Calendar

Select a date rangeOpen Calendar

From:

To:

Close X

View Results:

Find a verbatim record

Search using the left date panel to select a period, and other filters below.

Find a verbatim record

Cancel
Verbatim reports of proceedings: 74Open/Close results
11.11.2019 / 15:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu arupärimised, vaba mikrofon esmaspäev Read more

15:12 Arupärimine psühhosotsiaalse kriisiabi kohta (nr 6) 

Vilja Toomast: Aitäh! Ma jätkan ka tegelikult sama teemat. Mul endal konkreetselt selline juhus selle aasta kevadel, ma töötasin siis ka veel Põhja-Eesti Regionaalhaigla palliatiivravi keskuses. Laupäeva õhtul helistab PERH-i EMO valvearst mulle ja kirjeldab samasugust traagilist või ühte traagilist juhtumit, kus ... Read more

23.10.2019 / 14:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

14:15 2020. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (82 SE) esimene lugemine

Vilja Toomast: Aitäh! Lugupeetud minister! Loen eelarve eelnõust, et IT-alased investeeringud vähenevad ja eriti vähenevad need Sotsiaalministeeriumi haldusalas, peaaegu 22% vähenevad need selles ministeeriumis. Samal ajal väidab valitsus, et ei saa esitada seaduseelnõusid, mis lõpetaksid lapsehoolduspuhkusele m... Read more

Vilja Toomast: Aitäh! Lugupeetud minister! Sa tead, et Eesti on uute HIV-positiivsuse juhtumite arvu poolest jätkuvalt Euroopas teisel kohal, ma pean silmas, et 100 000 elaniku kohta on meil jätkuvalt 17 uut HIV-positiivset inimest. Sotsiaalministeeriumi terviseriskide programmis lubatakse, et see arv väheneb aast... Read more

23.10.2019 / 12:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

12:24 Kuidas leevendada Brexiti mõju Eesti kodanikele

Vilja Toomast: Aitäh! Austatud peaminister Jüri Ratas! Ma jätkan Jevgeni Ossinovski tõstatatud teemat, sest ka mina küsisin ministrilt selle kohta küsimuse, aga tegelikult vastust ei saanud. Sain vastuse, et minge küsige Jakko Väli käest ise, te olete kunagi olnud ühes ja samas erakonnas. Nagu see asjasse puutuks... Read more

21.10.2019 / 15:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu arupärimised, vaba mikrofon esmaspäev Read more

16:21 Arupärimine välistööjõu vajaduse kohta põllumajandussektoris (nr 5)

Vilja Toomast: Aitäh! Hea minister! Te lugesite ette kõik need probleemid, mille pärast me teile selle arupärimise ju tegelikult esitasime. Aga nendes vastustes, mis te meile andsite, ei kuulnud ma küll mitte ühtegi konkreetset mõtet või ettepanekut, et kuidas seda probleemi siis lahendada. Näiteks öelge mulle sed... Read more

17:30 Arupärimine ministri ametitegevuse kohta (nr 3)

Vilja Toomast: Proua minister! Kõik, mida te siin meile räägite selle Jakko Väli kohta, on natuke väheusutav. Kas te tahate meile kinnitada, et Jakko Väli mõtles ise välja, et temast saab teie nõunik, ja läks sellega meediasse? Miks ta ei öelnud näiteks, et ta saab näiteks minister Järviku nõunikuks? Miks ta pidi ... Read more

15.10.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:02 Õiguskantsleri ettepanek kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 18 lõike 1 punkti 6 Eesti Vabariigi põhiseadusega kooskõlla viimiseks

Vilja Toomast: Head kolleegid! Põhiseaduskomisjon viis õiguskantsleri ettepaneku Riigikogule kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 18 lõike 1 punkti 6 põhiseadusega kooskõlla viimiseks arutelu läbi oma 8. oktoobri istungil. Lisaks komisjoni liikmetele ja komisjoni ametnikele olid komisjoni kutsutud õiguskants... Read more

