10:00 Istungi rakendamine

Aseesimees Jüri Ratas
Head ametikaaslased, tere hommikust! Alustame Riigikogu täiskogu III istungjärgu 7. töönädala neljapäevast istungit. Kõigepealt palun Riigikogu kõnetooli neid Riigikogu liikmeid, kes soovivad üle anda eelnõusid või arupärimisi! Palun, Toomas Vitsut!

Toomas Vitsut
Austatud eesistuja! Lugupeetud kolleegid! Ma soovin anda siseminister Hanno Pevkurile üle arupärimise ümberkorralduste kohta Päästeametis. Mina ja minu fraktsiooni liikmed oleme natuke mures nende plaanide pärast, mis siseministril Päästeametiga on. Me tahame teada, mis hakkab toimuma, kas ümberkorraldused mitte ei kahjusta päästevõimekust ja kui paljud inimesed töö kaotavad. Praegu on informatsioon olnud kuulujuttude tasandil, aga eks me siis küsime siseministri käest.

Aseesimees Jüri Ratas
Palun Riigikogu kõnetooli Aadu Musta!

Aadu Must
Austatud juhataja! Head kolleegid! Rühmal Riigikogu liikmetel on tekkinud huvi ühe Haridus- ja Teadusministeeriumi suure riigihanke vastu, mis pidi lahendama mitmed olulised küsimused. Kõigepealt on see hange hästi huvitav, sest see puudutab eesti keele õpetamist vene koolides, teiseks on see innovaatiline (digitaalne õppevara jne) ning sel on ka muid huvitavaid aspekte. Riigihange kuulutati välja novembris ja tundus, et nii suurt tööd – venekeelsete koolide kõikidele klassidele peavad valmima õppevahendid eesti keele õpetamiseks – ei ole võimalik nelja kuuga ära teha, kuid selgub, et see probleem siiski lahendati. Riigihanke võitis OÜ Hevami, kelle tegevusalad äriregistri andmetel on lillede, taimede, seemnete, istikute ja väetiste jaemüük spetsialiseeritud kauplustes ning juuksuri- ja muud iluteenused. Nagu dokumendid näitavad, ei ole sellel osaühingul seni olnud pedagoogilise tegevuse kogemusi. Üleüldse on toimunud detailiderohke menetlemine. Seetõttu on meil haridus- ja teadusministrile mitmeid küsimusi, millele vastamisel tuleb kindlasti appi tema varasem kogemus rahandusministrina, ilmselt on vaja ka tugevaid juriidilisi teadmisi. Aitäh!

Aseesimees Jüri Ratas
Palun Riigikogu kõnetooli Andres Herkeli!

Andres Herkel
Austatud juhataja! Lugupeetud rahvaesindajad! On päris kena, et eile anti siin üle väga laiapõhjaline avaldus seoses Nadia Savtšenkoga. Selle kurva üksikjuhtumi kaudu saab Riigikogu käsitleda ka rahvusvahelist julgeolekuolukorda, mis on meil ehk tähelepanu fookusest pisut välja jäänud. Kaheksa Vabaerakonna fraktsiooni liiget esitavadki nüüd arupärimise peaministrile, mis puudutab ühte teist väga olulist küsimust, mida ei siin ega Eesti avalikkuses üleliia arutatud ei ole. See on torujuhtme Nord Stream 2 võimalik ehitamine meie külje alla, millel on tagajärjed nii Euroopa Liidu energiajulgeolekule kui väga selgelt ka Ukraina tulevikule, kui see torujuhe sellisel kujul ehitatama peaks. Me esitame peaministrile kuus küsimust selle kohta, mida on valitsus naaberriikidega ja Euroopa tasandil Euroopa Komisjonis suheldes selle probleemi teadvustamiseks teinud. Muu hulgas on üks küsimustest seotud sellega, kuidas me kavatseme suurendada Eesti võimekust ja õigusalast kompetentsust, et saaksime Euroopa Liidu energiapoliitika kujundamisel paremini kaasa rääkida, silmas pidades ka peatselt saabuvat Euroopa Liidu eesistumist. Aitäh!

Aseesimees Jüri Ratas
Head ametikaaslased, rohkem kõnesoove ei ole. Olen Riigikogu juhatuse nimel vastu võtnud kolm arupärimist. Riigikogu juhatus otsustab nende edasise menetlemise kodu- ja töökorra seaduse järgi.
Liigume edasi tänase päevakorrapunkti menetlemise juurde. Aga kõigepealt teeme kohaloleku kontrolli.
Kohaloleku kontroll
Kohalolijaks registreerus 90 Riigikogu liiget ja puudub 11.

1. 10:06 Korruptsioonivastase seaduse muutmise seaduse eelnõu (143 SE) kolmas lugemine

Aseesimees Jüri Ratas
Meie tänane päevakorrapunkt on põhiseaduskomisjoni algatatud korruptsioonivastase seaduse muutmise seaduse eelnõu 143 kolmas lugemine. Kas fraktsioonide esindajad soovivad läbirääkimisi pidada? Kõnesoove ei ole, läbirääkimisi ei avata. Alustame lõpphääletuse ettevalmistamist.
Panen lõpphääletusele eelnõu 143. Palun võtta seisukoht ja hääletada!
Hääletustulemused
Poolt 73 Riigikogu liiget, vastuolijaid ega erapooletuid ei ole. Põhiseaduskomisjoni algatatud korruptsioonivastase seaduse eelnõu 143 on seadusena vastu võetud. Esimese päevakorrapunkti käsitlemine on lõpetatud.
Head ametikaaslased, tänane istung on lõppenud. Ma tänan teid ja soovin teile jõudu meie töös!

Istungi lõpp kell 10.07.