Calendar

Select a date rangeOpen Calendar

From:

To:

Close X

View Results:

Find a verbatim record

Search using the left date panel to select a period, and other filters below.

Find a verbatim record

Cancel
Verbatim reports of proceedings: 48Open/Close results
12.03.2020 / 10:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:04 Peaminister Jüri Ratase poliitiline avaldus seoses kujunenud olukorraga Eestis

Signe Riisalo: Aitäh, hea juhataja! Peaminister! Mul on küsimus üksikisiku vastutuse koha pealt. Me oleme aru saanud, praegu siin kuulates teid, et kui viirusekandja on üksikisik, rikub reeglistikku ehk paneb teised inimesed ohtu ja ei täida juhiseid, siis talle on võimalik teha ettekirjutusi ja ka karistada vaj... Read more

11.03.2020 / 14:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

14:38 Kogumispensionide seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse (kohustusliku kogumispensioni reform) uuesti arutamine (108 UA)

Signe Riisalo: Aitäh, hea esimees! Ettekandja! Minu kõrva riivas väga teravalt see, et jäi mulje, nagu peetaks elatusmiinimumi tagamist põhiseadusest tulenevalt piisavaks, et öelda, et riik on inimese suhtes oma kohustuse täitnud. Riina Sikkut tsiteeris siin põhiseaduse kommenteeritud väljaannet, seal oli muu hulg... Read more

09.03.2020 / 15:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu arupärimised, vaba mikrofon esmaspäev Read more

17:13 Arupärimine Vene Föderatsiooni ideoloogia impordi ehk mõjutustegevuse takistamise kohta Eestis (nr 26)

Signe Riisalo: Aitäh, hea juhataja! Hea minister! Me oleme siin tasakesi liikunud ajalooõpetajate ja Venemaa ideoloogilise mõju teema juurest eesti keele teema juurde. Mind isiklikult kannustas sellele arupärimisele alla kirjutama hirm. Mitte hirm nende ees, vaid hirm nende pärast, kes satuvad Venemaa võimaliku id... Read more

26.02.2020 / 14:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

16:57 Sotsiaalhoolekande seaduse, puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse, riigilõivuseaduse ning tööturuteenuste ja -toetuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (146 SE) esimene lugemine

Signe Riisalo: Hea juhataja! Head kolleegid! Tänan sotsiaalministrit põhjaliku ettekande eest. Tore, et te tema käest palju küsimusi küsite, olen valmis ise ka vastama, aga selle võrra äkki tuleb mul vähem pingutada. Sotsiaalkomisjon 17. veebruaril arutas kõne all olevat eelnõu numbriga 146, mis muudab lisaks sots... Read more

26.02.2020 / 12:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

13:24 Laste vaimse tervise kaitse

Signe Riisalo: Aitäh, hea eesistuja! Minister! Ma olen pehmelt öeldes hämmingus. Ma olen aru saanud, et Vabariigi Valitsus vaatab eelnõud üle ja need seisukohad, mis Riigikokku saatmise kohta tulevad, on konsensuslikud. See eelnõu on menetluses ja talle on ka valitsuse seisukoht esitatud. Nii et oleks küll arvanud... Read more

25.02.2020 / 10:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:02 Ravimiseaduse muutmise seaduse eelnõu (139 SE) esimene lugemine

Signe Riisalo: Hea juhataja! Hea ettekandja! Kõigepealt ma tahan öelda, et Eestis on ühe elaniku kohta päris palju apteeke, seda ka võrreldes meie naaberriikidega. Nii et mõned apteegid võivad ehk kinni minna. Ma ei usu, et selles saalis ja Sotsiaalministeeriumis ning Ravimiametis on inimesi, kes soovivad, et ravi... Read more

Signe Riisalo: Aitäh, hea juhataja! Hea ettekandja! Oma ettekandes te ütlesite, et meid ootab ees massiline apteekide sulgemine. Ütlesite seda korduvalt. Oma vastustes te viitate samuti korduvalt asjaolule, et apteegid ilmtingimata suletakse. Kust tuleb teil selline siseveendumus, et apteegid suletakse? Mina ei us... Read more

