Calendar

Select a date rangeOpen Calendar

From:

To:

Close X

View Results:

Find a verbatim record

Search using the left date panel to select a period, and other filters below.

Find a verbatim record

Cancel
Verbatim reports of proceedings: 45Open/Close results
19.05.2020 / 10:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:09 Riigikogu otsuse "Eesti Rahvusringhäälingu tegevusvaldkonna tunnustatud asjatundjatest Eesti Rahvusringhäälingu nõukogu liikmete nimetamine" eelnõu (189 OE) esimene lugemine

Signe Kivi: Aitäh, hea juhataja! Austatud komisjoni esimees! Minu küsimus puudutab protseduuri. Komisjoni protokoll ja pressiteade andsid tõepoolest võimaluse erinevateks tõlgendusteks. Kahjuks, ja seda saime teada tagantjärgi, erinevalt kõikidest teistest komisjoni istungitest seda protsessi ka ei lindistatud,... Read more

Signe Kivi: Jah, protseduuriline küsimus. Soovin täpsustada komisjoni esimehe vastust Riigikogu liikme küsimusele, kas hiljem oli kaebusi ja et kas selle kohta on ka mingeid märkmeid. Ei, kaebusi ei ole, kuid mina lisasin protokollile oma eriarvamuse selle protseduuri osa kohta, mis puudutas tõesti lindistamist... Read more

18.05.2020 / 15:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu arupärimised, vaba mikrofon esmaspäev Read more

16:50 Riigikogu otsuse "Riigireformi elluviimisest" eelnõu (181 OE I)

Signe Kivi: Aitäh! Austatud juhataja! Lugupeetud minister! Minu küsimus puudutab seletuskirja teises osas pealkirja all "Tulevikule orienteeritud riik" sõnastust ja ma tsiteerin: "Esindusdemokraatiat kahjustab asjaolu, kui Riigikogu osaks jääb vaid töö juba vormistatud tekstiga, mitte selle analüüsimine ega sel... Read more

13.05.2020 / 14:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

16:15 Pühade ja tähtpäevade seaduse ning Eesti lipu seaduse muutmise seaduse eelnõu (172 SE I)

Signe Kivi: Aitäh, austatud juhataja! Lugupeetud minister! Küsin kui lapsevanem ja vanaema. Tahan öelda, et mulle on üllatav, et seda eelnõu ei kaitse rahvastikuminister Riina Solman, vaid tänasel, ma arvan, siiski veel üsna kriitilisel perioodil kaitsete seda teie. Kahtlemata olete võimekas poliitik, aga kuna ... Read more

Signe Kivi: Aitäh, austatud Riigikogu aseesimees! Lugupeetud minister! Eelnevalt toimus siin küsimustele vastates väitlus ja teiepoolne arvamus, millal oli tegelikult kriisi kõrghetk, millal oli ta siis möödas. Aga minu meelest kriis tegelikult kogub hoogu ja see on valitsusepoolne Riigikogu igasugust initsiati... Read more

13.05.2020 / 12:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

13:45 Kunstiteoste tellimise seaduse kohta

Signe Kivi: Aitäh, austatud juhataja! Lugupeetud minister! Riigikogus on sel nädalal menetluses riigihangete seaduse ja kunstiteoste tellimise seaduse muutmise seaduse eelnõu. Viimase eesmärgiks on tõsta ehitushangete piirmäära, millest alates on hankijal kohustus tellida kunstiteos. Täna tuleb seda kohustust j... Read more

Signe Kivi: Suur aitäh! Te tegelikult vastasite praegu ära ühele minu võimalikule lisaküsimusele, sest seadus toimib tõesti aastast 2011 ja on näidanud, et see on igati õigustatud, Eesti avalik ruum on rikastunud väga oluliste kunstiteostega. Aga lisaks nüüd sellele, ülempiirile, mis on väga hea mõte, kas on te... Read more

06.05.2020 / 14:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

18:25 Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu (155 SE) esimene lugemine

Signe Kivi: Aitäh, austatud juhataja! Hea ettekandja! Kultuurikomisjoni istungil, kus seda eelnõu, Liina, sa tutvustasid, viibisid ka Haridus- ja Teadusministeeriumi esindajad Liina Põld ja Indrek Kilk. Ja tõepoolest, Indrek Kilk rõhutas, et Vabariigi Valitsus toetab seda eelnõu, aga soovib siiski tulla ise väl... Read more

