Calendar

Select a date rangeOpen Calendar

From:

To:

Close X

View Results:

Find a verbatim record

Search using the left date panel to select a period, and other filters below.

Find a verbatim record

Cancel
Verbatim reports of proceedings: 207Open/Close results
12.06.2019 / 14:00 XIV Riigikogu , I istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

14:02 Istungi rakendamine

Urmas Kruuse: Aitäh, juhataja! Siit saalist on mitu korda küsitud, kuidas see punkt tänasesse päevakorda tuli. Ja ettepaneku arutelu alustades te ei viidanud kordagi, kui palju on meil õigus küsida – mitu küsimust igaühel on võimalik esitada. Selle tõttu tekkis väga suur järjekord, kaasa arvatud viis või kuus kü... Read more

16:39 Euroopa Komisjoni liikme kandidaadi ettekanne

Urmas Kruuse: Aitäh, austatud istungi juhataja! Auväärt Kadri Simson! Kindlasti soovin ka omalt poolt edu, jõudu ja vastupidamist nendest kadalippudest läbiminekuks! Aga mul jäi natuke kõrva kriipima hea kolleegi küsimus, mille peale te ütlesite, et ei saanud aru, mille üle tuleks hääletada. Kas te panite tähele,... Read more

11.06.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , I istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:31 Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (30 SE) teine lugemine

Urmas Kruuse: Aitäh, austatud istungi juhataja! Auväärt ettekandja! Mul jääb mulje, et te üritate kümne aasta jooksul aset leidnud dünaamilist aktsiisitõusu võrrelda ebamõistliku järsu tõusuga ühel aastal ja seda kuidagi õigustada. Kas te olete kursis, et WHO andmetel on nendes riikides, kus kanget alkoholi tarbi... Read more

Urmas Kruuse: Aitäh, austatud istungi juhataja! Auväärt ettekandja! "Kevades" on selline fraas, et kui täit rehkendust ei jõua, siis tee pool. Mulle tundub, et selle eelnõu puhul see pole õigustatud. Sellepärast, et selle poole rehkenduse tegemine tähendab selget kaotust. Miks ma seda arvan? Sa enne viitasid uuri... Read more

05.06.2019 / 12:00 XIV Riigikogu , I istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

12:37 Investeeringud eelarvestrateegias

Urmas Kruuse: Aitäh, austatud istungi juhataja! Auväärt minister! Rattaga sõitjaid surutakse praegu rongist välja. Te ütlesite, et inimesi peab rohkem rongi peale mahtuma. Mul tekkis küsimus, kas rattaga ei sõidagi inimesed. Nii negatiivset suhtumist sellesse sihtrühma ei ole enne olnud. Mulle jääb arusaamatuks, ... Read more

13:09 Valitsusliikmete ametisse sobivus

Urmas Kruuse: Ma pean siis kolleegi aitama. Küsimus oli ju selles, kes esitas küsimusi. Te ei suuda sellele selgelt vastata ja see on probleem. Ma tahaksin, et te vastaksite sellele küsimusele. Kui te panete tähele, siis Eesti parlamendi liikmed massiliselt loevad ette tsitaate, et mitte eksida. Ma soovitan teil ... Read more

13:16 Valitsusjuhi roll

Urmas Kruuse: Aitäh! Austatud peaminister Jüri Ratas! Kui rääkida valitsusjuhi rollist, siis kindlasti peaminister peab vastutama selle eetika ja moraali eest, mis valitsusliikmete hulgas au sees on. Ma ei räägi praegu otseselt ei ühe ega teise erakonna poliitiliste veendumuste vastu või nende poolt. Ma arvan, e... Read more

04.06.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , I istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:10 Riigikohtu esimehe ülevaade kohtukorralduse, õigusemõistmise ja seaduste ühetaolise kohaldamise kohta

