Calendar

Select a date rangeOpen Calendar

From:

To:

Close X

View Results:

Find a verbatim record

Search using the left date panel to select a period, and other filters below.

Find a verbatim record

Cancel
Verbatim reports of proceedings: 176Open/Close results
19.05.2020 / 10:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:09 Riigikogu otsuse "Eesti Rahvusringhäälingu tegevusvaldkonna tunnustatud asjatundjatest Eesti Rahvusringhäälingu nõukogu liikmete nimetamine" eelnõu (189 OE) esimene lugemine

Taavi Rõivas: Aitäh! Hea ettekandja! Seda on sümpaatne kuulata, et olid ka väga head kandidaadid, kellele te isiklikult pöialt hoidsite, aga kui me vaatame seda hääletuse protokolli, siis teie hääl oli just nimelt nende kandidaatide taga, kelle te siia lauale tõite, nii et sellest isiklikust sümpaatiast antud juh... Read more

13.05.2020 / 14:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

16:15 Pühade ja tähtpäevade seaduse ning Eesti lipu seaduse muutmise seaduse eelnõu (172 SE I)

Taavi Rõivas: Aitäh! Nii nagu te ise juba ütlesite, siis sarnase sisuga ja kohati isegi sõna-sõnalt sama eelnõu esitasid opositsioonisaadikud juba jaanuaris. Aga millest ma aru ei saanud, on see, et te ütlesite, et COVID-kriisi tõttu oli see vahepeal justkui ootel. Ma vaatan, millal see eelnõu teie poolt on esit... Read more

Taavi Rõivas: Aitäh! No sellest, kas jaanuarist kuni aprillini ja ka tänasel päeval läbi selle kriisi on mõistlik eraldi eelnõu koostada ja arutada ja kooskõlastada ja menetleda, jääme me ilmselt eri meelele. Aga ma võtsin need eelnõud ette ja – okei, ma olen oma fraktsioonikaaslaste eelnõu suhtes võib-olla erapo... Read more

13.05.2020 / 12:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

12:53 Rail Baltic

Taavi Rõivas: Aitäh! Hea Jüri! Ma olen sulle korduvalt öelnud, et kui Rail Baltic peaks sinu vahikorra ajal kraavi minema, siis ma võtan seda väga isiklikult. Ja sa oled mulle – ja mis veel olulisem, avalikkusele – korduvalt kinnitanud, et Rail Balticu ehitusega on kõik kõige paremas korras. Viimati tegid seda si... Read more

Taavi Rõivas: Aitäh! Tundub, et sa peatasid oma sõnavõtu just sel hetkel, kui sa nägid seda numbrit, kui palju tegelikult sellest paarisajast miljonist on ära kasutatud. Ja küllap põhjusega, sellepärast et ma võin sind aidata: see number on 42 miljonit. See on 2016. aasta RES-is ehk riigi eelarvestrateegias erald... Read more

13:07 ERR-i nõukogu

Taavi Rõivas: Aitäh! See ilmselt ei ole juhus, et juba mitmes kord koalitsioon otsustab sellistele kohtadele, mis võiksid vähemasti näida, aga loomulikult ka olla erapooletute ekspertide kohad, määratakse täpselt üks inimene, kes tunneb hinges sümpaatiat Keskerakonna vastu, üks inimene, kes tunneb EKRE vastu jne.... Read more

11.05.2020 / 15:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu arupärimised, vaba mikrofon esmaspäev Read more

15:00 Istungi rakendamine

Taavi Rõivas: Aitäh! Ma väga loodan, et vähemasti osal valitsusliidu saadikutel on piinlik, et valitsus tegeleb kesk kõige suuremat kriisi pühade ja tähtpäevade seaduse ümbertegemisega, selle asemel et mõnda opositsiooni eelnõu vahelduseks toetada. Aga mu küsimus on väga põhimõtteline. Siin on kolm väga sarnase s... Read more

Taavi Rõivas: Aitäh! No mina olin üks nendest umbes kümnest saadikust, kes oli järjekorras enne Urmas Reitelmanni ja kes soovis sõna, kel oli selleks täiesti legitiimne õigus ja keda te ignoreerisite. Minu käsi oli ka püsti, korduvalt, ja kindlasti te nägite seda. Aga on selge, et selles küsimuses teil adekvaatse... Read more

