Calendar

Select a date rangeOpen Calendar

From:

To:

Close X

View Results:

Find a verbatim record

Search using the left date panel to select a period, and other filters below.

Find a verbatim record

Cancel
Verbatim reports of proceedings: 78Open/Close results
21.05.2020 / 10:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:00 Istungi rakendamine

Aseesimees Siim Kallas: Tere hommikust, lugupeetud kolleegid! Me alustame Riigikogu täiskogu kolmanda istungjärgu 15. töönädala neljapäevast istungit. Kõigepealt on mul valmisolek vastu võtta eelnõusid ja arupärimisi. Heljo Pikhof, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Kätt ei anna. Nii, olen juhatuse nimel vastu võtnud seaduseelnõu ja seda menetletakse vastavalt töö- ja kodukorra seadusele nagu tavaliselt. Palun kohaloleku kontroll! Kohaloleku kontrollKohal on 82 ... Tss! Paluks nüüd rahu! Kohal on 82 Riigikogu liiget, puudub 19. Me võime istungiga alustada. Kõi... Read more

10:04 Päästeseaduse ja relvaseaduse muutmise seaduse (128 UA) uuesti arutamine

Aseesimees Siim Kallas: Ja läheme siis 1. päevakorrapunkti juurde, selleks on Vabariigi Presidendi poolt välja kuulutamata jäetud päästeseaduse ja relvaseaduse muutmise seadus numbriga 128 UA. Alustame selle uuesti arutamist, meil on kaks ettekannet, üks põhiseaduskomisjonist ja üks seda eelnõu menetlenud komisjonilt ehk s... Read more

Aseesimees Siim Kallas: Suur tänu! Igal Riigikogu liikmel on võimalik esitada kummalegi ettekandjale üks küsimus. Signe Riisalo, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Urmas Kruuse, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Jevgeni Ossinovski, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Helmel Kütt, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Suur tänu, lugupeetud ettekandja! Rohkem teile küsimusi ei ole. Paluksin siia teise ettekandja, õiguskomisjoni liikme Tarmo Kruusimäe. Read more

Aseesimees Siim Kallas: Suur tänu! Jevgeni Ossinovski, küsimus palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Üllar Saaremäe, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Heiki Kranich, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Peeter Ernits, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Mart Võrklaev, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Mart Võrklaev, teine küsimus, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Nüüd on niisugune lugu, et juhataja tegi vea ja andis kolleeg Võrklaevale teise küsimuse, mida ei oleks tohtinud teha, ... Read more

Aseesimees Siim Kallas: ... sest igal ühel on üks küsimus, seetõttu ma annan Peeter Ernitsale ka, kuna tema pani ka sel hetkel. Read more

Aseesimees Siim Kallas: Võtame teise küsimuse. Read more

Aseesimees Siim Kallas: Heljo Pikhof, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Hele Everaus, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Suur tänu, lugupeetud ettekandja! Rohkem teile küsimusi ei ole. Avan läbirääkimised. Läbirääkimised on avatud kõigile. Toomas Kivimägi on esimene, kes palub kõnet. Read more

Aseesimees Siim Kallas: Lisaaega kolm minutit, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Signe Riisalo soovib kõnet kohapealt. Read more

Aseesimees Siim Kallas: Jevgeni Ossinovski, palun, kõne kõnetoolist! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Suur tänu, rohkem läbirääkimistel osalemise soovi ilmutatud ei ole, seega valmistume lõpphääletuseks. Enne, kui ma kutsun kõik lõpphääletusele, ütlen ma ühe olulise märkuse, et me kõik saaksime aru, mida me hääletame. Nimelt, kodu- ja töökorra seadus ütleb, et sellisel juhul saab hääletusele panna a... Read more

Aseesimees Siim Kallas: Kutsung! Nõndaks! Lugupeetud kolleegid! Me hakkame hääletama Vabariigi Presidendi poolt väljakuulutamata jäetud päästeseaduse ja relvaseaduse muutmise seaduse eelnõu muutmata kujul vastuvõtmist. Ma kordan veel kord üle, nii nagu kolleeg Ossinovski soovitas, et kõik saaksid üheselt aru, kuidas ja mid... Read more

11:14 Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (Haridus- ja Noorteameti moodustamine, Keeleinspektsiooni nimetamine Keeleametiks) eelnõu (163 SE) teine lugemine

Aseesimees Siim Kallas: Ja teine päevakorrapunkt on meil Vabariigi Valitsuse algatatud Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (Haridus- ja Noorte Ameti moodustamine, Keeleinspektsiooni nimetamine Keeleametiks) eelnõu (163 SE), alustame selle teise lugemisega. Palun ettekandjaks kultuurikomisjoni li... Read more

Aseesimees Siim Kallas: Suur tänu! Küsimused. Peeter Ernits, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Jevgeni Ossinovski, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Katri Raik, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Jevgeni Ossinovski, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Peeter Ernits, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Helmen Kütt, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Kalvi Kõva, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Suur tänu, lugupeetud ettekandja! Rohkem küsimusi teile ei ole. Read more

Aseesimees Siim Kallas: On võimalus avada läbirääkimised. Katri Raik, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Jevgeni Ossinovski, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Üks minut lisaaega. Read more

Aseesimees Siim Kallas: Aitäh! Rohkem läbirääkimiste soovi ei ole. Meil ei ole ühtegi muudatusettepanekut, nii et muudatusettepanekute arutamine seetõttu jääb ära. Nüüd on meil kaks ettepanekut: juhtivkomisjoni ettepanek eelnõu 163 SE teine lugemine lõpetada ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni ettepanek Vabariigi... Read more

20.05.2020 / 14:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

15:56 Ametiühingute seaduse, Eestisse lähetatud töötajate töötingimuste seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (158 SE) teine lugemine

Aseesimees Siim Kallas: Aitäh! Küsimuste voor. Peeter Ernits, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Peeter Ernits, teine küsimus, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Suur tänu, lugupeetud ettekandja! Rohkem küsimusi ei ole. On võimalik osaleda läbirääkimistel. Kas on soovi pidada selle eelnõu teemal kõnet? Soove ei ole. Siis läbirääkimised loeme sellega lõppenuks ja vaatame läbi muudatusettepanekud. Muudatusettepanekuid on meil siin, palju neid oli? Seitse või? ... Read more

16:09 Väljasõidukohustuse ja sissesõidukeelu seaduse ning välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse muutmise seaduse (massilise sisserände tõkestamine) eelnõu (110 SE) teine lugemine

Aseesimees Siim Kallas: Võtame vaatluse alla seitsmenda päevakorrapunkti, Vabariigi Valitsuse algatatud väljasõidukohustuse ja sissesõidukeelu seaduse ning välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse muutmise seaduse (massilise sisserände tõkestamine) eelnõu (110 SE), ja alustame selle teise lugemisega. Ettekandek... Read more

Aseesimees Siim Kallas: Suur tänu! Küsimused. Ruuben Kaalep, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Aitäh, lugupeetud ettekandja! Rohkem küsimusi ei ole. Auväärt Riigikogu liikmed, on võimalik avada läbirääkimised. Läbirääkimistel osalemise soovi ei ole, siis loeme läbirääkimised sellega ammendatuks ja vaatame läbi muudatusettepanekud, neid on kaks. Esimene muudatusettepanek seaduseelnõule 110 SE ... Read more

16:21 Välismaalaste seaduse muutmise seaduse eelnõu (135 SE) teine lugemine

Aseesimees Siim Kallas: Läheme kaheksanda päevakorrapunkti juurde ja selleks on Vabariigi Valitsuse algatatud välismaalaste seaduse muutmise seaduse eelnõu 135 SE selle teine lugemine. Ettekandjaks palun siia põhiseaduskomisjoni aseesimehe Lauri Läänemetsa. Read more

Aseesimees Siim Kallas: Suur tänu! Kas on küsimusi ettekandjale? Küsimusi ei ole. Aitäh! Kas on soovi osaleda läbirääkimistel? Pidada kõnesid? Ka seda ei soovi ei näha. Siis loeme läbirääkimised lõppenuks ja vaatame läbi muudatusettepanekud. Muudatusettepanekuid on üks. Selle muudatusettepaneku on teinud põhiseaduskomisjon... Read more

16:25 Perehüvitiste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (185 SE) esimene lugemine

Aseesimees Siim Kallas: Võtame järgmise päevakorrapunkti, üheksanda. Vabariigi Valitsuse algatatud perehüvitiste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu numbriga 185 SE. Alustame selle esimese lugemisega ja ettekandjaks palun siia rahvastikuministri Riina Solmani. Read more

Aseesimees Siim Kallas: Aitäh! Lugupeetud ettekandja, teile on ka küsimusi. Jevgeni Ossinovski, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Suur tänu! Jevgeni Ossinovski, teine küsimus palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Urve Tiidus, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Aitäh, lugupeetud ettekandja! Rohkem küsimusi teile ei ole. Palun siia nüüd kaasettekandjaks, kui niisugust terminit enam ei kasutata, siis teiseks ettekandjaks sotsiaalkomisjoni liikme Priit Sibula! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Aitäh, lugupeetud ettekandja! Küsimusi teile ei ole. Kas fraktsioonide esindajatel on soovi pidada kõnesid?Kõnede pidamise soovi ei ole, seega läbirääkimisi me ei ava. Ja meil on juhtivkomisjoni ettepanek eelnõu 185 SE esimene lugemine lõpetada. Ja sellega ongi siis esimene lugemine lõpetatud. Muuda... Read more

16:45 Kodakondsuse seaduse § 13 muutmise seaduse eelnõu (147 SE) esimene lugemine

Aseesimees Siim Kallas: Järgmine päevakorrapunkt, arvult kümnes, Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni algatatud kodakondsuse seaduse § 13 muutmise seaduse eelnõu numbriga 147 SE. Alustame selle esimese lugemisega. Ettekandjaks palun siia Riigikogu liikme Jevgeni Ossinovski. Read more

Aseesimees Siim Kallas: Üks hetk! Kalle Grünthal annab märku. Read more

Aseesimees Siim Kallas: Palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Te peate väheke kõvemini rääkima, sest need mikrofonid on täpselt nii sätitud, et inimene, kes selle koha peal räägib, on hästi kuulda. Read more

Aseesimees Siim Kallas: Suur tänu! Kalle Grünthal, küsimus palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Katri Raik, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Aitäh! Rohkem küsimusi teile ei ole. Palun kaasettekandeks põhiseaduskomisjoni liige Andrei Korobeinik! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Küsimused. Heljo Pikhof, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Jevgeni Ossinovski, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Katri Raik, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Raimond Kaljulaid, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Tarmo Kruusimäe, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Raimond Kaljulaid, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Indrek Saar, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Jevgeni Ossinovski, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Suur tänu! Protseduuriline küsimus. Read more

Aseesimees Siim Kallas: Jah. Härra Ossinovski ... Vabandust! Korobeinik. Read more

