Calendar

Select a date rangeOpen Calendar

From:

To:

Close X

View Results:

Find a verbatim record

Search using the left date panel to select a period, and other filters below.

Find a verbatim record

Cancel
Verbatim reports of proceedings: 57Open/Close results
11.03.2020 / 14:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

14:38 Kogumispensionide seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse (kohustusliku kogumispensioni reform) uuesti arutamine (108 UA)

Riina Sikkut: Aitäh, hea eesistuja! Hea ettekandja! Sa ütlesid ilusasti, et Riigikogu liikmetele keegi sõnu suhu ei pannud, aga et kavandi koostas põhiosas advokaat. No olgu. Kui see kavand leidis põhiseaduskomisjonis toetust just sellisel kujul, kui ta esitatud oli, siis minu jaoks on see tegelikult üllatav. Min... Read more

Riina Sikkut: Kallis kolleeg, küsimus palun! Read more

Riina Sikkut: Aseesimees Siim Kallas Read more

Riina Sikkut: Kas majanduskriisi tingimustes, kus inimestel on toimetulekuga raskusi, on endiselt kindlustatud teise samba püsimine ka pärast arutatava seaduse jõustumist?  Read more

Riina Sikkut: Aivar Kokk Read more

Riina Sikkut: Aseesimees Siim Kallas Read more

Riina Sikkut: Taavi Rõivas, palun! Read more

Riina Sikkut: Hea juhataja! Head kolleegid! Kõigepealt ma ütlen, et mul on nii kahju, et siin saalis ei õnnestu debatti pidada, et kõlavad vaid üksikud küsimused ja vastused. Ja tänane pärastlõuna siin on olnud ikkagi uskumatu. Ükskõik, kas me räägime sellest, mis toimus põhiseaduskomisjonis, või räägime põhisead... Read more

Riina Sikkut: Täna on palju räägitud, kas tegemist on eraomandiga või riigi varaga teise samba puhul. See ei ole diskussiooni teema. Siim Kallast on korduvalt tsiteeritud. On selge, et tegemist on eraomandiga, sihtotstarbeliselt kogutud eraomandiga. See meie teine sammas on sotsiaalmaksu kaudu rahastatud ja kui s... Read more

11.03.2020 / 12:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

12:17 Kriisideks valmistumine

Riina Sikkut: Aitäh, hea esimees! Hea peaminister! Valitsuse töö ja senise toimimise kohta ma olen infotunnis korduvalt küsinud. Segadust tekitab see, et ministrid sekkuvad kolleegide valitsemisalasse ja saadavad välja tugevaid sõnumeid ka rahvusvaheliselt. Ja teisalt ei usaldata valitsemisala eest vastutava mini... Read more

Riina Sikkut: Aitäh! Kui kõik need koroonaviiruse karantiini tagajärjed – reisimise lõpetamine, ebakindlus börsidel, tarbimise vähenemine – kokku võtta, siis need avaldavad tugevat rahvusvahelist mõju, jõuavad lõpuks ettevõtlusesse ja sealt ka töötajateni. Kui mõju jõuab tööturule, siis ta jõuab majanduses nagu p... Read more

10.03.2020 / 10:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:22 Eesti Rahvusringhäälingu seaduse muutmise seaduse eelnõu (122 SE) esimene lugemine

Riina Sikkut: Aitäh, hea juhataja! Hea Jüri, tänan sind selle väikese, aga väga olulise muudatuse eest seismast! Demokraatia ei ole odav, inimõiguste eest seismine ei ole tingimata kulutõhus. Näiteks, maksumaksjale oleks oluliselt odavam, kui sada meist läheksid tootvale tööle ja Helir-Valdor Seeder saaks üksi ot... Read more

Riina Sikkut: Aitäh, hea juhataja! Hea ettekandja! Väga paljude selliste ületamatute murede puhul on kaks võimalust. Me võime oodata seda ideaalset ja tarka lahendust, et tuleb jäätmevaba tuumaenergia või vesinikutehnoloogia, ning niikaua, kui seda ei ole, me ei tee mitte midagi, et rohelise energia poole liikuda... Read more

09.03.2020 / 15:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu arupärimised, vaba mikrofon esmaspäev Read more

15:09 Arupärimine raudteeühenduse Rail Balticu rajamise kohta (nr 23)

