Calendar

Select a date rangeOpen Calendar

From:

To:

Close X

View Results:

Find a verbatim record

Search using the left date panel to select a period, and other filters below.

Find a verbatim record

Cancel
Verbatim reports of proceedings: 88Open/Close results
25.11.2015 / 14:00 XIII Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

14:05 Riigikogu otsuse "Riigikogu probleemkomisjoni moodustamine Eesti narkopoliitika ja HIV ennetustegevuse analüüsimiseks ning ennetustegevuse tõhustamiseks" eelnõu (122 OE) esimese lugemise jätkamine

Vilja Savisaar-Toomast: Aitäh! Ettekandja olin mina, kuigi nimesid praegu ei nimetatud. Ma lubasin eile ja teatan siin ka härra Stalnuhhinile, et ma esitan talle oma andmed. Eile õhtul HIV testimisel rääkisin veel asjatundjatega. See arv on suurem. See 200 inimest, kellest te räägite, ei hõlma isegi neid inimesi, kes on Na... Read more

24.11.2015 / 10:00 XIII Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

13:29 Riigikogu otsuse "Riigikogu probleemkomisjoni moodustamine Eesti narkopoliitika ja HIV ennetustegevuse analüüsimiseks ning ennetustegevuse tõhustamiseks" eelnõu (122 OE) esimene lugemine

Vilja Savisaar-Toomast: Härra aseesimees! Head kolleegid! Enne kui ma hakkan teile tutvustama Riigikogu otsuse eelnõu, mis on suhteliselt lühike ja konkreetne, koosneb ainult viiest punktist, tahaksin ma teemat natuke laiemalt ja sisulisemalt käsitleda ehk anda teile ülevaate HIV ja narkomaania olukorrast Eestis. Eestis di... Read more

Vilja Savisaar-Toomast: Aitäh, härra Stalnuhhin, kommentaari ja märkuse eest! Kasutasin Narva linnaarsti andmeid, kes edastas need meile üks kuu aega tagasi, kui ma käisin Narvas visiidil. Narva linnapea juures kohtusin ka linnaarstiga, kes meile täpselt sellised andmed edastas. Narva linnaarst, juhin tähelepanu, on meeste... Read more

Vilja Savisaar-Toomast: Aga see on ju täiesti selge ja arusaadav kõigile, et probleemkomisjon läheb maksma niisama palju kui iga teine komisjon, sõltuvalt sellest, kui palju on tal muidugi ametnikke. Riigikogu kodu- ja töökorra seaduses on see kirjas. Read more

Vilja Savisaar-Toomast: Kuidas ma nüüd vastan sellele kommentaarile? Loomulikult ma edastan teile selle dokumendi ja ma muidugi mõistan, et te usaldate Narva abilinnapead rohkem kui Narva linnaarsti. Aga jah, ma edastan teile selle slaidi või materjali, kust ma need numbrid võtsin. Read more

Vilja Savisaar-Toomast: Aitäh, hea küsija! Ma ei ole Botswana kogemustega veel kursis, aga küllap ma jõuan seda teha. Kui ma saan selle probleemkomisjoni moodustatud, siis eks me jõuame ka Botswana kogemusi arutada. Ma küll ei arva, et selleks peab Botswanasse sõitma. Mis puudutab tähtaega ja seda, kas ta on alatine komisj... Read more

Vilja Savisaar-Toomast: Aitäh! Mina näen selle komisjoni töö tulemustena ennekõike väga konkreetseid ettepanekuid. Esiteks, kuidas üles leida – ma ei julgeks öelda, et kõiki HIV-positiivseid, ehkki see on muidugi ideaaleesmärk – enamik HIV-positiivseid, suunata nad kõik antiretroviirusravile ja hoida siis vähemalt 90% tase... Read more

Vilja Savisaar-Toomast: Ma konkreetselt Venemaa kohta andmeid välja tuua ei oska. Tähendab, ma ei tea, kui palju nad seal testivad. Tegelikult ongi vist küsimus selles, et ega nad seal tegelikult ei testi. Ja isegi meil ei saa olla päris HIV-positiivsete registrit, vaid on infektsionistid, kes koguvad ja registreerivad nei... Read more

Vilja Savisaar-Toomast: Aitäh! Ma arvan, et piisab paarist ametnikust, kui meil on kuueliikmeline komisjon, kes iga nädal töötab. Kui komisjonil oleks üks-kaks ametnikku, kes aitaks korraldada iganädalasi koosolekuid, suhtleks kohalekutsutavatega ja saadaks välja päevakorrad, siis sellest täiesti piisaks komisjoni töölehak... Read more

