Calendar

Select a date rangeOpen Calendar

From:

To:

Close X

View Results:

Find a verbatim record

Search using the left date panel to select a period, and other filters below.

Find a verbatim record

Cancel
Verbatim reports of proceedings: 86Open/Close results
15.10.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:02 Õiguskantsleri ettepanek kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 18 lõike 1 punkti 6 Eesti Vabariigi põhiseadusega kooskõlla viimiseks

Tarmo Kruusimäe: Tänan, hea aseesimees! Hea õiguskantsler! Me räägime, et olukord on praegusel hetkel silmakirjalik ja me soovime seda mingil määral muuta, ning me räägime kogu aeg nende inimeste õigustest. Juhul, kui meie tahe on siiras, siis kas me ei võiks õigusi kitsendada? Ma väidan, et need ametnikud, kes on k... Read more

Tarmo Kruusimäe: Tänan, hea aseesimees! Hea kaasettekandja! Kuigi ma sellest arutelust kuulsin, seda probleemi ei olnud ja see koorus täna just välja õiguskantsleri ettekandes, siis kogenud inimesena oskaksite ehk öelda, kas põhiseaduskomisjoni valmisolek ametniku mõiste laiendamiseks on olemas ja kas Riigikogu liik... Read more

Tarmo Kruusimäe: Hea aseesimees! Head töökaaslased! Me oleme täna kõik siin täis tahet või siis seda, et meil seda tahet justkui ei oleks. Õiguskantsleri poolt viidatud ja ka siis Vilja poolt märgitud väike riive, mis tegelikult pisendab ise seda suurt mõtet. Me marginaliseerisime selle teema, et üks staadioni kori... Read more

09.10.2019 / 14:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

14:05 Kodakondsuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (37 SE) esimene lugemine

Tarmo Kruusimäe: Tänan, hea esimees! Hea ettekandja! Mina võin ennast nimetada selliseks vanaks ERSP hundiks ja minu vaimne isa kodakondsuspoliitikas oli Kaino Oja, kes juba tol ajal ütles, et kodakondsust ei anta ega kingita, vaid toimub siire ühest kodakondsusest teise. Kas teie esitatud eelnõu nüüd tugevdab seda ... Read more

07.10.2019 / 15:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu arupärimised, vaba mikrofon esmaspäev Read more

15:08 Teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse täiendamise seaduse eelnõu (33 SE) esimene lugemine

Tarmo Kruusimäe: Tänan! Hea ettekandja! Praegu ma kuulsin selliseid kriitikanooli, et justkui inimesed oleks lubanud ja sellest on tehtud juba ka järeldusi. See protsess nägi natukene teistmoodi välja, meie nägime Riigikogu liikmetena ka seda teistmoodi. Kas nüüd nad on teinud endale juba selliseid kulutusi, et neil... Read more

24.09.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:03 Riigikogu otsuse "Eesti Panga Nõukogu liikmete nimetamine" eelnõu (38 OE) esimene lugemine

Tarmo Kruusimäe: Protseduuriline küsimus: kas see oli ikka kas-küsimus? Read more

10.09.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:06 Riigikogu otsuse "Ettepanek Vabariigi Valitsusele Eesti alus- ja koolihariduse ühtseks ja eestikeelseks muutmiseks" eelnõu (2 OE) esimene lugemine

Tarmo Kruusimäe: Tänan, hea istungi juhataja! Hea ettekandja! Kas te oskaksite nimetada arvuliselt, kui mitut kooli see reform puudutaks, kui mitut klassikomplekti ja kui paljusid õpilasi?  Read more

13.06.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , I istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:31 Jalgpallivõistluste ja teiste spordiürituste pealtvaatajate vägivalda ning muid korrarikkumisi käsitleva Euroopa konventsiooni denonsseerimise seaduse eelnõu (25 SE) teine lugemine

Tarmo Kruusimäe: Tänan, hea aseesimees! Hea ettekandja! Kas selle uue konventsiooniga tutvumiseks on kuskil ka mingeid kirjalikke allikaid olemas, et saaks ise veenduda, et ta on nüüd näoga publiku poole? Read more

11.06.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , I istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:31 Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (30 SE) teine lugemine

Tarmo Kruusimäe: Hea esimees! Head töökaaslased ja nii noored kui vanad napsisõbrad ja ka need inimesed, kes kannatavad nende napsisõprade kõrval, kes te jälgite meid interneti vahendusel! Statistikaandmete töötlemine endale vajalikus suunas on teadagi numbritega mängimine. Noorteorganisatsioonide kirjade teadvustam... Read more