Riina Sikkut: Aitäh, hea esimees! Hea peaminister! Olgu tegemist kõige olulisema infrastruktuuriprojektiga või ühega olulisimatest infrastruktuuriprojektidest, selline asi saab päriselt teostuda ainult siis, kui kogu valitsus selle nimel ühiselt töötab. Kahtlemata peavad nii MKM, Keskkonnaministeerium kui ka Raha... Read more

26.02.2020 / 14:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

15:24 Kogumispensionide seaduse, tulumaksuseaduse ja väärtpaberite registri pidamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (119 SE) esimene lugemine

Riina Sikkut: Aitäh, hea juhataja! Hea ettekandja! Tegelikult sa ühe lausega seda juba mainisid, aga ma küsin üle: kas ma sain õigesti aru, et põhiseaduse riivet ei esine? Tõesti, me oleme pensioni teemal siin saalis väga palju arutelusid pidanud ja tihtipeale oleme jõudnud välja selleni, et riivatakse põhiseadus... Read more

Riina Sikkut: Aitäh, hea juhataja! Hea ettekandja! Siin on tegelikult mitu head küsimust kõlanud, aga sooviksin veel täpsustust. Ühelt poolt on see, kui tervisemure tõttu saab teise samba raha kasutada – no sotsiaalmaksuseaduse § 1 lubabki sotsiaalmaksu kasutada pensioniks ja raviks. Seal siis – kuidas tundub? – ... Read more

Riina Sikkut: Hea ettekandja! Head kolleegid! Me oleme viimase 29 aasta jooksul pidanud väga palju süsteeme üles ehitama. Ükskõik, kas räägime perearstindusest, haridussüsteemist – kõik need on keerulised protsessid. Seal on väga palju osapooli, väga palju erinevaid arvamusi. Aga millegipärast me kogu aeg tunneme... Read more

17:48 Ravimiseaduse muutmise seaduse eelnõu (127 SE) esimene lugemine

Riina Sikkut: Hea esimees! Head kolleegid! Apteegi teemal, nagu ka pensionide teemal me oleme siin saalis väga palju arutanud. Lihtsalt, et oleks kõigile selge: see eelnõu, millest me praegu räägime, vaatab 1. aprillist kaugemale. See eelnõu ei pööra tagasi apteegireformi, ei tee apteegireformi, vaid võtab käsitl... Read more

19:01 Ravimiseaduse muutmise seaduse eelnõu (141 SE) esimene lugemine

Riina Sikkut: Aitäh, hea esimees! Head kolleegid! Rõõm näha, et saalis on rohkem kuulajaid kui eelmise eelnõu puhul. Eelmise eelnõu puhul Urmas Espenberg oma sõnavõtus lisaks sellele, et ta ütles selgelt, et ta seda eelnõu ei toeta, põhjendas ka, et meil on ju suur muutus tulemas: 1. aprillist jõustub apteegirefo... Read more

Riina Sikkut: Kui me ise oleme segaduse tekitanud, siis nüüd on meil võimalik anda instrument, et leevendada selle segaduse mõjusid ja tagada apteegireformi lõplik rakendumine sujuvalt. Ja me ei ole selline "kurgid sulle, raha mulle" turul kauplejad, et eile ei toetanud EKRE eelnõu ja täna ei toeta sotside eelnõu... Read more

25.02.2020 / 10:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:02 Ravimiseaduse muutmise seaduse eelnõu (139 SE) esimene lugemine

Riina Sikkut: Aitäh, hea juhataja! Hea ettekandja! Mind väga üllatas teie kõne seda eelnõu kaitstes. Veel kuu aega tagasi oleks seda tüüpi hirmutamine apteekide sulgemisega peale 1. aprilli tundunud usutavam, aga pärast seda, kui 7. veebruaril on Margus Linnamäe meedias ka öelnud, et apteeke ei suleta 1. aprillis... Read more

Riina Sikkut: Aitäh, hea juhataja! Hea ettekandja! Ma küsin konkreetselt selle eelnõu ja seletuskirja kohta. Eelnõus on kirjas kaheksa muudatust, neist kuus tükki on tõesti vertikaalse integratsiooni lubamine ja proviisoriomandi nõude tühistamine. Kaks esimest muudatust on need, mille ka teie oma kõnes välja tõit... Read more

