Calendar

Select a date rangeOpen Calendar

From:

To:

Close X

View Results:

Find a verbatim record

Search using the left date panel to select a period, and other filters below.

Find a verbatim record

Cancel
Verbatim reports of proceedings: 127Open/Close results
15.06.2020 / 15:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu arupärimised, vaba mikrofon esmaspäev Read more

16:52 Päästeseaduse ja relvaseaduse muutmise seaduse eelnõu (128 UA) teine lugemine

Tarmo Kruusimäe: Tänan, hea esimees! Head vabariigi vardjad! Ka mina omalt poolt kasutan seda võimalust siin puldis õnnitleda kõiki Eesti Panga Nõukogu uusi liikmeid. Minu palavad tervitused teile kõigile! Aga nüüd me oleme siis jõudnud presidendi poolt tagasi lükatud seaduse menetlusega siiamaale, et meil on teine... Read more

Tarmo Kruusimäe: Tänan! See on tõesti hea ja väga sisukas küsimus, aga kahjuks selle küsimusega on jäädud nüüd natukene hiljaks, sellepärast et me komisjonis küll sellist küsimust ja sellest vaatenurgast seda asja ei käsitlenud. Aitäh! Read more

Tarmo Kruusimäe: Tänan! Lihtsalt öeldes, jah, presidendi poolt etteheidetu on Justiitsministeeriumi ja Siseministeeriumi koostöös on need asjad saanud õigusselguse, mille pärast kõige suuremad hirmud on juba maha maetud. Siin oli küsimus ikkagi tegelikult see, kuidas me saame seda hädaabi, nüüd ma pean vaatama, kuid... Read more

Tarmo Kruusimäe: Tänan! Ma alustan tagantpoolt, et võib-olla oli see minu sihuke meelevaldne tõlgendus, aga kui meil enne olid arutelu käigus kõik komisjoni liikmed ja kui üks lahkus meie komisjoni arutelust, siis need, kes järgi olid jäänud, nende seas oli konsensus, seega see, kes ei võtnud enam istungi lõppfaasis... Read more

Tarmo Kruusimäe: Tänan! Me käisime olemuslikult läbi, sest igaüks, kes sai aru ja uskus, ütleme siis, Violat või siis Kaid. Kas see jutt oli veenev? Selle kohta ma ei saa öelda, kuidas erinevad saadikud sellesse suhtusid. Mina mõtlesin kaasa, ma sain asjast aru. Ma lähtusin, isiklikult ma saan öelda, ma ei saa öelda... Read more

Tarmo Kruusimäe: Tänan! Hea küsimus. Ja ütlen seda, et loomulikult, see õigus nendele inimestele jääb. Kas seda peaks nüüd tegelikult tegema siis, kui sa alles haiglasse sattud? Sellepärast, et väga paljud inimesed võib-olla, kes haiglasse sattuvad, on mingil määral võib-olla afektiseisundis. Ja mina näiteks arstina... Read more

Tarmo Kruusimäe: Tänan! Päriselt ka, me seda ei arutanud. Päriselt Me ei arutanud seda, sest me ei andnud kellelegi, ei laiendanud neid õigusi ehk siis, me kujutame ilmselt sinuga samamoodi ette, kui inimene helistab ja ütleb, et ma olen see ja see, kas minu isa või ema on praegusel hetkel viidud kuskile sinna haigl... Read more

Tarmo Kruusimäe: Tänan! See läks nüüd üsna heaks küsimuseks, sellepärast, et on näha, et te olete sotsiaalminister olnud, te olete neid ilusaid keerulisi konstruktsioone, mis on tegelikult, ütleme, meediku jaoks ainult lups-lups, väga lihtne, on ju. Kui ma nüüd oma mingi seisukoha ütleksin, aga seda esitades komisjo... Read more

Tarmo Kruusimäe: Tänan! Nüüd läks, mis asja me siis arutame. Me arutame seda asja, et meil oleks õiguslik alus inimesed, kes tulevad Häirekeskusele vabatahtlikult andma enda panust, sellepärast et Häirekeskus võib-olla on üle koormatud, need inimesed vajavad ka puhkust, siis tulevad inimesed, kellel on juba tegeliku... Read more

Tarmo Kruusimäe: Tänan! Hea küsimus. Ütlen täpselt nii, nagu on ka igal pool see, ehk siis see kriisitelefon, see hädaabitelefon, mis see on, selle puhul saab ainult esitada neid küsimusi, kas inimene on siis haiglasse viidud või ei ole viidud, ja see on nüüd täpselt sellest, kuidas see informatsioon sealt tuleb, ek... Read more