Taavi Rõivas: Aitäh! Kõigepealt olgu protesti käigus öeldud, et ei antud meile võimalust ei vaheaega küsida ega hääletust protestida. See on jämedalt Riigikogu töö- ja kodukorraga vastuolus. Ja see, et te võtsite oma fraktsioonikaaslase kõikidest teistes ette ja teisi ignoreerisite, pannes selle tema ettepaneku k... Read more

16:33 Meditsiiniseadme seaduse, hädaolukorra seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (165 SE) teine lugemine

Taavi Rõivas: Aitäh! Me oleme jõudnud päris huvitavasse olukorda. Kriisi lahendamisel on eriolukorra juhil aega tegeleda nii isiklikult helikopterist viiruse leviku vaatamisega, et ega jumala pärast üle piiri ei tule, ja on aega aidata ka sebrasid, mis inimlikult või loomalikult on kindlasti väga mõistetav ja ken... Read more

Taavi Rõivas: Aitäh! Te ütlesite, et te ei ole rahul kõige sellega, mida Terviseamet on teinud. Aga minu meelest ei ole ju põhjust olla rahul sellega, et Terviseamet saadeti lahingusse n-ö rahuaja relvastuses ja n-ö rahuaja koosseisus. Nad ei saagi õnnestuda täielikult, kui neile ei anta selleks ressurssi, kui ne... Read more

07.05.2020 / 10:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:01 Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni algatatud olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Elu pärast kriisi – terve ühiskonnana edasi" arutelu

Taavi Rõivas: Aitäh, austatud juhataja! Ja see ülesanne on kahtlemata raske, sest teema on huvitav. Ma pisut vaidleks selle teesiga, et midagi väga ei muutu, sellepärast, et ka need kriisid, mida sa kirjeldasid oma tänases artiklis, tegelikult on muutnud nii lennundust, laevandust kui ka maailma laiemalt. Ja ma o... Read more

04.05.2020 / 15:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu arupärimised, vaba mikrofon esmaspäev Read more

17:30 Välismaalaste seaduse, tulumaksuseaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seaduse (Eestis töötamise reeglite väärkasutuse vähendamine) eelnõu (145 SE) esimene lugemine

Taavi Rõivas: Hea juhataja! Head kolleegid! Põhiseaduskomisjon arutas seda eelnõu juba paar kuud tagasi. Ja meil oli ettepanek võtta see täiskogu päevakorda juba 16. märtsil, aga arusaadavalt, kuna sel ajal kehtis juba eriolukord, siis me leppisime hiljem kokku, et arutame seda eelnõu siis, kui olukord on rahunen... Read more

15.04.2020 / 14:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

16:38 2020. aasta riigi lisaeelarve seaduse eelnõu (171 SE) kolmas lugemine

Taavi Rõivas: Aitäh! Eriolukorda välja kuulutades palus valitsus opositsioonilt ja ühiskonnalt laiemalt koostööd, koosmeelt ja kriitikavaba aega. Ja suuresti ta seda ka sai. Avalikkuses on nii meedia kui opositsioon valitsuse otsuste kritiseerimisel end väga tagasi hoidnud, kuigi mis seal salata, eks põhjust ju o... Read more

Taavi Rõivas: Aitäh! Kuna rohkem küsimusi ei paista olevat, siis ma ei küsi mitte seda, mis aitaks meid praeguse eelarve juures edasi, vaid mis võiks olla tulevastele põlvedele n-ö tarkuseks. 2020. aasta eelarve on teile isiklikult esimene rahanduskomisjoni juhina. Kui seda mullu sügisel arutati, siis käis tõsine... Read more

13.04.2020 / 15:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu arupärimised, vaba mikrofon esmaspäev Read more

15:08 Riigikogu otsuse "Stabiliseerimisreservi vahendite kasutusele võtmine" eelnõu (168 OE) teine lugemine

Taavi Rõivas: Aitäh! Kui vaadata Rahandusministeeriumi prognoose, siis need näitavad, et ainuüksi sel aastal laekub meil maksutulu rohkem kui miljardi jagu vähem. Täpsemalt on see prognoositav summa umbes 1,4 miljardit. See tähendab automaatselt seda, et 2021., 2022. ja 2023. aasta eelarved on võrreldes RES-iga s... Read more

16:10 2020. aasta riigi lisaeelarve seaduse eelnõu (171 SE) teine lugemine

Taavi Rõivas: Aitäh! Kui vaadata neid muudatusettepanekuid, siis on näha, et ettepanek nr 17, mille on esitanud Reformierakonna fraktsioon, ja ka üks varasem muudatusettepanek, mis puudutab igakuist ülevaate andmist Riigikogu komisjonidele, sooviksid muuta kogu selle rahajagamise oluliselt läbipaistvamaks. Ometi ... Read more

