Calendar

Select a date rangeOpen Calendar

From:

To:

Close X

View Results:

Find a verbatim record

Search using the left date panel to select a period, and other filters below.

Find a verbatim record

Cancel
Verbatim reports of proceedings: 109Open/Close results
18.03.2020 / 12:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

13:54 Saksa-Poola piiril kinni jäänud eestlaste kojutoomine

Tarmo Kruusimäe: Tänan, hea Riigikogu esimees! Hea peaminister! Teie eelmine vastus oli ammendav, aga kui ma võin, siis ma küsin majandusvaldkonna kohta. Vabariigi Valitsus ja kriisikomisjon on kutsunud üles vähendama kõikvõimalikke lähikontakte ja minema üle e-kaubandusele, nii palju kui see on võimalik. Praegu sea... Read more

12.03.2020 / 10:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:04 Peaminister Jüri Ratase poliitiline avaldus seoses kujunenud olukorraga Eestis

Tarmo Kruusimäe: Tänan, hea esimees! Hea peaminister! Kas haridusasutuste sulgemine oleks proportsionaalne ennetava meetmena? Aitäh! Read more

27.02.2020 / 10:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:09 Tubakaseaduse ning alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (9 SE) teine lugemine

Tarmo Kruusimäe: Tänan, hea aseesimees! Hea ettekandja! Selle eelnõu peamine eesmärk on ju musta turu vastu võitlemine. Ehk oskate kirjeldada, mil moel see kompromissettepanek lubada e-vedelikes ainult mentooli võitleb musta e-turu vastu? Selle turu osakaal on hinnanguliselt juba üle 90%. Ja ehk oskate natukene saal... Read more

Tarmo Kruusimäe: Tänan, hea aseesimees! Hea ettekandja! Te just ütlesite, et teil on tunne, et suur saal ei soovi neid asju otsustada ja sellest sündiski niinimetatud kompromiss. Alles see oli – 13. veebruaril eelmisel aastal –, kui  suur saal hääletas sisse just needsamad muudatused, mille minister millegipärast k... Read more

Tarmo Kruusimäe: Hea aseesimees! Head töökaaslased! Kui ma varem, eelmistel aastatel olen öelnud, et tegemist on säärase "Sherlock Holmes Tallinnas" mängimisega, siis täna olen täpsema nimetuse leidnud, selleks on "Supilinna detektiivid" või "Röövlirahnu Martin". Ma pean silmas selle direktiivi ülevõtmist ja seda, e... Read more

13.02.2020 / 10:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:05 Riigikogu liikme staatuse seaduse § 19 muutmise seaduse eelnõu (121 SE) esimene lugemine

Tarmo Kruusimäe: Tänan, hea aseesimees! Hea ettekandja! See, et Riigikogu liikmed on rohkem vastutavad, on arusaadav. Aga kas ei toodud ka võrdlust, ütleme, tavapärasest neljakuulisest katseajast – kui ikkagi nelja kuuga katset ei läbita, siis tuleb minna? Või see on ikkagi johtuvalt sellest, et Riigikogu liikmed on... Read more

12.02.2020 / 14:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

14:51 Spordiseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (105 SE) teine lugemine

Tarmo Kruusimäe: Tänan, hea aseesimees! Hea ettekandja! Kas selle eelnõu kohaselt nüüd 1% motoklubid saaksid ka siis stipendiumi maksmisel väikese maksusoodustuse? Read more

Tarmo Kruusimäe: Kas nüüd selle seaduseelnõu kohaselt näiteks 1% motoklubid saaksid ka maksusoodustuse? Read more

11.02.2020 / 10:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:04 Olulise tähtsusega riikliku küsimusena välispoliitika arutelu

Tarmo Kruusimäe: Tänan, hea esimees! Hea ettekandja! Enda kõnes te viitasite, et Eestil on olnud hea võimalus olla eestvedajaks paljude algatuste suhtes. Ja me teame ka seda, et tänane infoühiskond on loonud selle olukorra, kus me oleme kogu aeg infosõjas. Demokraatiat nõutavad hääled Venemaal on palunud sanktsiooni... Read more