Urmas Kruuse: Aitäh, austatud istungi juhataja! Auväärt Riigikohtu esimees! Eile oli selles puldis siseminister Mart Helme, kes ütles saalile, et on parem, kui ei oodata tema sõnade täideminemist. See kõlas siit puldist selge ähvardusena. Tema ja teised tänase valitsuse liikmed on osalenud väidetavas Marti Kuusik... Read more

03.06.2019 / 15:00 XIV Riigikogu , I istungjärk , Täiskogu arupärimised, vaba mikrofon esmaspäev Read more

15:18 Jalgpallivõistluste ja teiste spordiürituste pealtvaatajate vägivalda ning muid korrarikkumisi käsitleva Euroopa konventsiooni denonsseerimise seaduse eelnõu (25 SE) esimene lugemine

Urmas Kruuse: Aitäh, austatud eesistuja! Auväärt minister! Miks ei võiks pealkiri olla lihtsalt spordiürituste pealtvaatajate vägivalda käsitleva konventsiooni denonsseerimine? Miks üks spordiala on välja toodud ja teisi lihtsalt peetakse kaude silmas? Miks ei peaks kõikidel spordivõistlustel tagama turvalisust j... Read more

15:38 Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (30 SE) esimene lugemine

Urmas Kruuse: Aitäh, austatud istungi juhataja! Auväärt ettekandja! Siin saalis on üsna keeruline istuda. Jüri Ratase eelmine valitsus – kaasa arvatud Jüri Ratas –ütles, et aktsiisi tõsteti sellepärast, et muretsetakse inimeste tervise pärast. Nüüd me kuuleme sama juttu, ikkagi nagu muretsetakse ühelt poolt ka in... Read more

Urmas Kruuse: Aitäh, austatud istungi juhataja! Auväärt ettekandja! Ma arvan, et te eksite selles osas, mis puudutab aktsiisitõuse ja alkoholi tarbimise vähenemist. Kui te olete tähele pannud, siis mõõdukas, järkjärguline aktsiisi tõstmine on aidanud üldist joomist vähendada. Seda tõestab statistika. Selle taga ... Read more

18:17 Siseminister Mart Helmele umbusalduse avaldamise arutamine

Urmas Kruuse: Aitäh, austatud istungi juhataja! Austatud Mart Helme! Te väitsite, et teie ei helistanudki sellele perekonnale, vaid seda tegi peaminister ja teie tulevase siseministrina ei takistanud peaministrit, et seda kõnet ei toimuks. Minu arvates on see märk sellest, et te absoluutselt ei mõista, mida võib... Read more

Urmas Kruuse: Aitäh, austatud istungi juhataja! Austatud minister! Kui ma õigesti mäletan, siis Reformierakond ei ole kunagi taotlenud ainuvõimu, vaid selgelt koalitsioonivalitsusi, mis oleksid laiapõhjalisemad. Seda vastupidi teile. Aga ma saan aru, et me peame olema ettevaatlikud, kui me siin saalis tsiteerime ... Read more

Urmas Kruuse: ... kes oma tegude eest ei vastuta, neid koheldakse teistmoodi. Kui kaugele me sellega läheme? Read more

30.05.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , I istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:04 Riigikogu otsuse "Eesti keele õppe arengu probleemkomisjoni moodustamine" eelnõu (3 OE) teine lugemine

Urmas Kruuse: Aitäh, austatud istungi juhataja! Auväärt ettekandja! Mõni hetk tagasi lugesite meile ette need eesmärgid, mis sellel komisjonil on. Sealt tuleb üsna selgelt välja, et te kavatsete ülikoolide ning teadus- ja haridusasutuste töö üle võtta. Sellepärast on ka arusaadav, miks teadusraha põhimõtteliselt ... Read more

11:12 Riigikogu otsuse "Rahvastikukriisi lahendamise probleemkomisjoni moodustamine" eelnõu (4 OE) teine lugemine