Tarmo Kruusimäe: Tänan! Nii, see peaks meil siin olema dokumentides kohe. Siin on kriisiinfo üle käis meil arutelu ... Kuigi mulle millegipärast mäletamise järgi, et me kriisiolukorda sellist ei defineerinud, me defineerisime siin pigem ikkagi arutelu käis, et mis asi on kriisiinfo ja kriisiinfo teenus ja need asjad... Read more

Tarmo Kruusimäe: Ma arvan, et ma mäletasin õigesti. Read more

Tarmo Kruusimäe: Tänan! Hea küsimus! Ja ma alustaksin tagantpoolt, et mina usun seda, kui te ütlete, et teil ei ole õigust minna inimese sinna digilukku, kui ta ei ole teie vastuvõtule tulnud. Aga ma ei saa sellest aru, miks te arvate, et vabatahtlikule on see võimaldatud minna tema digilukku, kui meile kinnitati, m... Read more

Tarmo Kruusimäe: No ma saan siin vaadata ainult seda, mis meil oli see küsimuste-vastuste voor, eks ju, mis mul on siin protokollis olemas. (Otsib paberitest.) Mina jään küll praegu sellele vastusele, sest ma ütlen, et need on niisugused head ja niisugused täpsed küsimused. Ma muidugi küsin kohe vastu ka, et miks se... Read more

Tarmo Kruusimäe: Tänan! Väga omapärane on just see, et mulle proovitakse praegusel hetkel panna suhu sõnu, mida ma kordagi ei ole rääkinud. Mina ei ole öelnud mitte kordagi, et vabatahtlikud oleksid ebausaldusväärsed või et nad läheksid. Pigem ma olen just tahtnud öelda seda, et miks me ei usalda neid inimesi, kes o... Read more

Tarmo Kruusimäe: Tänan, hea Urmas! Ma olen sinuga täiesti nõus, et ärme keskendu vabatahtlikutele, vabatahtlikute tegevusele. Ütlen ausalt, jah terviseandmete puhul ma eksisin ja hea töökaaslane Jevgeni just täiendas, et need andmed on siis kaitstud, sa pead sinna digiloosse kuskile ennast sisse logima, siis sa näed... Read more

Tarmo Kruusimäe: Tänan! Hea küsimus. Ja see on nüüd natukene keerukas. Ma ütlen sulle ausalt. Vabandust! Sellepärast et mõnedes asjades ei olnud kogu aeg 5 : 4, vaid oli see, et jäi erapooletuks, jäi erapooletuks, jaa. Mis tähendab, et ta ei leidnud toetust, aga mis tähendab, et ta ei olnud ka sellele vastu. Seal ei... Read more

Tarmo Kruusimäe: Tänan! Ei toeta seda sinu ettepanekut muidugi, et eelnõu katkestada. Aga see on lihtsalt sinu seisukoht ja selle eest olen ma valmis võitlema. Küll aga see, et ma ei näe seda lahendust, et me peaksime nüüd võtma haiglatessse tööle ühe infooperaatori, sellepärast et kui inimene haiglasse tuleb ja ta ... Read more

Tarmo Kruusimäe: Tänan! See küsimus on korduvalt läbi jooksnud ehk siis, noh, ma ütlen, et ta on ka hea küsimus, aga neil on oma protseduurika, mis on. Jaa, küsimused, see ilmselgelt, kuna Riigikogu istungid on avalikud, me ei hakka esitama seda, neid. Ja nii ka meile ei esitatud neid küsimusi, et mis küsimuse järgi... Read more

Tarmo Kruusimäe: Tänan! Seadus hakkab kehtima üldises olukorras, siis kui ta välja kuulutatakse, ja infotelefon käivitatakse siis nüüd täna küll juba ainult Terviseameti otsusele. Sellisena olen mina sellest aru saanud, et ei ole vaja hoida teda lihtsalt töös igapäevaselt, kui selleks ei oleks nagu põhjust, kuna me ... Read more

Tarmo Kruusimäe: Tänan! Hea küsimus. Ma arvan, et need inimesed, kes töötavad sellel telefoniliinil, on saanud ettevalmistuse päriselt ja need inimesed, kes kandideerivad ja kvalifitseeruvad siis vabatahtlikuks ja neile usaldatakse see, siis nad saavad aru, esiteks, kui vana on helistaja ja nad on vastavalt sellele ... Read more

Tarmo Kruusimäe: Tänan! Ma vastan. Ega ausalt öeldes mulle ei ole küll kordagi pähe tulnud see, et nüüd surfata ja vaadata, mis mu töökaaslaste digilugudes on, et saada sellest süsteemist aru. Ja nii palju, kui ma olen siin nendest erinevatest debattidest aru saanud, on selle andmekogumi vastu tundnud huvi väga erin... Read more