10.02.2020 / 15:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu arupärimised, vaba mikrofon esmaspäev Read more

15:08 Toote nõuetele vastavuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (125 SE) esimene lugemine

Tarmo Kruusimäe: Tänan, hea esimees! Hea ettekandja! Kas me räägime ainult toodetest või me räägime ka teenustest, mida saab toodete kaudu inimestele pakkuda? Read more

Tarmo Kruusimäe: Tänan, hea esimees! Hea ettekandja! Mul on selline küsimus, et kui toote abil pakutakse mingit teenust ja see toode teenust osutades lakkab töötamast, siis kas me saame siin rääkida mingil määral kompenseerimisest ka teenuse puhul või te arutate ainult spetsiifiliselt, ütleme, toodet. Tarbijakaitse ... Read more

15:18 19 Arupärimine valitsuse ja kodanikuühiskonna koostöö kohta (nr 19)

Tarmo Kruusimäe: Hea esimees! Head töökaaslased! Kui me juba tsitaatidega siin alustasime, siis mina ütlen ka ühe. Tsitaat on filmist "Arabella, mereröövli tütar", kus on selline lause: "Võib-olla on Kanakuudi-Aadul õigus, äkki ajaks headusega tunduvalt rohkem nodi kokku?" Ei saa salata, et inimesed räägivad, et pär... Read more

29.01.2020 / 14:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

23:06 "Kultuuripoliitika põhialused aastani 2020" 2019. aasta täitmise aruanne

Tarmo Kruusimäe: Tänan, hea aseesimees! Hea ettekandja! Täna kohtus Eesti autorite toetusrühm Eesti Disainerite Liidu ja Eesti Esitajate Liidu esindajatega. Ühiselt tõdeti, et autoriõiguse seadus võib olla juba moraalselt vananenud, eriti kerkis õhku küsimus, et mitte mingil moel ei ole praegusel hetkel idee kui sel... Read more

28.01.2020 / 10:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:19 Äriseadustiku muutmise seaduse (osa võõrandamine) eelnõu (117 SE) esimene lugemine

Tarmo Kruusimäe: Tänan, hea aseesimees! Hea ettekandja! Kas ma saan õigesti aru, et praegu on üheks vajalikuks kriteeriumiks 25 000 euro suurune osakapital? Kui nii, siis kui kaua see peab selle osaühingu arvel olema? Read more

22.01.2020 / 14:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

17:06 Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (130 SE) esimene lugemine

Tarmo Kruusimäe: Tänan, hea aseesimees! Hea ettekandja! Me tõdesime koos, et Ameerika Ühendriikides on pankade ülim aktiivsus muutunud majandusele juba probleemiks, ja tõdesime, et nii ei saa jätkata. Aga tuleme nüüd Eestisse. Kas Eestis on mingi võimalus, et nii saaks jätkata? Kas me saame kehtestada pankadele ming... Read more

Tarmo Kruusimäe: Tänan, hea aseesimees! Hea ettekandja! Eelnevast diskussioonist saime aru, et ettevõtjatel on raske ja pankadel on raske. Ma olen nüüd suures segaduses ja küsingi teie käest: kummad loovad Eestis rohkem väärtusi – kas ettevõtjad või pangad? Küsin sellepärast, et ma teaksin, kelle poolele minna.... Read more

21.01.2020 / 10:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:02 Psühhiaatrilise abi seaduse § 3 täiendamise seaduse eelnõu (115 SE) esimene lugemine

Tarmo Kruusimäe: Tänan, hea aseesimees! Hea ettekandja! Kas selle eelnõu raames suureneb meil meelsusvangide arv või hoopis väheneb? Read more

Tarmo Kruusimäe: Tänan, hea aseesimees! Hea ettekandja! Mulle pakub huvi just see küpsuseteema ja mul on arvamus, et äkki meie otsustajad ja menetlejad on juba liiga küpsed, et otsustada, mis hetkest alaealine on küps või ei ole. Täna tuleb välja, et alaealine on 16-aastaselt küps valima kohalikku omavalitsust, aga ... Read more

