Calendar

Select a date rangeOpen Calendar

From:

To:

Close X

View Results:

Find a verbatim record

Search using the left date panel to select a period, and other filters below.

Find a verbatim record

Cancel
Verbatim reports of proceedings: 196Open/Close results
19.02.2019 / 10:00 XIII Riigikogu , IX istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:16 Olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Eesti maksusüsteemi tulevik" arutelu

Urmas Kruuse: Aitäh, austatud istungi juhataja! Auväärt ettekandja! See viimane näide küll meenutab rohkem põrgut kui normaalset töökeskkonda. Ja ma arvan, et paljudega siin saalis ja teiega me oleme ühte meelt, et selline lihtne süsteem tagab laiapõhjalise maksubaasi, mis maksudena tegelikult tulebki tagasi. Kas... Read more

Urmas Kruuse: Aitäh! Austatud istungi juhataja! Auväärt ettekandja! Teie ettekandes kõlas sõnum, et teatud maksumuudatused tuleks pikalt ette teha, et stabiilsus on omaette väärtus. Me siin Eestis suure konsensuse alusel saime kirja pool aastat, aga tänane valitsus ei suuda isegi sellest kinni pidada. Kas teie ku... Read more

12.02.2019 / 10:00 XIII Riigikogu , IX istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

 10:05 Olulise tähtsusega riikliku küsimusena välispoliitika arutelu

Urmas Kruuse: Aitäh, austatud istungi juhataja! Auväärt välisminister! Ei saa päris lõpuni nõus olla sellega, mida te auväärt Arto Aasa küsimusele vastates mainisite, et nn rändeleppe mõttevahetuse ajal toimus mängurlus. Ma arvan, et see positsioon, mille valitsus tegelikult valis, oli mugavusvalitsuse positsioon... Read more

Urmas Kruuse: Aitäh, auväärt istungi juhataja! Auväärt ettekandja! Kindlasti on ka energiajulgeolek üks välispoliitika osi. Aga viimasel ajal on päris palju räägitud sellest, et mitmed Euroopa riigid on tegemas oma riigisiseseid energiatarbimist käsitlevaid strateegilisi otsuseid lähtuvalt sellest, et osa koormas... Read more

30.01.2019 / 14:00 XIII Riigikogu , IX istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

16:24 Eesti Vabariigi ja Valgevene Vabariigi sotsiaalkindlustuslepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu (790 SE) esimene lugemine

Urmas Kruuse: Aitäh, auväärt istungi juhataja! Austatud ettekandja! Milliste riikidega selliseid lepinguid veel kavandatakse? Read more

16:40 Riigikogu otsuse "Rahvastikupoliitika põhialused aastani 2035" eelnõu (779 OE) esimene lugemine

Urmas Kruuse: Aitäh, auväärt istungi juhataja! Väga auväärt ettekandja! Viimasel nädalal on ajalehtedes kirjutatud sellest, et emad on pahased selle pärast, et nad on emapalga süsteemi muutmise tõttu raha kaotanud. Võib-olla see on järjekordne näide maksukaosest, mis meil tekitatud on. Kas teie hinnangul võib sel... Read more

29.01.2019 / 10:00 XIII Riigikogu , IX istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:11 Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (Keskkonnaameti ja Keskkonnainspektsiooni ühendamine) eelnõu (789 SE) esimene lugemine

Urmas Kruuse: Aitäh, austatud istungi juhataja! Auväärt ettekandja! Ma olen veendunud, et see ei ole väga hea praktika, kui valitsus paneb parlamendi selgelt surve alla ja hakkab teatud ametite ühendamisel tegutsema enne seda, kui parlament on selleks loa andnud. Aga mulle tundub, et teatud lõtvus parlamentaars... Read more

23.01.2019 / 14:00 XIII Riigikogu , IX istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

14:32 Laeva lipuõiguse ja laevaregistrite seaduse muutmise ning tulumaksuseaduse ja nendega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (722 SE) teine lugemine

