Calendar

Select a date rangeOpen Calendar

From:

To:

Close X

View Results:

Find a verbatim record

Search using the left date panel to select a period, and other filters below.

Find a verbatim record

Cancel
Verbatim reports of proceedings: 504Open/Close results
17.09.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:02 Õiguskantsleri 2018.–2019. aasta tegevuse ülevaade

Tarmo Tamm: Aitäh, juhataja! Lugupeetud õiguskantsler, tänan sisuka ettekande ja hea koostöö eest. Aga minu küsimus on vähemuse kaitse kohta. AS-i Põlva Haigla aktsionärid on 51%-ga Tartu Ülikooli Kliinikum ja 49%-ga Põlva vald, kliinikumi aktsiate omanikud on riik, Tartu linn ja kliinikum. Kui nüüd see 51% akt... Read more

12.06.2019 / 14:00 XIV Riigikogu , I istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

14:02 Istungi rakendamine

Tarmo Tamm: Aitäh, Riigikogu esimees! Ma lippudele palju tähelepanu ei pühendaks, sest kui me esmaspäeval kinnitasime 9. töönädala päevakorra, siis seda punkti seal ei olnud. Kuidas tekib järsku päevakorda päevakorraväline punkt? Saadikud oleks pidanud eelnevalt teadlikud olema, et selline punkt tuleb täna päev... Read more

Tarmo Tamm: Aitäh! Ma ei küsi mitte vappide ja lippude kohta. Ma küsin jälle, kuidas see punkt päevakorda tekkis. Esmaspäeval seda päevakorda ei kinnitatud. Kas ei oleks siis olnud tark vähemalt eile teavitada, et kolmapäeval on esimene päevakorrapunkt see? Kui ma tegelikku päevakorda ei tea, siis ma ei tea ka... Read more

Tarmo Tamm: Aitäh! Te ise ka ju mõistsite, et niimoodi ei saa päevakorrapunkt tekkida, nagu ta tekkis. Olgugi et otsustati väga hilja. Täna ei ole ju viimane Riigikogu istung, homme on ka istung. Miks seda ei võiks homme arutada, kui kõik on teadlikud, et selline punkt tuleb päevakorda? Miks seda võimalust ei a... Read more

16:39 Euroopa Komisjoni liikme kandidaadi ettekanne

Tarmo Tamm: Aitäh, juhataja! Lugupeetud volinikukandidaat, hea kolleeg ja erakonnakaaslane Kadri! Siin kolleegid esitasid hiljaaegu küsimuse, mis saab siis, kui sulle antakse põllumajandusvoliniku portfell. Minu arvates see on üks hinnatumaid ja väärtuslikumaid portfelle üldse selles valikus, mis seal on. Kolma... Read more

03.06.2019 / 15:00 XIV Riigikogu , I istungjärk , Täiskogu arupärimised, vaba mikrofon esmaspäev Read more

16:47 Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning tulumaksuseaduse, sotsiaalmaksuseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (7 SE) esimene lugemine

Tarmo Tamm: Aitäh juhataja! Lugupeetud ettekandja! Piirikaubandus ilmselt ei kao kunagi ära, ka mujal maailmas on see riikide vahel olemas. Aga ma mäletan väga hästi aega, kui Eestis sai piirikaubandus Lätiga hoo sisse. See oli aastal 2015, kui ma olin rahanduskomisjoni liige. Võib-olla ka sina mäletad seda, ku... Read more

Tarmo Tamm: Aitäh! Siin on mitu korda kõlanud väited, kes siin kõige rohkem süüdi on ja kunas see piirikaubandus ikkagi algas. Me võimegi jääda seda süüdlast otsima. Aga ma tahan juhtida tähelepanu sellele, kui palju maksab praegu diislikütus tanklates. Teie plaan selleks aastaks oli ka diislikütuse aktsiisi tõ... Read more

28.05.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , I istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:02 Riigikogu otsuse "Kai Kullerkupu Riigikohtu liikmeks nimetamine" eelnõu (5 OE) esimene lugemine