Tarmo Kruusimäe: Tänan, see on hea küsimus! Ma ütlen, et ma olen püüdnud vältida nii palju kui võimalik seda trafaretset ettelugemist, sest et ma olen aru saanud, et kõik loevad ja on selle eelnõuga väga tutvunud, samas osad võivad ju esitada neid korduma kippuvaid küsimusi ja nad küsivadki ja kordamine on tarkuse e... Read more

Tarmo Kruusimäe: Tänan! Hea küsimus! Pigem oli see, et ministeeriumi esindajad vastasid, et selle eelnõu eesmärk ei ole isikuandmete töötlemine. Aga me peame ka aru saama sellest, et juhul, kui oleks tulnud ministeerium välja just sellise ettepanekuga, et käesoleva seaduse eesmärk on see, et laiendada lihtsalt inime... Read more

Tarmo Kruusimäe: Tänan! Sellele numbrile vastajad saavad edasi anda ilmselt seda informatsiooni, kuhu haiglasse on viidud. Kui nüüd ei ole mitte kedagi haiglasse viidud, siis ta ei saagi seda informatsiooni ju anda, sellepärast, et ka see hetk, kui seal nad olid selles lumevangis, siis sellel hetkel sellest telefoni... Read more

Tarmo Kruusimäe: Tänan! Ma pean ütlema, et mul on olnud au, hea Urve, olla sinuga erinevates komisjonides ja sul on paremad küsimused, kui on teistel, teistel on lihtsalt head, aga sinul on paremad küsimused, need on põhjalikud, need on lühikesed ja need on asjakohased. Nüüd kirjeldada seda olukorda on äärmiselt pen... Read more

19:55 Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (207 SE) esimene lugemine

Tarmo Kruusimäe: Tänan! Hea aseesimees! Head töökaaslased! Et alustada nii, nagu kunagi alustas Agu Sihvka enda kõiki jutustusi, siis tuleb alustada algusest. 2018. aasta 1. jaanuarist hakkas meil kehitma e-sigareti vedelikele uus aktsiisimäär, mis on 0,2 eurot 1 ml kohta. Juba tol hetkel, kui ta oli menetluses meil... Read more

08.06.2020 / 15:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu arupärimised, vaba mikrofon esmaspäev Read more

16:19 Koolieelse lasteasutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (183 SE) esimene lugemine

Tarmo Kruusimäe: Tänan, hea esimees! Hea ettekandja! Te ütlesite, et on kaks peamist argumenti, ja üks argument on see, et lapsed suunatakse 6-aastaselt kooli, et pere kulusid kärpida. Kui suur see, ütleme, rahaline võit siis pere eelarves on? Ja küsimuse teine pool on see: kas ei ole natukene diskrimineeriv arvata,... Read more

Tarmo Kruusimäe: Tänan, hea aseesimees! Hea ettekandja! Ma küsin lähtuvalt eelmise puldis olnud kõneleja jutust, et riik peaks kompenseerima samas ulatuses, kui eelmisel aastal lasteaedadesse on raha panustatud. Kas see ei või tekitada sellist pidu katku ajal ehk lasteaia kohatasu rallit: kui praegu mõned kohalikud ... Read more

04.06.2020 / 10:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:01 Finantsinspektsiooni 2019. aasta aruanne

Tarmo Kruusimäe: Tänan, hea aseesimees! Hea ettekandja! Minu käest on küsitud mitmeid kordi eraisiku pankroti kohta. Kui mitu korda võib üks eraisik lasta endale välja kuulutada pankroti? Ja millal siis tegelikult on see viimane piir ehk siis millele järgneb see niskalaukaus?  Read more

03.06.2020 / 14:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

14:00 Istungi rakendamine

Tarmo Kruusimäe: Tänan, hea esimees! Tänan, head töökaaslased! Annan Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna, Eestimaa Keskerakonna ja Isamaa fraktsiooni nimel üle alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu. Selle peamine eesmärk seostub tubakavedelikega, nende aktsiisi alt vabastamise... Read more

14:36 Ülevaade kohtukorralduse, õigusemõistmise ja seaduste ühetaolise kohaldamise kohta

Tarmo Kruusimäe: Tänan, hea aseesimees! Hea ettekandja! Minu küsimus on ühe sellise kogukondliku kaasamisvormi kohta nagu omakohus. Ma pean silmas korteriühistute ja asumite sisekorraeeskirju või kodukorda, kus ei arvestata kõikide inimeste eripäradega. Näiteid on palju. Korteriühistu lihtsalt jaotab parkimiskohti j... Read more

17:12 Kõrgemate riigiteenijate ametipalkade seaduse muutmise seaduse eelnõu (166 SE) esimene lugemine