19.02.2020 / 12:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

12:39 Läti Vabariigi kodaniku väljaandmine Lõuna-Aafrika Vabariigile

Signe Riisalo: Aitäh! See diskussioon on kaldunud kriminaalõiguse valdkonda, aga tegelikult kuulub Haagis rahvusvahelise eraõiguse konverentsil vastuvõetud konventsiooni kohaselt lapserööv tsiviilõiguslike suhete valdkonda. Ja neid konventsioone on rohkemgi, mis käsitlevad hooldusõigusega või laste õigustega laiem... Read more

12.02.2020 / 12:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

13:53 Kõrgharidus

Signe Riisalo: Aitäh, hea juhataja! Hea siseminister peaministri ülesannetes! Kuigi mu küsimus on üsna tugevalt seotud EKRE seisukohtadega, ootan ma vastust valitsusjuhi positsioonilt. EKRE on oma kirjas kultuurikomisjonile kõrghariduse kohta öelnud, et kõrgkooli ülesanne peaks olema toetada rahvuskultuuri ja riik... Read more

29.01.2020 / 14:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

14:02 Kogumispensionide seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse (kohustusliku kogumispensioni reform) eelnõu (108 SE) teine lugemine

Signe Riisalo: Austatud juhataja! Hea minister! Ilmselt te saate aru, et tellise liigutamine müüris mõjutab terve müüri stabiilsust, ja ministrina ka oma vastutusest, et tellise nihutamine on vastutusrikas. Milline on teie soovitus või juhis nendele teise sambaga liitunutele, kes on tööealised ja täidavad põhisead... Read more

Signe Riisalo: Aitäh! See mu südant väga ei rahusta, et te ei lammuta mitte midagi. Mina ootaksin valitsuselt ehitamist. Kogumispensionide seaduse eesmärk on sätestada kogumispensioni sisse- ja väljamaksete tegemise tingimused ja kord selleks, et pakkuda isikule pensionieas täiendavat sissetulekut lisaks riiklikul... Read more

Signe Riisalo: Hea juhataja! Head kolleegid! Ma ei ole pensioniekspert ega ka mitte finantsekspert, aga süda on ikkagi murelik, kui mõtlen meie demograafiliste näitajate ja nende inimeste peale, kes saavad keskmist palka või alla selle. Suur osa pensioniteemalisest diskussioonist, mida viimastel kuudel on peetud... Read more

Signe Riisalo: Koos ülalpeetavate lastega on iga 100 tööealise inimese kohta 70 ülalpeetavat. Üldhoolduse eest tasuvad täna eraisikud 79%. See on kokku 53 miljonit. Kui pensioni asendusmäär on 40%, käib see eakale üle jõu ja tegelik maksja on ülalpidamiskohustuslik laps või lapselaps. Viimastel on aga kohustus oma... Read more

29.01.2020 / 12:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

13:25 Valitsemisala tegevused

Signe Riisalo: Aitäh, hea juhataja! Proua minister! Läinud aasta 4. detsembri infotunnis te vastasite mu küsimusele perelepituse rahastuse kohta, et hetkel on vahendeid planeeritud järgmiselt: 1,5 miljonit alates aastast 2022. Sellest aastast alates, eks ole, jätkub rahastus läbi aastate. Vahepeal oli perelepituse... Read more

Signe Riisalo: ... majanduslikel kaalutlustel edasi lükkama. Seepärast soovin pikendada järjestikku sündivate laste puhul samas suuruses vanemahüvitise maksmist 2,5 aastalt 3-aastase sünnivahemikuni." Minu küsimus on, kuidas, milliste meetmetega te siis soovite sündimust suurendada ja saavutada, et ... Read more

Signe Riisalo: ... peredes on rohkem lapsi. Read more

Signe Riisalo: Aitäh! Vanemahüvitise kohta küsin, kas see on ainukene meede, mida te kavandate, või näete ka mingit tervikpilti? Aga lisaks mind huvitab see, et rahvastikuministrina on teil kindlasti seisukoht ka pensioni teise samba vabatahtlikuks muutmise osas. Kuidas see aitab vananeval ühiskonnal tulevikus toi... Read more

