Calendar

Select a date rangeOpen Calendar

From:

To:

Close X

View Results:

Find a verbatim record

Search using the left date panel to select a period, and other filters below.

Find a verbatim record

Cancel
Verbatim reports of proceedings: 99Open/Close results
06.07.2020 / 12:00 XIV Riigikogu , Riigikogu erakorraline istungjärk Read more

12:06 Välismaalaste seaduse muutmise seaduse (tööjõukriisi leevendamine) eelnõu (192 SE) esimene lugemine

Vilja Toomast: Aitäh! Hea Jürgen! Minu küsimus puudutab ka tänast valitsuse otsust. Ja üks punkt selles otsuses on see, et järjest lubatakse välistööjõul olla riigis edaspidi 180 päeva ehk siis kuus kuud. Farmerid on juba kritiseerinud seda otsust, et see kuus kuud on liiga vähe, et inimesed tulevad siia, nad õpet... Read more

Vilja Toomast: Jaa, aitäh! Härra Korobeinik, kas te ikkagi saate aru, millisesse olukorda see EKRE valitsus meid pannud on? Täna hommikul võeti vastu mingi otsus ja te olete ainus valitsuskoalitsiooni liige, kes tänasel teemal, väga olulisel teemal saab meile vastuseid anda ja meiega debateerida, sest teisi ei ole... Read more

17.06.2020 / 14:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

16:25 Õiguskantsleri ettekanne "Õigusriik eriolukorras"

Vilja Toomast: Aitäh! Austatud õiguskantsler! Nagu näete, olen mina siiski maskiusku ja mul on ka selleks võib-olla nagu põhjus uskuda, et kui seda õigesti kanda, isegi kirurgilist maski, et siis tegelikult temast ikkagi on kasu. Millele ma viitan, olen ise 2,5 aastat istunud A-grippi põdevate inimeste voodiserval... Read more

15.06.2020 / 15:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu arupärimised, vaba mikrofon esmaspäev Read more

15:04 Peaminister Jüri Ratase poliitiline avaldus Euroopa Liidu majanduse taaskäivitamise kavast

Vilja Toomast: Aitäh! Lugupeetud Jüri Ratas! Eks ka mina tahaks küsida Maipõrnikas OÜ kohta ja maskihangete kohta jne, samuti ninanipsude kohta, et kas selles paketis on ka mingid ninanipsud sisse kodeeritud, aga no ma ei küsi siis, muidu ma saan jälle pahandada, et ma olen ka irooniline või küsin midagi muud. Ma ... Read more

16:52 Päästeseaduse ja relvaseaduse muutmise seaduse eelnõu (128 UA) teine lugemine

Vilja Toomast: Jaa, aitäh! Hea komisjonikaaslane! Mulle tundub, et me oleme natuke erinevatel komisjoniistungitel viibinud, kui ma sind kuulan. Et meenutan, mis oli see kõige suurem probleem. Probleem oli siis, kui koroonakriis tekkis ja meil pandi tööle kriisiinfotelefon 1247 või kuidas see numbrikombinatsioon ol... Read more

Vilja Toomast: ... jah, nende tundide jooksul, mis tegelikult on olemas. See info ei tule, kus haiglas see inimene viibib, see ei tule tundide jooksul, mida püüti meile kogu aeg komisjonis seletada. Minu lihtne küsimus ongi, et kas sa ei võiks natuke täpsemalt lahti rääkida seda protokolli, rääkida ka neid erimeel... Read more

23:04 Arupärimine eelarve kulude seire kohta (nr 35)

Vilja Toomast: Aitäh! Lugupeetud Jüri Ratas! Te kirjeldasite siin väga ilmekalt, kuidas Rahandusministeerium oma keldrites ja saalides koostab teile prognoose ja te neist lähtute. Ma olen täitsa veendunud, et Rahandusministeerium koostab ka igakuiselt teile kulude aruande, et kuhu need aruanded jäävad, ka sinna sa... Read more

03.06.2020 / 14:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

14:02 Tuleohutuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (120 SE) esimese lugemise jätkamine

Vilja Toomast: Aitäh! Ma ka meenutan eilsest arutelu ja minu küsimus on ajendatud toimunud mõttevahetusest. Kui me anname kohaliku omavalitsuse tuletõrjespetsialistile õiguse kooskõlastada ehitusprojekte ja ehituslubasid väljastada, kui me anname talle õiguse neid kontrollida ka väikeelamute, mitte ainult suvilate... Read more