Signe Kivi: Aitäh! Lugupeetud ettekandja! Mina tänan väga asjaliku ja korrektse komisjonipoolse ettekande eest, aga jätkan oma küsimust, mida ma esitasin ka Liina Kersnale. Komisjon tegi tõesti ettepaneku esimene lugemine lõpetada. On sul informatsiooni, kas me saame selle eelnõu esimese lugemise lõpetada ja ka... Read more

04.05.2020 / 15:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu arupärimised, vaba mikrofon esmaspäev Read more

17:44 Arupärimine eriolukorra ajal koduõppe korraldamise kohta (nr 29)

Signe Kivi: Aitäh, lugupeetud juhataja! Austatud minister! Puudutasite oma vastuses koduõppe ja distantsõppe terminoloogiat. Rõhutasite, et eriolukorra ajal peaks kasutama väljendit "distantsõpe", sest koduõpe on reguleeritud seaduses ja selle sisu erineb meetodist, mida viimase poolteise kuu jooksul on nii koo... Read more

21.04.2020 / 10:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:04 Riigikogu otsuse "Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele seadusandlike muudatuste väljatöötamiseks pikaajalise hoolduskoormuse probleemi lahendamiseks" eelnõu (149 OE) esimene lugemine

Signe Kivi: Aitäh, hea juhataja! Austatud ettekandja, tänan väga põhjaliku ettekande eest! Minu küsimus johtub praegusest keerulisest olukorrast ... Vabandust, hea saalis kummardaja, Tõnis Mölder vist, mul on raske suhelda, kui ma ei näe ettekandjat! Aitäh!  Praegune keeruline olukord on minu arvates oluliselt ... Read more

15.04.2020 / 14:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

18:14 Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (Haridus- ja Noorteameti moodustamine, Keeleinspektsiooni nimetamine Keeleametiks) eelnõu (163 SE) esimene lugemine

Signe Kivi: Aitäh, austatud Riigikogu aseesimees! Lugupeetud minister, minu küsimus on ajendatud seletuskirja punktis 6 öeldust, ma tsiteerin: "Seoses ühendameti moodustamist ette valmistavate töörühmade töö planeeritud ajakavaga ja Keeleinspektsiooni ümbernimetamisega Keeleametiks selguvad mõningad üksikasjad ... Read more

15.04.2020 / 12:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

13:53 Valitsuse kommunikatsioon eriolukorras

Signe Kivi: Aitäh, koosoleku juhataja! Hea peaminister! Juba enne eriolukorra kehtestamist sai Eesti ühiskond vastandlikku infot koroonaviiruse ohtlikkuse ja leviku kohta. Kahjuks on vastukäiva info jagamine kestnud ka nüüd, kus ühiskond ootab signaale kriisist väljumiseks. Nii kuulutas Isamaa eestseisus 4. apr... Read more

14.04.2020 / 10:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

13:04 Abipolitseiniku seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (COVID-19 haigust põhjustava viiruse SARS-Cov-2 levikuga seotud meetmed) eelnõu (170 SE) teine lugemine

Signe Kivi: Aitäh, lugupeetud Riigikogu aseesimees! Austatud ettekandja, ma tulen tagasi kultuurikomisjoni muudatusettepanekute juurde. Te ütlesite, et õiguskomisjon konsulteeris kultuurikomisjoniga – ma eeldan, et see oli kultuurikomisjoni esimees Aadu Must, kellega konsulteeriti – ja haridusministriga. Meie j... Read more

18.03.2020 / 12:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

13:25 Eriolukorra meetmed sünnitusabi andmisel

Signe Kivi: Aitäh, juhataja! Austatud minister! Eriolukord sünnitusabi andmisel on küll sotsiaalministri vastutusvaldkond, aga olen kindel, et rahvastikuminister on probleemidega kursis ja saab anda kõigile lisainformatsiooni. Tunnustame tõesti, et haiglad on avalikkust informeerinud sellest, et ämmaemandad üle... Read more

12.03.2020 / 10:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:04 Peaminister Jüri Ratase poliitiline avaldus seoses kujunenud olukorraga Eestis

Signe Kivi: Aitäh, austatud juhataja! Lugupeetud peaminister, suur tänu tänase avalduse ja info jagamise eest, mida pakutakse ka viipekeeletõlke abil! Loodan, et enamik Eesti elanikke on sündmuste arenguga kursis. Aga küsimus puudutab just vanemaid inimesi, eriti üksinda elavaid vanureid, kellel vahest puudub r... Read more

10.03.2020 / 10:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:22 Eesti Rahvusringhäälingu seaduse muutmise seaduse eelnõu (122 SE) esimene lugemine

