Calendar

Select a date rangeOpen Calendar

From:

To:

Close X

View Results:

Find a verbatim record

Search using the left date panel to select a period, and other filters below.

Find a verbatim record

Cancel
Verbatim reports of proceedings: 110Open/Close results
07.11.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:05 Riigikogu otsuse "Riigikogu otsuse "Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamine" muutmine" eelnõu (85 OE) esimene lugemine

Toomas Kivimägi: Aitäh, härra juhataja! Väga lugupeetud ettekandja! Te mainisite üsna veendunult, et tegelikult Oudekki Loone on oma seisukohti muutnud. Kas selleks piisab pelgalt avaldusest, et ta jälgib tänast välispoliitilist kurssi, või oleks see kordades usutavam, kui Oudekki Loone need varasemad väljaütlemised... Read more

23.10.2019 / 14:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

14:15 2020. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (82 SE) esimene lugemine

Toomas Kivimägi: Aitäh, härra juhataja! Väga lugupeetud minister! Eelarve miinus on valitsemise kuldajal – ma pean silmas väga head maksulaekumist ja väga väikest inflatsiooni – viisakalt väljendudes patt, aga minu silmis oleks see oluliselt väiksem, kui miinus oleks tekkinud lisainvesteeringute tõttu. Paraku kinnit... Read more

Toomas Kivimägi: Aitäh, härra juhataja! Väga lugupeetud minister! Ma tegelikult kordan oma muret selle eelarve struktuurse miinuse pärast. Kui ma õigesti mäletan, on see 2021. aastal –0,7%. Ja te vist ütlesite alguses, et aastaks 2022 kavandate ... Vabandust, 2021. aastaks on see kavandatud –0,2%. Aga seda on raske... Read more

23.10.2019 / 12:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

13:07 Täitemenetluse riigistamine 

Toomas Kivimägi: Aitäh, härra juhataja! Väga lugupeetud justiitsminister! Pool aastat on möödunud ajast, kui te õiguskomisjoni istungil paljudele üllatuslikult – seda just teie maailmavaadet silmas pidades – asusite kaitsma täitemenetluse osalist riigistamist. Kui vaadata Justiitsministeeriumi kodulehte, siis selgub... Read more

Toomas Kivimägi: Tasa sõuad, kaugele jõuad. Väga ilus põhimõte, ainult minu jaoks on täiesti arusaamatu, miks see ei kehtinud eelmise küsimuse puhul. Jutt on ju palju põhimõttelisemast muudatusest kui teise samba lammutamisest. Minu arust peaks selle arutamiseks võtma märksa rohkem aega kui kõnealuse eelnõu puhul. J... Read more

21.10.2019 / 15:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu arupärimised, vaba mikrofon esmaspäev Read more

16:21 Arupärimine välistööjõu vajaduse kohta põllumajandussektoris (nr 5)

Toomas Kivimägi: Aitäh, härra juhataja! Väga lugupeetud ettekandja! Teie sõnavõtu algus oli mõneti lootustandev, sest te möönsite igati adekvaatselt tegelikke probleeme – maaelanikkond vananeb ja väheneb ühteaegu – ja tõite välja ka tegelikult väga murettekitavaid numbreid. Aga see Saaremaa näide ei kannata vähimalg... Read more

08.10.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:04 Meretöö seaduse ja meresõiduohutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (56 SE) esimene lugemine

Toomas Kivimägi: Aitäh, härra juhataja! Väga lugupeetud minister! Te küll põgusalt puudutasite seda oma sõnavõtus, aga ma küsin siiski üle. Kas nende kahe direktiivi ülevõtmisega kaasneb ka lisakulutusi Eesti kalalaevadele, mis on lühemad kui 24 meetrit, võrreldes kehtivaga? Ja teine küsimus. See muudatus rakendub k... Read more