Tarmo Kruusimäe: Tänan, hea aseesimees! Hea ettekandja! Siin on minu jaoks üks küsimus, mis ajani see kestab. Mina olen ajakirjanikele vastanud selliselt, et kuni õiglus jalule saab seatud. See on umbmäärane määratlus, aga me saame aru, et järgmine indekseerimine tuleb aprillis. Aga paljude arvates õiglus ei saa jal... Read more

Tarmo Kruusimäe: Tänan, hea aseesimees! Hea ettekandja! Ma näen, et seadusi me teeme ju tegelikult tuleviku tarvis. Ja hiljem ei tohi olla nii, nagu, kui veidi parafraseerida, ütleb üks laulusalm: "Meil oli ükskord olukord, mis selgitamist nõudis, sest kui on kord, siis olgu kord. Jutt sinnamaale jõudis ..." Ja minu... Read more

01.06.2020 / 15:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu arupärimised, vaba mikrofon esmaspäev Read more

15:22 Riigikontrolli seaduse, erakonnaseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (erakondade rahastamise kontrollorgan) eelnõu (193 SE) esimene lugemine

Tarmo Kruusimäe: Tänan, hea aseesimees! Hea ettekandja! Kas põhiseaduskomisjonis arutati ka seda, et üks probleem, mis tekib, on see, et Riigikontrolli töötajad ei saa ju isiklikke arvamusi ja seisukohti esitada kui komisjoni üldist arvamust? See on olnud probleem. Praegu on Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisj... Read more

Tarmo Kruusimäe: Tänan, hea aseesimees! Hea ettekandja! Ma jäin mõtisklema teie väite üle, et komisjon teeb head tööd. Jah, aga kelle jaoks head tööd? Ma tahan oma aruteluga jõuda sinnamaani, et, ütleme, poliitilise kiusu tekitamine või ühiskonnas mingite hinnangute andmine on tegelikult kellegi jaoks kius ja mõne t... Read more

21.05.2020 / 10:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:04 Päästeseaduse ja relvaseaduse muutmise seaduse (128 UA) uuesti arutamine

Tarmo Kruusimäe: Hea aseesimees! Head vabariigi vardjad! Õiguskomisjon kogunes täpselt samamoodi, et kutsusime kokku hea hunniku spetsialiste ning ühiselt tõdesime seda, et vaja on arutada ning teha muudatusi. Sellega nõustusid tegelikult ka Siseministeeriumi esindajad, vajalikud muudatused viiakse sisse. Ma olen nõ... Read more

Tarmo Kruusimäe: Tänan, hea küsimus! Ettekandja on enda arvamustes vaba, eks ole. Ei ole vaja selliseid piiravaid, dikteerivaid näpunäiteid! Kui mõni asi on lihtsalt ilmekas ja näitlik, siis ta on ka hea ja kasulik – laiem üldsus, inimesed, kes meid internetis jälgivad, saavad asjale kergemini pihta. Ma ei saa kõnel... Read more

Tarmo Kruusimäe: Selge! Ma räägin lihtsalt, et meie demokraatia valvekoerad alati tõlgendavad päris paljusid asju halvemini ja olukord on aeg-ajalt selline, nagu olevat olnud Nõukogude armees. (Naer saalis.) Minu isa keskmine vend kirjutas vanaemale ja ütles, ma olen roodu eeslaulja. Vanaema ütles, kuidas see võimal... Read more

Tarmo Kruusimäe: Aitäh, see on hea küsimus! Ma pean ütlema, et me ei saa võib-olla ühele joonele panna sinu austatud abikaasat ja minu austatud abikaasat, et võrrelda, et kui targad me tulevikus tegelikult oleksime. Aga ma arvan, et me oleme selle kriisi käigus – päris ausalt ütlen – unustanud inimlikkuse. Inimelud ... Read more

Tarmo Kruusimäe: Tänan! Reglement näeb ette, et alati peab kiitma, et oli hea küsimus. Aga siiralt: ongi hea küsimus. Ütlen sellise vastuse. Miks olen siin mina ja mitte Jaanus Karilaid? Põhjus on lihtsalt see, et komisjoni esimees peaks jääma väärikalt enda seisukohale. Ja kuna komisjon leidis konsensuslikult, et s... Read more

Tarmo Kruusimäe: Tänan! Ma nõustun sellega, et see on ka hea küsimus. Täiesti siiralt! Tore, kui sa tegelikult oled nii hooliv ja tunned minu pärast muret. Ka mina tundsin muret mitmete meie töökaaslaste pärast, kes ei saanud koroonatesti teha, sest nad ei kuulunud sihtrühma. Ma isiklikult suhtlesin päris mitmega ja... Read more

