Calendar

Select a date rangeOpen Calendar

From:

To:

Close X

View Results:

Find a verbatim record

Search using the left date panel to select a period, and other filters below.

Find a verbatim record

Cancel
Verbatim reports of proceedings: 102Open/Close results
17.09.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:02 Õiguskantsleri 2018.–2019. aasta tegevuse ülevaade

Toomas Kivimägi: Aitäh, härra juhataja! Väga lugupeetud õiguskantsler! Minu küsimus puudutabki tegelikult Riigikogu rolli õigusloomes. Ma ei ole teinud statistikat, aga söandan väita, et 95% seaduseelnõudest algatab Vabariigi Valitsus. Riigikogule jääb võib-olla napp 5%, aga selle napi 5% hulgas on paljud sellised... Read more

10.09.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:06 Riigikogu otsuse "Ettepanek Vabariigi Valitsusele Eesti alus- ja koolihariduse ühtseks ja eestikeelseks muutmiseks" eelnõu (2 OE) esimene lugemine

Toomas Kivimägi: Aitäh, härra juhataja! Väga lugupeetud ettekandja! Kas eile valitsuskoalitsiooni üle antud analoogse, võib-olla näiliselt analoogse eelnõuga soovib valitsuskoalitsioon juhtida tähelepanu kõrvale tegelikult probleemilt, mis kajastub meie esitatud eelnõu pealkirjas, või on tegemist lausa plagiaadiga? ... Read more

30.08.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , Riigikogu erakorraline istungjärk Read more

10:07 44 Riigikogu liikme esitatud kirjalik nõue umbusalduse avaldamiseks peaminister Jüri Ratasele

Toomas Kivimägi: Härra Jüri Ratas! Sinu juhitava valitsuse läbivaid jooni, paraku negatiivseid, on elamine tuleviku arvel. Ja seda ajal, kus maksulaekumised on tänu ettevõtjatele ja majanduskonjunktuurile läbi aegade ühed kõige suuremad. Üks markantne näide on kavandatav teise pensionisamba lammutamine.  See ei ole... Read more

Toomas Kivimägi: Aitäh! Härra Jüri Ratas! Eile oli ERR-is uudis pealkirjaga "Minister Kingo täidab oma lubadust ja hoidub välisvisiitidest". Tuletan sulle meelde, et tegemist on väliskaubandus- ja infotehnoloogiaministriga. Kas sa saad aru, Jüri, et see ei ole normaalne, see kahjustab Eesti huve, kui minister ei lä... Read more

12.06.2019 / 14:00 XIV Riigikogu , I istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

14:02 Istungi rakendamine

Toomas Kivimägi: Aitäh! Härra juhataja! Te märkisite, et Euroopa Liidu lipud jäid sinna seoses Euroopa Liidu eesistumisega. Kas te sellega tunnistate, et see oli tegelikult viga? Teiseks, te viitasite korduvalt tavadele. Nagu kolleeg Marko Mihkelson ütles, Euroopa Liidu lipud on Valges saalis olnud kõrvuti Eesti li... Read more

16:02 Väärtpaberituru seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (28 SE) esimene lugemine

Toomas Kivimägi: Aitäh, härra juhataja! Hea ettekandja! Ka minu käest saad sa küsimuse seetõttu, et ma ei söandanud Martini käest küsida. Säästame EKRE-t, nad on täna niigi palju pihta saanud. Selles eelnõus on kirjas, et suurendatakse väikeaktsionäride võimalusi osaleda üldkoosolekutel. Mis see probleem on? Ma olen... Read more

16:39 Euroopa Komisjoni liikme kandidaadi ettekanne

Toomas Kivimägi: Aitäh, härra juhataja! Hea Kadri, tuline konkurent ja koostööpartner! Ma olen ühtaegu tänulik ja murelik. Olen tänulik selle eest, et sa oled tuliselt seisnud Rail Balticu eest, aga murelik sellepärast, et sa oled võtnud koalitsiooni erakonna, kes on Rail Balticu vastu. Ja kahjuks ei ole see nii pel... Read more

12.06.2019 / 12:00 XIV Riigikogu , I istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

