Calendar

Select a date rangeOpen Calendar

From:

To:

Close X

View Results:

Find a verbatim record

Search using the left date panel to select a period, and other filters below.

Find a verbatim record

Cancel
Verbatim reports of proceedings: 73Open/Close results
02.12.2019 / 15:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu arupärimised, vaba mikrofon esmaspäev Read more

15:04 Kogumispensionide seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse (kohustusliku kogumispensioni reform) eelnõu (108 SE) esimene lugemine

Yoko Alender: Aitäh, austatud eesistuja! Hea minister! Te rõhutasite mitu korda, et see on väärtuspõhine reform, mille eesmärk on liberaalne – ja võib tõesti öelda, nagu kolleeg Kross ütles –, lausa libertaarne vabaduse määra suurendamine. Ainus konkreetne mõju, mida te ise eelnõu esitades ennustasite, on see, et... Read more

Yoko Alender: Aitäh, hea juhataja! Hea minister! Tsiteerin kõigepealt teid: "Reformiga võib kaasneda riigieelarvele pikaajaline tulu sissemaksete peatamisest maksimaalselt 400 miljoni euro ulatuses ja ühekordne tulu raha väljavõtmisest maksimaalselt 1 miljardi euro ulatuses, see on siis tulumaksu suurenemine ja k... Read more

13.11.2019 / 14:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

14:30 2020. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (82 SE) teine lugemine

Yoko Alender: Aitäh, austatud aseesimees! Hea ettekandja! Ma jätkan kolleeg Mart Võrklaeva algatatud ressursitõhususe meetme teemat. Nimelt on needsamad 12 organisatsiooni, nende hulgas kõik Eesti suuremad ja ka väiksemad kaubanduse ja tööstuse esindajad, tõesti teinud väga põhjaliku pöördumise ja selgitanud ka v... Read more

Yoko Alender: Aitäh, austatud aseesimees! Hea ettekandja! Eesti toetab Euroopa Liidu eesmärki saavutada aastaks 2050 süsinikuneutraalsus. Euroopa Liidu järgmise aasta eelarvet on lausa nimetatud kliimaeelarveks. Seega kõik need teemad on prioriteetsed, ja seda ka seetõttu, et teadlased on tõdenud ja selgelt välja... Read more

Yoko Alender: Austatud aseesimees! Head kolleegid! Inimesed, kes te ehk jälgite meid interneti vahendusel! Jätkan siit, kus kolleeg Keit lõpetas. Ka mina olen murelik, ja olen murelik eelkõige tuleviku pärast. Kunagi, kui ma otsustasin poliitikasse tulla, tegin ma seda just sellel põhjusel, et mulle tundus, et me... Read more

06.11.2019 / 12:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

12:02 Koalitsioonilepingu täitmine

Yoko Alender: Aitäh, hea koosoleku juhataja! Hea peaminister! Läksite oma teemaga väga laiali. Tuleks tagasi teie koalitsioonipartneri ja tema väärtuste juurde. Ütlesite kunagi, et EKRE väärtustega te koostööd ei tee. Tänaseks on, ma arvan, meile kõigile selge, et EKRE-l pole mingeid väärtusi. See, millega nad te... Read more

05.11.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:00 Istungi rakendamine

Yoko Alender: Tere hommikust, head kolleegid! Lugupeetud istungi juhataja! Kliimamuutused on viimasel ajal palju tähelepanu saanud. Aga küsimus on, mida meist igaüks saab teha. Üks valdkond, kus saavad hästi kokku meie igaühe panus, tarbimine ja tootmine, on ringmajandus. Teatavasti Eestis on kahjuks olmejäätmete... Read more

16.10.2019 / 14:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

14:02 Atmosfääriõhu kaitse seaduse muutmise seaduse eelnõu (54 SE) teine lugemine

Yoko Alender: Aitäh, austatud juhataja! Hea ettekandja! Meil on siin infotunnis olnud ministritega juttu Eesti võimalustest kliimaeesmärkidesse panustada. See oli kindlasti hea ettepanek. Kas te teeksite Riigikogu liikmetele enne, kui me muudatusettepanekut hääletame, ka ülevaate, milline on meie praegune seis kl... Read more

09.10.2019 / 14:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

16:06 Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ning erakooliseaduse muutmise seaduse eelnõu (39 SE) esimene lugemine

