Calendar

Select a date rangeOpen Calendar

From:

To:

Close X

View Results:

Find a verbatim record

Search using the left date panel to select a period, and other filters below.

Find a verbatim record

Cancel
Verbatim reports of proceedings: 86Open/Close results
22.01.2020 / 14:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

14:14 Riigikaitseseaduse eelnõu (112 SE) esimene lugemine

Vilja Toomast: Aitäh! Ma alustan natuke kaugemalt või laiemalt ja toon ühe paralleeli. Nagu me kõik hästi mäletame, oli siin mitte väga ammu Riigikogus arutusel jälle üks Kaitseväega seotud eelnõu, mis puudutas kaitseväeluurele suuremate õiguste andmist, inimeste pealtkuulamise piiramist jne. Teatavasti ... Okei, ... Read more

13.01.2020 / 15:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu arupärimised, vaba mikrofon esmaspäev Read more

15:23 Arupärimine Rail Balticu rahastamise kohta (nr 11)

Vilja Toomast: Aitäh! Härra Jüri Ratas! Ma tahaksin natuke täpsustada selle projekti rahastamise proportsioone. Teatavasti oli nii, et kui omal ajal CEF ehk Euroopa ühendamise rahastu loodi, siis võeti selgeks printsiibiks 85% : 15%. See oli see põhimõte. Ma mäletan veel selgelt neid suuri võitlusi ja vaidlusi reg... Read more

18:36 Arupärimine prokuratuuri sõltumatuse kohta (nr 10)

Vilja Toomast: Aitäh! Härra Mart Helme, te räägite siin väga ärritunult ja emotsionaalselt süütuse presumptsioonist. Read more

Vilja Toomast: Te peate silmas Marti Kuusiku protsessi, ta on juba enne igasugust süüdimõistmist nagu süüdi tunnistatud. Aga kui me võtame vastupidise juhtumi: inimene on kõikides kohtuastmetes süütuks tunnistatud, aga ikkagi räägitakse juba kümme aastat kümnest miljonist dollarist. Inimene on ammu-ammu süütuks tu... Read more

19:26 Arupärimine e-sigarette puudutavate regulatsioonide kohta (nr 14)

Vilja Toomast: Aitäh! Hea minister! Alustuseks üks väike märkus lihtsalt. Minu teada on tubakatoodete müük alaealistele ja nende tarvitamine alaealistel Eestis keelatud. Nii et me ei saa rääkida tubakaseaduse muutmisel ja regulatsioonide ülevõtmisel ainult sellest, et me teeme neid asju selle tõttu, et me lastele ... Read more

16.12.2019 / 15:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu arupärimised, vaba mikrofon esmaspäev Read more

16:10 Arupärimine eestikeelsetes koolides õppivate mitte-eesti koduse keelega laste ebavõrdse kohtlemise kohta (nr 9)

Vilja Toomast: Aitäh! Austatud minister! Te räägite põhimõtteliselt ainult koefitsientidest ja raha ümbertõstmisest, kuigi samas ka ise möönsite, et see pole ainus võimalus. Te olete nüüd viimasel ajal juba kolm aastat minister olnud. Kas selle kolme aasta jooksul on peale raha ümbertõstmise ja koefitsientide suur... Read more

Vilja Toomast: ... ja lahendada?  Read more

12.12.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:07 Eesti Reformierakonna fraktsiooni algatatud olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Kas õigusriik on ohus?" arutelu

Vilja Toomast: Aitäh, härra aseesimees! Hea Kaja! Eile me nägime taas, kuidas Jüri Ratas kahe tunni jooksul mõnitas ja lollitas parlamendiliikmeid. Küsimustele ei vastanud, läks taas isiklikuks või vastas vaid, et sa oled ise süüdi. Ausalt öeldes oli see väga frustreeriv ja kinkis mulle unetu öö. Siit ka minu küsi... Read more

11.12.2019 / 14:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

14:26 2020. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (82 SE) kolmas lugemine

Vilja Toomast: Aitäh! Lugupeetud ettekandja! Minu küsimus puudutab muudatusettepanekut nr 11, mitte küll seda ennast, vaid seda 32-leheküljelist tabelit, mis sinna juurde kuulub. Mind hämmastavad mitmed ettepanekud või otsustused. Näiteks on Pelgulinna Seltsile kaks korda tegevustoetuseks ja teeõhtute korraldamise... Read more