12:53 Kohtutäiturid

Toomas Kivimägi: Aitäh! Väga lugupeetud justiitsminister! Vabakutseliste kohtutäiturite süsteem on Eestis eksisteerinud 18 aastat. Õiguskomisjoni istungil 6. mail sa ütlesid, et üleminek vabakutseliste kohtutäiturite süsteemile oli õige. Veelgi enam, sa ütlesid, et erasektor on võlgu sisse nõudma rohkem motiveeri... Read more

Toomas Kivimägi: Aitäh! Hea minister! Tegelikult ei veennud see vastus mind. Kordan veel kord: põhiprobleem on selles, et tööd on jäänud vähemaks – nagu sa mainisid, tõepoolest, viimase viie aastaga on tööd kaks korda vähemaks jäänud –, ent kohtutäiturite arv on vähenenud ainult nelja võrra, jõudes 44 peale vist 48 ... Read more

11.06.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , I istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:31 Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (30 SE) teine lugemine

Toomas Kivimägi: Aitäh, härra juhataja! Väga lugupeetud ettekandja! Mul on muidugi tõsiselt kahju, et 2016. aasta lõpus tehtud valedest otsustest arusaamine võttis aega rohkem kui kaks aastat. Aga samas on mul hea meel, et lõpuks on selle julge otsuseni jõutud ja neid vigu üritatakse parandada, mitte küll sel moel, ... Read more

Toomas Kivimägi: Aitäh, härra juhataja! Lugupeetud ettekandja! Ka mina, Aivar, tunnustan sind selle väga julge tunnistuse eest, et tõepoolest 2016. aastal tehti väga valed otsused. See annab lootust, kuigi see ei paranda seda disproportsiooni, mis selle eelnõu kohaselt õlle ja kange alkoholi aktsiisi vahele jääb. Sa... Read more

04.06.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , I istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:10 Riigikohtu esimehe ülevaade kohtukorralduse, õigusemõistmise ja seaduste ühetaolise kohaldamise kohta

Toomas Kivimägi: Aitäh, härra juhataja! Lugupeetud Riigikohtu esimees! Ma jätkan sellel teemal, mida kolleeg Mihhail Lotman puudutas. Ma natuke utreerin, aga ma väidan, et õiguskeel on viimase paari kümnendiga muutunud kaks korda keerukamaks, kui ta oli 20 aastat tagasi. Ma arvan, et selles on oma roll kindlasti ka... Read more

03.06.2019 / 15:00 XIV Riigikogu , I istungjärk , Täiskogu arupärimised, vaba mikrofon esmaspäev Read more

15:38 Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (30 SE) esimene lugemine

Toomas Kivimägi: Aitäh! Väga lugupeetud ettekandja! Ka mina juhin tähelepanu ühele olulisele veale seletuskirjas. Te kuidagi ei saa lahti sellest, et otsite süüdlast kuskilt mujalt. Nimelt, eelnõu seletuskirjas on kirjutatud, et alkoholi piirikaubandus hoogustus 2015. aastal. Mul on väga täpsed andmed, et aastal 201... Read more

Toomas Kivimägi: Aitäh! Väga lugupeetud ettekandja! Ka mina olen päri sellega, et tegemist on sammuga õiges suunas, aga vale jalaga. Kainet analüüsi ja mõistust on väheks jäänud, see on asendatud poliitilise kokkuleppega. Seepärast ma juhin tähelepanu ka järgmisele Riigikogu menetluses olevale eelnõule, mis on selge... Read more

16:47 Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning tulumaksuseaduse, sotsiaalmaksuseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (7 SE) esimene lugemine

Toomas Kivimägi: Aitäh! Väga lugupeetud ettekandja! Siin saalis on mõnel inimesel jätkuvalt raskusi arusaamisega, millal ja kelle poolt see piirikaubanduse ralli käivitati. Ma palun, et sa annaksid neile järeleaitamistunde, kui suur oli piirikaubanduse osakaal aastal 2016, mille eest on vastutav ka Reformierakond, ... Read more

