Calendar

Select a date rangeOpen Calendar

From:

To:

Close X

View Results:

Find a verbatim record

Search using the left date panel to select a period, and other filters below.

Find a verbatim record

Cancel
Verbatim reports of proceedings: 124Open/Close results
12.02.2020 / 14:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

14:51 Spordiseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (105 SE) teine lugemine

Toomas Kivimägi: Aitäh, väga lugupeetud juhataja! Väga austatud ettekandja! Ma arvan, et see seaduseelnõu lahendab ära ühe väga pikka aega kestnud kitsaskoha. Eks neid stipendiume ole senigi makstud ja makse pole makstud, nüüd, ma arvan, saab see korrastatud. Nii et ma arvan, et nendele klubidele, kes Eesti tasemel ... Read more

Toomas Kivimägi: Aitäh, härra juhataja! Lugupeetud ettekandja! Ma kindlasti ei taha sind panna keerulisse olukorda ja ma arvan, et võib-olla see ka ei kvalifitseeru selleks, aga küsin sedasama, mida Aivar Kokk küsis. On põhimõte, et maksumuudatustest peaks kuus kuud ette teatama. Selle seaduse heakskiitmine toob ilm... Read more

29.01.2020 / 14:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

14:02 Kogumispensionide seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse (kohustusliku kogumispensioni reform) eelnõu (108 SE) teine lugemine

Toomas Kivimägi: Aitäh, härra juhataja! Lugupeetud minister! Nagu minu pinginaaber, olen ka mina tegelikult väga mures selle tulevase seaduse väga negatiivse mõju pärast Eesti kapitalituru arengule ja ka majandusele laiemalt. Seda ennekõike põhjusel, et näiteks aastal 2017 olid pensionifondid investeerinud Eesti maj... Read more

Toomas Kivimägi: Aitäh, härra asespiiker! Härra minister! Sa mainisid üsna kenasti, et te suunate inimesi raha välja võtma pensionieas, ja tõid ka mõned argumendid selle kinnituseks. Samas on eelnõus terve rida tähtaegu, mis ütlevad üheselt: võtke raha välja kohe, ja kõige parem, kui te teete seda enne kohalikke val... Read more

Toomas Kivimägi: Lugupeetud istungi juhataja! Head kolleegid! See ei ole reform, see on vandalism. Nii karmi hinnangut ei anna mina kui opositsiooni liige, vaid nii karmid sõnad on pensionireformi teemal öelnud härra Ardo Hansson, Eesti Panga endine president. Mina väga ei söandaks vaielda temaga ja paljude teiste e... Read more

Toomas Kivimägi: Teise pensionisambaga mitteliitunud inimesed on kandnud suuremat sotsiaalmaksukoormust, mis on läinud esimesse sambasse. Õiguskantsler lõpetab minu väljavõetud tsitaadi: "Riigikogu avar kaalutlusõigus sotsiaalpoliitilistes küsimustes ei kehti seaduse tagasiulatuva muutmise kohta." Mina ei ole liitu... Read more

28.01.2020 / 10:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:19 Äriseadustiku muutmise seaduse (osa võõrandamine) eelnõu (117 SE) esimene lugemine

Toomas Kivimägi: Aitäh, härra juhataja! Väga lugupeetud minister! Põhimõtteliselt on see samm õiges suunas, aga selle eelnõu vastu on olnud notarid, ennekõike põhjusel, et nad on toonud välja, et see mõnevõrra ikkagi vähendab õiguskindlust. Minu küsimus on selles, et notarid on pakkunud alternatiivina välja juba 1. ... Read more

Toomas Kivimägi: Aitäh, härra juhataja! Väga lugupeetud minister! Stenogrammi huvides: sa oled kahel korral nimetanud osaühingute arvuks 800 000, minu teada on see tegelikult 200 000. See oli vist väike sõnavääratus. Aga minu küsimus on tegelikult see, et kui kaob ära notariaalse tõestamise vorminõue, siis millised ... Read more