Urmas Kruuse: Aitäh, austatud istungi juhataja! Auväärt ettekandja! Kui suur tõenäosus on, et seda riigiabiluba ei tule? Ja kas see tulumaksu nullmäär võiks survestada parlamenti ja valitsust selles mõttes, et ka teised sektorid hakkavad soovima teatud erisust? Kas te seda ohtu näete ja olete seda arutanud?... Read more

16.01.2019 / 14:00 XIII Riigikogu , IX istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

 14:09 Peaministri ülevaade teadus- ja arendustegevuse olukorrast ning valitsuse poliitikast selles valdkonnas

Urmas Kruuse: Aitäh, auväärt istungi juhataja! Auväärt peaminister! Märkasin teie kõnes kahte asja. Üks oli selline murenoot või isegi tunnistamine, et vaatamata sellele, et eelarve on kasvanud päris korralikult ja majanduskeskkond on hea, ei ole teaduse rahastamine sellega sammu pidanud. Täpsustav küsimus on ikk... Read more

16.01.2019 / 13:00 XIII Riigikogu , IX istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

13:10 Põlvamaa areng ja eurotoetused

Urmas Kruuse: Aitäh! Ma haaran sõnasabast kinni: peab tegema märkuse Heimar Lengile, et ta Põlvamaa teemasid nii vähe parlamenti toob. Aga tegelikult tahaks rääkida toetustest. Eelmisel aastal tekitas päris palju pahameelt see, et seakasvatajad said ligi 2 miljonit tõuaretustoetust juurde ja sektori teised osad j... Read more

13:18 Keskkonnapoliitika

Urmas Kruuse: Aitäh, austatud istungi juhataja! Auväärt peaminister! Ega me ju ei saanud vastust küsimusele, miks seisab riiulil eelnõu, mis aitaks seda probleemi vältida, kui on lubatud murda seisakuid ja mida iganes. Aga keskkonna heaolus on väga suur roll ka metsadel. Miks tänane valitsus survestab Riigimetsa ... Read more

13:28 Põllumajanduslik riigiabi

Urmas Kruuse: Aitäh, austatud istungi juhataja! Väga auväärt minister! Kriisiabi maksmist ei ole vist Leeduga mõistlik võrrelda, sellepärast et Leedu maksis üle viie korra rohkem kriisiabi, Eestis jäi see alla 1,5 miljoni. Aga tõepoolest, auväärt minister, augustikuus oli üsna kriitiline olukord, kui nii minul ku... Read more

13:35 Riigieelarve ülesehitamine

Urmas Kruuse: Aitäh, austatud istungi juhataja! Auväärt minister! Kas te selles küsimuses natuke silmakirjalik ei ole? Kui vaadata käesoleva aasta eelarvet ja katuseraha, siis on sendipealt teada, kuhu raha läheb. Ainus, mis välja ei paista, on see, millised MTÜ-d või nendega seotud isikud on lähedaselt seotud ... Read more

13:42 Huvide konflikt

Urmas Kruuse: Aitäh, austatud istungi juhataja! Austatud peaminister! Üldiselt tundub, et teie valitsuses ongi selline hoiak, et huvide konfliktidele vaadatakse läbi sõrmede, olgu need seotud Keskerakonnaga või mitte. Samasugune näide on ju Maaeluministeeriumist, kus sektorist otseselt kasu saavad inimesed on min... Read more

13:50 Topeltstandardid poliitikas

Urmas Kruuse: Aitäh, austatud istungi juhataja! Auväärt peaminister! Silmakirjalikkus ja õiglus tunduvad olevat praegu suhteliselt võrdsel tasemel. Te räägite pensionäridest, aga samas maksustate töötavaid pensionäre topelt, mis ei ole väga mõistlik. Teil peaministrina oleks olnud võimalik seda valitsuses muuta. ... Read more

19.12.2018 / 13:00 XIII Riigikogu , VIII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

