Calendar

Select a date rangeOpen Calendar

From:

To:

Close X

View Results:

Find a verbatim record

Search using the left date panel to select a period, and other filters below.

Find a verbatim record

Cancel
Verbatim reports of proceedings: 12Open/Close results
15.04.2019 / 15:00 XIV Riigikogu , I istungjärk , Täiskogu arupärimised, vaba mikrofon esmaspäev Read more

15:03 Peaministrikandidaat Kaja Kallasele Vabariigi Valitsuse moodustamiseks volituste andmine

Viktoria Ladõnskaja-Kubits: Lugupeetud proua Kallas! Pärast valimisi olete meedias korduvalt maininud, et suhtlete Riigikogu liikmetega, kes on teie arvates skeptilised Jüri Ratase juhitava koalitsiooni suhtes. Kellega te siis olete täpsemalt suhelnud? Mulle tundub, et olete avalikkust veidi eksitanud ning kõhklevate inimesteg... Read more

20.02.2019 / 14:00 XIII Riigikogu , IX istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

16:13 Muinsuskaitseseaduse eelnõu (684 SE) kolmas lugemine

Viktoria Ladõnskaja-Kubits: Tere ka minu poolt! Muinsuskaitseteema on fundamentaalne ja mitmekihiline. Selles on palju aspekte, mida me oskame kõik hinnata: kultuuripärandi mõte, omaniku huvi, riigi ja ühiskonna osa. Aastaid oli valdkonna regulatsioon küsitav, aastaid rääkisid osapooled sellest, et on vaja teema uuesti sisulis... Read more

13.02.2019 / 14:00 XIII Riigikogu , IX istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

21:35 Muinsuskaitseseaduse eelnõu (684 SE) teine lugemine

Viktoria Ladõnskaja-Kubits: Head rahvasaadikud! Kui me räägime seaduse mõttest, siis on siin võimalik minna kahte printsipiaalselt erinevat teed: me lähtume kas sellest, et kultuuripärand, muinsuskaitse all olev objekt on omaniku au ja mure, või sellest, et see au ja mure on nii omaniku kui ka riigi osa. Isamaa erakond lähtub ... Read more

Viktoria Ladõnskaja-Kubits: Nõustuda võib selle erandiga, et pikem aeg on võimalik, kui kooskõlla viimine pikeneb kohtuvaidluste tõttu. Veel üks oluline aspekt on ameti nimetus. Isamaa fraktsioon leiab, et muinsuskaitse termini all me mõistame ka muuseume. Arvame, et pärast seaduse vastuvõtmist peaks nimetuseks jääma Muinsuska... Read more

04.12.2018 / 10:00 XIII Riigikogu , VIII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:36 Riigikogu otsuse "Ettepanek Vabariigi Valitsusele Eesti alus- ja koolihariduse ühtseks ja eestikeelseks muutmiseks" eelnõu (682 OE) esimene lugemine

Viktoria Ladõnskaja-Kubits: Austatud Jürgen Ligi! Selleks, et uus süsteem käivituks edukalt, on vaja likvideerida valupunktid. Ilmselgelt on üks valupunkt ühest küljest õpetajate puudus ja teisest küljest vene koolide õpetajad. Mis oleks teie sõnum neile, kuidas see süsteem edaspidi hakkab toimima? See ju puudutab ka neid. Tei... Read more

25.10.2018 / 10:00 XIII Riigikogu , VIII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:24 Keeleseaduse muutmise seaduse eelnõu (666 SE) esimene lugemine

Viktoria Ladõnskaja-Kubits: Hea Tarmo! Esiteks ma tahan parandada, et tegelikult kultuurikomisjonis oli üsna suur arutelu selle teema üle ja olid ka küsimused. Lausa kahe päeva jooksul me arutasime seda temaatikat. Aga minu küsimus on seotud seletuskirjaga. Siin on kirjutatud, et seaduseelnõu eesmärk on motiveerida asutuste ju... Read more

26.09.2018 / 14:00 XIII Riigikogu , VIII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

17:33 Muinsuskaitseseaduse eelnõu (684 SE) esimene lugemine

Viktoria Ladõnskaja-Kubits: Hea minister! Ma küsin ettepaneku kohta muuta Muinsuskaitseameti nime. Kas te arvate, et see on tõepoolest vajalik? See on esimene küsimus. Teiseks, kui palju see maksma läheb? Muinsuskaitse termin või mõiste kui selline on ikkagi Eesti jaoks väga oluline. Kas me tõesti kaalume seda varianti, et vah... Read more