27.01.2020 / 15:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu arupärimised, vaba mikrofon esmaspäev Read more

16:26 Arupärimine ravimipoliitika kohta (nr 17)

Signe Riisalo: Hea juhataja! Hea peaminister! Tanel Kiik on sotsiaalministrina mulle väga hea mulje jätnud. Ta on ennast väga kiiresti kurssi viinud kõikide keeruliste valdkondadega ja ta on silmatorkavalt kompetentne. 1. aprill on hästi lähedal ja me teame, et täna on Riigikogu teinud valiku, et reform peaks sell... Read more

22.01.2020 / 14:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

14:14 Riigikaitseseaduse eelnõu (112 SE) esimene lugemine

Signe Riisalo: Aitäh, hea juhataja! Hea minister! Tegelikult oli mul sama küsimus, aga ma küsin siis natukene teistmoodi. Kui me vaatame § 3 lõike 1 punkti 1 loetelu, siis näeme, et selles loetelus on kasutatud sõna "või". See tähendab seda, et kui tekib selline olukord, kus sündmuse või sündmuste ahela tagajärjed... Read more

Signe Riisalo: Aitäh, hea juhataja! Lisaks ulmekirjaniku rollile on teil minu arvates ka väga head teadmised riigikaitsest. Tänapäevane riigikaitse on mõnevõrra teistsugune, kui me oleme harjunud seda mõistma. Hübriidründe- ja -sõjaoht on teistsugune ja seda tuleb ka teisiti käsitleda. Seetõttu ma tegelikult ühtep... Read more

21.01.2020 / 10:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:02 Psühhiaatrilise abi seaduse § 3 täiendamise seaduse eelnõu (115 SE) esimene lugemine

Signe Riisalo: Hea juhataja! Head kolleegid! Mul on väga hea meel, et nii oluline seadus, mis on suunatud eeskätt laste abistamisele, on tekitanud niivõrd elava diskussiooni ning mul on väga hea meel just seda seadust siin komisjoni nimel tutvustada. Ühtlasi soovin ma eriliselt tänada sotsiaaldemokraatide fraktsio... Read more

Signe Riisalo: Aitäh, Riina Sikkut, väga hea küsimuse eest! Jah, perevägivald, olgu see siis lapse vastu suunatud või laps selle pealtnägija, on igal juhul see faktor, mis tekitab lapsele trauma. Tänapäeva aju-uuringud näitavad, et väikelapseeas vägivaldsete peresuhete pealtnägijaks olemine mõjutab oluliselt aju s... Read more

Signe Riisalo: Jah, sa mäletad õigesti. Sotsiaalministeeriumi esindaja Ingrid Ots-Vaik kinnitas, et kuigi selle seaduse muutmine on olnud kavas juba mitu aastat, siis tegelikult täna ei ole veel sätete kirjutamiseni jõutud. Puhas loogika ütleb meile seda, et valitsuses või ministeeriumis ette valmistatud seaduste ... Read more

Signe Riisalo: Jah, see on nii, vastab tõele. Read more

Signe Riisalo: Ei, ma ei ütle teile praegu seda aastanumbrit, aga see on oluliselt rohkem kui kolm või viis aastat. See on kindlasti üle kümne aasta. Aga peast ma teile seda psühhiaatrilise abi seaduse vastuvõtmise kuupäeva praegu ei ütle. Read more

Signe Riisalo: Psühhiaatriline ravi puudutab diagnostilise kodifikatsiooni RHK-10 kohaselt neid diagnoose, mis seal on üles loetud, ja hõlmab nende diagnooside korral pakutavat ravi, aga eeskätt diagnoosimist. Enamik psühhiaatrilisi diagnoose on võimalik panna tingimusel, et kindel arv sümptomeid – neid võib olene... Read more