03.06.2019 / 15:00 XIV Riigikogu , I istungjärk , Täiskogu arupärimised, vaba mikrofon esmaspäev Read more

15:18 Jalgpallivõistluste ja teiste spordiürituste pealtvaatajate vägivalda ning muid korrarikkumisi käsitleva Euroopa konventsiooni denonsseerimise seaduse eelnõu (25 SE) esimene lugemine

Tarmo Kruusimäe: Tänan, hea esimees! Hea ettekandja! Kas konventsiooni täiendamisel kaasatakse ka jalgpallifänne ja oodatakse neilt sisendit? Et meil ei juhtuks nagu alkoholiaktsiisiga: kõik muudkui tõstsid, aga õllesõbra arvamust ei küsinud keegi. Kas jalgpallifännid on oodatud, kaasatud? Read more

Tarmo Kruusimäe: Tänan, hea esimees! Hea komisjonipoolne ettekandja! Ma loen paberilt, et kolm spordialaliitu on eelnõu kooskõlastanud. Kas ma sain õigesti aru, et Eesti Poksiliit, Eesti Sumoliit ja Eesti Veeremängude Liit ei saada enda sportlasi oma oskusi demonstreerima jalgpallivõistlustele? Read more

16:47 Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning tulumaksuseaduse, sotsiaalmaksuseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (7 SE) esimene lugemine

Tarmo Kruusimäe: Tänan, hea esimees! Hea ettekandja! Te olete aastatega proovinud siin end näidata kui finantsguru. Minu küsimus on lihtne. Me käsitleme täna siin alkoholi, ka tubakat ja kütust oleme käsitlenud. Kui suured erinevused on tubakaaktsiiside laekumises ja prognoosides? Kas te oskate öelda, kui suur oli a... Read more

Tarmo Kruusimäe: Tänan, hea esimees! Hea ettekandja! Ma loen pealkirjast, et see on alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning tulumaksuseaduse ja sotsiaalmaksuseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu. Seega ikkagi ka tubakaaktsiis on teema. Te just viitasite, et teie tead... Read more

30.05.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , I istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

11:12 Riigikogu otsuse "Rahvastikukriisi lahendamise probleemkomisjoni moodustamine" eelnõu (4 OE) teine lugemine

Tarmo Kruusimäe: Tänan, hea aseesimees! Head töökaaslased ja inimesed, kes te jälgite meid interneti vahendusel ega saa aru, milles on probleem! Kõigepealt üks väike täpsustus Kalle Pallingule: ka reede on meil tööpäev ja komisjonid käivad koos. Kalle, Euroopa Liidu asjade komisjon töötab reedeti ja ma arvan, et kui... Read more

Tarmo Kruusimäe: Ma tahtsin öelda seda, et minu nime just ei mainitud. See ongi protseduuriline märkus. Meid on eelnevaltki segamini aetud. Toomas Kruusimägi, kes on Tallinna Inglise Kolledži direktor, ja Tarmo Kruusimäe on kaks täiesti erinevat inimest, aga aeg-ajalt öeldakse, et Tarmo Kruusimägi ja Toomas Kruusimä... Read more

29.05.2019 / 14:00 XIV Riigikogu , I istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

15:04 Tubakaseaduse ning alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (9 SE) esimene lugemine

Tarmo Kruusimäe: Tänan, hea aseesimees! Hea ettekandja! Kas te oskate kirjeldada neid Sotsiaalministeeriumi tehtud jõupingutusi? Millest on teil selline kindel teadmine, et Sotsiaalministeerium on valmis tulema välja ka uue tubakaseaduse muudatusega? Read more

Tarmo Kruusimäe: Tänan, hea aseesimees! Hea ettekandja! Kas ma saan õigesti aru, et käesoleva eelnõu kohta ei tohi Riigikogu liikmed teha muudatusettepanekuid ja kui Riigikogu suur saal neid muudatusettepanekuid ka toetaks, siis teie ilmselt katkestaksite lugemise, sest see ei ole eelnõu eesmärk? Read more

Tarmo Kruusimäe: Hea Riigikogu aseesimees, head töökaaslased ja kõik teie, kes te jälgite meid interneti vahendusel! Alati lastakse meil esitada väga vähe küsimusi. Ministri üks viimaseid mõttevälgatusi olid illegaalsed mõnuained, milleks on mõned ained, mis võivad inimestele tekitada mõnu, minu puhul näiteks võib-o... Read more