25.09.2019 / 14:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

16:26 Karistusseadustiku ja teiste seaduste muutmise seaduse (Euroopa Liidu finantshuvide kaitse direktiivi ja alaealiste menetlusõiguste direktiivi ülevõtmine) eelnõu (50 SE) esimene lugemine

Toomas Kivimägi: Aitäh, härra juhataja! Väga lugupeetud minister! Küsin protokolli huvides sama küsimuse, mis õiguskomisjonis, et kas kahe sisult nii erineva direktiivi sidumine ühe n-ö eelnõu alla on hea õigusloome praktika. Ühelt poolt Euroopa Liidu finantshuvid ja teiselt poolt alaealiste isikute menetlusõigused... Read more

24.09.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:03 Riigikogu otsuse "Eesti Panga Nõukogu liikmete nimetamine" eelnõu (38 OE) esimene lugemine

Toomas Kivimägi: Aitäh, härra juhataja! Väga lugupeetud ettekandja! Minu küsimus on, kas Eesti Panga Nõukogu volitused praegu üldse kehtivad. Minu hinnangul Eesti Panga Nõukogu volitused ei kehti ja minu jaoks on täiesti arusaamatu, et kuigi me peame Eesti Panka väga oluliseks, me oleme tegelikult juba lausa pool aa... Read more

23.09.2019 / 15:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu arupärimised, vaba mikrofon esmaspäev Read more

15:05 Kodakondsuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (58 SE) esimene lugemine

Toomas Kivimägi: Aitäh, härra juhataja! Väga lugupeetud minister! Te tunnete end silmanähtavalt ebamugavalt, eriti oli see nii alguses, ja ega see mind tegelikult ka väga ei üllata. Seda põhjusel, et opositsioonis olles oleks te sama eelnõu pidanud pea et saatanast olevaks, otse küll sellist sõna kasutamata. Ja ega ... Read more

17.09.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:02 Õiguskantsleri 2018.–2019. aasta tegevuse ülevaade

Toomas Kivimägi: Aitäh, härra juhataja! Väga lugupeetud õiguskantsler! Minu küsimus puudutabki tegelikult Riigikogu rolli õigusloomes. Ma ei ole teinud statistikat, aga söandan väita, et 95% seaduseelnõudest algatab Vabariigi Valitsus. Riigikogule jääb võib-olla napp 5%, aga selle napi 5% hulgas on paljud sellised... Read more

10.09.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:06 Riigikogu otsuse "Ettepanek Vabariigi Valitsusele Eesti alus- ja koolihariduse ühtseks ja eestikeelseks muutmiseks" eelnõu (2 OE) esimene lugemine

Toomas Kivimägi: Aitäh, härra juhataja! Väga lugupeetud ettekandja! Kas eile valitsuskoalitsiooni üle antud analoogse, võib-olla näiliselt analoogse eelnõuga soovib valitsuskoalitsioon juhtida tähelepanu kõrvale tegelikult probleemilt, mis kajastub meie esitatud eelnõu pealkirjas, või on tegemist lausa plagiaadiga? ... Read more

30.08.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , Riigikogu erakorraline istungjärk Read more

10:07 44 Riigikogu liikme esitatud kirjalik nõue umbusalduse avaldamiseks peaminister Jüri Ratasele

Toomas Kivimägi: Härra Jüri Ratas! Sinu juhitava valitsuse läbivaid jooni, paraku negatiivseid, on elamine tuleviku arvel. Ja seda ajal, kus maksulaekumised on tänu ettevõtjatele ja majanduskonjunktuurile läbi aegade ühed kõige suuremad. Üks markantne näide on kavandatav teise pensionisamba lammutamine.  See ei ole... Read more

Toomas Kivimägi: Aitäh! Härra Jüri Ratas! Eile oli ERR-is uudis pealkirjaga "Minister Kingo täidab oma lubadust ja hoidub välisvisiitidest". Tuletan sulle meelde, et tegemist on väliskaubandus- ja infotehnoloogiaministriga. Kas sa saad aru, Jüri, et see ei ole normaalne, see kahjustab Eesti huve, kui minister ei lä... Read more