11.12.2019 / 12:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

13:28 Valitsusvastutus

Vilja Toomast: Aitäh, hea juhataja! Härra Jüri Ratas! Selle aasta kevadel olete öelnud, et lõppkokkuvõttes vastutab valitsuse ja ka teiste ministrite tegevuse eest peaminister. Õiged sõnad. Aga täna ma ei tea, kas pean teie sõnade või tegude järgi käima. Kindlasti olete kursis viimase aja poliitiliste arengutega S... Read more

Vilja Toomast: Aitäh! Ma küsin siis veel edasi. Hüpata ja karata – loomulikult ma ei soovi, et te seda peaksite tegema. Aga ma alustan ka oma jätkuküsimust Soome näitega. 2003. aastal astus tagasi Keskusta ridadesse kuuluv peaminister Anneli Jäätteenmäki, kuna parlament ei jäänud uskuma tema selgitusi salastatud d... Read more

03.12.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:08 Isamaa fraktsiooni algatatud olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Eestikeelse kõrghariduse tulevikust" arutelu

Vilja Toomast: Aitäh! Austatud ettekandja, suur tänu selle ettekande eest! Ma saan teist nii aru, et teie pooldate suuremat eestikeelse kõrghariduse võimalikkust. Eks see ole ka meie tänase teema pealkiri. Aga minu küsimus puudutab seda, et te räägite nii bakalaureuse kui ka magistri tasemel eestikeelse õppe võima... Read more

02.12.2019 / 15:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu arupärimised, vaba mikrofon esmaspäev Read more

15:04 Kogumispensionide seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse (kohustusliku kogumispensioni reform) eelnõu (108 SE) esimene lugemine

Vilja Toomast: Jah, aitäh! Lugupeetud minister! Täna sai lõplikult selgeks, et te lõhute pensionisüsteemi ära ainult sellepärast, et suurendada järgmisel aastal riigieelarvelisi laekumisi, vähemalt nii te väitsite. Ei, no pole ju paha, kohalike omavalitsuste valimised on ukse ees. Aga mu küsimus puudutab tegelikul... Read more

Vilja Toomast: Aitäh! Härra minister! Te ju ikkagi mõistate seda, et selliste Urmase-suguste juurdetekitamine suurendab klassiviha ühiskonnas. See suurendab Urmase-suguste viha pensionieas minusuguste vastu, kes on tänaseks 40 aastat tööd teinud ja kõik need 40 aastat ka makse maksnud – just minusuguste vastu. Aga... Read more

19.11.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:02 Eesti Keskerakonna fraktsiooni algatatud olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Maksusüsteem – kuidas edasi?" arutelu

Vilja Toomast:  Aitäh! Lugupeetud esineja! Ma ei tea, kas ma ei kuulanud teid väga tähelepanelikult, aga mõnest asjast ei saanud ma väga täpselt aru. Kord te ütlete, et tööjõumaksud on kõrged, tarbimismaksud on ka kõrged ja neid ei tohi tõsta, aga siis te ütlete jälle, et suuremat tulu võiks kõrgemalt maksustada. ... Read more

14.11.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:57 44 Riigikogu liikme esitatud kirjalik nõue umbusalduse avaldamiseks maaeluminister Mart Järvikule

Vilja Toomast: Aitäh! Minister Järvik! Te olete siin täna vastanud, et te ei saanud Jüri Ratase loodud tõekomisjoni kohale minna selle tõttu, et pidite Vabariigi Valitsuse istungil osalema. Minu küsimus ongi, kas peaminister ei andnud teile luba valitsuse istungilt puududa. Read more

Vilja Toomast: Aitäh! Härra Järvik! Te olete öelnud, et te kuulsite listeeriabakteri levikust, viibides turul maasikareidil. Turul te olite 18. juulil. Aga tegelikult te saatsite juba 9. juulil 19 väga põhjalikku küsimust sisaldava kirja VTA-le. Nüüd ma küsingi, kes selle kirja siis saatis, kas keegi kasutas teie ... Read more

13.11.2019 / 14:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

14:30 2020. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (82 SE) teine lugemine

Vilja Toomast: Aitäh! Hea ettekandja! Mul on küsimus, mis põhjustel rahanduskomisjon ei toetanud muudatusettepanekut anda Sotsiaalministeeriumile lisarahastust palliatiivravi tugispetsialistide rahastamiseks, et innustada ka teisi haiglaid rajama endale palliatiivseid teenuseid pakkuvat teenistust. Praegu töötab p... Read more