Taavi Rõivas: Aitäh! Ausalt öeldes jäi see eelmine vastus minu jaoks segaseks. Ma jätkan samal lainel. Kui võrrelda muudatusettepanekuid, mille opositsioon on esitanud, ja seda muudatusettepanekut, mis tuli komisjonist ja mille heakskiitmisega öeldakse, justkui oleks arvestatud ka opositsiooni ettepanekut muuta a... Read more

08.04.2020 / 12:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

12:29 Avalikud sõnumid

Taavi Rõivas: Jah, no mis kord on välja öeldud, eks seda saab siis hiljem analüüsida. See, mis on öeldud, on ju ka kenasti kaamerate poolt salvestatud, ei ole mõtet seda tagasi ajada. Pigem ma arvan, eks kõik inimesed on ekslikud ja poliitikud sealhulgas, ja on võimalik hiljem oma viga lihtsalt tunnistada. Aga m... Read more

12:38 Valitsuse põllumajanduspoliitika

Taavi Rõivas: Aitäh! No kui te teeks ka nii, nagu te räägite, siis poleks väga vigagi, vähemasti kui otsustada selle küsimuse vastuse järgi. Aga näited päriselust on paraku risti vastupidised. Just teie erakond on üks nendest, kes on püüdnud selles kriisis väga palju teha ka selliseid asju, mis on sihitud teie pr... Read more

13:08 Aktuaalsed arengud

Taavi Rõivas: Aitäh! Ma olen eelmise küsijaga täiesti päri, et igal juhul peaks vältima praegu kiirkorras menetletavate eelnõude puhul kriisiga otseselt mitteseotud asjade sissekirjutamist. Ja kõnealune punkt tegelikult võib kõige halvemal juhul küsimuse alla seada kogu meie seni toimiva e-riigi usaldusväärsuse. ... Read more

13:43 Valmisoleku suurendamine

Taavi Rõivas: Hea peaminister! Täna ilmus Eesti Ekspressis põhjalik lugu, kus analüüsiti seda, kui suured olid enne kriisi kõikvõimalike isikukaitsevahendite varud, ja hinnati nende varude hulka ebapiisavaks. Ja loomulikult sellega saab ainult nõus olla. Muidugi on meil mitmes valdkonnas tegelikult vaja märksa su... Read more

Taavi Rõivas: Aitäh! Hea peaminister! See periood, millest teie räägite, on mõned nädalad peale eriolukorra väljakuulutamist. Minu küsimus puudutas perioodi umbes kuu aega enne eriolukorra väljakuulutamist. Pean silmas seda ajahetke, mil Terviseamet esitles valitsuse liikmetele prognoosi, mis ennustas lisavajadus... Read more

06.04.2020 / 15:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu arupärimised, vaba mikrofon esmaspäev Read more

15:35 Abipolitseiniku seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (COVID-19 haigust põhjustava viiruse SARS-Cov-2 levikuga seotud meetmed) eelnõu (170 SE) esimene lugemine

Taavi Rõivas: Aitäh! Praegu on valitsusel topeltvastutus seda kriisivaba aega või avansina antud usaldust mitte kuritarvitada. Kui te olete palunud, et me võtaksime kiirkorras vastu kriisiga võitlemise meetmed, siis on täiesti kohatu lisada siia n-ö Brežnevi pakikesena ka selliseid seadusi, mis ei ole kriisi lahe... Read more

Taavi Rõivas: Aitäh! Ma loodan, et justiitsministrina te ikka tajute, mis vahe on sellel, kui keegi saab kodaniku X konkreetsele haigusloole ligi, ja sellel, kui keegi saab teada, et meessoost isikute populatsioon vanuses 40–50 omab selliseid ja selliseid haiguseid. Seal on väga suur vahe. Ja minule teadaolevalt ... Read more

17:46 Riigikogu otsuse "Stabiliseerimisreservi vahendite kasutusele võtmine" eelnõu (168 OE) esimene lugemine

Taavi Rõivas: Aitäh! Te ütlesite enne, et likviidsusreservi suurus on väga kõikuv. Ja teil on õigus, lihtsalt viimased kolm-neli aastat on ta kõikunud peamiselt vähenemise suunas ja seda tagajärge me praegu ka näeme. Aga me teame ka seda, et kuna selles eelnõus ei ole sisuliselt üldse neid n-ö meetmete pakette, m... Read more