Toomas Kivimägi: Väga lugupeetud istungi juhataja! Head kolleegid! Hea minister! Kohe alguseks: Reformierakonna fraktsioon toetab käesolevat eelnõu. Peamine argument on ikkagi see, et kõik maailma riigid võistlevad omavahel kapitali pärast. Ei ole ju raske arvata, et kui meie teeme kapitali kaasamise, eriti väliskap... Read more

Toomas Kivimägi: Me tuleme selle ühinguõiguse juurde hiljem tagasi. Mina paluksin küll justiitsministril tõsiselt kaaluda, kui keerukas see on ja kui palju täiendavat kulu see riigile tähendab, kui äriregistri juures peetaval osade registril tegelikult oleks õiguslik tähendus. Täna sellel seda tegelikkuses ei ole. J... Read more

11:08 Äriseadustiku, tõestamisseaduse ja notari tasu seaduse muutmise seaduse eelnõu (101 SE) esimene lugemine

Toomas Kivimägi: Aitäh, härra juhataja! Lugupeetud ettekandja! Mitmed fraktsioonid esinesid sõnavõttudega eelmise eelnõu toetuseks. Me ei kuulnud Keskerakonna fraktsiooni esindaja sõnavõttu, võib-olla tuleb see küll selle eelnõu järel. Mis on keskfraktsiooni seisukoht? Millist eelnõu teie toetate? Read more

Toomas Kivimägi: Aitäh, härra juhataja! Lugupeetud ettekandja! Sa tõstatasid selle huvitava küsimuse, mis ka saalist varem läbi käis. Ütle, kas mul on õigus. Ma väidan, et kui asutatakse osakapitaliga üle 25 000, aga piltlikult öeldes nädala pärast tehakse väljamakse või vähendatakse osakapitali, siis sellisel juhul... Read more

27.01.2020 / 15:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu arupärimised, vaba mikrofon esmaspäev Read more

15:17 Arupärimine maksuvabade käsunduslepingute kohta (nr 15)

Toomas Kivimägi: Aitäh, härra juhataja! Lugupeetud peaminister! Minu küsimus on ajendatud teie vastusest meie kolleegile Sotsiaaldemokraatlikust Erakonnast. Te mainisite, et kui üksikisik sööb oma talvekartulid näiteks juba jõululaupäevaks ära, siis on igati loomulik, et riik ja omavalitsus lähevad talle appi. See o... Read more

22.01.2020 / 12:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

12:38 Riigireform

Toomas Kivimägi: Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Austatud minister! Riigireformi teemal on tehtud palju suuri sõnu ja avaldusi, aga tihtipeale jäävad teod sellest mitu sammu tahapoole. Riigireformi Radari, mis on Eesti Tööandjate Keskliidu ja mõttekoja Praxis ühine algatus, mis monitoorib riigireformi edenemist,... Read more

Toomas Kivimägi: Tänud! Lugupeetud minister! Ma selle küsimuse üht osa ikkagi kordan. Kas teie peate seda proportsiooni, et valitsussektoris töötab ligi 12% töötajate üldarvust õigeks või mitte? Või peaks olema nende osakaal väiksem? Aga minu teine küsimus tegelikult puudutab regionaalhalduse osakonda ja selle talit... Read more

Toomas Kivimägi: ... sh veel eraldi toetus maakonnale kui tervikule. Read more

13.01.2020 / 15:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu arupärimised, vaba mikrofon esmaspäev Read more

15:23 Arupärimine Rail Balticu rahastamise kohta (nr 11)

Toomas Kivimägi: Aitäh, härra juhataja! Lugupeetud peaminister! Rail Baltic valmib tähtajaks ja eurorahaga – nii on öelnud teie erakonnakaaslane majandus- ja kommunikatsiooniminister Taavi Aas veel eelmise aasta lõpus riigieelarve kontrolli komisjoni istungil ja teda on uhkelt tsiteerinud ka Kesknädal. Ma ei mõista... Read more

18:36 Arupärimine prokuratuuri sõltumatuse kohta (nr 10)

Toomas Kivimägi: Aitäh, härra juhataja! Väga lugupeetud minister! Ma luban esmalt endale ühe väikse arvamusavalduse. Te mainisite korduvalt, et enamik teie arvamusavaldusi on teie kui kodaniku avaldused ja teil on selleks õigus. Otse loomulikult on ja te võite niimoodi mõelda, aga tegelikult peab mõtlema ka teisele ... Read more