13.01.2020 / 15:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu arupärimised, vaba mikrofon esmaspäev Read more

15:00 Istungi rakendamine

Signe Riisalo: Head Riigikogu liikmed! Teie postkasti saabus rahulikul pühade ajal ettepanek teha 1. juunist lipupäev. 1. juuni on rahvusvaheline lastekaitsepäev. Kui me mõtleme selle peale, missugust Eesti riiki me tahame, ja kui me loeme erinevaid arengukavasid, siis suureks sihiks on meil seatud lastesõbralik E... Read more

17.12.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

11:22 Ravimiseaduse muutmise seaduse eelnõu (118 SE) esimene lugemine

Signe Riisalo: Aitäh, hea juhataja! Hea kolleeg, ettekandja! Ma üldse ei varja, et mulle ei meeldi selle eelnõu puhul ei selle sisu ega ka menetlemise protsess. Sisust kõigepealt. Lisaks omandiküsimusele ja sellega seotud asjadele on minu jaoks endiselt küsimärgi all kvaliteet ja kättesaadavus. Eile arutasime sots... Read more

11.12.2019 / 14:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

17:11 Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete seaduse ja tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (99 SE) teine lugemine

Signe Riisalo: Hea juhataja! Head kolleegid! Sotsiaalkomisjon on arutanud kahel istungil eelnõu 99, mille peamine sisu on isikustatud andmetega narkomaaniaraviregistri loomine. 3. detsembril toimunud sotsiaalkomisjoni istungil olid ka huvigrupid. Seal osalesid lisaks Sotsiaalministeeriumi esindajatele Tervise Aren... Read more

Signe Riisalo: Kõigepealt ma ütlen, et sotsiaalkomisjon selle nurga alt arutelu ei pidanud, aga ma võin anda oma kommentaari. Esiteks, NEET-noortega seotud informatsiooni kogutakse ja säilitatakse STAR-is, sotsiaalteenuste ja -toetuste andmeregistris, mida kasutavad ainult kohalikud omavalitsused, teistel osapoolt... Read more

Signe Riisalo: Nüüd ma jällegi ei räägi eksperdina, eks ole. Seda me tõepoolest komisjonis väga spetsiifiliselt ei arutanud, aga kuivõrd narkomaania ravi on ka ravimipõhine, lisaks muudele meetmetele, siis need ravimid ise tõenäoliselt viitavad juba ka sellele, missuguse võimaliku psühhotroopse ainega tegemist on ... Read more

Signe Riisalo: Jah, ma julgen seda kinnitada. Me küsisime seda ka Sotsiaalministeeriumi ja Tervise Arengu Instituudi esindajate käest ning Vahur Hollo kinnitas, et narkomaaniaravi andmekogu saab valmis järgmise aasta 1. jaanuariks. Meie oleme jätnud väikese varuaja ja planeerime jõustamist 1. veebruarist. Read more

Signe Riisalo: Vahet tuleb teha üsna mitmel asjal. Kõigepealt, sundravi on eraldi reguleeritud. Nagu me teame, ei narkomaania ega ka alkoholismi puhul sundravi kohaldada ei saa. See on reguleeritud psühhiaatrilise abi seadusega ja olemasolevat eelnõu see selles mõttes ei puuduta. Mis puudutab küsimuse teist poolt... Read more

04.12.2019 / 14:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

14:08 2019. aasta riigieelarve seaduse muutmise seaduse eelnõu (81 SE) kolmas lugemine

Signe Riisalo: Aitäh, hea juhataja! Härra Kokk! Eelmisele küsimusele vastates te ütlesite, et SKAIS2 arendus on eluliselt oluline sotsiaalteenuste korralduse rahastuse ülevalhoidmiseks. Nõus. Ma tõesti loodan, et nende ressurside pärast, mida me tõstame ümber pensioniealiste, puudega inimeste ja erihoolekande sih... Read more