Taavi Rõivas: Siiani ikkagi kõige suurem majanduslangus ühe aasta jooksul on olnud 14%, mis on minu arvutuste järgi märksa rohkem kui see 8%, mida silmas pidades Rahandusministeerium praegu opereerib. Aga ma möönan, et see 8% võib osutuda väga optimistlikuks. Aga mu küsimus puudutab stabiliseerimisreservi ja riig... Read more

18:38 2020. aasta riigi lisaeelarve seaduse eelnõu (171 SE) esimene lugemine

Taavi Rõivas: Aitäh! Minu küsimus puudutab lisaraha tervishoidu, sest ma olen veendunud, et seal kokku hoitud miljon võib maksta majandusele 10 või isegi 100 miljonit. Ma küsin selle kohta, et paljusid sümptomitega inimesi endiselt ei testita ja nad ei tea, kui nad paranenud on, kas nad paranesid gripist või koro... Read more

Taavi Rõivas: Aitäh! Ma jätkan küsimustega tervise valdkonna rahastamise kohta. Kui need piirangud kehtestati, siis oli nendel kaks peamist põhjendust. Üks on loomulikult vähendada nakkuse edasikandumist ja teine on loomulikult soov parandada tervishoiusüsteemi võimekust tulla toime oluliselt rohkemate haigetega,... Read more

25.03.2020 / 14:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

14:06 Riigikogu juhatuse valimised

Taavi Rõivas: Hea juhataja! Head Riigikogu liikmed! Reformierakonna fraktsiooni nimel esitan Riigikogu aseesimehe kandidaadiks Siim Kallase. Sellega võikski piirduda, sest Siim Kallase sobilikkus sellesse ametisse on sõnadetagi selge. Aga ma soovin öelda vaid niipalju, et ka Riigikogu töö korraldamise mõttes seis... Read more

25.03.2020 / 12:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

12:17 Mida saame teha, et laiendada COVID-19 testimist?

Taavi Rõivas: Aitäh! Pean võib-olla ühe väikse täpsustuse tegema. Ma ei kasutanud sõna "masstestimine". Küsimus on pigem selles, et saaks testida kõiki neid inimesi, kellel on sümptomid ja kelle puhul perearstil on kahtlus, et tal võib esineda see viirus. Seda on tõepoolest mitmed väga lugupeetud viroloogid ja ak... Read more

Taavi Rõivas: Suur aitäh, hea juhataja! Austatud peaminister! Minu küsimus puudutab jah seda, et praeguste juhiste järgi tohib testida vaid üsna väikest osa sümptomitega inimestest. Ma saan suurepäraselt aru, et ravi ei erine gripilaadsete sümptomite puhul sõltuvalt sellest, kas inimese test osutub positiivseks v... Read more

12.03.2020 / 10:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:04 Peaminister Jüri Ratase poliitiline avaldus seoses kujunenud olukorraga Eestis

Taavi Rõivas: Aitäh! Hea peaminister! Valitsuse otsustatavad meetmed peavad olema konkreetsed, täpsed ja õigeaegsed. Ma olen väga nõus selle küllaltki rahustava sõnumiga, aga samas juhin tähelepanu, et ametkonnad peavad olema juba suurimas valmisolekus. Minu meelest on natuke liiga palju tähelepanu läinud täna se... Read more

11.03.2020 / 14:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

14:00 Istungi rakendamine

Taavi Rõivas: Aitäh, austatud juhataja! Sellesama punkti põhiseaduskomisjonis menetlemisel rikuti osade saadikute hinnangul jämedalt protseduurireegleid – neid, mis on kirjas kodu- ja töökorras, aga ka neid, mis on kirjas põhiseaduses, näiteks võimude lahususe printsiipi. Selle kohta esitati Riigikogu juhatusele ... Read more

Taavi Rõivas: Aitäh, hea juhataja! Teil on õigus, et põhiseaduskomisjon langetas selle otsuse juba 20. veebruaril, ja kui sellega oleks asi piirdunud, siis me ei protestikski. Kuid eile ja üleeile avas põhiseaduskomisjon selle arutelu uuesti ning eile, vaatamata opositsiooni protestidele, muutis oma otsust. Ta ei... Read more

Taavi Rõivas: Aitäh! Ma usun, et te tegelikult mõistate, et siin ei ole tegemist kiusuajamisega, vaid tegemist on punktiga, mille puhul käib põhiseaduslik vaidlus ja mille menetlemisel need argumendid, mida põhiseaduskomisjoni liikmed esitavad, omavad tähtsust. Potentsiaalse õigusvaidluse korral on igal sõnal, mi... Read more

