10:00 Istungi rakendamine

Aseesimees Jüri Ratas
Tere hommikust, head ametikaaslased! Austatud Riigikogu! Alustame Riigikogu täiskogu III istungjärgu 6. töönädala neljapäevast istungit. Head ametikaaslased, lubage teile soovida jõudu Eesti Vabariigi 99. aasta esimese tööpäeva puhul! Palun kõnetooli neid Riigikogu liikmeid, kes soovivad üle anda eelnõusid või arupärimisi! Palun, Tarmo Tamm!

Tarmo Tamm
Aitäh, juhataja! Head kolleegid! Mul on au anda Keskerakonna fraktsiooni liikmete nimel üle arupärimine majandus- ja taristuminister Kristen Michalile. Arupärimine puudutab puidumassi põletamist. Auvere elektrijaam läks riigile maksma 638 miljonit eurot ja selleks, et jaama väärtus praeguses majandussituatsioonis väga järsult ei langeks ja et tehtud investeeringuid päästa, on valitsus lubanud jaama toorainena kasutada suures koguses puidumassi. Puidu kokkuost suurtes kogustes tõstab paratamatult puidu hinda üle Eesti ja eriti Ida- ja Lääne-Virumaal. Kannatajaks on nii puiduga kütjad kui ka ettevõtted, kes kasutavad puitu toorainena. Ettevõtjate olukorda ei tee kergemaks piirangud, mis Venemaa on kehtestanud oma puidu ekspordile ja mis takistavad puidu sissevedu Venemaalt. Mõne aasta tagune puidumassi põletamine tõstis puidu hinda Eestis keskeltläbi 15% ja Virumaal koguni 40%. Nüüd räägitakse puidu põletamisest kümme korda suuremas mahus, mille peale on osa ettevõtjaid juba investeeringud peatanud. Praegu on Auvere jaama puhul spekuleeritud 3–5 miljoni tihumeetri põletamisest aastas. Arvestada tuleb sellega, et senine raiemaht on Eestis 10 miljonit tihumeetrit ja Eesti metsa juurdekasv on ümmarguselt 12 miljonit tihumeetrit, sellest kasutatavat osa, sh raiejäätmeid, on vaid 8,4 miljonit tihumeetrit. See tähendab, et metsaraie võib hakata ületama metsa juurdekasvu. Härra ministrile on meil kuus küsimust, millele ootame vastust. Aitäh!

Aseesimees Jüri Ratas
Palun Riigikogu kõnetooli Mihhail Korbi!

Mihhail Korb
Lugupeetud Riigikogu esimees! Austatud kolleegid!

Aseesimees Jüri Ratas
Me tervitame kindlasti Riigikogu esimeest.

Mihhail Korb
Tervitused! Soovin Keskerakonna fraktsiooni liikmete nimel üle anda seaduseelnõu. Nimelt me soovime muuta korteriühistute vaidluste korda. Oleme samasuguse eelnõu ka varem sisse andnud, see oli umbes pool aastat tagasi. Siin saalis tekkis selle üle huvitav diskussioon. Samas viidati mitmele eelnõu puudujäägile, mida me üritasime uues eelnõus likvideerida, seda täiendades. Praegu anname selleteemalise eelnõu uuesti üle, et diskussiooni jätkata. Loodame, et seekord läheb paremini, sest tagasiside järgi otsustades tundub, et sellist seadust on tõesti vaja. Korteriühistute esindajad on avaldanud selle eelnõu kohta positiivset arvamust. Ühesõnaga, proovime asjaga uuesti edasi minna. Aitäh teile!

Aseesimees Jüri Ratas
Palun Riigikogu kõnetooli Kalle Pallingu!

Kalle Palling
Austatud juhataja! Head kolleegid! Tsiteerides ühte endist kolleegi, kunagist Riigikogu liiget ja justiitsministrit Rein Langi, ütlen, et annan praegu üle väga hea seaduseelnõu. Nimelt algatavad kolm fraktsiooni ehk IRL-i, Reformierakonna ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon ühistranspordiseaduse muutmise seaduse eelnõu, mis reguleerib ära valdkonna, mida Eestis ja kogu maailmas iseloomustab suur tarbijate nõudlus. Jutt käib jagamismajandusest, täpsemalt sõidu jagamisest ja kokkuleppeveost. Eesti on tõenäoliselt üks esimesi riike Euroopa Liidus ja maailmas laiemalt, kes selle valdkonna nii innovatiivselt oma regulatsioonidesse sisse viib ja oma regulatsioonid kaasajastab. Oleme kindlalt selles valdkonnas üks maailma liidreid, kui mitte kõige suurem liider. Aitäh tähelepanu eest! Täpsemalt arutame seda majanduse valdkonda juba kell 12 algaval jagamismajanduse konverentsil meie konverentsisaalis. Olete sinna kõik kuulama oodatud. Ning veel kord aitäh kolleegidele, kes olid nõus sellele eelnõule allkirja andma! (Aplaus.)

Aseesimees Jüri Ratas
Head ametikaaslased! Rohkem kõnesoove ei ole. Olen Riigikogu juhatuse nimel vastu võtnud kaks eelnõu ja ühe arupärimise ning vastavalt meie kodu- ja töökorra seadusele otsustab Riigikogu juhatus nende edasise menetlemise. Viime nüüd läbi kohaloleku kontrolli.
Kohaloleku kontroll
Kohalolijaks registreerus 79 Riigikogu liiget, puudub 22.

1. 10:07 Advokatuuriseaduse muutmise seaduse eelnõu (164 SE) kolmas lugemine

Aseesimees Jüri Ratas
Asume tänase päevakorra juurde. Esimene ja ainuke päevakorrapunkt on Vabariigi Valitsuse algatatud advokatuuriseaduse muutmise seaduse eelnõu 164 kolmas lugemine. Kas fraktsioonide esindajad soovivad avada läbirääkimisi? Kõnesoove ei ole, läbirääkimisi ei avata. Võime minna lõpphääletuse ettevalmistamise juurde.
Panen lõpphääletusele eelnõu 164. Palun võtta seisukoht ja hääletada!
Hääletustulemused
Tulemusega poolt 69, vastu 1 ja 6 erapooletut on Vabariigi Valitsuse algatatud advokatuuriseaduse muutmise seaduse eelnõu 164 seadusena vastu võetud. Selle päevakorrapunkti käsitlemine on lõppenud.
Head ametikaaslased, meie tänane istung on lõppenud. Tänan teid ja soovin teile jõudu meie töös!

Istungi lõpp kell 10.08.