13:09 Kõrgkoolidega sõlmitavad lepingud

Urmas Kruuse: Aitäh, austatud istungi juhataja! Auväärt minister! Ma pigem arvan nii, nagu on mõned öelnud ka tänases ajalehes, et tegemist on ministeeriumi vaikse Tallinnasse kolimisega. See läheb absoluutselt vastuollu selle kommunikatsiooniga, mis on valitsusest tulnud, et me viime töökohti pealinnast välja. A... Read more

13:26 Maksupoliitika

Urmas Kruuse: Aitäh, austatud istungi juhataja! Auväärt peaminister! Ma pean tunnistama, et ka mind natukene ärritas ja solvas rahandusministri väljaütlemine. See oleks sama nagu nõuda peaministrilt saksofoni mängimise oskust, mida ta ilmselt teha ei suuda. Aga mind teeb murelikuks see, et kui me räägime õiglases... Read more

13:42 Valimislubaduste täitmine

Urmas Kruuse: Aitäh, austatud Riigikogu esimees! Auväärt peaminister, teie viimase vastuse kohta: hakka või uskuma seda, mida ajakirjanduses on öeldud, et EKRE ja Keskerakonna puhul on tegemist kahe erineva kannikaga, aga ühe taguotsaga. See ei ole minu tsitaat. Te rääkisite sellest, et valimislubadused on olulis... Read more

18.12.2018 / 10:00 XIII Riigikogu , VIII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:05 Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (Keskkonnaameti ja Keskkonnainspektsiooni ühendamine) eelnõu (710 SE) teine lugemine

Urmas Kruuse: Aitäh, austatud istungi juhataja! Väga auväärt ettekandja! Kas nende arutelude käigus ei räägitud võimalusest, et mis puudutab teatud ministeeriumite järelevalvet, võib-olla antud kontekstis räägiks näiteks Maaeluministeeriumist ja Keskkonnaministeeriumist, siis võiks nende nn järelevalveorganisatsi... Read more

13.12.2018 / 10:00 XIII Riigikogu , VIII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:08 Kodakondsuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (709 SE) esimene lugemine

Urmas Kruuse: Aitäh, austatud istungi juhataja! Auväärt ettekandja! Mind isiklikult ei üllata, et mõned komisjonid, mida juhib koalitsiooni esindaja, ei võta vaevaks teatud osapooli kaasata või valitsusest tuleb eelnõusid, mille puhul sihtrühmi ei ole kaasatud. Aga mind hämmastab see, et kui me vaatame oma taasis... Read more

Urmas Kruuse: Aitäh, austatud istungi juhataja! Auväärt ettekandja! Ma arvan, et sa olid hea kolleegi Oudekki Loone suhtes natuke ülekohtune. See sõber on kindlasti olemas, tema perekonnanimi algab P-tähega ja lõpeb n-tähega. Aga mind hämmastab vaat mis asi. Me oleme siin Riigikogus loonud erinevaid komisjone. Ük... Read more

12.12.2018 / 14:00 XIII Riigikogu , VIII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

15:50 2019. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (700 SE) kolmas lugemine

Urmas Kruuse: Aitäh, austatud istungi juhataja! Auväärt ettekandja, teie viimane vastus tõestas ära selle, et valitsuskoalitsioon on riigivalitsemise majavalitsuseks muutnud. See teeb tegelikult kurvaks, kui te ühelt poolt räägite sellest, kuidas te loote õiglust maksumuudatuste ja investeeringute kaudu, ja teise... Read more

Urmas Kruuse: Aitäh, austatud istungi juhataja! Auväärt ettekandja! See, mida te tsiteerisite, oligi viide sellele, et viisaastaku plaan ühe aastaga. Ehk küsimus on teatud tavade murdmises. Selle üle, kas see on metoodiliselt õige või mitte, tuleb kindlasti edasi vaielda. Te viitasite RIP-ile ja Narva ülekohtule.... Read more

12.12.2018 / 13:00 XIII Riigikogu , VIII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