14:38 Kogumispensionide seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse (kohustusliku kogumispensioni reform) uuesti arutamine (108 UA)

Taavi Rõivas: Aitäh! Põhiseaduse § 4 ütleb, et Riigikogu, Vabariigi Presidendi, Vabariigi Valitsuse ja kohtute tegevus on korraldatud võimude lahususe ja tasakaalustatuse põhimõttel. Nüüd, asendades põhiseaduskomisjoni päris diskussiooni – mis toimus 20. veebruaril ja kus põhiseaduskomisjoni liikmed ise arvamust ... Read more

Taavi Rõivas: Aitäh! No see, et kolleeg Sikkut ei saanud absoluutselt vastust, on asjaolusid arvestades ilmselt isegi hea, sellepärast et Kaja Kallasele antud vastus läks ikka täielikult lappama. See konstruktsioon pensionifondidest, kes laenavad raha selleks, et seda ettevõtetele edasi laenata, läks küll tõega v... Read more

Taavi Rõivas: Austatud juhataja! Hea Riigikogu! Selle eelnõu teekonnal mõttest seaduseks on eelnõu algatanud valitsus teinud valesti peaaegu kõik, mis valesti teha saab. Seadus, mis lõpetab kohustusliku kogumise pensionipõlveks, seab iga pensionikogumise kiireloomuliste kulude katmise vastu vahetava üksikisiku tu... Read more

11.03.2020 / 12:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

12:31 Koroonaviirusega seotud ettevalmistused

Taavi Rõivas: Hea eesistuja! Olles kuulunud oluliselt rohkematesse koosseisudesse kui teie, võin ma kinnitada, et ei ole lülitatud mikrofoni välja, kui on väga sisuline küsimus ja mõne või mõneteist sekundiga on üle aja mindud. Ja ma juhin tähelepanu, et praegu arutatav on väga oluline teema, mis nõuab sisulist a... Read more

Taavi Rõivas: Viimane protseduuriline küsimus puudutab teie enda sõnavõttude kontsentreerimist. Mida täpselt me siis tegime need esimesed 15 minutit praegusest infotunnist? Kas ka teil ei oleks põhjust oma sõnavõtte kontsentreerida ja mitte võtta opositsioonilt võimalusi sellel väga olulisel teemal sisulisi küsim... Read more

13:33 Viipekeeletõlgid 

Taavi Rõivas: Aitäh! Ma loodan, et kolleeg Jüri Jaanson ja ka kolleeg Jüri Ratas andestavad mulle, et ka mina küsin sellel peateemal, mis praegu aktuaalne. Ma kasutan seda võimalust, sest eelmiste küsimuste korral ma lihtsalt ei pääsenud löögile. Ka mina olen kuulnud nagu Jüri Jaansongi, et valitsus kaalub erinev... Read more

09.03.2020 / 15:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu arupärimised, vaba mikrofon esmaspäev Read more

15:09 Arupärimine raudteeühenduse Rail Balticu rajamise kohta (nr 23)

Taavi Rõivas: Aitäh! See on ju laialt teada, et Rail Balticu ehitus on mitu aastat ajakavast maha jäänud ja Euroopa Liidu maksumaksja poolt juba eraldatud raha ärakasutamine selle perioodi jooksul on ülimalt ebatõenäoline. Ainuüksi maade omandamisega oleme totaalselt graafikust maas, kolme aastaga on suudetud oma... Read more

27.02.2020 / 10:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:09 Tubakaseaduse ning alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (9 SE) teine lugemine

Taavi Rõivas: Aitäh! Kuna tegemist on selles koosseisus ühe kõige pikemalt menetluses olnud eelnõuga, siis ma küsin ka suurema pildi kohta. Vaataks meie alkoholi-, tubaka- ja kütusepoliitikat laiemalt, sealhulgas aktsiiside laekumist 2019. aastal, mis hiljuti Statistikaameti kodulehel avalikuks tehti. Minu küsimu... Read more

26.02.2020 / 12:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

12:02 Poliitiline kultuur

Taavi Rõivas: Aitäh, hea koosoleku juhataja! Mõne päeva eest osales EKRE üritusel põlissoomlaste esindaja Toni Jalonen, kes teatas kõnetoolist järgmist: "Täna olen etnonatsionalist, traditsionalist ja fašist." Ta teenis sellega saalisolijate spontaanse aplausi. Minu küsimus on väga lihtne: kas 2020. aastal on Ees... Read more

