Calendar

Select a date rangeOpen Calendar

From:

To:

Close X

View Results:

Find a verbatim record

Search using the left date panel to select a period, and other filters below.

Find a verbatim record

Cancel

Sessions and verbatim records, 21.02.2018 - 10.04.2018

10.04.2018
10.04.2018 / 10:00 XIII Riigikogu , VII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:00 Istungi rakendamine

10:01 Pühade ja tähtpäevade seaduse muutmise seaduse eelnõu (591 SE) esimene lugemine

09.04.2018
09.04.2018 / 15:00 XIII Riigikogu , VII istungjärk , Täiskogu arupärimised, vaba mikrofon esmaspäev Read more

15:00 Istungi rakendamine

15:00 Riigikogu liikme Enn Mere ametivanne

15:01 Riigikontrolör Janar Holmi ametivanne

15:02 Istungi rakendamine

15:06 Arupärimine puidurafineerimistehase püstitamiseks ja selle toimimiseks vajaliku taristu rajamiseks riigi eriplaneeringu algatamise kohta (nr 422)

16:29 Arupärimine õigusliku järjepidevuse kahtluse alla seadmise ja venetumise kohta (nr 423)

17:35 Arupärimine üldhooldusteenuse osutamise kohta väljaspool kodu (nr 419)

 18:49 Vaba mikrofon

06.04.2018—08.04.2018
NO SESSIONS 06.04.2018—08.04.2018
05.04.2018
05.04.2018 / 10:00 XIII Riigikogu , VII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:00 Istungi rakendamine

10:04 Riigikogu otsuse "Riigikogu otsuse "Vahemere Liidu Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamine" muutmine" eelnõu (601 OE) esimene lugemine

04.04.2018
04.04.2018 / 14:00 XIII Riigikogu , VII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

14:00 Istungi rakendamine

14:02 Liiklusseaduse § 34¹ täiendamise seaduse eelnõu (480 SE) kolmas lugemine

14:07 Käibemaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (556 SE) kolmas lugemine

14:08 Isikut tõendavate dokumentide seaduse ning väljasõidukohustuse ja sissesõidukeelu seaduse muutmise seaduse (Euroopa tagasisaatmise reisidokument) eelnõu (585 SE) kolmas lugemine

14:10 Isikut tõendavate dokumentide seaduse muutmise seaduse (digitaalse isikutunnistuse kehtivusaeg) eelnõu (569 SE) teine lugemine

14:12 Konsulaarseaduse ja isikut tõendavate dokumentide seaduse muutmise seaduse eelnõu (584 SE) teine lugemine

14:14 Kaitseliidu seaduse ja tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (593 SE) teine lugemine

14:21 Eesti Haigekassa seaduse ja ravikindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (602 SE) esimene lugemine

15:24 Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning tubakaseaduse muutmise seaduse eelnõu (595 SE) esimene lugemine

04.04.2018 / 13:00 XIII Riigikogu , VII istungjärk , Infotund, kolmapäev Read more

13:00 Infotund

13:03 Venelaste lojaalsus

13:14 Pensionid

13:24 Võõrtööjõud

13:36 Sünnitusosakondade sulgemine Põlvas ja Valgas

03.04.2018
03.04.2018 / 10:00 XIII Riigikogu , VII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:00 Istungi rakendamine

10:03 Riigikogu otsuse "Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele seoses tulumaksu osalise suunamisega vabaühendustele maksumaksja poolt" eelnõu (589 OE) esimene lugemine

02.04.2018
02.04.2018 / 15:00 XIII Riigikogu , VII istungjärk , Täiskogu arupärimised, vaba mikrofon esmaspäev Read more

15:00 Istungi rakendamine

15:09 Arupärimine külade õiguse kohta muuta halduskuuluvust (nr 416)

15:50 Arupärimine tasuta riigi õigusabi korraldamise kohta (nr 417)

16:41 Vaba mikrofon

23.03.2018—01.04.2018
NO SESSIONS 23.03.2018—01.04.2018
22.03.2018
22.03.2018 / 10:00 XIII Riigikogu , VII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:00 Istungi rakendamine

10:05 Riigikogu juhatuse valimised

21.03.2018
21.03.2018 / 14:00 XIII Riigikogu , VII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

14:00 Istungi rakendamine

14:06 Riigikaitseliste sundkoormiste seaduse muutmise seaduse eelnõu (572 SE) kolmas lugemine