02.06.2020 / 10:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

12:17 Tuleohutuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (120 SE) esimene lugemine

Vilja Toomast: Ma tänan! Härra minister! Minu küsimus puudutab vingugaasiandurite kohustuslikuks muutmist just eramajades või eraeluruumides. Komisjonis oli sellest küll juttu, aga kui paljusid inimesi see puudutab? Ja kas teil on andmeid selle kohta, kas Eestis on piisavalt tootmisvõimsust selleks? Kas meil on võ... Read more

01.06.2020 / 15:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu arupärimised, vaba mikrofon esmaspäev Read more

15:22 Riigikontrolli seaduse, erakonnaseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (erakondade rahastamise kontrollorgan) eelnõu (193 SE) esimene lugemine

Vilja Toomast: Aitäh! Ma kuulan teie vastuseid, te rõhutate kogu aeg, et te olete ainult eelnõu ettekandja ja et te ei ole osalenud selles töögrupis, kes selle eelnõu välja töötas. Ja sisuliselt te ei oskagi vastata, sest ei ole osalenud selles töös. Minu küsimus ongi: kuidas siis teist sai selle eelnõu ettekandja... Read more

12.03.2020 / 10:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:04 Peaminister Jüri Ratase poliitiline avaldus seoses kujunenud olukorraga Eestis

Vilja Toomast: Aitäh! Lugupeetud Jüri Ratas! Teie avaldus oli mõistetav ja arukas. Küll aga ei mõista ma, kuidas aitab Eesti rahva tervisele kaasa Kirkorovi kontserdi korraldamine. Sinna saabuvad fännid Lätist ja Venemaalt. Kuidas te ei saa seda üheselt keelata? Aga mul on ka konkreetne küsimus. Te tõite palju näi... Read more

11.03.2020 / 14:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

14:38 Kogumispensionide seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse (kohustusliku kogumispensioni reform) uuesti arutamine (108 UA)

Vilja Toomast: Aitäh! Ka mina tulen tagasi 20. veebruari põhiseaduskomisjoni koosoleku juurde. Lühidalt öeldes toimus see, et komisjoni esimees palus presidendi kantselei esindajatel seletada, mis on presidendi vastuväited – nii see ka toimus. Opositsioonisaadikud esitasid küsimusi, ka sina esitasid paar küsimust.... Read more

27.02.2020 / 10:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:09 Tubakaseaduse ning alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (9 SE) teine lugemine

Vilja Toomast: Aitäh! Härra aseesimees, ma palun igaks juhuks kolm minutit lisaaega. Read more

Vilja Toomast: Aitäh! Head kolleegid! "Millega sa tegeled, armas Riigikogu? Palun tee oma tööd!" Presidendi Ugalas öeldud sõnadesse võib suhtuda nii- ja naapidi, kuid tubakadirektiivi ülevõtmise saaga puhul sobiks see nagu rusikas silmaauku. Tubakadirektiivi ülevõtmisel on Riigikogu eri koosseisud üles näidanud si... Read more

26.02.2020 / 14:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

15:24 Kogumispensionide seaduse, tulumaksuseaduse ja väärtpaberite registri pidamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (119 SE) esimene lugemine

Vilja Toomast: Aitäh, härra juhataja! Hea ettekandja! Ma tahan sinult lihtsalt kinnitust. Mina oleksin Aivar Koka küsimusele, mis juhtub pärast seda, kui töövõime kaotanud inimene äkki oma töövõime tagasi saab ja on oma raha ära kulutanud, vastates eeldanud näiteks seda, et siis läheb inimene tööle tagasi ja jätka... Read more

25.02.2020 / 10:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:02 Ravimiseaduse muutmise seaduse eelnõu (139 SE) esimene lugemine

Vilja Toomast: Aitäh, austatud istungi juhataja! Hea ettekandja! Nii päris ikka ei ole, et ühtegi analüüsi ei tehtud enne selle reformi heaks kiitmist. Olid olemas nii Riigikontrolli arvamused kui Riigikohtu otsused. Neid võiks ikka meeles pidada ja arvestada. Aga mu küsimus puudutab muud. Te ütlesite siin küsimus... Read more