Taavi Rõivas: Aitäh! No see klipp sellest sõnavõtust ja sellele järgnenud aplausist, mille peale Toni Jalonen ennast ilmselgelt meelitatuna tunneb, ringleb sotsiaalmeedias. Kindlasti saavad teie abilised ka teid sellega kurssi viia. Aga kui juba täpsustamiseks läks, siis väärib täpsustamist ka see, et seesama Sin... Read more

12:48 Maksuvigade likvideerimine

Taavi Rõivas: Aitäh! Hea istungi juhataja! Ma haaraks sellest sõnasabast kinni ja paluks, et te ütleksite ka oma fraktsiooni juhtkonnale edasi, et te tõepoolest olete valmis abikaasade ühisdeklaratsiooni taastamisel koostööd tegema ja me saame siis ka teie fraktsiooni juhtkonnaga seda siin parlamendis arutada, ku... Read more

13:04 Põlevkivisektor

Taavi Rõivas: Aitäh! Kuna küsija viis teema Aidu tuulepargile, siis meenub tegelikult üks nendest põhjustest, miks teid ka on kutsutud sinna komisjoni ette, kuhu ma kindlasti soovitan teil kui ministril minna, sest kui parlament kutsub, siis on see igale valitsuse liikmele loomulikult kohustuslik, vähemasti moraa... Read more

25.02.2020 / 10:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:02 Ravimiseaduse muutmise seaduse eelnõu (139 SE) esimene lugemine

Taavi Rõivas: Aitäh! Igas valitsuses on vastutusvaldkonnad jaotatud ja praegu ametis olevas valitsuses vastutab tervisevaldkonna eest sotsiaalminister Tanel Kiik. Tanel Kiik teadupärast on sellele teie eelnõule vastu. Minu küsimus on väga lihtne: kas te ei usalda Tanel Kiike?  Read more

29.01.2020 / 14:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

14:02 Kogumispensionide seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse (kohustusliku kogumispensioni reform) eelnõu (108 SE) teine lugemine

Taavi Rõivas: Aitäh! See on mõneti koomiline, et te nimetate seda eelnõu reformiks. Igaüks ju teab, et iga suur muutus ei pruugi reform olla. Lõhkumine ei ole reform, ehitamine on reform. Praegu te lõhute midagi, mis 20 aastat tagasi ehitati, ja te viite Eesti kaks aastakümmet ajas tagasi. Aga ma küsin selle koh... Read more

Taavi Rõivas: Aitäh, hea juhataja! Valitsuses olemine on iga erakonna ja iga indiviidi jaoks eestkätt vastutus. Vastutus Eesti tuleviku eest. Ja vastutustundlik valitsus on see, kes vaatab pikalt ette, kes mõtleb ka selle peale, milline on Eesti aastakümnete pärast ja kas ta annab järgmisele valitsusele üle tugev... Read more

Taavi Rõivas: Hea juhataja! Ma vaatasin, et mitte ainult Oudekki Loonet, vaid tegelikult kogu Keskerakonna fraktsiooni ei ole saalis. Kas nad boikoteerivad seda arutelu või millega on tegu? Kas te saaksite palun välja selgitada? Read more

Taavi Rõivas: Aitäh, austatud juhataja! Head Riigikogu liikmed! Hea avalikkus! Eestil on viimase kolme kümnendi jooksul olnud väga erinevaid valitsusi, aga neil kõigil on üks ühine nimetaja: iga valitsus on omal moel panustanud Eesti tuleviku ehitamisse ja mitmed valitsused on ellu viinud ka olulisi reforme, mill... Read more

29.01.2020 / 12:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

12:02 Pensionireform

Taavi Rõivas: Aitäh! Mulle tundub siin teie vastustest, et teie mälu vajab pisut värskendamist. "Ma ei pea õigeks, et muudame hetkel seda süsteemi, mis on riigi poolt teise sambaga loodud, kus riik panustab sinna kaks kolmandikku ja inimene ühe kolmandiku." Siin ei ole juttu, kas sammas kaotatakse või ei kaotata.... Read more

12:31 Pensionid

Taavi Rõivas: Aitäh! Väide, justkui oleks Kaja Kallas teinud ettepaneku pensionide "väga järsuks vähendamiseks", on jäme vale! Ja kuigi ma olen kindel, et Kaja Kallas ei lähe kaasa selle valitseva hoovusega nüüd mitu nädalat solvunut mängida, siis viisakas oleks küll selle eest vabandada. Ma kordan veel kord, see... Read more