Vilja Savisaar-Toomast: Aitäh! Komisjoni nimega on selline lugu, et tegelikult ka viimasel ümarlaual, mis toimus reedel, juhtisid spetsialistid mu tähelepanu sellele, et kui me nimetame selle narkomaaniaga tegelevaks probleemkomisjoniks, siis kas me jälle ei stigmatiseeri, kas nii ei teki uued stigmad. Ikka ja jälle on nee... Read more

Vilja Savisaar-Toomast: Aitäh! Mina olen küll aru saanud, et Riigikogu on seadusi andev institutsioon, kes võtab vastu nii finantsilisi kui ka õiguslikke regulatsioone. Kuigi see ei ole ainult Sotsiaalministeeriumi teema, on seal, nagu ma enne ütlesin, konkreetselt rakendusstrateegia väljatöötamiseks ette nähtud 0,5 ametni... Read more

Vilja Savisaar-Toomast: Aitäh! Nagu ma ka oma ettekandes ütlesin, ei ole tegelikult selge, miks meil on fentanüül nii levinud. See on tõepoolest ka selle komisjoni üks ülesandeid, et meil õnnestuks see selgeks teha. Politsei on kinnitanud, et Eesti ja Ameerika on riigid, kus fentanüüli, sünteetilist heroiini tarbitakse. N... Read more

Vilja Savisaar-Toomast: Ma arvan, et see on võimalik, aga selleks tuleb tõenäoliselt tulla Riigikogu saali uue eelnõuga ja seda tööaja pikendamist küsida. Ega ma siin tegelikult muud võimalust ei näe. Read more

Vilja Savisaar-Toomast: Aitäh! Nelli Kalikova komisjon loodi Riigikogus 2003. aastal ja olin ka ise sel ajal Riigikogu liige. Nagu ma ka põgusalt oma ettekandes nimetasin, oli see Nelli Kalikova töö tulemus, et Eestis loodi palju süstlavahetuspunkte. See on väga konkreetne tulemus, mille tõttu me saamegi praegu öelda, et ... Read more

Vilja Savisaar-Toomast: Ei, see ei ole kanepikomisjon. Ütlen veel kord, et Reformierakond on liberaalne erakond ja igal inimesel on oma arvamus. Liberaalses erakonnas arvamused muutuvad jne. Nii et ma ei tahaks kommenteerida meie erakonna liikmete seisukohavõtte, suhtumisi ja arvamusi. Mis Botswanasse puutub, siis tõepoole... Read more

Vilja Savisaar-Toomast: Sellele küsimusele jään vastuse võlgu, sest ma tõesti ei tea, kas valget hiinlast toodetakse Eestis. Aga minagi olen lugenud väga paljusid pressiteateid ja ajaleheartikleid, kus öeldakse, et Eesti politsei konfiskeerib väga suurtes kogustes ka fentanüüli. Ja kui me mõtleme, kui kange on fentanüül, s... Read more

16.11.2015 / 15:00 XIII Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu arupärimised, vaba mikrofon esmaspäev Read more

15:10 Arupärimine tervisekeskustesse tehtavate investeeringute kohta (nr 78)

Vilja Savisaar-Toomast: Aitäh, härra esimees! Hea minister! Tahan ka küsida selle loodava või plaanitava Tallinna haigla kohta. Kas ministril ja ministeeriumil on arusaam, millisel tasemel võiks see haigla tulla? Kas ta jääb keskhaigla tasemele või te jagate minu mõtet, et Tallinna-suuruses linnas peaks olema kaks kõrgema ... Read more

11.11.2015 / 14:00 XIII Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

15:09 Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse ning teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (74 SE) teine lugemine

Vilja Savisaar-Toomast: Härra esimees! Head Riigikogu liikmed! Räägin teile nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse ning teiste seaduste muutmise seaduse eelnõust. Meenutan teile, et Vabariigi Valitsus algatas selle eelnõu 18. augustil ja esimene lugemine toimus 30. septembril. Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg o... Read more

Vilja Savisaar-Toomast: Edasilükkamise põhjendus on see, et see on vajalik infotehnoloogiliste arenduste jaoks, kuna me võtame kasutusele elektroonilise tervisetõendi. Kui me võtame selle kasutusele, siis on vaja, et sellega oleksid kooskõlas ka loomatauditõrje seadus ja toiduseadus. Read more