Vilja Toomast: Aitäh! Me otseselt sellist teemat küll komisjonis ei arutanud, aga ma saan öelda, et kui 2013. aastal muudeti avaliku teenistuse seadust, siis jäeti ka kohalikule omavalitsusele sellised piirid, et ta saab mingil määral ise otsustada, kas konkreetne inimene töötab ametnikuna või töölepingu alusel. K... Read more

Vilja Toomast: Aitäh! Mina küll ei saanud aru, et õiguskantsler oleks rääkinud ainult väikestest valdadest. Minu arvates puudutas ta kõiki kohaliku omavalitsuse volikogusid. Ma oma vastuses püüdsin pehmelt öeldes mainida ka seda, et Tallinnas on tegelikult see probleem, et osa linnavolikogu liikmeid on saanud sinn... Read more

11:12 Riikliku pensionikindlustuse seaduse § 61 täiendamise seaduse eelnõu (79 SE) esimene lugemine

Vilja Toomast: Aitäh! Hea minister! Ma ei plaaninud üldse küsida, aga sa nii kindlalt väitsid, et Keskerakond täidab kõik lubadused, ja mulle tuli üks lubadus veel meelde. Sa rääkisid siin väga ilusasti, kuidas suhtelise vaesuse piiri ja pensioni vahe muudkui väheneb. Teie lubadus, millest ma tahtsin rääkida, oli ... Read more

09.10.2019 / 12:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

13:49 Eetika

Vilja Toomast: Aitäh! Härra Mart Helme! Juba homme leiab aset Marti Kuusiku kohtuprotsessi eelistung. Teda süüdistatakse muu hulgas kannatanule lausa neli nädalat kestnud tervisekahjustuse põhjustamises. Vaatamata sellele, et teie siseministrina väitsite, et tegemist on laimuga ning mingit uurimist ei algatata,... Read more

Vilja Toomast: Aitäh! Unustasin – vabandust! – klahvi sisse lülitamata, aga nüüd on see tehtud. Ma saan teist nii aru, et EKRE ei pea elukaaslast perekonnaks, vaatamata sellele, et noortel on peatselt sündimas ühine laps. Aga see selleks. Jätkan oma küsimuse laiendusega. Sellel kuul saime teada, et teie erakonna e... Read more

26.09.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:05 Tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (14 SE) esimene lugemine

Vilja Toomast: Aitäh, härra juhataja! Hea ettekandja! 2018. aastal lubas valitsus uut regulatsiooni, mis lõpetaks töötavate pensionäride kõrgema maksustamise. Meie ehk Reformierakonna seaduseelnõu kohta antud arvamuses lubab valitsus jälle, et tuleb suurendada 50 euro võrra pensionäride maksuvaba tulu. Aga me näem... Read more

Vilja Toomast: Aitäh! Seda SKAIS2 saagat me teame siin saalis vist kõik, see on kestnud tõesti varsti kümme aastat või rohkem. Aga mul on meeles ka see, et SKAIS1-le anti raha juurde, et see kõik vajadused rahuldaks, kuni SKAIS2 valmis saab. Nii et kas siis sai vähe raha või milles oli küsimus, et me ei saa nüüd s... Read more

24.09.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

12:00 Kodakondsuse seaduse ning põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu (57 SE) esimene lugemine

Vilja Toomast: Aitäh! Hea minister! Lisaks ministriametile olete ka Keskerakonna juhtivpoliitik ja ma tahan kuulda teie seisukohta selles küsimuses, mille esitas Jürgen Ligi. Õigemini ajendas mind küsima vastus, mille te Jürgen Ligile andsite. Eile, kui me minister Mart Helmega koos arutasime kodakondsuse seaduse ... Read more

23.09.2019 / 15:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu arupärimised, vaba mikrofon esmaspäev Read more

15:05 Kodakondsuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (58 SE) esimene lugemine

Vilja Toomast: Aitäh! Kuulge, härra Helme! Mina ei saa aru, miks te meid lollitate siin kogu aeg. Me võtame ette seaduseelnõu teksti, seal on väga selge sõnaga kirjas: alaealisele Eesti alalisele elanikule või Eestis sündinud alaealisele võib tema vanem taotleda Eesti kodakondsust. Okei, see on siis kodakondsuseta... Read more