Vilja Toomast: Aitäh, austatud aseesimees! Hea ettekandja! Te noogutasite kaasa Valdo Randperele, et käsimüügiravimeid võiks ka toidupoes müüa. Aga te ometi ju teate, et kõiki käsimüügiravimeid ei tohi kõikide tarvitatavate retseptiravimitega koos kasutada. Ma küsin: kes vastutab, kes kontrollib ja kes küsitleb in... Read more

29.01.2020 / 14:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

14:02 Kogumispensionide seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse (kohustusliku kogumispensioni reform) eelnõu (108 SE) teine lugemine

Vilja Toomast: Aitäh, härra aseesimees! Härra Helme! Te jätsite vastamata Andres Suti küsimusele, kui suur oleks pension, kui teisest sambast raha välja võtja selle ära kulutab. Ma aitan teid hea meelega selle vastusega. Mediaanpalka saav inimene, kes on töötanud 40 aastat ja hakkas 17 aastat tagasi teise sambasse... Read more

Vilja Toomast: Aitäh, härra aseesimees! Härra Helme! Ka minult üks vastuväide kõigepealt, see puudutab kogumispensioni seadusega kävitatud ebavõrdsust. Inimesed tegid tol ajal oma valiku teadmisega, et seda raha ei saa välja võtta. Aga nüüd siis küsimuse juurde. Igale küsimusele vastates te kinnitate, et meie asi ... Read more

Vilja Toomast: Head kolleegid! Pikalt poliitmaastikul toiminuna sooviksin täna pigem meenutada neid asjaolusid, mis sundisid 2001. aastal kogumispensionide seadust vastu võtma ja miks ma olen täna selle seaduse muutmise vastu. 1990-ndate lõpus oli nii valitsuse kui ka Riigikogu liikmetele selge, et senine riiklik,... Read more

27.01.2020 / 15:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu arupärimised, vaba mikrofon esmaspäev Read more

15:17 Arupärimine maksuvabade käsunduslepingute kohta (nr 15)

Vilja Toomast: Aitäh! Härra Jüri Ratas! Mina tahan ka saada teie isiklikku hinnangut. Küsin nii: kas teie arvates on tervishoiutöötajatel vaatamata antud Hippokratese vandele samasugune vaba voli jätta sellised Urmased ravikindlustuse raha eest ravimata? Urmas ja minister on ju võtnud vaba voli otsustada, kas maks... Read more

22.01.2020 / 14:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

14:14 Riigikaitseseaduse eelnõu (112 SE) esimene lugemine

Vilja Toomast: Aitäh! Ma alustan natuke kaugemalt või laiemalt ja toon ühe paralleeli. Nagu me kõik hästi mäletame, Riigikogus oli üsna hiljuti arutusel üks Kaitseväega seotud eelnõu, mis puudutas kaitseväeluurele suuremate õiguste andmist, inimeste pealtkuulamist jne. Teatavasti ... Okei, "pealtkuulamine" oli val... Read more

Vilja Toomast: Tuleb olla täpne! Ma ei ütlegi siis seda välja. Aga põhimõtteliselt on teada, et sellega on jõutud Riigikohtusse. Ma tõepoolest ei ole tervet jõuluvaheaega lugenud seda seaduseelnõu, aga kui ma kuulan seda arutelu ja loen siit-sealt teksti, siis mulle tundub, et selle eelnõuga võib täpselt samamoodi... Read more

13.01.2020 / 15:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu arupärimised, vaba mikrofon esmaspäev Read more

15:23 Arupärimine Rail Balticu rahastamise kohta (nr 11)

Vilja Toomast: Aitäh! Härra Jüri Ratas! Ma tahaksin natuke täpsustada selle projekti rahastamise proportsioone. Teatavasti oli nii, et kui omal ajal CEF ehk Euroopa ühendamise rahastu loodi, siis võeti selgeks printsiibiks 85% : 15%. See oli see põhimõte. Ma mäletan veel selgelt neid suuri võitlusi ja vaidlusi reg... Read more

18:36 Arupärimine prokuratuuri sõltumatuse kohta (nr 10)

Vilja Toomast: Aitäh! Härra Mart Helme, te räägite siin väga ärritunult ja emotsionaalselt süütuse presumptsioonist. Read more

Vilja Toomast: Te peate silmas Marti Kuusiku protsessi, ta on juba enne igasugust süüdimõistmist nagu süüdi tunnistatud. Aga kui me võtame vastupidise juhtumi: inimene on kõikides kohtuastmetes süütuks tunnistatud, aga ikkagi räägitakse juba kümme aastat kümnest miljonist dollarist. Inimene on ammu-ammu süütuks tu... Read more