Vilja Savisaar-Toomast: Aitäh küsimuse eest! Ei, see ei ole Euroopa Liidu direktiivi ülevõtmise seadus ega tulene ka mingist Euroopa Liidu määrusest, vaid see on meie oma riigi seaduseelnõu, millega me muudame eriti nakkusohtlike haiguste ehk koolera, katku ja tuberkuloosi sundravisüsteemi. Kui mõnda sellisesse haigusesse ... Read more

Vilja Savisaar-Toomast: Aitäh küsimuse eest! Mul on hea meel öelda, et me ei ole neid Eestis tükk aega kohanud. Ma tõesti ei oska öelda, millal Eestis viimati koolerat või katku oli. Aga see seadus puudutab ka tuberkuloosihaigeid ja tuberkuloosi nakatumine on viimastel aastatel kahetsusväärselt sagenenud. Nii et ärge jätke... Read more

28.10.2015 / 14:00 XIII Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

14:00 Istungi rakendamine

Vilja Savisaar-Toomast: Härra esimees! Head kolleegid! 57 Riigikogu liikme nimel annan üle Riigikogu otsuse "Riigikogu probleemkomisjoni moodustamine Eesti narkopoliitika ja HIV ennetustegevuse analüüsimiseks ning ennetustegevuse tõhustamiseks" eelnõu. Ma ei hakka kõigi algatajate nimesid teile ette lugema. Ütlen vaid, et ... Read more

30.09.2015 / 14:00 XIII Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

14:54 Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse ning teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (74 SE) esimene lugemine

Vilja Savisaar-Toomast: Lihtne vastus oleks, et nii põhjalikult me komisjonis seda teemat ei käsitlenud. Aga minu isiklik arvamus on, nagu ma ka püüdsin väljendada, et HIV levikut tuleks märksa tõsisemalt võtta. Vahest laiendada kohustusliku HIV-testi ringi? Praegu tehakse kohustuslik test ainult rasedatele, aga loomulikul... Read more

Vilja Savisaar-Toomast: Härra esimees! Head kolleegid! Sotsiaalkomisjon arutas nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse ning teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu numbriga 74 oma istungil 21. septembril. Eelnõu tutvustas komisjonile tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski ja kohale oli kutsutud ka Sotsiaalministeeri... Read more

22.09.2015 / 10:00 XIII Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:03 Õiguskantsleri 2014.–2015. aasta tegevuse ülevaade

Vilja Savisaar-Toomast: Aitäh, härra aseesimees! Austatud proua õiguskantsler! Minu küsimus puudutab põhiõiguste kaitset ja mul on ausalt öeldes väga keeruline seda sõnastada, aga püüan selle küsimuse arutledes siiski esitada. Me teame, et teatud raskete nakkushaiguste puhul, milleks me peame koolerat, katku ja tuberkulo... Read more

12:34 Eesti Vabariigi põhiseaduse muutmise seaduse eelnõu Vabariigi Presidendi valimiskorra muutmiseks (18 SE) esimene lugemine

Vilja Savisaar-Toomast: Aitäh, härra esimees! Hea ettekandja! Sinu ettekandes jäi mulle üks mõte arusaamatuks. Kui sa kirjeldasid, millised võimalused on Euroopa riikides presidenti valida, ütlesid sa, et on ka võimalus moodustada spetsiaalne valimiskogu. Nüüd ma ei saa aru. Meil on ka spetsiaalselt moodustatud valimiskogu... Read more

16.09.2015 / 14:00 XIII Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

14:08 Kollektiivse töötüli lahendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (52 SE) teine lugemine

Vilja Savisaar-Toomast: Austatud küsija, jään vastuse võlgu, sest ma ei ole eelnõu ette valmistades seda tõepoolest nii põhjalikult uurinud. Aga küllap on need regulatsioonid olemas, kuna teistes riikides on streigid märksa sagedasemad kui meil. Ma eeldan, et streikide-eelne regulatsioon on paika pandud, aga konkreetse vas... Read more

Vilja Savisaar-Toomast: Aitäh! Komisjoni või, õigemini, Sotsiaalministeeriumi ülesanne on kuulutada välja avalik konkurss. Piltlikult öeldes, kui tööandjad ja töövõtjad ei jõudnud esitatud kandidaadi osas kokkuleppele, siis Sotsiaalministeerium kuulutab välja avaliku konkursi, mis on märksa laiem. Komisjoni ei kuulu ainult... Read more

