Calendar

Select a date rangeOpen Calendar

From:

To:

Close X

View Results:

Find a verbatim record

Search using the left date panel to select a period, and other filters below.

Find a verbatim record

Cancel
Verbatim reports of proceedings: 99Open/Close results
11.06.2020 / 10:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:05 Põhiseaduskomisjoni algatatud olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Eesti inimarengu aruanne 2019/2020 "Linnastunud ühiskonna ruumilised arengud"" arutelu

Siret Kotka: Lugupeetud istungi juhataja! Head saalisviibijad! Lugupeetud teadlased! Viimastel kümnenditel on enamikus Kesk- ja Ida-Euroopa riikides süvenenud ühiskondlik ja ruumiline ebavõrdsus. Ka Eestis on piirkondlik ebavõrdsus kasvanud, mille tõttu suur osa Eestist on muutunud riigisiseseks ääremaaks. Kuna ... Read more

20.02.2020 / 10:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:03 Keskkonnakomisjoni algatatud olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Mets muutuva kliima tingimustes" arutelu

Siret Kotka: Hea istungi juhataja! Head Riigikogu liikmed! Mets on loodusvara, mille tähendust tunnetab iga Eesti inimene. Küll aga on metsakasvatajatel ja üldsusel erinev arusaam sellest, mis asi on mets. Samas on oluline, et leiaksime tasakaalu metsa majandamise ja selle kaitsmise vahel. Tõepoolest, metsast ni... Read more

20.01.2020 / 15:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu arupärimised, vaba mikrofon esmaspäev Read more

15:04 Vaba mikrofon

Siret Kotka: Hea istungi juhataja! Head Riigikogu liikmed! Eesti inimeste arv on viimaste aastakümnete jooksul drastiliselt kahanenud. Selle peamine põhjus on vähene sündimus. Naised lükkavad sünnitamist edasi või loobuvad sellest lõpuks üldse. Seetõttu on 1990. aastatest alates jäänud sündimata kümneid tuhandei... Read more

11.11.2019 / 15:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu arupärimised, vaba mikrofon esmaspäev Read more

15:00 Istungi rakendamine

Siret Kotka-Repinski: Eesti Keskerakonna fraktsioon ei ole nõus päevakorda muutma. Read more

20.02.2019 / 14:00 XIII Riigikogu , IX istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

14:00 Istungi rakendamine

Siret Kotka-Repinski: Austatud Riigikogu esimees! Austatud Riigikogu liikmed! Mul on hea meel üle anda Riigikogu probleemkomisjoni rahvastikukriisi lahendamiseks tegevuse lõpparuanne. Komisjoni töö peamine tulemus on "Rahvastikupoliitika põhialused aastani 2035" väljatöötamine. Käesolevas raportis on esitatud 13 soovitus... Read more

30.01.2019 / 14:00 XIII Riigikogu , IX istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

16:40 Riigikogu otsuse "Rahvastikupoliitika põhialused aastani 2035" eelnõu (779 OE) esimene lugemine

Siret Kotka-Repinski: Austatud istungi juhataja! Austatud Riigikogu liikmed! Kõik te teate, et Eesti rahvaarv väheneb. Praeguste trendide jätkudes elab Eestis 21. sajandi lõpuks vaevu 800 000 inimest. Seda on liiga vähe meie praeguse elukorralduse jätkumiseks. Isegi kui me suudame suurendada oma majanduse tootlikkust nin... Read more

Siret Kotka-Repinski: Aitäh, see on väga hea küsimus! Aasta 2035 tundub mõnes mõttes nagu kauge aeg, mõnes mõttes aga lähedane aeg. See aastanumber tegelikult sündis teadlaste ja eri huvigruppide esindajate koostöös. Leiti, et peaks olema piisavalt kaugel olev aasta, aga samas käegakatsutav ambitsioon. Read more

Siret Kotka-Repinski: Aitäh küsimuse eest! Jah, ma saan aru. Read more

Siret Kotka-Repinski: Aitäh! See on Riigikogu otsus. Ma tean, et järgnevatel perioodidel seisab ees väga aktiivne arengukavade ja strateegiate väljatöötamine. Põhimõtteliselt tähendab see seda, et olgu tegu ükskõik mis valdkonnaga – olgu see sotsiaalpoliitika, hariduspoliitika või majanduspoliitika –, enne kui hakatakse ... Read more