12.06.2019 / 14:00 XIV Riigikogu , I istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

14:02 Istungi rakendamine

Toomas Kivimägi: Aitäh! Härra juhataja! Te märkisite, et Euroopa Liidu lipud jäid sinna seoses Euroopa Liidu eesistumisega. Kas te sellega tunnistate, et see oli tegelikult viga? Teiseks, te viitasite korduvalt tavadele. Nagu kolleeg Marko Mihkelson ütles, Euroopa Liidu lipud on Valges saalis olnud kõrvuti Eesti li... Read more

16:02 Väärtpaberituru seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (28 SE) esimene lugemine

Toomas Kivimägi: Aitäh, härra juhataja! Hea ettekandja! Ka minu käest saad sa küsimuse seetõttu, et ma ei söandanud Martini käest küsida. Säästame EKRE-t, nad on täna niigi palju pihta saanud. Selles eelnõus on kirjas, et suurendatakse väikeaktsionäride võimalusi osaleda üldkoosolekutel. Mis see probleem on? Ma olen... Read more

16:39 Euroopa Komisjoni liikme kandidaadi ettekanne

Toomas Kivimägi: Aitäh, härra juhataja! Hea Kadri, tuline konkurent ja koostööpartner! Ma olen ühtaegu tänulik ja murelik. Olen tänulik selle eest, et sa oled tuliselt seisnud Rail Balticu eest, aga murelik sellepärast, et sa oled võtnud koalitsiooni erakonna, kes on Rail Balticu vastu. Ja kahjuks ei ole see nii pel... Read more

12.06.2019 / 12:00 XIV Riigikogu , I istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

12:53 Kohtutäiturid

Toomas Kivimägi: Aitäh! Väga lugupeetud justiitsminister! Vabakutseliste kohtutäiturite süsteem on Eestis eksisteerinud 18 aastat. Õiguskomisjoni istungil 6. mail sa ütlesid, et üleminek vabakutseliste kohtutäiturite süsteemile oli õige. Veelgi enam, sa ütlesid, et erasektor on võlgu sisse nõudma rohkem motiveeri... Read more

Toomas Kivimägi: Aitäh! Hea minister! Tegelikult ei veennud see vastus mind. Kordan veel kord: põhiprobleem on selles, et tööd on jäänud vähemaks – nagu sa mainisid, tõepoolest, viimase viie aastaga on tööd kaks korda vähemaks jäänud –, ent kohtutäiturite arv on vähenenud ainult nelja võrra, jõudes 44 peale vist 48 ... Read more

11.06.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , I istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:31 Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (30 SE) teine lugemine

Toomas Kivimägi: Aitäh, härra juhataja! Väga lugupeetud ettekandja! Mul on muidugi tõsiselt kahju, et 2016. aasta lõpus tehtud valedest otsustest arusaamine võttis aega rohkem kui kaks aastat. Aga samas on mul hea meel, et lõpuks on selle julge otsuseni jõutud ja neid vigu üritatakse parandada, mitte küll sel moel, ... Read more

Toomas Kivimägi: Aitäh, härra juhataja! Lugupeetud ettekandja! Ka mina, Aivar, tunnustan sind selle väga julge tunnistuse eest, et tõepoolest 2016. aastal tehti väga valed otsused. See annab lootust, kuigi see ei paranda seda disproportsiooni, mis selle eelnõu kohaselt õlle ja kange alkoholi aktsiisi vahele jääb. Sa... Read more

04.06.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , I istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:10 Riigikohtu esimehe ülevaade kohtukorralduse, õigusemõistmise ja seaduste ühetaolise kohaldamise kohta