Vilja Toomast: Austatud Riigikogu aseesimees! Head kolleegid! Mina soovin täna rääkida minu arvates ühel väga olulisel teemal, millele pole ühiskonnas piisavalt tähelepanu pööratud, seda ka poliitikute poolt. Osutust sellele olulisele probleemile või teemale ei leia ka järgmise aasta eelarve eelnõust. Kõik me võim... Read more

20:26 Riikliku pensionikindlustuse seaduse § 61 täiendamise seaduse eelnõu (79 SE) teine lugemine

Vilja Toomast: Aitäh, härra aseesimees! Hea ettekandja! Mul on väga lihtne ja loogiline küsimus. Kui valitsus kõvasti toetab, nagu te meile siin väidate, keskmise pensioni tulumaksust vabastamist, siis miks ei saa komisjon ja valitsuskoalitsioon toetada Reformierakonna ettepanekut klausliga, et see hakkab kehtima ... Read more

12.11.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

11:28 Välisteenistuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (45 SE) esimene lugemine

Vilja Toomast: Aitäh! Ma eeldan, et hea seadusloome tava peaks põhinema mingitel analüüsidel või uuringutel, ka siis, kui seadusi muudetakse. Aga täna te väitsite siin üsna kindlalt, et need inimesed, kes ei ole abiellunud, kindlasti ei registreeri ka oma kooselu. Mis uuringule tuginedes te seda nii selgelt ja kin... Read more

12:30 Tartu Ülikooli seaduse ja Eesti Haigekassa seaduse muutmise seaduse eelnõu (98 SE) esimene lugemine

Vilja Toomast: Aitäh! Hea minister! Minu küsimus ei puuduta küll otseselt seda teemat, aga ma küsin ikkagi. Kas Sotsiaalministeeriumis on olnud tõsiseid arutelusid lõpuks selle üle, et kliiniliste psühholoogide kutseaasta saaks haigekassa poolt rahastatud? Read more

11.11.2019 / 15:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu arupärimised, vaba mikrofon esmaspäev Read more

15:12  Arupärimine psühhosotsiaalse kriisiabi kohta (nr 6) 

Vilja Toomast: Aitäh! Ma jätkan sama teemat. Mul endal oli konkreetselt selline juhtum tänavu kevadel, ma töötasin siis veel Põhja-Eesti Regionaalhaigla palliatiivravi keskuses. Laupäeva õhtul helistas PERH-i EMO valvearst mulle ja kirjeldas traagilist juhtumit, kus lapsevanemate silme all jäi 3-aastane laps aiavä... Read more

23.10.2019 / 14:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

14:15 2020. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (82 SE) esimene lugemine

Vilja Toomast: Aitäh! Lugupeetud minister! Loen eelarve eelnõust, et IT-alased investeeringud vähenevad ja eriti vähenevad need Sotsiaalministeeriumi haldusalas, peaaegu 22% vähenevad need selles ministeeriumis. Samal ajal väidab valitsus, et ei saa esitada seaduseelnõusid, mis lõpetaksid lapsehoolduspuhkusele m... Read more

Vilja Toomast: Aitäh! Lugupeetud minister! Sa tead, et Eesti on uute HIV-positiivsuse juhtumite arvu poolest jätkuvalt Euroopas teisel kohal, ma pean silmas, et 100 000 elaniku kohta on meil jätkuvalt 17 uut HIV-positiivset inimest. Sotsiaalministeeriumi terviseriskide programmis lubatakse, et see arv väheneb aast... Read more

23.10.2019 / 12:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

12:24 Kuidas leevendada Brexiti mõju Eesti kodanikele

Vilja Toomast: Aitäh! Austatud peaminister Jüri Ratas! Ma jätkan Jevgeni Ossinovski tõstatatud teemat, sest ka mina küsisin ministrilt selle kohta küsimuse, aga tegelikult vastust ei saanud. Sain vastuse, et minge küsige Jakko Väli käest ise, te olete kunagi olnud ühes ja samas erakonnas. Nagu see asjasse puutuks... Read more

21.10.2019 / 15:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu arupärimised, vaba mikrofon esmaspäev Read more

16:21 Arupärimine välistööjõu vajaduse kohta põllumajandussektoris (nr 5)