Siret Kotka-Repinski: Kohe vaatan. Ma arvan, et pigem ei ole seal niimoodi kirjas. (Lehitseb pabereid.) Ma arvan, et pigem ei ole, aga ma ei hakka praegu seda siin otsima. Ja minu kõne oli tehtud mitte lähtudes otsesest põhialuste sõnastusest, vaid tunnetest, mis põhialuste koostamisel olid tekkinud. Sealt need rõhuasetu... Read more

Siret Kotka-Repinski: Meie oleme siin dokumendis väga selgelt öelnud, et mis puudutab vanemahüvitist, siis me kiidame vanemahüvitise süsteemi ja ütleme, et vanemahüvitis peab ajaga kaasas käima ja paindlik olema. Kõik vead, mis on tekkinud, tuleb parandada ja eluga kaasa minna. Nii et me pigem rõhutame seda, et vanemahüv... Read more

17.12.2018 / 15:00 XIII Riigikogu , VIII istungjärk , Täiskogu arupärimised, vaba mikrofon esmaspäev Read more

15:00 Istungi rakendamine

Siret Kotka-Repinski: Hea Riigikogu esimees! Head Riigikogu liikmed! Rahvastikukriisi lahendamise probleemkomisjoni nimel on mul hea meel anda teile üle Riigikogu otsuse "Rahvastikupoliitika põhialused aastani 2035" eelnõu. Lähtudes Riigikogu kodu- ja töökorra seadusest ja Riigikogu probleemkomisjoni rahvastikukriisi lah... Read more

20.11.2018 / 10:00 XIII Riigikogu , VIII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:08 Olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Elu võimalikkusest maal" arutelu

Siret Kotka-Repinski: Aitäh, hea koosoleku juhataja! Hea ettekandja! Te oma ettekandes nimetasite, et pered kolivad nüüd juba maale tagasi. Kui me aga vaatame laiemat pilti, siis on väga selgelt näha, et tegelikult pole peamine tendents mitte see, et noored pered kolivad maale, vaid nad kolivad kas Tartu ümbrusesse või s... Read more

Siret Kotka-Repinski: Aitäh, hea istungi juhataja! Hea Tiit, tänan sind väga hea sisuka ettekande eest! Sa tõid enda ettekandes ka välja, et põllumajandusettevõtted suudavad tihti luua väga hea toote, kuid jäävad väga selgelt hätta turustamisega. Ja sa ütlesid, et riik peaks siin appi tulema. Ma olen sinuga nõus, aga kas... Read more

07.11.2018 / 14:00 XIII Riigikogu , VIII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

14:06 Vabariigi Valitsuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (702 SE) esimene lugemine

Siret Kotka-Repinski: Aitäh, hea juhataja! Hea ettekandja! See eelnõu on ajendatud tõdemusest, et Eesti rahvaarv väheneb. Aga ma loodan, et te olete siiski lugenud eelmisel ja üle-eelmisel nädalal avaldatud statistikat, mille kohaselt Eesti rahvastik tegelikult eelmine aasta kasvas 3000 inimese võrra tänu sisserändajatel... Read more

15:16 Riigikogu liikme staatuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (669 SE) esimene lugemine

Siret Kotka-Repinski: Aitäh, hea istungi juhataja! Hea ettekandja! Eelnõu välja töötades te kindlasti uurisite ka teiste riikide praktikaid. Minu küsimus ongi, mismoodi käitub nende hüvitiste maksmisel näiteks Soome või Läti. Palun sellele vastust! Read more

31.05.2018 / 10:00 XIII Riigikogu , VII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:01 Olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Kas esimese lapse sünd on ohus?" arutelu

Siret Kotka-Repinski: Austatud Riigikogu aseesimees! Head Riigikogu liikmed! Me seisame täna otsustavate valikute ees. Viimase inimarengu aruande tarvis koostasid rahvastikuteadlased Eesti rahvastikku prognoosivad mudelid kuni aastani 2100. Need näitavad selgelt, et kui sündimus ja väljaränne püsivad praegusel tasemel, v... Read more