Aseesimees Siim Kallas: Aitäh, lugupeetud ettekandja! Rohkem küsimusi teile ei ole. On võimalik avada läbirääkimised, läbirääkimistel saavad arvamusi avaldada fraktsioonide esindajad. Läbirääkimiste soovi ei ole ilmutatud. Nüüd on meil juhtivkomisjoni ettepanek eelnõu 147 SE esimesel lugemisel tagasi lükata. Ja ma panen se... Read more

17:29 Jäätmeseaduse ja pakendiseaduse muutmise seaduse eelnõu (190 SE) esimene lugemine

Aseesimees Siim Kallas: Järgmine päevakorrapunkt tänases päevakorras on Vabariigi Valitsuse algatatud jäätmeseaduse ja pakendiseaduse muutmise seaduse eelnõu (190 SE). Alustame selle esimese lugemisega ja palun siia ettekandjaks keskkonnaminister Rene Koka! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Suur tänu, lugupeetud ettekandja! Küsimused. Raimond Kaljulaid, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Yoko Alender, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Urve Tiidus, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Mart Võrklaev, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Jevgeni Ossinovski, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Üllar Saaremäe, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Raimond Kaljulaid, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Kai Rimmel, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Yoko Alender, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Oot, üks hetk palun! Protseduuriline küsimus. Read more

Aseesimees Siim Kallas: Riigikogu liikmed võivad teha igasuguseid ettepanekuid kõikidele. Aitäh! Nii, palun, Yoko Alender! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Mart Võrklaev, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Jevgeni Ossinovski, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Andrus Seeme, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Urve Tiidus, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Heiki Kranich, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Heiki Kranich, teine küsimus, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Siim Kiisler, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Andrus Seeme, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Üllar Saaremäe, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Siim Kiisler, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Suur tänu, lugupeetud minister! Rohkem küsimusi teile ei ole. Read more

Aseesimees Siim Kallas: Palun siia siis nüüd kaasettekandjaks keskkonnakomisjoni esimehe Erki Savisaare! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Suur tänu! Ei ole enam küsimuste võimalust, kui on kaks küsimust ära kasutatud. Nii, küsimusi, lugupeetud ettekandja, teile ei ole. Nüüd on võimalik avada läbirääkimised, läbirääkimistel saavad esineda fraktsioonide esindajad. Läbirääkimistel esinemise soovi ei ole. Seega on meil juhtivkomisjoni ett... Read more

19.05.2020 / 10:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

11:44 Vabariigi Valitsuse esitatud „Välispoliitika arengukava 2030“ eelnõu

Aseesimees Siim Kallas: Aitäh, härra minister! Järgenvad küsimused. Peeter Ernits, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Andres Sutt, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Aivar Sõerd, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Urve Tiidus, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Marko Mihkelson, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Raimond Kaljulaid, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Valdo Randpere, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Kalle Grünthal, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Nüüd me oleme küll olukorra ees, kus tõenäoliselt küsimustele vastamine ei lõppe enne kella 1, aga meil on siin kaks ettepanekut, üks väliskomisjonilt ja teine Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsioonilt pikendada tänast istungit sõnavõttude lõppemiseni, kuid mitte kauem kui kella 2-ni ja aeg o... Read more

Aseesimees Siim Kallas: Head kolleegid! Ma panen hääletusele väliskomisjoni ja EKRE fraktsiooni ettepaneku pikendada tänast istungit kuni sõnavõttude lõppemiseni, kuid mitte kauem kella ... või päevakorrapunkti ammendumiseni, kuid mitte kauem kui kella 14.00-ni. Palun võtta seisukoht ja hääletada!HääletustulemusedSelle ett... Read more

Aseesimees Siim Kallas: Leo Kunnas, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Suur tänu, härra minister, rohkem küsimusi ei ole! Järgmiseks palun siia väliskomisjoni esimehe härra Enn Eesmaa kaasettekandeks või komisjonipoolseks ettekandeks, vist kaasettekannet ei kasutata enam. Read more

Aseesimees Siim Kallas: Aitäh, lugupeetud ettekandja! Küsimusi teile ei ole. Nüüd on võimalus avada läbirääkimised, läbirääkimistes osalemise soovi on ilmutatud. Kõigepealt saavad sõna fraktsioonide esindajad. Ruuben Kaalep, esimesena, palun EKRE fraktsiooni nimel! (R. Kaalep küsib lisaaega.) Kolm minutit lisaaega saab.... Read more

Aseesimees Siim Kallas: Anneli Ott, palun, Keskerakonna fraktsiooni nimel! Lisaaega saab kolm minutit. Read more

Aseesimees Siim Kallas: Raimond Kaljulaid, kellel on volitus esineda Sotsiaaldemokraatliku erakonna fraktsiooni nimel, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Tohib. Kolm minutit ikka saab. Read more

Aseesimees Siim Kallas: Mihhail Lotman Isamaa fraktsiooni nimel, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Saab kolm minutit, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Anti Poolamets, palun! Aa, ma vabandan, kuna oli niisugune, asjad on nii säätud, et fraktsioonide esindajad räägivad enne, siis ma annaksin Marko Mihkelsonile Reformierakonna nimel sõna. Jõuame kõik sõnavõtud ära kuulata. Read more

Aseesimees Siim Kallas: 8 minutit siis kokku! Read more

Siim Kallas: Austatud härra esimees! Austatud kolleegid! Mind innustas siia pulti tulema Ruuben Kaalepi kõne, mis oli väga hea kõne, kuigi oli seal palju niisuguseid punkte, millega ma tingimata just nõus ei ole, aga siiski olid seal mõned väga tõsised väited. Eelkõige üks väide, missugune peaks olema praktiline... Read more

Siim Kallas: Et lihtsalt viisakalt lõpetada oma etteaste ja ma tõsiselt soovitaksin selle teema üle uuesti mõelda, sest ka praktika näitab, et noh, kui kogu aeg on ainult ühes süsteemis sees niisugune ringlus, siis see ei tarvitse anda ka lõpptulemusena personalivalikus parimat kvaliteeti. Ja ka ongi kõik. Aitäh... Read more

14.05.2020 / 10:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:00 Istungi rakendamine

Aseesimees Siim Kallas: Tere hommikust, lugupeetavad Riigikogu liikmed! Me alustame Riigikogu täiskogu III istungjärgu 14. töönädala neljapäevast istungit. Kõigepealt on võimalus üle anda arupärimisi ja seaduseelnõusid. Maris Lauri, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Mart Võrklaev, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Aitäh! Rohkem arupärimiste ja eelnõude üleandmise soovi ei ole. Olen juhatuse nimel vastu võtnud kaks arupärimist ja Riigikogu juhatus otsustab nende edasise menetlemise vastavalt Riigikogu kodu- ja töökorra seadusele. Nüüd kohaloleku kontroll, palun! Kohaloleku kontrollKohale registreeris ennast 46... Read more

13.05.2020 / 14:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

15:22 Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (Keskkonnaameti ja Keskkonnainspektsiooni ühendamine) eelnõu (184 SE) esimene lugemine

Aseesimees Siim Kallas: Urmas Kruuse, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Heiki Kranich, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Indrek Saar, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Peeter Ernits, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Urmas Kruuse, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Aitäh, lugupeetud minister! Rohkem küsimusi teile ei ole. Ma palun siia Riigikogu-poolseks ettekandjaks keskkonnakomisjoni esimehe Erki Savisaare, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Kas kaasettekandjale on küsimusi? Küsimusi ei ole. Aitäh! Nüüd on võimalik fraktsioonide esindajatel kõnet pidada. Läbirääkimistel osalemise soovi ei ole, seetõttu loen läbirääkimised lõppenuks ja ka esimese lugemise lõppenuks. Muudatusettepanekute esitamise tähtajaks on 27. mai kell 17.15.... Read more

16:15 Pühade ja tähtpäevade seaduse ning Eesti lipu seaduse muutmise seaduse eelnõu (172 SE I)

Aseesimees Siim Kallas: Järgmine päevakorrapunkt, nr. 8: Vabariigi Valitsuse algatatud pühade ja tähtpäevade seaduse ning Eesti lipu seaduse muutmise seaduse eelnõu numbriga 172. Selle esimene lugemine. Ettekandjaks palun sotsiaalminister Tanel Kiik. Read more

Aseesimees Siim Kallas: Üks hetk! Härrased keskkonnakaitseaktivistid, kas te võiksite oma juttu jätkata väljaspool saali? Ei pane nagu tähelegi! Härra Savisaar ja teised, olge lahked ja jätkake seda väljaspool saali. Palun, härra minister! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Küsimused. Taavi Rõivas, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Liina Kersna, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Hanno Pevkur, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Annely Akkermann, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Kristina Šmigun-Vähi, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Taavi Rõivas, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Mart Võrklaev, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Kaja Kallas, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Liina Kersna, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Jürgen Ligi, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Urmas Kruuse, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Andres Sutt, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Toomas Kivimägi, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Signe Kivi, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Mart Võrklaev, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Urmas Kruuse, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Kristina Šmigun-Vähi palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Toomas Kivimägi, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Helmen Kütt, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Signe Riisalo, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Indrek Saar, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Raimond Kaljulaid, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Andres Sutt, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Jürgen Ligi, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Kalvi Kõva, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Raimond Kaljulaid, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Katri Raik, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Signe Kivi, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Indrek Saar, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Helmen Kütt, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Peeter Ernits, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Suur tänu, lugupeetud minister! Rohkem küsimusi ei ole! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Ja paluksin siia kaasettekandeks põhiseaduskomisjoni liikme Kaja Kallase. Read more

Aseesimees Siim Kallas: On ka küsimusi. Signe Riisalo, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Aitäh! Rohkem küsimusi ei ole. Nüüd on võimalik avada läbirääkimised. Läbirääkimistel saavad kõnesid pidada fraktsioonide esindajad. Läbirääkimiste soovi ei ole. Sellega on läbirääkimised lõppenud ja meil on juhtivkomisjoni ettepanek eelnõu 172 SE esimene lugemine lõpetada. Esimene lugemine on selle... Read more

17:24 Pühade ja tähtpäevade seaduse muutmise seaduse eelnõu (131 SE) esimene lugemine

Aseesimees Siim Kallas: Läheme päevakorraga edasi. See on päevakorrapunkt nr 9, Riigikogu liikmete Jüri Jaansoni, Signe Kivi, Signe Riisalo, Toomas Kivimägi, Mart Võrklaeva, Annely Akkermanni, Kaja Kallase, Liina Kersna, Vilja Toomasti, Yoko Alendri, Andrus Seeme ja Andres Suti algatatud pühade ja tähtpäevade seaduse muutm... Read more

Aseesimees Siim Kallas: Suur tänu! Küsimused. Kristina Šmigun-Vähi.  Read more

Aseesimees Siim Kallas: Peeter Ernits, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Toomas Kivimägi, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Mart Võrklaev, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Ruubel Kaalep, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Peeter Ernits, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Aitäh! Rohkem küsimusi ei ole. Nüüd ma palun siia Riigikogu poolseks ettekandeks põhiseaduskomisjoni esimehe härra Paul Puustusmaa. Read more