Riina Sikkut: Hea juhataja! Head kolleegid! Ma alustan tehnilise märkusega. Üliõpilastele ikka räägitakse, et lõputöö hea kaitsmisega on võimalik nõrgema töö hinnet tõsta, kehva kaitsmisega aga võib saada madalama hinde, kui puhtalt paberilt loetu põhjal võiks hindeks kujuneda. Eelnõude kaitsmisega siin saalis on... Read more

20.02.2020 / 10:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:03 Keskkonnakomisjoni algatatud olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Mets muutuva kliima tingimustes" arutelu

Riina Sikkut: Aitäh, hea esimees! Hea ettekandja! Kaks tundi tagasi keskkonnakomisjoni esimees viitas sellele, et majandusmetsa eesmärk on tulu teenida ja kaitsealused metsad on need, kus me säilitame elurikkust. Teie ettekandest jäi mulle mulje, et 13%-l Eesti pindalast ei ole võimalik säilitada elurikkust ja se... Read more

10.02.2020 / 15:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu arupärimised, vaba mikrofon esmaspäev Read more

15:18 19 Arupärimine valitsuse ja kodanikuühiskonna koostöö kohta (nr 19)

Riina Sikkut: Aitäh, hea esimees! Hea minister! Mina küsiksin alguseks sellise põhimõttelise küsimuse. Ühelt poolt ma muidugi saan aru valitsuse huvist, et oleks piirkondlik esindatus ja et oleks mingisugune mitmekesisus vabaühenduste raames, aga see tähendab, et valitsus suunab suuresti seda, kuidas vabaühendust... Read more

Riina Sikkut: Aitäh, hea esimees! Head kolleegid! Ma tooksin välja kaks asja. Ükskõik, millisel teemal või valdkonnas otsuseid teha, on Eesti õnneks nii väike, et enamasti õnnestub need inimesed ühe laua äärde kokku tuua. No tõesti, näiteks haiglavõrku puudutavate otsuste puhul on vaja tuua 20 haiglajuhti ühe lau... Read more

29.01.2020 / 14:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

14:02 Kogumispensionide seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse (kohustusliku kogumispensioni reform) eelnõu (108 SE) teine lugemine

Riina Sikkut: Aitäh, hea juhataja! Hea minister! Sotsiaalmaksuseaduse § 1 ütleb, et sotsiaalmaks on pensionikindlustuseks ja riiklikuks ravikindlustuseks vajaliku tulu saamiseks maksumaksjale pandud rahaline kohustis. Selleks, et kehtivat seadust mitte täita, peavad olema äärmiselt kaalukad põhjendused. Millega o... Read more

Riina Sikkut: Aitäh, hea juhataja! Hea minister! Nii nagu paljud kolleegid, pean ka mina kõigepealt parandama fakte. Minu esimene küsimus puudutas sotsiaalmaksuseaduse 1. paragrahvi, mis sätestab eesmärgi, et sotsiaalmaksu tohib kasutada pensioniks ja ravikindlustuseks. Te vastasite, et teise samba raha erastati ... Read more

Riina Sikkut: Hea esimees! Head kolleegid ja kuulajad! Tänane arutelu teise samba üle on olnud tõesti erakordne. Ma ei tea, kas kunagi ajaloos on sellist faktikontrolli siin saalis tehtud, et kui peaaegu igale küsimusele annab minister vastuse, siis järgmine või ülejärgmine küsimuse esitaja peab seda vastust täie... Read more

Riina Sikkut: Riskide maandamine vabaneva rahaga kaasnevate pettuste puhul, riskid makromajandusele, kogujate varale, investeerimiskontode tasude tõusu risk. Tegelikult tuleks ka järelhinnata, mis on olnud reformi mõjud. Selles on täielik immuunsus. Elatakse lühiajalise perspektiiviga. Muidugi, see on paratamatus... Read more

23:06 "Kultuuripoliitika põhialused aastani 2020" 2019. aasta täitmise aruanne

Riina Sikkut: Aitäh, hea juhataja! Hea minister! Nii nagu te ütlesite, kultuur on kõikjal. Te tutvustate praegu kultuurivaldkonna kõige tähtsamat aruannet ja hea on lugeda, et kultuuripoliitika põhialuste uuendamine on lõpusirgel ja et see protsess on olnud kaasav, on tehtud maakondade arutelupäevi jne. Ning sama... Read more