12:58 Puudega inimesed

Taavi Rõivas: Aitäh! Ma kuulasin väga tähelepanelikult, mida teilt küsiti. Minu arusaamist mööda teilt ei küsitud mitte niivõrd arvamust selle kampaania kohta, kuivõrd seisukohta teie valitsuse liikme, teid siin infotunnis peaministri ametis asendanud Mart Helme käitumise kohta, tema sõnade kohta. Te ütlete väga ... Read more

13:25 Valitsemisala tegevused

Taavi Rõivas: Aitäh! Teie rehkendused võiks iga natukenegi arvutada oskav inimene küll küsimärgi alla seada. Eestis ei ole naljalt ühtegi pensionifondi, mille tootlus oleks väiksem, kui eluasemelaenu intressid Eestis on. Seega teie ministrina antud nõuanne maksta tulevase pensioni arvel tagasi eluasemelaen või el... Read more

13:34 Pensionireform

Taavi Rõivas: Aitäh! Kui te vastasite Ivari Padari küsimusele, siis kõlas taas see klassika, et aga vaadake, mida Rõivas tegi, tema ju korraldas ka usaldusküsimusega sidumise. Teate, ma võiks ju hakata selgitama toonast olukorda ja rääkida, et tegelikult oli selleks hetkeks opositsioon juba umbusaldusavalduse es... Read more

Taavi Rõivas: Vabandust, aga minu kella järgi aeg ei ole läbi, härra juhataja! Teil kell näitab ilmselt valet aega. Read more

Taavi Rõivas: Juhataja, te katkestasite mind siis, kui mul oli kella järgi jäänud veel viis sekundit. Read more

Taavi Rõivas: Härra juhataja, ma palun teil võtta sõna siis, kui selleks ette nähtud aeg on läbi. Aitäh! Mu küsimus, mille esitamist te katkestasite, on see: miks te soovite kõikidest eksperdiarvamustest üle rullida ja riskida põhiseadusvastase eelnõu vastuvõtmisega? Read more

Taavi Rõivas: Hea juhataja! Te olete oma selgitusega täielikult rappa läinud. Minul oli oma sõnavõtu lõpuni jäänud viis sekundit, kui te mind katkestasite. Ma võin teile jagada kogemust, kuidas küsida küsimus vähem kui ühe sekundiga. Miks te katkestasite mind? Palun selgitage, mille alusel te katkestasite mind en... Read more

Taavi Rõivas: Aitäh! Teie tegevust istungi juhatajana reguleerib kodukorraseadus. Milline seaduse punkt annab teile õiguse Riigikogu liikmele tema ette antud sõnavõtuaja piires vahele segada ja teda katkestada? Read more

Taavi Rõivas: Lihtsalt stenogrammi huvides pean oma kohuseks öelda, et minu ajast oli veel vähemalt viis sekundit järel. Ja juhin tähelepanu, et istungi juhatajal ei ole ei põhjust ega õigust eeldada, millal küsija jõuab oma küsimuseni. Ta ei tohiks segada vahele, kui küsimust esitatakse. Read more

15.01.2020 / 12:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

12:03 Kujunenud olukord

Taavi Rõivas: Aitäh! Kui järgmise põlvkonna Jaak Valge või mõni muu ajaloolane loeb tänast stenogrammi ja teie tänaseid vastuseid, mõnekümne aasta pärast, siis on üsna võimalik, et tal läheb aju kärssama, sellepärast et väga raske on tõenäoliselt siis, ajaloolises perspektiivis, leida seost küsimuse ja vastuse va... Read more

12:46 Rahva tervis

Taavi Rõivas: Aitäh! Hea peaminister! Mõne päeva eest oli uudistes, et perearstikriis on jõudnud täiesti uuele tasemele. Nimelt ei suutnud Sotsiaalministeerium ja tema haldusala Haapsalusse ehk maakonnakeskusesse leida uut perearsti. Öeldi, et lahendus on nüüd see, et patsiendid peavad edaspidi hakkama arstiga üh... Read more

Taavi Rõivas: Aitäh! Seda tuleb võtta ilmselt omamoodi komplimendina, et peale seda, kui te olete enam kui kolm aastat juba peaminister olnud, meeldib teile ikka ja jälle rääkida sellest 17 aasta kogemusest. Tõepoolest, see oligi valdavalt väga hea aeg, sest asjad tõesti liikusid ja ka probleemidele leiti lahendu... Read more

13.01.2020 / 15:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu arupärimised, vaba mikrofon esmaspäev Read more