14:08 Riigivaraseaduse muutmise seaduse eelnõu (570 SE) kolmas lugemine

14:10 Eesti Vabariigi ja Luksemburgi Suurhertsogiriigi vahelise andmete ja infosüsteemide majutamise kokkuleppe ratifitseerimise seaduse eelnõu (563 SE) teine lugemine

14:13 Liiklusseaduse § 34¹ täiendamise seaduse eelnõu (480 SE) teise lugemise jätkamine

14:21 Käibemaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (556 SE) teine lugemine

14:25 Isikut tõendavate dokumentide seaduse ning väljasõidukohustuse ja sissesõidukeelu seaduse muutmise seaduse (Euroopa tagasisaatmise reisidokument) eelnõu (585 SE) teine lugemine

14:33 Töölepingu seaduse ning perehüvitiste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (596 SE) esimene lugemine

15:19 Küberturvalisuse seaduse eelnõu (597 SE) esimene lugemine

15:56 Kaitseväe korralduse seaduse muutmise ja sellest tulenevalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (594 SE) esimene lugemine

16:13 Karistusseadustiku muutmise seaduse eelnõu (561 SE) esimene lugemine

21.03.2018 / 13:00 XIII Riigikogu , VII istungjärk , Infotund, kolmapäev Read more

13:00 Infotund

13:01 Päästjate palgad

13:10 Riigivalitsemise reform

13:19 Tallinna–Helsingi tunnel

13:27 Hinnangud Eesti eelarvepoliitikale

13:35 Koori-, orkestri- ja tantsujuhtide pöördumine

13:45 Baltimaade ja Poola ühine põllumajanduspoliitika tulevikku käsitlev ühisdeklaratsioon

13:54 Kaubalaevad Eesti lipu alla

20.03.2018
20.03.2018 / 10:00 XIII Riigikogu , VII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:00 Istungi rakendamine

10:04 Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (578 SE) esimene lugemine

19.03.2018
19.03.2018 / 15:00 XIII Riigikogu , VII istungjärk , Täiskogu arupärimised, vaba mikrofon esmaspäev Read more

15:00 Istungi rakendamine

15:06 Vaba mikrofon

16.03.2018—18.03.2018
NO SESSIONS 16.03.2018—18.03.2018
15.03.2018
15.03.2018 / 10:00 XIII Riigikogu , VII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:00 Istungi rakendamine

10:01 Olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Eesti keel kui riiklik taristu" arutelu

13:08 Kaitseliidu seaduse ja tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (593 SE) esimene lugemine

14.03.2018
14.03.2018 / 14:00 XIII Riigikogu , VII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

14:00 Istungi rakendamine

14:01 Sotsiaalhoolekande seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (558 SE) kolmas lugemine

14:16 Vedelkütuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (536 SE) kolmas lugemine

14:18 Piiriülese õhusaaste kauglevi 1979. aasta konventsiooni raskmetallide protokolli 2012. aasta muudatuste heakskiitmise seaduse eelnõu (568 SE) teine lugemine

14:24 Euroopa Metsainstituudi konventsiooniga ühinemise seaduse eelnõu (567 SE) teine lugemine

14:33 Riigivaraseaduse muutmise seaduse eelnõu (570 SE) teine lugemine

14:39 Välismaalaste seaduse muutmise seaduse eelnõu (590 SE) esimene lugemine

15:32 Konsulaarseaduse ja isikut tõendavate dokumentide seaduse muutmise seaduse eelnõu (584 SE) esimene lugemine

15:51 Mõõteseaduse eelnõu (566 SE) esimene lugemine

16:00 Elektrituruseaduse ja energiamajanduse korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (576 SE) esimene lugemine

16:25 Karistusseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse (väärteokaristuste reform, EL-i õigusest tulenevad rahatrahvid) eelnõu (586 SE) esimene lugemine

17:19 Advokatuuriseaduse, kohtute seaduse, kohtutäituri seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (583 SE) esimene lugemine

14.03.2018 / 13:00 XIII Riigikogu , VII istungjärk , Infotund, kolmapäev Read more

13:00 Infotund

13:01 Opositsiooni õigused

13:07 HEV-laste õpe

13:16 Eesti osalemine 2020. aasta Dubai maailmanäitusel (Expo)

13:25 Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muudatuste rakendamine

13:32 Välispoliitika ja partnerlus

13:39 Eestikeelne kõrgharidus

13:48 Riigi infosüsteemi arendused

13.03.2018
13.03.2018 / 10:00 XIII Riigikogu , VII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:00 Istungi rakendamine

10:01 Eesti Vabariigi hümni seaduse eelnõu (577 SE) esimene lugemine

12.03.2018
12.03.2018 / 15:00 XIII Riigikogu , VII istungjärk , Täiskogu arupärimised, vaba mikrofon esmaspäev Read more