Yoko Alender: Aitäh, austatud istungi juhataja! Hea ettekandja! Kui komisjonis oli liikmeid, kes olid eelnõu suhtes kriitilised, või ministeeriumiametnikud just seda viisi seda riigi kontrolli rakendada ei toetanud, siis millised olid need alternatiivsed viisid, mida välja pakuti? Kas üldse pakuti välja mingeid a... Read more

Yoko Alender: Aitäh, austatud istungi juhataja! Hea ettekandja! Me menetleme siin samal ajal ka põhikooli lõpueksamite kaotamist. Mulle tundub, et on siiski põhjendatud mure, et me ei suuda tagada Eesti ühtluskooli ühtlast kvaliteeti, seda parimat haridust, mida kõik meie lapsed elukohast sõltumata väärivad. Kas ... Read more

17:20 Keskkonnaseadustiku üldosa seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (55 SE) esimene lugemine

Yoko Alender: Aitäh, austatud istungi juhataja! Hea ettekandja! Meie poole on selle eelnõu menetluse käigus pöördunud ka Eesti vesiviljelejad ehk kalakasvatajad, kes on teinud ettepaneku vabastada vesiviljelejad saastetasu maksmisest. Kuidas te sellesse ettepanekusse suhtute ja kas seda on ministeeriumis juba aru... Read more

Yoko Alender: Aitäh, austatud istungi juhataja! Hea minister! Küsin veel kaevandamislubade kohta. Mis selle kaalutluse taga on, et jätta edaspidi välja kohaliku omavalitsuse arvamus või keeldumine üldgeoloogilise uurimistöö loa mitteväljastamise põhjuste seast? Mis need tagamaad on ja kuidas ikkagi see kohaliku o... Read more

09.10.2019 / 12:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

12:08 Inimõigused

Yoko Alender: Aitäh, hea juhataja! Austatud peaministri ülesannetes Mart Helme! Juba aastal 2015 leppis suur osa maailma riike ÜRO katuse all kokku kestliku arengu eesmärgid. Jutt on vahenditest, mille abil me saame tegelikult tagada selle, et me üldse saame inimeste õigusi kaitsta, sh laste õigusi, tulevaste täi... Read more

Yoko Alender: Et teid informeerida, hea Mart Helme, ma kinnitan, et need kriteeriumid on absoluutselt paigas. Soovitan teil tutvuda näiteks Maailma Meteoroloogia Organisatsiooni juhi, Soome professori andmetega. Ta pidas meile selsamal eesistumise üritusel väga hea loengu. Alla 1,5 kraadi soojenemist on see, mis ... Read more

26.09.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:05 Tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (14 SE) esimene lugemine

Yoko Alender: Aitäh, austatud aseesimees! Austatud ettekandja! Küsimus on just nimelt selles, kuidas motiveerida inimesi töötama ka kõrges eas, et nad saaksid selle eest ka n-ö ametlikku palka. Minu kõrvu on jõudnud palju olukordi, kus vanemas eas pensioniealised ei tahagi enam ametlikku palka. Kas on võimalik ko... Read more

23.09.2019 / 15:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu arupärimised, vaba mikrofon esmaspäev Read more

15:05 Kodakondsuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (58 SE) esimene lugemine

Yoko Alender: Aitäh! Huvitav diskussioon. Mulle tundub, et ka valitsuse nägu hakkab siit välja kooruma, et kas see on nüüd selline nullvariantide valitsus või selline vabatahtlike valikute valitsus. Pensionisüsteemi te ka väidetavalt ei lammuta, vaid see muutub vabatahtlikuks. Tänase diskussiooni tulemusel ei ole... Read more

Yoko Alender: Aitäh, hea koosoleku juhataja! Hea minister! Te oma põhjendustes, miks te ei toeta Reformierakonna eelnõu ülemineku kohta ühtsele eestikeelsele haridussüsteemile, viitasite sellele, et pole piisavalt õpetajaid. Samal ajal tahate nüüd panna paralleelselt eestikeelse ja venekeelse õpetaja klassi ette.... Read more

17.09.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:02 Õiguskantsleri 2018.–2019. aasta tegevuse ülevaade

Yoko Alender: Aitäh, hea istungi juhataja! Austatud õiguskantsler! Jätkaks pensionisüsteemi lõhkumise mõjude teemal. Te olete oma ametis ka lasteombudsman. Ma tahaksin küsida sellest lähtuvalt. See muudatus hakkab ju puudutama ka tänaseid lapsi ja noori, kuna kehtivate seaduste kohaselt on lastel kohustus oma van... Read more