18:17 Siseminister Mart Helmele umbusalduse avaldamise arutamine

Toomas Kivimägi: Aitäh, härra juhataja! Lugupeetud minister! Ma esmalt juhin tähelepanu, et te suurendasite Reformierakonna fraktsiooni lausa 45-liikmeliseks, kuna te umbusaldusavaldusele vastates pöördusite ainult meie poole. Juhin tähelepanu, et sellel on nii sotside allkirjad kui ka Raimond Kaljulaiu allkiri, nii... Read more

Toomas Kivimägi: Aitäh, härra juhataja! Härra Mart Helme! Mind väga üllatas ja muutis väga murelikuks sinu kui siseministri enneolematu lepinguõigusekäsitlus. Kas sa tõesti kogu selle saali ees kinnitad, et leping muutub kehtetuks siis, kui see inimene, kes lepingu allkirjastas, vahetab erakonda? Kas sa ei ole aru s... Read more

30.05.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , I istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:04 Riigikogu otsuse "Eesti keele õppe arengu probleemkomisjoni moodustamine" eelnõu (3 OE) teine lugemine

Toomas Kivimägi: Aitäh, härra Riigikogu aseesimees! Austatud ettekandja! Minu küsimus on väga otsekohene. Kas see on umbusaldusavaldus Haridus- ja Teadusministeeriumile ning kultuurikomisjonile, kes ei saa oma tööga hakkama? Ja te mainisite, et see justkui ei maksa mitte midagi. Missugused on ikkagi selle komisjoni ... Read more

Toomas Kivimägi: Aitäh, härra juhataja! Lugupeetud ettekandja! Mind pehmelt öeldes üllatab see, et te ei tea, mis on selle otsuse eelnõu kulu riigieelarve jaoks. See, et te seda summat ei tea, ei ole iseenesest üldse mitte nii suur probleem, sest te olete vist ka esimest korda siin puldis, aga vaat see, et te ei ol... Read more

11:12 Riigikogu otsuse "Rahvastikukriisi lahendamise probleemkomisjoni moodustamine" eelnõu (4 OE) teine lugemine

Toomas Kivimägi: Aitäh, härra juhataja! Väga lugupeetud ettekandja! Ma sain sellele küsimusele, miks neid erikomisjone moodustatakse, tegelikult vastuse teie sõnavõtu algusest. Te viitasite Aadu Mustale, kellest ma väga lugu pean, ja ütlesite, et erikomisjone moodustatakse selleks, et rõhutada probleemi tähtsust. Ka... Read more

Toomas Kivimägi: Aitäh, härra juhataja! Väga lugupeetud ettekandja! Mul on teile suur palve, et te ikkagi kujutaksite korra ette seda olukorda, kus Reformierakond näiteks ei esita oma esindajat sellesse probleemkomisjoni. See ei ole väga raske ülesanne. Kas sellisel juhul jääb komisjon moodustamata? Read more

Toomas Kivimägi: Ei, tegelikult protseduuriline küsimus juhatajale. Read more

Toomas Kivimägi: Te väljendasite oma voli tegelikult kahel eri moel. Algul te ütlesite, et Riigikogu juhatusel on õigus moodustada komisjon teisel alusel, Taavi Rõivase viimasele küsimusele vastates te ütlesite, et Riigikogul on õigus moodustada teisel alusel. Kumba te silmas pidasite? Teiseks, kui see õigus on juha... Read more

07.05.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , I istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:02 Eesti Panga 2018. aasta aruanne

Toomas Kivimägi: Aitäh, härra juhataja! Väga lugupeetud Eesti Panga president! Esmalt tunnustan minagi teid tehtud töö ja väga suure professionaalsuse eest. Aga küsimus puudutab seda, millised on olnud Eesti majandusse tehtud välisinvesteeringute trendid viimasel neljal-viiel aastal. Sellega seonduvalt küsin ka, mil... Read more

17.04.2019 / 14:00 XIV Riigikogu , I istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

14:02 Peaministrikandidaat Jüri Ratasele volituste andmine Vabariigi Valitsuse moodustamiseks

Toomas Kivimägi: Aitäh! Peaministrikandidaat härra Jüri Ratas! Pärnumaal toimunud valimisdebatil selle aasta veebruaris lubas teie praegune pinginaaber Kadri Simson: "Ministrina tean, et on võimalik välja ehitada kõik kolm põhisuunda – Tallinn–Tartu, Tallinn–Narva ja Tallinn–Pärnu – neljarealisena. Puudu on 300 kilo... Read more