Urmas Kruuse: Aitäh, austatud istungi juhataja! Auväärt ettekandja! Naljatades võib öelda, et te olete järjepidev: te olete jälle siin ja kõne all on jälle uus komisjon. Aga kui küsida nende komisjonide töö tulemuslikkuse kohta, arvestades, et täpselt sama nimega komisjon oli eelmises koosseisus, siis ma ei ole p... Read more

29.05.2019 / 12:00 XIV Riigikogu , I istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

12:01 Eelarve tasakaal

Urmas Kruuse: Aitäh, austatud istungi juhataja! Auväärt peaminister! Kui idapiiriga veel mõned aastad venitada, siis hind tõuseb võib-olla nelja- või kuuekordseks. Nii et selles mõttes ei ole mõtet ette heita, et hind on läinud kallimaks. Reaalne majandussituatsioon on selline – vaadakem, kui suured on olnud hinn... Read more

12:31 Kaitsekoostöö

Urmas Kruuse: Aitäh, austatud istungi juhataja! Auväärt minister! Ma nii optimistlik ei ole nagu teie. Seda sellepärast, et elus ja ühiskonnas on asju, mis toimuvad inertsist. Võib öelda, et lepingud, mis teil täna laua peal on, on seal ilmselt inertsist ja tänu paljude eelmiste valitsuste tegevusele. Tegelikul... Read more

12:39 Riigi eelarvestrateegia

Urmas Kruuse: Aitäh, austatud istungi juhataja! Auväärt minister! Oma sissejuhatuses te viitasite sellele, et istusite eelmise koosseisu ajal siinpool saalis. Ma mäletan, et te olite üks suurimaid praeguse peaministri kriitikuid ja just selles osas, mis puudutab tema suhtumist eelarvesse. Kas ma oled valesti aru... Read more

13:04 Eelarve

Urmas Kruuse: Aitäh, austatud istungi juhtaja! Auväärt peaminister! Tegelikult on selle rahva tervise ja alkoholi seose osas ikkagi segadus. Te ka eelmise valitsuse juhina ütlesite, et aktsiisitõuse tehakse rahva tervise huvides. Ma arvan, et te ei ole selles osas päris siiras. Ma tõesti ei usu, et te ei saanud a... Read more

13:28 Valitsuse tegevus

Urmas Kruuse: Aitäh, austatud istungi juhtaja! Auväärt peaminister! Mulle jäi natuke arusaamatuks, kas te siis minister Kingoga tõsiselt vestlesite või mitte. Üks kõige enam lainet tekitanud tõsiasi oli see, et minister ütles välja, et ta ei kavatsegi eriti välismaale sõita, ja kui siiski sõidab, siis räägib seal... Read more

13:38 Teine pensionisammas

Urmas Kruuse: Aitäh, austatud istungi juhataja! Auväärt peaminister! Mind teeb natuke ettevaatlikuks teie sõnakasutus. Ka eelarvestrateegiast rääkides te ütlesite, et teil on paika pandud teatud suunad. Aga viimaseid aastaid vaadates tundub, et teie plaanitu ei realiseeru. Pensionäride puhul oli neid lubadusi, mi... Read more

16.05.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , I istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:13 Finantsinspektsiooni 2018. aasta aastaaruanne

Urmas Kruuse: Aitäh, austatud istungi juhataja! Auväärt ettekandja! Jätkates kolleegi teemat, tahan öelda, et murekoht on see, et kui tegemist on filiaaliga, siis jääb mulje, et kui riigi maine saab filiaali tõttu rikutud, siis karistushoovad on suhteliselt lühikesed. See tundub ebaõiglane. Aga mu küsimus on hoop... Read more

15.05.2019 / 12:00 XIV Riigikogu , I istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

12:10 Uus siseminister

Urmas Kruuse: Austatud istungi juhataja! Lugupeetud Helme! Kas me saame õigesti aru, et elus on mitmeid rolle ja see roll, milles te täna olete, eeldab teistsugust lähenemist ja teistsugust sõnakasutust? Ma ei saa isegi siin saalis teid uskuda. Jürgen Ligi ei olnud ainukene, kes mõistis neid sõnu nii, nagu ta tän... Read more