11.09.2019 / 12:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

13:18 Väikeettevõtlus

Yoko Alender: Aitäh, hea juhataja! Austatud minister, rõõm esmakordselt kohtuda! Soovin küsida, kas te toetate oma erakonnakaaslase siseminister Mart Helme plaani lõpetada Eesti ja Ukraina vaheline viisavabadus, et ukrainlased edaspidi Eestisse tulles ei saaks seda teha viisavabalt. Read more

13:38 Eelarve

Yoko Alender: Aitäh, hea juhataja! Lugupeetud peaminister! Teame, et teie koalitsioonipartnerid soovivad piirata vähemusorganisatsioonide rahastamist riigi poolt. Kas te arvate, et me peaksime näiteks eelarve ja Hasartmängumaksu Nõukogu kaudu jätkuvalt toetama LGBT-ühinguid? Read more

10.09.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:06 Riigikogu otsuse "Ettepanek Vabariigi Valitsusele Eesti alus- ja koolihariduse ühtseks ja eestikeelseks muutmiseks" eelnõu (2 OE) esimene lugemine

Yoko Alender: Aitäh, hea istungi juhataja! Austatud Jürgen Ligi! Peaminister on koalitsioonilepet tutvustades ja ka hiljem Riigikogu poole pöördudes korduvalt rõhutanud, kuidas tema valitsus seisab nende eest, kes on seni tundnud, et nende eest ei ole seistud. Inimarengu aruanne kinnitab, et parema sotsiaal-majan... Read more

Yoko Alender: Aitäh, hea istungi juhataja! Lugupeetud Aadu Must! Ma pakun võimaluse tulla tagasi komisjonis toimunu juurde. Te vist ei maininud, missugune oli hääletustulemus. Read more

30.08.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , Riigikogu erakorraline istungjärk Read more

10:07 44 Riigikogu liikme esitatud kirjalik nõue umbusalduse avaldamiseks peaminister Jüri Ratasele

Yoko Alender: Aitäh! Hea peaminister! Mõni tsitaat viimasest ajast, mõni viide olukorrale. EKRE minister ütles, et ta väljendas Euroopa Liidu rahandusministrite kohtumisel Eesti valitsuses väga põhjalikult läbiarutatud seisukohta. Peaminister lükkas "Aktuaalse kaamera" eetris selle väite ümber: "Ei, valitsuse sei... Read more

Yoko Alender: Aitäh! Hea peaminister! Te kasutasite mitu korda väljendit "laastud lendavad". Te viitasite ilmselt sellele tööle, mida seni on tehtud Eesti ülesehitamisel. Teie juhtimisel lammutati maksusüsteem ja Eesti rahvusvaheline kuvand ning peatselt lammutatakse ka pensionisüsteem ja – see on võib-olla kõige... Read more

15.05.2019 / 12:00 XIV Riigikogu , I istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

13:19 Siseministri haldusalas toimuv

Yoko Alender: Aitäh, hea koosoleku juhataja! Hea Mart Helme peaministri ametis! Küsimus puudutab lähisuhtevägivalda, see kuulub samuti teie kui siseministri haldusalasse. Ühe teie erakonna ministrikandidaadi väidetavate tegude tõttu tuli see teema taas kord väga valusalt Eesti avalikkuse ette. See, et need asjad ... Read more

Yoko Alender: Aitäh, hea koosoleku juhataja! Hea Mart Helme! Rääkisite ühele eelmisele küsimusele vastates oma soojadest sidemetest Varro Vooglaiu ja tema juhitava sihtasutuse ning nende maailmavaatega. Selle sihtasutuse esindaja on öelnud ja ka teie ise olete kahetsusväärselt maininud, et seda teemat, mis oli õh... Read more

08.05.2019 / 12:00 XIV Riigikogu , I istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

12:54 Pensionipoliitika

Yoko Alender: Mis põhjusel te lõpetate küsimuste käsitlemise, kui meil on üle poole ajast veel ees? Kas te arvate, et viimased küsimused peavad saama rohkem aega? Meil on huvilisi, kes soovivad küsida, veel ju. Read more