Tarmo Tamm: Aitäh juhataja! Hea Riigikohtu liikme kandidaat! Ma küsin sellise küsimuse: kui nähtav peaks olema Riigikohtu liige? Kas Riigikohtu liige peaks meedias kommenteerima näiteks poolikuid kohtulahendeid, hinnanguid andma jne või peaks see kõik toimuma kabinetivaikuses? Read more

07.05.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , I istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:02 Eesti Panga 2018. aasta aruanne

Tarmo Tamm: Aitäh, juhataja! Hea Eesti Panga president, kõigepealt suur tänu seitsme aasta jooksul tehtud töö eest! See oli väga hea töö, mida te tegite. Aga te ütlesite oma ettekandes, et kui Eesti majanduskasv on umbes 3%, siis riik ei peaks majandust täiendavalt stimuleerima. Kui me liigume 3%-lise majandusk... Read more

06.12.2016 / 10:00 XIII Riigikogu , IV istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:02 Istungi rakendamine

Tarmo Tamm: Aitäh, Riigikogu uus aseesimees! Annan üle otsuse "Korruptsioonivastase erikomisjoni moodustamine" muutmise eelnõu. Eelnõu sisu on järgmine: muuta Riigikogu 2015. aasta 7. mai otsuse "Korruptsioonivastase erikomisjoni moodustamine" punkti 1 ja nimetada Riigikogu korruptsioonivastase erikomisjoni li... Read more

05.12.2016 / 15:00 XIII Riigikogu , IV istungjärk , Täiskogu arupärimised, vaba mikrofon esmaspäev Read more

15:02 Istungi rakendamine

Tarmo Tamm: Aitäh, lugupeetud Riigikogu esimees! Mulle tundub, et osa Riigikogu liikmeid ei usalda Riigikogu juhatust. Ma küsin teilt, kas selle nädala päevakorra on juhatus kinnitanud. Ja kui on, siis palun see hääletusele panna. Read more

15:39 Riigikogu aseesimeeste erakorraline valimine

Tarmo Tamm: Lugupeetud Riigikogu esimees! Eesti Keskerakonna fraktsiooni nimel esitan Riigikogu aseesimehe kandidaadiks Enn Eesmaa. Enn on Riigikogus töötanud 13 aastat. Ta on väga tubli ja hinnatud Riigikogu liige. Ma arvan, et Ennust saab väga väärikas Riigikogu aseesimees. Nii et palun toetage Ennu! Aitäh!... Read more

17.11.2016 / 10:00 XIII Riigikogu , IV istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:17 Sotsiaalmaksuseaduse, tulumaksuseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (288 SE) esimene lugemine

Tarmo Tamm: Aitäh, juhataja! Lugupeetud komisjoni esimees! Euroopa Komisjon on järjekordselt kinnitanud, et järgmise aasta riigieelarve ei ole struktuurses tasakaalus. Eelarve baasseadus aga keelab meil vastu võtta seadust, mis ei ole struktuurses tasakaalus. Miks esitas valitsus Riigikogule seaduseelnõu, mis e... Read more

Tarmo Tamm: Aitäh, juhataja! Hea komisjoni esimees! Ma küsin õigustatud ootuse kohta. Nagu me teame, võeti 2009. aastal omavalitsustelt ära tulubaasi osa 0,5%. Samuti teame, et põllumeestel on õigustatud ootus saada üleminekutoetust, et olla võrdses konkurentsis. Miks on õigustatud ootus valikuline? Read more

16.11.2016 / 14:00 XIII Riigikogu , IV istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

14:35 2017. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (303 SE) teine lugemine

Tarmo Tamm: Lugupeetud istungi juhataja! Austatud kolleegid! Oleme jõudnud täna 2017. aasta riigieelarve teisele lugemisele. Seega on vähemalt enamikul Riigikogu liikmetest see dokument nii üht- kui ka teistpidi läbi loetud.Selle aasta suvel koostas riigieelarve kontrolli erikomisjon raporti "Fiskaalpoliitika p... Read more

