Calendar

Select a date rangeOpen Calendar

From:

To:

Close X

View Results:

Find a verbatim record

Search using the left date panel to select a period, and other filters below.

Find a verbatim record

Cancel
Verbatim reports of proceedings: 7Open/Close results
06.07.2020 / 12:00 XIV Riigikogu , Riigikogu erakorraline istungjärk Read more

12:06 Välismaalaste seaduse muutmise seaduse (tööjõukriisi leevendamine) eelnõu (192 SE) esimene lugemine

Raivo Tamm: Lugupeetud istungi juhataja! Lugupeetud sõnavõtja! Täna on väga huvitav kuulamine olnud, aga ma lõpetuseks küsiksin seda. Kui tänapäeval on väga oluline sooline identiteet ja rassiviha, siis ma küsiksin Eesti-Ukraina parlamendirühma liikmena, et EKRE rassiviha Ukraina vastu – mis rassiviha? Viha mil... Read more

Raivo Tamm: Jah, aitäh veel kord! Ma küsisin tänase esinemise jooksul öeldu kohta, et tegu on EKRE rassivihaga ukrainlaste vastu, sellepärast ma küsisin täpsustava küsimuse üle, et mis rass praegu millise rassi vastu viha tunneb. Omal ajal koolis sai õpitud neid rasse, aga ma usun, et tänapäeval on väga suured ... Read more

03.06.2020 / 14:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

14:36 Ülevaade kohtukorralduse, õigusemõistmise ja seaduste ühetaolise kohaldamise kohta

Raivo Tamm: Aitäh, hea istungi juhataja! Lugupeetud Riigikohtu esimees, ma tänan selle väga köitva ülevaate eest! Mulle jäi kõrvu see kohtunike kohustus külastada hooldekodus oma tahte vastaselt viibijaid. Ma palun veidi pikemat kommentaari selle kohtuniku kohustuse kohta ja selle rahulolematuse kohta, et ajali... Read more

12.05.2020 / 10:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:13 Riigikogu otsuse "Riigikogu otsuse "Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamine" muutmine" eelnõu (160 OE) esimene lugemine 

Raivo Tamm: Lugupeetud istungi juhataja! Austatud rahvasaadikud! Väliskomisjon esitas selle eelnõu k.a 11. märtsil ja see näeb ette nimetada Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsioonis asendusliikme Indrek Saare asemele delegatsiooni asendusliikmeks Raimond Kaljulaidi. Ühtegi muudatusettepanek... Read more

Raivo Tamm: Seda küsimust komisjonis ei arutatud. Read more

Raivo Tamm: Nii palju ma tean, et kui mina temaga Strasbourgis käisin, siis ma nägin, et ta on väga heas füüsilises vormis. Kuid erakonna esimehena ei ole tal aega delegatsiooni tegevuseks. Read more

Raivo Tamm: Me küsisime ainult seda, miks Indrek ära läheb. Ja sellele ma vastasin ka eelmise küsimuse vastuses. Aga kes asemele tuleb, see on fraktsiooni otsus ja sellesse me ei sekkunud. Read more

07.05.2020 / 10:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:01 Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni algatatud olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Elu pärast kriisi – terve ühiskonnana edasi" arutelu

Raivo Tamm: Lugupeetud Riigikogu esimees! Austatud rahvasaadikud! "Külalised" ei saa enam öelda, on jäänud ainult üks külaline, seega ütlen: hea külaline! Kuidas minna edasi terve ühiskonnana? Usun, et terve ühiskond on väga-väga olulise tähtsusega riiklik küsimus. Tuleksin tänaste ettekannete ajal tekkinud ett... Read more

10.12.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:06 Ülevaade Vabariigi Valitsuse tegevusest Euroopa Liidu poliitika teostamisel

Raivo Tamm: Lugupeetud istungi juhataja! Austatud Riigikogu liikmed, ekstsellentsid, daamid ja härrad! Euroopa Liit on aastate jooksul üle elanud mitmeid kriise. Lähiajaloost meenuvad nii majandus- kui ka rändekriis, täna räägime üle kogu maailma kliimakriisist. Kliimapoliitika väljakutsete lahenduseks ei saa o... Read more

Raivo Tamm: Aitäh! See on väga oluline. Viimase aja otsused, olgu selleks Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee otsus taastada Venemaa hääleõigus või mõne Euroopa riigijuhi üleskutse taastada dialoog Venemaaga, näitavad selle ühtsuse murenemist. Ma ei saa siiamaani üle Euroopa Nõukogu Parlamentaarses Assambl... Read more

04.12.2019 / 14:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

14:58 Ettekanne "Spordipoliitika põhialuste aastani 2030" täitmise kohta

Raivo Tamm: Austatud istungi juhataja! Lugupeetud Riigikogu liikmed! Mul on suur rõõm ja suur au tulla teie ette kõnelema just spordipoliitika teemal. Saavutussport on loomulikult see, mis pälvib meedias suurt tähelepanu. Selle tõttu saavad rohkem tähelepanu ja jõudu juurde ka erinevad rahalised toetused ja sti... Read more

18:01 Spordiseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (105 SE) esimene lugemine

Raivo Tamm: Aitäh, lugupeetud esimees! Lugupeetud ettekandja! Mulle jäid kõrva kaks küsimust ministrile seoses dopinguga vahele jäänud sportlastelt kõikvõimalike toetuste ja stipendiumide tagasinõudmisega. Küsiksin teie arvamust selles küsimuses. Vahest on seda ka komisjonis arutatud? Kas peaks tagasi nõudma kõ... Read more

05.11.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:04 Riigikogu otsuse "Riigikogu otsuse "Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamine" muutmine" eelnõu (86 OE) esimene lugemine

Raivo Tamm: Lugupeetud istungi juhataja! Austatud Riigikogu liikmed! Väliskomisjon esitas selle eelnõu k.a 7. oktoobril. Riigikogu juhatuse määratud muudatusettepanekute tähtajaks ehk 18. oktoobriks ettepanekuid ei esitatud. Väliskomisjon langetas oma 21. oktoobri istungil eelnõu kohta järgmised menetluslikud o... Read more