Aseesimees Siim Kallas: Aitäh! Küsimused. Kaja Kallas, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Aitäh! Kristina Šmigun-Vähi, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Jürgen Ligi, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Kaja Kallas, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Toomas Kivimägi, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Mart Võrklaev, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Andres Sutt, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Suur tänu! Kolmandat võimalust kahjuks ei ole Peeter Ernitsal. Aga Heiki Kranich, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Suur tänu, härra ettekandja! Rohkem küsimusi ei ole. Nüüd on võimalik avada läbirääkimised ja läbirääkimisteks saavad sõna fraktsioonide esindajad. Siim Pohlak, EKRE esindaja, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Aitäh! Rohkem kõnepidamise soovi ei ole. Meil on juhtivkomisjoni ettepanek eelnõu 131 SE esimene lugemine lõpetada ja sellega on esimene lugemine lõpetatud. Muudatusettepanekute esitamise tähtajaks on 27. mai kell 17.15. Read more

18:01 Pühade ja tähtpäevade seaduse ning Eesti lipu seaduse muutmise seaduse eelnõu (132 SE) esimene lugemine

Aseesimees Siim Kallas: Me läheme järgmise päevakorrapunkti juurde, see on kümnes ja see on Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni algatatud pühade ja tähtpäevade .... Auväärt kolleegid! Ma saan aru, et me kõik oleme äärmiselt erutatud, aga paluks siiski nagu niimoodi vestluse viia saalist väljapoole. Nii et Sotsiaalde... Read more

Aseesimees Siim Kallas: Aitäh! Küsimused. Urmas Kruuse, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Peeter Ernits, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Hele Everaus, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Signe Riisalo, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Aitäh! Rohkem küsimusi ei ole. Kas fraktsioonide esindajad? Vabandust, kaasettekandja! Jumal, tõttan sündmustest ette. Vabandust, härra Puustusmaa, põhiseaduskomisjoni esimees, teil on kõnetool. Read more

11.05.2020 / 15:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu arupärimised, vaba mikrofon esmaspäev Read more

15:00 Istungi rakendamine

Aseesimees Siim Kallas: Aitäh, härra esimees! Kuna see ettepanek tuli minult juhatusele, siis ma saan praegu aru nii, et ma ei hakka pikemalt seda põhjendama. Aga ma saan praegu aru niiviisi, et juhatuse poolt tuli praegu ettepanek vahetada need päevakorrapunktid ära, mis tähendab seda, et kui sellele ollakse vastu, siis p... Read more

Aseesimees Siim Kallas: Ma siiski natukene täpsustaksin veel seda asja menetlemist. Juhatuses mina ei kooskõlastanud seda päevakorda ja mõlemad teised juhatuse liikmed läbi meili teatasid, et neil on, nii nagu härra esimees praegu ütles, suhteliselt ükskõik. See tähendab, praegu ikkagi tuli minu arusaamist mööda päevakord,... Read more

18:38 Riigihangete seaduse ja kunstiteoste tellimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (177 SE) esimene lugemine

Aseesimees Siim Kallas: Küsimused. Urve Tiidus, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Aitäh, lugupeetud ettekandja! Rohkem teile küsimusi ei ole. Kas fraktsioonide esindajatel on soovi pidada kõnet? Seda soovi ei näi olevat, seega on läbirääkimiste voor ammendatud. Ja meil on laua peal juhtivkomisjoni ettepanek eelnõu 177 SE esimene lugemine lõpetada. Sellega ongi esimene lugemine lõ... Read more

19:03 20 Arupärimine perearstiteenuse kättesaadavuse tagamise kohta (nr 20)

Aseesimees Siim Kallas: Läheme päevakorraga edasi ja võtame arutuse alla Riigikogu liikmete Hele Everausi, Urmas Kruuse, Urve Tiiduse, Vilja Toomasti, Ants Laaneotsa, Maris Lauri, Hanno Pevkuri, Kaja Kallase, Erki Keldo, Toomas Kivimägi, Jüri Jaansoni, Signe Riisalo ja Andrus Seemne 22. jaanuaril esitatud arupärimise perea... Read more

Aseesimees Siim Kallas: Aitäh! Lugupeetud minister, arupärimisele vastab sotsiaalminister Tanel Kiik. Read more

Aseesimees Siim Kallas: Aitäh! Küsimused, Kristina Šmigun-Vähi, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Jüri Jaanson, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Austatud kolleeg! Küsimuseks on üks minut. Read more

Aseesimees Siim Kallas: Kristen Michal, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Aitäh! Annely Akkermann, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Urmas Kruuse, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Urve Tiidus, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Katri Raik, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Hanno Pevkur, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Ivari Padar, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Helmen Kütt, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Signe Riisalo, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Suur tänu! Lugupeetud minister, rohkem küsimusi teile ei ole. On võimalik pidada kõnesid. Arupärijate nimel Hele Everaus, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Aitäh! Kas keegi soovib veel läbirääkimistes osaleda, kõnet pidada? Ma ei näe. Kas arupärimise adressaat soovib midagi öelda? Adressaat on kadunud, järelikult ei soovi. Read more

20:04 Arupärimine hooldekodude kohatasu kohta (nr 30) 

Aseesimees Siim Kallas: Me lähme järgmise päevakorrapunkti juurde ja selleks on arupärimine Riigikogu liikmete Helmen Küti, Jevgeni Ossinovski, Katri Raigi, Heljo Pikhofi, Indrek Saare, Ivari Padari, Jaak Juske ja Riina Sikkuti 2. aprillil 2020. aastal esitatud arupärimine hooldekodude kohatasu kohta. Ettekandjaks palun ar... Read more

Aseesimees Siim Kallas: Palun, härra minister, kõnetool on teie! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Aitäh! Küsimused. Heljo Pikhof, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Signe Riisalo, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Ivari Padar, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Helmen Kütt, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Kalvi Kõva, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Raimond Kaljulaid, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Katri Raik, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Indrek Saar, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Jaak Juske, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Aitäh! Lugupeetud arupärimise adressaat, lugupeetud härra minister, teile rohkem küsimusi ei ole. On võimalik pidada kõnesid. Helmen Kütt, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Suur tänu! Rohkem kõnepidamise soovi ei ole ilmutatud, seega on läbirääkimised selles küsimuses lõpetatud ja ka selle arupärimise käsitlemine lõpetatud. Read more

20:57 Arupärimine põhjendamatult kõrgete ravimihindade kohta (nr 32)

Aseesimees Siim Kallas: Võtame vaatluse alla järgmise päevakorrapunkti, täna viimase: Riigikogu liikmete Lauri Läänemetsa, Riina Sikkuti, Jevgeni Ossinovski, Helmen Küti, Raimond Kaljulaidi, Indrek Saare, Heljo Pikhofi, Ivari Padari, Jaak Juske ja Katri Raigi 22. aprillil 2020 esitatud arupärimine põhjendamatult kõrgete ra... Read more

07.05.2020 / 10:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:00 Istungi rakendamine

Aseesimees Siim Kallas: Tere hommikust, auväärt kolleegid! Me alustame Riigikogu täiskogu III istungjärgu 13. töönädala neljapäevase istungiga. Kõigepealt on võimalus üle anda eelnõusid ja arupärimisi. Soovi ei ole. Siis alustame kohaloleku kontrolliga Kohaloleku kontrollKohale registreeris end 47 Riigikogu liiget, puudub ... Read more

10:01 Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni algatatud olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Elu pärast kriisi – terve ühiskonnana edasi" arutelu

Aseesimees Siim Kallas: Me võime alustada päevakorra käsitlemist. Ja päevakorras on meil täna üks küsimus, see on Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni algatatud olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Elu pärast kriisi – terve ühiskonnana edasi" arutelu. Ettekandjad on meil kolm ettekandjat väljastpoolt Riigikogu, need... Read more

Aseesimees Siim Kallas: Suur tänu! Nüüd on küsimuste voor ja ma palun kõikidel kolleegidel küsida nii lühidalt kui võimalik ja mahutada oma küsimus kindlasti ühe minuti sisse. See ei ole 2 minutit sõnavõttu kohalt, vaid ikkagi küsimus. Mida vähem kulutatakse aega, seda rohkem saab inimesi küsimusi esitada. Nii et, Taavi Rõ... Read more

Aseesimees Siim Kallas: Urmas Kruuse, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Erkki Keldo, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Andres Sutt, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Urve Tiidus, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Kalvi Kõva, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Ruuben Kaalep, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Jürgen Ligi, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Jevgeni Ossinovski, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Aivar Sõerd, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Suur tänu, lugupeetud ettekandja! Küsimusteks ja vastusteks mõeldud aeg on läbi ja me kuulame nüüd järgmist ettekannet, kusjuures ma kolleegidele rõhutan, et järgmisele ettekandjale küsimuste esitamiseks tuleb uuesti registreerida, see vana rida ei kehti enam. Nii et palun, Sotsiaalministeeriumi töö... Read more

Aseesimees Siim Kallas: Suur tänu, lugupeetud ettekandja! Nüüd küsimused. Kristen Michal, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Jürgen Ligi, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Urmas Kruuse, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Heljo Pikhof, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Keit Pentus-Rosimannus, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Urve Tiidus, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Mart Võrklaev, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Lauri Läänemets, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Võtame ühe küsimuse veel. Katri Raik, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Nii. Aitäh ettekandjale! Küsimuste ja vastuste aeg on läbi. Suur tänu teile ja suur tänu küsijatele! Me palume siia järgmise ettekandja, selleks on Euroopa Parlamendi liige Marina Kaljurand. Ettekandeks 20 minutit, küsimusteks ja vastusteks samuti 20 minutit. Palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Kas ettekandja soovib ...? Aeg on läbi. Read more

Aseesimees Siim Kallas: Suur tänu, lugupeetud ettekandja! Küsimuste voor. Jürgen Ligi, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Raimond Kaljulaid, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Heljo Pikhof, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Katri Raik, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Keit Pentus-Rosimannus, palun! Read more

06.05.2020 / 14:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

15:48 Kaitseväe korralduse seaduse, julgeolekuasutuste seaduse ja õiguskantsleri seaduse muutmise seaduse eelnõu (152 SE) teine lugemine

Aseesimees Siim Kallas: Oudekki Loone, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Aivar Kokk, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Aitäh! Rohkem küsimusi ei ole. Läbirääkimiste voor. Kas keegi soovib kõnet pidada? Kõnepidamise soovi ei ole, siis loeme läbirääkimised lõpetatuks ja vaatame üle muudatusettepanekud. Seaduseelnõule 152 SE, Kaitseväe korralduse seaduse, julgeolekuasutuste seaduse ja õiguskantsleri seaduse muutmise se... Read more

16:08 Meditsiiniseadme seaduse, hädaolukorra seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (165 SE) esimene lugemine

Aseesimees Siim Kallas: Päevakorrapunkt nr 5, Vabariigi Valitsuse algatatud meditsiiniseadme seaduse, hädaolukorra seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu numbriga 165 SE. Alustame selle esimese lugemisega. Palun siia ettekandeks sotsiaalminister Tanel Kiige. Read more