Tarmo Kruusimäe: Aitüma! Tubakaseadus võrdsustab kõik tubaka- ja nikotiinitooted, mis aga ei ole paljude riikide meelest enam ammu kõige mõistlikum lähenemine. Skandinaavia riigid on meile lähimad ja võiksid olla eeskujuks. Rootsi, Norra ja Island on saavutanud olukorra, kus suitsetamine on tänu tarbijakäitumise muu... Read more

13.02.2019 / 14:00 XIII Riigikogu , IX istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

15:41 Tubakaseaduse ning alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (775 SE) teine lugemine

Tarmo Kruusimäe: Tänan, hea esimees! Hea ettekandja! Kui tähelepanelikult vaadata, siis näeme, et päris suur vahe on ettepanekute esitajate loeteludes. Loetelud ei ole täpselt ühesugused. Jah, arvutisaatan oli teinud §-st 81 paragrahvi 81, aga seletus oli ju juures, mida silmas peeti. Aga minu küsimus on selline. Ku... Read more

Tarmo Kruusimäe: Tänan, hea aseesimees! Hea ettekandja! Kuidas me täna siis peaksime käituma? Kas suur saal on üldse pädev otsustama või me peame tuginema ametnike ja komisjoni hinnangutele või oskab suur saal ka ise otsustada? Read more

Tarmo Kruusimäe: Hea aseesimees! Head töökaaslased! Ma jätkan sealt, kus Madis lõpetas. Eelmisel aastal läks tuleroaks 36 inimest. Me oleme arvutanud, et neid inimesi oli rohkem, aga 36 puhul oli põhjuseks voodis suitsetamine. Kui ühe inimelu hind on miljon eurot, siis oleme 36 miljoni euroga vastu pükse saanud. Sam... Read more

Tarmo Kruusimäe: Tänan, hea rahvaasemik, kes sa mu nime mainisid! Vahel on eesmärk tähtsam. Meil ei oleks võib-olla kommunismiohvrite memoriaali, kui linnavolinik Kruusimäe oleks enda eelnõu tagasi võtnud selle pärast, et Tallinna Linnavolikogu hakkas seda muutma. Ma olin nutikam, ma leidsin, et see on olulisem. Kui... Read more

Tarmo Kruusimäe: Palun hääletada! Read more

Tarmo Kruusimäe: Palun hääletada! Read more

Tarmo Kruusimäe: Aitäh! Palun hääletada! Read more

Tarmo Kruusimäe: Tänan, hea aseesimees! Kas on mingi võimalus meid, kõiki sinu töökaaslasi, kuidagi sellest keerulisest olukorrast ausalt välja tuua, et me ei peaks, häbinägu peas, koju minema, kõrvad lönta-lönta, sest täidesaatev võim pani terve Riigikogu suure saali paika? Kas meil on mingi moodus väljendada oma ... Read more

21:02 Kaubamärgiseaduse, tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (793 SE) teine lugemine

Tarmo Kruusimäe: Hea aseesimees! Head töökaaslased! Nagu te olete juba märganud, majanduskomisjonil oli 31. jaanuar päris töine päev ja otsusedki olid meil kõik sellised töised, hoolimata sellest, et hing oleks soovinud võib-olla tähistada Sex Pistolsi laulja Johnny Rotteni või Hendrik Sal-Salleri sünnipäeva. Aga nü... Read more

12.02.2019 / 10:00 XIII Riigikogu , IX istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:05 Olulise tähtsusega riikliku küsimusena välispoliitika arutelu

Tarmo Kruusimäe: Tänan, hea aseesimees! Hea ettekandja! Millal Eesti Vabariigi valitsus leiab üksmeele ja lõpetab impeeriumimeelsete ja Eesti omariikluse vastaste telekanalite retransleerimise Eesti Vabariigi territooriumil? Read more

30.01.2019 / 14:00 XIII Riigikogu , IX istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

14:10 "Kultuuripoliitika põhialused aastani 2020". 2018. aasta täitmise aruanne

Tarmo Kruusimäe: Tänan, hea aseesimees! Hea ettekandja! Selles plaanis oli kirjas ka autoriõiguse seadus ja tühja kasseti tasu. Millised on edasiminekud selles vallas ja milline on Vabariigi Valitsuse seisukoht? Kui kindlad saavad autorid olla, et see temaatika mingilgi moel lahenduse leiab? Kas on võimalik öelda ka... Read more