Toomas Kivimägi: Aitäh, härra juhataja! Lugupeetud Riigikohtu esimees! Ma jätkan sellel teemal, mida kolleeg Mihhail Lotman puudutas. Ma natuke utreerin, aga ma väidan, et õiguskeel on viimase paari kümnendiga muutunud kaks korda keerukamaks, kui ta oli 20 aastat tagasi. Ma arvan, et selles on oma roll kindlasti ka... Read more

03.06.2019 / 15:00 XIV Riigikogu , I istungjärk , Täiskogu arupärimised, vaba mikrofon esmaspäev Read more

15:38 Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (30 SE) esimene lugemine

Toomas Kivimägi: Aitäh! Väga lugupeetud ettekandja! Ka mina juhin tähelepanu ühele olulisele veale seletuskirjas. Te kuidagi ei saa lahti sellest, et otsite süüdlast kuskilt mujalt. Nimelt, eelnõu seletuskirjas on kirjutatud, et alkoholi piirikaubandus hoogustus 2015. aastal. Mul on väga täpsed andmed, et aastal 201... Read more

Toomas Kivimägi: Aitäh! Väga lugupeetud ettekandja! Ka mina olen päri sellega, et tegemist on sammuga õiges suunas, aga vale jalaga. Kainet analüüsi ja mõistust on väheks jäänud, see on asendatud poliitilise kokkuleppega. Seepärast ma juhin tähelepanu ka järgmisele Riigikogu menetluses olevale eelnõule, mis on selge... Read more

16:47 Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning tulumaksuseaduse, sotsiaalmaksuseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (7 SE) esimene lugemine

Toomas Kivimägi: Aitäh! Väga lugupeetud ettekandja! Siin saalis on mõnel inimesel jätkuvalt raskusi arusaamisega, millal ja kelle poolt see piirikaubanduse ralli käivitati. Ma palun, et sa annaksid neile järeleaitamistunde, kui suur oli piirikaubanduse osakaal aastal 2016, mille eest on vastutav ka Reformierakond, ... Read more

18:17 Siseminister Mart Helmele umbusalduse avaldamise arutamine

Toomas Kivimägi: Aitäh, härra juhataja! Lugupeetud minister! Ma esmalt juhin tähelepanu, et te suurendasite Reformierakonna fraktsiooni lausa 45-liikmeliseks, kuna te umbusaldusavaldusele vastates pöördusite ainult meie poole. Juhin tähelepanu, et sellel on nii sotside allkirjad kui ka Raimond Kaljulaiu allkiri, nii... Read more

Toomas Kivimägi: Aitäh, härra juhataja! Härra Mart Helme! Mind väga üllatas ja muutis väga murelikuks sinu kui siseministri enneolematu lepinguõigusekäsitlus. Kas sa tõesti kogu selle saali ees kinnitad, et leping muutub kehtetuks siis, kui see inimene, kes lepingu allkirjastas, vahetab erakonda? Kas sa ei ole aru s... Read more

30.05.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , I istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:04 Riigikogu otsuse "Eesti keele õppe arengu probleemkomisjoni moodustamine" eelnõu (3 OE) teine lugemine

Toomas Kivimägi: Aitäh, härra Riigikogu aseesimees! Austatud ettekandja! Minu küsimus on väga otsekohene. Kas see on umbusaldusavaldus Haridus- ja Teadusministeeriumile ning kultuurikomisjonile, kes ei saa oma tööga hakkama? Ja te mainisite, et see justkui ei maksa mitte midagi. Missugused on ikkagi selle komisjoni ... Read more

Toomas Kivimägi: Aitäh, härra juhataja! Lugupeetud ettekandja! Mind pehmelt öeldes üllatab see, et te ei tea, mis on selle otsuse eelnõu kulu riigieelarve jaoks. See, et te seda summat ei tea, ei ole iseenesest üldse mitte nii suur probleem, sest te olete vist ka esimest korda siin puldis, aga vaat see, et te ei ol... Read more