16.01.2020 / 10:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:01 Ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Singapuri Vabariigi vahelise investeeringute kaitse lepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu (104 SE) teine lugemine

Tarmo Kruusimäe: Tänan, hea aseesimees! Hea ettekandja! Te ütlesite, et muudatusettepanekuid ei laekunud ja siis komisjon arutas seda. Minu soov on teada, millisele järeldusele komisjon tuli. Mina isiklikult arvan, et niivõrd hea eelnõu oli ette valmistatud, aga millisele järeldusele tuli komisjon? Read more

15.01.2020 / 14:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

16:08 Relvaseaduse, riigilõivuseaduse ja strateegilise kauba seaduse muutmise seaduse (tulirelvadirektiivi ülevõtmine) eelnõu (62 SE) teine lugemine

Tarmo Kruusimäe: Tänan, hea aseesimees! Hea ettekandja! Seoses viimase koosolekuga, kus me määratlesime täpsemalt riigikaitses osalevate isikute loetelu – seal on punkt 2, milles on esile toodud "sõjaaja ametikohale määratud Kaitseliidu tegevliige" –, on mul järgmine küsimus. Kas selle küsimuse arutellu oleks pidanu... Read more

Tarmo Kruusimäe: Tänan, hea aseesimees! Hea ettekandja! Ma esitan sellise suunava küsimuse. Kõnealuse direktiivi ülevõtmisega me seame kaitseliitlased kahte erinevasse rühma, mida võib tõlgendada nii, et me ei käsitlegi umbes 9000 võitlejat kui riigikaitsjat. Kas ma olen valel teel ja õiguskomisjon peab ikkagi ka ne... Read more

13.01.2020 / 15:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu arupärimised, vaba mikrofon esmaspäev Read more

19:26 Arupärimine e-sigarette puudutavate regulatsioonide kohta (nr 14)

Tarmo Kruusimäe: Tänan, hea Riigikogu aseesimees! Hea ettekandja! Eelmise aasta 13. veebruaril olite teie veel peaministri nõunik, selsamal päeval, kui tekkis vaikus Riigikogu saalis, kuna otsiti peaministrit, ta leiti, ta andis enda seisukohad, ja te olite sellega kursis. Nüüd olete asunud ise sotsiaalministriks (s... Read more

Tarmo Kruusimäe: Hea aseesimees! Head kaks endist sotsiaalministrit ja üks tänane sotsiaalminister! Mul oleks olnud teine küsimus selline ... Jaa, kes on sellesama asjaga tegelenud. Ei, Helmen oli tollel ajal komisjoni esimees, kui me reguleerisime ja ülereguleerisime jälle selle e-sigaretiga seonduva. Minister Kiik... Read more

12.12.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:07 Eesti Reformierakonna fraktsiooni algatatud olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Kas õigusriik on ohus?" arutelu

Tarmo Kruusimäe: Hea esimees! Head töökaaslased! Paluks kohe kolm minutit vähem. Read more

Tarmo Kruusimäe: Ei, ma tahtsin vähem, mitte rohkem. Sellepärast, et minu meelest seda arutelu on võib-olla põnev kuulata, aga ma lähtun ühest asjast – ma arvan, et tegelikult enamik teist lähtub sellest –, et riigil on alati õigus. Me oleme siia tulnud riiki paremaks muutma, et see riik kaitseks enda kodanikke, aga... Read more

11.12.2019 / 14:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

16:43 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2019/788 "Euroopa kodanikualgatuse kohta" rakendamise seaduse eelnõu (74 SE) teise lugemise jätkamine

Tarmo Kruusimäe: Hea aseesimees! Head töökaaslased! Minus kõneleb võib-olla luhta läinud noorsootöötaja. Aga ma ei olnudki noorsootöötaja, lihtsalt töötasin noortega ja andsin neile nõu. See oli kodanikuühiskond. Üks toredamaid momente oleks ju see, kui me saaksime noori kaasata kohe päriselt. Üks selline organisats... Read more

17:03 Tarbijakaitseseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (103 SE) teine lugemine