Aseesimees Siim Kallas: Aitäh, lugupeetud minister! Teile on küsimusi. Kaja Kallas, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Aivar Kokk, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Kalle Grünthal, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Liina Kersna, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Andres Sutt, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Peeter Ernits, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Kaja Kallas, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Signe Riisalo, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Aivar Kokk, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Paluks nüüd küsimus! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Urve Tiidus, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Liina Kersna, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Jürgen Ligi, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Hele Everaus, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Signe Riisalo, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Kalle Grünthal, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Peeter Ernits, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Oot, küsimus nüüd võiks tulla. Read more

Aseesimees Siim Kallas: Enne kui ma annan Kristina Šmigunile sõna, siis ma veel tuletan kõigile meelde, et küsimuse jaoks on üks minut. Kaks minutit on läbirääkimiste käigus sõnavõtt kohalt. Nii et paluks pidada selle ühe minuti piires enam-vähem selle küsimuse. Kristina Šmigun-Vähi, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Andres Sutt, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Tarmo Kruusimäe, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Urmas Kruuse, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Kalvi Kõva, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Leo Kunnas, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Tarmo Kruusimäe, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Urmas Kruuse, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Jürgen Ligi, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Helmen Kütt, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Merry Aart, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Merry Aart, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Alar Laneman, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Kai Rimmel, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Helmen Kütt, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Hele Everaus, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Urve Tiidus, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Suur tänu, härra minister! Rohkem küsimusi teile ei ole. Palun nüüd komisjonipoolseks ettekandeks komisjoni esimehe Tõnis Mölderi. Read more

Aseesimees Siim Kallas: Aitäh! Teile on ka küsimusi. Kristina Šmigun-Vähi, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Suur tänu! Küsimusi teile rohkem ei ole. Kas fraktsiooni esindajatel on kõnelda? Soov on. Signe Riisalo, palun Reformierakonna fraktsiooni nimel! Read more

04.05.2020 / 15:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu arupärimised, vaba mikrofon esmaspäev Read more

17:44 Arupärimine eriolukorra ajal koduõppe korraldamise kohta (nr 29)

Aseesimees Siim Kallas: Mart Võrklaev, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Jüri Jaanson, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Aitäh, lugupeetud minister! Rohkem küsimusi teile ei ole. Nüüd on võimalik avada läbirääkimised. Katri Raik, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Urmas Kruuse, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Suur tänu! Rohkem läbirääkimistel osalemise soovi ei ole. Kas arupärimise adressaat soovib sõna võtta? Ei soovi, raputab pead. Sel juhul on selle arupärimise käsitlemine lõppenud. Read more

19:17 Arupärimine hariduskorraldusest eriolukorra ajal (nr 31)

Aseesimees Siim Kallas: Nüüd läheme järgmise arupärimise juurde. See on Riigikogu liikmete Heidy Purga, Andres Suti, Ants Laaneotsa, Erkki Keldo, Urve Tiiduse, Madis Millingu, Urmas Kruuse, Jüri Jaansoni, Kristina Šmigun-Vähi, Liina Kersna, Annely Akkermanni, Maris Lauri, Mart Võrklaeva, Vilja Toomasti, Signe Riisalo ja He... Read more

Aseesimees Siim Kallas: Aitäh! Lugupeetud minister, palun, kõnetool on teie! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Aitäh! Liina Kersna, palun küsimused! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Heidy Purga, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Katri Raik, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Urmas Kruuse, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Urve Tiidus, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Kristina Šmigun-Vähi, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Maris Lauri, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Mart Võrklaev, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Andres Sutt, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Jüri Jaanson, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Hele Everaus, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Aitäh! Küsimusi rohkem ei ole. Kas keegi soovib kõnet pidada? Ka kõnepidamise soovi ma näe, seega on selle arupärimise käsitlemine lõpetatud. Suur tänu kõigile! Read more

20:25 Vaba mikrofon

Aseesimees Siim Kallas: Aga ärge veel laiali minge, sest teil kõigil on võimalus esineda vabas mikrofonis pärast seda, kui löön haamriga. Helmen Kütt, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Aitäh! Rohkem kõnepidamisesoovi ei ole ja tänane istung on lõppenud. Istungi lõpp kell 20.31. Read more

22.04.2020 / 12:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

13:21 Valitsuse otsused ja rahvusvahelised ühendused

Siim Kallas: Aitäh, härra esimees! Austatud peaminister! Millal me võime loota Soome silla taasavamist ehk tavapärase laevaühenduse taastumist Tallinna–Helsingi ja ka Tallinna–Stockholmi vahel? Read more

Siim Kallas: Esiteks, teil ei ole mingit ajaraami või mingit ettekujutust, kui kaua see võib kesta, lihtsalt millalgi oleks seda huvitav kuulda. Aga teine küsimus on tegelikult selline. Traditsiooniliselt on Eesti ja Soome juhtide suhted olnud väga head, kuni isikliku sõpruseni välja. Aga mulle tundub, et praegu... Read more

21.04.2020 / 10:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

11:52 Kohtute seaduse ja tsiviilkohtumenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (175 SE) esimene lugemine

Aseesimees Siim Kallas: Aitäh, härra ettekandja! Teile küsimusi ei ole. Kas fraktsioonide esindajatel on soovi esineda läbirääkimistel arvamusavaldustega? Seda soovi ma ei näe. Läbirääkimised on lõpetatud või õigemini jäävad ära ja sellega on eelnõu 175 esimene lugemine vastavalt juhtivkomisjoni ettepanekule lõpetatud. Muu... Read more

12:15 Taimekaitseseaduse, mahepõllumajanduse seaduse, riigilõivuseaduse ning taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse muutmise seaduse eelnõu (142 SE) esimene lugemine

Aseesimees Siim Kallas: Võtame arutlusele järgmise päevakorrapunkti: Vabariigi Valitsuse algatatud taimekaitseseaduse, mahepõllumajanduse seaduse, riigilõivuseaduse ning taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse muutmise seaduse eelnõu 142 esimene lugemine. Me alustame selle esimest lugemist. Ettekandeks palun siia maael... Read more

Aseesimees Siim Kallas: Aitäh, härra minister! Küsimused. Ivari Padar, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Helmen Kütt, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Ivari Padar, teine küsimus palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Helmen Kütt, palun teine küsimus! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Suur tänu, härra minister! Rohkem küsimusi teile ei ole. Palun kaasettekandjaks kõnetooli maaelukomisjoni esimehe Tarmo Tamme. Read more

Aseesimees Siim Kallas: Suur tänu! Teile, lugupeetud ettekandja, küsimusi ei ole. Nüüd on võimalik avada läbirääkimised, fraktsioonide esindajad saavad sõna võtta. Soovi pole keegi avaldanud, seega läbirääkimisi ei avata. Meil on juhtivkomisjoni ettepanek eelnõu 142 esimene lugemine lõpetada. Keegi pole seda ettepanekut va... Read more

12:30 Põllumajandusameti ning Veterinaar- ja Toiduameti Põllumajandus- ja Toiduametiks ümberkorraldamisega seonduvalt Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (164 SE) esimene lugemine

Aseesimees Siim Kallas: Läheme päevakorraga edasi. Meil on päevakorras viienda punktina Vabariigi Valitsuse algatatud Põllumajandusameti ning Veterinaar- ja Toiduameti Põllumajandus- ja Toiduametiks ümberkorraldamisega seonduvalt Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 164. Me alustame selle... Read more

Aseesimees Siim Kallas: Aitäh, lugupeetud minister! Küsimusi teile ei ole. Keegi ei ole registreerunud. Tänan teid ja annan sõna kaasettekandjale, kelleks on maaelukomisjoni liige Merry Aart. Palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Küsimuste esitamise soovi ei ole ilmutatud. Tänan teid, lugupeetud ettekandja! Küsin nüüd, kas on fraktsioonidel soovi osaleda läbirääkimistel? Ka selleks pole soovi ilmutatud. Seega loen läbirääkimised lõppenuks. Meil on juhtivkomisjoni ettepanek eelnõu 164 esimene lugemine lõpetada. Esimene lugemi... Read more

12:35 Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse muutmise seaduse eelnõu (176 SE) esimene lugemine

Aseesimees Siim Kallas: Läheme edasi kuuenda päevakorrapunkti juurde, selleks on põhiseaduskomisjoni algatatud Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse muutmise seaduse eelnõu numbriga 176. Alustame selle esimest lugemist. Ettekandjaks palun põhiseaduskomisjoni liikme Hanno Pevkuri. Read more

Aseesimees Siim Kallas: Head kolleegid! Meil hakkab tekkima risk, et selle küsimuse arutelu ei mahu tänaseks päevakorraks ette nähtud aja raamidesse. Mul on ettepanek siiski see selle küsimuse arutelu täna lõpule viia. See tähendab, et ma teen ettepaneku pikendada tänast istungit kuni päevakorra ammendumiseni, aga mitte ka... Read more

Aseesimees Siim Kallas: Tarmo Kruusimäe, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Henn Põlluaas, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Kristina Šmigun-Vähi, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Jüri Jaanson, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Marko Šorin, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Urve Tiidus, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Tarmo Kruusimäe, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Andres Metsoja, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Aitäh, lugupeetud ettekandja! Rohkem küsimusi ei ole. Kas fraktsioonide nimel on soovi esineda läbirääkimistel? Seda soovi ma ei näe. Seega läbirääkimised võib lugeda ammendatuks ja juhtivkomisjoni ettepanek on eelnõu 176 esimene lugemine lõpetada. Mingit muud ettepanekut tehtud ei ole. Esimene luge... Read more

15.04.2020 / 14:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

14:03 Abipolitseiniku seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (COVID-19 haigust põhjustava viiruse SARS-Cov-2 levikuga seotud meetmed) eelnõu (170 SE) teine lugemine

Aseesimees Siim Kallas: Nõnda, auväärt kolleegid! Juhtivkomisjon on teinud ettepaneku eelnõu 170 teine lugemine lõpetada. Kuna katkestamisettepanek toetust ei leidnud, on teine lugemine lõpetatud. Read more

16:12 Riigi 2020. aasta lisaeelarve seadusega seonduvate seaduste muutmise seaduse (COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse levikuga seotud meetmed) eelnõu (169 SE) kolmas lugemine

Aseesimees Siim Kallas: Läheme päevakorraga edasi. Järgmine punkt on Vabariigi Valitsuse algatatud riigi 2020. aasta lisaeelarve seadusega seonduvate seaduste muutmise seaduse (COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse levikuga seotud meetmed) eelnõu 169 kolmas lugemine. Nüüd on võimalik pidada läbirääkimisi fraktsioonide... Read more

Aseesimees Siim Kallas: Kolm minutit lisaaega, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Palun nüüd lõpetada! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Dmitri Dmitrijev, palun! Kolm minutit lisa, viis pluss kolm minutit.  Read more

Aseesimees Siim Kallas: Aitäh! Aivar Kokk Isamaa fraktsiooni nimel, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Kolm minutit saab. Read more