12:19 Vabadused

Urmas Kruuse: Aitäh, austatud istungi juhataja! Austatud Mart Helme! Ma püüan iga küsimusega rohkem selgitada ja teha ennast mõistetavamaks, et teiegi aru saaksite. Oma eelmises küsimuses viitasin ma tegelikult sellele, et Eesti Vabariigi valitsuse liikme roll on selline, mis seab teatud kriteeriumid ka väljaütle... Read more

12:38 Omastehooldajate olukord

Urmas Kruuse: Aitäh, austatud istungi juhataja! Austatud Mart Helme! Nii nagu eelküsija küsimusest aru võis saada, otsivad nemadki igale sõnale väga täpset seletust. On ääretult oluline, et ühiskonnas võib-olla haavatavamad grupid saaksid valitsusliikmetelt teada tõde, saaksid ausalt ja adekvaatselt teada, mis ... Read more

13:03 Eesti Rahvusringhäälingu ajakirjanike survestamine

Urmas Kruuse: Aitäh, austatud istungi juhataja! Lugupeetud Mart Helme! Üritasite küll eelmises vastuses jätta muljet, et teid miski selle sihtasutusega ei seo, et see on niivõrd vaba ja sõltumatu organisatsioon, et teil igasugune puutumus puudub. Seda on küll keeruline uskuda. Aga kuna teie erakonna liikmed on ol... Read more

13:11 Demokraatia aluspõhimõtted

Urmas Kruuse: Aitäh, austatud istungi juhataja! Lugupeetud Mart Helme! Kindlasti on üks demokraatia aluspõhimõtte väljendusi ka see saal, kus rahva valitud saadikud teostavad rahva esindatust ja viivad ellu väga olulisi otsuseid. Uue koosseisu esimesel istungil me märkasime, et parlamendi uus liige Ruuben Kaalep ... Read more

07.05.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , I istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:02 Eesti Panga 2018. aasta aruanne

Urmas Kruuse: Aitäh, austatud istungi juhataja! Auväärt ettekandja! Te oma ettekandes mainisite korraks ka protektsionismi. Uus maaeluminister on meedias öelnud, et kui Eestis ja Euroopas oli põllumajanduskriis, siis tema arvates oleks Eesti pidanud kehtestama teatud kaitsetollid oma tootjate kaitseks. Kas te Ees... Read more

17.04.2019 / 14:00 XIV Riigikogu , I istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

14:02 Peaministrikandidaat Jüri Ratasele volituste andmine Vabariigi Valitsuse moodustamiseks

Urmas Kruuse: Aitäh, austatud istungi juhataja! Auväärt peaministrikandidaat! Te olete mitmel korral viidanud sellele dokumendile, mis teie ees on ja millelt teie ka maha lugesite, nii nagu mõni teine Riigikogu saadik oma paberilt. Te olete öelnud, et see on kõige tähtsam, tähtsam isegi kui see, mis on öeldud enn... Read more

Urmas Kruuse: Aitäh, austatud istungi juhataja! Auväärt peaministrikandidaat! Oma viimases vastuses te ilmselt viitasite sellele, et teatud inimesed andsid moraalse hinnangu Keskerakonnale, olgu see seotud lindiskandaaliga või idaraha skandaaliga või endise Tallinna linnapea käitumisega pronkssõduri mässu ajal. A... Read more

Urmas Kruuse: Küsimus on väga lihtne. Teil on koalitsioonilepingus kirjas, et te hakkate põllu- ja metsamaa müümisel ja rentimisel eelistama Eesti tootjat. Kui te lähete ... Read more