Vilja Toomast: Aitäh! Ikka selle koalitsioonilepingu kohta tahan küsida. Selles valitsuses peaministri ametis olev Jüri Ratas on selgelt välja öelnud, et koalitsioonilepingus kirjapandu ei ole ainus asi, ainsad seadusemuudatused, millega valitsus välja tuleb. Nii et see päris nii ei ole, et kehtib ainult see, mis ... Read more

18.09.2019 / 12:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

12:41 Eesti kodanikud

Vilja Toomast: Jah, ma tänan! Austatud Urmas Reinsalu! Vabariigi Valitsus on esitanud Riigikogu menetlusse kodakondsuse seaduse muutmise seaduse eelnõu, mille kohaselt soovitakse alla 18-aastastele lastele anda Eesti kodakondsus lihtsustatud korras. Ainsaks tingimuseks on see, et alaealine elab Eestis või asus ela... Read more

Vilja Toomast: Aitäh! Mul on hea meel, et te seda muret hakkate lahendama, sest ka Reformierakonna poolt esitatud kodakondsuse seaduse muutmise seaduses on seesama põhimõte sees, et kodakondsust saab ära võtta nendel tingimustel. Aga minu jätkuküsimus on seotud sellega, et te siiski tunnistasite, et olete kodakond... Read more

17.09.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:02 Õiguskantsleri 2018.–2019. aasta tegevuse ülevaade

Vilja Toomast: Aitäh! Austatud õiguskantsler! Teemasid on tõepoolest hästi palju ja küsida võiks kõike, aga ma küsin ühte natuke konkreetsemat asja. See puudutab taas kord kodakondsust, seekord Vabariigi Valitsuse algatatud kodakondsuse seaduse eelnõu. Ma ei hakka lahti rääkima, mis see põhisisu on, aga üks säte v... Read more

16.09.2019 / 15:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu arupärimised, vaba mikrofon esmaspäev Read more

15:07 Arupärimine ühenduste kohta saartega (nr 1)

Vilja Toomast: Aitäh! Härra Jüri Ratas! Mul oli kuidagi kummaline kuulata neid põhjendusi, miks hanked luhta lähevad. Üks põhjendusi oli see, et lendamiseks on vaja terveid ja tehniliselt korras olevaid lennukeid ning neid nendel lennufirmadel nagu eriti ei olegi. Aga kui lennufirmale on antud lendamise litsents j... Read more

10.09.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:06 Riigikogu otsuse "Ettepanek Vabariigi Valitsusele Eesti alus- ja koolihariduse ühtseks ja eestikeelseks muutmiseks" eelnõu (2 OE) esimene lugemine

Vilja Toomast: Aitäh! Hea Aadu Must! Mul ei ole selle eelnõuga erilist küsimust, sest ma tean, et see on ainuõige tee, kuidas me saame eestikeelse kooliharidusega Eestis edasi minna. Ja mulle annab selleks mandaadi ka vähemusrahvuste assotsiatsioon, kuhu kuuluvad küll erineva emakeelega inimesed, aga nende ühine k... Read more

30.08.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , Riigikogu erakorraline istungjärk Read more

10:07 44 Riigikogu liikme esitatud kirjalik nõue umbusalduse avaldamiseks peaminister Jüri Ratasele

Vilja Toomast: Tänan! Härra Ratas! Ma küll riskin sellega, et te taas mind enne vastuse juurde jõudmist mõnitate, aga üks teema teeb mulle väga haiget. Heljo Pikhof juba puudutas seda, aga ma ei saanud vastust, kuidas te tegelikult sellesse suhtute. Las see teie koalitsioonipartner neomats Mart Helme kasvatab oma ... Read more

Vilja Toomast: Ja nii käitusid väga paljud teised Eesti inimesed, kes ei tundnud hirmu ja tegid oma valikud. Öelge mulle nüüd, Jüri Ratas, miks te lasete oma valitsusel haiget teha sadadele tuhandetele inimestele, kes Eesti vabaks võitlesid, kartmata selle eest riskida vajadusel ka oma eluga. Read more