Toomas Kivimägi: Aitäh, härra Riigikogu aseesimees! Hea peaministrikandidaat! Minu teine küsimus puudutab Rail Balticut. Pean tõdema, et halva üllatusena süvendab sinu poolt paljukiidetud koalitsioonileping ka selles osas ebakindlust ja ebamäärasust, et mitte öelda, et see on lausa EKRE-lik. Kui me siin arutame, kas... Read more

19.02.2019 / 10:00 XIII Riigikogu , IX istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:16 Olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Eesti maksusüsteemi tulevik" arutelu

Toomas Kivimägi: Aitäh, härra juhataja! Väga lugupeetud ettekandja, ma siiralt tunnustan sind väga tasakaaluka ja professionaalse ettekande eest. Mulle jäi üsna arusaamatuks istungi juhataja repliik peale sinu ettekannet, kui ta viitas valimiseelsele debatile. Sa ei kasutanud minu arusaamist mööda kordagi sõna "Refo... Read more

13.02.2019 / 14:00 XIII Riigikogu , IX istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

15:41 Tubakaseaduse ning alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (775 SE) teine lugemine

Toomas Kivimägi: Aitäh, härra juhataja! Väga lugupeetud sotsiaalkomisjoni esimees! 23. jaanuaril esitasid seitse Riigikogu liiget kümme omavahel seotud muudatusettepanekut ja need puudutasid kuumutatavaid tubakatooteid. Tegemist on ilma vähimagi kahtluseta sisult integreeritud parandustega. Võttes arvesse loogikat n... Read more

Toomas Kivimägi: Aitäh, härra juhataja! Lugupeetud ettekandja! Te märkisite korduvalt, ja seda igati põhjendatult, et kahe direktiivi punkti ülevõtmine on väga oluline. Siit minu küsimus kuumutatavate tubakatoodete kohta. Kas nende toodete ülevõtmine meie seadustikku ei tulene direktiivist? Kui me seda osa üle ei võ... Read more

Toomas Kivimägi: Väga lugupeetud istungi juhataja! Head kolleegid! Mina ei soovi oma sõnavõtus keskenduda niivõrd eelnõu sisulistele küsimustele. Seda ka põhjusel, et mul puudub igasugune puutumus suitsetamisega. Ma ei ole kunagi suitsetanud ja ma olen selle üle uhke ja ma loodan, et see aeg, millal ma võib-olla ha... Read more

Toomas Kivimägi: Riigikogu juhatus ei ole sekkunud komisjonide töösse, sellepärast et see on üsna tülikas ja suur väljakutse. Minu hinnangul ei ole võimalik muudmoodi nende menetlusnormide rikkumist klaarida kui toetada muudatusettepanekuid 1, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 14, 15 ja 16. Nende ettepanekute toetamisega saab üh... Read more

Toomas Kivimägi: Aitäh! Ma tänan, Eiki, et sa minu nime mainisid, ma saan nüüd vastata. Mina ei olnud nende ettepanekute esitajate hulgas, aga loomulikult, see on üks õppetund selle kohta, et tõepoolest oleks võinud need esitada ühe muudatusettepanekuna. Aga see, et need on esitatud eraldi, ei muuda kehtetuks Riigi... Read more

Toomas Kivimägi: Lugupeetud istungi juhataja! Te mainisite äsja, et kui see ministri kiri oleks saanud teatavaks enne hääletamisi, siis oleks see tõlgendatav mõjutamisena. Me saame seda stenogrammist järele vaadata, aga minu mäletamist mööda te ütlesite just sedasama enne hääletust. Kas ma sain õigesti aru?... Read more

23.01.2019 / 14:00 XIII Riigikogu , IX istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

14:32 Laeva lipuõiguse ja laevaregistrite seaduse muutmise ning tulumaksuseaduse ja nendega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (722 SE) teine lugemine

