Calendar

Select a date rangeOpen Calendar

From:

To:

Close X

View Results:

Find a verbatim record

Search using the left date panel to select a period, and other filters below.

Find a verbatim record

Cancel
Verbatim reports of proceedings: 515Open/Close results
21.01.2020 / 10:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:00 Istungi rakendamine

Tarmo Tamm: Lugupeetud Riigikogu aseesimees! Head kolleegid! Annan üle eile maaelukomisjonis algatatud seaduseelnõu, mis puudutab kalapüügiseaduse muutmise seadust. Selle mõte on see, et tindi ja rääbise püügil minnakse üle olümpiapüügilt individuaalkvootidele. See on suur samm edasi, mida on pikalt arutatud ja... Read more

15.01.2020 / 14:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

16:08 Relvaseaduse, riigilõivuseaduse ja strateegilise kauba seaduse muutmise seaduse (tulirelvadirektiivi ülevõtmine) eelnõu (62 SE) teine lugemine

Tarmo Tamm: Aitäh, juhataja! Lugupeetud ettekandja! Mulle tundub, et selle pika parlamendiajaloo jooksul ei ole teil nii keerulist teemat tulnud ette kanda. Kiitus vähemalt, et olete väga hästi selle asja endale selgeks teinud! Aga mul on ka üks küsimus. Eelnõus olid ühed relvaliigid, mida hakati tootma peale 1... Read more

17.12.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

11:22 Ravimiseaduse muutmise seaduse eelnõu (118 SE) esimene lugemine

Tarmo Tamm: Aitäh, juhataja! Lugupeetud ettekandja! Meie ees on seaduseelnõu, mida ei toeta minister, õiguskantsler ega riigikontrolör – nende ettepanekul seda seadust muutma hakatigi. Mul on küsimus: miks selle seaduse muutmist alustati viimasel minutil ja miks lükati see jõuluaega, kui Riigikogu läheb kolmeks... Read more

Tarmo Tamm: Aitäh, juhataja! Hea ettekandja! Sa ütlesid, et kiirustama peab sellepärast, et seadusesse on sisse kirjutatud 1. aprill. Ma küsin, kas parlamendil on õigus seda jõustumise tähtaega edasi nihutada, näiteks 1. oktoobrile, või see õigus parlamendil puudub. Read more

04.12.2019 / 14:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

14:58 Ettekanne "Spordipoliitika põhialuste aastani 2030" täitmise kohta

Tarmo Tamm: Aitäh, juhataja! Hea minister! Eelküsija puudutas juba spordi populaarsust ja teie vastasite Islandit ja Sloveeniat näiteks tuues, et need on enam-vähem sama suured riigid – rahvaarvult on Island meist oluliselt väiksem, Sloveenia natuke suurem, 2 miljonit –, aga seal tehakse midagi hoopis teistmood... Read more

18:54 Kogumispensionide seaduse, tulumaksuseaduse ja väärtpaberite registri pidamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (91 SE) esimene lugemine

Tarmo Tamm: Aitäh, juhataja! Hea ettekandja! Vist nädal tagasi ilmusid ühe OECD uuringu tulemused, mille järgi meie pensionärid on absoluutses põhjas. Samal ajal teine fakt on see, et 48% meie pensionäridest elab allpool suhtelise vaesuse piiri. Ja see on ka ju tõsi, et esimesest sambast võetakse raha ära, aga ... Read more

19.11.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:02 Eesti Keskerakonna fraktsiooni algatatud olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Maksusüsteem – kuidas edasi?" arutelu

Tarmo Tamm: Aitäh, juhataja, selle võimaluse eest! Lugupeetud asekantsler Jegorov! Tänan selle väga suurepärase ettekande eest! See kindlasti on tulevikuteema, aga kas suudetakse kokku leppida, seda ma ei oska öelda. Ent ma küsin midagi muud, mis puudutab meid igapäevaselt: see on meie maksusüsteem. Nagu on tea... Read more

Tarmo Tamm: Aitäh, lugupeetud juhataja! Lugupeetud Neivelt! Mulle, vastupidi, meeldis teie ettekanne. See muudab natuke meie mõtlemist: Eestis on väga palju edukaid inimesi, kes on avalikult välja öelnud, et nad oleks nõus rohkem maksma, kui maksusüsteem nende käest praegu küsib. Näiteks Kristjan Rahu tegi hilj... Read more