Tarmo Kruusimäe: Hea esimees! Head töökaaslased ja hea kultuuriminister! Meil on fraktsioonis asjad kokku lepitud nii, et kui kõik viis erakonda on kõnelenud ja Isamaast keegi kõneleda ei taha, siis avaneb minul võimalus pulti tulla. Alustaksin ühe lihtsa luuletusega, mille on kirjutanud Merle Jääger: "Hariduselt ... Read more

16:40 Riigikogu otsuse "Rahvastikupoliitika põhialused aastani 2035" eelnõu (779 OE) esimene lugemine

Tarmo Kruusimäe: Tänan, hea aseesimees! Hea ettekandja! Ei ole küll minu asi manitseda kogenumat kolleegi, aga kas päriselt ka käsitletakse teie dokumendis mõnuaineid, mitte meelemürke? Ja kas te saate aru, mis vahe on, kui rääkida kas mõnuainetest või meelemürkidest?  Read more

Tarmo Kruusimäe: Tänan, hea aseesimees! Hea ettekandja! Kuidas ikkagi on see teie dokumendis sõnastatud? Kas nii, nagu te ütlesite: mõnuained?  Read more

24.01.2019 / 10:00 XIII Riigikogu , IX istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:15 Autoriõiguse seaduse muutmise seaduse eelnõu (757 SE) esimene lugemine

Tarmo Kruusimäe: Tänan, hea aseesimees! Head töökaaslased siin saalis ja kabinettides ning need, kes jälgivad meid interneeduse vahendusel, nii töökolleegid kui ka Eesti muusika ja Eesti autorite talendi austajad! Kõnealuse seaduseelnõu eesmärk on ajakohastada Eesti autoriõiguse seadusest tulenevat nn tühja kasseti ... Read more

Tarmo Kruusimäe: Tänan! Me soovisime tegelikult selle muudatuse teha siis, kui me menetlesime eelmise aasta sügisel autoriõiguse seaduse muutmise seadust, samuti autorikaitse kohta, kus me andsime voli selleks, et erivajadustega inimestele, näiteks pimedatele asjade ümber tõlkimiseks – või ma ei tea, kuidas seda nim... Read more

Tarmo Kruusimäe: Tänan! See oli väga terav ja täpne tähelepanek. Me oleme üldjuhul väga sulnid kõiki direktiive täitma, kuid üsna selektiivselt. Vahel on meil huvigrupid, kellest üks osa soovib, et me ajakohastaksime ja võtaksime direktiive üle, aga samas on teised, kes ütlevad, et meil on aega veel, meil on aega ve... Read more

Tarmo Kruusimäe: Tänan! Ma pean tunnustama, et Justiitsministeerium on tõsiselt asja käsile võtnud. Ta ei ole jäänud selle analüüsi juurde, mis kunagi tehti ja mida kohus otsustas. See summa, mis sealt pidi tulema, ei olnud hea. Kui me vaatame kas või minu dokustaati, siis leheküljel 11 vist on need summad, mis olek... Read more

Tarmo Kruusimäe: Tänan! Ma küsiksin retooriliselt vastu, kui palju sa tundsid seda ebavõrdsust, kui sa uurimistööd ja materjalid kõrvetasid CD-ROM-i peale, ning tunnetasid, et see on ebaõiglane, sest CD-ROM oli juba tollel hetkel tühja kasseti tasuga koormatud. Me ei tundnud seda. Kui palju me tunneme seda, et mob... Read more

Tarmo Kruusimäe: Jaa, valitsus toetab eelnõu, sellepärast et ta näeb, et on olemas probleem, mis vajab lahendamist. Valitsusel on aga oma nägemus, kuidas seda lahendada. See tähendab seda, et meil on kaks lahendust, millest üks on parim. Siinkohal ongi teil väga hea rääkida enda fraktsiooni inimestega, kes esindavad... Read more

Tarmo Kruusimäe: Valitsus toetab eelnõu, aga Justiitsministeeriumil on oma, valitsusel oma nägemus. Eelnõu iseenesest on autoriõiguse seaduse muutmise seadus. Lihtsalt määrusega, millega määratakse tühja kasseti tasu, on seda võimalik teha kahel moel. Kui valitsus ei toetaks, siis ilmselgelt ei oleks sellega ka edas... Read more

