Calendar

Select a date rangeOpen Calendar

From:

To:

Close X

View Results:

Find a verbatim record

Search using the left date panel to select a period, and other filters below.

Find a verbatim record

Cancel
Verbatim reports of proceedings: 108Open/Close results
20.05.2020 / 14:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

17:29 Jäätmeseaduse ja pakendiseaduse muutmise seaduse eelnõu (190 SE) esimene lugemine

Siim Kiisler: Aitäh, austatud juhataja! Auväärt minister! Mul on hea meel, et olete tulnud selle eelnõuga siia, et kui siin eelnevalt kõlas Jevgeni Ossinovskilt küsimus sel teemal, et kelle otsa vaadata, et varem ei ole rakendatud siin mitmeid olulisi sätteid, siis kindlasti eelmise Riigikogu koosseisu otsa, kes ... Read more

Siim Kiisler: Aitäh! Hea minister! Ma kasutan võimalust, et sind väga toetada selles sõnumis, et segaolmejäätmete ära andmine on täna liiga odav ja peab kallinema, et oleks võimalik teha investeeringuid sorteerimisse ja ringmajandusse. Aga küsimus sellega seoses on, et kas sa saad hinnata või anda meile mingit in... Read more

18.05.2020 / 15:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu arupärimised, vaba mikrofon esmaspäev Read more

16:50 Riigikogu otsuse "Riigireformi elluviimisest" eelnõu (181 OE I)

Siim Kiisler: Aitäh! Austatud minister! Siin on väga üldiseid punkte ja väga konkreetseid punkte. Aga ma tahaks küsida sellise punkti kohta nagu 24, kus olete ette pannud, et detsentraliseeritakse avalike ülesannete täitmist, andes kohalikele omavalitsustele keskvõimu tasandilt üle sobivad ülesanded koos nende tä... Read more

Siim Kiisler: Aitäh, austatud aseesimees! Ma palun lisaaega ka! Read more

Siim Kiisler: Auväärt Riigikogu! Kõigepealt ma tahaks öelda paar sõna selle punkti arutelu alguses toimunud debatist, millele ka põhiseaduskomisjoni esimees Paul Puustusmaa viitas. Et ma ei ole kuidagi nõus nende Riigikogu liikmetega, kes arvavad, et valitsus ei võiks meile pakkuda välja oma eelnõusid, mida meie ... Read more

04.05.2020 / 15:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu arupärimised, vaba mikrofon esmaspäev Read more

15:25 Riigikogu otsuse "Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele lõpptarbija taastuvenergia tasu tõusu ära hoidmiseks" eelnõu (150 OE) esimene lugemine

Siim Kiisler: Aitäh! Hea ettekandja! No see on selge, et meie õigusruumis on niiviisi, et kui äriühingu juhatuse liikmed või nõukogu liikmed teevad äriühingule kahjuliku otsuse, siis nad vastutavad selle eest oma isikliku varaga. Aga mulle jäi see koht segaseks, et kui nüüd Riigikogu liikmed sunnivad äriühingu ju... Read more

Siim Kiisler: Aitäh juhatajale, Riigikogu aseesimehele, ja ka komisjoni esimehele, kes mulle sõna andis! Mu küsimus on selle kohta, kas komisjonis kuulati ära ka Riigikogu taastuvenergia toetusrühma seisukoht. Juhuslikult oli selle toetusrühma esimees Lauri Läänemets komisjonis kenasti kohal. Ma saan aru, et ta o... Read more

11.03.2020 / 14:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

14:38 Kogumispensionide seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse (kohustusliku kogumispensioni reform) uuesti arutamine (108 UA)

Siim Kiisler: Austatud juhataja! Auväärt Riigikogu liikmed! Põhiseaduskomisjon arutas Vabariigi Presidendi välja kuulutamata jäetud kogumispensionide seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadust ehk kohustusliku kogumispensioni reformi oma kolmel istungil: 20. veebruaril, 9. märtsil ja 10. märts... Read more

Siim Kiisler: Aitäh! Esimese komisjoni istungi protokoll on kättesaadav minu teada kõigile Riigikogu liikmetele. Eilse ja üleeilse istungi protokollide puhul on küsimus selles, et need protokollid on iseenesest olemas, aga komisjoni liikmed on soovinud nendes protokollides sisalduvaid tekste muuta n-ö täpsemaks ü... Read more

Siim Kiisler: Riigikogu liikmete suhu keegi sõnu pannud ei ole. Komisjoni esimees esitas komisjoni liikmetele, nagu ma oma ettekandes välja tõin, 5. märtsil komisjoni ... (Lehitseb pabereid.) – ma ei tahaks täpse sõnastusega eksida – komisjoni seisukoha kavandi. Ja tõepoolest, selle oli põhiosas kirja pannud advo... Read more