04.12.2019 / 12:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

12:46 Eelarvelised valikud

Signe Riisalo: Aitäh, hea juhataja! Proua minister! Eile oli väga tore päev, eestlased said juubeldada, sest Eesti PISA testi tulemused on ülihead. Ekstra positiivne on, et laste rahulolu oma koolikeskkonnaga ja heaolutunne olid samuti väga suured. Ma usun, et sellel on olnud põhjus. Põhjus on ka üsna mitmes tõend... Read more

13:02 Perelepituse rakendamine Eestis

Signe Riisalo: Aitäh, hea juhataja! Proua minister! Kuidagi jube raske on edasi minna sellisel emotsionaalsel pinnal, mille härra siseminister peaministri ülesannetes siin saalis just hiljuti üles küttis, aga ma püüan rahulikuks jääda ja seda teha. Sotsiaalkindlustusameti lastekaitse osakonnast on tulnud selle aas... Read more

Signe Riisalo: Ma saan aru, et te ei oska euro pealt neid summasid öelda, aga siiski oleks oluline teada, millistest suurusjärkudest me räägime. Järgmiste aastate eelarved tulevad ka siia Riigikokku arutelule ja oleks hea, kui me saaksime ettekujutuse vajalikest ressurssidest. Repliigina veel seda, et ma hindan ha... Read more

02.12.2019 / 15:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu arupärimised, vaba mikrofon esmaspäev Read more

15:04 Kogumispensionide seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse (kohustusliku kogumispensioni reform) eelnõu (108 SE) esimene lugemine

Signe Riisalo: Aitäh, hea juhataja! Hea minister! Viimased kaks tundi te olete üsna sellises helges meeleolus siin vastuseid pildunud. Sisulisi vastuseid kahjuks palju pole saanud. Mulle tundub, et rahandusministrina peaksite olema natuke murelikum, ja loodan, et sisimas te seda oletegi. Ma loen seletuskirjast eel... Read more

Signe Riisalo: Aitäh! Teie viimane näide puudutas, ma isegi ei tahaks seda sõna korrata, lumpenit. Read more

Signe Riisalo: Rahandusministrina te saate aru, et riik vastutab kõikide inimeste toimetuleku eest vanaduspõlves. Meie põhiseaduse järgi, Euroopa sotsiaalharta ja Euroopa sotsiaalkindlustuskoodeksi järgi on riigi kohustus tagada inimestele elamisväärne vanaduspõlv, sõltumata sellest, missugune on sotsiaalsüsteem ... Read more

Signe Riisalo: Komisjoni teise liikme märkusest jäi mulje, et ei kajastatud päris komisjoni liikmete omavahelist arutelu, vaid kanti ette külaliste sobivaid seisukohti. Kas tuleks kõne alla, et ettekandja praegu nimetab kolm kõige kaalukamat komisjoni seisukohta? Just komisjoni seisukohta. Read more

20.11.2019 / 14:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

 14:15 Riikliku pensionikindlustuse seaduse § 61 täiendamise seaduse eelnõu (79 SE) kolmas lugemine

Signe Riisalo: Istungi juhataja! Head kolleegid! Reformierakond ei palu riikliku pensionikindlustuse seaduse § 61 täiendamise seadusele vastu hääletada, aga Reformierakond palub olla vastutustundlik. Vaadates ajalukku, mida hea kolleeg just hetk tagasi tegi, ei ole meil täna põhjust uhkust tunda. 38 eurot, mis on ... Read more

Signe Riisalo: ... 2019. aastal on pensionäre, kes tulumaksu maksavad, 31,5%, poole võrra vähem. Rahalist võitu on vähem oodata eeskätt nendel pensionäridel, kes töötavad ja on aktiivsemad. Seetõttu nad ka karistada saavad, ettevõtlikkus saab karistada. Lõpetuseks tuletan meelde, et kuni kehtiva tulumaksuvaba miin... Read more

20.11.2019 / 12:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

12:31 Kohalike omavalitsuste tehtavad sotsiaalkaitsekulutused

Signe Riisalo: Aitäh, hea juhataja! Minister Jaak Aab! Minu küsimus tuleb kohalike omavalitsuste üsna ebaühtlasest panustamisest sotsiaalkaitsesse. Me teame, et sotsiaalhoolekande lastekaitsevaldkonna tegevused on suuresti küll autonoomse otsustamisõigusega kohalikel omavalitsustel, aga kui me vaatame Rahandusmini... Read more