Tarmo Kruusimäe: Tänan! Kiidan jälle selle küsimuse eest! Ma tean, et praegu on nende andmete edasiandmine võimalik Häirekeskusel, Terviseametil, PPA-l ja kaitsepolitseil, Päästeametil ka. Mõtlen andmeid, kus mis on eriolukorra ajal juhtunud. Ma ei pea silmas sõna otseses mõttes eriolukorda, vaid üldse mingit kriisi... Read more

Tarmo Kruusimäe: Andestame! Read more

Tarmo Kruusimäe: (Teeb helilindi tagasi kerimise häält.) Read more

Tarmo Kruusimäe: Kiidan järjekordselt küsimuse eest ja avaldan tunnustust! Sinu sõnastus on küll võib-olla, ütleme, natukene ränk. Paranoia – ma ei ole ju spetsialist ja ilmselt siin on meedikuid, kes oskaksid paremini kommenteerida. See on ikkagi juba diagnoos. Aga, ütleme, teatud väärtõlgendust oli küll. Mulle tun... Read more

Tarmo Kruusimäe: Reglement näeb ette, et ma pean kiitma ka seda küsimust. Ja ma olen siin just Aadu Musta käest väga palju õppinud. Ta alati küsib juhataja käest, kas ma võin lubada endale ka isikliku seisukoha väljendamist. Paljud saadikud küsisid minu käest isiklikku seisukohta. Ja see, mis meil on otsustatud, on ... Read more

Tarmo Kruusimäe: Tänan! See oli meeldiv seisukoht. Nagu te tähele panete, siis ma olen ainult positiivselt tunnustanud siin nimeliselt inimesi, kellelt mul on olnud õppida. Ja ma ei toonud välja mitte ühtegi Riigikogu liiget, kes minu arvates on komisjonis või kuskil mujal käitunud vääriti. Seega ma leian, et teie s... Read more

20.05.2020 / 14:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

16:45 Kodakondsuse seaduse § 13 muutmise seaduse eelnõu (147 SE) esimene lugemine

Tarmo Kruusimäe: Tänan, hea aseesimees! Hea ettekandja! Muidugi see on silmakirjalik, mida siin sotsiaaldemokraadid räägivad: kolmeaastastele elektritõukeratas, samas täiskasvanud inimene ei tohi valida, kas ta võib osta endale pirnimaitselist e-sigareti vedelikku või mitte. (Sumin ja naer saalis.) Mõtleme nüüd natu... Read more

19.05.2020 / 10:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:09 Riigikogu otsuse "Eesti Rahvusringhäälingu tegevusvaldkonna tunnustatud asjatundjatest Eesti Rahvusringhäälingu nõukogu liikmete nimetamine" eelnõu (189 OE) esimene lugemine

Tarmo Kruusimäe: Hea aseesimees! Hea ettekandja! Mind ajendasid küsima just kaks viimast küsimust. Võib-olla teevad need isegi murelikuks, aga mitte väga. Endine kultuuriminister kiitis koostööd, küll aga jäi arusaamatuks ütlus, et nüüd on see asi siis käes. Kus kohas ta siis nagu enne oli? Aga seda peab muidugi küs... Read more

18.05.2020 / 15:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu arupärimised, vaba mikrofon esmaspäev Read more

16:50 Riigikogu otsuse "Riigireformi elluviimisest" eelnõu (181 OE) esimene lugemine

Tarmo Kruusimäe: Tänan, hea aseesimees! Hea ettekandja! Mina olen arvamusel, et riigimajadega ei oleks praegu vaja väga kiirustada. Meil oli kaks kuud karantiini ja ma arvan, et päris suured muutused on toimunud inimeste vajadustes, asjade korraldamises ja kõiges selles. Kui me nüüd vaatame jaanuaris kirjutatud eeln... Read more

12.05.2020 / 10:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:13 Riigikogu otsuse "Riigikogu otsuse "Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamine" muutmine" eelnõu (160 OE) esimene lugemine 

Tarmo Kruusimäe: Tänan, hea aseesimees! Hea ettekandja! Kas komisjonis arutati ka teie kui ettekandja kandidatuuri? Ega see äkki ei jäta kultuurirahvale sellist kentsakat muljet, et te olete küll omavahel koos mõnes seriaalis mänginud, aga nüüd arvad Indrek Saare lihtsalt välja? Ega selles ei ole mingit kättemaksu h... Read more

10:20 Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse muutmise seaduse eelnõu (176 SE) teine lugemine 

Tarmo Kruusimäe: Tänan, hea aseesimees! Hea ettekandja! Kas ma saan õigesti aru, et täna oleks tegelikult õige aeg see lugemine katkestada, et esitada uusi küsimusi või teha muudatusettepanekuid, sest eile, kui oli tund aega protseduurilisi küsimusi, siis need puudutasid peamiselt seda, kuidas tuleb endast märku and... Read more