Siim Kiisler: Aitäh! Kõigepealt ma täpsustan: mina ütlesin seda, et presidendi otsus ja selle põhjendused on siin saalis saadaval. Põhiseaduskomisjoni seisukoha tekst on saadaval tõepoolest komisjoni protokollis ja nii ma ka ütlesin. Komisjoni protokoll saab kättesaadavaks siis, kui see kinnitatakse, ja see proto... Read more

Siim Kiisler: Aitäh! No lihtne vastus on, et ei karda. Ma ikkagi juhin tähelepanu sellele, et hääletus toimub siin saalis. Kõik Riigikogu liikmed saavad võimaluse otsustada, kas nad toetavad seaduse muutmata kujul vastuvõtmist või mitte, sõltumata sellest, mis on kirjas komisjonide protokollides. Rahanduskomisjon... Read more

Siim Kiisler: Kõigepealt, nende arvamuse andjatega oli nii, et alguses kutsuti kohale presidendi esindajad – Vabariigi Presidendi Kantseleist kolm esindajat, kes selgitasid presidendi seisukohta. Seejärel kutsuti komisjoni istungile valitsuse ehk Rahandusministeeriumi esindaja, kes selgitas n-ö algataja seisukoht... Read more

Siim Kiisler: Põhiseaduskomisjon on ikka põhiseaduskomisjon, tal on oma liikmed ja tema teeb oma otsused. Ja põhiseaduskomisjoni otsused kujunevad põhiseaduskomisjoni liikmete hääletuse tulemusena. Mis puudutab seda, kas kohustusliku kogumispensioni osak on omand – kas ta üldse on omand –, siis seda on tõesti eri... Read more

Siim Kiisler: Aitäh! President esitab oma otsuses põhjendused ja presidendi esindajad – neid oli kolm – said võimaluse presidendi põhjendustele lisada oma selgitused. Samamoodi said Rahandusministeeriumi esindajad esitada neile põhjendustele oma vastuargumendid. Nii et mõlemad pooled olid kajastatud. Mis puudutab... Read more

Siim Kiisler: Jah, lihtne vastus on see, et loomulikult olen nõus. Vastasel juhul ei oleks ma selle seisukoha poolt hääletanud või oleksin teinud selle kohta mõne muudatusettepaneku. Oleksin öelnud, nagu ma siin enne välja tõin, et tahan muuta seda konkreetset punkti või lisada veel mingi punkti või mingi pooltar... Read more

Siim Kiisler: Kõigepealt vastan sellele märkusele, et ettekantav materjal peaks olema tasakaalus. Ma püüdsin küll põhjalikult välja tuua nii presidendi põhjendused ja need lahti seletada – läks küll natuke ettevuristamiseks, aega oli vähe, 20 minutit osutus niivõrd põhjaliku ettekande tegemiseks väga piiratuks – ... Read more

Siim Kiisler: Aitäh! Ma hakkan tagantpoolt pihta. Rääkida võib igasugu maksudest, aga minu teada Erakond Isamaa küll mingil kujul kinnisvaramaksu ei toeta. Mis puudutab presidendi seisukohta põhiseaduse § 28 lõike 2 osas, siis siin on väga heaks abimaterjaliks see väike põhiseadus. Ma loen teile siit ette, mida s... Read more

Siim Kiisler: Hakkan jälle tagantpoolt pihta. Hea Taavi! Kui sa esitad selliseid väiteid, et põhiseadust on menetluslikult rikutud, või viitad vassimisele, siis sellele peaks järgnema ka mingid selgitused või põhjendused. Need ei saa olla sellised tühjad sõnad, neil peaks ka sisu olema. Mina ei näinud põhiseadusk... Read more

Siim Kiisler: Aitäh! Kõigepealt, nagu ma enne ütlesin, ei nõustu ma seisukohaga, et pensioni teise samba puhul on tegemist riigi abiga. Need on inimese kogutud vahendid, ma ei näe siin seda riigi abi osa. Riigi abiga on tegemist esimese samba puhul, tõepoolest, riik teeb sealt inimestele väljamakseid. Teise samba... Read more

Siim Kiisler: Mul on väga kahju, kui sulle selle asendamise käigus komisjoni tööst selline mulje jäi. Minu arvates on meil arutelud olnud üsna vabad. Sõnakasutuses võib-olla tõesti ei ole alati oldud nii distsiplineeritud, aga ma arvan, et seda võib öelda eri erakondade esindajate kohta. Siin ei lähe see joon kui... Read more