Vilja Toomast: Miks te lasete haiget teha?  Read more

Vilja Toomast: Tänan! Härra Ratas! Nüüd te olete juba kaks ja pool tundi ennast ja oma tööd siin meile kiitnud, et kui tubli te olete ja kui hästi meil kõik on. Aga miks siis teie ja Keskerakonna valijad seda ei mõista? Keskerakonna toetus on ju drastiliselt langenud. Kuidas te seda siis seletate, miks see nii o... Read more

03.06.2019 / 15:00 XIV Riigikogu , I istungjärk , Täiskogu arupärimised, vaba mikrofon esmaspäev Read more

15:38 Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (30 SE) esimene lugemine

Vilja Toomast: Aitäh! Sotsiaaldemokraatide eestvedamisel vastuvõetud alkoholipoliitika põhisuundades, mis kehtivad ka praegu, sätestatakse ühe meetmena alkoholi hinna poliitika. Lihtsalt öeldes: mida kallim alkohol, seda vähem tarbitakse. Ja seda parem on ka tervis. Kui kange alkohol on odav, siis on ju märksa oda... Read more

18:17 Siseminister Mart Helmele umbusalduse avaldamise arutamine

Vilja Toomast: Aitäh! Härra Helme! Ma tahan teada, kuidas te suhtute endise väliskaubandus- ja IT-ministri Kuusiku teguviisi, kui ta läks peaministri kabinetti ja valis oma endise abikaasa telefoninumbri. Meenutan, et see abikaasa on aastaid kannatanud lähisuhtevägivalla käes. Kuidas te suhtute teguviisi, et lükat... Read more

Vilja Toomast: Jah, tänan! Härra Helme! Hiljuti Kadriorus pöördus president teie erakonna esindajate poole väga selge avaldusega, et tal on kõrini sellest, et ta peab käima mööda maailma ringi ja mängima Mart Helme pressiesindajat. Selle asemel et oma tööd teha, et Eestit esindada, peab ta käima mööda maailma ring... Read more

Vilja Toomast: Repliigisoov, kuna minu nime mainiti. Ma tahan öelda härra Madisonile, et enamik teist vist ei ole läbi teinud lähisuhtevägivalla koolitust, mina olen erinevalt teist selle läbi teinud. Ongi nii, nagu ma ütlesin, et enamik nendest süüdistustest jäävad lõpuks esitamata. Kui peaks selguma, et see kõi... Read more

30.05.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , I istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:04 Riigikogu otsuse "Eesti keele õppe arengu probleemkomisjoni moodustamine" eelnõu (3 OE) teine lugemine

Vilja Toomast: Aitäh! Ma küsin nüüd komisjoni ettekandjalt üle, kuna ma kuulun ise sellesse põhiseaduskomisjoni. Loomulikult me arutasime seda Tõnis Möldri küsimust. Ma ei tea, kus te sel hetkel olite, aga ettekandjana oleks võinud seda ikkagi märgata. Me arutasime seda sellisel kujul, et sotsiaalkomisjon saab ala... Read more

11:12 Riigikogu otsuse "Rahvastikukriisi lahendamise probleemkomisjoni moodustamine" eelnõu (4 OE) teine lugemine

Vilja Toomast: Aitäh! Ma pean jälle mälu värskendama. Komisjonis tõepoolest nimetati seda ja ka minu enda küsimus Jaak Valgele oli see, miks ta on nii veendunud, et see uus komisjon suudab mingile lõpptulemusele või mingile otsusele jõuda. Kõik olid optimistlikud. Aga miks me ei arutanud selle eelmise komisjoni... Read more

29.05.2019 / 14:00 XIV Riigikogu , I istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

15:04 Tubakaseaduse ning alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (9 SE) esimene lugemine

Vilja Toomast: Aitäh! Austatud minister! Ma usun, et te olete kursis, et 21. märtsil toimus Euroopa Komisjoni SANTE ehk Euroopa Komisjoni tervise ja toiduohutuse üksuse tubakapoliitika ekspertide kogunemine, kus veel kord kinnitati, et uutele tubakatoodetele ei saa kehtestada lõhna- ja maitseainete keeldu. Seal vi... Read more