Tarmo Kruusimäe: Tänan! Üheksa esindusorganisatsiooni, kes läksid selle nõudega kohtusse, leidsid omavahel konsensuse. Nad on nüüd leidnud ka meie esitatud eelnõule konsensusliku toetuse, samuti Justiitsministeeriumi versioonile. Seega on olukord äärmiselt kummaline. Autorid on kõik sõjakirved maha matnud ja kokku l... Read more

Tarmo Kruusimäe: Tänan! Autorite esindusorganisatsioonid on nõus ükskõik millise lahendusega, mis lõpetab Eesti autorite ebavõrdse kohtlemise võrreldes Euroopa autoritega, seega on nad teinud kõikvõimalikke kompromisse. Riigikogu kultuurikomisjonil lasub nüüd see otsustamise kohustus, kas me lahendame olemasoleva pr... Read more

Tarmo Kruusimäe: Palun eelnõu toetada! Aitäh! Read more

Tarmo Kruusimäe: Tänan, hea aseesimees! Hea kaasettekandja! Ma küsin, kuidas tuli see kümme tööpäeva muudatusettepanekuteks, mis komisjonis otsustati. Kas me jõuaksime ka lühema ajaga? Me oleme siin mõningate olulisemate teemade puhul andnud muudatusettepanekute esitamiseks aega kaks päeva, vahel neli päeva. Kui pro... Read more

23.01.2019 / 14:00 XIII Riigikogu , IX istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

14:32 Laeva lipuõiguse ja laevaregistrite seaduse muutmise ning tulumaksuseaduse ja nendega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (722 SE) teine lugemine

Tarmo Kruusimäe: Tänan, hea esimees! Hea ettekandja! Ma räägin muudatusettepanekust 18, millega me soovisime konkurentsivõimelisemaks teha ka kaldasektorit. Algul oli suur eesmärk mitte ainult meremeestele tulumaksusoodustus teha, vaid ka, et meie kaldasektor oleks Läänemere ääres konkurentsivõimelisem. Küsin sellis... Read more

Tarmo Kruusimäe: Hea aseesimees! Head töökaaslased! Ka mina toetan seda eelnõu nii või teisiti. Olenemata sellest, mis seal juhtub – ikkagi toetan, sest see on vajalik eelnõu. Ma olen lihtsameelne inimene. Alati, kui räägitakse suurtest eesmärkidest, siis ma kohe usun, et need ongi olulised asjad. Me oleme majandusk... Read more

Tarmo Kruusimäe: Palun seda hääletada! Read more

17:18 Kaubamärgiseaduse, tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (793 SE) esimene lugemine

Tarmo Kruusimäe: Hea aseesimees, head kolleegid siin saalis ja ka kabinettides ning kõik huvi tundvad Eesti Vabariigi kodanikud, kes mind jälgivad interneeduse vahendusel! Majanduskomisjon kogunes 22. jaanuaril kell 14. Ma loen protokolli huvides ette, kes olid koosolekul kohal. Juhatas Sven Sester, protokollija ol... Read more

Tarmo Kruusimäe: Ma tänan! Read more

22.01.2019 / 10:00 XIII Riigikogu , IX istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

11:23 Loomakaitseseaduse ja looduskaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (755 SE) esimene lugemine

Tarmo Kruusimäe: Tänan, hea aseesimees! Hea ettekandja! Te rääkisite korduvalt, et vähenev trend ja vähenev trend. Väga täpselt ma aru ei saanudki, kumb on see vähenev trend, kas karusloomade kasvatamine või karusloomakasvanduste vastu võitlemine. Küll aga on siin ju hoopis teistsugune efekt, et karusloomakasvatajad... Read more

Tarmo Kruusimäe: Tänan, hea aseesimees! Hea ettekandja! Te lõpetasite sellega, mis see oligi, et piiranguid on palju. Meie poliitikutena teemegi neid piiranguid, selleks et loomadel oleksid loomaväärsed tingimused. Loomadelt inimväärseid tingimusi nõuda oleks tegelikult väga vägivaldne. Ettevõtjad toovad maksutulu j... Read more

17.01.2019 / 10:00 XIII Riigikogu , IX istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

11:03 Keeleseaduse muutmise seaduse eelnõu (756 SE) esimene lugemine

Tarmo Kruusimäe: Hea asespiiker, hea juhatuse aseesimees ja kõik teised mu kallid töökaaslased ning inimesed, kes te jälgite meid interneeduse vahendusel! Ma olen siin teist korda sama eelnõuga. Eelmine kord, kui me siin seda menetlesime, me saavutasime suure murrangu: me tuvastasime probleemi, me teadvustasime, et ... Read more