Signe Kivi: Aitäh, austatud juhataja! Lugupeetud ettekandja! Mina olen kindel, et Riigikogu toetab seda eelnõu. Ja kaasneb vähemalt üks hea aspekt: tekib suurem vajadus viipekeeletõlkide järele. Puudutasite oma ettekandes tõlkide koolituse küsimust. Kui palju ja millistes õppeasutustes täna õpetatakse ja koolit... Read more

09.03.2020 / 15:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu arupärimised, vaba mikrofon esmaspäev Read more

16:38 Arupärimine Eesti Keele Instituudi kohta (nr 22)

Signe Kivi: Aitäh, lugupeetud juhataja! Austatud minister! Sel nädalal oodatakse Riigikogu liikmetelt ettepanekuid Eesti keelevaldkonna arengukavale 2021–2035. Siin on sissejuhatuses rõhutatud, et keelevaldkonna arendamisega tegeleb Haridus- ja Teadusministeerium kui keelevaldkonna juhtministeerium, lähtudes as... Read more

17:13 Arupärimine Vene Föderatsiooni ideoloogia impordi ehk mõjutustegevuse takistamise kohta Eestis (nr 26)

Signe Kivi: Aitäh, austatud juhataja! Lugupeetud minister! Me kõik soovime, et õppimine oleks huvitav, põnev, üllatav, looks uusi sidususi ja ärgitaks küsimusi esitama. Teame ka, et õppetöö tõesti ei toimu ainult koolis ega klassis, vaid teadmisi kogutakse ka mujal, näiteks kultuuriasutustes. Kas Haridus- ja Te... Read more

26.02.2020 / 14:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

14:32 Välismaalaste seaduse muutmise seaduse eelnõu (135 SE) esimene lugemine

Signe Kivi: Aitäh, austatud juhataja! Lugupeetud minister! Ma näen eelnõu seletuskirjast, et see on saadetud kooskõlastamiseks nii Tallinna Tehnikaülikoolile, Tallinna Ülikoolile kui ka Tartu Ülikoolile ja kõik nad on oma arvamuse ka andnud. Aga seda pole saadetud ei Eesti Kunstiakadeemiale ega Eesti Muusika- j... Read more

26.02.2020 / 12:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

13:34 Krabi Kooli sulgemine

Signe Kivi: Aitäh, koosoleku juhataja! Austatud minister! Pöördun nüüd Tõnis Lukase kui endise haridusministri ja praeguse kultuuriministri poole ja hindangi mõlemat poolt – ministri panust nii haridus- kui ka kultuuriellu –, seega jätkan kolleeg Liina Kersna teemat. Ma tean, et kohalik kogukond oli tegelikult ... Read more

20.02.2020 / 10:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:03 Keskkonnakomisjoni algatatud olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Mets muutuva kliima tingimustes" arutelu

Signe Kivi: Aitäh, austatud Riigikogu aseesimees! Hea ettekandja! Tänan ka enda poolt sisutiheda ja hariva ettekande eest! Minu küsimus jätkab eelnevat teemat. Rõhutasite, et Keskkonnaagentuur on teinud Eesti metsa olukorra kohta sõltumatuid ekspertiise ligi 20 aasta jooksul, ja ma usun, et need ekspertiisid ja... Read more

Signe Kivi: Tänu teile! Mul on niisugune lihtne ja väga paljusid inimesi puudutav küsimus. Viimastel aastatel on meedias kõlanud looduskaitsjate arvamused, et eestlased on liiga tublid ja niidavad oma koduümbrust liiga palju. Kas tõesti aitaks liigirikkust suurendada, kui mingi osa oma aiast jätta niitmata, nag... Read more

29.01.2020 / 14:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

14:02 Kogumispensionide seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse (kohustusliku kogumispensioni reform) eelnõu (108 SE) teine lugemine

Signe Kivi: Aitäh, austatud juhataja! Lugupeetud minister! Tsiteerin Jüri Ratase sõnu 1. novembril 2018, aasta tagasi. "Ma ei pea õigeks, et muudame hetkel seda süsteemi, mis on riigi poolt teise sambaga loodud, kus riik panustab sinna kaks kolmandikku ja inimene ühe kolmandiku. See, mida riik on süvendanud, mi... Read more

Signe Kivi: Tänan, Riigikogu aseesimees! Lugupeetud minister! Täna ei ole teada – te olete ka ise seda Riigikogu saalis kinnitanud –, milliseks kujunevad valitsuse pakutava teise samba reformi lõplikud tingimused ja kui paljud inimesed ning mis summas sinna kogutud raha välja võtavad. Aga kindel on, et kohustus... Read more