11:12 Riigikogu otsuse "Rahvastikukriisi lahendamise probleemkomisjoni moodustamine" eelnõu (4 OE) teine lugemine

Toomas Kivimägi: Aitäh, härra juhataja! Väga lugupeetud ettekandja! Ma sain sellele küsimusele, miks neid erikomisjone moodustatakse, tegelikult vastuse teie sõnavõtu algusest. Te viitasite Aadu Mustale, kellest ma väga lugu pean, ja ütlesite, et erikomisjone moodustatakse selleks, et rõhutada probleemi tähtsust. Ka... Read more

Toomas Kivimägi: Aitäh, härra juhataja! Väga lugupeetud ettekandja! Mul on teile suur palve, et te ikkagi kujutaksite korra ette seda olukorda, kus Reformierakond näiteks ei esita oma esindajat sellesse probleemkomisjoni. See ei ole väga raske ülesanne. Kas sellisel juhul jääb komisjon moodustamata? Read more

Toomas Kivimägi: Ei, tegelikult protseduuriline küsimus juhatajale. Read more

Toomas Kivimägi: Te väljendasite oma voli tegelikult kahel eri moel. Algul te ütlesite, et Riigikogu juhatusel on õigus moodustada komisjon teisel alusel, Taavi Rõivase viimasele küsimusele vastates te ütlesite, et Riigikogul on õigus moodustada teisel alusel. Kumba te silmas pidasite? Teiseks, kui see õigus on juha... Read more

07.05.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , I istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:02 Eesti Panga 2018. aasta aruanne

Toomas Kivimägi: Aitäh, härra juhataja! Väga lugupeetud Eesti Panga president! Esmalt tunnustan minagi teid tehtud töö ja väga suure professionaalsuse eest. Aga küsimus puudutab seda, millised on olnud Eesti majandusse tehtud välisinvesteeringute trendid viimasel neljal-viiel aastal. Sellega seonduvalt küsin ka, mil... Read more

17.04.2019 / 14:00 XIV Riigikogu , I istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

14:02 Peaministrikandidaat Jüri Ratasele volituste andmine Vabariigi Valitsuse moodustamiseks

Toomas Kivimägi: Aitäh! Peaministrikandidaat härra Jüri Ratas! Pärnumaal toimunud valimisdebatil selle aasta veebruaris lubas teie praegune pinginaaber Kadri Simson: "Ministrina tean, et on võimalik välja ehitada kõik kolm põhisuunda – Tallinn–Tartu, Tallinn–Narva ja Tallinn–Pärnu – neljarealisena. Puudu on 300 kilo... Read more

Toomas Kivimägi: Aitäh, härra Riigikogu aseesimees! Hea peaministrikandidaat! Minu teine küsimus puudutab Rail Balticut. Pean tõdema, et halva üllatusena süvendab sinu poolt paljukiidetud koalitsioonileping ka selles osas ebakindlust ja ebamäärasust, et mitte öelda, et see on lausa EKRE-lik. Kui me siin arutame, kas... Read more

19.02.2019 / 10:00 XIII Riigikogu , IX istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:16 Olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Eesti maksusüsteemi tulevik" arutelu

Toomas Kivimägi: Aitäh, härra juhataja! Väga lugupeetud ettekandja, ma siiralt tunnustan sind väga tasakaaluka ja professionaalse ettekande eest. Mulle jäi üsna arusaamatuks istungi juhataja repliik peale sinu ettekannet, kui ta viitas valimiseelsele debatile. Sa ei kasutanud minu arusaamist mööda kordagi sõna "Refo... Read more

13.02.2019 / 14:00 XIII Riigikogu , IX istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

15:41 Tubakaseaduse ning alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (775 SE) teine lugemine