12.12.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:07 Eesti Reformierakonna fraktsiooni algatatud olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Kas õigusriik on ohus?" arutelu

Toomas Kivimägi: Aitäh, väga lugupeetud juhataja! Lugupeetud ettekandja! Esmalt ma tänan väga selge ja adekvaatse sõnumi eest. Minule ja paljudele mu tuttavatele tuli tegelikult äärmiselt suure üllatusena see, kui lihtne on pööre õigusriigist võimuriigile. Me oleme harjunud väga stabiilse demokraatliku, Euroopas ee... Read more

Toomas Kivimägi: Aitäh, auväärne asespiiker! Väga lugupeetud ettekandja! Minu küsimus on tegelikult ajendatud Jaanus Tehveri ettekandest, aga kuna ma temalt küsida ei saanud, siis teie kindlasti suudate anda ka oma kommentaari. Ma jäin natuke murelikuks härra Tehveri seisukoha suhtes. Ta väitis, et õigusriik ei ole ... Read more

11.12.2019 / 14:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

14:26 2020. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (82 SE) kolmas lugemine

Toomas Kivimägi: Aitäh, lugupeetud asespiiker! Austatud komisjoni esimees! See valitsus läheb ajalukku väga paljude asjadega. Paljud neist on küll üsna negatiivse alatooniga ja üks neist on ka see, et see on esimene koalitsioon, kes maksustab Eesti Vabariigis keskmise pensioni, küll osaliselt. Minu küsimus tuleneb s... Read more

Toomas Kivimägi: Aitäh võimaluse eest teine küsimus esitada, härra juhataja! Lugupeetud komisjoni esimees! Ma tunnistan, et ma ei tundnud ennast üldse halvasti, kui ma kuulasin sinu vastust. Ei tundnud end puudutatuna mina ja ma arvan, et ka minu kolleegid meie fraktsioonist. Viimased kolm aastat ei ole meil kahjuks... Read more

05.12.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:18 Alkoholiseaduse muutmise seaduse eelnõu (83 SE) esimene lugemine

Toomas Kivimägi: Aitäh, härra juhataja! Väga lugupeetud ettekandja! Ka mina jagan seda seisukohta, et vastupidi Isamaa küsimustes väljendatule on tegemist igati liberaalse eelnõuga, sest kellel siis veel kui kohalikul omavalitsusel peaks olema õigus selle üle otsustada, kui inimeste uni on tõepoolest häiritud. Aga k... Read more

Toomas Kivimägi: Aitäh, lugupeetud juhataja! Austatud ettekandja! Ka mina eelnõu ühe algatajana pean oluliseks rõhutada, et kõigile oleks üheselt arusaadav: see eelnõu ei keela täiendavalt alkoholimüüki minutikski, see eelnõu annab kohalikule omavalitsusele võimaluse seda keelata, juhul kui see on põhjendatud, juhul... Read more

04.12.2019 / 14:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

18:01 Spordiseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (105 SE) esimene lugemine

Toomas Kivimägi: Aitäh, härra juhataja! Lugupeetud minister! Kui küsid teisena, siis on juba risk korrata. Nii see paraku on. Ka mina tegelikult tunnustan, et see päris suur segadus, mis sportlastele stipendiumide ja palga maksmisel on olnud, saab suures osas likvideeritud tänu sellele eelnõule, mis meil täna laual ... Read more

Toomas Kivimägi: Aitäh, härra juhataja! Lugupeetud minister! Tänapäeva moodne märksõna on kaasamine. Sellestsamast märkuste tabelist ma leidsin nelja spordiorganisatsiooni nimed. Teiegi mainisite neid juba: korvpalliliit, kergejõustikuliit, jalgpalliliit ja Tartu spordiklubi. Kas see oligi see spordiorganisatsioonid... Read more

18:54 Kogumispensionide seaduse, tulumaksuseaduse ja väärtpaberite registri pidamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (91 SE) esimene lugemine