Tarmo Kruusimäe: Tänan! Maximal kui juriidilisel isikul on võimalik töö sisekorraeeskirjaga kehtestada oma sanktsioonid, millele kirjutab ju töövõtja, seesama kassapidaja, alla töölepinguga seoses. Kui me sinuga koos kujutame ette, et Maximal on töö sisekorraeeskirjas kirjas, et töötaja peab valdama eesti keelt heal... Read more

Tarmo Kruusimäe: Tänan selle küsimuse eest! Palun kohe vabandust, et tol hetkel, kui ma rahvakeeli öeldes heegeldasin ja küsisin allkirju nii seletuskirjale kui ka eelnõule, oli ka teine eelnõu menetluses ja ma jõudsin küsida ainult üksikute käest. Paljudel, kes tahtsid toetada seda mõtet ja ka autorikaitse seaduse ... Read more

Tarmo Kruusimäe: Tänan selle küsimuse eest! See oli väga terav küsimus. Kui sa tahad lihtsat vastust, siis ütlen, et see raha on läinud voldikutele, meetmete menetlemisele, seminaride ja konverentside korraldamisele, ilusatele SWOT-analüüsidele ja loomulikult ka kursuste korraldamisele. Kursuste korraldamisega aga o... Read more

Tarmo Kruusimäe: Tänan! Mis ajast kehtib meil see vana määr, 640 eurot? Eks seda muudeti siis, kui me liitusime euroga, eelnevalt oli see Eesti kroonides. Seega, alates sellest ajast, mil Eesti euroga liitus. Ega mul seda eurot nii palju taskus ei olegi, et ma mäletaks, millal see selline võidupäev oli, kui Eesti kr... Read more

Tarmo Kruusimäe: Tänan! Ma vastan: päriselt ei too see kaasa kulusid, sest seadused on täitmiseks. Te räägite praegu seaduse mittetäitmisest. Seaduse mittetäitmine ei ole normaalsus. Kui seadust ei täideta, sel juhul kirjutatakse ette sunniraha ja antakse aeg, mille jooksul on ettevõtjal võimalik tulemusi parandada.... Read more

Tarmo Kruusimäe: Tänan sind! Kui see inimene, kes väidetavalt astub eesti keele kaitseks välja, käitub selliselt ja sa nimetad teda intelligentseks, siis ta võib olla näiliselt intelligentne. Meie arusaama järgi ei ole ta intelligentne, ta on pahatahtlik nii eesti keele kui ka teenindava personali suhtes. Sellised j... Read more

Tarmo Kruusimäe: Tänan! Ettevõtted on eri suurusega. Seega, keskmiselt võttes, kui võetakse tööle inimene, on eelnevalt toimunud vestlusvoor ja tööandja peaks ise aduma enda vastutust, otsustades, millisele töölõigule ta selle inimese suunab. Suures ettevõttes, on see siis hotell või kauplus, on inimesed, kes kuuluv... Read more

Tarmo Kruusimäe: Tänan sind selle küsimuse eest! Üks markantne näide on see, et Viljandis sa Hiina toitu ei saagi tellida muus keeles kui inglise keeles. Paljudes restoranides on teenindav personal väljakujunenud kombe kohaselt üliõpilased. See on aga jälle, ütleme, peakoka või siis toitlustusmanager'i enda otsus, k... Read more

Tarmo Kruusimäe: Palun eelnõu toetada! Aitäh! Read more

Tarmo Kruusimäe: Tänan! Ma tahan öelda eelnõu algatajate nimel, et siin saalis kõlasid hästi ilusad ja toetavad sõnad. Selle eest ma tunnustan neid inimesi. Eriti ma tahan viidata sellele mõttele, et ärge käige meie sõnade järgi, vaid meie tegude järgi. Kui Reformierakonna fraktsioon arutas ja jõudis järeldusele, et... Read more

16.01.2019 / 14:00 XIII Riigikogu , IX istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

16:06 Tubakaseaduse ning alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (775 SE) esimene lugemine

Tarmo Kruusimäe: Tänan, hea aseesimees! Hea ettekandja! Kas me võiksime üldisemast tubakapoliitikast rääkida eilse "Aktuaalse kaamera" uudise valguses: 50 tulesurmast 36 oli põhjustatud suitsetamisest? Kas ei oleks aeg Eestis rohkem müüma hakata ohutumaid muid tubakatooteid, mille tagajärjel ei teki põlenguid? Kui a... Read more