Siret Kotka-Repinski: Hea istungi juhataja! Head Riigikogu liikmed, kes te olete veel siia saali jäänud! Head vaatajad! Esiteks ma tänan kõiki ettekandjaid, kes tegid väga häid ettekandeid ja andsid olulise ülevaate oma tegevusvaldkonnast. Ma tänan ka Riigikogu liikmeid, kes võtsid vaevaks võtta sõna või küsida küsimusi,... Read more

Siret Kotka-Repinski: ... lõhe ühe- ja kahelapseliste perede seisukohalt. Ma olen väga kindlal arvamusel, et järgmistel aastatel tuleb keskenduda ka ühe- ja kahelapselistele peredele, et Eesti riik neid tunnustaks ja näitaks, et ka nemad on meie riigile väga tähtsad. Nii et ma ütlen veel kord, et oleme ühtsed ja näeme as... Read more

20.09.2017 / 14:00 XIII Riigikogu , VI istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

14:46 Loomakaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (445 SE) teine lugemine

Siret Kotka-Repinski: Hea Riigikogu esimees! Head Riigikogu liikmed! Maaelukomisjon arutas Vabariigi Valitsuse algatatud loomakaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu 12. septembril. Peale komisjoni liikmete osalesid komisjoni istungil Maaeluministeeriumi toiduohutuse osakonna loomakaitse ja põllumajandusloomade aretuse bü... Read more

Siret Kotka-Repinski: Seaduseelnõu käsitleb seda, milliseid loomi avalikel näitustel, tsirkustes ja laatadel võiks näidata. Nimestiku koostab minister oma määrusega. Ministri määruse aluseks on eksperdikomisjoni ettepanek, et neid loomi võib näidata. See ei puuduta otseselt seda, kes on kus sündinud. Aga kui küsimus on s... Read more

Siret Kotka-Repinski: Veel kord, kui te võtate seaduseelnõu ette, siis te näete, et seal on näidisena olemas ministri määrus. Ministri määruses on näidisena toodud päris palju loomaliike, keda avalikel näitustel ja laatadel võib näidata. See nimekiri ei ole lõplik, vaid avatud. Kui inimesel tekib soov mõnda looma avalik... Read more

Siret Kotka-Repinski: Mul ei ole neid hetkel kahjuks siin käepärast. Minu teada olid nii MTÜ loomade eestkoste organisatsioon kui ka Lauri Viikna need, kes andsid elavat tagasisidet ja soovisid komisjoni istungil osaleda. Seda seaduseelnõu on menetletud minu meelest kümme aastat ja ministeeriumi tasandil on selle väljatö... Read more

Siret Kotka-Repinski: Eestis ei ole püsivat tsirkust, Eesti territooriumil käivad etendusi andmas rändtsirkused. Read more

Siret Kotka-Repinski: Kui me räägime lemmikloomadest ja koduloomadest, siis need on kirjas ka ministri määruse näidises. Nende loomadega ei ole selles mõttes probleeme, neid võib näidata laatadel ja loomanäitustel, see on kõik lubatud. Küsimus on ainult metsloomades, keda ei ole ministri määruses mainitud. Read more

31.05.2017 / 14:00 XIII Riigikogu , V istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

16:12 Loomakaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (445 SE) esimene lugemine

Siret Kotka-Repinski: Hea Riigikogu aseesimees! Head Riigikogu liikmed! Maaelukomisjonis käsitleti kõnealust seaduseelnõu 9. mail. Lisaks komisjoni liikmetele oli kohale kutsutud Maaeluministeeriumi toiduohutuse osakonna loomakaitse ja põllumajandusloomade aretuse büroo juhataja Sirje Jalakas, kes andis kommentaare. Ma e... Read more

Siret Kotka-Repinski: Jah, me arutasime seda. Olete õigesti aru saanud. Peab esitama ministeeriumi taotluse, et see loom sinna nimekirja kantaks. Ja kui ta on sinna kantud, siis võib seda looma ka näidata. Read more

30.05.2017 / 10:00 XIII Riigikogu , V istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:01 Euroopa Parlamendi valimise seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (401 SE) esimene lugemine