Tarmo Tamm: Hea juhataja! Head kolleegid! Tihti on olnud juttu, et Riigikogus on vähe debatti, et ei debateerita teemade üle, ei taheta arutada. Siin on konkreetne näide: tänase päeva üks teema on maksudebatt, mis peaks huvitama kõiki Riigikogu liikmeid. Küsimus on ju selles, millist riiki me soovime ja kuhu me... Read more

18.11.2019 / 15:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu arupärimised, vaba mikrofon esmaspäev Read more

15:03 Vabariigi Valitsuse ülevaade Euroopa stabiilsusmehhanismi antud stabiilsustoetustest ja Eesti Vabariigi osalemisest Euroopa stabiilsusmehhanismis

Tarmo Tamm: Aitäh, Riigikogu esimees! Hea minister! Paljud ajavad ilmselt siin segamini, aga Euroopa Liit ja ESM ei ole kuidagi samastatavad. ESM-i kuuluvad ainult need riigid, kes on eurotsooni riigid – minu mäletamist mööda oli neid 22 – ja see poliitika ei ole kuidagi seotud Euroopa Liidu poliitikaga. Aga mi... Read more

21.10.2019 / 15:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu arupärimised, vaba mikrofon esmaspäev Read more

15:00 Istungi rakendamine

Tarmo Tamm: Ma tahtsin küsida juba enne hääletamist, aga kuna hääletamine on läbi viidud, siis on päevakord kinnitatud. Vaadake tänast päevakorda. Kaks esimest punkti on seaduseelnõu lugemine, 3. ja 4. punkt on arupärimine ja 5. punkt on uuesti seaduseelnõu lugemine. Ma pole kunagi Riigikogu aja jooksul märganu... Read more

18:13 Maareformi seaduse ja maareformi käigus kasutusvaldusesse antud maa omandamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (87 SE) esimene lugemine

Tarmo Tamm: Lugupeetud Riigikogu esimees! Head Riigikogu liikmed! Tänast päeva on hea lõpetada väga hea seaduseelnõuga: see on maareformi seaduse ja maareformi käigus kasutusvaldusesse antud maa omandamise seaduse muutmise seaduse eelnõu. Selle § 1 on "Maareformi seaduse muutmine". Maareformi seaduse § 341 täie... Read more

Tarmo Tamm: Aitäh, Urve, väga hea küsimuste eest! Suguluse mõiste definitsioon tuleneb seadusest. Ja kui ma nüüd hakkaksin seda siin tuletama ja Riigikogu puldist ette lugema, siis ma kindlasti võiksin eksida. Ma ei ole valmis seda tegema. Aga suguluse mõiste tuleneb seadusest. Ent kui me nüüd seaduseelnõu juur... Read more

10.10.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:02 Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni algatatud olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Pensioni tulevikust – kes tasub memme vaeva?" arutelu

Tarmo Tamm: Aitäh, juhataja! Hea ettekandja! Eks see teine sammas ole vaade tulevikku ja mõningatel juhtudel ka väga pikk vaade, kolmkümmend-nelikümmend aastat ettepoole. Kui keegi teaks, missugune on 40 aasta pärast majandus, inflatsioonid jne, siis oleks küll väga hea. Ma ei tea vist ühtegi ühiskonnagruppi, k... Read more

07.10.2019 / 15:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu arupärimised, vaba mikrofon esmaspäev Read more

15:02 Istungi rakendamine

Tarmo Tamm: Väga austatud Riigikogu esimees! Head Riigikogu liikmed! Maaelukomisjon algatab maareformi seaduse ja maareformi käigus kasutusvaldusesse antud maa omandamise seaduse muutmise seaduse eelnõu. Põllumajandusega tegelevad väiketootjad pöördusid õiguskantsleri poole murega, et maareformi seaduse § 34 lõ... Read more

26.09.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:05 Tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (14 SE) esimene lugemine

Tarmo Tamm: Aitäh, juhataja! Hea ettekandja! Te rääkisite palju, mis on õiglane ning mis kellegi arvates on õiglane ja tundub õiglasena. Kas on õiglane, et tänase pensionäri arvelt võetakse 4% ja kantakse see teise sambasse nende pensionäride jaoks, kes 20 aasta pärast pensionile lähevad? Sisuliselt me võtame u... Read more

24.09.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:03 Riigikogu otsuse "Eesti Panga Nõukogu liikmete nimetamine" eelnõu (38 OE) esimene lugemine