Vilja Toomast: Aitäh! Mulle tundub, et mul on ka lisaaega vaja. Read more

Vilja Toomast: Lugupeetud kolleegid! On mitmeid põhjuseid, miks mina kui põhiseaduskomisjoni liige võtan täna sõna ja tubakaseaduse muudatusi kommenteerin, nii neid muudatusi, mis on kirjas eelnõus 9, kui ka neid, mida seal praegu veel kirjas ei ole, kuid mille suhtes Riigikogu eelmine koosseis näitas 13. veebruar... Read more

28.05.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , I istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:33 Riigikogu otsuse "Eesti esindaja nimetamine Põhjamaade Investeerimispanga kontrollkomiteesse" eelnõu (10 OE) esimene lugemine

Vilja Toomast: Aitäh! Hea ettekandja! Mõeldes viimaste päevade sündmuste peale, tekkis mul küsimus: kui te komisjonis seda arutasite, kas te siis veendusite, et Eesti esindaja, kes käib meid maailmas esindamas, ikkagi oskab piisavalt vähemalt inglise keelt, nii et ta saaks meid väärikalt esindada, et jälle ei ole... Read more

27.05.2019 / 15:00 XIV Riigikogu , I istungjärk , Täiskogu arupärimised, vaba mikrofon esmaspäev Read more

15:40 Jäätmeseaduse, jäätmeseaduse muutmise seaduse ning jäätmeseaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (15 SE) esimene lugemine

Vilja Toomast: Aitäh, härra istungi juhataja! Lugupeetud ettekandja! Kuidagi riivas kõrva, et me tegelikult igasugust jäätmeseadust muutes püüame keskkonda nagu kuidagi kaitsta või paremaks teha. Te aga ütlesite sellise lause, et selle seaduse vastuvõtmisega ei kaasne keskkonnale mingeid mõjusid. Kuidas ma sellest... Read more

16:20 Riigikogu otsuse "Riigikogu probleemkomisjoni moodustamine rahvastikukriisi lahendamiseks" eelnõu (4 OE) esimene lugemine

Vilja Toomast: Aitäh! Härra Valge! Ka mina tahan meenutada eelmises koosseisus eksisteerinud probleemkomisjoni, mis iganes nimega ta täpselt oli. Teatavasti lõppes selle komisjoni töö ülevaatega, mida komisjoni nõunikud ei pidanud võimalikuks või vähemalt see ei olnud nii pädevalt koostatud, et seda oleks saanud s... Read more

16.05.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , I istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:13 Finantsinspektsiooni 2018. aasta aastaaruanne

Vilja Toomast: Aitäh! Ma pöördun oma küsimusega tagasi Riigikogu eelmise koosseisu juurde ja meenutan, et me õiguskomisjonis peaaegu kolmveerand aastat tegelesime Danske Banki juhtumiga ja otsisime süüdlasi. Nende arutelude käigus tõusetus ka teema, kas peaks Eestis rahapesu tõkestamise reegleid veel karmistama. M... Read more

17.04.2019 / 14:00 XIV Riigikogu , I istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

14:02 Peaministrikandidaat Jüri Ratasele volituste andmine Vabariigi Valitsuse moodustamiseks

Vilja Toomast: Aitäh! Tekkinud on selline huvitav vastuolu, et peaministrikandidaat Kaja Kallas sai kuni 25 minutit kõneaega, järgmine peaministrikandidaat kuni 30 minutit. Miks? On selle kohta mingi reegel? Read more

Vilja Toomast: Aitäh, härra koosoleku juhataja! Lugupeetud peaministrikandidaat! Mul tekkis teid kuulates kiuslik küsimus: kas ma pean uskuma teid, kui te väidate, et Eesti riik on hästi arenenud, või pean uskuma väga suurt, ka teie erakonda kuuluvat seltskonda, kes on väitnud, et 17 aasta jooksul, kui Reformierak... Read more