Vilja Toomast: Aitäh! Hea minister! Te lugesite ette kõik need probleemid, mille pärast me teile selle arupärimise ju tegelikult esitasime. Aga nendes vastustes, mis te meile andsite, ei kuulnud ma küll mitte ühtegi konkreetset mõtet või ettepanekut, et kuidas seda probleemi siis lahendada. Näiteks öelge mulle sed... Read more

17:30 Arupärimine ministri ametitegevuse kohta (nr 3)

Vilja Toomast: Proua minister! Kõik, mida te siin meile räägite selle Jakko Väli kohta, on natuke väheusutav. Kas te tahate meile kinnitada, et Jakko Väli mõtles ise välja, et temast saab teie nõunik, ja läks sellega meediasse? Miks ta ei öelnud näiteks, et ta saab näiteks minister Järviku nõunikuks? Miks ta pidi ... Read more

15.10.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:02 Õiguskantsleri ettepanek kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 18 lõike 1 punkti 6 Eesti Vabariigi põhiseadusega kooskõlla viimiseks

Vilja Toomast: Head kolleegid! Põhiseaduskomisjon viis õiguskantsleri ettepaneku Riigikogule kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 18 lõike 1 punkti 6 põhiseadusega kooskõlla viimiseks arutelu läbi oma 8. oktoobri istungil. Lisaks komisjoni liikmetele ja komisjoni ametnikele olid komisjoni kutsutud õiguskants... Read more

Vilja Toomast: Aitäh! Me otseselt sellist teemat küll komisjonis ei arutanud, aga ma saan öelda, et kui 2013. aastal muudeti avaliku teenistuse seadust, siis jäeti ka kohalikule omavalitsusele sellised piirid, et ta saab mingil määral ise otsustada, kas konkreetne inimene töötab ametnikuna või töölepingu alusel. K... Read more

Vilja Toomast: Aitäh! Mina küll ei saanud aru, et õiguskantsler oleks rääkinud ainult väikestest valdadest. Minu arvates puudutas ta kõiki kohaliku omavalitsuse volikogusid. Ma oma vastuses püüdsin pehmelt öeldes mainida ka seda, et Tallinnas on tegelikult see probleem, et osa linnavolikogu liikmeid on saanud sinn... Read more

11:12 Riikliku pensionikindlustuse seaduse § 61 täiendamise seaduse eelnõu (79 SE) esimene lugemine

Vilja Toomast: Aitäh! Hea minister! Ma ei plaaninud üldse küsida, aga sa nii kindlalt väitsid, et Keskerakond täidab kõik lubadused, ja mulle tuli üks lubadus veel meelde. Sa rääkisid siin väga ilusasti, kuidas suhtelise vaesuse piiri ja pensioni vahe muudkui väheneb. Teie lubadus, millest ma tahtsin rääkida, oli ... Read more

09.10.2019 / 12:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

13:49 Eetika

Vilja Toomast: Aitäh! Härra Mart Helme! Juba homme leiab aset Marti Kuusiku kohtuprotsessi eelistung. Teda süüdistatakse muu hulgas kannatanule lausa neli nädalat kestnud tervisekahjustuse põhjustamises. Vaatamata sellele, et teie siseministrina väitsite, et tegemist on laimuga ning mingit uurimist ei algatata,... Read more

Vilja Toomast: Aitäh! Unustasin – vabandust! – klahvi sisse lülitamata, aga nüüd on see tehtud. Ma saan teist nii aru, et EKRE ei pea elukaaslast perekonnaks, vaatamata sellele, et noortel on peatselt sündimas ühine laps. Aga see selleks. Jätkan oma küsimuse laiendusega. Sellel kuul saime teada, et teie erakonna e... Read more

26.09.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:05 Tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (14 SE) esimene lugemine

Vilja Toomast: Aitäh, härra juhataja! Hea ettekandja! 2018. aastal lubas valitsus uut regulatsiooni, mis lõpetaks töötavate pensionäride kõrgema maksustamise. Meie ehk Reformierakonna seaduseelnõu kohta antud arvamuses lubab valitsus jälle, et tuleb suurendada 50 euro võrra pensionäride maksuvaba tulu. Aga me näem... Read more