19:26 Arupärimine e-sigarette puudutavate regulatsioonide kohta (nr 14)

Vilja Toomast: Aitäh! Hea minister! Alustuseks üks väike märkus lihtsalt. Minu teada on tubakatoodete müük alaealistele ja nende tarvitamine alaealistel Eestis keelatud. Nii et me ei saa rääkida tubakaseaduse muutmisel ja regulatsioonide ülevõtmisel ainult sellest, et me teeme neid asju selle tõttu, et me lastele ... Read more

16.12.2019 / 15:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu arupärimised, vaba mikrofon esmaspäev Read more

16:10 Arupärimine eestikeelsetes koolides õppivate mitte-eesti koduse keelega laste ebavõrdse kohtlemise kohta (nr 9)

Vilja Toomast: Aitäh! Austatud minister! Te räägite põhimõtteliselt ainult koefitsientidest ja raha ümbertõstmisest, kuigi samas ka ise möönsite, et see pole ainus võimalus. Te olete nüüd viimasel ajal juba kolm aastat minister olnud. Kas selle kolme aasta jooksul on peale raha ümbertõstmise ja koefitsientide suur... Read more

Vilja Toomast: ... ja lahendada?  Read more

12.12.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:07 Eesti Reformierakonna fraktsiooni algatatud olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Kas õigusriik on ohus?" arutelu

Vilja Toomast: Aitäh, härra aseesimees! Hea Kaja! Eile me nägime taas, kuidas Jüri Ratas kahe tunni jooksul mõnitas ja lollitas parlamendiliikmeid. Küsimustele ei vastanud, läks taas isiklikuks või vastas vaid, et sa oled ise süüdi. Ausalt öeldes oli see väga frustreeriv ja kinkis mulle unetu öö. Siit ka minu küsi... Read more

11.12.2019 / 14:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

14:26 2020. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (82 SE) kolmas lugemine

Vilja Toomast: Aitäh! Lugupeetud ettekandja! Minu küsimus puudutab muudatusettepanekut nr 11, mitte küll seda ennast, vaid seda 32-leheküljelist tabelit, mis sinna juurde kuulub. Mind hämmastavad mitmed ettepanekud või otsustused. Näiteks on Pelgulinna Seltsile kaks korda tegevustoetuseks ja teeõhtute korraldamise... Read more

11.12.2019 / 12:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

13:28 Valitsusvastutus

Vilja Toomast: Aitäh, hea juhataja! Härra Jüri Ratas! Selle aasta kevadel olete öelnud, et lõppkokkuvõttes vastutab valitsuse ja ka teiste ministrite tegevuse eest peaminister. Õiged sõnad. Aga täna ma ei tea, kas pean teie sõnade või tegude järgi käima. Kindlasti olete kursis viimase aja poliitiliste arengutega S... Read more

Vilja Toomast: Aitäh! Ma küsin siis veel edasi. Hüpata ja karata – loomulikult ma ei soovi, et te seda peaksite tegema. Aga ma alustan ka oma jätkuküsimust Soome näitega. 2003. aastal astus tagasi Keskusta ridadesse kuuluv peaminister Anneli Jäätteenmäki, kuna parlament ei jäänud uskuma tema selgitusi salastatud d... Read more

03.12.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:08 Isamaa fraktsiooni algatatud olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Eestikeelse kõrghariduse tulevikust" arutelu

Vilja Toomast: Aitäh! Austatud ettekandja, suur tänu selle ettekande eest! Ma saan teist nii aru, et teie pooldate suuremat eestikeelse kõrghariduse võimalikkust. Eks see ole ka meie tänase teema pealkiri. Aga minu küsimus puudutab seda, et te räägite nii bakalaureuse kui ka magistri tasemel eestikeelse õppe võima... Read more

02.12.2019 / 15:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu arupärimised, vaba mikrofon esmaspäev Read more

15:04 Kogumispensionide seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse (kohustusliku kogumispensioni reform) eelnõu (108 SE) esimene lugemine

Vilja Toomast: Jah, aitäh! Lugupeetud minister! Täna sai lõplikult selgeks, et te lõhute pensionisüsteemi ära ainult sellepärast, et suurendada järgmisel aastal riigieelarvelisi laekumisi, vähemalt nii te väitsite. Ei, no pole ju paha, kohalike omavalitsuste valimised on ukse ees. Aga mu küsimus puudutab tegelikul... Read more