Tarmo Kruusimäe: Tänan, hea aseesimees! Hea ettekandja! Ma ei saa ikkagi sellest juhtumipõhisest lähenemisest aru. Eesti rahva vanasõna ütleb, et rege rauta ikka suvel, vankrit talvel. Nüüd, kui meil on olukord, kus me võib-olla peaksime olema kaugistungil, hakkame me selle lõpus menetlema, kuidas me võiksime istung... Read more

Tarmo Kruusimäe: Hea aseesimees! Head vabariigi vardjad! Minu arvates võiksime lahendada ka hoopis teisi probleeme. Ma olen tähele pannud, et me seame aeg-ajalt endale mingid ülesanded, mis meid tegelikult mingil määral kammitsevad. Me oleme just nagu puujalaga sukeldujad – tahaksime sügavustesse minna, aga ei saa, ... Read more

11.05.2020 / 15:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu arupärimised, vaba mikrofon esmaspäev Read more

16:33 Meditsiiniseadme seaduse, hädaolukorra seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (165 SE) teine lugemine

Tarmo Kruusimäe: Hea esimees! Hea ettekandja! Mina olen küll äärmiselt skeptiline, kas Terviseamet saab sellega hakkama, vaadates tema senist tegevust ja kohati ka tegevusetust. Aga ma tean seda, et minister on hinnanud neid hinde "5–" vääriliseks. Ma küsin teilt, kes te olete komisjonis saanud nende inimestega lähe... Read more

Tarmo Kruusimäe: Hea aseesimees! Hea ettekandja! Mul on kaks küsimust. Esimene on selline: milles seisneb teie hinnangul Terviseameti ebaõnnestumine selles kriisis – kas see on informatsiooni ja uuringute valesti tõlgendamine või on see nõrk PR- või mainekujunduslik töö? Ja teine küsimus: kes hakkab otsustama näitek... Read more

Tarmo Kruusimäe: Hea aseesimees! Head vabariigi vardjad! Me kõik oleme andnud siin vande kaitsta Eesti inimesi. Seekord ei ole minu jaoks küsimus selline, mis jookseks opositsiooni ja koalitsiooni vahelist joont pidi, vaid pigem selline, mille üle me keegi enam ei vaidle – Terviseamet ei saanud talle antud ülesandeg... Read more

06.05.2020 / 14:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

16:08 Meditsiiniseadme seaduse, hädaolukorra seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (165 SE) esimene lugemine

Tarmo Kruusimäe: Tänan, hea juhataja! Hea ettekandja! Ma vaatan, et Terviseamet saab otsustada nn nende sanktsioonide üle ja ka selle üle, kui mõjusad need on, aga ühtlasi kehtivad meil ju veel praegu karistusseadustiku §-d 192 ja 193. Kes konkreetselt hakkab tegema neid otsuseid, kas lähtutakse sellest sunnirahast,... Read more

Tarmo Kruusimäe: Tänan, hea juhataja! Hea ettekandja! Kas ma olen õigel teel, arvates, et kui nüüd meil näiteks teine laine tuleb ja on jätkuvalt oluline vältida otsekontakte, siis on e-sigaretipoodidel võimalik otse pöörduda ikkagi Terviseameti poole, sest Terviseamet lähtub sellest, et esmane on ikkagi otsekontakt... Read more

05.05.2020 / 10:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:20 Tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (151 SE) esimene lugemine

Tarmo Kruusimäe: Tänan! Selleks, et mitte väga pikalt nüüd õigustada õigluse nägu ja omistada siin mõnele erakonnale õigluse näoilme võõrandamatut õigust, teeb Isamaa Erakond ettepaneku lihtsalt lõpetada. Read more

04.05.2020 / 15:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu arupärimised, vaba mikrofon esmaspäev Read more

15:08 Tubakaseaduse ning alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (9 SE) kolmas lugemine

Tarmo Kruusimäe: Tänan, hea esimees! Head vabariigi vardjad! Nagu te näete, SE 9 menetlemise pikk protsess on jõudnud faasi, kus Isamaa erakond saab rõõmu tunda. Eelmises koosseisus ei olnud meil võimalik anda rohelist tuld kuumutatud tubakatoodetele, küll aga oleme kehtestanud äärmiselt palju ebaproportsionaalseid ... Read more

Tarmo Kruusimäe: Tänan! Lähtuks nendest sõnadest, et pojad on targemad kui isad. Eelkõneleja on meie jaoks olnud tuntud kui ahelsuitsetaja, kes ei ole julgenud minna alternatiivsele tubakatootele üle. Seega tuleb meil oodata, seda seadust ehk enne ei muudeta, kui poeg ei asu Riigikokku. Aga ma arvan siiski, et Riig... Read more