Signe Kivi: "Vabatahtliku kogumise võimalus kolmandasse sambasse on praegustel tööinimestel niigi olemas." Mina ei ole kuulnud peaministri selgitust, mis on sundinud aasta tagasi väljaöeldud kindlat veendumust muutma. See teeb mind ettevaatlikuks ja murelikus, sest 180-kraadine meelemuutus pole riigimehelik. Lõ... Read more

15.01.2020 / 14:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

14:03 Peaministri ülevaade teadus- ja arendustegevuse olukorrast ning valitsuse poliitikast selles valdkonnas

Signe Kivi: Aitäh, juhataja! Lugupeetud peaminister! Oma ettekandes te rõhutasite, et nii Teadus- ja Arendusnõukogu kui ka Eesti teadus- ja innovatsioonisüsteemi hindamist läbi viinud eksperdid on rõhutanud, et Eesti teadus vajab senisest selgemaid prioriteete. Sama kirjutab oma artiklis, mida te ka tsiteerisit... Read more

15.01.2020 / 12:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

13:09 Meisterõpetaja kutsetunnistuse teemal

Signe Kivi: Tänan! Austatud minister! Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse menetlemisele Riigikogus on aktiivselt kaasa elanud erinevad õpetajate esindusorganisatsioonid ja seeläbi on nende tegemiste ja probleemidega kursis ka Riigikogu liikmed. 2014. aastal mindi haridussüsteemis üle kutse taotlem... Read more

Signe Kivi: Aitäh selle vastuse eest! Minu teine küsimus on konkreetsem: kas te võite kinnitada, et kutse taotlemise protsess lähtub taotleja professionaalsest võimekusest ja tõepoolest ei karistata neid, kelle seisukohad haridusvaldkonna eri küsimustes ei ühti alati Haridus- ja Teadusministeeriumi omadega? Par... Read more

13.01.2020 / 15:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu arupärimised, vaba mikrofon esmaspäev Read more

15:23 Arupärimine Rail Balticu rahastamise kohta (nr 11)

Signe Kivi: Aitäh, koosoleku juhataja! Austatud peaminister! Väga paljude Rail Balticu projekti pelgavate, et mitte öelda selle vastaste üks põhjendus on, et trass ehitatakse välja, kasutades aegunud visiooni ja eelmise sajandi tehnoloogiat. Mida nendele vastata? Kas võime olla kindlad, et projekti elluviimisel... Read more

16.12.2019 / 15:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu arupärimised, vaba mikrofon esmaspäev Read more

16:10 Arupärimine eestikeelsetes koolides õppivate mitte-eesti koduse keelega laste ebavõrdse kohtlemise kohta (nr 9)

Signe Kivi: Aitäh! Lugupeetud minister! Me oleme palju kordi rõhutanud ja ka rõõmustanud, et üha rohkem mitte-eesti koduse keelega lapsi õpib eesti keeles. Põhilised protsendid koolide kaupa, maakondade kaupa on välja toodud. Aga kas Haridus- ja Teadusministeeriumile on teada, kui palju õpib täna mitte-eesti ko... Read more

11.12.2019 / 14:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

14:26 2020. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (82 SE) kolmas lugemine

Signe Kivi: Aitäh, hea juhataja! Lugupeetud rahanduskomisjoni esimees Aivar Kokk! Nagu me kuulsime, täna pärast istungit koguneb siin saalis töörühm (see on nüüd minu vaba sõnastus) riigieelarve läbipaistvuse suurendamisega tegelemiseks. Aga meie siin küsime ja debateerime kolmandal lugemisel läbipaistmatu eela... Read more

04.12.2019 / 14:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

14:58 Ettekanne "Spordipoliitika põhialuste aastani 2030" täitmise kohta

Signe Kivi: Aitäh, Riigikogu aseesimees! Lugupeetud minister! Soovin küsida, mis on teie arvates spordivaldkonnas see murekoht, mida pole seni ehk piisava tähelepanuga jälgitud ja lahendatud. Mis probleemi teie püüate oma ametiaja jooksul tõstatada ja ka vähendada? Read more

03.12.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:08 Isamaa fraktsiooni algatatud olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Eestikeelse kõrghariduse tulevikust" arutelu

Signe Kivi: Austatud Riigikogu aseesimees! Head kolleegid! Soovime tunnustada Riigikogu Isamaa fraktsiooni, kes algatas siin saalis arutelu eestikeelse kõrghariduse tuleviku üle ja tegi seda ajal, kui just äsja tähistasime rahvusülikooli 100 aasta juubelit. Tänan ka kõiki ettekandjaid ja eriti Martin Ehalat, ke... Read more