Siim Kiisler: Aitäh! Kui me muudaksime seda ilma seadust muutmata, siis oleks see seadusega vastuolus. Aga kuna ettepanek on muuta seadust ja seejärel seadusega kooskõlas muuta otstarvet, siis selline toimimine on kindlasti seadusega kooskõlas.  Read more

Siim Kiisler: Aitäh! Põhiseaduskomisjoni esimees esitas juba enne kahe viimase istungi toimumist kirjalikult eelnõu kavandi – ta nimetas seda kavandiks – ja saatis selle kõigile komisjoni liikmetele laiali. Kõik said sellega aegsasti tutvuda. Ja tõesti, nagu ütles ka valitsuse esindaja, on tema suures osas need s... Read more

Siim Kiisler: Kui püüda nüüd küsimusele vastata, siis ma nõustun teiega. Mina arvan samamoodi, et riik peaks igati soodustama seda, et inimene ise koguks endale vahendid selleks, et ta tuleks toime. See tähendab näiteks väikest maksukoormust, väiksemat ümberjagamist, normaalset parempoolset mõtteviisi ühiskonnas.... Read more

Siim Kiisler: Aitäh! Katri Raigi küsimusele ma vastasin nii, nagu ta küsis. Ta küsis, kas seaduse vastuvõtmisega rikutakse seadust, ja ma vastasin, et ei rikuta, kui seadus vastu võetakse. Mis puudutab sotsiaalmaksuseadust, siis ma arvan, et see küsimus on õigem esitada rahanduskomisjoni esindajale. Me ei käinud ... Read more

Siim Kiisler: Mis puudutab komisjoni esimeest, siis tema saab neid seisukohti oma sõnavõtus võib-olla ka ise kommenteerida. Ma rõhutan veel kord, et minule ei jäänud kuidagi muljet mingist pahatahtlikust suhtumisest komisjoni istungi juhatamisel või sellest, et komisjoni liikmetel poleks justkui olnud võimalust s... Read more

Siim Kiisler: Aitäh! Kõigepealt ma tahaksin sind tänada ja tunnustada, sa oled väga hea põhiseaduskomisjoni istungitest ülevaate andja! Sul tuli see ilmselt paremini välja kui mul, väga kiire ja hea kokkuvõte. Aga mis puudutab küsimust, kes tegi otsuse arutada seisukohta, siis ettepaneku päevakorra osas teeb ju a... Read more

Siim Kiisler: Jaa. Komisjoni esimees esitas komisjoni liikmete komisjoni seisukoha kavandi ja komisjoni liikmetel oli võimalus kas toetada kavandit komisjoni seisukohana või mitte toetada. Ja pärast seda, kui komisjoni liikmed otsustasid seda seisukohta toetada, on see komisjoni toetatud seisukoht. Read more

Siim Kiisler: Aitäh! Kõigepealt, kuna komisjon ei moodustanud töörühma – ma nõustun teiega selles osas –, ei saa seda kindlasti nimetada komisjoni töörühmaks. Komisjon saab küll moodustada töörühmi, aga antud juhul komisjon sellist otsust ei ole langetanud. Mina sain komisjoni esimehe selgitustest aru niiviisi, e... Read more

Siim Kiisler: Kindlasti oli see laias laastus õige kirjeldus sellest, mis 20. veebruari istungil toimus. Täpsustan lihtsalt, et presidenti esindava advokaadi nimi oli Madis Päts. Read more

Siim Kiisler: Jah, aitäh, härra esimees! Ma tahan öelda, et siinsetel aruteludel on kogumispensioni kohustuslikkust kiitnud ka need Riigikogu liikmed, kes ise ei ole teise sambaga liitunud. Neil oli see võimalus, aga nüüd teistele Eesti inimestele nad seda võimalust ei taha lubada. Nende Riigikogu liikmete hulgas... Read more

26.02.2020 / 14:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

15:24 Kogumispensionide seaduse, tulumaksuseaduse ja väärtpaberite registri pidamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (119 SE) esimene lugemine

Siim Kiisler: Aitäh! Auväärt ettekandja! Sa ütlesid ettepaneku kohta, mille järgi võimaldataks inimestel teha vabatahtlikult suurem sissemakse – kuni 4% tänase 2% asemel –, et see ei too riigile kaasa täiendavat koormust. Seleta palun ära, kuidas see võimalik on. Kas sellele siis tulumaksuvabastus ei laiene? Seda... Read more

Siim Kiisler: Aitäh! Auväärt ettekandja! Kõigepealt ma söandaksin sind pisut korrigeerida: täna on võimalik investeerida ka täiesti tasuta, osta kommertspankade kaudu aktsiaid ilma hoiu- ja tehingutasudeta. See on täna reaalsus, soovitan järele proovida. Aga mu küsimus on selline: kuidas sinu arusaamise kohaselt ... Read more