Tarmo Kruusimäe: Tänan, hea aseesimees! Hea ettekandja! Me võitleme siin salaturuga, teades seda, et 1/3 sigaretisuitsetajatest on üle läinud muudele tubakatoodetele. Nüüd tekib olukord, kus 1. juulist kaovad muudel tubakatoodetel maitsed ja aktsiis on röögatu. Kas te oskate ette kujutada, milliseks muutub ka muude ... Read more

Tarmo Kruusimäe: Hea aseesimees! Head töökaaslased! Seekord ma kasutan interneeduse vahendust ja pöördun kõikide valijate poole. Oih, kus ma tahaks rääkida! Ma võtan kohe kolm minutit juurde. Read more

Tarmo Kruusimäe: Kui oleks veel võimalik, siis võtaks veel kümme minutit juurde, aga jääme pealegi selle juurde. Seekord ma tahan eelkõige kõnetada kõiki teid, kes te suitsetate või tarbite muid tubakatooteid ja keda senine valitsuspoliitika on juba aastakümneid kohelnud kui teist Eestit. Kõigepealt oled suitsetaja... Read more

15.01.2019 / 10:00 XIII Riigikogu , IX istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:52 Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (574 SE) teine lugemine

Tarmo Kruusimäe: Tänan, hea aseesimees! Hea ettekandja! Tarmo Kruusimäe, Kristiine linnaosakogu liige. Tallinna linnas on ka linnaosakogud, mis ei ole küll selle eelnõu sisu. Aga kas see laieneks automaatselt ka linnaosakogudele? See ongi minu küsimus, sest nende roll on peaaegu et olematu. Nad on nõuandev organ, ju... Read more

Tarmo Kruusimäe: Jah, kui mõnel saadikul on võib-olla hea ja paremaga meel leplikuks tehtud, siis fortuunat ei ole võimalik petta. Read more

20.12.2018 / 10:00 XIII Riigikogu , VIII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:08 Jõuluvana

Tarmo Kruusimäe: Tervis! Read more

Tarmo Kruusimäe: Ma ütlesin: tervis! Tervis! Read more

Tarmo Kruusimäe: Kui sa just väga tahad. Ma vaatasin, et kõik jäid siin eelmisesse aastatuhandesse. Mul on selline hõllandusega lugu. Loo mugavdajal oli eile just sünnipäev. Ma tervitan sind, Mango Arbuzov! Meil hullumaja väravas, kui armas oli see,tabletikaifis käpuli me hullud jooksime. Kus lolli mina mängisin, ar... Read more

Tarmo Kruusimäe: See ei olnud sügavamõtteline. Read more

Tarmo Kruusimäe: Näiteks mina. Read more

Tarmo Kruusimäe: Tõnistega koos käisime trennis. Read more

Tarmo Kruusimäe: Ja Tiit Riisalo oli ka. Aga näed, siin ma nüüd siis olen. Read more

Tarmo Kruusimäe: Ei, trenni, lähed trenni või vangi. Read more

Tarmo Kruusimäe: Sa vihjad mu noorusele jälle. Read more

Tarmo Kruusimäe: Mõista-mõista, mitme jalaga ma maa peal olen! (Hüppab korraks üles.) Näed, ei ole ju vaja ühte sammast. Read more

Tarmo Kruusimäe: Ja lisaks on siin veel kott kahe sangaga. Kahe sangaga kott, ilma kolmanda sangata. Read more

18.12.2018 / 10:00 XIII Riigikogu , VIII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

11:35 Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse ning põhiseaduslikkuse järelevalve kohtumenetluse seaduse muutmise seaduse eelnõu (762 SE) esimene lugemine

Tarmo Kruusimäe: Tänan, hea aseesimees! Hea ettekandja! Me oleme siin hea hulk aega kulutanud saadikute peale, kes omast vabast tahtest on läinud akna äärde istuma ja on teadlikult loobunud ka paljudest õigustest või võimalustest. Aga minu küsimus on nende saadikute kohta, kes kuuluvad fraktsiooni. Päris palju infot... Read more

Tarmo Kruusimäe: Jah, kui saalist kõlab mõni selline eluterve mõte. Read more

Tarmo Kruusimäe: Tänan, hea aseesimees! Hea ettekandja! Kasutan võimalust ja küsin: kas ettepanekute seas oli ka selline, et üle maailma tuntud küberturvalisuse juhtivriigina võiks meil tiigrihüpe teostuda ka siin istungite saalis? Read more

