Calendar

Select a date rangeOpen Calendar

From:

To:

Close X

View Results:

Find a verbatim record

Search using the left date panel to select a period, and other filters below.

Find a verbatim record

Cancel
Verbatim reports of proceedings: 88Open/Close results
10.10.2018 / 14:00 XIII Riigikogu , VIII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

14:26 Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse ja ravimiseaduse muutmise seaduse eelnõu (689 SE) esimene lugemine

Vilja Toomast: Aitäh, härra esimees! Austatud ettekandja! Sa mainisid küll veel ainult Portugali, aga mis siis teiste Euroopa riikidega juhtub? Kui kaua see kõik aega võiks võtta? Millal me võiksime nagu rääkida tervest Euroopast? Haiguste kvalifikatsioon on ju kõikjal ühesugune. Miks see peaks nii kaua aega võtma... Read more

15:39 Perehüvitiste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (652 SE) teine lugemine

Vilja Toomast: Aitäh, hea juhataja! Austatud ettekandja! Minu küsimus puudutab seda muudatusettepanekut, mille tegid nii Reformierakond kui ka Tiina Kangro. Kuidas te selle lahenduseni jõudsite? See puudutab üksikvanema probleemi. Kui sünnitunnistusel ei ole märgitud ühte vanemat, näiteks isa, siis on teine vanem ... Read more

Vilja Toomast: Jah, täpsustuseks. Aitäh! Tegelikult ma peangi silmas just olukorda, kus lapsevanem, kes on sünnitunnistusel kirjas, reaalselt ei võta osa lapse kasvatamisest, aga juriidiliselt on tal õigus minna ja nõuda seda lapsepuhkust. Kes seda kontrollib? Ametnikud ju ei lähe kontrollima ega saagi kontrollida... Read more

26.09.2018 / 14:00 XIII Riigikogu , VIII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

16:53 Politsei ja piirivalve seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (673 SE) esimene lugemine

Vilja Toomast: Aitäh! Härra minister, ma püüan oma kaks küsimust ühe küsimusega ära küsida. Esimene küsimus on lihtne: kas on teada, mitu Euroopa Liidu liikmesriiki on selle direktiivi tänaseks üle võtnud? Ja teine küsimus puudutab direktiivi ülevõtmist Eesti poolt. Nagu ma aru saan, ei ole Eesti seda direktiivi l... Read more

Vilja Toomast: Härra juhataja! Õiguskomisjon arutas nimetatud seaduseelnõu esimeseks lugemiseks suurde saali toomist oma 18. septembril toimunud istungil. Lisaks komisjoni liikmetele ja ametnikele olid komisjoni koosolekule kutsutud siseminister Andres Anvelt, ministri nõunik Mari Rebane, Siseministeeriumi korrak... Read more

Vilja Toomast: Aitäh! Direktiivis on ette nähtud minimaalsed nõuded, mis peavad olema täidetud, et saaks öelda, et direktiiv on vastavalt ettenähtud normidele üle võetud. Me tegelikult väga ei diskuteerinud sellel teemal. Aga nagu ma aru saan ja nagu ka minister seletas, siis Eestit läbib tõepoolest suhteliselt vä... Read more

Vilja Toomast: Suur tänu! Read more

25.09.2018 / 10:00 XIII Riigikogu , VIII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

11:00 Soolise võrdõiguslikkuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (683 SE) esimene lugemine

Vilja Toomast: Aitäh! Lugupeetud ettekandja! Kahtlemata me kõik taunime ainult soolisel põhimõttel tekkinud palgalõhet, aga minu kõrva riivab see näide, mida te pidevalt toote selle eelnõu raames, et lastepsühholoogid saavad võrreldes teiste töötajatega vähem palka. Mina töötan psühholoogina avalikus sektoris ja m... Read more

20.09.2018 / 10:00 XIII Riigikogu , VIII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

11:07 Kodakondsuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (634 SE) esimene lugemine