15:00 Istungi rakendamine

Taavi Rõivas: Aitäh! Juba päris mitmendat korda ei saa juhatus hakkama, et koostada selline päevakord, mis oleks päevade lõikes tasakaalus. Ka sel nädalal on meie ette pandud päevakord, kus täna on kavas rohkem punkte kui ülejäänud päevadel kokku. Jah, ma mõistan, et osalt on see seetõttu, et valitsusest väga pal... Read more

15:23 Arupärimine Rail Balticu rahastamise kohta (nr 11)

Taavi Rõivas: Hea koosoleku juhataja! Hea peaminister! Kolleegid! Kui varasemad valitsused on töötanud selle nimel, et takistada seda halba, mis tuleb idast – olgu selleks julgeolekuohud, salakaubandus või illegaalsed piiriületajad –, ja investeerida ühendusse läänega – olgu selleks Balticconnector, elektriliinid... Read more

Taavi Rõivas: Aitäh! Hea vastaja, te rõhutasite mitmel korral, et Rail Balticu näol on tegemist prioriteediga. Kui prioriteedi elluviimine sedavõrd üle kivide ja kändude läheb, siis hirm on mõelda, kuidas vähem prioriteetsete projektide edendamine teil õnnestub. Te ütlete, et projekti kogumahtu ei ole vähendatud,... Read more

16:33 Arupärimine kliimaneutraalsusele ülemineku ja tehnoloogiahüppe ettevalmistamise kohta (nr 12)

Taavi Rõivas: Aitäh! Hea Jüri! Erinevalt kolleeg Ligist ma ei näe seda ohtu, et teie valitsuse ajal kas või üks meeter uut neljarajalist teed ehitatakse. Ei eelarves ega teehoiukavas ju tegelikult mingit summat selleks ette nähtud ei ole. Mina soovitan pigem olla selles vallas ambitsioonikam, aga me teame, et enn... Read more

Taavi Rõivas: Hea juhataja! Head kolleegid! Mõned märkused. Kõigepealt neljarajalistest teedest. Juhin tähelepanu, et viimane otsus sel teemal tehti 2016. aasta kevadel, kui 2017.–2020. aasta RES-iga eraldati vahendid selleks, et Koselt Mäoni maantee neljarajaliseks ehitada. Vastab tõele, et sealt alates ei ole m... Read more

17:53 Väljasõidukohustuse ja sissesõidukeelu seaduse ja välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse muutmise seaduse (massilise sisserände tõkestamine) eelnõu (110 SE) esimene lugemine

Taavi Rõivas: Aitäh! Ma jäin siin mõttesse, et keda sealt Hiiumaalt õigepoolest tuua oleks. Mulle teadaolevalt Hiiumaal kohtunikke ei ole. Aga jäägu see, on sellega, kuidas on. Mu küsimus puudutab hoopis seda, et vähemalt viis aastat järjest on teie juhitav erakond Eesti rahvast, kuidas soovite, kas hirmutanud võ... Read more

Taavi Rõivas: Aitäh, austatud juhataja! Kui fakte vaadata, siis aastatel 2015–2020 ei ole mitte ühelgi aastal toimunud massilist pagulaste sisserännet ega ka massilist kontrollimatut rännet Eestisse. Aga ometi te ütlete praegu, et puudub vähimgi vastuolu teie toonase jutu – noh, kelle hinnangul hirmutamisjutu, ke... Read more

18.12.2019 / 12:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

13:42 Kujunenud olukord

Taavi Rõivas: Aitäh! Hea Jüri! Sa ütlesid ennist, et sa ei nõustu paljude Mart Helme tsitaatidega. Ma usun sind. Ma olen üpris kindel, et sa ei nõustu sellega, kui solvatakse NATO-t, kui solvatakse liitlasi, sõpru, aga ometi ei saa kuidagi unustada ega eirata seda fakti, et just sinu tegevuse tõttu on Mart Helme ... Read more

12.12.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:07 Eesti Reformierakonna fraktsiooni algatatud olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Kas õigusriik on ohus?" arutelu

Taavi Rõivas: Aitäh, austatud Riigikogu aseesimees! Hea ettekandja! No siin EKRE esindajate küsimustest on näha, et nad ei saa absoluutselt aru, millest jutt käib. Ja pole ka ime, sellepärast, et nende esimees ütles ju siinsamas saalis, et neil ongi teistsugune arusaam Eesti õigusriigist. See meenutab, ütleme, vä... Read more