28.01.2020 / 10:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:19 Äriseadustiku muutmise seaduse (osa võõrandamine) eelnõu (117 SE) esimene lugemine

Riina Sikkut: Hea juhataja! Head kolleegid! Töötamine muutub, samamoodi muutub ettevõtlus. Tehnoloogia võimaldab meil ka Eestis luua tooteid ja pakkuda teenuseid, mis varem ei olnud võimalikud. Aga kahtlemata kaasnevad ka uued riskid, ükskõik, kas me räägime rahapesust, virtuaalvääringutega seonduvast, tankistid... Read more

27.01.2020 / 15:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu arupärimised, vaba mikrofon esmaspäev Read more

15:17 Arupärimine maksuvabade käsunduslepingute kohta (nr 15)

Riina Sikkut: Aitäh, hea esimees! Hea peaminister! Minu arust on selles arutelus jäänud kõrvale minu lemmikteema – inimene. Ei ole oluline, kas Urmas on tegelikult olemas, kas Martin Helme maksis talle või pakkus talgusuppi. Kahtlemata tervet mõistust tuleb rakendada ja kuskil tuleb see piir tõmmata. Küsimus on r... Read more

Riina Sikkut: ... vajalikul ajal abi? Kas ta ei peaks seisma selle eest, et eelnõud ikkagi viiksid meid ühiskonnas sinnapoole ... Read more

Riina Sikkut: ... et meil on hooliv ja sidus ühiskond, mitte ei propageeriks sügisel talvevarude ärasöömist ... Read more

Riina Sikkut: ... ja siis vaatame, kes kevadeni elab? Read more

Riina Sikkut: Hea esimees! Head kolleegid! Mul on väga hea meel, et sellisest juhuslikult toodud näitest võib saada suur ühiskondlik debatt, millel on väga tänuväärne roll tõsta inimeste teadlikkust, kuidas nende füüsilise isikuna tellitud tööde eest makse maksta. Aga kuna kõneaeg on nii lühike, siis tahaksin tag... Read more

16:26 Arupärimine ravimipoliitika kohta (nr 17)

Riina Sikkut: Aitäh, hea esimees! Hea peaminister! Kas te kujutate ette, et eraettevõttes, mis tahab tulemuslikult tegutseda, näiteks ehitusettevõttes, ütleb finantsjuht, et võtame siit need paar kandvat tala ära, on ilusam? Tuleb haldusjuht ja ütleb, et võtaks postid ka ära, siis on lihtsam koristada. Kui me tah... Read more

22.01.2020 / 14:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

14:14 Riigikaitseseaduse eelnõu (112 SE) esimene lugemine

Riina Sikkut: Aitäh, hea juhataja! Hea minister! Maailm muutubki kiiresti ja ma saan aru, et riigi toimimist ja iseseisvust võivad ohustada ka olukorrad, mille puhul tankid ja relvad mängus pole. Me räägime infooperatsioonidest, me räägime mingite elutähtsate võrkude väljalülitamisest või neisse tungimisest. Nei... Read more

16:54 Perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse seaduse ja välissuhtlemisseaduse muutmise seaduse eelnõu (129 SE) esimene lugemine

Riina Sikkut: Aitäh, hea juhataja! Hea minister! Ma küsiksingi selle piirmäära muutmise kohta. Me rahanduskomisjonis arutasime seda ja teil on olnud nüüd natuke aega selle üle järele mõelda. Komisjoni liikmete küsimused puudutasid enamasti seda, et kui piirmäär tõsta 5000 euro pealt 20 000 euro peale, siis – täie... Read more

17:06 Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (130 SE) esimene lugemine

Riina Sikkut: Aitäh, hea juhataja! Hea minister! Ma tean küll, et need kaks seadust või eelnõu, mida te siin järjest tutvustate, on täiesti erinevad, aga ma lihtsalt küsin, et kui me struktuurivahendite kasutamise puhul tõstame selle n-ö põranda 5000 euro pealt 20 000 euro peale – et ei pea kolme pakkumist võtma ... Read more

Riina Sikkut: Aitäh! Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamine on kahtlemata väga olulised teemad. Ja nendega tulebki tegelda riikideüleselt, sest kuna rahavood niimoodi liiguvad, on väga hea, kui seadused on harmoneeritud. Küsin konkreetselt selle eelnõu kohta. Nagu te rääkisite, võivad pangad konto avamise... Read more