19:01 Ravimiseaduse muutmise seaduse eelnõu (141 SE) esimene lugemine

Siim Kiisler: Aitäh! Hea ettekandja! Sa ütled, et kogu selle ettevõtmise eesmärk on suurendada konkurentsi hulgiturul. Kui nüüd jälgida neid riike, kus on analoogseid piiranguid apteegiomanike ringile rakendatud, kui vaadata seal hulgiturul toimuvat, siis ega see pilt ei ole selles mõttes parem, et oleks kuidagi ... Read more

Siim Kiisler: Kuna ma vastust ei saanud, siis küsin natuke teistpidi. Ütle palun, kui palju peaks näiteks 1. aprilliks 2021 olema vähenenud kolme-nelja suurema hulgimüüja turuosad, et saaks öelda, et reform on korda läinud. Ja kas sa üldse usud, et tegelikult nende suuremate turuosa langeb? Read more

20.02.2020 / 10:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:03 Keskkonnakomisjoni algatatud olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Mets muutuva kliima tingimustes" arutelu

Siim Kiisler: Austatud juhataja! Head Riigikogu liikmed! Austatud külalised! Kõigepealt tahan väga tänada ettekandjaid, kes minu rõõmuks on veel siin saalis, väga heade ettekannete eest. Need olid väga informeerivad! Olen nagu eelkõnelejagi siin pigem reageerimas eelkõnelejate sõnavõttudele, et teha mõned märkuse... Read more

18.02.2020 / 10:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:01 Laeva lipuõiguse ja laevaregistrite seaduse ning tulumaksuseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse ning teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (100 SE) kolmas lugemine

Siim Kiisler: Aitäh, austatud juhataja! Ma ei palu kolme lisaminutit. Tänan eelneva põhjaliku ülevaate eest! Sedastan, et Isamaa fraktsioon toetab väga selle olulise seaduseelnõu vastuvõtmist, laevandussektori ettevõtete tulumaksu erirežiimi täpsustamist. Meil on hea meel, et see tee on läbi käidud. Euroopa Komis... Read more

28.01.2020 / 10:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:19 Äriseadustiku muutmise seaduse (osa võõrandamine) eelnõu (117 SE) esimene lugemine

Siim Kiisler: Aitäh! Hea ettekandja! Milline on õiguskomisjoni seisukoht kahe eelnõu edasise menetlemise kohta? Kas te olete selles sisuliselt kokku leppinud, et nad ühendada? On sellest praegu kindel arusaam? Read more

Siim Kiisler: Juhataja! Austatud Riigikogu, kui start-up-kogukonna esindajad pöördusid septembris Justiitsministeeriumi poole, et algatada osa võõrandamise regulatsiooni lihtsustamine, siis see ettepanek ei sündinud kindlasti tühjalt kohalt, seda tingis praktiline vajadus. Sellepärast tunnustan ma nii õiguskomisj... Read more

Siim Kiisler: Aga ma loodan, et on kuulda ka külalistele. Me oleme olnud väga uhked ja oleme jätkuvalt uhked oma start-up-kogukonna edu üle. Aga see nõuab ka riigilt, on seni nõudnud ja nõuab ka edaspidi paindlikkust ja kiiret reageerimist vajaduse korral. Me ei tohi kaotada konkurentsivõimet naaberriikidega võrr... Read more

17.12.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

11:22 Ravimiseaduse muutmise seaduse eelnõu (118 SE) esimene lugemine

Siim Kiisler: Aitäh, hea juhataja! Austatud Riigikogu liikmed! Vaadates, kuidas 1. aprill läheneb ja milline regulatsioon meil praegu on seadusena jõustunud, peame selles osas midagi ette võtma. Me ei saa käega lüüa, me ei saa pead liiva alla pista ja öelda, et kõik on suurepärane, et las jõustub, vaatame, mis ju... Read more

Siim Kiisler: Selleks, et kohe vältida süüdistust, nagu oleksin meelt muutnud, siis ei, ma ei ole meelt muutnud. Olen kogu aeg nii arvanud. Enam-vähem viis aastat tagasi ütlesin siin Riigikogu puldis näiteks sellised sõnad: "Eelkõige tahtsin öelda, et iga kord, kui seda ravimiseadust arutatakse, on nii pagana pii... Read more

05.12.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:18 Alkoholiseaduse muutmise seaduse eelnõu (83 SE) esimene lugemine