22.04.2020 / 14:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

14:19 Tubakaseaduse ning alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (9 SE) teise lugemise jätkamine

Tarmo Kruusimäe: Tänan, hea aseesimees! Hea ettekandja! Olen viibinud ka ise mõnel sotsiaalkomisjoni koosolekul ja jutu all oli see moment, et kas on vaja ka Euroopat teavitada. Eelmisel nädalal Sotsiaalministeerium võttis teavitamise ikkagi kätte. Kuidas me sellest olukorrast edasi läheme ja kuidas me eelnõu edasi ... Read more

Tarmo Kruusimäe: Tänan, hea aseesimees! Hea ettekandja! Mil moel me peaksime käsitlema praegu sigaretiletis mittenähtavaid nikotiinipadjakesi, kas nad on tubakatooted või nad ei ole tubakatooted? Juhul kui nikotiinipadjakesed osutuvad ikkagi tubakalaadseks tooteks või nii, siis ma vaatan, et teil on siin § 49 "Tubak... Read more

Tarmo Kruusimäe: Hea aseesimees! Head töökaaslased! Anna Haava ütles nii: "Menetlemine peab kestma surmani." Või oli see kuidagi teistmoodi? Aga just täpselt nii te tegelikult ka kuulsite, kuidas olemuslikult ju seadusandja otsustas, hoolimata sellest, et talle sooviti puust ja punaseks ette teha: ei, me teeme teisi... Read more

21.04.2020 / 10:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

12:35 Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse muutmise seaduse eelnõu (176 SE) esimene lugemine

Tarmo Kruusimäe: Tänan, hea aseesimees! Hea ettekandja! Küsimus jälle sarjast "Maskis mõtleja". Kujutame ette, et mõni Riigikogu liige on mõnes teises riigis esindanud meie parlamenti. Mingitel asjaoludel ei ole tal ID-kaarti läheduses või on lihtsalt selles väikeriigis toimunud riigipööre ja telegraaf ja post vallu... Read more

15.04.2020 / 14:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

14:03 Abipolitseiniku seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (COVID-19 haigust põhjustava viiruse SARS-Cov-2 levikuga seotud meetmed) eelnõu (170 SE) teine lugemine

Tarmo Kruusimäe: Hea aseesimees! Head töökaaslased! Ma alustaks ühe lihtsamat sorti õiendamisega. Hea kolleeg Toomas Kivimägi, kes sa oled meil ju ka õiguskomisjoni liige! Siit puldist väitsid sa valet. Kultuurikomisjoni ettepanekuid ei hääletatud maha. Kultuurikomisjoni ettepanek ei saanud piisavalt toetushääli, hä... Read more

18:14 Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (Haridus- ja Noorteameti moodustamine, Keeleinspektsiooni nimetamine Keeleametiks) eelnõu (163 SE) esimene lugemine

Tarmo Kruusimäe: Tänan, hea aseesimees! Hea ettekandja! Mina olen ka mobiilse noorsootöö pooldaja, aga üha rohkem mulle tundub, et see peakski olema sõna otseses mõttes mobiiltelefoni-noorsootöö, sest noored on aina rohkem mobiiltelefonis. Sa võid kohale minna, kuid sa ei kõneta neid. Ma küsin, kas noorteameti IT-võ... Read more

Tarmo Kruusimäe: Tänan! Hea ettekandja! Ka Euroopa Liidu asjade komisjonis sai kord see küsimus esitatud, aga ma loodan, et võib-olla see noorteamet suudab mõisted selgemalt sõnastada. Kui tegu on vanusega 7–18, siis me kasutame sõna "laps", kui aga jutt on vanusest 7–26, siis on nad "noored". Mõnest seadusest tulen... Read more

14.04.2020 / 10:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

11:02 Päästeseaduse ja relvaseaduse muutmise seaduse eelnõu (128 SE) teine lugemine

Tarmo Kruusimäe: Hea aseesimees! Head töökaaslased! Ja head valijad, vabatahtlikud, kõik need, kes te seda debatti jälginud olete! Esimene küsimus, mis mul on tekkinud, on, kas enamik siin saalis põeb suurusehullustust, mania grandiosa't. Kas neil on mingi kinnisidee, et kõik tahavad muudkui piielda nende terviseand... Read more

18.03.2020 / 12:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

13:54 Saksa-Poola piiril kinni jäänud eestlaste kojutoomine

Tarmo Kruusimäe: Tänan, hea Riigikogu esimees! Hea peaminister! Teie eelmine vastus oli ammendav, aga kui ma võin, siis ma küsin majandusvaldkonna kohta. Vabariigi Valitsus ja kriisikomisjon on kutsunud üles vähendama kõikvõimalikke lähikontakte ja minema üle e-kaubandusele, nii palju kui see on võimalik. Praegu sea... Read more