15.11.2016 / 10:00 XIII Riigikogu , IV istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:01 Ülevaade riigi vara kasutamisest ja säilimisest 2015.–2016. aastal

Tarmo Tamm: Aitäh, juhataja! Lugupeetud riigikontrolör! Huvitaval kombel on ka mul küsimus RKAS-i kohta. See teema erutab kõiki täna vist kõige rohkem. Hiljaaegu lugesin, et RKAS-i nn remondivõlg on pool miljardit eurot. Sisuliselt elatakse tulevaste põlvkondade arvel. Mu küsimus on selline: kuidas te kommentee... Read more

10:57 Riigikogu otsuse "Riigi 2015. aasta majandusaasta koondaruande kinnitamine" eelnõu (298 OE) esimene lugemine

Tarmo Tamm: Aitäh, juhataja! Lugupeetud rahandusminister! Ma küsin teie käest hinnangut sellele, miks on erinev arusaamine, kui jutt on investeeringuteks laenu võtmisest kas erasektoris või avalikus sektoris. Erasektorit me õhutame laenu võtma, aga riigisektor justkui ei tohi seda teha. Toon konkreetse näite. K... Read more

Tarmo Tamm: Aitäh, juhataja! Lugupeetud minister! Kas üks võimalus seisakust välja tulla ei ole see, et riik kindlustab oma ettevõtetele võrdsed konkurentsitingimused? Nagu me teame, põllumehed pole kolm aastat üleminekutoetust saanud – ma ei oska öelda, kelle süül. Ometi me teame, milline olukord põllumajandus... Read more

14.11.2016 / 15:00 XIII Riigikogu , IV istungjärk , Täiskogu arupärimised, vaba mikrofon esmaspäev Read more

15:27 Arupärimine õpetajate palga kohta (nr 257)

Tarmo Tamm: Aitäh, juhataja! Lugupeetud haridusminister! Selleks, et õpetajad paremini toime tuleksid, on mitu võimalust. Võib tõsta palka, aga võib pakkuda välja ka näiteks selle variandi, et tõsta järsult tulumaksuvaba miinimumi piiri. Mida teie ministrina ja analüütikuna arvate, kas õpetajad võidaksid selles... Read more

07.11.2016 / 15:00 XIII Riigikogu , IV istungjärk , Täiskogu arupärimised, vaba mikrofon esmaspäev Read more

15:09 Arupärimine probleemide kohta riigiettevõtetes ja riigihangetes (nr 251)

Tarmo Tamm: Aitäh, hea juhataja! Lugupeetud peaminister! Nagu me teame, uute praamide hange ebaõnnestus ja et reisijad ei jääks vedamata, tuli leida asenduspraamid. Asenduspraamide lepingu sõlmimiseks kasutati väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetlust. Sellel teel lepiti kokku, ma täpselt ei oska öelda... Read more

Tarmo Tamm: Hea juhataja! Head kolleegid! Lugupeetud peaminister! Mina ei saa kuidagi lugupeetud peaministriga nõus olla, et väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetlus olekski nagu täiesti normaalne. Selle menetlusliigi valimise põhjus oli ju selles, et ei suudetud uusi praame õigeks ajaks liinile saada ... Read more

15:51 Arupärimine põllutöömasinate liikumise kohta sõiduteel (nr 252)

Tarmo Tamm: Aitäh, hea juhataja! Lugupeetud minister! Te puudutasite Tallinna–Tartu ja Tallinna–Pärnu neljarajalist teed. Ma arvan, et põllumehed selle tee üle küll õnnelikud ei ole, sest traktori ja kombainiga sinna peale asja ei ole. Aga kui teed projekteeritakse, siis tuleks kindlasti leida võimalusi, et põl... Read more

27.10.2016 / 10:00 XIII Riigikogu , IV istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:06 Riigikogu liikme staatuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (272 SE) esimene lugemine

Tarmo Tamm: Aitäh, juhataja! Lugupeetud ettekandja! Algatajatel on kindlasti õigus. Ja ma arvan, et õigus on ka kolleeg Rait Marustel, kes tõi väga häid näited, millistel juhtudel võiks seda rakendada. Teema on aktuaalne, see erutab paljusid. Aga ma küsin, miks seda edasi ei arutata. Võib-olla on võimalik ming... Read more