Siim Kiisler: Aitäh! Austatud ettekandja! Selle eelnõu sisu on võimaldada kehtestada lisapiiranguid ettevõtete ja inimeste tegevusele. Ma vaatan, selle eelnõu esitajad on erakonna liikmed, mis on nimetanud ennast liberaalseks erakonnaks. Esitajate hulgas on sellised inimesed nagu Jürgen Ligi ja Kristen Michal, ke... Read more

Siim Kiisler: Aitäh! Iseenesest huvitav on põhjendada millegi keelamist hommikul kell 9.30 öörahuga, et pool kümme hommikul peab öörahu olema. Aga see selleks. Minu küsimus on ikkagi liberalismi kohta. Kuidas sulle kui ettekandjale tundub, kas liberalism on see, kui antakse võimuorganile õigus midagi inimestele k... Read more

15.10.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:02 Õiguskantsleri ettepanek kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 18 lõike 1 punkti 6 Eesti Vabariigi põhiseadusega kooskõlla viimiseks

Siim Kiisler: Aitäh! Austatud ettekandja! Kõigepealt mulle tundub, et te eksisite, kui te ütlesite, et täna saab planeerimisameti töötaja olla volikogu liige. Minu teada ei saa. Read more

Siim Kiisler: Aa, võib-olla te siis oskate nimetada mõne Eesti omavalitsuse, kus planeerimisameti töötaja saab olla volikogu liige. Aga te ütlesite, et teie ettepaneku elluviimise korral suureneb usaldus volikogu vastu. Seletage ikkagi täpselt ära. Kui täna valla pearaamatupidaja ei saa olla samal ajal volikogu l... Read more

Siim Kiisler: Austatud aseesimees! Austatud Riigikogu liikmed! Austatud õiguskantsler! Ma olen väga paljus nõus selle olukorra kirjeldusega, mille Hanno Pevkur esitas, aga nendele neljale liigile lisaks ühe veel juurde, need on kohalikule omavalitsusele kuuluva äriühingu töötajad, kes on ka ilmselgelt paljuski ko... Read more

08.10.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

11:43 Kodakondsuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (40 SE) esimene lugemine

Siim Kiisler: Aitäh, juhataja! Austatud ettekandja! See eelnõu näeb ette olukorra, et kui Eestis on näiteks kaks Venemaa Föderatsiooni kodanikku ja neil on laps, kes on loomulikult samuti Venemaa Föderatsiooni kodanik, siis vastavalt teie ettepanekule saaks ta lihtsustatud korras lisaks Venemaa Föderatsiooni koda... Read more

Siim Kiisler: Aitäh! Austatud ettekandja! Kasutasid sellist ütlust, et kui anda kahe Vene kodanikust lapsevanema lapsele Eesti kodakondsus, siis ta kasvab Eesti kodanikuks. Kas sa selgitaksid seda natuke laiemalt? Kui mõlemad vanemad on Venemaa Föderatsiooni kodanikud ja ei soovi sellest staatusest loobuda, vaid... Read more

Siim Kiisler: Aitäh, austatud juhataja! Austatud Riigikogu liikmed! Kõigepealt tahaksin ma tänada eelnõu algataja poolset ettekandjat. Väga hästi oli lahti seletatud probleemi olemus ja väga hästi kirjeldasite neid valikuid, mis meie ees seisavad. Ja hea, et tegite seda ka võrdluses teiste kodakondsuse seaduse mu... Read more

12:39 Kodakondsuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (37 SE) esimene lugemine

Siim Kiisler: Aitäh, juhataja, selle võimaluse eest! Austatud ettekandja! Teie sõnul on põhiseaduse ja Eesti kodakondsuse seaduse vahel vastuolu. Mina selle seisukohaga ei nõustu. Aga minu küsimus on selline, et kui te väidate, et see eelnõu selle vastuolu justkui likvideerib, siis kuidas see võimalik on olukorra... Read more

26.09.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:05 Tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (14 SE) esimene lugemine

Siim Kiisler: Aitäh, juhataja! Austatud ettekandja! Te rääkisite siin palju eelkõige töötavate pensionäride ebavõrdsest kohtlemisest mittetöötavate pensionäridega võrreldes, aga kuidas on pensioniikka jõudnute ja sinna mittejõudnute ebavõrdse kohtlemisega? Te ju pakute süsteemi, kus näiteks inimene, kes teenib v... Read more

Siim Kiisler: Aitäh, austatud juhataja! Austatud ettekandja! Meie hea töökaaslane Jürgen Ligi palus mind, et ma küsiksin eks-ju-küsimuse, et te saaksite lühidalt vastata. Küsimus on see. Mulle on üldiselt jäänud mulje, et te olete maksusüsteemi lihtsustamise, lihtsa maksusüsteemi pooldaja. See ettepanek, mida te ... Read more