Vilja Toomast: Aitäh! Härra minister! Te ju ikkagi mõistate seda, et selliste Urmase-suguste juurdetekitamine suurendab klassiviha ühiskonnas. See suurendab Urmase-suguste viha pensionieas minusuguste vastu, kes on tänaseks 40 aastat tööd teinud ja kõik need 40 aastat ka makse maksnud – just minusuguste vastu. Aga... Read more

19.11.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:02 Eesti Keskerakonna fraktsiooni algatatud olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Maksusüsteem – kuidas edasi?" arutelu

Vilja Toomast:  Aitäh! Lugupeetud esineja! Ma ei tea, kas ma ei kuulanud teid väga tähelepanelikult, aga mõnest asjast ei saanud ma väga täpselt aru. Kord te ütlete, et tööjõumaksud on kõrged, tarbimismaksud on ka kõrged ja neid ei tohi tõsta, aga siis te ütlete jälle, et suuremat tulu võiks kõrgemalt maksustada. ... Read more

14.11.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:57 44 Riigikogu liikme esitatud kirjalik nõue umbusalduse avaldamiseks maaeluminister Mart Järvikule

Vilja Toomast: Aitäh! Minister Järvik! Te olete siin täna vastanud, et te ei saanud Jüri Ratase loodud tõekomisjoni kohale minna selle tõttu, et pidite Vabariigi Valitsuse istungil osalema. Minu küsimus ongi, kas peaminister ei andnud teile luba valitsuse istungilt puududa. Read more

Vilja Toomast: Aitäh! Härra Järvik! Te olete öelnud, et te kuulsite listeeriabakteri levikust, viibides turul maasikareidil. Turul te olite 18. juulil. Aga tegelikult te saatsite juba 9. juulil 19 väga põhjalikku küsimust sisaldava kirja VTA-le. Nüüd ma küsingi, kes selle kirja siis saatis, kas keegi kasutas teie ... Read more

13.11.2019 / 14:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

14:30 2020. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (82 SE) teine lugemine

Vilja Toomast: Aitäh! Hea ettekandja! Mul on küsimus, mis põhjustel rahanduskomisjon ei toetanud muudatusettepanekut anda Sotsiaalministeeriumile lisarahastust palliatiivravi tugispetsialistide rahastamiseks, et innustada ka teisi haiglaid rajama endale palliatiivseid teenuseid pakkuvat teenistust. Praegu töötab p... Read more

Vilja Toomast: Austatud Riigikogu aseesimees! Head kolleegid! Mina soovin täna rääkida minu arvates ühel väga olulisel teemal, millele pole ühiskonnas piisavalt tähelepanu pööratud, seda ka poliitikute poolt. Osutust sellele olulisele probleemile või teemale ei leia ka järgmise aasta eelarve eelnõust. Kõik me võim... Read more

20:26 Riikliku pensionikindlustuse seaduse § 61 täiendamise seaduse eelnõu (79 SE) teine lugemine

Vilja Toomast: Aitäh, härra aseesimees! Hea ettekandja! Mul on väga lihtne ja loogiline küsimus. Kui valitsus kõvasti toetab, nagu te meile siin väidate, keskmise pensioni tulumaksust vabastamist, siis miks ei saa komisjon ja valitsuskoalitsioon toetada Reformierakonna ettepanekut klausliga, et see hakkab kehtima ... Read more

12.11.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

11:28 Välisteenistuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (45 SE) esimene lugemine

Vilja Toomast: Aitäh! Ma eeldan, et hea seadusloome tava peaks põhinema mingitel analüüsidel või uuringutel, ka siis, kui seadusi muudetakse. Aga täna te väitsite siin üsna kindlalt, et need inimesed, kes ei ole abiellunud, kindlasti ei registreeri ka oma kooselu. Mis uuringule tuginedes te seda nii selgelt ja kin... Read more

12:30 Tartu Ülikooli seaduse ja Eesti Haigekassa seaduse muutmise seaduse eelnõu (98 SE) esimene lugemine

Vilja Toomast: Aitäh! Hea minister! Minu küsimus ei puuduta küll otseselt seda teemat, aga ma küsin ikkagi. Kas Sotsiaalministeeriumis on olnud tõsiseid arutelusid lõpuks selle üle, et kliiniliste psühholoogide kutseaasta saaks haigekassa poolt rahastatud? Read more