15:00 Istungi rakendamine

15:05 Arupärimine erastamisest laekuva raha kasutamise seaduse muutmise eelnõu kohta (nr 414)

15:39 Arupärimine Riigimetsa Majandamise Keskuse tegevuse kohta (nr 415)

17:01 Vaba mikrofon

09.03.2018—11.03.2018
NO SESSIONS 09.03.2018—11.03.2018
08.03.2018
08.03.2018 / 10:00 XIII Riigikogu , VII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:00 Istungi rakendamine

10:04 "Kriminaalpoliitika arengusuunad aastani 2018". 2017. aasta täitmise aruanne

07.03.2018
07.03.2018 / 14:00 XIII Riigikogu , VII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

14:00 Istungi rakendamine

14:06 Hädaolukorra seaduse, maksukorralduse seaduse ja riigikaitseliste sundkoormiste seaduse muutmise seaduse (riigikaitselise töökohustuse arvestus) eelnõu (571 SE) kolmas lugemine

14:08 Riigikogu otsuse "Janar Holmi riigikontrolöri ametisse nimetamine" eelnõu (582 OE) esimene lugemine

14:42 Riigikaitseliste sundkoormiste seaduse muutmise seaduse eelnõu (572 SE) teine lugemine

14:47 Sotsiaalhoolekande seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (558 SE) teine lugemine

15:43 Vedelkütuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (536 SE) teine lugemine

15:58 Väärteomenetluse seadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (580 SE) esimene lugemine

07.03.2018 / 13:00 XIII Riigikogu , VII istungjärk , Infotund, kolmapäev Read more

13:00 Infotund

13:01 Alkoholism

13:10 Puidurafineerimistehase eriplaneering

13:19 Tulumaksusüsteemi mõjuanalüüs

13:27 Rohumaadelt niidetud heksli koristamisest 2019. aastal

13:33 Praamiühendus Hiiumaa ja mandri vahel

13:43 Ühistranspordi korraldamine

13:51 Kõrghariduse ning teadus- ja arendustegevuse rahastamine

06.03.2018
06.03.2018 / 10:00 XIII Riigikogu , VII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:00 Istungi rakendamine

10:01 Olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Kuidas eakana hakkama saada – hoolduskindlustuse loomine?" arutelu

13:23 Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (574 SE) esimene lugemine

05.03.2018
05.03.2018 / 15:00 XIII Riigikogu , VII istungjärk , Täiskogu arupärimised, vaba mikrofon esmaspäev Read more

15:00 Istungi rakendamine

15:10 Arupärimine vanemaealiste tööhõive kohta (nr 412)

16:11 Arupärimine tervisekeskuste investeeringutoetuste kohta (nr 413)

17:14 Arupärimine mahepõllumajanduse kohta (nr 418)

18:04 Vaba mikrofon

23.02.2018—04.03.2018
NO SESSIONS 23.02.2018—04.03.2018
22.02.2018
22.02.2018 / 10:00 XIII Riigikogu , VII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:00 Istungi rakendamine

10:05 Riigikogu avalduse "Tänuavaldus Eesti Vabariigi loojatele, kaitsjatele, hoidjatele ja taastajatele" eelnõu (588 AE) esimene lugemine

21.02.2018
21.02.2018 / 14:00 XIII Riigikogu , VII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

14:00 Istungi rakendamine

14:01 Vabariigi Valitsuse ülevaade Euroopa stabiilsusmehhanismi antud stabiilsustoetustest ja Eesti Vabariigi osalemisest Euroopa stabiilsusmehhanismis

14:45 Isikut tõendavate dokumentide seaduse muutmise seaduse (digitaalse isikutunnistuse kehtivusaeg) eelnõu (569 SE) esimene lugemine

15:07 Isikut tõendavate dokumentide seaduse ning väljasõidukohustuse ja sissesõidukeelu seaduse muutmise seaduse (Euroopa tagasisaatmise reisidokument) eelnõu (585 SE) esimene lugemine

21.02.2018 / 13:00 XIII Riigikogu , VII istungjärk , Infotund, kolmapäev Read more

13:00 Infotund

13:01 Järjepidevuse põhimõte

13:09 Rail Baltic

13:15 Elanikkonna kaitse

13:24 Sõltumatu informatsiooni levik Eesti territooriumil

13:31 "Eesti Vabariik 100" logo

13:39 Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi roll puidurafineerimistehase planeerimisel

13:45 Laiapindne riigikaitse

13:51 Muud küsimused