Vilja Toomast: Aitäh! Mul on ka natukene isiklikumat laadi küsimus. Mul on kahe abikaasa peale kokku seitse last, kellest ühele ma olen päris ema ja ülejäänud kuuele kas siis kasuema või isa abikaasa. Praegu viis nendest elavad, töötavad või õpivad mõnes teises Euroopa riigis. Kõik nad on Eesti kodanikud, kes on ... Read more

18.09.2018 / 10:00 XIII Riigikogu , VIII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:02 Õiguskantsleri 2017.–2018. aasta tegevuse ülevaade

Vilja Toomast: Aitäh, härra juhataja! Austatud õiguskantsler! Ma jätkan teie tõstatatud teemat elulõpu väärikusest. Te ütlesite õigesti, et meil puudub konkreetne vorm, kuidas inimene saaks vormistada oma soovi, kas teda elustada kliinilisest surmast või mitte. Minu praktika haiglas palliatiivravi keskuses töötam... Read more

23.11.2016 / 14:00 XIII Riigikogu , IV istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

15:36 Sotsiaalhoolekande seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (317 SE) teine lugemine

Vilja Toomast: Härra esimees! Head Riigikogu liikmed! Tuletan meelde, et sotsiaalhoolekande seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu nr 317 esimene lugemine oli Riigikogu saalis 9. novembril. Kuna sellest ei ole väga palju aega möödas ja eelnõu ise ei ole ka väga pikk, siis ma... Read more

21.11.2016 / 15:00 XIII Riigikogu , IV istungjärk , Täiskogu arupärimised, vaba mikrofon esmaspäev Read more

15:04 Peaministrikandidaat Jüri Ratasele Vabariigi Valitsuse moodustamiseks volituste andmine

Vilja Toomast: Suur tänu, härra esimees! Austatud peaministrikandidaat Jüri! Koalitsioonileping on nüüd alla kirjutatud, volikogud kinnitasid ka ministriportfellide jaotuse. Ministrid on ka nüüd lõpuks leitud, kuigi nende isikud ei olegi põhilise tähtsusega. Kui ma nüüd portfellide jaotust vaatasin, siis tekkis mu... Read more

09.11.2016 / 14:00 XIII Riigikogu , IV istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

15:57 Sotsiaalhoolekande seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (317 SE) esimene lugemine

Vilja Toomast: Härra juhataja! Head kolleegid! Kannan ette, kuidas on seda seaduseelnõu menetletud sotsiaalkomisjonis. Oleme selle eelnõuga sotsiaalkomisjonis tegelnud kolmel korral. Esimene kord oli 24. oktoobril, kui me pidime otsustama, kas panna selle nädala sotsiaalkomisjoni päevakorda eelnõu, mida valitsus e... Read more

Vilja Toomast: Aitäh küsimuse eest! Tõepoolest, selline küsimus tekkis. Ka minul endal oli küsimus, millised protseduurid tehakse enne lapsendamist, et see pere oleks lapsendamiseks valmis ja ka see laps oleks lapsendamiseks valmis. Sotsiaalministeeriumi ametnik selgitaski, et on kaks seadust. Esiteks, lastekaitse... Read more

20.10.2016 / 10:00 XIII Riigikogu , IV istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:12 Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu (245 SE) esimene lugemine

Vilja Toomast: Aitäh, härra juhataja! Hea ettekandja! Teema, mida me täna arutame, on kahtlemata väga oluline ja tõsine. Ka minu viimastest kohtumistest kooliperede ja direktoritega selgus, et tegelikult on see isegi märksa olulisem teema kui see, mitu protsenti õpetajate palk järgmisel aastal tõuseb. Ma ei taha a... Read more

19.10.2016 / 14:00 XIII Riigikogu , IV istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

16:31 "Spordipoliitika põhialused aastani 2030". 2015. aasta täitmise aruanne

Vilja Toomast: Aitäh, härra esimees! Hea minister, ka mina tänan ettekande eest! Jätkan kolleeg Lauri Luige küsimust. Lauri küsis kohtunike rahalises mõttes toetamise kohta. Aga kas ministeeriumis on ka mingi arusaam või kas üldse on ministeeriumi arvates probleem, et väga paljudes valdkondades on lihtsalt kohtun... Read more