Toomas Kivimägi: Aitäh, härra Riigikogu aseesimees! Lugupeetud ettekandja! Kahtlemata on tegemist väga hea eelnõuga. Seda kinnitab kas või asjaolu, et eelnõud siin saali taganurgas olevatel riiulitel on otsa saanud. Järelikult on tõepoolest tegemist hea eelnõuga. Ja see on hea selleski mõttes, et opositsioon on koal... Read more

03.12.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:08 Isamaa fraktsiooni algatatud olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Eestikeelse kõrghariduse tulevikust" arutelu

Toomas Kivimägi: Aitäh, härra juhataja! Lugupeetud ettekandja, suurepärane ettekanne! Minu küsimus ja mure on seotud eesti õiguskeelega, mis on tegelikult muutunud äärmiselt keeruliseks ja raskesti loetavaks. Seda suudavad lugeda varsti ainult advokaadid, usutavasti ka Riigikogu liikmed ja mõned inimesed veel, aga m... Read more

02.12.2019 / 15:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu arupärimised, vaba mikrofon esmaspäev Read more

15:04 Kogumispensionide seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse (kohustusliku kogumispensioni reform) eelnõu (108 SE) esimene lugemine

Toomas Kivimägi: Aitäh, härra juhataja! Väga lugupeetud minister! Et sa ei saaks mind spekuleerimises süüdistada, siis räägiks ma asjast, mis sai täna teatavaks. Nimelt, täna avalikustati Coop Panga IPO tulemused. Ja pehmelt öeldes olid need alla igasuguseid ootusi ehk märgiti vähem aktsiaid, kui tegelikult IPO käig... Read more

Toomas Kivimägi: Aitäh, härra juhataja! Lugupeetud minister! Ma jätkaks ikka sealt oma esimese küsimuse juurest. Mõistagi on igati suurejooneline võrrelda Coop Panga ja Uberi IPO-t – üsna sarnased ja peaaegu ühe mahuga. Aga fakt on ikkagi see, veel kord, et pensionifondid osalesid Coop Panga IPO-s kordades vähem ak... Read more

14.11.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:57 44 Riigikogu liikme esitatud kirjalik nõue umbusalduse avaldamiseks maaeluminister Mart Järvikule

Toomas Kivimägi: Aitäh, härra juhataja! Härra Järvik, nii väljapaistvat kõnet ja nii sõnakat ministrit kui teie täna siin saalis mina ei mäleta, aga eks minu karjäär ole ka lühike, kuus aastat. Sõna "väljapaistvat" oli loomulikult jutumärkides, tegelikkuses on piinlik, tegelikkuses on väga piinlik. Minu jaoks on uus... Read more

Toomas Kivimägi: Aitäh, härra juhataja! Härra Järvik! Ma ikkagi küsin väga konkreetselt, mis takistas teil PRIA-le volitust andmast. Miks oli teil vaja minna justiitsministri käest küsima, kas tohib või ei tohi. Millist kahju te oleks Eesti riigile tekitanud, kui te oleksite selle volituse andnud, ilma et te oleksit... Read more

13.11.2019 / 14:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

14:30 2020. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (82 SE) teine lugemine

Toomas Kivimägi: Aitäh, härra juhataja! Väga lugupeetud komisjoni esimees! Minagi loodan esitada hea küsimuse. Minu murelapseks on valla- ja linnateede rahastamine, mis paraku järgmisel aastal eelarve eelnõu kohaselt väheneb tervelt 20% ehk 10 miljoni euro võrra. Tegelikult need summad peaksid pigem kasvama. Olen is... Read more

22:00 Riigikogu otsuse ""Õigusloomepoliitika põhialused aastani 2030" heakskiitmine" eelnõu (53 OE) esimene lugemine

Toomas Kivimägi: Aitäh, härra juhataja! Väga lugupeetud minister! Kuna tegemist on dokumendiga, mis sätestab õigusloome põhialused aastani 2030, siis ma eelnevast johtuvalt küsin, kas seda eelnõu välja töötades oli arutluse all ka teema, et võiks suurendada Riigikogu, Riigikogu liikmete rolli õigusloomes? Eesti on ... Read more