Signe Riisalo: Aitäh! Üks valus teemadering on pikaajaline hooldus, milles ka kohalikul omavalitsusel on suur roll, aga nende rahaline panus on täna väike, eks ole. Vähemalt 80% katavad isikud ise ja nende ülalpidamiseks kohustatud pereliikmed. Aga pikaajalise hoolduse puhul on ühe rahastusvõimalusena arutatud ka ... Read more

14.11.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:57 44 Riigikogu liikme esitatud kirjalik nõue umbusalduse avaldamiseks maaeluminister Mart Järvikule

Signe Riisalo: Hea juhataja! Härra Järvik! Teie vastused täna siin väga põhjalikele ja sisukatele küsimustele on üsna lakoonilised. Mitmele küsimusele olete te vastanud, et te olete varem juba sellele küsimusele vastuse andnud. Ühele küsimusele te vastasite, et sellele te olete andnud vastuse meedias. Ma tulen Rii... Read more

Signe Riisalo: Ma loen siit, et kõigepealt jättis minister erivolituse üldvolituse tähtajaks andmata, siis ütlesid Soosaared kohtus, et ilma volituseta ei tohi PRIA riiki esindada, ja siis küsis Järvik Justiitsministeeriumilt, et kas tohib esindada. Kuidas sellesse nüüd siis suhtuda? Kas see on valetamine?... Read more

13.11.2019 / 14:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

14:30 2020. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (82 SE) teine lugemine

Signe Riisalo: Aitäh, hea juhataja! Hea ettekandja! Reformierakonna fraktsioon on koos sotsiaaldemokraatidest parlamendiliikmetega teinud ettepaneku leida lasteabitelefonile lisaraha 112 000 euro ulatuses. Seda ettepanekut toetatud ei ole. Ometi on teada, et pärast lastekaitseseaduse vastuvõtmist selgus, et abi va... Read more

20:26 Riikliku pensionikindlustuse seaduse § 61 täiendamise seaduse eelnõu (79 SE) teine lugemine

Signe Riisalo: Aitäh, juhataja! Hea ettekandja! Minu meelest on see olukord üsna irooniline. Olukorras, kus Eesti pensionärid on Euroopa Liidus kõige väiksema sissetulekuga pensionärid, kus väga suur osa pensionäridest vaevleb tegelikult toimetulekuraskustes, uhkeldab valitsus sellega, et ta tõstab 7 euro võrra ba... Read more

21:03 Riigikogu otsuse ""Kriminaalpoliitika põhialused aastani 2030" heakskiitmine" eelnõu (52 OE) esimene lugemine

Signe Riisalo: Aitäh, hea juhataja! Hea minister! Dokument, mida te tutvustate, räägib mitmel korral ennetusest. Ja ennetus on tõepoolest ainuke võimalik viis, kuidas päriselt vältida kuritegelikku käitumist. Aga kui see kuritegelik käitumine juba juhtunud on, siis me teame statistikast, et see kipub korduma. Sell... Read more

Signe Riisalo: Aitäh, hea juhataja! Hea minister! Üks peatükk räägib siin sõltuvusprobleemidest ja lisaks ennetamisele ka teisest poolest, ravist. Eile oli meil Riigikogus avalik istung kanepi legaliseerimise teemal ja seal tegi ettekande Tervise Arengu Instituut. Selles etteandes toodi välja, et sõltuvuste ravi v... Read more

22:00 Riigikogu otsuse ""Õigusloomepoliitika põhialused aastani 2030" heakskiitmine" eelnõu (53 OE) esimene lugemine

Signe Riisalo: Aitäh, hea juhataja! Hea ettekandja! Küsin väljatöötamiskavatsuse kohta. Ma loen siit seletuskirjast välja, et väljatöötamiskavatsust ei pea tegema viiel erandlikul juhul: kiireloomulisus, Euroopa Liidu õiguse rakendamine, välislepingu menetlemine, riigieelarve iga-aastane menetlemine või ei kaasne ... Read more