Toomas Kivimägi: Aitäh, härra Riigikogu esimees! Austatud majanduskomisjoni esimees! Majanduskomisjon sel korral ignoreeris väga olulisel määral eelnõu algataja seisukohta, mis puudutab tulumaksu määra. Vabariigi Valitsuse kompromissettepanek oli, et tulumaksu võiks arvestada maksubaasilt, milleks on 750 eurot, aga ... Read more

Toomas Kivimägi: Aitäh, härra juhataja! Lugupeetud ettekandja! Selles eelnõus on üks erisus, mis ka mind isiklikult natukene häirib. Teadupärast on tegemist terve rea punktidega, kus on tegemist riigiabiga, mis eeldab Euroopa Komisjoni luba. Senine praktika on olnud selline, et riigiabiluba on hakatud taotlema tei... Read more

18:10 Raamatupidamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (795 SE) esimene lugemine

Toomas Kivimägi: Aitäh, lugupeetud juhataja! Väga austatud rahandusminister! E-arvete kohustuslikkus avaliku sektori jaoks on olnud töös tegelikult juba paar aastat. Ma mäletan, et paar aastat tagasi, kui oli laual idee teha see kohustuseks ka eraettevõtjatele, oli ikkagi üheks teemaks vastavate programmide puudumin... Read more

Toomas Kivimägi: Aitäh, härra juhataja, teist korda! Austatud minister! Kas see eelnõu puudutab üksnes äriühinguid või on kohustus esitada e-arveid suhtlemisel avaliku sektoriga näiteks ka MTÜ-del ja füüsilistel isikutel? Kas selline kohustus on kõikidel isikutel? Read more

17.01.2019 / 10:00 XIII Riigikogu , IX istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:12 Liiklusseaduse muutmise seaduse eelnõu (752 SE) esimene lugemine

Toomas Kivimägi: Aitäh, lugupeetud juhataja! Väga lugupeetud ettekandja! Ma arendan härra Ernitsa küsimust edasi. Küsimuse mõte oli minu arusaamist mööda selles, et käesoleva aasta riigieelarves on kavandatud trahviraha kasvuks lausa 20%. Kui suur on siis n-ö selle eelnõu osa ehk kui palju on planeeritud trahviraha ... Read more

Toomas Kivimägi: Aitäh, lugupeetud juhataja! Auväärt ettekandja! Kasutan teie retoorikat. Üks kolleeg ütles mulle, et suur osa riigieelarvest on oletuslik, ega me ju ei tea väga täpselt, kui palju laekub üksikisiku tulumaksu või käibemaksu, aga me ikkagi need väga suured numbrid, miljardid, eelarvesse kirjutame. Ag... Read more

12.12.2018 / 14:00 XIII Riigikogu , VIII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

15:50 2019. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (700 SE) kolmas lugemine

Toomas Kivimägi: Aitäh! Väga lugupeetud ettekandja! Valitsuskoalitsiooni juhtiverakond Keskerakond armastab igal sammul rääkida, kuidas asjad on läinud paremaks. Mulle tundub, vaadates katuserahade numbreid, et asjad on läinud hoopis halvemaks. Kui eelmisel aastal piisas Riigikogu katuserahadeks 4 miljonist eurost, ... Read more

Toomas Kivimägi: Aitäh! Lugupeetud ettekandja! Me siiski eeldasime, et Pärnu inimesed tulevad meelde valdkonnaminister Kadri Simsonile. Kui Pärnust läks viimane rong, siis tema leidis Pärnumaal mõned hoopis pidulikumad kohad, kus olla, selle asemel et selgitada kohapeal inimestele põhjusi, miks selline otsus tehti. ... Read more

05.12.2018 / 14:00 XIII Riigikogu , VIII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

 14:51 Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning tulumaksuseaduse, sotsiaalmaksuseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (697 SE) esimene lugemine

Toomas Kivimägi: Aitäh, härra juhataja! Väga lugupeetud ettekandja! Uppuja haarab ka õlekõrrest. Mulle vägisi tundub, et tänane valitsuskoalitsioon püüab hakata kinni eelmise peaministri Taavi Rõivase varrukast, püüdes talle kuidagi inkrimineerida asju, mille eest tegelikult on vastutavad nemad. Ma tahaksin, et sa k... Read more