Viktoria Ladõnskaja-Kubits: Lugupeetud minister! Küsin ka raha kasutamise kohta seoses järelevalve ja nõustamisega. Kui ma õigesti saan aru, siis 1,4 miljonit on mõeldud järelevalve ja uuringute kompenseerimiseks. Kas te olete kindel, et mälestise omanik just seda vajabki, järelevalvet ja nõustamist või uuringuid?  Read more

25.09.2018 / 10:00 XIII Riigikogu , VIII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

11:00 Soolise võrdõiguslikkuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (683 SE) esimene lugemine

Viktoria Ladõnskaja-Kubits: Hea minister! Lähtepunktiks olgu see, et me kõik siin saalis oleme naiste õiguste kaitsjad. Aga Eesti Naisteühenduste Ümarlaud, mille alla kuulub sisuliselt mitukümmend naisorganisatsiooni, on eelnõu suhtes kriitiline. Justiitsministeeriumi paberitest loen välja, et samuti on eelnõu suhtes kriitilis... Read more

Viktoria Ladõnskaja-Kubits: Hea minister! Te ütlesite, et palgalõhe põhjused on mujal. Lubage siis tsiteerida. Senised uuringud on välja toonud, et sooliselt diskrimineeriv on tööturg oma vertikaalse ja horisontaalse soolise segregatsiooniga. Ju siis on näiteks meditsiini- ja haridustöötajate "hind" tööturul tunduvalt madalam ... Read more

13.09.2018 / 10:00 XIII Riigikogu , VIII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:01 Olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Venekeelsete lasteaedade ja koolide üleminek eestikeelsele õppele" arutelu

Viktoria Ladõnskaja-Kubits: Austatud Riigikogu, külalised, meedia vahendusel meid jälgivad huvilised ja valdkonnaeksperdid! Austatud Eesti ühiskond! Tänase olulise tähtsusega riikliku küsimuse teema on "Venekeelsete lasteaedade ja koolide üleminek eestikeelsele õppele". See on teema, mis mängib nagu vana plaat meie poliitilise... Read more

Viktoria Ladõnskaja-Kubits: Ei, ma ootan küsimusi ja kasutan vastamise aega võib-olla ka selleks, et jätkata oma tekstiga. Read more

Viktoria Ladõnskaja-Kubits: Suur tänu selle küsimuse eest! Ma kindlasti tulen selle teema juurde. Rõhutan, et täna me andsime mõista ka Eesti ühiskonnale, et meie eesmärk on venekeelsete lasteaedade ja koolide täielik üleminek eestikeelsele õppele. Aga enne, kui ma vastan teie küsimusele, ma lõpetan oma kõne, et minu sõnum ole... Read more

Viktoria Ladõnskaja-Kubits: Jah, kohe lõpetan. Kas nüüdisaegsed nutiseadmed ja masinad hakkavad tulevikus eesti keeles rääkima? Lingvistiline mets on tunduvalt põlisem kui poliitiline loosung. Me peame sellest kõigest rahulikult ja kindlalt rääkima ning edasi liikuma. Viimaseks tahtsin ma öelda, et poliitikud peavad tegelema s... Read more

Viktoria Ladõnskaja-Kubits: Ma võin vastata. Read more

Viktoria Ladõnskaja-Kubits: Ma palun vabandust! Ilmselt ei ole mul nii palju poliitilist kogemust, ma ei arvestanud, et minu kõne võtab nii palju aega. Aga minu sõnum kohe kindlasti ei olnud liiga dramaatiline, niimoodi näen ma neid asju ja niimoodi seisan nende eest. Kohe kindlasti ei vasta tõele, nagu Isamaa oleks mingil moe... Read more

Viktoria Ladõnskaja-Kubits: Jah, probleem on tõsine, aga ma arvan, et ajalugu on juba ajalugu. Praegu peaks tegelema sellega, mida toob meile tulevik. Ehk kui me praegu ei arvesta riskidega – ei arvesta sellega, kus on valupunktid –, ju siis see teema muutub problemaatiliseks ka tulevikus. Nii et ma pigem keskenduks sellele, e... Read more