Toomas Kivimägi: Aitäh, härra juhataja! Väga lugupeetud sotsiaalkomisjoni esimees! 23. jaanuaril esitasid seitse Riigikogu liiget kümme omavahel seotud muudatusettepanekut ja need puudutasid kuumutatavaid tubakatooteid. Tegemist on ilma vähimagi kahtluseta sisult integreeritud parandustega. Võttes arvesse loogikat n... Read more

Toomas Kivimägi: Aitäh, härra juhataja! Lugupeetud ettekandja! Te märkisite korduvalt, ja seda igati põhjendatult, et kahe direktiivi punkti ülevõtmine on väga oluline. Siit minu küsimus kuumutatavate tubakatoodete kohta. Kas nende toodete ülevõtmine meie seadustikku ei tulene direktiivist? Kui me seda osa üle ei võ... Read more

Toomas Kivimägi: Väga lugupeetud istungi juhataja! Head kolleegid! Mina ei soovi oma sõnavõtus keskenduda niivõrd eelnõu sisulistele küsimustele. Seda ka põhjusel, et mul puudub igasugune puutumus suitsetamisega. Ma ei ole kunagi suitsetanud ja ma olen selle üle uhke ja ma loodan, et see aeg, millal ma võib-olla ha... Read more

Toomas Kivimägi: Riigikogu juhatus ei ole sekkunud komisjonide töösse, sellepärast et see on üsna tülikas ja suur väljakutse. Minu hinnangul ei ole võimalik muudmoodi nende menetlusnormide rikkumist klaarida kui toetada muudatusettepanekuid 1, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 14, 15 ja 16. Nende ettepanekute toetamisega saab üh... Read more

Toomas Kivimägi: Aitäh! Ma tänan, Eiki, et sa minu nime mainisid, ma saan nüüd vastata. Mina ei olnud nende ettepanekute esitajate hulgas, aga loomulikult, see on üks õppetund selle kohta, et tõepoolest oleks võinud need esitada ühe muudatusettepanekuna. Aga see, et need on esitatud eraldi, ei muuda kehtetuks Riigi... Read more

Toomas Kivimägi: Lugupeetud istungi juhataja! Te mainisite äsja, et kui see ministri kiri oleks saanud teatavaks enne hääletamisi, siis oleks see tõlgendatav mõjutamisena. Me saame seda stenogrammist järele vaadata, aga minu mäletamist mööda te ütlesite just sedasama enne hääletust. Kas ma sain õigesti aru?... Read more

23.01.2019 / 14:00 XIII Riigikogu , IX istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

14:32 Laeva lipuõiguse ja laevaregistrite seaduse muutmise ning tulumaksuseaduse ja nendega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (722 SE) teine lugemine

Toomas Kivimägi: Aitäh, härra Riigikogu esimees! Austatud majanduskomisjoni esimees! Majanduskomisjon sel korral ignoreeris väga olulisel määral eelnõu algataja seisukohta, mis puudutab tulumaksu määra. Vabariigi Valitsuse kompromissettepanek oli, et tulumaksu võiks arvestada maksubaasilt, milleks on 750 eurot, aga ... Read more

Toomas Kivimägi: Aitäh, härra juhataja! Lugupeetud ettekandja! Selles eelnõus on üks erisus, mis ka mind isiklikult natukene häirib. Teadupärast on tegemist terve rea punktidega, kus on tegemist riigiabiga, mis eeldab Euroopa Komisjoni luba. Senine praktika on olnud selline, et riigiabiluba on hakatud taotlema tei... Read more

18:10 Raamatupidamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (795 SE) esimene lugemine

Toomas Kivimägi: Aitäh, lugupeetud juhataja! Väga austatud rahandusminister! E-arvete kohustuslikkus avaliku sektori jaoks on olnud töös tegelikult juba paar aastat. Ma mäletan, et paar aastat tagasi, kui oli laual idee teha see kohustuseks ka eraettevõtjatele, oli ikkagi üheks teemaks vastavate programmide puudumin... Read more