Siret Kotka-Repinski: Aitäh, hea eesistuja! Hea ettekandja! See, mis te räägite e-pangandusest ja e-tuludeklaratsioonidest, on kõik väga õige, et inimesed kasutavad ja tahavadki neid teenuseid kasutada. Te teate ise ka, miks see nii on – siis jääb väga selge jälg maha. E-valimiste puhul sellist konkreetset jälge nagu e-d... Read more

Siret Kotka-Repinski: Aitäh, hea ettekandja! Te rääkisite enne absoluutnumbritest. Tuleme nüüd aastast 2005 tagasi aastasse 2015 ja noorte osakaalu juurde valimistel. Siis te näete väga selgelt, et igatahes aastal 2015 käis vanureid rohkem hääletamas kui noori. Seega ei ole e-valimiste see eesmärk, millega tuli Märt Rask... Read more

10.05.2017 / 14:00 XIII Riigikogu , V istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

14:05 Loomakaitseseaduse ja looduskaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (392 SE) esimene lugemine

Siret Kotka-Repinski: Aitäh, hea Riigikogu esimees! Hea Barbi! Mul on väga hea meel, et sa tõid selle teema julgelt Riigikogu ette ja väga hästi seletad Riigikogu liikmetele, miks peaks karusloomakasvatuse keelustama. Mul on küsimus. Nüüd, kus sa oled näinud küsijate meelsust, mis sa arvad, mismoodi täna siin Riigikogus ... Read more

Siret Kotka-Repinski: Aitäh, hea Riigikogu aseesimees! Hea ettekandja! Terje Trei viitas oma küsimuses sellele, et karusloomakasvandusi ei oleks, kui ei oleks nõudlust. Kui natukene edasi filosofeerida, siis kas seda mõtet ei võiks laiendada näiteks nii, et narkootikumid peaks legaliseerima, kuna nõudlus on ühiskonnas te... Read more

21.02.2017 / 10:00 XIII Riigikogu , V istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:15 Korrakaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (312 SE) esimene lugemine

Siret Kotka: Aitäh! Hea ettekandja! Mul on natukene laiem ja filosoofilisem küsimus. Kas teie tänane seaduseelnõu laieneb ka tavakodanikele? Näiteks, kui avalikes kohtades on inimesed, kes käivad suusatamas ja kannavad suusamütse. Teatavasti on suusamütsiga ju ka nii, et ainult silmad ja nina paistavad välja. Te... Read more

26.01.2017 / 10:00 XIII Riigikogu , V istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:27 Riigikogu otsuse "Riigikogu probleemkomisjoni moodustamine rahvastikukriisi lahendamiseks" eelnõu (367 OE) esimene lugemine

Siret Kotka: Austatud juhataja! Lugupeetud head kolleegid! Ühe riigi jätkusuutlikkuse peamine garant on tema rahvas. Just rahvastiku vähenemine on meie riigi nii lähiajaloo kui ka lähituleviku kõige suurem probleem. Pärast iseseisvuse taastamist on Eesti rahvaarv kahjuks pidevalt vähenenud ja selle peamised põh... Read more

Siret Kotka: Aitäh küsimuse eest! Küsimus on väga õigustatud. Jah, analüüse on Eesti Vabariigis tehtud mitmeid. Minu arvates on probleem selles, et nendesse analüüsidesse ei ole piisavalt süüvitud eesmärgiga panna need kõik kokku ja vaadata tulemusi koos. Pole mõeldud, kuidas nende põhjal saaks koostada seadusi,... Read more

Siret Kotka: Aitäh, hea küsija! Kes saab olema komisjoni esimees, seda otsustab komisjoni koosseis. Komisjon valib. Minule on Keskerakonna fraktsioon teinud ettepaneku sinna komisjoni kuuluda ja kui minu kandidatuur seatakse üles komisjoni esimehe kohale, siis ma kandideerin. Mis puudutab seda, kui palju lapsi j... Read more

Siret Kotka: Aitäh! Ma väljendasin ennast väga korrektselt ja ütlesin, et me viime need tulemused riigijuhtideni ja me teeme ka seadused. Mis puudutab aga selle komisjoni eelarvet, siis siin jään kahjuks vastuse võlgu. Võib-olla teine ettekandja oskab vastata, võib-olla põhiseaduskomisjonis seda arutati.... Read more