26.10.2016 / 14:00 XIII Riigikogu , IV istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

16:28 2017. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (303 SE) esimene lugemine

Tarmo Tamm: Aitäh, juhataja! Lugupeetud minister! Mu küsimus on natuke teistpidine. Ma küsin, kuidas läheb meie riigile kuuluvatel ettevõtetel ja kuidas valitsus nende ettevõtetega toimetab. Nagu me teame, on Eesti Energial olnud suhteliselt keeruline periood, et oma laene teenindada. Laenumaht on umbes miljard... Read more

Tarmo Tamm: Aitäh, juhataja! Lugupeetud minister! Paar päeva tagasi tunnistati siin Riigikogu ees, et aktsiisipoliitikaga kaotame aastas ca 10 miljonit eurot. Ma arvan, et see summa on kordades suurem, aga las see jääda hinnanguks. Ma küsin sellise küsimuse: kes annab valitsusele õiguse meie riigile kahjulikke ... Read more

25.10.2016 / 10:00 XIII Riigikogu , IV istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:07 Õiguskantsleri ettepanek looduskaitseseaduse § 20 Eesti Vabariigi põhiseadusega kooskõlla viimiseks

Tarmo Tamm: Aitäh, juhataja! Lugupeetud õiguskantsler! Ma arvan, et õiguskantsleril on õigus, kui ta väidab, et see paragrahv on põhiseadusega vastuolus. Aga ma küsin laiemalt. Nagu me teame, riigil selleks raha ei ole. Keskkonnaministeeriumil peaks olema umbes 50 miljonit eurot ja neil pole võimekust viia see ... Read more

Tarmo Tamm: Aitäh, juhataja! Lugupeetud komisjoni esimees! Selge see, et seda raha ei ole ja ilmselt ka ei tule. Aga miks ei kasutata kõige lihtsamat varianti? Oletame, et minu ühes külas asuval kinnistul on mingi looduskaitsealane piirang. Miks ei vahetata seda kinnistut välja sealsamas külas oleva naaberkinni... Read more

11:01 Sotsiaalhoolekande seaduse ja riikliku pensionikindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (300 SE) esimene lugemine

Tarmo Tamm: Aitäh, juhataja! Lugupeetud minister! Mul on väga hea meel, et olete Keskerakonna poolt korduvalt esitatud eelnõu sahtlist välja võtnud ja sellega tõsiselt tegelema hakanud. Kindlasti algab nüüd üks suur sisse- ja väljakirjutamine, nii et me ei tea, kui palju neid toetuse saajaid tegelikult saab ole... Read more

11:58 Riigikogu otsuse "Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele" eelnõu (271 OE) esimene lugemine

Tarmo Tamm: Aitäh! See küsimus kõlas ka komisjonis. Valitsuse seisukoht oli, et valitsuse reservist 8 miljonit ei leia ja jäädakse summa juurde, mis on välja käidud: see on 3 miljonit. Kahjuks põllumees loodetud raha ei saa. Read more

Tarmo Tamm: Aitäh! Komisjonis me seda prognoosi ei arutanud. Aga teades seda, et valitsus on hästi ettevõtjasõbralik ja peaks kindlustama meie ettevõtjatele teistega võrdse konkurentsivõime, ma loodan, et Vabaerakonna otsuse eelnõu läheb läbi ja põllumehed saavad kas või mingi toetuse. Selle abiga on äärmiselt ... Read more

Tarmo Tamm: Härra juhataja! Head kolleegid! Rahanduskomisjon arutas eelnõu 17. oktoobril. Muudatusettepanekuid tähtajaks, 4. juuliks kella 16-ks ei laekunud. Algatajate esindajana tutvustas eelnõu Eesti Vabaerakonna fraktsiooni liige Artur Talvik, kes äsja ka teie ees esines. Komisjoni istungil osales ka Maaelu... Read more