22.01.2020 / 12:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

12:52 Ministri töö ja selle mitmekesisus

Riina Sikkut: Aitäh, hea esimees! Hea minister! Viimase 9–10 kuu jooksul on mulle – võimalik, et ka paljudele teistele – meedias silma jäänud, et palju segadust ja vastuolusid on põhjustanud erinev arusaam ministri tööst. Näiteks esiteks, kas Delfi on ministrite omavahelise suhtlemise kanal? Minu jaoks oleks loog... Read more

Riina Sikkut: Aitäh! Ma näiteks ei oska hinnata, kui paljusid inimesi kainena rooli istumise kampaania ärritab või kainena rooli istumise nõudmine ärritab, aga ausalt öeldes on mind reaktsioonid Sotsiaalministeeriumi kampaaniale väga üllatanud. On see siis 86% inimeste arvamus, Lauri Vahtre hinnang kampaaniale ku... Read more

21.01.2020 / 10:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:02 Psühhiaatrilise abi seaduse § 3 täiendamise seaduse eelnõu (115 SE) esimene lugemine

Riina Sikkut: Aitäh, hea eesistuja! Hea ettekandja! Kas te kommenteeriksite, mis on siis selle muudatusettepaneku eesmärk? Mina näen seda ikkagi nii, et me seisame selle eest, et igal lapsel oleks võimalik saada abi, kui tal on elus tõsiseid muresid. See võib puudutada koolikiusamist, tavapäraseid suhteid vanemat... Read more

Riina Sikkut: Aitäh! Mul on väga hea meel, et valdkonnas töötanud ja seda sügavalt tundvad inimesed nagu Helmen Kütt ja Signe Riisalo on sellise eelnõu eest seismas ja sellist muudatust meie laste jaoks ette võtmas. Ma küsiksin – just arvestades seda, et sul on nii pikk lastekaitse kogemus –, kas lisaks kõigile v... Read more

Riina Sikkut: ... võib olla stressi ja depressiooni põhjuseks, mistõttu soovivad nad pöörduda võõra inimese poole? Read more

15.01.2020 / 14:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

14:03 Peaministri ülevaade teadus- ja arendustegevuse olukorrast ning valitsuse poliitikast selles valdkonnas

Riina Sikkut: Aitäh, hea eesistuja! Hea peaminister! Te kirjeldasite väga ilusasti, et meil on palju tublisid teadlasi, kes panustavad Eesti kestmisesse ja meie tulevikuväljakutsetega toimetulekusse. Ma olen täiesti nõus. Aga ma muretsen nende tublide teadlaste sotsiaalsete garantiide pärast. Pool Eesti teadusrah... Read more

Riina Sikkut: Ükskõik millisel viisil seda lahendada, vaja on lisaraha. Kas teeme töötuskindlustuse hüvitise heldemaks, kas loome ülemineku, kuidas rahastada teadlase toimetulekut perioodil, kui tal on üks grant lõppenud, aga teise tulemust ta alles ootab. Tõstame teadusrahastust, et suurem osa grante saaks rahas... Read more

Riina Sikkut: Saaks näiteks 15% asemel 30%. Kas teie peate praegust süsteemi mõistlikuks? Kuidas see mure tuleks lahendada, millist alternatiivi tuleks rahastada ja kust selleks raha leida? Read more

15.01.2020 / 12:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

12:03 Kujunenud olukord

Riina Sikkut: Aitäh, hea esimees! Hea peaminister! Viimastel kuudel on teisipäeva lõuna ajal infotunni küsimust registreerides tegelikult raske aimata, milliseks on olukord kolmapäevase infotunni ajaks kujunenud. Tihtipeale kujuneb olukord selliseks, et peaministril kaptenina tuleb selgitada oma meeskonna liikmet... Read more

Riina Sikkut: Aitäh! Ma ei tea, kas võib öelda, et õnneks Mart Järvik teie meeskonna liige enam ei ole. Martin Helme endiselt on. Jah, see on tema otsus, keda MES-i nõukokku nimetada. Ma pean ütlema siiralt, et Martin Helme on mind oma võimekusega üllatanud. Ühelt poolt olen ma siiralt üllatunud, millise entusias... Read more