13:41 Muud küsimused

Yoko Alender: Aitäh, hea juhataja! Austatud minister Tanel Kiik! Soovin esitada küsimuse. Aga kõigepealt, te olete olnud poliitikas kogu oma täiskasvanuea ja olete kindlasti väga ambitsioonikas. Mul oli tõesti täna kahju vaadata, kuidas te nägite vaeva, et pisendada neid viimase aja sündmusi politoloogia vallas, ... Read more

17.04.2019 / 14:00 XIV Riigikogu , I istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

14:02 Peaministrikandidaat Jüri Ratasele volituste andmine Vabariigi Valitsuse moodustamiseks

Yoko Alender: Aitäh, hea koosoleku juhataja! Hea peaministrikandidaat! Ütlesite enne valimisi, et te ei tee EKRE-ga nende väärtuste korral koostööd, ja kordasite seda tänagi omal moel üle. Te seisate siin ja palute rahvaesindajate usaldust. EKRE väärtused ei ole muutunud, ometi otsustasite hakata EKRE võimule too... Read more

Yoko Alender: Aitäh, hea koosoleku juhataja! Hea peaministrikandidaat! Mulle tundub, et see koalitsioonileping on teie jaoks nagu viigileht. Samas arvan, et sellest on aru saanud ka teie koalitsioonipartnerid, ja mõned ministrikandidaadid on väljendanud selgelt, et nad kavatsevad teha asju muid kanaleid kasutades... Read more

13.02.2019 / 14:00 XIII Riigikogu , IX istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

21:35 Muinsuskaitseseaduse eelnõu (684 SE) teine lugemine

Yoko Alender: Head muinsuskaitsehuvilised! Head kolleegid! Hea juhataja! Ma olen suures osas Aaduga täiesti päri. Miks ma tahtsin täna siia tulla? Ma arvan, et me oleme kultuurikomisjonis teinud ära päris suure töö. Alustuseks tahan öelda ka omalt poolt aitäh meie headele ametnikele eesotsas Angelikaga. Aga lähen... Read more

23:05 Eesti Kunstiakadeemia seaduse eelnõu (730 SE) teine lugemine

Yoko Alender: Austatud juhataja! Head kolleegid! Jutt on üsna sarnane. 730 SE teine lugemine, Eesti Kunstiakadeemia seadus. Vabariigi Valitsus algatas Eesti Kunstiakadeemia seaduse eelnõu 2018. aasta 15. oktoobril. Eelnõu eesmärk on kehtestada kunstiakadeemia seadus, millega nähakse ette ülikooli eesmärk, ülesa... Read more

23:09 Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia seaduse eelnõu (728 SE) teine lugemine

Yoko Alender: Hea juhataja! Head kolleegid! Üllatusi mul teile ei ole, küll aga annan teada, et  Vabariigi Valitsus algatas Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia seaduse eelnõu 2018. aasta 15. oktoobril. Eelnõuga tahetakse kehtestada Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia seadus, millega nähakse ette ülikooli eesmärk, üle... Read more

30.01.2019 / 14:00 XIII Riigikogu , IX istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

15:26 Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu (799 SE, ühendatud eelnõud 505 SE ja 729 SE) teine lugemine

Yoko Alender: Aitäh, hea juhataja! Hea ettekandja! Komisjonis oli kindlasti juttu ka sellest, kas edaspidi võiksime liikuda sinna, et see pädevus, mille nende olukordade lahendamiseks peaksid andma kas eraldi koolitused või täienduskoolitused õpetajatele, võiks kujuneda õpetajakoolituse lahutamatu osana. Aga lähe... Read more

Yoko Alender: Aitäh, hea juhataja! Hea ettekandja! Mis puudutab seda kompetentsi, pädevust olla kontrollija ehk isik, kellel seaduse kohaselt on see õigus, siis kas seda pädevust peaks kuidagimoodi kirjeldama ka õpetajate kutsestandardis? Kas sellest on juttu olnud? Kas eelnõu või seletuskiri käsitleb seda? ... Read more

10.12.2018 / 15:00 XIII Riigikogu , VIII istungjärk , Täiskogu arupärimised, vaba mikrofon esmaspäev Read more

15:42 Arupärimine kultuuriministri vastutuse kohta kultuuriasutuste eelarvedistsipliini järgimisel (nr 457)  

Yoko Alender: Aitäh, austatud juhataja! Hea minister! Küsisime küll siin eelarvedistsipliini kohta, aga ma natuke laiendaks kogu seda teatrite rahastamise temaatikat, kuna NO teatri lugu on andnud selleks põhjuse. Kunstilistest põhjustest võin ma aru saada, kui trupp lõpetab, aga kui me paneme selle asja kontekst... Read more