Urmas Kruuse: Kuidas te peaministrina seda positsiooni Euroopa Liidus kaitsete, kui te Eesti põllumeestele toetusi välja kauplete? Mismoodi te kavatsete Eesti tootjaid eelistada? Mis mehhanism see on? Kuidas see Euroopa Liidus võimalik on? Järsku avate. Read more

19.02.2019 / 10:00 XIII Riigikogu , IX istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:16 Olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Eesti maksusüsteemi tulevik" arutelu

Urmas Kruuse: Aitäh, austatud istungi juhataja! Auväärt ettekandja! See viimane näide meenutab küll rohkem põrgut kui normaalset töökeskkonda. Ma arvan, et paljud siin saalis on teiega ühte meelt, et lihtne süsteem tagab laiapõhjalise maksubaasi, mis maksudena toobki tegelikult raha tagasi. Te viitasite oma ettek... Read more

Urmas Kruuse: Aitäh, austatud istungi juhataja! Auväärt ettekandja! Teie ettekandes kõlas sõnum, et teatud maksumuudatustest tuleks pikalt ette teatada ja et stabiilsus on omaette väärtus. Meie siin Eestis saime konsensuse alusel kirja pandud pool aastat, aga tänane valitsus ei suuda isegi sellest kinni pidada. K... Read more

12.02.2019 / 10:00 XIII Riigikogu , IX istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:05 Olulise tähtsusega riikliku küsimusena välispoliitika arutelu

Urmas Kruuse: Aitäh, austatud istungi juhataja! Auväärt välisminister! Ei saa päris lõpuni nõus olla sellega, mida te auväärt Arto Aasa küsimusele vastates mainisite, et nn rändeleppe mõttevahetuse ajal toimus mängurlus. Ma arvan, et see positsioon, mille valitsus tegelikult valis, oli mugavusvalitsuse positsioon... Read more

Urmas Kruuse: Aitäh, auväärt istungi juhataja! Auväärt ettekandja! Kindlasti on ka energiajulgeolek üks välispoliitika osi. Aga viimasel ajal on päris palju räägitud sellest, et mitmed Euroopa riigid on tegemas oma riigisiseseid energiatarbimist käsitlevaid strateegilisi otsuseid lähtuvalt sellest, et osa koormas... Read more

30.01.2019 / 14:00 XIII Riigikogu , IX istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

16:24 Eesti Vabariigi ja Valgevene Vabariigi sotsiaalkindlustuslepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu (790 SE) esimene lugemine

Urmas Kruuse: Aitäh, auväärt istungi juhataja! Austatud ettekandja! Milliste riikidega selliseid lepinguid veel kavandatakse? Read more

16:40 Riigikogu otsuse "Rahvastikupoliitika põhialused aastani 2035" eelnõu (779 OE) esimene lugemine

Urmas Kruuse: Aitäh, auväärt istungi juhataja! Väga auväärt ettekandja! Viimasel nädalal on ajalehtedes kirjutatud sellest, et emad on pahased selle pärast, et nad on emapalga süsteemi muutmise tõttu raha kaotanud. Võib-olla see on järjekordne näide maksukaosest, mis meil tekitatud on. Kas teie hinnangul võib sel... Read more

29.01.2019 / 10:00 XIII Riigikogu , IX istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:11 Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (Keskkonnaameti ja Keskkonnainspektsiooni ühendamine) eelnõu (789 SE) esimene lugemine

Urmas Kruuse: Aitäh, austatud istungi juhataja! Auväärt ettekandja! Ma olen veendunud, et see ei ole väga hea praktika, kui valitsus paneb parlamendi selgelt surve alla ja hakkab teatud ametite ühendamisel tegutsema enne seda, kui parlament on selleks loa andnud. Aga mulle tundub, et teatud lõtvus parlamentaars... Read more

23.01.2019 / 14:00 XIII Riigikogu , IX istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

14:32 Laeva lipuõiguse ja laevaregistrite seaduse muutmise ning tulumaksuseaduse ja nendega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (722 SE) teine lugemine