14.01.2020 / 10:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:02 Kodakondsuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (58 SE) teine lugemine

Riina Sikkut: Aitäh, hea eesistuja! Hea ettekandja! Mis on teie isiklik hinnang, miks siis need 1523 – 130 last, umbkaudu 1300 last, Eesti kodakondsust ei või saada? Read more

13.01.2020 / 15:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu arupärimised, vaba mikrofon esmaspäev Read more

19:53 Arupärimine ravimipoliitika kohta (nr 18)

Riina Sikkut: Aitäh, hea eesistuja! Hea minister! Tõesti, viimase kuu jooksul on ajakirjandus teinud väga head tööd. Ükskõik siis, milline kanal milliseid andmeid on võrrelnud, tegelikult kõik on jõudnud sellele samale järeldusele, mille Riigikontroll tegi juba aastal 2012, et meie patsiendid maksavad liiga palju... Read more

18.12.2019 / 12:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

13:42 Kujunenud olukord

Riina Sikkut: Aitäh, hea esimees! Hea peaminister! Ma nüüd ei julge siseministrit tsiteerida, äkki saan noomida, sest vanematekogus kokkulepitud käitumisreegleid ei ole meile veel tutvustatud. Ma piirdun siis Urve Tiiduse ja Mart Juure tsiteerimisega. Urve Tiidus ütles ilusasti, et sidusus ühiskonnas on need side... Read more

Riina Sikkut: Aitäh! Ma olen täiesti nõus, et ei peaks minema kellegi vastu, ja olen nõus sellega, et tuleb inimesi toetada ja abivajajaid aidata. See hõlmab ka seda, et inimesel peaks olema talle jõukohane ja sobiv töö, töö, millega ta tuleb toime, mis ei tekita temas tööstressi, mille puhul ta näeb, et ta saab ... Read more

17.12.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:51 46 Riigikogu liikme esitatud kirjalik nõue umbusalduse avaldamiseks siseminister Mart Helmele

Riina Sikkut: Aitäh, hea juhataja! Hea minister! Me kõik kuulsime, et tegelikult olete teie Eesti kõige kõvem töömees. See on väga tore. Viimastel päevadel on väga paljud inimesed jaganud infot kõigi nende huvitavate ametite kohta, mida nad on pidanud, ja seda on huvitav lugeda. Aga ma teeks ühe sammu edasi, sest... Read more

11:22 Ravimiseaduse muutmise seaduse eelnõu (118 SE) esimene lugemine

Riina Sikkut: Aitäh, hea juhataja! Hea ettekandja! Ma jätkan samast kohast. Minu jaoks on arusaamatu, et kui eesmärgiks on ainult omandipiirangute kaotamine, siis miks mitte tullagi välja sellise lihtsa eelnõuga. Ei oleks teil seda sõnastuslikku segadust ja meie saaks algataja tahtest aru. Aga omandipiirangute ka... Read more

Riina Sikkut: Aitäh, hea juhataja! Hea ettekandja! Te viitasite korduvalt Konkurentsiameti arvamusele ja kirjeldasite konkurentsiolukorda hulgimüügiturul. Mina küsiksin, et kas tegemist on ikka päris konkurentsiga olukorras, kus tegelikult ladu omab tarneahelat. Omajaks on Margus Linnamäe Magnum. Aga ka teine hu... Read more

Riina Sikkut: Miks mina ministrina ei otsustanud olukorda lahendada? Minu otsus oligi minna edasi kehtiva seadusega, jõustada reform ja mitte lõpetada vertikaalset integratsiooni. Seda ma tegingi. Read more

Riina Sikkut: Aitäh, hea juhataja! Head kolleegid! Ma pikka juttu ei tee. Mulle tundub, et meil on siin suuresti kõik selge. Selge on see, et siin on väga palju kahtlast. Eelmisel nädalal Riigikogule esitatud eelnõu 118 on ju suurepärane näide sellest, kuidas asjad Eestis ei peaks käima. Varasemas otsuses tehakse... Read more

16.12.2019 / 15:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu arupärimised, vaba mikrofon esmaspäev Read more

15:08 Arupärimine haridusvaldkonna kohta (nr 13)