17:56 Riikliku pensionikindlustuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (613 SE) teine lugemine

Toomas Kivimägi: Aitäh, härra juhataja! Väga lugupeetud ettekandja! Solidaarsusel on kindlasti koht igas ühiskonnas, nii ka Eestis. Aga see on põhjendatud teatud piirini. Kui minna üle piiri, siis see võib süsteemile vastu töötama hakata. Täna peame üldise maksusegaduse juures paraku tõdema, et ümbrikupalkade osakaa... Read more

Toomas Kivimägi: Aitäh! Väga lugupeetud ettekandja! Ja see ilus pöördumine ei ole pelgalt stenogrammi pärast, vaid ma nii ka mõtlen. Minu küsimus lähtub sellest, et igal asjal on kaks otsa. Te räägite paindlikkuse suurendamisest, et on võimalus minna ka varem pensionile – ühest küljest ühiskond kindlasti on seda ood... Read more

04.12.2018 / 10:00 XIII Riigikogu , VIII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:36 Riigikogu otsuse "Ettepanek Vabariigi Valitsusele Eesti alus- ja koolihariduse ühtseks ja eestikeelseks muutmiseks" eelnõu (682 OE) esimene lugemine

Toomas Kivimägi: Aitäh, härra juhataja! Väga lugupeetud ettekandja! Sa märkisid väga õigesti, et tegelikult on selles otsuse eelnõus väljendatud mure kõrvaldamine täitevvõimu pädevuses. Sina endise rahandusministrina oled kindlasti jälginud ka praeguse ministri toimetamisi selles valdkonnas. Kas me oleme liikunud ... Read more

26.11.2018 / 11:00 XIII Riigikogu , VIII istungjärk , Täiskogu arupärimised, vaba mikrofon esmaspäev Read more

12:26 Justiitsministri poliitiline avaldus seoses Riigikogu avalduse "ÜRO globaalse ränderaamistiku kohta" eelnõuga (758 AE)

Toomas Kivimägi: Aitäh! Väga lugupeetud minister! Koalitsioonis on kole – seda oli päris valus kuulata. Kui see oleks tulnud mõne opositsiooniliikme suust, siis oleks see võib-olla olnud mõistetav, aga kui seda ütleb üks koalitsiooni kuuluvaid parlamendiliikmeid, siis see on enneolematu. Tõepoolest on minu hinnangu... Read more

14:25 Riigikogu avalduse "ÜRO globaalse ränderaamistiku kohta" eelnõu (758 AE) esimene lugemine

Toomas Kivimägi: Aitäh! Väga lugupeetud ettekandja, minu jaoks kõlavad teie väited natukene demagoogiliselt. Te ütlesite puldist, et see on parlamentarismi võidukäik, et me seda siin täna arutame. Samal ajal ütlesite 30 sekundit varem, et teie seisukoht on see, et seda pidanuks arutama ja otsustama valitsus. Minu kü... Read more

21.11.2018 / 14:00 XIII Riigikogu , VIII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

16:00 2019. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (700 SE) teine lugemine

Toomas Kivimägi: Aitäh, härra juhataja! Väga lugupeetud komisjoni esimees! Minu küsimus on natukene üldisem, aga seotud muudatusettepanekuga nr 2. Miks Vabariigi Valitsus ja eriti ka teie rahanduskomisjoni esimehena tolereerite jätkuvalt piirikaubanduse vohamist? See raha, mis me sinna kaotame, on suurusjärgus 200 m... Read more

Toomas Kivimägi: Lugupeetud istungi juhataja! Head kolleegid! Pole paremat aega vanade lubaduste lunastamiseks ja vigade parandamiseks kui täna. Ma arvan, et ei Eesti riigil ega ka kohalikel omavalitsustel pole rahalises mõttes olnud mitte kunagi nii head aega kui praegu. Ja samas peame tõdema, et tundub, et see on ... Read more

Toomas Kivimägi: Jah, tõepoolest, hinnanguid on erinevaid. Jürgen Ligi viitas, et otsene kahju on KPMG hinnangul 100 miljonit eurot. Aga kui me võtame nii alkoholiaktsiisi kui ka kütuseaktsiisi ning käibemaksu ka muude kaupade pealt, siis ma arvan, et suurusjärk 200 miljonit miinust on pigem liiga vähe kui liiga pal... Read more