Vilja Toomast: Aitäh! Lugupeetud Jüri Ratas! Mind küll häirib ja loomulikult solvab ka, kui mind nimetatakse väikeliberaalseks jätiseks. Minu jaoks on sõna tegu. Ja mul ei ole kindlust, et sellised laused ka pärast tänast päeva lõpevad. Aga minu küsimus on ajendatud sellest, et ma loen Keskerakonna valimisplatvorm... Read more

19.02.2019 / 10:00 XIII Riigikogu , IX istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:16 Olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Eesti maksusüsteemi tulevik" arutelu

Vilja Toomast: Aitäh, härra esimees! Austatud ettekandja! Mu küsimus oli mõeldud küll eelmisele ettekandjale, aga ma püüan seda siis teisel kujul esitada ja teist teemat puudutada. Te rääkisite, et ettevõtjatele on maksusüsteemi stabiilsus ja prognoositavus oluline ja et maksumuudatuste kehtima hakkamise aeg võiks... Read more

13.02.2019 / 14:00 XIII Riigikogu , IX istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

15:41 Tubakaseaduse ning alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (775 SE) teine lugemine

Vilja Toomast: Aitäh! Hea Helmen! Ma märgin, et vahepeal sa ajad asjad sassi, sest räägid direktiividest 15 ja 16. Me räägime ikkagi Euroopa Liidu direktiivist aastast 2014 ja selle artiklitest 15 ja 16. Me oleme seda direktiivi vastu võtnud juba paaril korral. Minu küsimus on tegelikult üldisem ja puudutab neidsa... Read more

Vilja Toomast: Aitäh! Minul on täiesti pragmaatiline küsimus. Ma ei näe siin saalis ministrit, kes tahaks oma eelnõu tagasi võtta, ega ühtegi teist Sotsiaalministeeriumi esindajat. Ma tahan lihtsalt teada, kes siis tuleb seda eelnõu katkestama või tagasi võtma. Read more

Vilja Toomast: Ma tänan, härra esimees! Mina ei ole küll nõus selle protseduuriga, mis me siin oleme teinud. Hakkame tagumisest otsast peale. Äsja sa ütlesid, hea esimees, et valitsusel on võimalus eelnõu tagasi võtta. Ainult tagasi võtta – kas siis peaministri nõusolekul või kuidas nad  otsustavad. Mingit seda võ... Read more

Vilja Toomast: Seda sa ütlesid. Read more

Vilja Toomast: Aga ma ei ole lõpetanud veel. Read more

Vilja Toomast: Nii. Ja teiseks, see, mis toimus – saadiku vaba tahte mõjutamine ministri poolt – ei ole ka lihtne pretsedent. Me teame, et see on Eesti Vabariigile oluline eelnõu. Tegu on direktiivi ülevõtmisega, mille puhul kehtib tähtaeg, mille ületamisele  järgneb võib-olla karistus. Ma pean nüüd valima kahe as... Read more

31.01.2019 / 10:00 XIII Riigikogu , IX istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

11:37 Hongkongi laevade ohutu ja keskkonnahoidliku ringlussevõtu rahvusvahelise konventsiooniga ühinemise seaduse eelnõu (791 SE) esimene lugemine

Vilja Toomast: Aitäh! Hea ettekandja! Sa nimetasid, et laevu lammutatakse viies riigis. Mis need võiksid olla? Kas Eesti on ka mõne laeva lammutanud ja kus meie põhimõtteliselt oma laevasid lammutame? Read more

30.01.2019 / 14:00 XIII Riigikogu , IX istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

16:15 Vangistusseaduse muutmise seaduse eelnõu (680 SE) teine lugemine

Vilja Toomast: Hea aseesimees! Head kolleegid! Vabariigi Valitsus algatas vangistusseaduse muutmise seaduse eelnõu 22. augustil 2018. aastal. Eelnõu käsitleb põhiliselt kahte teemat. Esiteks, kinnipeetavate juurdepääs õigusaktide andmebaasidele, kohtulahendite registrile, Riigikogu veebilehele ja õiguskantsleri ve... Read more