Tarmo Tamm: Aitäh, juhataja! Hea komisjoni esimees! Nagu ma aru saan, Eesti Panga Nõukogu esimees seadust ei riku. Ja juhul, kui parlament tema esitatud kandidaate heaks ei kiida, läheb pall tagasi nõukogu esimehe kätte ja seis jääb samaks. Kui kaua see seis võib kesta? Mitu korda ta võib parlamendile uusi kand... Read more

17.09.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:02 Õiguskantsleri 2018.–2019. aasta tegevuse ülevaade

Tarmo Tamm: Aitäh, juhataja! Lugupeetud õiguskantsler, tänan sisuka ettekande ja hea koostöö eest! Aga minu küsimus on vähemuse kaitse kohta. AS-i Põlva Haigla aktsionärid on 51%-ga Tartu Ülikooli Kliinikum ja 49%-ga Põlva vald, kliinikumi aktsiate omanikud on riik, Tartu linn ja kliinikum. Kui nüüd see 51% akt... Read more

12.06.2019 / 14:00 XIV Riigikogu , I istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

14:02 Istungi rakendamine

Tarmo Tamm: Aitäh, Riigikogu esimees! Ma lippudele palju tähelepanu ei pühendaks, sest kui me esmaspäeval kinnitasime 9. töönädala päevakorra, siis seda punkti seal ei olnud. Kuidas tekib järsku päevakorda päevakorraväline punkt? Saadikud oleks pidanud eelnevalt teadlikud olema, et selline punkt tuleb täna päev... Read more

Tarmo Tamm: Aitäh! Ma ei küsi mitte vappide ja lippude kohta. Ma küsin jälle, kuidas see punkt päevakorda tekkis. Esmaspäeval seda päevakorda ei kinnitatud. Kas ei oleks siis olnud tark vähemalt eile teavitada, et kolmapäeval on esimene päevakorrapunkt see? Kui ma tegelikku päevakorda ei tea, siis ma ei tea ka... Read more

Tarmo Tamm: Aitäh! Te ise ka ju mõistsite, et niimoodi ei saa päevakorrapunkt tekkida, nagu ta tekkis. Olgugi et otsustati väga hilja. Täna ei ole ju viimane Riigikogu istung, homme on ka istung. Miks seda ei võiks homme arutada, kui kõik on teadlikud, et selline punkt tuleb päevakorda? Miks seda võimalust ei a... Read more

16:39 Euroopa Komisjoni liikme kandidaadi ettekanne

Tarmo Tamm: Aitäh, juhataja! Lugupeetud volinikukandidaat, hea kolleeg ja erakonnakaaslane Kadri! Siin kolleegid esitasid hiljaaegu küsimuse, mis saab siis, kui sulle antakse põllumajandusvoliniku portfell. Minu arvates see on üks hinnatumaid ja väärtuslikumaid portfelle üldse selles valikus, mis seal on. Kolma... Read more

03.06.2019 / 15:00 XIV Riigikogu , I istungjärk , Täiskogu arupärimised, vaba mikrofon esmaspäev Read more

16:47 Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning tulumaksuseaduse, sotsiaalmaksuseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (7 SE) esimene lugemine

Tarmo Tamm: Aitäh juhataja! Lugupeetud ettekandja! Piirikaubandus ilmselt ei kao kunagi ära, ka mujal maailmas on see riikide vahel olemas. Aga ma mäletan väga hästi aega, kui Eestis sai piirikaubandus Lätiga hoo sisse. See oli aastal 2015, kui ma olin rahanduskomisjoni liige. Võib-olla ka sina mäletad seda, ku... Read more

Tarmo Tamm: Aitäh! Siin on mitu korda kõlanud väited, kes siin kõige rohkem süüdi on ja kunas see piirikaubandus ikkagi algas. Me võimegi jääda seda süüdlast otsima. Aga ma tahan juhtida tähelepanu sellele, kui palju maksab praegu diislikütus tanklates. Teie plaan selleks aastaks oli ka diislikütuse aktsiisi tõ... Read more

28.05.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , I istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:02 Riigikogu otsuse "Kai Kullerkupu Riigikohtu liikmeks nimetamine" eelnõu (5 OE) esimene lugemine

Tarmo Tamm: Aitäh juhataja! Hea Riigikohtu liikme kandidaat! Ma küsin sellise küsimuse: kui nähtav peaks olema Riigikohtu liige? Kas Riigikohtu liige peaks meedias kommenteerima näiteks poolikuid kohtulahendeid, hinnanguid andma jne või peaks see kõik toimuma kabinetivaikuses? Read more