Tarmo Tamm: Aitäh, juhataja! Lugupeetud ettekandja! Ausast konkurentsist me oleme siin Riigikogus rääkinud juba aastaid. Sealhulgas oleme toonitanud, kui palju toetatakse meie naabreid. Lõpuks jõudis meieni ka üks uurimus, mis kinnitab meie juttu. Tagajärjed on kurvad. Tervelt 11 000 lüpsilehma on juba karjast ... Read more

24.10.2016 / 15:00 XIII Riigikogu , IV istungjärk , Täiskogu arupärimised, vaba mikrofon esmaspäev Read more

15:08 Arupärimine haldusreformi seaduse rakendamise raskuste kohta (nr 240)

Tarmo Tamm: Aitäh, juhataja! Lugupeetud peaminister! Ma küsin eelmise küsimuse jätkuks. Te just ütlesite, et skeem, kuidas üldse hakatakse kohalikke omavalitsusi rahastama, saab valitsuses selgeks novembris. Omavalitsused teevad ühinemisotsuse, aga sisuliselt nad ei tea veel, kuidas neid rahastatakse. Kui te v... Read more

17:52 Arupärimine Päästeameti alarahastatuse ja päästjate puuduse kohta (nr 254)

Tarmo Tamm: Aitäh, juhataja! Lugupeetud minister! Toomas Vitsut küsis ära pool minu küsimust vakantsete kohtade kohta. Aga ma arvan, et üks põhjus, miks ei täideta neid vakantseid kohti, on see, et nii on võimalik saada tööl olijatele mingigi palk kätte, et päästjad päris laiali ei jookseks. Kui suleti 11 pääst... Read more

19:44 Arupärimine haigekassa eelarve miinuse kohta (nr 242)

Tarmo Tamm: Aitäh! Lugupeetud minister! Tegelikult on olukord hullemast hullem. Ma loen Postimehe artiklist, et liigeste endoproteesimise järjekord on kasvanud poolteisest aastast kolme aastani. Kui lisaraha ei leita, siis need inimesed kannatavadki kolm aastat oma järjekorda oodates. Aga mul on teile üks väga ... Read more

20:44 Arupärimine Eesti aktsiisipoliitika kohta võrreldes naaberriikidega (nr 265)

Tarmo Tamm: Aitäh, juhataja! Lugupeetud minister! Teil tuleb ikka varsti tunnistada, et aktsiisipoliitikaga on valitsus tegelikult tupikusse jooksnud. Ma toon näiteks sellesama alkoholiaktsiisi tõusu. Me sisuliselt teame, et järgmisel aastal saame juba 3 miljonit eurot aktsiisi vähem. See ei ole põhjendus, et v... Read more

20.10.2016 / 10:00 XIII Riigikogu , IV istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:01 Horvaatia Vabariigi Euroopa Majanduspiirkonnas osalemise lepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu (284 SE) esimene lugemine

Tarmo Tamm: Aitäh, juhataja! Lugupeetud välisminister! Mitu riiki enne Eestit on selle lepingu ratifitseerinud? Read more

19.10.2016 / 14:00 XIII Riigikogu , IV istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

14:09 Elektrituruseaduse, asjaõigusseaduse ja ehitusseadustiku muutmise seaduse eelnõu (270 SE) esimese lugemise jätkamine

Tarmo Tamm: Aitäh, juhataja! Hea ettekandja! Ka meie külast läheb laiariba põhivõrk läbi, minu meelest umbes 50 meetri kauguselt, aga ühendust ei ole. Ma ei tea, kas see üldse kunagi saab olema. Mu küsimus on üldisem. Selge see, et eraisikule on ühenduse väljaehitamine hirmus kulukas ja vaevalt seda paljud ette... Read more

16:31 "Spordipoliitika põhialused aastani 2030". 2015. aasta täitmise aruanne

Tarmo Tamm: Aitäh, juhataja! Lugupeetud minister! Milline spordiürituste toetamine on riigile spordipoliitikas ette nähtud? Ma arvan, et me saame spordiürituste toetamise kaudu palju rohkem turiste kui mõne turismimeetme abil. Näiteks olid eelmisel aastal veteranide maailmameistrivõistlused orienteerumises. Min... Read more