Toomas Kivimägi: Aitäh, härra juhataja, teist korda! Austatud minister! Kas see eelnõu puudutab üksnes äriühinguid või on kohustus esitada e-arveid suhtlemisel avaliku sektoriga näiteks ka MTÜ-del ja füüsilistel isikutel? Kas selline kohustus on kõikidel isikutel? Read more

17.01.2019 / 10:00 XIII Riigikogu , IX istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:12 Liiklusseaduse muutmise seaduse eelnõu (752 SE) esimene lugemine

Toomas Kivimägi: Aitäh, lugupeetud juhataja! Väga lugupeetud ettekandja! Ma arendan härra Ernitsa küsimust edasi. Küsimuse mõte oli minu arusaamist mööda selles, et käesoleva aasta riigieelarves on kavandatud trahviraha kasvuks lausa 20%. Kui suur on siis n-ö selle eelnõu osa ehk kui palju on planeeritud trahviraha ... Read more

Toomas Kivimägi: Aitäh, lugupeetud juhataja! Auväärt ettekandja! Kasutan teie retoorikat. Üks kolleeg ütles mulle, et suur osa riigieelarvest on oletuslik, ega me ju ei tea väga täpselt, kui palju laekub üksikisiku tulumaksu või käibemaksu, aga me ikkagi need väga suured numbrid, miljardid, eelarvesse kirjutame. Ag... Read more

12.12.2018 / 14:00 XIII Riigikogu , VIII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

15:50 2019. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (700 SE) kolmas lugemine

Toomas Kivimägi: Aitäh! Väga lugupeetud ettekandja! Valitsuskoalitsiooni juhtiverakond Keskerakond armastab igal sammul rääkida, kuidas asjad on läinud paremaks. Mulle tundub, vaadates katuserahade numbreid, et asjad on läinud hoopis halvemaks. Kui eelmisel aastal piisas Riigikogu katuserahadeks 4 miljonist eurost, ... Read more

Toomas Kivimägi: Aitäh! Lugupeetud ettekandja! Me siiski eeldasime, et Pärnu inimesed tulevad meelde valdkonnaminister Kadri Simsonile. Kui Pärnust läks viimane rong, siis tema leidis Pärnumaal mõned hoopis pidulikumad kohad, kus olla, selle asemel et selgitada kohapeal inimestele põhjusi, miks selline otsus tehti. ... Read more

05.12.2018 / 14:00 XIII Riigikogu , VIII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

 14:51 Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning tulumaksuseaduse, sotsiaalmaksuseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (697 SE) esimene lugemine

Toomas Kivimägi: Aitäh, härra juhataja! Väga lugupeetud ettekandja! Uppuja haarab ka õlekõrrest. Mulle vägisi tundub, et tänane valitsuskoalitsioon püüab hakata kinni eelmise peaministri Taavi Rõivase varrukast, püüdes talle kuidagi inkrimineerida asju, mille eest tegelikult on vastutavad nemad. Ma tahaksin, et sa k... Read more

17:56 Riikliku pensionikindlustuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (613 SE) teine lugemine

Toomas Kivimägi: Aitäh, härra juhataja! Väga lugupeetud ettekandja! Solidaarsusel on kindlasti koht igas ühiskonnas, nii ka Eestis. Aga see on põhjendatud teatud piirini. Kui minna üle piiri, siis see võib süsteemile vastu töötama hakata. Täna peame üldise maksusegaduse juures paraku tõdema, et ümbrikupalkade osakaa... Read more

Toomas Kivimägi: Aitäh! Väga lugupeetud ettekandja! Ja see ilus pöördumine ei ole pelgalt stenogrammi pärast, vaid ma nii ka mõtlen. Minu küsimus lähtub sellest, et igal asjal on kaks otsa. Te räägite paindlikkuse suurendamisest, et on võimalus minna ka varem pensionile – ühest küljest ühiskond kindlasti on seda ood... Read more