15.09.2016 / 10:00 XIII Riigikogu , IV istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:05 Olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Haldusreformist" arutelu

Vilja Toomast: Aitäh, härra esimees! Hea ettekandja! Ma oleksin tahtnud küll esitada selle küsimuse Mailis Repsile, aga kuna keskerakondlased ise küsivad ja ise vastavad ning rääkisid selle aja täis, siis ma küsin nüüd teie käest. Presidendikandidaat Mailis Reps kinnitas väga kindlalt, et kui tema oleks president,... Read more

15.06.2016 / 14:00 XIII Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

14:12 Perehüvitiste seaduse eelnõu (217 SE) kolmas lugemine

Vilja Toomast: Austatud aseesimees! Austatud kolleegid! Perehüvitiste seaduse eelnõu nr 217, mille, ma loodan, me täna seadusena vastu võtame, kätkeb endas mitmeid olulisi muudatusi, mis toetavad lastega peresid ning laste kasvatamist. Olgu ka kohe öeldud, et Reformierakonna fraktsioon toetab selle seaduseelnõu se... Read more

18.05.2016 / 14:00 XIII Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

01:34 Sunniviisilise töö konventsiooni 2014. aasta protokolli ratifitseerimise seaduse eelnõu (190 SE) teine lugemine

Vilja Toomast: Härra juhataja! Head kolleegid! Sunniviisilise töö konventsiooni 2014. aasta protokolli ratifitseerimise seaduse eelnõu 190 algatas Vabariigi Valitsus 7. märtsil k.a. Eelnõu esimene lugemine toimus 20. aprillil k.a. Muudatusettepanekute esitamise tähtajaks ehk 4. maiks kella 17.15-ks ühtegi muudatus... Read more

Vilja Toomast: Ma tänan! Read more

04.05.2016 / 14:00 XIII Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

14:43 Perehüvitiste seaduse eelnõu (217 SE) esimene lugemine

Vilja Toomast: Suur tänu, härra juhataja! Hea minister! Minu küsimus puudutab elatisabiskeemi korraldust. Praegu nähakse ette maksta 100 eurot selle vanema eest, kellelt kohtu kaudu on elatisabi välja nõutud. Ma loodan, et see on küll ainult teoreetiline võimalus, aga küsin siiski. Oletame, et kohus on vanemalt vä... Read more

20.04.2016 / 14:00 XIII Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

15:25 Sunniviisilise töö konventsiooni 2014. aasta protokolli ratifitseerimise seaduse eelnõu (190 SE) esimene lugemine

Vilja Toomast: Härra aseesimees! Head kolleegid! Sotsiaalkomisjon tegeles sunniviisilise töö konventsiooni 2014. aasta protokolli ratifitseerimise seaduse eelnõu 190 ettevalmistamisega esimeseks lugemiseks esmaspäeval, 4. aprillil toimunud komisjoni istungil. Nagu ka täna siin, tutvustas tervise- ja tööminister k... Read more

15:41 Tubakaseaduse muutmise seaduse eelnõu (206 SE) esimene lugemine

Vilja Toomast: Ma ei hoia teid väga pikalt kinni. Ma lihtsalt reageerin kolleegi sõnavõtule ja tahan öelda, et olenemata sellest, kas me koalitsiooni häältega, kui te nii väidate, suudame selle eelnõu vastu võtta enne 20. maid või mitte, hakkab direktiiv, mille Euroopa Parlament võttis vastu 2014. aasta aprillis, ... Read more

Vilja Toomast: Härra aseesimees! Head kolleegid! Sotsiaalkomisjon arutas tubakaseaduse muutmise seaduse eelnõu ettevalmistamist esimeseks lugemiseks esmaspäeva, 11. aprilli istungil. Lisaks tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovskile viibisid komisjoni istungil ka Sotsiaalministeeriumi rahvatervise osakonna peasp... Read more

13.04.2016 / 14:00 XIII Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

18:07 Riikliku pensionikindlustuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (199 SE) esimene lugemine