Urmas Kruuse: Aitäh, austatud istungi juhataja! Auväärt ettekandja! Kui suur tõenäosus on, et seda riigiabiluba ei tule? Ja kas see tulumaksu nullmäär võiks survestada parlamenti ja valitsust selles mõttes, et ka teised sektorid hakkavad soovima teatud erisust? Kas te seda ohtu näete ja olete seda arutanud?... Read more

16.01.2019 / 14:00 XIII Riigikogu , IX istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

14:09 Peaministri ülevaade teadus- ja arendustegevuse olukorrast ning valitsuse poliitikast selles valdkonnas

Urmas Kruuse: Aitäh, auväärt istungi juhataja! Auväärt peaminister! Märkasin teie kõnes kahte asja. Üks oli selline murenoot või isegi tunnistamine, et vaatamata sellele, et eelarve on kasvanud päris korralikult ja majanduskeskkond on hea, ei ole teaduse rahastamine sellega sammu pidanud. Täpsustav küsimus on ikk... Read more

16.01.2019 / 13:00 XIII Riigikogu , IX istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

13:10 Põlvamaa areng ja eurotoetused

Urmas Kruuse: Aitäh! Ma haaran sõnasabast kinni: peab tegema märkuse Heimar Lengile, et ta Põlvamaa teemasid nii vähe parlamenti toob. Aga tegelikult tahaks rääkida toetustest. Eelmisel aastal tekitas päris palju pahameelt see, et seakasvatajad said ligi 2 miljonit tõuaretustoetust juurde ja sektori teised osad j... Read more

13:18 Keskkonnapoliitika

Urmas Kruuse: Aitäh, austatud istungi juhataja! Auväärt peaminister! Ega me ju ei saanud vastust küsimusele, miks seisab riiulil eelnõu, mis aitaks seda probleemi vältida, kui on lubatud murda seisakuid ja mida iganes. Aga keskkonna heaolus on väga suur roll ka metsadel. Miks tänane valitsus survestab Riigimetsa ... Read more

13:28 Põllumajanduslik riigiabi

Urmas Kruuse: Aitäh, austatud istungi juhataja! Väga auväärt minister! Kriisiabi maksmist ei ole vist Leeduga mõistlik võrrelda, sellepärast et Leedu maksis üle viie korra rohkem kriisiabi, Eestis jäi see alla 1,5 miljoni. Aga tõepoolest, auväärt minister, augustikuus oli üsna kriitiline olukord, kui nii minul ku... Read more

13:35 Riigieelarve ülesehitamine

Urmas Kruuse: Aitäh, austatud istungi juhataja! Auväärt minister! Kas te selles küsimuses natuke silmakirjalik ei ole? Kui vaadata käesoleva aasta eelarvet ja katuseraha, siis on sendipealt teada, kuhu raha läheb. Ainus, mis välja ei paista, on see, millised MTÜ-d või nendega seotud isikud on lähedaselt seotud ... Read more

13:42 Huvide konflikt

Urmas Kruuse: Aitäh, austatud istungi juhataja! Austatud peaminister! Üldiselt tundub, et teie valitsuses ongi selline hoiak, et huvide konfliktidele vaadatakse läbi sõrmede, olgu need seotud Keskerakonnaga või mitte. Samasugune näide on ju Maaeluministeeriumist, kus sektorist otseselt kasu saavad inimesed on min... Read more

13:50 Topeltstandardid poliitikas

Urmas Kruuse: Aitäh, austatud istungi juhataja! Auväärt peaminister! Silmakirjalikkus ja õiglus tunduvad olevat praegu suhteliselt võrdsel tasemel. Te räägite pensionäridest, aga samas maksustate töötavaid pensionäre topelt, mis ei ole väga mõistlik. Teil peaministrina oleks olnud võimalik seda valitsuses muuta. ... Read more

19.12.2018 / 13:00 XIII Riigikogu , VIII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