11.06.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , I istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:01 Riigikogu liikme Siim Valmar Kiisleri ametivanne

Siim Kiisler: Asudes täitma oma kohustusi Riigikogu liikmena Riigikogu XIV koosseisus, annan vande jääda ustavaks Eesti Vabariigile ja tema põhiseaduslikule korrale. (Aplaus.) Read more

13.11.2018 / 10:00 XIII Riigikogu , VIII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:07 Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (Keskkonnaameti ja Keskkonnainspektsiooni ühendamine) eelnõu (710 SE) esimene lugemine

Keskkonnaminister Siim Kiisler: Auväärt juhataja! Tänan teid selle katse eest hoida kõik Riigikogu liikmed minu ettekande ajal saalis ja teha kohaloleku kontroll hiljem! Auväärt Riigikogu liikmed! Selle seaduseelnõuga muudetakse lisaks Vabariigi Valitsuse seadusele veel 39 seadust. Nendes teistes seadustes on muudatus pelgalt tehn... Read more

Keskkonnaminister Siim Kiisler: Aitäh! Ma ei saanud aru. Ministeeriumidest väljaspool – mida sellega mõeldud on? Kontrolliüksused ongi meil tavaliselt ametites, ministeeriumidest väljaspool. Ma ei tea, mida on sellega silmas peetud. Aga mis puudutab lubade väljastamise ja järelevalve koostoimimist, siis üldiselt Eestis on praktika... Read more

Keskkonnaminister Siim Kiisler: Aitäh! Ma ei suuda täpselt peast öelda seda kuupäeva, millal valitsus selle eelnõu Riigikogule esitas. Aga ei saa seda küll kuidagi, mingilgi viisil tormamiseks nimetada. Päris palju kuid on vahepeal mööda läinud ja palju vett merre voolanud. Kui võrrelda näiteks järgmise aasta riigieelarve seaduseg... Read more

31.05.2017 / 14:00 XIII Riigikogu , V istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

15:48 Liiklusseaduse, liikluskindlustuse seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (406 SE) teine lugemine

Siim Kiisler: Austatud juhataja! Austatud Riigikogu liikmed! Majanduskomisjon arutas liiklusseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu esimese ja teise lugemise vahelisel ajal kahel istungil: 18. ja 29. mail. Algataja esindajana osalesid komisjoni istungil ka Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi t... Read more

17.05.2017 / 14:00 XIII Riigikogu , V istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

04:39 Eesti Vabariigi omandireformi aluste seaduse muutmise seaduse eelnõu (434 SE) esimene lugemine

Siim Kiisler: Austatud juhataja! Austatud Riigikogu! Majanduskomisjon arutas seda seaduseelnõu 9. mail ning seda tutvustasid komisjonis riigihalduse minister Mihhail Korb ja Rahandusministeeriumi nõunik Uku Hänni. Nad andsid ülevaate eelnõust, nii nagu minister Tamm seda meile siin praegu tänuväärsel kombel tegi.... Read more

Siim Kiisler: Jah, sellestsamast. Me pikendame taas selle omandireformiga seotud toimingute tähtaegu. Read more

10.05.2017 / 14:00 XIII Riigikogu , V istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

17:09 Energiamajanduse arengukava aastani 2030

Siim Kiisler: Auväärt juhataja! Austatud Riigikogu liikmed! Majanduskomisjon on arutanud energiamajanduse arengukava kolmel istungil. Kaks neist olid tavapärased komisjoni istungid ja üks oli avatud istung, kuhu olid kutsutud sihtrühmade esindajad. Kõigepealt toimus 17. jaanuaril s.a komisjoni tavapärane istung, ... Read more

Siim Kiisler: Aitäh! No kõigepealt ma pean ütlema, et ma ei toonud välja sugugi mitte kõigi külaliste seisukohti, vaid püüdsin kuidagi selekteerida nende hulgast olulisemad. Arutelu oli palju pikem ja põhjalikum, nagu on sellele pikale ja põhjalikule arengukavale kohane. Energiapoliitika eesmärgid on aga välja to... Read more

Siim Kiisler: Ma saan aru, et arengukava eeldus on ikkagi see, et olemasolevas tootmises muutub energiakasutus tõhusamaks ja lõppkokkuvõttes jääb energia tarbimise maht Eestis laias laastus samaks. Ehk siis me saaksime täiendavalt meelitada siia tootmist, eelkõige energiatõhusat tootmist, selle vabaneva mahu arve... Read more