Riina Sikkut: Aitäh, hea juhataja! Hea minister! Mina küsin õpitulemuste välishindamise kohta. Kogu selles arutelus, nii sinu kui ka teiste öeldus, on kõlama jäänud, et on vaja teha muudatusi selleks, et õpitulemuste välishindamine toimuks kuidagi pikema perioodi jooksul ja põhjalikumalt. Ei piisa ainult põhikool... Read more

Riina Sikkut: ... me siis lepime kokku, kuidas muuta õppekava ja kuidas hinnata õpitulemusi? Read more

16:10 Arupärimine eestikeelsetes koolides õppivate mitte-eesti koduse keelega laste ebavõrdse kohtlemise kohta (nr 9)

Riina Sikkut: Aitäh, hea juhataja! Hea minister! Ma võtan kohe siitsamast järje üle. Küsingi keeleõppe metoodikate kohta. Kui pikalt on rakendatud keelekümblust ja kas nüüd viimased paar aastat on kasutatud seda kahe õpetaja lahendust? Kuidas need omavahel suhestuvad ja mille poolest need tulemused erinevad nende... Read more

11.12.2019 / 14:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

14:18 Tulumaksuseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (106 SE) kolmas lugemine

Riina Sikkut: Hea juhataja! Head kolleegid! Ma olen siit puldist varemgi rääkinud sellest, et kui me kavandame maksumuudatusi, siis me peaksime silmas pidama, kuidas Eestis tulud jaotuvad, ja peaksime vaatama maksumuudatuste jaotuslikku mõju. See eelnõu teeb väga palju häid asju sünnitushüvitise, koondamishüvitis... Read more

11.12.2019 / 12:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

12:54 Valitsemise põhimõtted

Riina Sikkut: Aitäh, hea juhataja! Hea peaminister! Ütlesite ilusti, et võim tähendab vastutust. Ja seni ongi igal ministril olnud oma vastutusvaldkond – vastutusvaldkond, millega ta tegeleb, mille poliitilisi suundi seab ja mille eest ta kõneleb. Praeguse valitsuse puhul võib märgata muutust. Rahandusminister so... Read more

Riina Sikkut: Mul on muidugi väga hea meel, et kogu valitsus kliimaeesmärkide täitmist nii tõsiselt võtab. Ja ma ei kahtle kuidagi sotsiaalministri kompetentsis. Minu küsimus oligi, miks Sotsiaalministeeriumi ja sotsiaalministri seisukohad on kõrvale jäetud, millisele ekspertiisile tuginedes. Aga teiseks küsiksin... Read more

10.12.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:06 Ülevaade Vabariigi Valitsuse tegevusest Euroopa Liidu poliitika teostamisel

Riina Sikkut: Aitäh, hea juhataja! Hea peaminister, ma tänan teid väga hea kõne eest! Mulle meeldis, et te tsiteerisite Euroopa Liidu põhiõiguste hartat ja rõhutasite, et Euroopa Liit on väärtuste liit. Lisaks inimõigustele tuleb seista ka patsientide õiguste eest. Mina küsingi selle kohta, ma küsin patsiendi õig... Read more

Riina Sikkut: Hea peaminister! Head kolleegid! Euroopa Liit – see on ju rahvusriikide võimalus olla koos suurem, olla maailmamajanduses arvestatav jõud, diplomaatias tugevalt kõlav hääl ja paista silma teistelgi teemadel. On asju, mille eest just meie saame seista ja tegelikult ka peame seisma. Siin saalis on jub... Read more

04.12.2019 / 14:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

18:54 Kogumispensionide seaduse, tulumaksuseaduse ja väärtpaberite registri pidamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (91 SE) esimene lugemine

Riina Sikkut: Aitäh, hea juhataja! Hea ettekandja, ma tänan väga sellise asjaliku eelnõu tutvustuse eest! Jürgen ja Kristen küsisid ühisosa kohta, mina aga tahan just välja tuua erinevuse. Kui esmaspäeval seda teist ja pealiskaudsel vaatamisel justkui väga sarnast eelnõu tutvustati, siis rahandusminister rõhutas,... Read more

Riina Sikkut: Aitäh, hea juhataja! Hea ettekandja! Mind üllatab ka siin saalis, et kuidas vastandatakse praegusi ja tulevasi pensionäre. Ent sa tegelikult väga hästi seletasid, et teise samba raha laialijagamise järel saab teha küll üks kord erakorralise pensionitõusu, aga kuidas vajalikud kulud katta kõigil järg... Read more