13:09 Kõrgkoolidega sõlmitavad lepingud

Urmas Kruuse: Aitäh, austatud istungi juhataja! Auväärt minister! Ma pigem arvan nii, nagu on mõned öelnud ka tänases ajalehes, et tegemist on ministeeriumi vaikse Tallinnasse kolimisega. See läheb absoluutselt vastuollu selle kommunikatsiooniga, mis on valitsusest tulnud, et me viime töökohti pealinnast välja. A... Read more

13:26 Maksupoliitika

Urmas Kruuse: Aitäh, austatud istungi juhataja! Auväärt peaminister! Ma pean tunnistama, et ka mind natukene ärritas ja solvas rahandusministri väljaütlemine. See oleks sama nagu nõuda peaministrilt saksofoni mängimise oskust, mida ta ilmselt teha ei suuda. Aga mind teeb murelikuks see, et kui me räägime õiglases... Read more

13:42 Valimislubaduste täitmine

Urmas Kruuse: Aitäh, austatud Riigikogu esimees! Auväärt peaminister, teie viimase vastuse kohta: hakka või uskuma seda, mida ajakirjanduses on öeldud, et EKRE ja Keskerakonna puhul on tegemist kahe erineva kannikaga, aga ühe taguotsaga. See ei ole minu tsitaat. Te rääkisite sellest, et valimislubadused on olulis... Read more

18.12.2018 / 10:00 XIII Riigikogu , VIII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:05 Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (Keskkonnaameti ja Keskkonnainspektsiooni ühendamine) eelnõu (710 SE) teine lugemine

Urmas Kruuse: Aitäh, austatud istungi juhataja! Väga auväärt ettekandja! Kas nende arutelude käigus ei räägitud võimalusest, et mis puudutab teatud ministeeriumite järelevalvet, võib-olla antud kontekstis räägiks näiteks Maaeluministeeriumist ja Keskkonnaministeeriumist, siis võiks nende nn järelevalveorganisatsi... Read more

13.12.2018 / 10:00 XIII Riigikogu , VIII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:08 Kodakondsuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (709 SE) esimene lugemine

Urmas Kruuse: Aitäh, austatud istungi juhataja! Auväärt ettekandja! Mind isiklikult ei üllata, et mõned komisjonid, mida juhib koalitsiooni esindaja, ei võta vaevaks teatud osapooli kaasata või valitsusest tuleb eelnõusid, mille puhul sihtrühmi ei ole kaasatud. Aga mind hämmastab see, et kui me vaatame oma taasis... Read more

Urmas Kruuse: Aitäh, austatud istungi juhataja! Auväärt ettekandja! Ma arvan, et sa olid hea kolleegi Oudekki Loone suhtes natuke ülekohtune. See sõber on kindlasti olemas, tema perekonnanimi algab P-tähega ja lõpeb n-tähega. Aga mind hämmastab vaat mis asi. Me oleme siin Riigikogus loonud erinevaid komisjone. Ük... Read more

12.12.2018 / 14:00 XIII Riigikogu , VIII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

15:50 2019. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (700 SE) kolmas lugemine

Urmas Kruuse: Aitäh, austatud istungi juhataja! Auväärt ettekandja, teie viimane vastus tõestas ära selle, et valitsuskoalitsioon on riigivalitsemise majavalitsuseks muutnud. See teeb tegelikult kurvaks, kui te ühelt poolt räägite sellest, kuidas te loote õiglust maksumuudatuste ja investeeringute kaudu, ja teise... Read more

Urmas Kruuse: Aitäh, austatud istungi juhataja! Auväärt ettekandja! See, mida te tsiteerisite, oligi viide sellele, et viisaastaku plaan ühe aastaga. Ehk küsimus on teatud tavade murdmises. Selle üle, kas see on metoodiliselt õige või mitte, tuleb kindlasti edasi vaielda. Te viitasite RIP-ile ja Narva ülekohtule.... Read more

12.12.2018 / 13:00 XIII Riigikogu , VIII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