Tarmo Kruusimäe: Tänan, hea aseesimees! Hea ettekandja! Olles ise aastaid tagasi Tallinna Linnavolikogus tarbijakaitsekomisjoni liige olnud – aga see oli juba nii ammu –, tahan ma mälu värskendamiseks küsida, kas Tarbijakaitseamet kohtleb võrdselt kõiki tarbijaid ja võrdselt ka kõiki tooteid.  Read more

Tarmo Kruusimäe: Tänan, hea aseesimees! Hea ettekandja! Ma toon välja täiskasvanutele mõeldud tooted, mis tähendab, et alla 18 eluaasta ei ole võimalik neid soetada. Osa nendest on peidetud leti alla, osa on leti peal. Elektrooniline sigaret, mis on üsna keerukas ja elektrooniline, aga mitte keerulisem kui näiteks v... Read more

17:11 Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete seaduse ja tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (99 SE) teine lugemine

Tarmo Kruusimäe: Tänan, hea aseesimees! Hea ettekandja! Eelmises koosseisus me otsustasime, et NEET-noortega seotud probleemide järelevalvet hakkavad tegema sotsiaaltöötajad ja neil on ligipääs ka kogu sensitiivsele informatsioonile. Kas just sellepärast, et sotsiaaltöötajatele oli võimaldatud ligipääs delikaatsele ... Read more

Tarmo Kruusimäe: Tänan! Ma sooviksin natukene selgitamist, kuidas siis ravile saab. Kas suunatakse ka sundravile, näiteks kui inimene on tarvitaja või juba liigtarvitaja? Te ütlesite, et on väga hea, et teil või vähemalt selles andmesüsteemis on eristatud, milliseid narkootikume on tarvitatud. Näiteks politseil küll... Read more

Tarmo Kruusimäe: Hea aseesimees! Head töökaaslased! Ilmselgelt ei ole ma sel teemal kõikse pädevam, küll aga pöördun teie poole just sellel teemal, mis on inimeste, ütleme, mured ja probleemid. Aastat 20 tagasi tundus paljudele meie ühiskonnas, et tarvitades meelemürke oled sa justkui edukas inimene. Õnneks on need... Read more

10.12.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:06 Ülevaade Vabariigi Valitsuse tegevusest Euroopa Liidu poliitika teostamisel

Tarmo Kruusimäe: Tänan, hea aseesimees! Hea peaminister! Kas te olete valmis kõnelema Euroopas ka selle eest, et sanktsioonid meie naabruses oleva kurjuse impeeriumi poliitikute vastu laieneksid Kremli propagandistidele? Meie inforuum vajab kaitset ja see on selline asi, mille poole ka Venemaa enda demokraadid püüdl... Read more

05.12.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:18 Alkoholiseaduse muutmise seaduse eelnõu (83 SE) esimene lugemine

Tarmo Kruusimäe: Tänan, hea aseesimees! Hea ettekandja! Kuigi see ei ole selle päevakorrapunkti teema, küsin ma, kas oleks mingil määral võimalik ka selle muudatuse raames näiteks luua see olukord, et me ei võrdsusta enam alkoholivabasid tooteid alkohoolsete toodetega. Näiteks, alkoholivaba õlu on meil praegu 18+ ja... Read more

Tarmo Kruusimäe: Tänan, hea aseesimees! Hea ettekandja! Kuidas teile tundub, kas see on okei, kui suurtel maratonidel pärast finišeerimist pakutakse sportlastele ja sportlasehakatistele alkoholivaba õlut? Read more

Tarmo Kruusimäe: Hea aseesimees! Head töökaaslased! Head endised topsivennad, kellega on ikka kilode viisi soola ära söödud! Alkoholism on raske haigus, mis kulgeb lõbusalt. Paraku kulgeb see lõbusalt just selle inimese arvel, kes seda alkoholi võtab. Kui Tallinnas olid menetluses sellised eelnõud, et alkoholimüügip... Read more

04.12.2019 / 14:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

14:58 Ettekanne "Spordipoliitika põhialuste aastani 2030" täitmise kohta

Tarmo Kruusimäe: Tänan, hea aseesimees! Hea ettekandja! Ma küsin, kui kaugele on jõudnud läbirääkimised klubide vahetuse teemal. See puudutab jalgpalliklubide ja võib-olla ka tantsuklubide üleminekutasusid. Kas läbirääkimised on liiva jooksnud või on meil alust ikka veel optimistlik olla? Read more

