10:00 Istungi rakendamine

Aseesimees Jüri Ratas
Tere hommikust, head ametikaaslased! Alustame Riigikogu täiskogu IX istungjärgu esimese töönädala neljapäevast istungit.

1. 10:00 Riigikohtu liikme Viive Ligi ametivanne

Aseesimees Jüri Ratas
Head ametikaaslased! Kõigepealt on meil võimalik ära kuulata Riigikohtu liikme Viive Ligi ametivanne. Palun Riigikogu kõnetooli oma ametivannet andma Riigikohtu liikme proua Viive Ligi!

Riigikohtu liige Viive Ligi
Austatud Riigikogu! Tõotan jääda ustavaks Eesti Vabariigile ja tema põhiseaduslikule korrale. Tõotan mõista õigust oma südametunnistuse järgi kooskõlas Eesti Vabariigi põhiseaduse ja seadustega. (Aplaus.)

2. 10:01 Istungi rakendamine

Aseesimees Jüri Ratas
Palun nüüd kõnetooli neid Riigikogu liikmeid, kes soovivad üle anda eelnõusid või arupärimisi! Ken-Marti Vaher, palun!

Ken-Marti Vaher
Austatud juhataja! Lugupeetud Riigikogu liikmed! Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsioon algatab Riigikogu valimise seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu, mille põhieesmärk on takistada avalike vahendite varjatud kasutamist valimisreklaamiks. Eelnõu on algatatud selleks, et lahendada probleemi, mida me oleme päris hulga aastate jooksul näinud üsna mitmes omavalitsuses, eelkõige Tallinna linnas. Tallinna linnavõim sisuliselt kasutab avalikku raha korruptiivselt, selleks et osta täiendavalt ja konkurentsivabalt vahendeid oma erakonna kandidaatide ja oma erakonna reklaamimiseks. Meie eesmärk on panna piir säärasele maksumaksja raha väärkasutamisele ja näha ette ka sanktsioonid selle eest, kui aktiivse valimisagitatsiooni ajal avaldatakse mis tahes vormis reklaame ja trükiseid ning kasutatakse meediateenuseid. See ei puuduta mitte ainult kohaliku omavalitsuse valimisi, vaid ka Riigikogu ja Euroopa Parlamendi valimisi. Me oleme erinevate valimiste eel näinud, et omavalitsused teevad maksumaksja rahaga sisuliselt varjatud kujul reklaami oma kandidaatidele, mis ei ole kindlasti mitte õiguskohane ja seadustele vastav. Sellele juhtis tähelepanu ka Riigikontroll oma eile avaldatud auditis. Ma loodan, et tuleb asjalik ja põhjalik arutelu selle eelnõu üle. Aitäh!

Aseesimees Jüri Ratas
Rohkem kõnesoove ei ole. Olen Riigikogu juhatuse nimel vastu võtnud ühe eelnõu ning vastavalt meie kodu- ja töökorra seadusele otsustab Riigikogu juhatus selle edasise menetlemise.
Head ametikaaslased, teeme kohaloleku kontrolli.
Kohaloleku kontroll
Kohalolijaks registreerus 79 Riigikogu liiget, puudub 22.
Tänase päevakorra täpsustamine on seotud sellega, et päevakorrapunkti nr 1 raames teeb eelnõu 815 kohta ettekande põhiseaduskomisjoni esimees Rait Maruste.

3. 10:05 Riigikogu otsuse "Riigikohtu liikme Ott Järvesaare kohtunikuametist vabastamine" eelnõu (815 OE) esimene lugemine

Aseesimees Jüri Ratas
Liigume nüüd tänase päevakorra juurde. Esimene päevakorrapunkt on Riigikohtu esimehe Priit Pikamäe esitatud Riigikogu otsuse "Riigikohtu liikme Ott Järvesaare kohtunikuametist vabastamine" eelnõu 815 esimene lugemine. Palun ettekandeks kõnetooli põhiseaduskomisjoni esimehe Rait Maruste!

Rait Maruste
Austatud istungi juhataja! Head kolleegid! Riigikogu otsuse "Riigikohtu liikme Ott Järvesaare kohtunikuametist vabastamine" eelnõu 815 esitas Riigikohtu esimees Priit Pikamäe tänavu 5. detsembril. Komisjon arutas seda eelnõu 16. detsembril ja märkis, et Ott Järvesaar soovib omal algatusel saada vabastatud Riigikohtu liikme ametist alates 1. maist. Seda seoses sellega, et ta soovib minna kohtunikupensionile ehk siis kohtuniku väljateenitud aastate pensionile. Eelnõu varast esitamist Riigikohtu esimehele põhjendas Riigikohtu esimees sellega, et nii jääb piisavalt aega uue kandidaadi leidmiseks ja kui üks kohtunik lahkub, siis on teine juba asemele astumas. Me otsustasime komisjonis niimoodi: teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu istungi päevakorda 15. jaanuaril s.a ja panna eelnõu lõpphääletusele. See otsus oli üksmeelne. Algul määras komisjon ettekandjaks põhiseaduskomisjoni liikme Väino Linde, aga ta ei saanud täna seda esitleda, seetõttu teen seda mina. Aitäh teile!

Aseesimees Jüri Ratas
Head ametikaaslased, kas teil on ettekandjale küsimusi? Ei ole. Hea ettekandja, ma tänan teid! Kas fraktsioonide esindajad soovivad avada läbirääkimisi? Kõnesoove ei ole, läbirääkimisi ei avata. Juhtivkomisjoni ettepanek on viia täna läbi eelnõu 815 lõpphääletus. Alustame lõpphääletuse ettevalmistamist.
Panen lõpphääletusele eelnõu 815. Palun võtta seisukoht ja hääletada!
Hääletustulemused
Poolt hääletas 67 Riigikogu liiget, vastuolijaid ega erapooletuid ei ole. Riigikohtu esimehe Priit Pikamäe esitatud Riigikogu otsuse "Riigikohtu liikme Ott Järvesaare kohtunikuametist vabastamine" eelnõu 815 on otsusena vastu võetud. Tänase päevakorrapunkti käsitlemine on lõppenud.
Head ametikaaslased, meie tänane istung on lõppenud. Ma tänan teid ja soovin teile jõudu meie töös!

Istungi lõpp kell 10.08.