Vilja Savisaar-Toomast: Aitäh! Põhimõtteliselt on su mõttekäik loogiline ja õige. Aga komisjon on pidanud vajalikuks seda baasi laiendada. Loodetakse, et tulevad uued kandidaadid, kelle suhtes ollakse võimelised kokku leppima. Aga muidugi, su mõttekäik on loogiline ja õige. Read more

Vilja Savisaar-Toomast: Hea kolleeg Viktor Vassiljev! Nagu sa mäletad, siis riikliku lepitaja, ütleme, ametivolitused ja võimalused tulid kõne alla just nimelt Pärnus toimunud komisjoni väljasõiduistungil. Senine riiklik lepitaja Henn Pärn juhtis tähelepanu, et riikliku lepitaja töö sisule peaks andma konkreetsemad raamid... Read more

Vilja Savisaar-Toomast: Austatud Riigikogu esimees! Head kolleegid! Kollektiivse töötüli lahendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu 52 esimene lugemine toimus 15. juunil Riigikogu erakorralisel istungil. Vahepeal on mööda läinud kolm kuud. Kui te mäletate, siis esimene lugemine toimus suhteliselt hilisel kellaajal, kui te... Read more

Vilja Savisaar-Toomast: Aitäh küsimuse eest! Riiklik lepitaja on kõrgem riigiteenija ja tema palk on seadusega kindlaks määratud. Me teame, et riigi esimese inimese palk on 5200 eurot. Riikliku lepitaja palk on koefitsiendiga 0,60 ehk see palk jääb natuke alla Riigikogu liikme palga. Selle seadusega, nagu ma ütlesin, me lo... Read more

15.06.2015 / 23:20 XIII Riigikogu , I istungjärk , Riigikogu täiendav istung Read more

23:26 Kollektiivse töötüli lahendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (52 SE) esimene lugemine

Vilja Savisaar-Toomast: Härra aseesimees! Hea Riigikogu! Riigikogu sotsiaalkomisjon arutas kollektiivse töötüli lahendamise seaduse eelnõu oma 11. juuni istungil. Sellel istungil tutvustasid eelnõu tervise- ja tööminister Rannar Vassiljev ning Sotsiaalministeeriumi tööala asekantsler Egle Käärats. Kuna täna on siin saalis ... Read more

15.06.2015 / 11:00 XIII Riigikogu , I istungjärk , Täiskogu arupärimised, vaba mikrofon esmaspäev Read more

21:12 Riiklike peretoetuste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (38 SE) teine lugemine

Vilja Savisaar-Toomast: Suur tänu, härra aseesimees! Austatud Riigikogu! Vaevalt et Eesti rahvaarvu vähenemine kellelegi enam uudisena tuleb. See ongi kõige kurvem. See on teadmine, mis on nii ammune, et oleme sellega justkui leppinud, aga see lähenemine on vale. Meie kallist kultuuri kannab edasi just meie rahvas ning mit... Read more

03.06.2015 / 14:00 XIII Riigikogu , I istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

14:05 Kindlustustegevuse seaduse eelnõu (8 SE) teine lugemine

Vilja Savisaar-Toomast: Aitäh, härra juhataja! Kuidas saaksin ma tõlgendada kindlustustegevuse seaduse eelnõu kobarseaduse eelnõuna? Äkki juhataja suudab mulle seda seletada? Read more

26.05.2015 / 10:00 XIII Riigikogu , I istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

11:40 Finantsinspektsiooni 2014. aasta aastaaruanne

Vilja Savisaar-Toomast: Aitäh, härra juhataja! Austatud juhatuse esimees, kõigepealt suur tänu ettekande eest! Minu küsimus on natuke pehmemast valdkonnast. Te oma aastaaruandes toote välja arvud, kui palju on teile aruandlusperioodil rikkumiste kohta avaldusi esitatud. Aga ma ei pannud tähele või ei osanud otsida, kui pal... Read more

09.04.2015 / 10:00 XIII Riigikogu , I istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:00 Riigikogu liikmete ametivanne

Vilja Savisaar-Toomast: Austatud Vabariigi President! Head kolleegid! Asudes täitma oma kohustusi Riigikogu liikmena Riigikogu XIII koosseisus, annan vande jääda ustavaks Eesti Vabariigile ja tema põhiseaduslikule korrale. (Aplaus.) Read more