Siim Kiisler: Aitäh! Pärast seda, kui valitsus esitas selle arengukava eelnõu Riigikogule, on saadud värskemaid andmeid nendesse tabelitesse, mis siin arengukavas on, ja uuendatud andmetega tekst on saadetud Riigikogule informatsiooniks. Nii et uuendatud on vaid andmeid, mitte arengukava sisu. Lihtsalt hilisemate... Read more

Siim Kiisler: Ilmselt siin see vastuolu on, et soov oleks kasutada rohkem, ja ka arengukava viitab sellele, aga reaalne elu näitab, et praeguses kontekstis on see kallis. Aga mida on ettevõtjad välja toonud ja mida ma oskan ka omalt poolt lisada, tsiteerides arengukava teksti, on see, et turba laialdasemat kasutu... Read more

Siim Kiisler: Huvitaval kombel me komisjonis väga pikalt just põlevkiviküsimusi ei arutanud. Pigem arutleti muudel teemadel, nii nagu ma teile välja tõin. Energiajulgeoleku seisukohalt on tähtis, et meil oleksid olemas tootmisvõimsused või siis alternatiivina head ühendused, et vajadusel mujalt energiat juurde os... Read more

Siim Kiisler: Ei ole jõudnud. Lisan nii palju, et avalikul arutelul tõi elektritööstuse liidu esindaja Tõnis Vare välja, et hinnametoodika ühtlustati alles käesoleval aastal, mistõttu varasemad hinnavõrdlused ei pruugi alati õiget pilti anda. Tema seisukoht oli, et elektri hind Eestis on kallim eelkõige taastuven... Read more

Siim Kiisler: Ei, seda eraldi arutuse all ei olnud. Read more

Siim Kiisler: Aitäh! Mul on kahju, et te nii põhjalikku küsimust ei küsinud ministrilt. Pean tunnistama, et ei ole selle valdkonnaga isiklikult väga kursis, aga ka komisjonis ei olnud selle üle põhjalikumat arutelu. Võin öelda nii palju, et vastus teie viimasele küsimusele, kas see mõjutab maa hinda, on kindlasti... Read more

18:09 Liiklusseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (406 SE) esimene lugemine

Siim Kiisler: Austatud juhataja! Auväärt Riigikogu! Majanduskomisjon arutas seda eelnõu oma 17. aprilli istungil. Kõigepealt tutvustasid minister Simson ning ministeeriumi veondus- ja liiklustalituse juhataja Hindrek Allvee seda eelnõu.Komisjonis oli arutusel kaks teemat. Kõigepealt väikesaarel asuva sõiduki tehn... Read more

19:08 Maavalitsuste tegevuse lõpetamisest tuleneva Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (432 SE) esimene lugemine

Siim Kiisler: Aitäh! Austatud minister! Mul on ka küsimus töökohtade ja nende arvu muutumise kohta. Me saame ju aru, et selle reformi tulemusena maakondades, väljaspool Tallinna ja Tartut, töökohtade arv avalikus sektoris väheneb, ja tasakaal liigub nende muudatuste tõttu pigem Tallinna poole. Osa kohti antakse ... Read more

20.03.2017 / 15:00 XIII Riigikogu , V istungjärk , Täiskogu arupärimised, vaba mikrofon esmaspäev Read more

15:14 Arupärimine külade põhjendatud soovi kohta muuta omavalitsuslikku kuuluvust (nr 317)

Siim Kiisler: Aitäh, juhataja! Auväärt ettekandja! Üldiselt on Eesti seadustes kohaliku tahte väljendajana või otsustajana käsitletud kohaliku omavalitsuse volikogu. Ka varem on arutatud seda, kas mõni küla saaks ühe omavalitsuse koosseisust minna teise omavalitsuse koosseisu. Meil on üle 50 küla, kus pole mitte ... Read more

14.03.2017 / 10:00 XIII Riigikogu , V istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:03 Haldusreformi seaduse muutmise seaduse eelnõu (376 SE) esimene lugemine

Siim Kiisler: Aitäh! Auväärt ettekandja, teie veste oli küll väga tore, aga ma siiski palun, et te piirduksite selle eelnõu sisuga, mitte ei arutaks siin muid teemasid. Te ütlesite kenasti, et see eelnõu ei ole enam väga aktuaalne. No see on väga pehmelt öeldud. See eelnõu käsitleb tegevusi, millega valitsus pid... Read more

Siim Kiisler: Aitäh! Auväärt ettekandja! Ma kõigepealt kiiresti korrigeerin teie vale väite, et Lätis oli vabatahtliku ühinemise etapp. Vastavalt seadusele ühines vabatahtlikult enamik omavalitsusi, sest teati, et sundliitmine on niikuinii ees. Kaks omavalitsust ei teinud seda vabatahtlikult, läksid riigikohtusse... Read more