14.11.2018 / 14:00 XIII Riigikogu , VIII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

14:30 Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (699 SE) teine lugemine

Toomas Kivimägi: Aitäh, härra juhataja! Väga lugupeetud ettekandja, sa oled enamasti väga konkreetne ja otsekohene. Kas sul on julgust tunnistada, et tegelikult on Eesti riigi alkoholiaktsiisi- ja kütuseaktsiisipoliitika ilmselgelt läbi kukkunud? Otse loomulikult on sinna kõik erakonnad panustanud, aga tänase valits... Read more

15:16 Ebaausa konkurentsi takistamise ja ärisaladuse kaitse seaduse eelnõu (678 SE) teine lugemine

Toomas Kivimägi: Härra juhataja! Väga lugupeetud Riigikogu liikmed! Ütlen kohe algatuseks ära, et mina kirjanike liitu astuda ei kavatse. Aga samas olen päri nii Peeter Ernitsa kui ka härra Stalnuhhiniga selles, et meie õiguskeel on muutunud äärmiselt keeruliseks. Ja olen just vahetult enne mind kõnelenud inimesega ... Read more

Toomas Kivimägi: Seda küsimust komisjoni istungil ei arutatud ja sellele ka keegi tol hetkel tähelepanu ei juhtinud. Tõepoolest, ma alustasin – ja mitte asjata – õiguskeelest. Korduvalt on ette heidetud ka seda, et näiteks ärisaladuse mõistet ei ole ära toodud selle seaduse näidisloetelus. Selle üle oli palju vaidlu... Read more

Toomas Kivimägi: Aitäh! Taas viitan sellele, et nendesamade direktiivide ülevõtmine on problemaatiline. Üks põhjus, miks ametnikud enda väitel ei söanda neid tekste väga palju muuta või, ütleme, kohandada eesti keele pärasemaks, on asjaolu, et sellisel juhul, kui me seal natuke liigset omaloomingut üles näitame, või... Read more

Toomas Kivimägi: Aitäh! Mina hindan, Krista, sinu keelekasutust siin saalis väga ja loen seda – et mitte kellelegi liiga teha – esikümne hulka kindlasti. Praegusel juhul aga on teine märkus selline, et see sõnaeelistus ei ole minu isiklik seisukoht. Selle sõna on kasutusele võtnud ikkagi eelnõu algataja Justiitsmini... Read more

Toomas Kivimägi: Aitäh! Siinkohal peaks minema ajas veelgi tagasi. See teema on tõepoolest käsitlemist leidnud eelnõu seletuskirjas, aga viitega varasemale seadusele. Nimelt, kõnealuse eelnõu § 6 puhul on tegemist kehtiva konkurentsiseaduse § 52 lõikega 2 ehk see on kehtivas seaduses juba sees. Sätet ei ole kehtiva... Read more

Toomas Kivimägi: Aitäh, hea küsija! Kindlasti ei sea see kahtluse alla Eesti riigi suveräänsust. Küsimus on ikkagi selles, et me oleme ühe liidu liige. Sellisel juhul, kui igaüks vabalt tõlgendab oma vabadusi selle liidu raames, on liidul väga raske ühtsena toimida. Ma leian ka, et tegelikult peaks iga direktiiv ole... Read more

16:12 Riigikogu otsuse "Riigi 2017. aasta majandusaasta koondaruande kinnitamine" eelnõu (694 OE) esimene lugemine

Toomas Kivimägi: Aitäh, härra juhataja! Väga lugupeetud minister! Numbreid on nii palju, ega neid kõiki ei suudagi meelde jätta. Vahelduseks ka üks lihtsam küsimus. Head ajad on selleks, et parandada katust või tugevdada vundamenti. Kas sa saaksid välja tuua kolm põhimõtteliselt fiskaalotsust või struktuurset otsust... Read more