Aseesimees Siim Kallas: Aitäh! Rohkem läbirääkimistes osalemise soovi ei ole. Läbirääkimised on lõppenud. Meil on juhtivkomisjoni ettepanek viia läbi eelnõu 169 lõpphääletus. Eelnõu seadusena vastuvõtmiseks on vajalik Riigikogu koosseisu häälteenamus.Head kolleegid, panen lõpphääletusele Vabariigi Valitsuse algatatud 2020.... Read more

16:38 2020. aasta riigi lisaeelarve seaduse eelnõu (171 SE) kolmas lugemine

Aseesimees Siim Kallas: Me läheme päevakorraga edasi. Järgmine punkt on Vabariigi Valitsuse algatatud riigi 2020. aasta lisaeelarve seaduse eelnõu 171 kolmas lugemine. Ettekandjaks palun rahanduskomisjoni esimehe Aivar Koka! Jevgeni Ossinovski, protseduuriline küsimus. Read more

Aseesimees Siim Kallas: Aitäh! Lugu on selline, et tänane kolmas lugemine oli päevakorras tingimuslikult: juhul kui teine lugemine teisipäeval lõpetatakse. Ja kuna teist lugemist teisipäeval ei lõpetatud, siis automaatselt kolmas lugemine nihkub edasi järgmise nädala päevakorda. Juhatus eile seda arutas ja niisuguse kokkuv... Read more

Aseesimees Siim Kallas: Ettekandjale on küsimusi. Kaja Kallas, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Aivar Sõerd, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Kaja Kallas, teine küsimus, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Raimond Kaljulaid, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Andres Sutt, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Jaak Juske, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Mart Võrklaev, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Taavi Rõivas, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Raimond Kaljulaid, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Aivar Sõerd, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Mart Võrklaev, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Urmas Kruuse, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Urmas Kruuse, teine küsimus! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Andres Sutt, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Taavi Rõivas, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Aitäh, lugupeetud ettekandja! Rohkem küsimusi ei ole. Avan läbirääkimiste vooru. Kaja Kallas, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Kersti Sarapuu, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Kolm minutit lisaaega, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Suur tänu! Indrek Saar, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Kolm minutit lisaaega saab. Read more

Aseesimees Siim Kallas: Aitäh! Helir-Valdor Seeder, palun! Juhatus annab kolm minutit lisaaega. Read more

Aseesimees Siim Kallas: Aitäh! Rohkem läbirääkimistes osalemise soovi ei ole. Hakkame läbi vaatama muudatusettepanekuid. Esimese muudatusettepaneku eelnõu 171 kohta on teinud rahanduskomisjon ja juhtivkomisjon on teinud ettepaneku arvestada seda täielikult. Teine muudatusettepanek, selle on teinud Reformierakonna fraktsioo... Read more

17:56 Päästeseaduse ja relvaseaduse muutmise seaduse eelnõu (128 SE) kolmas lugemine

Aseesimees Siim Kallas: Läheme päevakorras edasi. Neljas päevakorrapunkt on Vabariigi Valitsuse algatatud päästeseaduse ja relvaseaduse muutmise seaduse eelnõu 128 kolmas lugemine. On võimalik avada läbirääkimised. Läbirääkimiste soov on olemas. Palun, Kaja Kallas! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Jevgeni Ossinovski, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Kolm minutit lisaaega, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Kaido Höövelson Keskerakonna fraktsiooni nimel. Read more

Aseesimees Siim Kallas: Suur tänu! Rohkem läbirääkimistes osalemise soovi ei ole ilmutatud. Läbirääkimised on lõppenud ja me asume lõpphääletuse juurde. Juhtivkomisjon on teinud ettepaneku viia täna läbi eelnõu 128 lõpphääletus.Panen hääletusele Vabariigi Valitsuse algatatud päästeseaduse ja relvaseaduse muutmise seaduse e... Read more

18:14 Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (Haridus- ja Noorteameti moodustamine, Keeleinspektsiooni nimetamine Keeleametiks) eelnõu (163 SE) esimene lugemine

Aseesimees Siim Kallas: Läheme järgmise päevakorrapunkti juurde: Vabariigi Valitsuse algatatud Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (Haridus- ja Noorteameti moodustamine, Keeleinspektsiooni nimetamine Keeleametiks) eelnõu 163 esimene lugemine. Palun ettekandeks kõnetooli haridus- ja teadusministe... Read more

Aseesimees Siim Kallas: Suur tänu, lugupeetud ettekandja. Teile on küsimusi. Signe Kivi, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Urve Tiidus, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Helmen Kütt, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Urmas Espenberg, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Urve Tiidus, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Tarmo Kruusimäe, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Tarmo Kruusimäe, teine küsimus. Read more

Aseesimees Siim Kallas: Aitäh, lugupeetud minister! Rohkem küsimusi ei ole. Palun kaasettekandjaks kultuurikomisjoni liikme Marko Šorini. Read more

Aseesimees Siim Kallas: Suur tänu, lugupeetud kaasettekandja! Küsimusi teile ei ole. Läheme läbirääkimiste juurde. Sõna on palunud Priit Sibul Isamaa fraktsiooni nimel. Read more

Aseesimees Siim Kallas: Aitäh! Rohkem soovi läbirääkimistel osaleda ei ole ilmutatud. Juhtivkomisjoni ettepanek on eelnõu 163 esimene lugemine lõpetada. Ühtegi teist ettepanekut, sh tagasilükkamise ettepanekut pole keegi esitanud. Esimene lugemine on lõppenud. Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on 29. aprill kell 17.15... Read more

14.04.2020 / 10:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

11:02 Päästeseaduse ja relvaseaduse muutmise seaduse eelnõu (128 SE) teine lugemine

Aseesimees Siim Kallas: Signe Riisalo, protseduuriline küsimus! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Indrek Saar, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Raimond Kaljulaid, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Raimond Kaljulaid, teine küsimus. Read more

Aseesimees Siim Kallas: Urve Tiidus, palun järgmine küsimus! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Valdo Randpere, protseduuriline küsimus. Read more

Aseesimees Siim Kallas: Suur tänu ettekandjale! Rohkem küsimusi ei ole. Nüüd on meil võimalus avada läbirääkimised. Kõigil on võimalik sõna võtta ja läbirääkimiste soovi ongi ilmutanud rida Riigikogu liikmeid. Toomas Kivimägi, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Lisaaeg kolm minutit. Read more

Aseesimees Siim Kallas: Heljo Pikhof, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Kolm minutit lisaaega. Read more

Aseesimees Siim Kallas: Aitäh! Katkestamise ettepaneku panen ma hääletamisele pärast muudatusettepanekute läbivaatamist, nagu kord ette näeb. Read more

Aseesimees Siim Kallas: Parem on siiski, kui paber on, kuidagi kindlam tunne. (Naer saalis.) Jevgeni Ossinovski, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Palve on jah kõvemini rääkida! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Kolm minutit lisaaega. Read more

Aseesimees Siim Kallas: Aitäh! Enne, kui me läheme läbirääkimistega edasi, on nähtavasti praktiline panna hääletusele Keskerakonna fraktsiooni ettepanek pikendada tänast istungit päevakorra ammendumiseni, kuid mitte kauem kui kella kaheni. Kutsume kõigepealt kõik saali ja siis paneme selle hääletusele. Auväärt kolleegid, p... Read more

Aseesimees Siim Kallas: Tarmo Kruusimäe, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Hanno Pevkur, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Kolm minutit lisaaega! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Rohkem läbirääkimistel osalemise soove ei ole ilmutatud, järelikult läheme nüüd parandusettepanekute läbivaatamise juurde. Eelnõu 128 kohta on tehtud hulk muudatusettepanekuid. Esimene muudatusettepanek, selle on teinud Reformierakonna fraktsioon. Kaja Kallas, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Viis minutit vaheaega enne seda ja siis tuleb kell kutsungiga. V a h e a e g  Read more

Aseesimees Siim Kallas: Head kolleegid! Ma loodan, et kõik on saali jõudnud. Niisiis, me arutame muudatusettepanekuid, mis on tehtud seaduseelnõu 128 kohta. Alustame esimesest muudatusettepanekust, mille on teinud Reformierakonna fraktsioon ja juhtivkomisjon on jätnud arvestamata. Reformierakonna fraktsioon palus seda muud... Read more

Aseesimees Siim Kallas: Aitäh! Panen hääletusele Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni liikme Heljo Pikhofi ettepaneku ehk teise muudatusettepaneku. Palun võtta seisukoht ja hääletada!HääletustulemusedMuudatusettepaneku poolt hääletas 39 Riigikogu liiget, vastu 48. Muudatusettepanek toetust ei leidnud. Läheme edasi! ... Read more

13:04 Abipolitseiniku seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (COVID-19 haigust põhjustava viiruse SARS-Cov-2 levikuga seotud meetmed) eelnõu (170 SE) teine lugemine

Aseesimees Siim Kallas: Alustame Vabariigi Valitsuse algatatud abipolitseiniku seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (COVID-19 haigust põhjustava viiruse SARS-Cov-2 levikuga seotud meetmed) eelnõu 170 arutamist. Ettekandjaks palun õiguskomisjoni liikme Andrei Korobeiniku! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Suur tänu ettekandjale! Ettekandjale on ka küsimusi. Hanno Pevkur, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Liina Kersna, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Hanno Pevkur, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Jevgeni Ossinovski, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Kristina Šmigun-Vähi, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Ivari Padar, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Toomas Kivimägi, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Signe Riisalo, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Aga mitte liiga palju, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Ma vist peaksin nüüd sekkuma ja ütlema, et jätame selle väitluse pooleli. Osalejatel on võimalusi veel küsimusi esitada ja sõna võtta. Nüüd on küsimus Urmas Kruusel, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Liina Kersna, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Keit Pentus-Rosimannus, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Raimond Kaljulaid, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Signe Kivi, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Heljo Pikhof, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Toomas Kivimägi, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Lauri Läänemets, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Jevgeni Ossinovski, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Keit Pentus-Rosimannus, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Raimond Kaljulaid, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Üks hetk! Valdo Randperel oli näpp püsti protseduuriliseks küsimuseks. Read more

Aseesimees Siim Kallas: Olgu, teeme nii. Palun, härra ettekandja! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Valdo Randpere, palun protseduuriline küsimus! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Lugupeetud ettekandja! Juhatajale on tehtud ettepanek teha vaheaeg, enne kui küsimustega edasi minnakse. Aga ma ütlen lihtsalt niiviisi, et viie minuti pärast lõpeb see istung nii või teisiti ja siis ongi vaheaeg. Me võime kokku leppida, et õiguskomisjon esitaks enne, kui see istung homme jätkub, se... Read more

Aseesimees Siim Kallas: Jah, härra Korobeinik, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Juhatus võib soovi korral vaheaja võtta igal hetkel, selle kohta mingeid piiranguid ei ole. Read more

Aseesimees Siim Kallas: Valdo Randpere tegi ettepaneku juhatusele, mitte ettekandjale. Read more