13:18 Eelarvereeglid

Urmas Kruuse: Aitäh! Üks osa sellest valitsuse tegevusest on eelmiste valitsuste tööde kirjeldus. Te olete juba mitu aastat valitsuses olnud ja oleks saanud väga selgelt otsustada. See, mida hea kolleeg siin saalis on küsinud, on tegelikult see, et see läbipaistmatu raha jagamine näitab selgelt, et me ei suuda ko... Read more

13:43 Maksumuudatuste mõjud

Urmas Kruuse: Aitäh, austatud istungi juhataja! Auväärt minister! Ma selles teiega kindlasti nõus ei ole, et kõik Eesti kodanikud peaksid olema pearaamatupidajad. Mis mõtet on e-riigi kuvandil, kui me peame ise nii palju vaeva nägema ja arvutid ei saa meie eest tööd teha? Mulle tundub, et kogu see maksureform ong... Read more

11.12.2018 / 10:00 XIII Riigikogu , VIII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:04 Ülevaade Vabariigi Valitsuse tegevusest Euroopa Liidu poliitika teostamisel

Urmas Kruuse: Aitäh, austatud istungi juhataja! Auväärt peaminister! Tänases Tartu Postimehes oli väga huvitav intervjuu Vahur Einbergiga, kes aitab Ukraina lapsi, ja ma tahaksin teda siin Riigikogu saalis tsiteerida. Tal on selline tunne, et Ukraina sõdib suure kurjuse impeeriumiga terve Euroopa eest. Ja mul on... Read more

05.12.2018 / 14:00 XIII Riigikogu , VIII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

 14:51 Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning tulumaksuseaduse, sotsiaalmaksuseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (697 SE) esimene lugemine

Urmas Kruuse: Aitäh, austatud istungi juhataja! Auväärt ettekandja! Me oleme täna siin saalis selle küsimusega sellepärast, et kui tõsta teatud maks korraga ebamõistlikult kõrgele, siis on tulemus ju käega katsuda. Kõige halvem selle asja juures on see, et me oleme murdnud ühe trendi, alkoholitarbimine varem lang... Read more

Urmas Kruuse: Aitäh, auväärt istungi juhataja! Austatud ettekandja! Mulle jäid teie vastustest kõrvu Rahandusministeeriumi kõrge ametniku sõnad, et 30 miljonit oleks olnud vaja selleks, et midagi juba strukturaalselt aktsiisidega muuta. See 30 miljonit on enam-vähem niisama suur summa, kui valitsus otsustas su... Read more

17:56 Riikliku pensionikindlustuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (613 SE) teine lugemine

Urmas Kruuse: Aitäh, austatud istungi juhataja! Auväärt ettekandja! Te oma vastustes just märkisite, et see hilisem pensionile minek on vähe motiveeritud, seda on teinud umbes tuhat inimest. Üks teine mõte, mille te välja käisite, oli see, et seadusmuudatus tahetakse teha sellepärast, et meil on palju inimesi, k... Read more

Urmas Kruuse: Aitäh, austatud istungi juhataja! Väga auväärne ettekandja! Oma ühes või isegi mitmes vastuses te mainisite, et tulevikupensionid on miinimumpalka saavatel inimestel nii väiksed, et riik peaks neile toimetulekutoetust juurde maksma. Kas nendesse muudatustesse, mida valitsus plaanib, ei ole sisse kod... Read more

19:51 Ettekanne "Spordipoliitika põhialuste aastani 2030" täitmise kohta

Urmas Kruuse: Aitäh, austatud istungi juhataja! Auväärt minister! Kindlasti on väga tänuväärne, kui praegune valitsus jätkab treenerite tasustamise süsteemi edasiarendust ja püüab ühiskonnas nende väärtust tõsta sama kõrgele nagu õpetajatel. See on hästi oluline. Aga ma arvan, et see "Eesti spordipoliitika põhial... Read more

04.12.2018 / 10:00 XIII Riigikogu , VIII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:36 Riigikogu otsuse "Ettepanek Vabariigi Valitsusele Eesti alus- ja koolihariduse ühtseks ja eestikeelseks muutmiseks" eelnõu (682 OE) esimene lugemine