Siret Kotka: Aitäh, hea Jürgen Ligi! Kuna te esitasite selle küsimuse Reformierakonna fraktsiooni liikmena, siis ma eeldan, et ma võin teile niimoodi vastata, et kui Reformierakond oli valitsuse juhtiv partei, siis tema käekiri oli väga selge. Tegelikult teadlasi ei kaasatud ega küsitud piisavalt nende arvamusi.... Read more

Siret Kotka: Aitäh hea küsimuse eest! Ega meie ei pea selles mõttes rahvastikuteadlastele midagi selgeks tegema. Rahvastikuteadlastel on oma väga selge arvamus ning seda tuleb aktsepteerida ja austada. Mis puudutab rahvaarvu kasvu, siis on näha väga selget tendentsi. Tegelikult lükatakse sünnitamine edasi selle... Read more

Siret Kotka: Aitäh! Küsimust ei olnud. Read more

Siret Kotka: Aitäh, hea küsija! Tõesti on teie nimetatud tendents maailmas olemas. Mis puudutab vanemahüvitist, siis see on meede, mille eest paljud Euroopa riigid Eestit tunnustavad. Paljudes teistes riikides nii head süsteemi ei ole. Ma arvan, et see on väga selgelt kaasa aidanud, et rahvastiku arv nii drastil... Read more

Siret Kotka: Aitäh, hea Igor! Ma arvan, et see komisjon ei ole mõttetu. Ma arvan, et see komisjon loob teadmisi ja seadusi, mida on Eesti riigil vaja. Read more

Siret Kotka: Ma arvan, et kui me tahame olla efektiivsed ja tööd teha, siis on see võimalik. Missugused saavad olema seadused ning missugused on need mõtted ja ettepanekud täpselt, sõltub komisjoni liikmetest. Veel kord: sinna hakkab kuuluma kuus inimest eri erakondadest ja koos me töötame kindlasti välja väga ... Read more

Siret Kotka: Aitäh! Kindlasti see probleem, mille te praegu tõstatasite, on olemas ja kindlasti peame seda kõikide komisjoni liikmetega arutama ja proovima leida hea lahenduse. Aga ma olen absoluutselt nõus: need on omavahel kõik seotud. Read more

Siret Kotka: Aitäh hea küsimuse eest! Mul on raske sellele küsimusele vastata, aga ma soovitan kõikidel Eesti naistel valida Eesti mehi. Read more

Siret Kotka: Aitäh! Oma ettekandes ma märkisin, et me peame sügavalt mõtlema, mismoodi me võiksime inimesi motiveerida ja saavutada, et need, kes praegu Eestis elavad, et tahaks siit ära minna. Ja teiseks: need, kes väljaspool toimetavad, peaksid soovima Eestisse tagasi tulla. See on kahtlemata selle komisjoni t... Read more

Siret Kotka: Aitäh! Nii nagu ma enne välja tõin, põhjus, miks noored naised sünnitamist edasi lükkavad, on eelkõige see, et tahetakse omandada haridus, siis teha karjääri ja saavutada kindel sissetulek. Alles pärast seda hakatakse mõtlema pere loomise peale. See mudel on aja jooksul selgelt muutunud. Tagajärg on... Read more

Siret Kotka: Aitäh! Ma arvan, et see teema kindlasti käib komisjonist läbi. Read more

Siret Kotka: Aitäh! Nagu ma juba viitasin, komisjonil tuleb tõesti arutada päris palju erinevaid teemasid. Veel kord: komisjoni tulevad esindajad kõigist fraktsioonidest. Kui Reformierakonnast tuleb Yoko Alender, siis sa, Igor Gräzin, palun edasta see hea mõte kindlasti Yokole. Yoko tõstatab selle komisjonis ja ... Read more

Siret Kotka: Aitäh hea mõtte eest! Ma olen üldiselt arvamusel, et kõik sellised sunniviisilised abinõud nagu rasestumisvastaste vahendite müügilt äravõtmine või midagi muud sellist ei ole see, mida peaks tegema. Ma arvan, et meie eesmärk peab olema ühiskonnas uue mõtteviisi kujundamine. See on väga oluline. Teis... Read more