07.05.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , I istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:02 Eesti Panga 2018. aasta aruanne

Tarmo Tamm: Aitäh, juhataja! Hea Eesti Panga president, kõigepealt suur tänu seitsme aasta jooksul tehtud töö eest! See oli väga hea töö, mida te tegite. Aga te ütlesite oma ettekandes, et kui Eesti majanduskasv on umbes 3%, siis riik ei peaks majandust täiendavalt stimuleerima. Kui me liigume 3%-lise majandusk... Read more

06.12.2016 / 10:00 XIII Riigikogu , IV istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:02 Istungi rakendamine

Tarmo Tamm: Aitäh, Riigikogu uus aseesimees! Annan üle otsuse "Korruptsioonivastase erikomisjoni moodustamine" muutmise eelnõu. Eelnõu sisu on järgmine: muuta Riigikogu 2015. aasta 7. mai otsuse "Korruptsioonivastase erikomisjoni moodustamine" punkti 1 ja nimetada Riigikogu korruptsioonivastase erikomisjoni li... Read more

05.12.2016 / 15:00 XIII Riigikogu , IV istungjärk , Täiskogu arupärimised, vaba mikrofon esmaspäev Read more

15:02 Istungi rakendamine

Tarmo Tamm: Aitäh, lugupeetud Riigikogu esimees! Mulle tundub, et osa Riigikogu liikmeid ei usalda Riigikogu juhatust. Ma küsin teilt, kas selle nädala päevakorra on juhatus kinnitanud. Ja kui on, siis palun see hääletusele panna. Read more

15:39 Riigikogu aseesimeeste erakorraline valimine

Tarmo Tamm: Lugupeetud Riigikogu esimees! Eesti Keskerakonna fraktsiooni nimel esitan Riigikogu aseesimehe kandidaadiks Enn Eesmaa. Enn on Riigikogus töötanud 13 aastat. Ta on väga tubli ja hinnatud Riigikogu liige. Ma arvan, et Ennust saab väga väärikas Riigikogu aseesimees. Nii et palun toetage Ennu! Aitäh!... Read more

17.11.2016 / 10:00 XIII Riigikogu , IV istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:17 Sotsiaalmaksuseaduse, tulumaksuseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (288 SE) esimene lugemine

Tarmo Tamm: Aitäh, juhataja! Lugupeetud komisjoni esimees! Euroopa Komisjon on järjekordselt kinnitanud, et järgmise aasta riigieelarve ei ole struktuurses tasakaalus. Eelarve baasseadus aga keelab meil vastu võtta seadust, mis ei ole struktuurses tasakaalus. Miks esitas valitsus Riigikogule seaduseelnõu, mis e... Read more

Tarmo Tamm: Aitäh, juhataja! Hea komisjoni esimees! Ma küsin õigustatud ootuse kohta. Nagu me teame, võeti 2009. aastal omavalitsustelt ära tulubaasi osa 0,5%. Samuti teame, et põllumeestel on õigustatud ootus saada üleminekutoetust, et olla võrdses konkurentsis. Miks on õigustatud ootus valikuline? Read more

16.11.2016 / 14:00 XIII Riigikogu , IV istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

14:35 2017. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (303 SE) teine lugemine

Tarmo Tamm: Lugupeetud istungi juhataja! Austatud kolleegid! Oleme jõudnud täna 2017. aasta riigieelarve teisele lugemisele. Seega on vähemalt enamikul Riigikogu liikmetest see dokument nii üht- kui ka teistpidi läbi loetud.Selle aasta suvel koostas riigieelarve kontrolli erikomisjon raporti "Fiskaalpoliitika p... Read more

15.11.2016 / 10:00 XIII Riigikogu , IV istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:01 Ülevaade riigi vara kasutamisest ja säilimisest 2015.–2016. aastal

Tarmo Tamm: Aitäh, juhataja! Lugupeetud riigikontrolör! Huvitaval kombel on ka mul küsimus RKAS-i kohta. See teema erutab kõiki täna vist kõige rohkem. Hiljaaegu lugesin, et RKAS-i nn remondivõlg on pool miljardit eurot. Sisuliselt elatakse tulevaste põlvkondade arvel. Mu küsimus on selline: kuidas te kommentee... Read more

10:57 Riigikogu otsuse "Riigi 2015. aasta majandusaasta koondaruande kinnitamine" eelnõu (298 OE) esimene lugemine

