Calendar

Select a date rangeOpen Calendar

From:

To:

Close X

View Results:

Find a verbatim record

Search using the left date panel to select a period, and other filters below.

Find a verbatim record

Cancel
Verbatim reports of proceedings: 3Open/Close results
10.12.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:06 Ülevaade Vabariigi Valitsuse tegevusest Euroopa Liidu poliitika teostamisel

Raivo Tamm: Lugupeetud istungi juhataja! Austatud Riigikogu liikmed, ekstsellentsid, daamid ja härrad! Euroopa Liit on aastate jooksul üle elanud mitmeid kriise. Lähiajaloost meenuvad nii majandus- kui ka rändekriis, täna räägime üle kogu maailma kliimakriisist. Kliimapoliitika väljakutsete lahenduseks ei saa o... Read more

Raivo Tamm: Aitäh! See on väga oluline. Viimase aja otsused, olgu selleks Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee otsus taastada Venemaa hääleõigus või mõne Euroopa riigijuhi üleskutse taastada dialoog Venemaaga, näitavad selle ühtsuse murenemist. Ma ei saa siiamaani üle Euroopa Nõukogu Parlamentaarses Assambl... Read more

04.12.2019 / 14:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

14:58 Ettekanne "Spordipoliitika põhialuste aastani 2030" täitmise kohta

Raivo Tamm: Austatud istungi juhataja! Lugupeetud Riigikogu liikmed! Mul on suur rõõm ja suur au tulla teie ette kõnelema just spordipoliitika teemal. Saavutussport on loomulikult see, mis pälvib meedias suurt tähelepanu. Selle tõttu saavad rohkem tähelepanu ja jõudu juurde ka erinevad rahalised toetused ja sti... Read more

18:01 Spordiseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (105 SE) esimene lugemine

Raivo Tamm: Aitäh, lugupeetud esimees! Lugupeetud ettekandja! Mulle jäid kõrva kaks küsimust ministrile seoses dopinguga vahele jäänud sportlastelt kõikvõimalike toetuste ja stipendiumide tagasinõudmisega. Küsiksin teie arvamust selles küsimuses. Vahest on seda ka komisjonis arutatud? Kas peaks tagasi nõudma kõ... Read more

05.11.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:04 Riigikogu otsuse "Riigikogu otsuse "Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamine" muutmine" eelnõu (86 OE) esimene lugemine

Raivo Tamm: Lugupeetud istungi juhataja! Austatud Riigikogu liikmed! Väliskomisjon esitas selle eelnõu k.a 7. oktoobril. Riigikogu juhatuse määratud muudatusettepanekute tähtajaks ehk 18. oktoobriks ettepanekuid ei esitatud. Väliskomisjon langetas oma 21. oktoobri istungil eelnõu kohta järgmised menetluslikud o... Read more