13.12.2018 / 10:00 XIII Riigikogu , VIII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:08 Kodakondsuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (709 SE) esimene lugemine

Tarmo Kruusimäe: Tänan, hea aseesimees! Hea ettekandja! Eile oli siin suur arutelu "laitmatu maine" üle, sellest mõistest ei saadud hästi aru. Täna ma kuulen seda, kuidas Reformierakond on ajanud konservatiivset kodakondsuspoliitikat ja seitsmel korral toonud lauale mitmikkodakondsuse eelnõu, mis Isamaa vastuseisu t... Read more

Tarmo Kruusimäe: Tänan! Hea ettekandja! Ma siiralt tänan teid selle üle-eelmise vastuse eest, kus te tunnistasite, et opositsioonis olemine on teile positiivselt mõjunud, et arrogantsus, mis oli iseloomulik võimuparteile, on nüüd vähenenud ja teie nägemisväli laienenud. See on hea! See on tõesti hea, sest Eestis on... Read more

12.12.2018 / 14:00 XIII Riigikogu , VIII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

18:42 Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Euroopa Liidu väljaõppemissioonil ja ÜRO rahutagamismissioonil Malis" eelnõu (746 OE) teine lugemine

Tarmo Kruusimäe: Tänan, hea aseesimees! Hea ettekandja! Väga paljudel missioonidel on võitlejate meeleolu käinud üleval hoidmas meie popartistid. Kas ka selle missiooni raames oleks võimalik siinsetel meelelahutusartistidel käia nende motivatsiooni hoidmas, viia neile musta leiba ja Tallinna kilu? Ja kas see võimalu... Read more

19:06 Krediidiasutuste seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (750 SE) teine lugemine

Tarmo Kruusimäe: Hea esimees! Head töökaaslased, sh ka teie, kes te olete oma kabinettides ja loomulikult mind kuulate, ja inimesed, kes te läbi interneeduse meid jälgite ja küsite, et johhaidii, kas tõesti olen mina see mees, kes hakkab siin moraalist rääkima! Selleks, et rääkida kõik nii, nagu alguses oli, alustan... Read more

20:32 Välisteenistuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (718 SE) esimene lugemine

Tarmo Kruusimäe: Tänan, hea esimees! Hea ettekandja! Kas Aasia suunal on ka Välisministeeriumist tulemas mingeid muudatusi? Kui meil on pisemates riikides juba päris tugev esindatus olemas, siis Aasia osakonnas on minu teada kolm inimest, riigiti, kui me vaatame sinna nende riikide arengu poole. Ja küsimuse teine po... Read more

04.12.2018 / 10:00 XIII Riigikogu , VIII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:36 Riigikogu otsuse "Ettepanek Vabariigi Valitsusele Eesti alus- ja koolihariduse ühtseks ja eestikeelseks muutmiseks" eelnõu (682 OE) esimene lugemine

Tarmo Kruusimäe: Tänan, hea aseesimees! Hea ettekandja! Enda kõnes te viitasite mitu korda tegudele ja sõnadele, sõnade järgi käimisele. Minu küsimus: 25. oktoobril me arutasime siin keeleseaduse muutmist, kas Reformierakonna arvates ei olnud see muudatus eesti keele kaitse seisukohalt oluline? Sest mida muud järeld... Read more

Tarmo Kruusimäe: Tänan, hea aseesimees! Hea kaasettekandja! Me küll kuulasime põhjalikku põhiettekannet, aga küsimuste esitamise raam oli vähe kitsas. Mulle jäi kogu see plaan siiski arusaamatuks. Ma küsin teie käest: kas komisjonis ettekandja tutvustas ka nende tegelikku elluviimise plaani? Mis ikkagi saab päriselt... Read more

03.12.2018 / 17:00 XIII Riigikogu , VIII istungjärk , Riigikogu täiendav istung Read more

17:03 Riigikogu avalduse "Ukraina suveräänsuse ja territoriaalse terviklikkuse toetuseks seoses Kertši väinas toimunud agressiooniga" eelnõu (766 AE) esimene lugemine

Tarmo Kruusimäe: Tänan, hea esimees! Hea ettekandja, hea Marko! Sinul, minul ja ka Kerdil ei ole Ukraina toetamisega mitte mingeid probleeme, me saame seda alati ja kohe teha. Aga ma vaatan seda küsimuste hulka, mis praegu siin oli. Inimesed veits võib-olla veel ebalesid või otsisid ennast. Oskad sa öelda, kui palju... Read more