17:34 Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning sotsiaalmaksuseaduse, tulumaksuseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (80 SE) teine lugemine

Tarmo Kruusimäe: Tänan, hea aseesimees! Hea ettekandja! Mul on küsimus, et kuidas täna üldse aktsiisi arvestatakse. Kes selle üle arvet peab ja kes aktsiisi tasub? Küsin õigusselguse huvides. Read more

Tarmo Kruusimäe: Tänan, hea aseesimees! Hea ettekandja! Rahandusministeeriumi inimesed kartsid seda, et maaletoojad võivad toodangu sisse panna hoopis midagi muud või see on kangem. Toome lihtsa näite: 40-kraadise viina asemel on 58-kraadine Viru Kange. Kas selle kohta on tõendeid leitud, et siin Eestis pannakse lah... Read more

Tarmo Kruusimäe: Tänan, hea aseesimees! Head töökaaslased! Need, kes juba teavad, oskavad meenutada, et alles 13. veebruaril, suisa äsja menetlesime siin tubakadirektiivi ülevõtmist ja nn track-&-trace-eelnõu. Suitsuvaba Eesti toetusrühm ning meie mõttekaaslased tegid mitmeid ettepanekuid, millest üks puudutas ka tu... Read more

Tarmo Kruusimäe: Aitüma! Peetud on lihtsaid vestlusi Rahandusministeeriumi ametnikega, nendega, kes esindavad võib-olla puritaanlikku suunda: kui mingi asi on juba peale väänatud, siis las ta olla – kõik, mis ei tapa, teeb tugevaks! Täna teeme me tugevaks enda noori, tekitame neis kunstlikult nikotiinisõltuvuse, sõ... Read more

18:54 Kogumispensionide seaduse, tulumaksuseaduse ja väärtpaberite registri pidamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (91 SE) esimene lugemine

Tarmo Kruusimäe: Tänan, hea aseesimees! Hea ettekandja! Ma arvan, et kolleeg Urmas eksis veidi. Kõige paremini ühendab erinevaid ääri ühine vaenlane. Ja lammutajate ning ehitajate puhul on ühiseks vaenlaseks menetlejad ehk siis need, kes menetlevad detailplaneeringuid. Kui me nüüd lähtume sellest vaatenurgast, siis ... Read more

Tarmo Kruusimäe: Tänan, hea aseesimees! Hea ettekandja! Ma sooviksin kahe eelnõu vahel vahet teha. Nimelt, mina olen see inimene, kellel ei ole teist pensionisammast. Kui juhtumisi võib midagi juhtuda – noh, talvel on libe – ja mul võib tulla mõte, et ma tahan endalegi teist sammast, ma tahan sellega liituda, siis k... Read more

21.11.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:42 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2019/788 "Euroopa kodanikualgatuse kohta" rakendamise seaduse eelnõu (74 SE) teine lugemine

Tarmo Kruusimäe: Hea aseesimees, minu teada on teine lugemine ja siin ei võeta sõna fraktsioonide nimel. Read more

Tarmo Kruusimäe: Aitüma täpsustamast! Ma esindan enda arvamust. Eelkõneleja just ütles, et väga kurb on. Ei ole kurb! Väga hea on, mõned asjad tulebki sirgeks rääkida. Millegipärast on meil – keegi seda ei usu muidugi – kaupmehed tulnud välja sellise mõttega, et alkoholivaba õlu on saatanast ja see on vaja võrdsusta... Read more

13.11.2019 / 14:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

22:00 Riigikogu otsuse ""Õigusloomepoliitika põhialused aastani 2030" heakskiitmine" eelnõu (53 OE) esimene lugemine