13:18 Eelarvereeglid

Urmas Kruuse: Aitäh! Üks osa sellest valitsuse tegevusest on eelmiste valitsuste tööde kirjeldus. Te olete juba mitu aastat valitsuses olnud ja oleks saanud väga selgelt otsustada. See, mida hea kolleeg siin saalis on küsinud, on tegelikult see, et see läbipaistmatu raha jagamine näitab selgelt, et me ei suuda ko... Read more

13:43 Maksumuudatuste mõjud

Urmas Kruuse: Aitäh, austatud istungi juhataja! Auväärt minister! Ma selles teiega kindlasti nõus ei ole, et kõik Eesti kodanikud peaksid olema pearaamatupidajad. Mis mõtet on e-riigi kuvandil, kui me peame ise nii palju vaeva nägema ja arvutid ei saa meie eest tööd teha? Mulle tundub, et kogu see maksureform ong... Read more

11.12.2018 / 10:00 XIII Riigikogu , VIII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:04 Ülevaade Vabariigi Valitsuse tegevusest Euroopa Liidu poliitika teostamisel

Urmas Kruuse: Aitäh, austatud istungi juhataja! Auväärt peaminister! Tänases Tartu Postimehes oli väga huvitav intervjuu Vahur Einbergiga, kes aitab Ukraina lapsi, ja ma tahaksin teda siin Riigikogu saalis tsiteerida. Tal on selline tunne, et Ukraina sõdib suure kurjuse impeeriumiga terve Euroopa eest. Ja mul on... Read more

05.12.2018 / 14:00 XIII Riigikogu , VIII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

 14:51 Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning tulumaksuseaduse, sotsiaalmaksuseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (697 SE) esimene lugemine

Urmas Kruuse: Aitäh, austatud istungi juhataja! Auväärt ettekandja! Me oleme täna siin saalis selle küsimusega sellepärast, et kui tõsta teatud maks korraga ebamõistlikult kõrgele, siis on tulemus ju käega katsuda. Kõige halvem selle asja juures on see, et me oleme murdnud ühe trendi, alkoholitarbimine varem lang... Read more

Urmas Kruuse: Aitäh, auväärt istungi juhataja! Austatud ettekandja! Mulle jäid teie vastustest kõrvu Rahandusministeeriumi kõrge ametniku sõnad, et 30 miljonit oleks olnud vaja selleks, et midagi juba strukturaalselt aktsiisidega muuta. See 30 miljonit on enam-vähem niisama suur summa, kui valitsus otsustas su... Read more

17:56 Riikliku pensionikindlustuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (613 SE) teine lugemine

Urmas Kruuse: Aitäh, austatud istungi juhataja! Auväärt ettekandja! Te oma vastustes just märkisite, et see hilisem pensionile minek on vähe motiveeritud, seda on teinud umbes tuhat inimest. Üks teine mõte, mille te välja käisite, oli see, et seadusmuudatus tahetakse teha sellepärast, et meil on palju inimesi, k... Read more

Urmas Kruuse: Aitäh, austatud istungi juhataja! Väga auväärne ettekandja! Oma ühes või isegi mitmes vastuses te mainisite, et tulevikupensionid on miinimumpalka saavatel inimestel nii väiksed, et riik peaks neile toimetulekutoetust juurde maksma. Kas nendesse muudatustesse, mida valitsus plaanib, ei ole sisse kod... Read more

19:51 Ettekanne "Spordipoliitika põhialuste aastani 2030" täitmise kohta

Urmas Kruuse: Aitäh, austatud istungi juhataja! Auväärt minister! Kindlasti on väga tänuväärne, kui praegune valitsus jätkab treenerite tasustamise süsteemi edasiarendust ja püüab ühiskonnas nende väärtust tõsta sama kõrgele nagu õpetajatel. See on hästi oluline. Aga ma arvan, et see "Eesti spordipoliitika põhial... Read more