Urmas Kruuse: Aitäh, austatud istungi juhataja! Väga auväärt ettekandja! Me oleme märganud nii erakondade kui ka teatud MTÜ-de tegevust selles suunas, et see eelnõu, mis meil praegu siin arutlusel on, kunagi vastu võetud ei saaks, et vene keelt koduse keelena kasutavad inimesed ei saakski eesti keelt selgeks. Aga... Read more

26.11.2018 / 11:00 XIII Riigikogu , VIII istungjärk , Täiskogu arupärimised, vaba mikrofon esmaspäev Read more

11:07 Välisministri poliitiline avaldus Eesti välispoliitika järjepidevuse kohta

Urmas Kruuse: Aitäh, austatud istungi juhataja! Auväärt minister! Minu arvates te oma vastustes ja hoiakute väljendamises tegelete viimasel ajal valetamisega. See valetamine seisneb selles, et kui te heidate teatud fraktsiooni liikmetele ette, et nad ei taha arutelu parlamendis, siis te eirate teadmist, et parlam... Read more

12:26 Justiitsministri poliitiline avaldus seoses Riigikogu avalduse "ÜRO globaalse ränderaamistiku kohta" eelnõuga (758 AE)

Urmas Kruuse: Austatud Riigikogu esimees! Kas sellisel juhul, kui on tegemist erakorralise istungiga, täiendava päevakorraga, juhatus tõepoolest ei kaalunud seda, et mitte lasta ministril üldse esineda, kui ta ei ole valmis küsimustele vastama? Me oleme täna avalikkusele öelnud, et me tahame debatti. Nüüd me just... Read more

Urmas Kruuse: Aitäh, auväärt istungi juhataja! Auväärt minister! Te saavutasite üsna ruttu konsensuse selles küsimuses, mis puudutab katuseraha ja erinevaid kohvreid, mida erakonnaliikmed MTÜ-de ukse taha viivad. Aga raskemas küsimuses te konsensust ei saavutanud ega julgenud ka selles küsimuses hääletada. Samas ... Read more

14:25 Riigikogu avalduse "ÜRO globaalse ränderaamistiku kohta" eelnõu (758 AE) esimene lugemine

Urmas Kruuse: Aitäh, austatud istungi juhataja! Auväärt ettekandja, vägisi tekib tunne, et te olete geenius. Hea kolleeg Marrandi küsis küsimuse ja teil oli umbes minutiline tsitaat kohe varnast võtta. Eks see olegi loominguline töö. Aga te räägite demokraatia võidukäigust. Kui vaadata selle avalduse menetlemist ... Read more

Urmas Kruuse: Aitäh, austatud istungi juhataja! Väga auväärne ettekandja, ühes oma vastuses ütlesite, et kui see avaldus, mis käsitleb sellist väärtuspõhist ja põhimõttelist lähenemist välisküsimustes, siin vastu võetakse, siis see annab valitsusele signaali, et ta peaks kuidagi käituma, aga see, kuidas ta seda t... Read more

22.11.2018 / 10:00 XIII Riigikogu , VIII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

 10:06 Olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Kuidas lühendada ravijärjekordi" arutelu

Urmas Kruuse: Aitäh, austatud istungi juhataja! Auväärt minister! Ma vaatasin teie viimast slaidi ja märkasin ... Read more

Urmas Kruuse: Ei, see slaid, mis näitas meile seda, et viiendal kohal on "Hoiame tervist" ja esimesel kohal on perearst. Ma arvan, et see iseloomustab väga selgelt meie hoiakut. Kogu rahastussüsteem tegelikult kannab täpselt sedasama vilja. Minu meelest peaks esimesel kohal olema "Hoiame tervist" ja teisena võiks... Read more

Urmas Kruuse: Aitäh, auväärt istungi juhataja! Auväärt minister! Ma ei saa teiega nõustuda selles, et inimese enda tervis ei puuduta ravijärjekordi. See puudutab neid sõna otseses mõttes. Kui inimesed oleksid tervemad, siis me ei räägiks täna ravijärjekordadest. Me tahaksime, et vähem inimesi oleks järjekorras, ü... Read more