Tarmo Kruusimäe: Hea Riigikogu esimees! Head töökaaslased hilisel tunnil! Jutt on lühikene – kõik on lugemisvõimelised –, aga stenogrammi huvides märgin, et me kohtusime kahel istungil. Esimene istung oli 16. septembril, kohal olid komisjoni liikmed Marek Jürgenson, Kaja Kallas, Uno Kaskpeit, Toomas Kivimägi, Tarmo ... Read more

06.11.2019 / 14:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

16:43 Väärtpaberituru seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (28 SE) teine lugemine

Tarmo Kruusimäe: Tänan, hea esimees! Hea ettekandja! Kas teile ei tundu, et tõejärgsel ajastul on tõest rääkimine ületähtsustatud? Tänapäeva infoühiskonnas on kõik arenenud niivõrd kiirelt, et võib-olla piisab ainult pealkirja tõlkimisest? Kõik on juba enam-vähem võimelised sisulisi kokkuvõtteid tegema ainuüksi peal... Read more

Tarmo Kruusimäe: Tänan, hea esimees! Hea ettekandja! Oskate te öelda, kui palju selliseid prospekte siis toodetakse ja hinnanguliselt kui palju jääks Eesti tõlkijatel saamata tulu või kui palju seda tulu tuleks? Kas me ei peaks mõtlema ka selle peale, et tõlkijad, kes oleksid võimelised seda teost või taiest tõlkima... Read more

22.10.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

11:28 Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning sotsiaalmaksuseaduse, tulumaksuseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (80 SE) esimene lugemine

Tarmo Kruusimäe: Tänan, hea aseesimees! Hea ettekandja! Kas te peate õigeks eelmise aasta 1. juulist rakendunud 2000%-list tubakaaktsiisiga koormamist e-vedelike suhtes? Kas ministeerium on leidnud, et see ei ole toonud oodatud tulu, vaid on süvendanud musta turgu ja piirikaubandust? Read more

Tarmo Kruusimäe: Tänan! Hea ettekandja! Rahandusministeeriumi seisukohale, mis puudutab e-vedelike ühetaolist ja laiapõhjalist maksustamist, oli selline õigustus, et kuna nikotiinivabade toodetega lahjendatakse nikotiini sisaldavaid tooteid, mis teoreetiliselt tähendab seda, et me maksustaksime alkoholiaktsiisiga to... Read more

15.10.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:02 Õiguskantsleri ettepanek kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 18 lõike 1 punkti 6 Eesti Vabariigi põhiseadusega kooskõlla viimiseks

Tarmo Kruusimäe: Tänan, hea aseesimees! Hea õiguskantsler! Me räägime, et olukord on praegu silmakirjalik ja me soovime seda mingil määral muuta. Me räägime kogu aeg nende inimeste õigustest. Juhul, kui meie tahe on siiras, kas me ei võiks õigusi kitsendada? Ma väidan, et kui ametnik on kolm korda enda mandaadist lo... Read more

Tarmo Kruusimäe: Tänan, hea aseesimees! Hea kaasettekandja! Kuigi ma kuulsin, et selles arutelus seda probleemi ei kõlanud, see koorus täna just välja õiguskantsleri ettekandest, siis kogenud inimesena oskate ehk öelda, kas põhiseaduskomisjonil on valmisolek ametniku mõiste laiendamiseks olemas ja kas Riigikogu liik... Read more

Tarmo Kruusimäe: Hea aseesimees! Head töökaaslased! Me oleme täna kõik siin täis tahet või siis on nii, et meil seda tahet justkui ei oleks. Õiguskantsleri viidatud ja ka Vilja märgitud väike riive tegelikult pisendab ise seda suurt mõtet. Me marginaliseerisime selle teema. Staadioni koristaja või ütleme lihtsalt n... Read more

09.10.2019 / 14:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

14:05 Kodakondsuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (37 SE) esimene lugemine

Tarmo Kruusimäe: Tänan, hea esimees! Hea ettekandja! Mina võin ennast nimetada selliseks vanaks ERSP hundiks ja minu vaimne isa kodakondsuspoliitikas oli Kaino Oja, kes juba tol ajal ütles, et kodakondsust ei anta ega kingita, vaid toimub siire ühest kodakondsusest teise. Kas teie esitatud eelnõu nüüd tugevdab seda ... Read more