04.12.2018 / 10:00 XIII Riigikogu , VIII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:36 Riigikogu otsuse "Ettepanek Vabariigi Valitsusele Eesti alus- ja koolihariduse ühtseks ja eestikeelseks muutmiseks" eelnõu (682 OE) esimene lugemine

Yoko Alender: Aitäh, hea juhataja! Austatud ettekandja! Mida te ütleksite eesti inimestele nendes paikades, kelle kodukohas ei ole enam ammu vene lasteaedu ja vene koole? Kuidas see küsimus puudutab neid eesti inimesi, näiteks teie valimispiirkonnas Järva- ja Viljandimaal? Read more

Yoko Alender: Hea juhataja! Head kolleegid, kes te saalis seda olulist debatti jälgite! Me vajame Eestis väga häid uudiseid. Me vajame algatusi, vajame visiooni ja sihti, mis näitaks kõigile Eesti inimestele, et neid ootab parem tulevik. Me vajame seda paremat tulevikku. Me tahame tunda, et loome seda iga päev kõ... Read more

Yoko Alender: "Tegemist on lihtsa asjaga, mille otstarbekusest saavad kõik aru." See oli tsitaat vabariigi presidendilt Kersti Kaljulaidilt. Jürgen Ligi juba puudutas tema panust sellesse arutellu. Riigikogus on meil käinud koos selline töögrupp nagu rahvastikupoliitika aluste koostamise töögrupp, kus toimus tões... Read more

26.11.2018 / 11:00 XIII Riigikogu , VIII istungjärk , Täiskogu arupärimised, vaba mikrofon esmaspäev Read more

11:07 Välisministri poliitiline avaldus Eesti välispoliitika järjepidevuse kohta

Yoko Alender: Aitäh, austatud juhataja! Austatud minister! Ütlesite, et see ülierutuse seisund, mis ränderaamistikuga seonduvalt on tekkinud, ei ole kellegi isiklik asi. Minul on raske mitte isiklikult võtta seda, kui Riigikogu ees pekstakse jalgadega inimesi nende seisukohtade eest. Kas te nõustute, et Eesti rah... Read more

14.11.2018 / 14:00 XIII Riigikogu , VIII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

19:05 Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu (729 SE) esimene lugemine

Yoko Alender: Aitäh! Kõigepealt ma küsin eelnõu vormi kohta. Õiguskantsler Ülle Madise on korduvalt juhtinud Riigikogu selle koosseisu tähelepanu sellele, et me võiksime igal õhtul seadusandjatena koju minnes tunda, et me ei ole teinud ühtegi üleliigset seadust. Minu küsimus on selle kohta, et meil on menetluses ... Read more

Yoko Alender: Aitäh, austatud juhataja! Hea minister! Tänast päevakorda vaadates ja kuuldes seda, kui mitu korda eri osapooled on seda eelnõu esitanud ja kuidas on aastate jooksul muudatusi tehtud, meenub üks teine teie valdkonna eelnõu. See on n-ö koolijuhtide välise hindamise eelnõu ehk 611 SE. Seega tegu ei ol... Read more

20:09 Kõrgharidusseaduse eelnõu (725 SE) esimene lugemine 

Yoko Alender: Aitäh, austatud juhataja! Hea minister! Jätkaks ülikoolide rahastamise ja õppejõudude palkade teemal. Te ütlesite, et ülikoolid on vabad otsustama õppejõudude palkade üle. Need on siiski piiratud ka riigieelarveliste eraldistega. Ülikoolid sõltuvad riigi rahast, vähemalt eestikeelsete täisprogrammid... Read more

Yoko Alender: Aitäh, hea juhataja! Hea minister! Jätkan sel teemal, et te ütlesite, et n-ö rahandusinimesed on nõutanud argumente, miks ikkagi rahastust suurendada. Minu küsimus tõukub sellest. Ma arvan ka, et kõrgharidusse on vaja raha juurde. On vaja õppejõudude palku tõsta selleks, et säilitada õppe kvalitee... Read more

21:26 Eesti Kunstiakadeemia seaduse eelnõu (730 SE) esimene lugemine

Yoko Alender: Austatud juhataja! Hea minister! Head kolleegid, kes te olete jäänud siia hilisel õhtutunnil arutama neid olulisi seaduseelnõusid! Riigikogu kultuurikomisjon arutas Eesti Kunstiakadeemia seaduse eelnõu 11. oktoobril. Kohal olid kõik komisjoni liikmed. Kutsutud olid haridus- ja teadusminister Mailis... Read more