Vilja Toomast: Aitäh! Seda SKAIS2 saagat me teame siin saalis vist kõik, see on kestnud tõesti varsti kümme aastat või rohkem. Aga mul on meeles ka see, et SKAIS1-le anti raha juurde, et see kõik vajadused rahuldaks, kuni SKAIS2 valmis saab. Nii et kas siis sai vähe raha või milles oli küsimus, et me ei saa nüüd s... Read more

24.09.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

12:00 Kodakondsuse seaduse ning põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu (57 SE) esimene lugemine

Vilja Toomast: Aitäh! Hea minister! Lisaks ministriametile olete ka Keskerakonna juhtivpoliitik ja ma tahan kuulda teie seisukohta selles küsimuses, mille esitas Jürgen Ligi. Õigemini ajendas mind küsima vastus, mille te Jürgen Ligile andsite. Eile, kui me minister Mart Helmega koos arutasime kodakondsuse seaduse ... Read more

23.09.2019 / 15:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu arupärimised, vaba mikrofon esmaspäev Read more

15:05 Kodakondsuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (58 SE) esimene lugemine

Vilja Toomast: Aitäh! Kuulge, härra Helme! Mina ei saa aru, miks te meid lollitate siin kogu aeg. Me võtame ette seaduseelnõu teksti, seal on väga selge sõnaga kirjas: alaealisele Eesti alalisele elanikule või Eestis sündinud alaealisele võib tema vanem taotleda Eesti kodakondsust. Okei, see on siis kodakondsuseta... Read more

Vilja Toomast: Aitäh! Ikka selle koalitsioonilepingu kohta tahan küsida. Selles valitsuses peaministri ametis olev Jüri Ratas on selgelt välja öelnud, et koalitsioonilepingus kirjapandu ei ole ainus asi, ainsad seadusemuudatused, millega valitsus välja tuleb. Nii et see päris nii ei ole, et kehtib ainult see, mis ... Read more

18.09.2019 / 12:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

12:41 Eesti kodanikud

Vilja Toomast: Jah, ma tänan! Austatud Urmas Reinsalu! Vabariigi Valitsus on esitanud Riigikogu menetlusse kodakondsuse seaduse muutmise seaduse eelnõu, mille kohaselt soovitakse alla 18-aastastele lastele anda Eesti kodakondsus lihtsustatud korras. Ainsaks tingimuseks on see, et alaealine elab Eestis või asus ela... Read more

Vilja Toomast: Aitäh! Mul on hea meel, et te seda muret hakkate lahendama, sest ka Reformierakonna poolt esitatud kodakondsuse seaduse muutmise seaduses on seesama põhimõte sees, et kodakondsust saab ära võtta nendel tingimustel. Aga minu jätkuküsimus on seotud sellega, et te siiski tunnistasite, et olete kodakond... Read more

17.09.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:02 Õiguskantsleri 2018.–2019. aasta tegevuse ülevaade

Vilja Toomast: Aitäh! Austatud õiguskantsler! Teemasid on tõepoolest hästi palju ja küsida võiks kõike, aga ma küsin ühte natuke konkreetsemat asja. See puudutab taas kord kodakondsust, seekord Vabariigi Valitsuse algatatud kodakondsuse seaduse eelnõu. Ma ei hakka lahti rääkima, mis see põhisisu on, aga üks säte v... Read more

16.09.2019 / 15:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu arupärimised, vaba mikrofon esmaspäev Read more

15:07 Arupärimine ühenduste kohta saartega (nr 1)

Vilja Toomast: Aitäh! Härra Jüri Ratas! Mul oli kuidagi kummaline kuulata neid põhjendusi, miks hanked luhta lähevad. Üks põhjendusi oli see, et lendamiseks on vaja terveid ja tehniliselt korras olevaid lennukeid ning neid nendel lennufirmadel nagu eriti ei olegi. Aga kui lennufirmale on antud lendamise litsents j... Read more

10.09.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:06 Riigikogu otsuse "Ettepanek Vabariigi Valitsusele Eesti alus- ja koolihariduse ühtseks ja eestikeelseks muutmiseks" eelnõu (2 OE) esimene lugemine

Vilja Toomast: Aitäh! Hea Aadu Must! Mul ei ole selle eelnõuga erilist küsimust, sest ma tean, et see on ainuõige tee, kuidas me saame eestikeelse kooliharidusega Eestis edasi minna. Ja mulle annab selleks mandaadi ka vähemusrahvuste assotsiatsioon, kuhu kuuluvad küll erineva emakeelega inimesed, aga nende ühine k... Read more