19.10.2016 / 13:00 XIII Riigikogu , IV istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

13:20 Suursaarte ja mandri vaheline parvlaevaühendus

Tarmo Tamm: Aitäh, juhataja! Lugupeetud minister! Täna teatati uudistes, et esimest parvlaeva hakatakse Türgis üle andma, aga kunas järgmine üle antakse, seda ei teata. Uudistes oli ka kirjas, et Poolast tulevad parvlaevad ilmselt uue aasta algul. Kui palju läheb riigile täiendavalt maksma uute parvlaevade viib... Read more

13:48 Uute parvlaevade valmimise järelevalve

Tarmo Tamm: Aitäh, juhataja! Lugupeetud minister! Kahjuks te jätsite enne vastamata minu küsimusele, kui palju see täiendatavate parvlaevade rentimine kokku maksma läheks. Võin teile peast natukene meelde tuletada: 6,4 miljonit läks maksma ühe praami rentimine aastaks, 4 miljonit läks maksma ühe vana praami ost... Read more

18.10.2016 / 10:00 XIII Riigikogu , IV istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:07 Ülevaade Vabariigi Valitsuse tegevusest Euroopa Liidu poliitika teostamisel

Tarmo Tamm: Aitäh, juhataja! Lugupeetud peaminister! Minu küsimus on solidaarsuse kohta. Nagu me teame, on meie riigi keskvalitsuse võlakoorem ca 1 miljard 487 miljonit eurot ja sealhulgas on EFSF-i osa 467 miljonit ehk praktiliselt kolmandik. Enamik EFSF-i võlast on seotud Kreekaga. Just täna lugesin Eesti Päe... Read more

12.10.2016 / 14:00 XIII Riigikogu , IV istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

14:28 2016. aasta riigieelarve seaduse muutmise seaduse eelnõu (296 SE) esimene lugemine

Tarmo Tamm: Aitäh, juhataja! Lugupeetud minister! Te väitsite, et tegemist on vastutustundliku eelarvepoliitikaga. Kui vastutustundlik on raha ümber jagada, kui me teame, et riigi reservid järjest vähenevad? Kas ei oleks tark suunata see raha hoopis reservi? Siis võiks rääkida vastutustundlikust rahanduspoliiti... Read more

Tarmo Tamm: Aitäh, juhataja! Lugupeetud minister, ma tänan õpetussõnade eest! Eks need tulevad elus kasuks. Aga ma toon teile lihtsalt mõne arvu. 2014. aastal olid Eesti keskvalitsuse reservid 1,2 miljardit, järgmise aasta lõpuks on meil reserve aga 535 miljonit. Kas seda võib pidada vastutustundlikuks riigieel... Read more

12.10.2016 / 13:00 XIII Riigikogu , IV istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

13:02 Eesti esindaja kontrollikojas

Tarmo Tamm: Aitäh, juhataja! Lugupeetud minister! Riigi esitatud kandidaat peab läbi tegema kuulamise Euroopa Parlamendi eelarvekontrollikomisjonis, nemad hindavad kandidaadi sobivust. Kui Juhan Parts ei saa kuulamisel läbi ning Euroopa Parlamendi eelarvekontrollikomisjon ei pea teda sobivaks kandidaadiks, kas ... Read more

Tarmo Tamm: Aitäh, lugupeetud Riigikogu esimees! Lugupeetud Jevgeni Ossinovski peaministri ülesannetes! Käesoleva aasta 22. jaanuaril saatsid kolme opositsioonierakonna juhid peaminister Taavi Rõivasele kirja, milles tegid ettepaneku korraldada Eesti esindaja kohale Euroopa Kontrollikojas avalik konkurss. Peami... Read more

10.10.2016 / 15:00 XIII Riigikogu , IV istungjärk , Täiskogu arupärimised, vaba mikrofon esmaspäev Read more

15:48 Arupärimine diislikütuseaktsiisi laekumise kohta (nr 228)