Yoko Alender: Väga kena. Read more

Yoko Alender: Jaa, te kuulsite õigesti ja te olete väga tähelepanelik. Aitäh selle paranduse eest sellel hilisel õhtutunnil! See kuupäev oli tõepoolest 22. oktoober, küll aga koosolek algas kell 11.10. Aitäh! Read more

14.11.2018 / 13:00 XIII Riigikogu , VIII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

13:36 Korruptsioonioht

Yoko Alender: Aitäh! Hea peaminister! Te olete Keskerakonna esimees ja olete kindlasti hästi kursis asjaoludega, millest Eesti inimesed hiljuti "Pealtnägija" vahendusel kuulsid: Keskerakond müüs oma kontori 300 000 eurot kallimalt, kui hindamisakt ette nägi, ja samal päeval kehtestas keskerakondlik linnavalitsus ... Read more

Yoko Alender: Keskerakond sai selle hoone keskerakondlikult linnavalitsuselt aastal 2010, kui teie kuulusite Keskerakonna juhatusse, ilma rahata. Kui kohus seadis tasuta saadud kontorile hüpoteegi, tekkis ka, meenutame, 13 aastat Keskerakonna juhitud linnavalitsusel soov oma majaosa müüa. Hindamisakti järgi oli K... Read more

05.11.2018 / 15:00 XIII Riigikogu , VIII istungjärk , Täiskogu arupärimised, vaba mikrofon esmaspäev Read more

15:07 Arupärimine jalgrattakasutuse edendamise kohta riiklikul tasandil (nr 446)

Yoko Alender: Austatud juhataja! Head kolleegid! Austatud minister! Selle Trumpi asjaga peab pisut ootama, räägime kõigepealt kohalikest asjadest. Lugesime eelmisel nädalal taas uudiseid Eesti laste liikumisaktiivsuse kohta. Hinnang on sel aastal napilt rahuldav ja seda seetõttu, et arvesse läksid ka kõige noorem... Read more

Yoko Alender: Aitäh, hea juhataja! Hiljuti jõudis Riigikokku rahvaalgatuse korras eelnõu, mis suurendaks ratturite turvalisust teedel ja maanteedel. Lisaks on seal mõned kohaliku tasandi näited. Tallinnas on olemas superhea jalgrattastrateegia, mis koostati valimiste eel, aga rakendust ei ole tänaseni näha. Vilja... Read more

Yoko Alender: Aitäh selle ettekande eest! Minu kokkuvõte on küll kahjuks selline, et terviklikku strateegiat ei ole. Taanis ja Eestis oli teise maailmasõja eel jalgrattakasutuse tase võrdne. Praeguseks on taanlased mõistliku ja eesmärgistatud tegevusega kõvasti eest ära tormanud: Taani pealinnas tehakse 65% sõitu... Read more

Yoko Alender: Hea esimees! Austatud minister! Head kolleegid, kes te olete meid kuulama jäänud! Saime ülevaate sellest, mida on Euroopa Liit püüdnud teha, et eestlasi liikuma panna. Saime ülevaate sellest, et hästi palju jalgrattateid on ehitatud kaunisse Eestimaa rohelusse. Küll aga ei saanud me ülevaadet selles... Read more

17.10.2018 / 14:00 XIII Riigikogu , VIII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

14:37 2019. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (700 SE) esimene lugemine

Yoko Alender: Aitäh, hea juhataja! Hea ettekandja, austatud minister! Küsin õpetajate palkade kohta. Keskmine palk on ikkagi see, mis annab ülevaate, kuidas meie õpetajaid väärtustatakse. Kuidas selle palgakasvuga on? Kui palju tõuseb õpetajate keskmine palk? Ja vahest ei pea te paljuks vastata ka, kui palju suu... Read more

Yoko Alender: Aitäh, hea juhataja! Hea ettekandja, austatud minister! Soovin küsida "Eesti Vabariik 100" raames eelmise valitsuse algatatud "Hea avaliku ruumi" programmi kohta. Kas Eesti linnade, eriti siis väiksemate linnade, maakonnakeskuste avalik ruum ei ole enam selle valitsuse prioriteet? Miks vaatamata rii... Read more