Siret Kotka: Aitäh hea küsimuse eest! Veel kord: see, et vanemahüvitist kiidetakse, on tõsi. Ka minu head tuttavad, kes elavad väljaspool Eestit, kinnitavad seda. Aga ka nemad arvavad, et Eesti riik peaks mõtlema, kuidas muuta süsteem paindlikumaks ja last kasvatavale emale-isale soodsamaks. Ma näen selgelt, et ... Read more

Siret Kotka: Aitäh! Ega minul komisjoni liikmeid kuskil paberi peal ei ole. Osa võimalikke komisjoni liikmeid on täna end ise siin saalis arvatava liikmena esitlenud. Aga mul on hea meel, kui ka Vabaerakond nimetab enda kandidaadi. Read more

Siret Kotka: Aitäh! Ma arvan, et eelkõige me peaksime silmas pidama kultuurikeskkonda elamise mõttes. Aga see on minu isiklik arvamus. Inimesed peavad end selles keskkonnas hästi tundma, see on eesmärk. Siis nad üldse soovivad siin elada. Komisjoni eesmärk on saada reaalne pilt, missuguses keskkonnas inimesed el... Read more

Siret Kotka: Aitäh! Hea Mart! Nüüd te küsisite asja, mis mul väga hinge peal on. See, et rahvastik maal väheneb, on kahtlemata probleem, samuti see, et inimesed liiguvad kahte suuremasse linna, Tallinna ja Tartusse. Need on tõmbekeskused, kuhu inimesed maalt ära liiguvad. Jah, see komisjon peaks kindlasti uurima... Read more

15.11.2016 / 10:00 XIII Riigikogu , IV istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

11:52 Riigikogu otsuse "Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele" eelnõu (285 OE) esimene lugemine

Siret Kotka: Hea istungi juhataja! Head Riigikogu liikmed! Tutvustan teile Keskerakonna fraktsiooni algatatud Riigikogu otsuse eelnõu, mis on suunatud Vabariigi Valitsusele. Selle ettepanek on maksta riigieelarvest aastatel 2017–2020 põllumajandustootjatele üleminekutoetust ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu määru... Read more

Siret Kotka: Hea küsija! Ma arvan, et see vastus peitub ka sinus endas. Sinagi toimetad sellistes tingimustes, kuigi ka sinu sektoril ei ole tegelikult kerge. Need inimesed, kes tegelevad põllumajandusega, on enamasti põlvkondade viisi maal toimetanud. Neis on natukene rohkem sisu, neil on väärtuspõhimõtted, kui... Read more

07.11.2016 / 15:00 XIII Riigikogu , IV istungjärk , Täiskogu arupärimised, vaba mikrofon esmaspäev Read more

15:51 Arupärimine põllutöömasinate liikumise kohta sõiduteel (nr 252)

Siret Kotka: Hea Riigikogu esimees! Austatud Riigikogu liikmed! Keskerakonna fraktsiooni liikmed on tõesti esitanud arupärimise Kristen Michalile, majandus- ja taristuministrile. Arupärimine puudutab ühte määrust, mis seab põllumeestele lisapiiranguid. Nimelt käsitletakse selle määrusega nii kombaini kui ka suu... Read more

26.10.2016 / 14:00 XIII Riigikogu , IV istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

16:28 2017. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (303 SE) esimene lugemine

Siret Kotka: Aitäh, hea istungi juhataja! Lugupeetud minister! Teatavasti on põllumajandus kriisis ja kriisi üks lahendusi on see, et antakse kriisiabi. Aastatel 2014–2016 on Euroopa Liit suunanud Eestile kriisiabi 22,54 miljonit. Samas on Eesti sellel ajavahemikul maksnud ainult 15,16 miljonit eurot, kuigi olek... Read more

Siret Kotka: Aitäh, hea eesistuja! Lugupeetud minister! Endiselt küsimus põllumajanduse kohta: miks te ikkagi nimetate üleminekutoetust ebaefektiivseks? Põllumeeste keskliit on teinud oma arvutused ja öelnud, et see raha läheks kogu sektorisse, et 80% üleminekutoetusest läheks piimandussektorile ja 20% läheks si... Read more

26.10.2016 / 13:00 XIII Riigikogu , IV istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