Vilja Toomast: Aitäh, härra juhataja! Hea minister! Ei saa minagi alustada teistmoodi kui õnnesoovidega. Mu küsimus puudutab aga seda, et komisjonis ei kõlanud see elust lahkumise teema nagu niimoodi. Me üldse ei arutlenud sellel teemal. Kui te selle siit puldist välja ütlesite, siis tekitas see kuidagi kõhedust, ... Read more

05.04.2016 / 10:00 XIII Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

11:22 Riigikogu otsuse "Riigikogu otsuse "Riigikogu uurimiskomisjoni moodustamine aktsiaseltsi Tallinna Sadam juhtkonnas toimunud võimaliku korruptsiooni ja tulevikus sellelaadsete juhtumite vältimiseks vajalike meetmete uurimiseks" muutmine" eelnõu (194 OE) esimene lugemine

Vilja Toomast: Aitäh, härra juhataja! Hea kolleeg! Hari mind ja nimeta mulle Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse see paragrahv, mille alusel võib Riigikogu liige teisi inimesi üle kuulata. Mul on ka väga palju huvitavaid teemasid, millega saaks efektiivselt edasi liikuda. Igatahes kolleeg Peeter Ernits väidab, et ... Read more

23.03.2016 / 14:00 XIII Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

17:33 Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete seaduse muutmise seaduse eelnõu (170 SE) teine lugemine

Vilja Toomast: Härra aseesimees! Head kolleegid! Sotsiaalkomisjon arutas narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete seaduse muutmise seaduse eelnõu 170 teiseks lugemiseks ettevalmistamist teisipäeva, 15. märtsi istungil. Lisaks komisjoni liikmetele viibis kohal ka Sotsiaalministeeriumi rahvat... Read more

Vilja Toomast: Ma tänan, hea küsija! Ei oska mina ennustada, mis elu toob. Kui elu sunnib seda seaduseelnõu muutma järgmise kolme aasta jooksul, siis me seda kindlasti ka teeme. Read more

08.03.2016 / 10:00 XIII Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

11:55 Riigikogu otsuse "Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele" eelnõu (147 OE) esimene lugemine

Vilja Toomast: Härra esimees! Head kolleegid! Ka mina tunnistan probleemi, et osa vanemaid ei vii oma lapsi arstlikku kontrolli, aga Keskerakonna pakutud eelnõuga me kahjuks seda probleemi ei lahenda. Põhjendused, miks vanemahüvitist või ka muid peretoetusi arstlikus kontrollis käimisega mitte siduda, on järgmised... Read more

17.02.2016 / 14:00 XIII Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

15:01 "Kultuuripoliitika põhialused aastani 2020". 2015. aasta täitmise aruanne

Vilja Toomast: Aitäh, härra esimees! Austatud minister! Mul on väga konkreetne küsimus selle maailmavaatelise EMTA saali kohta. Sa küll väga toetavalt ja positiivselt sellest rääkisid, aga sa ei öelnud mingit kuupäeva, millal Euroopast võiks vastus tulla. Kas ma võin oma valijatele öelda, et võib juhtuda nii, et E... Read more

17:08 Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete seaduse muutmise seaduse eelnõu (170 SE) esimene lugemine

Vilja Toomast: Härra aseesimees! Head kolleegid! Sotsiaalkomisjon arutas nimetatud eelnõu oma esmaspäevasel, 8. veebruari istungil. Nii nagu täna siin, andis ka siis komisjoni liikmetele eelnõu sisust ülevaate tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski. Küsimustele aitas vastata Sotsiaalministeeriumi rahvatervise ... Read more

16.02.2016 / 10:00 XIII Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

12:36 Kooseluseaduse kehtetuks tunnistamise seaduse eelnõu (149 SE) esimene lugemine

Vilja Toomast: Suur tänu, härra esimees! Mul on väga kahju siin saalis istuda ja kuulata, kuidas ettekandja on juba päris pikka aega solvanud inimesi, kes püüavad kaitsta neid, kes võitlevad nende inimeste eest, kelle jaoks armastus on armastus, ükskõik missugune on nende sooline sättumus või milline on nende naha... Read more