Toomas Kivimägi: Aitäh, juhataja! Väga lugupeetud minister! Nii laia avaliku huvi tõlgendust, nagu te äsja esitasite, ma küll ei oodanud. Te nagu viitasite otseselt, et praktiliselt kõik see, mis on saanud koalitsioonileppesse, on avalik huvi ja sellega ongi antud indulgents sellele, et kõikide nende eelnõude puhul,... Read more

Toomas Kivimägi: Väga lugupeetud istungi juhataja! Head Riigikogu liikmed! Ma julgen öelda, et tegemist on üsnagi hea eelnõuga. Kui lugeda eelnõu teksti, siis ma arvan, et 95% ulatuses võib sellele kindlasti alla kirjutada. Aga paraku saatan on peidus detailides. Esimene, mis kõige muret tekitavam on, on seesama kuu... Read more

07.11.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:05 Riigikogu otsuse "Riigikogu otsuse "Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamine" muutmine" eelnõu (85 OE) esimene lugemine

Toomas Kivimägi: Aitäh, härra juhataja! Väga lugupeetud ettekandja! Te mainisite üsna veendunult, et tegelikult on Oudekki Loone oma seisukohti muutnud. Kas selleks piisab pelgalt avaldusest, et ta jälgib tänast välispoliitilist kurssi, või oleks see kordades usutavam, kui Oudekki Loone need varasemad väljaütlemised... Read more

23.10.2019 / 14:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

14:15 2020. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (82 SE) esimene lugemine

Toomas Kivimägi: Aitäh, härra juhataja! Väga lugupeetud minister! Eelarve miinus on valitsemise kuldajal – ma pean silmas väga head maksulaekumist ja väga väikest inflatsiooni – viisakalt väljendudes patt, aga minu silmis oleks see oluliselt väiksem, kui miinus oleks tekkinud lisainvesteeringute tõttu. Paraku kinnit... Read more

Toomas Kivimägi: Aitäh, härra juhataja! Väga lugupeetud minister! Ma tegelikult kordan oma muret selle eelarve struktuurse miinuse pärast. Kui ma õigesti mäletan, on see 2021. aastal –0,7%. Ja te vist ütlesite alguses, et aastaks 2022 kavandate ... Vabandust, 2021. aastaks on see kavandatud –0,2%. Aga seda on raske... Read more

23.10.2019 / 12:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

13:07 Täitemenetluse riigistamine 

Toomas Kivimägi: Aitäh, härra juhataja! Väga lugupeetud justiitsminister! Pool aastat on möödunud ajast, kui te õiguskomisjoni istungil paljudele üllatuslikult – seda just teie maailmavaadet silmas pidades – asusite kaitsma täitemenetluse osalist riigistamist. Kui vaadata Justiitsministeeriumi kodulehte, siis selgub... Read more

Toomas Kivimägi: Tasa sõuad, kaugele jõuad. Väga ilus põhimõte, ainult minu jaoks on täiesti arusaamatu, miks see ei kehtinud eelmise küsimuse puhul. Jutt on ju palju põhimõttelisemast muudatusest kui teise samba lammutamisest. Minu arust peaks selle arutamiseks võtma märksa rohkem aega kui kõnealuse eelnõu puhul. J... Read more

21.10.2019 / 15:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu arupärimised, vaba mikrofon esmaspäev Read more

16:21 Arupärimine välistööjõu vajaduse kohta põllumajandussektoris (nr 5)

Toomas Kivimägi: Aitäh, härra juhataja! Väga lugupeetud ettekandja! Teie sõnavõtu algus oli mõneti lootustandev, sest te möönsite igati adekvaatselt tegelikke probleeme – maaelanikkond vananeb ja väheneb ühteaegu – ja tõite välja ka tegelikult väga murettekitavaid numbreid. Aga see Saaremaa näide ei kannata vähimalg... Read more

08.10.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:04 Meretöö seaduse ja meresõiduohutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (56 SE) esimene lugemine

Toomas Kivimägi: Aitäh, härra juhataja! Väga lugupeetud minister! Te küll põgusalt puudutasite seda oma sõnavõtus, aga ma küsin siiski üle. Kas nende kahe direktiivi ülevõtmisega kaasneb ka lisakulutusi Eesti kalalaevadele, mis on lühemad kui 24 meetrit, võrreldes kehtivaga? Ja teine küsimus. See muudatus rakendub k... Read more

