Istungi lõpp kell 10.09.