12.03.2020 / 10:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:04 Peaminister Jüri Ratase poliitiline avaldus seoses kujunenud olukorraga Eestis

Tarmo Kruusimäe: Tänan, hea esimees! Hea peaminister! Kas haridusasutuste sulgemine oleks proportsionaalne ennetav meede?  Read more

27.02.2020 / 10:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:09 Tubakaseaduse ning alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (9 SE) teine lugemine

Tarmo Kruusimäe: Tänan, hea aseesimees! Hea ettekandja! Selle eelnõu peamine eesmärk on ju musta turu vastu võitlemine. Ehk oskate kirjeldada, mil moel see kompromissettepanek lubada e-vedelikes ainult mentooli võitleb musta e-turu vastu? Selle turu osakaal on hinnanguliselt juba üle 90%. Ja ehk oskate natukene saal... Read more

Tarmo Kruusimäe: Tänan, hea aseesimees! Hea ettekandja! Te just ütlesite, et teil on tunne, et suur saal ei soovi neid asju otsustada ja sellest sündiski niinimetatud kompromiss. Alles see oli – 13. veebruaril eelmisel aastal –, kui  suur saal hääletas sisse just needsamad muudatused, mille minister millegipärast k... Read more

Tarmo Kruusimäe: Hea aseesimees! Head töökaaslased! Kui ma varem, eelmistel aastatel olen öelnud, et tegemist on säärase "Sherlock Holmes Tallinnas" mängimisega, siis täna olen täpsema nimetuse leidnud, selleks on "Supilinna detektiivid" või "Röövlirahnu Martin". Ma pean silmas selle direktiivi ülevõtmist ja seda, e... Read more

13.02.2020 / 10:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:05 Riigikogu liikme staatuse seaduse § 19 muutmise seaduse eelnõu (121 SE) esimene lugemine

Tarmo Kruusimäe: Tänan, hea aseesimees! Hea ettekandja! See, et Riigikogu liikmed on rohkem vastutavad, on arusaadav. Aga kas ei toodud ka võrdlust, ütleme, tavapärasest neljakuulisest katseajast – kui ikkagi nelja kuuga katset ei läbita, siis tuleb minna? Või see on ikkagi johtuvalt sellest, et Riigikogu liikmed on... Read more

12.02.2020 / 14:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

14:51 Spordiseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (105 SE) teine lugemine

Tarmo Kruusimäe: Tänan, hea aseesimees! Hea ettekandja! Kas selle eelnõu kohaselt nüüd 1% motoklubid saaksid ka siis stipendiumi maksmisel väikese maksusoodustuse? Read more

Tarmo Kruusimäe: Kas nüüd selle seaduseelnõu kohaselt näiteks 1% motoklubid saaksid ka maksusoodustuse? Read more

11.02.2020 / 10:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:04 Olulise tähtsusega riikliku küsimusena välispoliitika arutelu

Tarmo Kruusimäe: Tänan, hea esimees! Hea ettekandja! Enda kõnes te viitasite, et Eestil on olnud hea võimalus olla eestvedajaks paljude algatuste suhtes. Ja me teame ka seda, et tänane infoühiskond on loonud selle olukorra, kus me oleme kogu aeg infosõjas. Demokraatiat nõutavad hääled Venemaal on palunud sanktsiooni... Read more

10.02.2020 / 15:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu arupärimised, vaba mikrofon esmaspäev Read more

15:08 Toote nõuetele vastavuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (125 SE) esimene lugemine

Tarmo Kruusimäe: Tänan, hea esimees! Hea ettekandja! Kas me räägime ainult toodetest või me räägime ka teenustest, mida saab toodete kaudu inimestele pakkuda? Read more

Tarmo Kruusimäe: Tänan, hea esimees! Hea ettekandja! Mul on selline küsimus, et kui toote abil pakutakse mingit teenust ja see toode teenust osutades lakkab töötamast, siis kas me saame siin rääkida mingil määral kompenseerimisest ka teenuse puhul või te arutate ainult spetsiifiliselt, ütleme, toodet. Tarbijakaitse ... Read more

15:18 19 Arupärimine valitsuse ja kodanikuühiskonna koostöö kohta (nr 19)

Tarmo Kruusimäe: Hea esimees! Head töökaaslased! Kui me juba tsitaatidega siin alustasime, siis mina ütlen ka ühe. Tsitaat on filmist "Arabella, mereröövli tütar", kus on selline lause: "Võib-olla on Kanakuudi-Aadul õigus, äkki ajaks headusega tunduvalt rohkem nodi kokku?" Ei saa salata, et inimesed räägivad, et pär... Read more