Tarmo Tamm: Aitäh, juhataja! Lugupeetud rahandusminister! Ma küsin teie käest hinnangut sellele, miks on erinev arusaamine, kui jutt on investeeringuteks laenu võtmisest kas erasektoris või avalikus sektoris. Erasektorit me õhutame laenu võtma, aga riigisektor justkui ei tohi seda teha. Toon konkreetse näite. K... Read more

Tarmo Tamm: Aitäh, juhataja! Lugupeetud minister! Kas üks võimalus seisakust välja tulla ei ole see, et riik kindlustab oma ettevõtetele võrdsed konkurentsitingimused? Nagu me teame, põllumehed pole kolm aastat üleminekutoetust saanud – ma ei oska öelda, kelle süül. Ometi me teame, milline olukord põllumajandus... Read more

14.11.2016 / 15:00 XIII Riigikogu , IV istungjärk , Täiskogu arupärimised, vaba mikrofon esmaspäev Read more

15:27 Arupärimine õpetajate palga kohta (nr 257)

Tarmo Tamm: Aitäh, juhataja! Lugupeetud haridusminister! Selleks, et õpetajad paremini toime tuleksid, on mitu võimalust. Võib tõsta palka, aga võib pakkuda välja ka näiteks selle variandi, et tõsta järsult tulumaksuvaba miinimumi piiri. Mida teie ministrina ja analüütikuna arvate, kas õpetajad võidaksid selles... Read more

07.11.2016 / 15:00 XIII Riigikogu , IV istungjärk , Täiskogu arupärimised, vaba mikrofon esmaspäev Read more

15:09 Arupärimine probleemide kohta riigiettevõtetes ja riigihangetes (nr 251)

Tarmo Tamm: Aitäh, hea juhataja! Lugupeetud peaminister! Nagu me teame, uute praamide hange ebaõnnestus ja et reisijad ei jääks vedamata, tuli leida asenduspraamid. Asenduspraamide lepingu sõlmimiseks kasutati väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetlust. Sellel teel lepiti kokku, ma täpselt ei oska öelda... Read more

Tarmo Tamm: Hea juhataja! Head kolleegid! Lugupeetud peaminister! Mina ei saa kuidagi lugupeetud peaministriga nõus olla, et väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetlus olekski nagu täiesti normaalne. Selle menetlusliigi valimise põhjus oli ju selles, et ei suudetud uusi praame õigeks ajaks liinile saada ... Read more

15:51 Arupärimine põllutöömasinate liikumise kohta sõiduteel (nr 252)

Tarmo Tamm: Aitäh, hea juhataja! Lugupeetud minister! Te puudutasite Tallinna–Tartu ja Tallinna–Pärnu neljarajalist teed. Ma arvan, et põllumehed selle tee üle küll õnnelikud ei ole, sest traktori ja kombainiga sinna peale asja ei ole. Aga kui teed projekteeritakse, siis tuleks kindlasti leida võimalusi, et põl... Read more

27.10.2016 / 10:00 XIII Riigikogu , IV istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:06 Riigikogu liikme staatuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (272 SE) esimene lugemine

Tarmo Tamm: Aitäh, juhataja! Lugupeetud ettekandja! Algatajatel on kindlasti õigus. Ja ma arvan, et õigus on ka kolleeg Rait Marustel, kes tõi väga häid näited, millistel juhtudel võiks seda rakendada. Teema on aktuaalne, see erutab paljusid. Aga ma küsin, miks seda edasi ei arutata. Võib-olla on võimalik ming... Read more

26.10.2016 / 14:00 XIII Riigikogu , IV istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

16:28 2017. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (303 SE) esimene lugemine

Tarmo Tamm: Aitäh, juhataja! Lugupeetud minister! Mu küsimus on natuke teistpidine. Ma küsin, kuidas läheb meie riigile kuuluvatel ettevõtetel ja kuidas valitsus nende ettevõtetega toimetab. Nagu me teame, on Eesti Energial olnud suhteliselt keeruline periood, et oma laene teenindada. Laenumaht on umbes miljard... Read more

Tarmo Tamm: Aitäh, juhataja! Lugupeetud minister! Paar päeva tagasi tunnistati siin Riigikogu ees, et aktsiisipoliitikaga kaotame aastas ca 10 miljonit eurot. Ma arvan, et see summa on kordades suurem, aga las see jääda hinnanguks. Ma küsin sellise küsimuse: kes annab valitsusele õiguse meie riigile kahjulikke ... Read more