Viktoria Ladõnskaja-Kubits: Teil oli sisuliselt kaks küsimust. Esimene küsimus oli konkreetse artikli kohta. Kuna ma lugesin seda artiklit ja tunnen meie erakonna peasekretäri, siis ma julgen väita, et see teema on kogu aeg olnud Isamaale oluline ja see on meie jaoks printsipiaalne küsimus. Aga on lihtsalt küsimus, kuidas sell... Read more

Viktoria Ladõnskaja-Kubits: Ka mina palun vabandust. Read more

17.05.2018 / 10:00 XIII Riigikogu , VII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:03 Olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Riikliku vastutuse probleem VEB Fondi juhtumi põhjal" arutelu

Viktoria Ladõnskaja-Kubits: Hea vandeadvokaat Leppik! Arvestades eelmist küsimust, ütlen mina, et nimetame ilusas eesti keeles asju õigete nimedega. Te tahate täna siin öelda, et tegemist oli rööviga ja mitte Venemaa ei ole raha võtnud, vaid Eesti võtmefiguurid, kes aastaid on tegelenud ka poliitikaga, on Eesti ettevõtjatelt ... Read more

Viktoria Ladõnskaja-Kubits: Hea ettekandja! Tean, et kui VEB Fondi tegevust uurinud Riigikogu komisjoni eesotsas oli hea kolleeg Rainer Vakra, siis prooviti suhelda ka selle teema võtmeisikuga, kes viibib tihti Venemaal, ärimees Aleksandr Mattiga. Matt oli TSL Internationali juht, kes ilmselt teab, kuidas tema firma kaudu raha... Read more

15.03.2018 / 10:00 XIII Riigikogu , VII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:01 Olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Eesti keel kui riiklik taristu" arutelu

Viktoria Ladõnskaja-Kubits: Austatud istungi juhataja, ma palun kaheksa minutit! Read more

Viktoria Ladõnskaja-Kubits: Austatud minister! Austatud külalised! Esiteks palju õnne emakeelepäeva puhul! Emakeelepäev oli küll eile, aga tänane olulise tähtsusega riikliku küsimuse arutelu haakub selle teemaga ühemõtteliselt. Kohe alguses tahan tänada neid, kes on juba sõna võtnud, eraldi suur tänu Tartu Ülikooli emakeeleõpe... Read more

14.02.2018 / 14:00 XIII Riigikogu , VII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

15:24 "Kultuuripoliitika põhialused aastani 2020". 2017. aasta täitmise aruanne

Viktoria Ladõnskaja-Kubits: Lugupeetud kultuuriminister! Minu küsimus on seotud Eesti Rahvusringhäälingu temaatikaga. Nimelt: kas hea minister vaatab aeg-ajalt ETV+ toodangut? Kui vaatab, siis milline on teie isiklik hinnang ETV+ arengule? Read more

Viktoria Ladõnskaja-Kubits: Hea Riigikogu! Oluline osa strateegiadokumentides kokkulepitud põhimõtetest eeldab järjepidevat ja planeeritud tegevust ning tulemusi ei ole võimalik mõõta iga kalendriaasta lõikes – seda ütles ka kultuuriminister. Ministri aruanne "Kultuuripoliitika põhialused aastani 2020" täitmise kohta pakub ee... Read more

10.01.2018 / 14:00 XIII Riigikogu , VII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

17:01 Peaministri ülevaade teadus- ja arendustegevuse olukorrast ning valitsuse poliitikast selles valdkonnas

Viktoria Ladõnskaja-Kubits: Hea peaminister! Teadusvaldkonna inimeste ja ettevõtjate parema koostöö vajadusest on räägitud juba aastaid. Kuidas teile peaministrina tundub, kas üks võimalik lahendus võiks olla see, et riik suunab teatud summad ülikoolidele uurimistöö finantseerimiseks ettevõtluse kaudu? Sel juhul suudaksid ette... Read more

Viktoria Ladõnskaja-Kubits: Austatud Riigikogu! Peaministri ülevaade teadus- ja arendustegevuse olukorrast ning innovatsioonistrateegia 2014–2020 elluviimisest on väga oluline. Teadus ja haridus on valdkonnad, ilma milleta on areng võimatu ja tulevik tume, aga meie ju tahame paremat tulevikku. Seoses sellega lubage välja tuua ... Read more