Aseesimees Siim Kallas: Valdo Randpere, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Juhatus oma lõpmata tarkuses võtab neli minutit vaheaega ja arutab seda teemat juhatuse istungil, mis jätkub kohe pärast seda istungit. Lõpetame praeguse istungi ja alustame homme. Loodame, et siis on protokolliküsimus lahendatud. Aitäh! Istungi lõpp kell 13.57. Read more

13.04.2020 / 15:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu arupärimised, vaba mikrofon esmaspäev Read more

18:37 Riigi 2020. aasta lisaeelarve seadusega seonduvate seaduste muutmise seaduse (COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse levikuga seotud meetmed) eelnõu (169 SE) teine lugemine

Aseesimees Siim Kallas: Ivari Padar, palun! Viis pluss kolm minutit. Read more

Aseesimees Siim Kallas: Maris Lauri, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Indrek Saar, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Aitäh! Jürgen Ligi, mis probleem on? Read more

Aseesimees Siim Kallas: Valdo Randpere. Ja siis lõpetame selle väitluse. Read more

Aseesimees Siim Kallas: Kõik! Läbirääkimised on lõppenud ja me asume muudatusettepanekute läbivaatamise juurde. Muudatusettepanek nr 1, esitanud Reformierakonna fraktsioon, juhtivkomisjon: jätta arvestamata. Kaja Kallas. Read more

Aseesimees Siim Kallas: See muudatusettepanek läheb hääletamisele. Panen hääletusele muudatusettepaneku eelnõu 169 kohta. See on esimene muudatusettepanek, esitaja on Reformierakonna fraktsioon. Palun võtta seisukoht ja hääletada!HääletustulemusedSelle muudatusettepaneku poolt hääletas 29 Riigikogu liiget, vastu oli 51. Mu... Read more

Aseesimees Siim Kallas: Panen selle muudatusettepaneku hääletusele. Kas ollakse nõus, et ma ei lase saali kutsungit? Nii, järelikult panen hääletusele kuuenda muudatusettepaneku, mille on esitanud Eesti Reformierakonna fraktsioon. Palun võtta seisukoht ja hääletada!HääletustulemusedSelle muudatusettepaneku poolt oli 36 Rii... Read more

Aseesimees Siim Kallas: Panen hääletusele seitsmenda muudatusettepaneku. Palun võtta seisukoht ja hääletada!HääletustulemusedSelle muudatusettepaneku poolt hääletas 35 Riigikogu liiget, vastu 52. Muudatusettepanek ei leidnud toetust. Kaheksas muudatusettepanek, selle on esitanud Riina Sikkut ja juhtivkomisjon on jätnud sel... Read more

Aseesimees Siim Kallas: Panen hääletusele kaheksanda muudatusettepaneku. Palun võtta seisukoht ja hääletada!HääletustulemusedSeda muudatusettepanekut toetas 33 Riigikogu liiget, vastu oli 52. Muudatusettepanek toetust ei leidnud. Üheksas muudatusettepanek, selle on esitanud rahanduskomisjon ja juhtivkomisjon on arvestanud ... Read more

Aseesimees Siim Kallas: Panen hääletusele 12. muudatusettepaneku. Palun võtta seisukoht ja hääletada!HääletustulemusedSelle muudatusettepaneku poolt hääletas 36 Riigikogu liiget, vastu oli 51. Muudatusettepanek toetust ei leidnud. 13. muudatusettepanek, rahanduskomisjonilt, juhtivkomisjoni seisukoht: arvestada täielikult. ... Read more

Aseesimees Siim Kallas: Panen hääletusele 20. muudatusettepaneku, palun võtta seisukoht ja hääletada!HääletustulemusedEttepaneku poolt hääletas 36 Riigikogu liiget, vastu 52. Ettepanek ei leidnud toetust.21. muudatusettepanek, autorid Eesti Keskerakonna fraktsioon, Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsioon ja Isamaa fr... Read more

19:33 Atmosfääriõhu kaitse seaduse ning alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (159 SE) esimene lugemine

Aseesimees Siim Kallas: Head kolleegid, läheme neljanda päevakorrapunkti juurde. Selleks on Vabariigi Valitsuse algatatud atmosfääriõhu kaitse seaduse ning alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu 159 esimene lugemine. Ettekandja on keskkonnaminister Rene Kokk. Palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Aitäh, lugupeetud minister! Teile on ka küsimusi. Aivar Kokk, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Urve Tiidus, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Aitäh, lugupeetud minister! Rohkem küsimusi Riigikogu liikmetel ei ole. Palun kaasettekandja siia kõnetooli! Kaasettekandjaks on keskkonnakomisjoni esimees Erki Savisaar. Read more

Aseesimees Siim Kallas: Aitäh! Peeter Ernits, küsimus palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Suur tänu, lugupeetud kaasettekandja! Rohkem küsimusi ei ole. Kas on soovi pidada läbirääkimisi? Esimene lugemine, läbirääkimistel osalejad on fraktsioonide esindajad, kui soovi on. Kõnesoovi ei ole. Seega on meil juhtivkomisjoni ettepanek eelnõu 159 esimene lugemine lõpetada. Esimene lugemine on lõ... Read more

19:46 Vaba mikrofon

Aseesimees Siim Kallas: Ja nüüd, kallid kolleegid, on võimalik esineda pärast haamrilööki vabas mikrofonis. Avan vaba mikrofoni. Vaba mikrofoni kasutamise soovi ei ole. Tänane istung on lõppenud. Aitäh!Istungi lõpp kell 19.47. Read more

06.04.2020 / 15:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu arupärimised, vaba mikrofon esmaspäev Read more

18:38 2020. aasta riigi lisaeelarve seaduse eelnõu (171 SE) esimene lugemine

Aseesimees Siim Kallas: Keit Pentus-Rosimannus, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Ivari Padar, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Jaak Juske, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Jürgen Ligi, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Jürgen, jätame selle diskussiooni reeglite piiresse! Lauri Läänemets, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Mart Võrklaev, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Riina Sikkut, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Küsimus, palun! Üks minut on aega. Read more

Aseesimees Siim Kallas: Annely Akkermann, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Taavi Rõivas, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Urve Tiidus, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Heidy Purga, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Urmas Kruuse, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Andres Sutt, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Kristen Michal, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Aivar Sõerd, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Toomas Kivimägi, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Jürgen Ligi, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Lauri Läänemets, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Mart Võrklaev, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Riina Sikkut, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Küsimus paluks! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Jevgeni Ossinovski, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Taavi Rõivas, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Annely Akkermann, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Urve Tiidus, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Urmas Kruuse, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Maris Lauri, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Toomas Kivimägi, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Andres Sutt, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Indrek Saar, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Jevgeni Ossinovski, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Signe Riisalo, palun! Read more

Siim Kallas: Aitäh, auväärt juhataja! Auväärt minister! Mul on selline küsimus. Kas kellelgi on Eestis ettekujutust, kas ministril on selline ettekujutus või ministeeriumi ametnikel, kui palju on meil inimesi, kes saavad oma sissetuleku riigieelarvest, ja kui palju on inimesi, kes ei saa seda riigieelarvest? Teg... Read more

Siim Kallas: Aitäh, juhataja, ja aitäh, härra minister! Seda numbrit ma tean, mis te ütlesite, aga mind huvitas see, et kui me paneme sinna otsa ka pensionärid ja stipendiaadid ja kõik need, kes saavad oma sissetuleku riigieelarvest, siis kas see number on suurem kui nende number, kes töötavad erasektoris. Aga m... Read more

25.03.2020 / 14:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

14:06 Riigikogu juhatuse valimised

Siim Kallas: Jah, olen nõus. Read more

12.03.2020 / 10:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:00 Istungi rakendamine

Aseesimees Siim Kallas: Tere hommikust, lugupeetud kolleegid! Me alustame Riigikogu täiskogu III istungjärgu 7. töönädala neljapäevast istungit. Nagu ikka, kõigepealt on võimalus anda üle eelnõusid ja arupärimisi. Indrek Saar, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: (Indrek Saar annab eelnõu üle, aga kommenteerib seejuures, et käesurumine oleks ilmselt liiast.) Muidugi, väldime kõiki riske! (Naer saalis.) Juhatus võtab selle eelnõu vastu ja seda menetletakse meie kodu- ja töökorra seaduses ette nähtud korras. Nüüd siis kohaloleku kontroll, palun! Kohaloleku kon... Read more

10:04 Peaminister Jüri Ratase poliitiline avaldus seoses kujunenud olukorraga Eestis

Aseesimees Siim Kallas: Ruuben Kaalep, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Paul Puustusmaa, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Enne, kui me läheme selle esimese punkti juurde, mõningad selgitused, kuidas seda avaldust menetletakse. Kõigepealt on peaministri poliitiline avaldus kuni 20 minutit. Seejärel on võimalik esitada küsimusi, iga Riigikogu liige võib esitada peaministrile ühe suulise küsimuse. Peale avalduse esitamist... Read more

Aseesimees Siim Kallas:  Vilja Toomast, palun!  Read more

Aseesimees Siim Kallas: Mart Võrklaev, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Suur tänu, härra peaminister! Riigikogu liikmetel on küsimusi. Tarmo Kruusimäe, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas:  Andres Metsoja, palun!  Read more

Aseesimees Siim Kallas: Riho Breivel, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Madis Milling, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Signe Kivi, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Aivar Sõerd, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Jüri Jaanson, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Urve Tiidus, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Lauri Läänemets, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Kristen Michal, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Sven Sester, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Yoko Alender, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Mihhail Lotman, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Valdo Randpere, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Heidy Purga, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Kristina Šmigun-Vähi, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Keit Pentus-Rosimannus, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Tarmo Tamm, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Taavi Rõivas, palun! Read more

11.03.2020 / 14:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

14:38 Kogumispensionide seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse (kohustusliku kogumispensioni reform) uuesti arutamine (108 UA)

Aseesimees Siim Kallas: Taavi Rõivas, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Aitäh, lugupeetud ettekandja! Rohkem küsimusi ei ole. Nüüd avame läbirääkimised. Läbirääkimistel on eelistatud kõigepealt fraktsioonide esindajad, aga läbirääkimised on avatud kõigile. Kaja Kallas Reformierakonna fraktsiooni nimel. Read more

Aseesimees Siim Kallas: Aitäh, lugupeetud ettekandja! Rohkem küsimusi teile ei ole. Nüüd on teise ettekandja kord. Ma palun siia ettekandjaks rahanduskomisjoni esimehe Aivar Koka. Aega on 20 minutit ja seda võib ka pikendada, kui soovi on. Read more

Aseesimees Siim Kallas: Kersti Sarapuu Keskerakonna fraktsiooni nimel. Palun!   Read more

Aseesimees Siim Kallas: Paul Puustusmaa EKRE fraktsiooni nimel, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Aivar Kokk Isamaa fraktsiooni nimel. Read more

Aseesimees Siim Kallas: Olge lahke! Read more

Aseesimees Siim Kallas:  Aitäh! Annely Akkermann, palun! Lisaaega kolm minutit, nii et kokku kaheksa minutit. Read more