13:10 Sigade Aafrika katkuga toimetulek Eestis

Siret Kotka: Aitäh, hea istungi juhataja! Lugupeetud minister! Aafrika seakatku leviku vältimiseks peavad seakasvatajad järgima bioohutusnõudeid, mille täitmist kontrollivad Veterinaar- ja Toiduameti ametnikud, kelle hinnang on toetuste väljamaksmise alus. Ametniku hinnangust bioohutusnõuete täitmise kohta sõltu... Read more

Siret Kotka: Aitäh, hea istungi juhataja! Lugupeetud maaeluminister! Loomatauditõrje seaduses on üheselt välja toodud, missugused peavad olema bioohutusnõuded, mida kõik seakasvatajad peavad täitma, et katk ei leviks. Selgitage, kas on üldse võimalik, et erinevatele Eesti seakasvatajatele kehtivad vaikimisi erin... Read more

25.10.2016 / 10:00 XIII Riigikogu , IV istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

11:58 Riigikogu otsuse "Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele" eelnõu (271 OE) esimene lugemine

Siret Kotka: Hea istungi juhataja! Lugupeetud kolleegid! Eesti põllumajanduses on väga selge kriis ja Eesti põllumajandus vajab abi. Tegemist on faktiga, mida pole võimalik peita. Juba teist sügist järjest kogunesid põllumajandustootjad Toompeale suurele meeleavaldusele, et nende raske seis lõpuks ka Vabariigi V... Read more

Siret Kotka: Aitäh, hea Riigikogu esimees! Lugupeetud Artur Talvik! Ma arvan, et igasugune abi põllumeestele on teretulnud. Mu küsimus puudutab sealihasektorit. Te olete välja pakkunud, et toetust saaks esimesed 260 looma igas karjas. Kuidas te neid 260 looma defineerite? Kas need on emised või on need põrsad võ... Read more

24.10.2016 / 15:00 XIII Riigikogu , IV istungjärk , Täiskogu arupärimised, vaba mikrofon esmaspäev Read more

15:00 Istungi rakendamine

Siret Kotka: Austatud Riigikogu esimees! Head kolleegid! Keskerakonna fraktsiooni liikmete nimel soovin üle anda peaminister Taavi Rõivasele arupärimise, mis käsitleb üleminekutoetuste maksmist Eesti põllumeestele. Nimelt on olukord selline, et otsetoetuste tase on Eestis nii madal, et meie saame teiste Euroopa ... Read more

11.10.2016 / 10:00 XIII Riigikogu , IV istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:00 Istungi rakendamine

Siret Kotka: Hea istungi juhataja! Riigikogu liikmed! Keskerakonna fraktsiooni nimel annan üle Riigikogu otsuse eelnõu, millega tehakse Vabariigi Valitsusele ettepanek riiklikult rahastada gümnaasiumiastme õpilaste õpinguid autokooli B-kategooria algastme kursusel 450 euro ulatuses. Eelnõuga nähakse ette, et rii... Read more

Siret Kotka: Ettepaneku eesmärk on suurendada noorte konkurentsivõimet tööturul, suurendada liiklusalast teadlikkust ning laiendada noorte valikuvõimalusi elukoha valikul. Eesti maapiirkonnad on sageli hajaasustatud ning ühistranspordiühendused seal ei ole piisavad. See omakorda teeb maal elamise ilma auto kasut... Read more

28.09.2016 / 13:00 XIII Riigikogu , IV istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

13:38 Maksumuudatused

Siret Kotka: Aitäh, hea istungi juhataja! Lugupeetud peaminister! Kõigepealt, hea kolleeg Tarmo Tamm palub edastada, et ta ei mõelnud mitte Valga linnapead, vaid Valga maavanemat Margus Lepikut, kes kuulub teie erakonda. Aga nüüd küsimuse juurde. Järgmisel aastal tõstetakse põllumeeste kasutatava eriotstarbelise... Read more

27.09.2016 / 10:00 XIII Riigikogu , IV istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

11:17 Riigikogu otsuse "Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele" eelnõu (248 OE) esimene lugemine

Siret Kotka: Aitäh, hea istungi juhataja! Lugupeetud Märt Sults, ettekandja! Sa oled ise väga pikaajaline koolijuht. Sa oled siin täna väga palju rääkinud asendusõpetajatest. Kas sa tooksid välja need ained, kus see õpetajate nappus kõige suurem on? Read more