25.09.2019 / 14:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

16:26 Karistusseadustiku ja teiste seaduste muutmise seaduse (Euroopa Liidu finantshuvide kaitse direktiivi ja alaealiste menetlusõiguste direktiivi ülevõtmine) eelnõu (50 SE) esimene lugemine

Toomas Kivimägi: Aitäh, härra juhataja! Väga lugupeetud minister! Küsin protokolli huvides sama küsimuse, mis õiguskomisjonis, et kas kahe sisult nii erineva direktiivi sidumine ühe n-ö eelnõu alla on hea õigusloome praktika. Ühelt poolt Euroopa Liidu finantshuvid ja teiselt poolt alaealiste isikute menetlusõigused... Read more

24.09.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:03 Riigikogu otsuse "Eesti Panga Nõukogu liikmete nimetamine" eelnõu (38 OE) esimene lugemine

Toomas Kivimägi: Aitäh, härra juhataja! Väga lugupeetud ettekandja! Minu küsimus on, kas Eesti Panga Nõukogu volitused praegu üldse kehtivad. Minu hinnangul Eesti Panga Nõukogu volitused ei kehti ja minu jaoks on täiesti arusaamatu, et kuigi me peame Eesti Panka väga oluliseks, me oleme tegelikult juba lausa pool aa... Read more

23.09.2019 / 15:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu arupärimised, vaba mikrofon esmaspäev Read more

15:05 Kodakondsuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (58 SE) esimene lugemine

Toomas Kivimägi: Aitäh, härra juhataja! Väga lugupeetud minister! Te tunnete end silmanähtavalt ebamugavalt, eriti oli see nii alguses, ja ega see mind tegelikult ka väga ei üllata. Seda põhjusel, et opositsioonis olles oleks te sama eelnõu pidanud pea et saatanast olevaks, otse küll sellist sõna kasutamata. Ja ega ... Read more

17.09.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:02 Õiguskantsleri 2018.–2019. aasta tegevuse ülevaade

Toomas Kivimägi: Aitäh, härra juhataja! Väga lugupeetud õiguskantsler! Minu küsimus puudutabki tegelikult Riigikogu rolli õigusloomes. Ma ei ole teinud statistikat, aga söandan väita, et 95% seaduseelnõudest algatab Vabariigi Valitsus. Riigikogule jääb võib-olla napp 5%, aga selle napi 5% hulgas on paljud sellised... Read more

10.09.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:06 Riigikogu otsuse "Ettepanek Vabariigi Valitsusele Eesti alus- ja koolihariduse ühtseks ja eestikeelseks muutmiseks" eelnõu (2 OE) esimene lugemine

Toomas Kivimägi: Aitäh, härra juhataja! Väga lugupeetud ettekandja! Kas eile valitsuskoalitsiooni üle antud analoogse, võib-olla näiliselt analoogse eelnõuga soovib valitsuskoalitsioon juhtida tähelepanu kõrvale tegelikult probleemilt, mis kajastub meie esitatud eelnõu pealkirjas, või on tegemist lausa plagiaadiga? ... Read more

30.08.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , Riigikogu erakorraline istungjärk Read more

10:07 44 Riigikogu liikme esitatud kirjalik nõue umbusalduse avaldamiseks peaminister Jüri Ratasele

Toomas Kivimägi: Härra Jüri Ratas! Sinu juhitava valitsuse läbivaid jooni, paraku negatiivseid, on elamine tuleviku arvel. Ja seda ajal, kus maksulaekumised on tänu ettevõtjatele ja majanduskonjunktuurile läbi aegade ühed kõige suuremad. Üks markantne näide on kavandatav teise pensionisamba lammutamine.  See ei ole... Read more

Toomas Kivimägi: Aitäh! Härra Jüri Ratas! Eile oli ERR-is uudis pealkirjaga "Minister Kingo täidab oma lubadust ja hoidub välisvisiitidest". Tuletan sulle meelde, et tegemist on väliskaubandus- ja infotehnoloogiaministriga. Kas sa saad aru, Jüri, et see ei ole normaalne, see kahjustab Eesti huve, kui minister ei lä... Read more