Aseesimees Siim Kallas: Aitäh! Heljo Pikhof, palun, teie küsimus! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Jürgen Ligi, palun! Kolm minutit lisaaega. Read more

Aseesimees Siim Kallas: Maris Lauri, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Jürgen Ligi, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Aivar Sõerd, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Andres Sutt, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Mart Võrklaev, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Andres Sutt, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Kaja Kallas, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Riina Sikkut, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Kas protseduuriline küsimus, Riina Sikkut? Palun mitte jätkata seda debatti protseduurilise küsimuse sildi all. Milles on protseduuriline küsimus? Read more

Aseesimees Siim Kallas: Urmas Kruuse, palun!   Read more

Aseesimees Siim Kallas: Lisaaega saab. Kolm minutit, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Taavi Rõivas, palun! Kolm minutit lisa, kokku kaheksa minutit. Read more

Aseesimees Siim Kallas: Aitäh! Hanno Pevkur. Read more

Aseesimees Siim Kallas: Riina Sikkut, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Lisaaega kolm minutit saab. Read more

Aseesimees Siim Kallas: Valdo Randpere, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Kaheksa minutit kokku. Read more

Siim Kallas: Auväärt esimees! Auväärt kolleegid! Mul on hea meel, et paljud kolleegid meenutasid hea sõnaga minu sõnavõtte ja asjaajamist. Mul on eriti hea meel selle üle, et nad kõik rõhutasid, et minul ja ka teistel selle reformi väljatöötajatel olid head kavatsused. Seda oli meeldiv kuulda. Muidugi on minu ar... Read more

Siim Kallas: Selles mõttes on küsimus, kas kogumine olgu kohustuslik või vabatahtlik, väga pika vinnaga. Ütleme, kui me otsustame tõsta aktsiise või langetada aktsiise, siis see on väga kiire tagasisidega otsus – kohe mõjub. Pensionisüsteem on väga pikaajalise mõjuga nn projekt ja seetõttu seda väga äkiliselt mu... Read more

10.03.2020 / 10:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:22 Eesti Rahvusringhäälingu seaduse muutmise seaduse eelnõu (122 SE) esimene lugemine

Aseesimees Siim Kallas: Riina Sikkut, palun teine küsimus! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Jüri Jaanson, teine küsimus, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Aitäh, lugupeetud ettekandja! Rohkem küsimusi ei ole. Nüüd on meil võimalus avada läbirääkimised. Läbirääkimistel saavad esineda fraktsioonide esindajad ja selleks on ka soovi avaldatud. Helmen Kütt Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni nimel, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Jüri Jaanson, palun, Reformierakonna nimel! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Aitäh! Rohkem läbirääkimistel kõnelemise soove ei ole. Seega loeme läbirääkimised lõppenuks. Meil on juhtivkomisjoni ettepanek eelnõu 122 esimene lugemine lõpetada. Ühtegi muud ettepanekut ei ole laekunud, keegi mingisugust hääletamist ei soovi, järelikult on esimene lugemine lõpetatud ja muudatuset... Read more

09.03.2020 / 15:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu arupärimised, vaba mikrofon esmaspäev Read more

16:38 Arupärimine Eesti Keele Instituudi kohta (nr 22)

Siim Kallas: Auväärt juhataja! Auväärt minister! Te vastasite Signe Kivi küsimusele eesti keele maine kohta, et see maine sõltub väga palju korrektsest eesti keele oskusest ja kasutamisest. Ma olen sada protsenti sellega nõus ja nõus ka sellega, et tegelikult meie korrektne ja perfektne eesti keel vajab ikkagi p... Read more

27.02.2020 / 10:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:00 Istungi rakendamine

Aseesimees Siim Kallas: Tere hommikust! Tere hommikust! (Saalis on sumin.) Paluks nüüd rahuneda! Me alustame Riigikogu täiskogu III istungjärgu 6. töönädala neljapäevast istungit! Kas ma võin paluda kõigil võtta istet ja alustada rahulikult istungit? Nagu alati on kõigepealt võimalik üle anda arupärimisi ja eelnõusid. Helj... Read more

Aseesimees Siim Kallas: Valdo Randpere, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Liina Kersna, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Katri Raik, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Suur tänu! Olen juhatuse nimel vastu võtnud arupärimise ja seaduseelnõud, neid menetletakse vastavalt kodu- ja töökorra seadusele. Palun nüüd kohaloleku kontroll!Kohaloleku kontrollKohal on 87 Riigikogu liiget, puudub 14. Read more

10:09 Tubakaseaduse ning alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (9 SE) teine lugemine

Aseesimees Siim Kallas: Võime alustada tänase päevakorra käsitlemist. Päevakorras on esimese punktina Vabariigi Valitsuse algatatud tubakaseaduse ning alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu numbriga 9. Palun ettekandjaks sotsiaalkomisjoni esimehe Tõnis Mölderi. Read more

Aseesimees Siim Kallas: Aitäh, lugupeetud ettekandja! Teile on küsimusi. Maria Jufereva-Skuratovski, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Urve Tiidus, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Aitäh! Tarmo Kruusimäe, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Madis Milling, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Eerik-Niiles Kross, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Paul Puustusmaa, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Taavi Rõivas, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Peeter Ernits, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Tarmo Kruusimäe, palun, teine küsimus! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Eerik-Niiles Kross, teine küsimus, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Madis Milling, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Jevgeni Ossinovski, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Paul Puustusmaa, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Peeter Ernits, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Jevgeni Ossinovski, palun teine küsimus! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Aitäh! Lugupeetud ettekandja, rohkem küsimusi teile ei ole. Nüüd on meil aeg avada läbirääkimised. Tarmo Kruusimäe, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Aivar Kokk, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Aitäh! Vilja Toomast, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Lisaaega saab: viis pluss kolm minutit. Read more

Aseesimees Siim Kallas: Aitäh! Rohkem läbirääkimistel osalemise soovi ei ole. Läbirääkimised on lõppenud ja me läheme muudatusettepanekute läbivaatamise juurde. Me vaatame läbi muudatusettepanekud seaduseelnõu nr 9 kohta. Esimene muudatusettepanek, sotsiaalkomisjoni esitatud – arvestada täielikult. Kas keegi hääletamist ei... Read more

Aseesimees Siim Kallas: Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni palvel läheb esimene muudatusettepanek hääletamisele. Auväärt Riigikogu liikmed, ma täpsustan, mida täpselt me nüüd hääletama hakkame. See on seaduseelnõu nr 9 esimene muudatusettepanek, mille on teinud sotsiaalkomisjon ja mida juhtivkomisjon on arvestanud ... Read more

11:27 Maareformi seaduse, maareformi käigus kasutusvaldusesse antud maa omandamise seaduse ja riigivaraseaduse muutmise seaduse eelnõu (87 SE) teine lugemine

Aseesimees Siim Kallas: Võtame arutlusele järgmise päevakorrapunkti: see on maaelukomisjoni algatatud maareformi seaduse, maareformi käigus kasutusvaldusesse antud maa omandamise seaduse ja riigivaraseaduse muutmise seaduse eelnõu 87 teine lugemine. Ettekandja on maaelukomisjoni esimees Tarmo Tamm. Palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Suur tänu, lugupeetud ettekandja! Peeter Ernitsal on küsimus. Palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Aitäh! Peeter Ernits, teine küsimus palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Aitäh! Rohkem küsimusi ettekandjale ei ole. On võimalik avada läbirääkimised, kui on läbirääkimiste soovi. Ei näe läbirääkimiste soovi. Loen läbirääkimised lõpetatuks ja vaatame üle muudatusettepanekud. Muudatusettepanekuid on kolm. Esimene muudatusettepanek, mille on esitanud maaelukomisjon ja mida... Read more

26.02.2020 / 14:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

15:24 Kogumispensionide seaduse, tulumaksuseaduse ja väärtpaberite registri pidamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (119 SE) esimene lugemine

Aseesimees Siim Kallas: Mihhail Lotman, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Indrek Saar, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Maris Lauri, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Mart Võrklaev, palun! Teine küsimus. Read more

Aseesimees Siim Kallas: Priit Sibul, teine küsimus, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Vilja Toomast, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Urmas Kruuse, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Üllar Saaremäe, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Heiki Hepner, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Helir-Valdor Seeder! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Heiki Hepner, teine küsimus, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Maris Lauri, teine küsimus, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Urmas Kruuse, palun, teine küsimus! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Siim Kiisler, palun teine küsimus! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Mihhail Lotman, palun teine küsimus! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Kalle Grünthal, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Aivar Sõerd, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Aitäh! Rohkem küsimusi ettekandjale ei ole. Suur tänu! Nüüd palun siia kaasettekandjaks rahanduskomisjoni esimehe Aivar Koka. Read more

Aseesimees Siim Kallas: Aitäh ettekandjale! Küsimusi ei näi olevat. Nüüd meil on võimalus avada läbirääkimised. Riina Sikkut Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni nimel! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Aitäh! Helir-Valdor Seeder, 5 + 3 minutit, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Suur tänu! Jürgen Ligi Reformierakonna nimel, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Kolm lisaminutit. Read more

Aseesimees Siim Kallas: Aitäh! Aivar Kokk. Read more

Aseesimees Siim Kallas: Kallid sõbrad! Debati pidamiseks on meil teatud reeglid. Jürgen, repliik. Read more

Aseesimees Siim Kallas: Aitab nüüd repliikidest! Ametlikult ei ole ka läbirääkimistes osalemise soovi rohkem, seega valmistume lõpp-protseduurideks ja oma seisukoha formuleerimiseks. Meil on juhtivkomisjoni ettepanek eelnõu 119 esimene lugemine lõpetada ja meil on teinegi ettepanek: Isamaa fraktsioon palub esimesel lugemis... Read more

16:57 Sotsiaalhoolekande seaduse, puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse, riigilõivuseaduse ning tööturuteenuste ja -toetuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (146 SE) esimene lugemine

Aseesimees Siim Kallas: Läheme päevakorra järgmise küsimuse juurde. Selleks on ... Tss! Palun nüüd rahuneda! Kallid kolleegid, ma saan aru, et kõik on äärmiselt erutatud, aga mul oleks siiski kange soov, et me hakkaksime arutama päevakorra kuuendat punkti. Selleks on Vabariigi Valitsuse algatatud sotsiaalhoolekande seaduse... Read more

Aseesimees Siim Kallas: Suur tänu, lugupeetud ettekandja! Teile on küsimusi. Aivar Kokk, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Liina Kersna, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Urve Tiidus, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Aivar Kokk, palun teine küsimus! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Helmen Kütt, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Liina Kersna, teine küsimus, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Aitäh, lugupeetud ettekandja! Rohkem küsimusi teile ei ole. Ma palun kaasettekandjaks sotsiaalkomisjoni liikme Signe Riisalo. Read more

Aseesimees Siim Kallas: Aitäh! Riigikogu liikmetel küsimusi teile ei ole. Veel kord aitäh ettekande eest! Kas fraktsioonidel on soovi pidada läbirääkimisi? Helmen Kütt Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni nimel, palun! Kaheksa minutit kokku. Read more