21.11.2018 / 14:00 XIII Riigikogu , VIII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

16:00 2019. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (700 SE) teine lugemine

Urmas Kruuse: Aitäh, austatud istungi juhataja! Auväärt ettekandja! Palun rahustage mind maha! Kas ma kuulsin õigesti, et Euroopa Komisjonist tulnud eelarvehinnang Kreekale on parem kui Eesti Vabariigile? Öelge, et ma kuulsin valesti! Kas Eesti kuulub sellesse gruppi, kus on teatud etteheited, aga Kreeka riigi ee... Read more

Urmas Kruuse: Aitäh, austatud istungi juhataja! Auväärne ettekandja! Te vist ei ole neid viimaseid materjale ikkagi näinud. Tuleb siiski välja, et Kreeka on esimeste hulgas ja meie oleme nende järel. Seega Euroopa lipulaev on sattunud teise gruppi, mis tegelikult on solvav. Ja see on pigem lõtvade elukommete ehk ... Read more

Urmas Kruuse: Austatud kolleegid! Head kuulajad! Kui rahanduskomisjoni esimees täna siin puldis oli, siis minu küsimus Kreeka kohta ei olnud esitatud selleks, et kreeklasi alandada, vaid konstateerida fakti, mis minu meelest on üsna hirmuäratav. Kui me olime Euroopas eelarvedistsipliinilt – ja eelarvedistsipliin ... Read more

21.11.2018 / 13:00 XIII Riigikogu , VIII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

13:19 ÜRO rändelepe

Urmas Kruuse: Aitäh, austatud istungi juhataja! Auväärt peaminister! Ma olen alati püüdnud olla väga lugupidav ka oma poliitiliste oponentide vastu, kuid ma arvan, et täna läks peaminister selgelt liiale. Peaminister saab ilmselt aru, milles on probleem. Kui valitsus ja peaminister ei suuda ühes küsimuses otsusta... Read more

20.11.2018 / 10:00 XIII Riigikogu , VIII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:08 Olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Elu võimalikkusest maal" arutelu

Urmas Kruuse: Aitäh, austatud istungi juhataja! Auväärt ettekandja! Oma ettekandes te rõhutasite seda, et praegu on üleval ka küsimus teatud regionaaltasandi otsustest. Samas viitasite murelikult teatud väljaütlemistele, kus on kurdetud kogukonna ja üldse kohaliku tasandi otsustusõiguse pärssimise üle. Tuleb tunn... Read more

Urmas Kruuse: Aitäh, austatud istungi juhataja! Auväärt ettekandja! Ma olen sellega nõus, mis puudutab mahetoodangu mittesõltumist mahetoetustest. Hea on kuulda, kui sellest räägib otse põllumees ja maamees ise – siis see on vastuvõetav. Kui sellest räägib minister, siis ollakse valmis ta kaigastega surnuks lööma... Read more

Urmas Kruuse: ... kuigi ma arvan, et iga ettevõtja unistus ei pruugi olla oma ettevõte maha müüa. Read more

Urmas Kruuse: Austatud istungi juhataja! Väga head kolleegid! Auväärsed ettekandjad! See, mis siit puldist täna kõlas, on oluline, tähtis ja tuleb tunnistada, et mõned asjad tulevad sammude kaupa. Ma mäletan, kuidas sellel raskel kriisiajal, kui ma minister olin, oli mahepõllumajanduse registri ettevalmistamine ü... Read more

Urmas Kruuse: ... 2016. aastal oli kohalikele teedele ette nähtud 59 miljonit ja 2017. aastal 66 miljonit, siis 2019. aasta eelarves on selleks vaid 51 miljonit. Tekib küsimus, miks sinna raha ei panda – isegi mitte peale seda, kui osal elanikel on makse tõstetud ja tulumaksuseadust sõna otseses mõttes muudetud. ... Read more