Tarmo Tamm: Aitäh, juhataja! Lugupeetud peaminister! Kui rääkida laekumisest, siis laekumine on ju petlik. Te teate seda väga hästi. Praegu te räägite septembrikuu laekumisest, aga tegelikult varutakse juba järgmise aasta kütust ette. Seda tehti ka veebruarikuus, kui laekus korraga üle 50 miljoni. Aga see selle... Read more

Tarmo Tamm: Aitäh, juhataja! Hea peaminister! Head kolleegid! Kui me räägime konkurentsivõimest, siis me räägime härra peaministriga täitsa erinevat keelt. Peaministri arvates ei mõjuta konkurentsivõimet kütuse hind, mis on otsene sisend sisuliselt kõikide kaupade puhul. Ma küsin, mis siis veel konkurentsivõime... Read more

16:31 Arupärimine koalitsioonileppe kohta (nr 238)

Tarmo Tamm: Aitäh, juhataja! Proua minister! Ma küsin veel kord konkurentsivõime kohta. Ettevõtete konkurentsivõime on minu meelest Eestis väga kehv, kuigi peaminister arvab teisiti. Näiteks Saksamaal on elektrit palju tarbival ettevõttel aktsiisimaks 0,5 eurot megavatt-tunni kohta, meil aga 4,5 eurot. Vahe on ... Read more

17:04 Arupärimine riigi pakutavate teenuste kaugenemise kohta (nr 231)

Tarmo Tamm: Härra juhataja! Head kolleegid! Lugupeetud minister! Ma tegelikult arvasin, et ma ei pea täna kõnepulti tagasi tulema, aga tuli ikka tulla. Härra ministri arvates on see õnnestunud reform, kui kõigepealt käiakse välja kava, et näiteks Põlvas jääb büroo avatuks ühel päeval nädalas, ja siis pärast dis... Read more

Tarmo Tamm: Härra juhataja! Lugupeetud minister! Head kolleegid! Neli kuud tagasi esitasime Kristen Michalile, majandus- ja taristuministrile, arupärimise riigi pakutavate teenuste kaugenemisest. Eesti inimesed on kahjuks juba harjunud, et kui nad ei ela linnas või suuremas asulas, siis läheb teenuste kättesaam... Read more

Tarmo Tamm: Aitäh, juhataja! Lugupeetud minister! Keegi ei ole ju selle vastu, et vähendada korruptsiooniriski. Aga mind paneb imestama, et selle suhteliselt normaalse lahenduseni jõudmiseks läks aega neli kuud. Kui palju selle ajaga kulutati inimeste närve, kui palju korraldati igasuguseid koosolekuid, tõestam... Read more

29.09.2016 / 10:00 XIII Riigikogu , IV istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:07 Olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Meri ei salli seisvat vett. Merendus kui Eesti majanduse taaskäivitaja" arutelu

Tarmo Tamm: Aitäh, juhataja! Hea ettekandja Artur! Me teame, et majanduskasv on meil peaaegu olematu ja inimesed rändavad siit välja. Samal ajal olen mina endale Eesti olukorra sõnastanud selliselt, et meil on neli rikkust. Esiteks on meil inimesed ehk rahvas. Teiseks on meil maa ehk põllumajandus. Kolmandaks o... Read more

Tarmo Tamm: Aitäh, juhataja! Lugupeetud ettekandja härra Leiger! Alati on tark võrrelda ennast naabritega. Te puudutasite majanduspoolt. Millise panuse Läti, Leedu, Soome ja Rootsi majandusse annab merendus, mitu protsenti SKT-st? Kas te oskate öelda? Read more

28.09.2016 / 14:00 XIII Riigikogu , IV istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

17:03 Käibemaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (276 SE) esimene lugemine

Tarmo Tamm: Aitäh! Härra minister! Oleks hea, kui te veel kord kinnitaksite minu kolleegile – tal oli väike kahtlus –, et käibe korral alla 40 000 euro ettevõtjad võivad käibemaksukohustuslaste registris olla ja ka mitte olla. See on nende vaba tahe, mitte keegi neid sealt ei kustuta. Read more