Aseesimees Siim Kallas: Aitäh! Rohkem läbirääkimistes osalemise soovi ei ole. Seega on läbirääkimised lõppenud. Meil on juhtivkomisjoni ettepanek eelnõu 146 esimene lugemine lõpetada. Muid ettepanekuid ei ole laekunud, seega on esimene lugemine lõpetatud. Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on 11. märts kell 17.15.... Read more

17:48 Ravimiseaduse muutmise seaduse eelnõu (127 SE) esimene lugemine

Aseesimees Siim Kallas: Võtame arutlusele seitsmenda päevakorrapunkti, see on Riigikogu liikmete Jevgeni Ossinovski, Helmen Küti ja Riina Sikkuti algatatud ravimiseaduse muutmise seaduse eelnõu numbriga 127. See on esimene lugemine ja ettekandja on Riigikogu liige Jevgeni Ossinovski. Read more

25.02.2020 / 10:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:02 Ravimiseaduse muutmise seaduse eelnõu (139 SE) esimene lugemine

Aseesimees Siim Kallas: Kalle Grünthal, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Andrus Seeme, palun teine küsimus! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Aitäh, lugupeetud ettekandja! Rohkem teile küsimusi ei ole. Nüüd palun siia kaasettekandja sotsiaalkomisjoni esimehe Tõnis Mölderi. Read more

Aseesimees Siim Kallas: Aitäh! Küsimused. Erkki Keldo, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Kalle Laanet, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Jaak Juske, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Erkki Keldo, palun teine küsimus! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Urve Tiidus, palun teine küsimus! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Aitäh, lugupeetud ettekandja! Rohkem küsimusi ei ole, aga mul on üks protseduuriline küsimus. Te ütlesite oma ettekandes, et muudatusettepanekute tähtaeg on kell 14. Read more

Aseesimees Siim Kallas: Jah, meil on siin kirjas, et 12. Read more

Aseesimees Siim Kallas: 4. märtsil. Read more

Aseesimees Siim Kallas: Selge, aitäh! Küsimuste ja vastuste voor on lõppenud, nüüd on võimalus avada läbirääkimised. Läbirääkimistel saavad osaleda fraktsioonide esindajad. Urmas Espenberg, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Palun, kolm minutit lisa! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Aitäh! Riina Sikkut, palun, Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni nimel. Kohe kolm minutit juurde, kaheksa minutit kokku. Read more

Aseesimees Siim Kallas: Kaja Kallas, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Aitäh! Urmas Espenbergil on õigus repliigiks, kuna tema nime mainiti sõnavõtus. Palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Kaja Kallas, ka repliik. Ja siis on kõik. Read more

Aseesimees Siim Kallas: Aitäh! Ka repliigid on nüüd öeldud ja me peame selle pakutud seaduseelnõu suhtes seisukoha võtma. Meil on juhtivkomisjoni ettepanek eelnõu ... (Sumin saalis.) Tss! Meil on juhtivkomisjoni ettepanek eelnõu 139 esimene lugemine lõpetada ja meil on Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni ettepanek, ... Read more

20.02.2020 / 10:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:00 Istungi rakendamine

Aseesimees Siim Kallas: Hommikust, auväärt kolleegid! Palun võtame sisse oma tööpositsiooni ja alustame Riigikogu täiskogu III istungjärgu 5. töönädala neljapäevast istungit. Kõigepealt on võimalik üle anda arupärimisi ja eelnõusid. Lauri Läänemets, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Suur tänu! Rohkem eelnõude ja arupärimiste üleandmise soovi ei ole. Olen ühe dokumendi vastu võtnud ja see läheb menetlusse, nii nagu seadus ette näeb. Meil on ka üks teade. Täna pärast täiskogu istungi lõppu toimub siin istungisaalis Kaitseliidu toetusrühma asutamise koosolek, kokkukutsujaks on Hen... Read more

10:03 Keskkonnakomisjoni algatatud olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Mets muutuva kliima tingimustes" arutelu

Aseesimees Siim Kallas: Tänases päevakorras on meil keskkonnakomisjoni algatatud olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Mets muutuva kliima tingimustes" arutelu. Selle arutamiseks on vastavalt keskkonnakomisjoni ettepanekule ning Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse §-le 153 määranud juhatus järgmise korra. Kõigepealt on kes... Read more

Aseesimees Siim Kallas: Suur tänu ettekandjale! Riigikogu liikmetel on ka küsimusi, vähemalt üks küsimus. Raimond Kaljulaid, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Yoko Alender, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Tarmo Tamm, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Aitäh! Kalle Laanet, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Aitäh, lugupeetud ettekandja! Rohkem teile küsimusi ei ole. Nüüd palume siia pulti järgmise ettekandja, Keskkonnaagentuuri metsaosakonna juhataja Taivo Denksi. Palun! Teil on 20 minutit ettekandeks ning 20 minutit küsimuste ja vastuste jaoks. Read more

Aseesimees Siim Kallas: Aitäh! Riigikogu liikmetel on ettekandjale küsimusi. Peeter Ernits, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Kristina Šmigun-Vähi, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Heidy Purga, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Üllar Saaremäe, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Mart Võrklaev, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Signe Kivi, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Tiit Kala, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Merry Aart, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Annely Akkermann, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Aitäh! Aeg küsimuste ja vastuste jaoks on otsas, seega järgmised küsimused tulevad juba järgmistele ettekandjatele. Aitäh, lugupeetud ettekandja! Me hakkame nüüd kuulama järgmist ettekannet ja selleks on Eesti Maaülikooli metsapatoloogia dotsendi Rein Drenkhani ettekanne. Ettekandeks on aega kuni 20... Read more

Aseesimees Siim Kallas: Suur tänu, lugupeetud ettekandja! Riigikogu liikmetel on küsimusi. Keit Pentus-Rosimannus, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Peeter Ernits, teine küsimus palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Jevgeni Ossinovski, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Helmen Kütt, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Kristina Šmigun-Vähi, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Merry Aart, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Tiit Kala, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Kalle Grünthal, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Ivari Padar, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Erki Savisaar, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Aitäh, lugupeetud ettekandja! Küsimusteks ja vastusteks ettenähtud aeg 20 minutit on läbi. Tänan teid ettekande eest ja küsimustele vastamast! Me hakkame nüüd kuulama järgmist ettekannet, mille esitab Tartu Ülikooli loodus- ja täppisteaduste valdkonna ökoloogia ja maateaduste instituudi botaanika va... Read more

19.02.2020 / 14:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

14:37 Audiitortegevuse seaduse, finantskriisi ennetamise ja lahendamise seaduse ning teiste seaduste muutmise seaduse (finantsvaldkonna väärteokaristuste reform, EL-i õigusest tulenevad karistused) eelnõu (111 SE) esimene lugemine

Siim Kallas: Austatud juhataja! Lugupeetud härra minister! Mind teeb natukene murelikuks see rahvusvaheline entusiasm, mis viimastel aastastel muudkui levib ja levib, et suurendada karistusi ja laiendada karistuste spektrit, ning usk, et see lahendabki kõik probleemid. Mul on lihtsalt küsimus: kas te valitsuses... Read more

Aseesimees Siim Kallas: Aitäh! Kas Riigikogu liikmetel on kaasettekandjale küsimusi? Küsimusi ei ole. Nüüd on meil võimalik avada läbirääkimised. Sõna saavad võtta fraktsioonide esindajad. Kas on soovi läbirääkimiste avamiseks? Ei näe. Seega on meil praegu n-ö seisukoha võtmiseks juhtivkomisjoni ettepanek eelnõu 111 esimen... Read more

15:03 Maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse ning tööturuteenuste ja -toetuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (124 SE) esimene lugemine

Aseesimees Siim Kallas: Läheme järgmise, kolmanda päevakorrapunkti juurde, s.o Vabariigi Valitsuse algatatud maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse ning tööturuteenuste ja -toetuste seaduse muutmise seaduse eelnõu 124 esimene lugemine. Ma palun ettekandeks kõnetooli maaeluminister Arvo Alleri. Read more

Aseesimees Siim Kallas: Aitäh! Ettekandjale on küsimusi. Peeter Ernits, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Urmas Kruuse, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Aitäh! Peeter Ernits, teine küsimus, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Rohkem küsimusi ei ole. Aitäh, härra minister! Nüüd on kaasettekandja kord. Maaelukomisjoni liige Ivari Padar, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Aitäh! Kas Riigikogu liikmetel on veel küsimusi? Urmas Kruuse, palun, teine küsimus! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Aitäh! Riigikogu liikmetel kaasettekandjale rohkem küsimusi ei ole. Nüüd on suurepärane võimalus avada läbirääkimised. Läbirääkimistel, tõsi küll, saavad osaleda fraktsioonide esindajad. Ka läbirääkimistel osalemise soovi ei ole ilmutatud. Seega me läbirääkimisi ei jätka. Meil on juhtivkomisjoni ett... Read more

15:21 Vedelkütusevaru seaduse muutmise seaduse eelnõu (133 SE) esimene lugemine

Aseesimees Siim Kallas: Neljas päevakorrapunkt on Vabariigi Valitsuse algatatud vedelkütusevaru seaduse muutmise seaduse eelnõu 133 esimene lugemine. Ettekandja majandus- ja taristuminister Taavi Aas, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Aitäh, härra minister! Kas Riigikogu liikmetel on ettekandjale küsimusi? Küsimusi ei ole. Palun siia kaasettekandja Kai Rimmeli, majanduskomisjoni liikme! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Aitäh! Kas kaasettekandjale on küsimusi? Küsimusi ei ole. Aitäh veel kord! Meil on võimalik avada läbirääkimised, jälle saavad kõnelda fraktsioonide esindajad. Läbirääkimiste soovi ei ole, seega on meil laual juhtivkomisjoni ettepanek eelnõu 133 esimene lugemine lõpetada. Esimene lugemine on lõpetat... Read more

15:29 Kohtute seaduse ja prokuratuuriseaduse muutmise seaduse eelnõu (134 SE) esimene lugemine

Aseesimees Siim Kallas: Võtame järgmise, viienda päevakorrapunkti, viimase tänasel istungil: Vabariigi Valitsuse algatatud kohtute seaduse ja prokuratuuriseaduse muutmise seaduse eelnõu 134 esimene lugemine. Ettekandjaks palun justiitsminister Raivo Aegi! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Aitäh, lugupeetud ettekandja! Küsimused. Peeter Ernits, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Peeter Ernits, teine küsimus, palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Aitäh! Rohkem küsimusi ettekandjale ei ole. Palun kaasettekandjaks õiguskomisjoni liikme Urve Tiiduse. Palun! Read more

Aseesimees Siim Kallas: Aitäh! Küsimusi kaasettekandjale ei näi olevat. Veel kord suur tänu! Kas on soovi pidada läbirääkimisi? Fraktsioonide esindajatel on võimalik kõnelda. Läbirääkimiste soovi ei ole. Seega on meil üks ettepanek, juhtivkomisjoni ettepanek eelnõu 134 esimene lugemine lõpetada. Esimene lugemine on lõpetat... Read more