13.11.2018 / 10:00 XIII Riigikogu , VIII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:07 Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (Keskkonnaameti ja Keskkonnainspektsiooni ühendamine) eelnõu (710 SE) esimene lugemine

Urmas Kruuse: Aitäh, austatud istungi juhataja! Auväärt minister! Te kuidagi väga kergelt suhtute kontrolli- ja tegevusfunktsiooni ühildamisse. Kas see absoluutselt mingit diskussiooni ei tekitanud? Üldiselt on meil levinud arvamus, et "ise teen, ise kontrollin" põhimõte paljudel juhtudel väga head tulemust ei an... Read more

Urmas Kruuse: Aitäh, austatud istungi juhataja! Auväärt minister! Need viimased näited, mis te tõite, küll ei kinnita meie e-riigi kuvandit. Selleks, et autosid kordamööda kasutada, ja selleks, et lubadega seotud informatsioon jõuaks kontrollijate kätte, ei pea kaks inimest istuma kõrvalkabinettides. Aga teie vas... Read more

07.11.2018 / 14:00 XIII Riigikogu , VIII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

14:06 Vabariigi Valitsuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (702 SE) esimene lugemine

Urmas Kruuse: Aitäh, austatud istungi juhataja! Väga auväärt ettekandja! Põllumajandus koos toiduainetööstusega annab ligi 9–10% SKT-st, nii et tegelikult seda sihtrühma justkui on. Ja keskkond minu meelest on teema, mis puudutab kogu meie arusaamist tulevikust. Nii et võib-olla on õige küsida, kas nende kahe min... Read more

07.11.2018 / 13:00 XIII Riigikogu , VIII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

13:16 Kellakeeramine

Urmas Kruuse: Aitäh, austatud istungi juhataja! Auväärt peaminister! Ma ootasin selles küsimuses konkreetset vastust küsimusele, mille hea kolleeg esitas. Ta küsis väga konkreetselt ELAK-i antud mandaadi kohta ja teie selget vastust tahakski kuulda. Minu teada avalik arvamus toetab nn pikemat valget aega. Kui me ... Read more

13:39 Eelarve läbipaistvus

Urmas Kruuse: Aitäh, austatud istungi juhataja! Auväärt minister! Mulle jäi teie sõnavõtust mulje, et te üritate pisendada probleemi, mille on tõstatanud ka õiguskantsler. Ta ütles avalikkusele väga selgelt, et riigieelarve üldistusastmega on üle piiri mindud. Te viitate erinevatele koosseisudele, kes oma värsk... Read more

06.11.2018 / 10:00 XIII Riigikogu , VIII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:12 Olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Rahapesu tõkestamise probleem" arutelu

Urmas Kruuse: Aitäh, austatud istungi juhataja! Hea ettekandja! Oma sõnavõtus mõni hetk tagasi te ütlesite, et uurimine on justkui pooleli ja ees on veel palju ärakuulamisi. Aga samas te puldis väga veenvalt viitasite sellele, kes juba on süüdi ja kes veel peaks olema süüdi. Kas te komisjonis võtsite sellised ots... Read more

Urmas Kruuse: Aitäh! Kuidas te ikkagi hindate rahvusvahelist koostööd, mis Danske panga näitel Eestis toimus? Ühelt poolt on arvamus, et Eesti käitus halvasti, samas on ka tänane rahandusminister öelnud, et Eesti käitus ja reageeris õigesti, kaasa arvatud Finantsinspektsioon, aga Taani pool ei tulnud sellega kaas... Read more

24.10.2018 / 14:00 XIII Riigikogu , VIII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

14:06 Ravimiseaduse muutmise seaduse eelnõu (656 SE) esimene lugemine

Urmas Kruuse: Aitäh, austatud istungi juhataja! Auväärt ettekandja! Kolleeg Marrandi lahkus siit saalist, aga kui mu mälu mind ei peta, siis parlamendi sotsiaalkomisjon, mida juhtis Heljo Pikhof, tegeles selle teemaga väga initsiatiivikalt. See johtus nii kohtulahendist kui ka soovist lahendada maa-apteekide küsi... Read more