Calendar

Select a date rangeOpen Calendar

From:

To:

Close X

View Results:

Find a verbatim record

Search using the left date panel to select a period, and other filters below.

Find a verbatim record

Cancel
Verbatim reports of proceedings: 12Open/Close results
11.02.2020 / 10:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:04 Olulise tähtsusega riikliku küsimusena välispoliitika arutelu

Tiit Kala: Tänan, austatud istungi juhataja! Lugupeetud välisminister! Minu küsimus puudutab rändekriisi. Kuidas te hindate Ungari pingutusi kontrollida füüsiliselt oma riigipiire?  Read more

13.01.2020 / 15:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu arupärimised, vaba mikrofon esmaspäev Read more

19:26 Arupärimine e-sigarette puudutavate regulatsioonide kohta (nr 14)

Tiit Kala: Tänan, hea istungi juhataja! Lugupeetud minister! Millistele uuringutele tuginedes on ministeerium otsustanud tubakaseaduse kohta esitatud muudatusettepanekuid mitte toetada ja leidnud, vaatamata meedias kirjeldatud turuolukorrale, et e-sigarettide regulatsioone ei ole vaja muuta? Read more

12.12.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:07 Eesti Reformierakonna fraktsiooni algatatud olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Kas õigusriik on ohus?" arutelu

Tiit Kala: Tänan, austatud istungi juhataja! Hea ettekandja! Teie esinemisest tuli välja niisugune väide, et õigusriigi esimene tingimus on rahva toetus, ja samas te panite kahtluse alla Poola kui õigusriigi staatuse. Minu teada on Poolas toimunud demokraatlikud valimised, valitsus on saanud enamuse toetuse. K... Read more

04.12.2019 / 14:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

14:46 Eesti Vabariigi valitsuse ja Hiina Rahvavabariigi Hongkongi erihalduspiirkonna valitsuse vahelise tulumaksudega topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise ja maksupettuste tõkestamise lepingu ja selle juurde kuuluva protokolli ratifitseerimise seaduse eelnõu (93 SE) teine lugemine...

Tiit Kala: Lugupeetud istungi juhataja! Head kolleegid! Kannan ette Eesti Vabariigi valitsuse ja Hiina Rahvavabariigi Hongkongi erihalduspiirkonna valitsuse vahelise tulumaksudega topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise ja maksupettuste tõkestamise lepingu ja selle juurde kuuluva protokolli ratif... Read more

02.12.2019 / 15:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu arupärimised, vaba mikrofon esmaspäev Read more

15:04 Kogumispensionide seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse (kohustusliku kogumispensioni reform) eelnõu (108 SE) esimene lugemine

Tiit Kala: Tänan, lugupeetud istungi juhataja! Austatud minister, tänan teid põhjaliku ettekande eest ja sisukate vastuste eest! Meil peaks nagu olema seaduseelnõu arutelu, aga mulle tundub, et tegu on nagu õppepäevaga. Mis te arvate, kas enamikule küsijatele on teie vastused kohale jõudnud? Read more

06.11.2019 / 14:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

17:13 Eesti Vabariigi valitsuse ja Hiina Rahvavabariigi Hongkongi erihalduspiirkonna valitsuse vahelise tulumaksudega topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise ja maksupettuste tõkestamise lepingu ja selle juurde kuuluva protokolli ratifitseerimise seaduse eelnõu (93 SE) esimene lugemine...

Tiit Kala: Austatud istungi juhataja! Tänan ka eelkõnelejat eelnõu põhjaliku tutvustamise eest! Kannan ette, milline arutelu oli komisjonis Eesti Vabariigi valitsuse ja Hiina Rahvavabariigi Hongkongi erihalduspiirkonna valitsuse vahelise tulumaksudega topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise ja m... Read more

24.09.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:46 Ülevaade avaliku teenistuse 2018. aasta aruandest

Tiit Kala: Tänan, austatud Riigikogu istungi juhataja! Lugupeetud ettekandja, tänan teid sisuka ja põhjaliku ettekande eest! Avaliku teenistuse 2018. aasta aruandest selgub, et valitsussektori tööjõukulu kasvas 9,4%. Kas ka järgmise aasta eelarves on ette nähtud avaliku sektori tööjõukulu kasv ja kui on, siis ... Read more

12:00 Kodakondsuse seaduse ning põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu (57 SE) esimene lugemine

Tiit Kala: Tänan, hea istungi juhataja! Lugupeetud minister! Eelnõu seletuskirjast selgub, et Eesti Linnade ja Valdade Liit seda eelnõu kooskõlastanud ei ole. Põhjuseks tuuakse õpilaste motivatsioonipuudust ja seda, et ei saa võrrelda õpilaste teadmiste kvaliteeti erinevate ainete osas. Kuidas te neid põhjendu... Read more

17.09.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:02 Õiguskantsleri 2018.–2019. aasta tegevuse ülevaade

Tiit Kala: Tänan, lugupeetud istungi juhataja! Austatud õiguskantsler! Maa-amet muutis 2018. aasta lõpus katastriüksuste pindalasid. Kas Maa-amet on kohustatud maaomanikele väljastama varasemaid, 2003.–2018. aasta katastriüksuste piiridega kaarte? Read more

10.09.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:06 Riigikogu otsuse "Ettepanek Vabariigi Valitsusele Eesti alus- ja koolihariduse ühtseks ja eestikeelseks muutmiseks" eelnõu (2 OE) esimene lugemine

Tiit Kala: Tänan, austatud istungi juhataja! Hea eelnõu esitaja! Teie seletuskirjas on kokkuvõttev lause: "Kuna eestikeelse hariduse edasi lükkamise ajalugu on veerand sajandi pikkune, visandame ka autorite ettekujutuse ajakavast kui kriitilisest teemast." Küsimus on selles, et kui teie erakond on olnud koali... Read more

03.06.2019 / 15:00 XIV Riigikogu , I istungjärk , Täiskogu arupärimised, vaba mikrofon esmaspäev Read more

16:47 Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning tulumaksuseaduse, sotsiaalmaksuseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (7 SE) esimene lugemine

Tiit Kala: Tänan, austatud istungi juhataja! Lugupeetud ettekandja! Te puudutasite ka kütuseaktsiisi. Kui me ajalukku tagasi vaatame, siis näeme, et tegelikult algas aktsiiside tõstmine nii alkoholi kui kütuse puhul ikkagi Reformierakonna valitsemise ajal. Kui nüüd sügisel valitsus teeb ettepaneku kütuseakt... Read more

07.05.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , I istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:02 Eesti Panga 2018. aasta aruanne

Tiit Kala: Tänan, härra istungi juhataja! Tänan teid, härra Eesti Panga president, sisuka ettekande eest ja saalist tulnud küsimustele põhjaliku vastamise eest! Minu küsimus puudutab Eestis tegutsevaid pankasid, mille emapangad on Põhjamaades. Kui me võrdleme pensionifonde – tänagi oli juttu teisest pensionisa... Read more

29.04.2019 / 15:00 XIV Riigikogu , I istungjärk , Täiskogu arupärimised, vaba mikrofon esmaspäev Read more

15:02 Riigikogu liikmete ametivanne

Tiit Kala: Asudes täitma oma kohustusi Riigikogu liikmena Riigikogu XIV koosseisus, annan vande jääda ustavaks Eesti Vabariigile ja tema põhiseaduslikule korrale. (Aplaus.) Read more