Toomas Kivimägi: Aitäh, härra juhataja! Hea minister! Ma tunnen sulle südamest kaasa, kui sa n-ö valitsuse eduloona saad halvemateks aegadeks valmistumisest rääkides tuua ainult kaks näidet. Jutt on valitsuse maksupoliitikast ja madalapalgalistest inimestest. Nagu Arto Aas väga kenasti vihjas, tegelikult on see üks ... Read more

13.11.2018 / 10:00 XIII Riigikogu , VIII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:07 Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (Keskkonnaameti ja Keskkonnainspektsiooni ühendamine) eelnõu (710 SE) esimene lugemine

Toomas Kivimägi: Aitäh, härra juhataja! Väga lugupeetud minister! Nii olulise muudatuse puhul pole kindlasti väheoluline peakorteri asukoht. Sa märkisid korduvalt, et mitte midagi eriti ei muutu ja ka rahaliselt erilist säästu ei ole. Selle kohta ma ütleksin, et see plaan on natuke vähe ambitsioonikas. Oleksin oodan... Read more

Toomas Kivimägi: Aitäh, härra juhataja! Väga lugupeetud minister! Ma ei taha kindlasti seda konkursiteemat üle tähtsustada, see ei ole maailma kõige tähtsam teema, aga minu jaoks on toimunu küll äärmiselt ebaloogiline. Ma ei kujuta ette, kas selle konkursi raames kandidaadid kirjutasid essee, kandideerimaks ainult p... Read more

07.11.2018 / 14:00 XIII Riigikogu , VIII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

16:52 Laeva lipuõiguse ja laevaregistrite seaduse muutmise ning tulumaksuseaduse ja nendega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (722 SE) esimene lugemine

Toomas Kivimägi: Aitäh, härra juhataja! Väga lugupeetud minister! Eesti meremeeste esindusorganisatsioonid on välja tulnud väitega, et paljuski tehakse neid soodustusi laevaomanikele tegelikult meremeeste sotsiaalkindlustuse arvel. See on sama küsimus, mille härra Andres Herkel esitas. Toon väga konkreetse näite. Ma... Read more

Toomas Kivimägi: Aitäh! Austatud minister! Ka minu hinnangul on tegemist lausa paduoptimistliku eelnõuga. Ma pean silmas seda eesmärkide tabelit, mida esitleti ka komisjoni istungil. Muide, esitluse parandatud versioon on kuhugi kadunud. Selles tabelis oli aastaks 2050 seatud lausa selline eesmärk – 1,1 miljardit eu... Read more

05.11.2018 / 15:00 XIII Riigikogu , VIII istungjärk , Täiskogu arupärimised, vaba mikrofon esmaspäev Read more

15:07 Arupärimine jalgrattakasutuse edendamise kohta riiklikul tasandil (nr 446)

Toomas Kivimägi: Aitäh, härra juhataja! Väga lugupeetud minister! Selleks, et tänavatele tuleks rohkem jalgrattureid, on väga oluline turvatunne, kui inimesed jalgrattaga sõidavad. Paari nädala eest arutasime majanduskomisjonis Eesti Jalgratturite Liidu, Eesti Linnaratturite Liidu ja ka Eesti Triatloni Liidu tehtud... Read more

10.10.2018 / 14:00 XIII Riigikogu , VIII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

16:55 Ebaausa konkurentsi takistamise ja ärisaladuse kaitse seaduse eelnõu (678 SE) esimene lugemine

Toomas Kivimägi: Aitäh, härra juhataja! Väga lugupeetud minister! Et mul oleks kergem, siis ma küsin selle küsimuse sinu käest. Seaduse § 3 kohaselt võib ebaausa konkurentsi alla kvalifitseeruda ka heade kommete ja tavadega vastuolus olevad teod. Kas sa aitaksid seda natukene lahti seletada? Kust maalt need teod või... Read more

Toomas Kivimägi: Väga lugupeetud istungi juhataja! Austatud minister! Head kolleegid! Majanduskomisjon arutas käesolevat eelnõu oma istungil 24. septembril k.a. Lisaks komisjoni liikmetele osalesid selle eelnõu arutelul justiitsminister Urmas Reinsalu ja Justiitsministeeriumi õiguspoliitika osakonna eraõiguse talitu... Read more