13.03.2017 / 15:00 XIII Riigikogu , V istungjärk , Täiskogu arupärimised, vaba mikrofon esmaspäev Read more

15:20 Arupärimine Sisekaitseakadeemia kolimise mõistlikkuse kohta (nr 318)

Siim Kiisler: Aitäh, auväärt ettekandja! Te ütlesite, et riigiasutuste väljaviimine Tallinnast on teostatav ja võimalik. Samas, konkreetse asutuse puhul kasutate suure vastuargumendina seda, et küsitlusele vastates paljud praegused asutuse töötajad ei soovinud selle üleviimist. Kuidas te siis seda ette kujutate t... Read more

Siim Kiisler: Auväärt juhataja! Austatud Riigikogu liikmed! Kõigepealt paar märkust Alar Karise ettekande kohta. Esiteks, mind üllatas riigikontrolöri väide, et ta ei ole tutvunud Sisekaitseakadeemia praktikabaasi Ida-Virumaale üleviimise analüüsiga. See on hämmastav, sest viimases Sisekaitseakadeemia kolimise an... Read more

22.02.2017 / 14:00 XIII Riigikogu , V istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

14:29 Riigikogu otsuse "Riigikogu probleemkomisjoni moodustamine rahvastiku vähenemisega seotud probleemide läbitöötamiseks" eelnõu (343 OE) esimene lugemine

Siim Kiisler: Aitäh! Auväärt ettekandja! Te viitasite, et see komisjon on vajalik rahvastiku vähenemisega seotud probleemide läbitöötamiseks. Samas näitavad viimase kahe aasta andmed, et rahvastikuregistri andmetel rahvastik mitte ei vähenenud, vaid kasvas. Kui keegi kahtleb rahvastikuregistri andmetes – seal ei ... Read more

Siim Kiisler: Aitäh! Hea ettekandja! Ma jätkan ikkagi selle komisjoni nimetuse ja eesmärgi teemal. Me saame sinuga ühtemoodi aru, et Eesti rahvastik praegu mitte ei vähene, vaid pigem pisut kasvab, seda sisserände tõttu, samas on iive negatiivne. Kui ma vaatan selle komisjoni nimetust ja eesmärki, siis mulle tund... Read more

26.01.2017 / 10:00 XIII Riigikogu , V istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:04 Riigikogu otsuse "Riigikogu otsuse "Eesti Vabariigi, Leedu Vabariigi ja Läti Vabariigi Parlamentidevahelise Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamine" muutmine" eelnõu (369 OE) esimene lugemine

Siim Kiisler: Aitäh! Hea ettekandja! Milline on selle otsuse mõju Balti koostööle? Read more

24.01.2017 / 10:00 XIII Riigikogu , V istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

11:14 Erakonnaseaduse muutmise seaduse eelnõu (325 SE) esimene lugemine

Siim Kiisler: Aitäh! Auväärt ettekandja! Su ettekande põhitees, millest sa ka alustasid, on see, et erakonnad on ülerahastatud, erakondadel on raha liiga palju. Samas te näete siin eelnõus ette sanktsiooni neile, kes on rahaliselt raskes olukorras, kellel on raha puudu. Te teete ettepaneku just neilt raha ära võt... Read more

Siim Kiisler: Aitäh! Hea ettekandja! Minu esimest küsimust te sihilikult tõlgendasite valesti. Ma ei püüdnud väita, et erakondade rahastamist peaks suurendama. Ma püüdsin aru saada teie loogikast, et kas teie jutul mingi majanduslik loogika ka taga on. Kuidas aitab erakondade ülerahastamise vastu võidelda see, ku... Read more

19.12.2016 / 11:00 XIII Riigikogu , Riigikogu erakorraline istungjärk Read more

11:45 2017. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (303 SE) kolmas lugemine

Siim Kiisler: Auväärt juhataja! Austatud Riigikogu! Selle eelarvedebati kaks peamist märksõna on selgelt olnud ühelt poolt majanduskasv ja teiselt poolt maksud. Meil räägitakse majanduskasvust, sellest, kui palju majandus absoluutselt kasvab. Siis me räägime sellest 1%-st ja selles kontekstis ei pane me vahel tä... Read more

Siim Kiisler: Me peame silmas pidama seda, kas need aitavad kaasa inimeste lahkumisele Eestist või nende siiajäämisele, kas need aitavad kaasa sellele, et inimesed otsustavad oma peret suurendada, või sellele, et inimesed otsustavad jätkata pigem vanaviisi. Selles kontekstis on IRL-i arvates järgmine aasta olulin... Read more