Signe Riisalo: Aitäh, härra juhataja! Hea minister! Te enne põhjendasite väljatöötamiskavatsusest loobumist ka avaliku huvi olemasoluga. Ma loodan, et see oli ekslik, sest seda ma siit dokumendist ei leia, et avalik huvi võiks see põhjendus olla. Aga me teame, et väljakujunenud praktika ministeeriumites on selline... Read more

23:02 Riigikogu otsuse "Riigi 2018. aasta majandusaasta koondaruande kinnitamine" eelnõu (77 OE) esimene lugemine

Signe Riisalo: Aitäh, hea juhataja! Härra minister! Arutame siin 2018. aasta majandusaasta koondaruannet. Valitsusjuht oli sellel aastal Jüri Ratas, kes ka täna on valitsusjuht. Kolleeg Sõerdi küsimusele te vastasite, et mis seal ikka oli, ülekulutamine oli. Kui kõrgeks te hindate riski, et ülekulutamine on toimun... Read more

23:25 Ülevaade riigi vara kasutamisest ja säilimisest 2018.–2019. aastal

Signe Riisalo: Aitäh, juhataja! Austatud riigikontrolör! Ma siiralt tänan teid ausa ja sisuka ülevaate eest! Aga e-riigist natuke täpsemalt. Siin oli juttu ressursi, st nii raha kui ka inimressursi puudusest ja te tõite Soome näitel välja ka suhtumise ja eesmärgistamise puudujäägid, kuid mis võivad teie hinnangul ... Read more

12.11.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

11:28 Välisteenistuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (45 SE) esimene lugemine

Signe Riisalo: Aitäh, juhataja! Hea minister! Selguse huvides: ma olen kooseluseaduse pooldaja ja väga pooldaks ka seda, et rakendusaktid tuleksid. Aga minu küsimus ei ole seotud kooseluseadusega ja ma loodan, et te ka vastusesse seda sisse ei too. Repliigi korras ütlen veel seda, et laste õigused perekonnaseaduse... Read more

Signe Riisalo: Aitäh! Te rääkisite abielu kaitsest. Tegelikult on põhiseaduses kirjas ka perekonna kaitse ning laste ja vanemate suhte kaitse. Äkki te selgitate natuke täpsemalt, mis on perekonna kaitse ja abielusuhte kaitse vahe. Read more

12:44 Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete seaduse muutmise seaduse eelnõu (99 SE) esimene lugemine

Signe Riisalo: Hea juhataja, kolleegid, minister! Sotsiaalkomisjon arutas 4. novembril Vabariigi Valitsuse algatatud narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete seaduse muutmise seaduse eelnõu 99. Komisjoni olid kutsutud Sotsiaalministeeriumi rahvatervise osakonna nõunik Anna-Liisa Pääsukene ja ... Read more

11.11.2019 / 15:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu arupärimised, vaba mikrofon esmaspäev Read more

15:12  Arupärimine psühhosotsiaalse kriisiabi kohta (nr 6) 

Signe Riisalo: Head Riigikogu liikmed! Hea juhataja! Sotsiaalminister Tanel Kiik! Arupärimine, mille me Riigikogu liikmetega esitame, juhindub murest, mis on seotud psühhosotsiaalse kriisiabi süsteemi puudumisega Eestis. Kui ma vahetult Estonia katastroofi aastapäeva eel seda arupärimist kirjutasin, siis ei võinud... Read more

Signe Riisalo: Ma väga tänan selle ülevaate eest ja mul on hea meel, et arengud toimuvad ja plaane tehakse. Aga mul on täpsustav küsimus selle kohta, et te sidusite psühholoogilise kriisiabi andmise ja ohvriabi osakondade tegevuse, kriisijuhtimise täiendavate spetsialistide kaasamise hädaolukorra seaduse alusel vä... Read more