10.02.2016 / 14:00 XIII Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

16:11 Tubakaseaduse muutmise seaduse eelnõu (118 SE) teise lugemise jätkamine

Vilja Toomast: Härra juhataja! Head kolleegid! Riigikogu sotsiaalkomisjon valmistas tubakaseaduse muutmise seaduse eelnõu 118 teise lugemise jätkamiseks ja kolmandaks lugemiseks ette oma 8. ja 9. veebruari istungil. Meenutan, et eelnõu teine lugemine katkestati 27. jaanuaril. Komisjon kuulas ära Riigikogu Kantsele... Read more

Vilja Toomast: Aitäh küsimuse eest! Jah, te saite tõepoolest õigesti aru. Mentooli sisaldavaid tubakatooteid, õigemini, sigarette ja sigarettideks keeratavat tubakat, on võimalik kasutada 16. maini aastal 2020, seda võimaldab Euroopa Liidu direktiiv. Read more

27.01.2016 / 14:00 XIII Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

14:14 Tubakaseaduse muutmise seaduse eelnõu (118 SE) teine lugemine

Vilja Toomast: Härra esimees! Head kolleegid! Nagu te teate, võttis Euroopa Parlamendi eelmine koosseis oma mandaadi lõpukuudel ehk 2014. aasta kevadel vastu Euroopa Liidu uue tubakadirektiivi, mis hakkab kehtima s.a 20. mail. Selleks ajaks peavad liikmesriigid oma seadustesse direktiivist tulenevad nõuded sisse v... Read more

Vilja Toomast: Mina ei ole ka suitsetaja, mina ei tea, kas mentooliga sigarette suitsetavad ainult preilid või ka teised. Sellele küsimusele ei oska ma vastata. Aga vastus sellele küsimusele võiks olla kahetine. Esiteks, selle direktiiviga tõepoolest keelatakse aastast 2020 ära sigaretid ja sigarettideks keeratav... Read more

Vilja Toomast: Aitäh! Komisjonis kohal olnud Tubakatootjate Eesti Assotsiatsiooni esindaja nimetas osakaaluks 17%, aga seal oli arvestatud kapsleid, neid sigarette, kus mentool on lisatud tubakasse, ja ka neid, kus filtripaber on mentooliga leotatud. Ma väga täpselt ei oska seda kirjeldada, sest ma ei ole suur tub... Read more

Vilja Toomast: Selle seadusega ei kehtesta me reegleid, kuidas saledaks saada või saledaks jääda. Ega siis ainult jõusaalis ei pea käima, kui tahetakse oma tervise eest hoolitseda. Võib minna metsa jooksma, ketside jaoks ikka raha on. Mererannas võib suvel ka paljajalu joosta. Selliseid reegleid me kehtestama ei ... Read more

19.01.2016 / 10:00 XIII Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:07 Ravikindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (121 SE) esimene lugemine

Vilja Toomast: Head kolleegid! Tõepoolest, pole saladus, et täiskasvanute hammaste tervis jätab soovida. Teema olulisusest on siin täna juba pikalt räägitud, nii et ma sellel enam pikemalt ei peatu. Eelnõu ettekandja esines väga retooriliselt ja paljusõnaliselt. Aga tõepoolest ei ole mingi saladus ega ka uudis, e... Read more

08.12.2015 / 10:00 XIII Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:40 Tubakaseaduse muutmise seaduse eelnõu (118 SE) esimene lugemine

Vilja Savisaar-Toomast: Härra aseesimees! Head kolleegid! Riigikogu sotsiaalkomisjon arutas nimetatud eelnõu oma 24. novembri istungil. Sellel istungil tegi tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski meile ettekande, kus ta puudutas samu teemasid, millest te olete täna juba pikalt kuulnud. Kohal viibisid ka Sotsiaalministe... Read more

Vilja Savisaar-Toomast: Aitäh küsimuse eest! Ma arvan, et kellelgi ei ole kahtlust, et nende vahel on oma seos. Suitsetamine on esimene riskifaktor kardiovaskulaarsete haiguste puhul, isegi suurema mõjuga kui alkohol. Kahtlemata väheneb pärast seda, kui meil suitsetamine tervikuna on vähenenud, ka suitsetamisest tingitud h... Read more