Calendar

Select a date rangeOpen Calendar

From:

To:

Close X

View Results:

Find a verbatim record

Search using the left date panel to select a period, and other filters below.

Find a verbatim record

Cancel
Verbatim reports of proceedings: 27Open/Close results
20.05.2020 / 14:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

16:09 Väljasõidukohustuse ja sissesõidukeelu seaduse ning välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse muutmise seaduse (massilise sisserände tõkestamine) eelnõu (110 SE) teine lugemine

Paul Puustusmaa: Tänan, hea juhataja! Lugupeetud kolleegid – nagu Signe eelnevalt ütles, nii siin saalis kui ka need, kes on telekate taga! Jah, olen sunnitud teie ette tooma täna Vabariigi Valitsuse algatatud väljasõidukohustuse ja sissesõidukeelu seaduse ning välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse mu... Read more

Paul Puustusmaa: Aitäh, hea küsija! Sedapidi kuulates tekib mõte, et jah, et miks ma mitte, aga noh antud juhul oli nüüd olukord selles, et kui me arvestame sellega, et ÜRO Pagulaste Ülemvoliniku Ameti Põhja-Euroopa esinduse esindajaks on Stockholmis paiknev persoon, kelle nimi on Kari Käsper, siis on arusaadavalt, ... Read more

19.05.2020 / 10:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:09 Riigikogu otsuse "Eesti Rahvusringhäälingu tegevusvaldkonna tunnustatud asjatundjatest Eesti Rahvusringhäälingu nõukogu liikmete nimetamine" eelnõu (189 OE) esimene lugemine

Paul Puustusmaa: Suur tänu! Hea ettekandja! Hoolimata nüüd sellest massiivist ja kohati väga madalalaubalistest küsimuste voorust, mis te praegu saanud olete, ma siiski küsiks teie käest: kuidas teil on sisetunne, kas praegu nüüd uues koosseisus ringhäälingunõukogu suudaks paremini ja hoolikamalt täita ringhäälingu ... Read more

18.05.2020 / 15:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu arupärimised, vaba mikrofon esmaspäev Read more

16:50 Riigikogu otsuse "Riigireformi elluviimisest" eelnõu (181 OE I)

Paul Puustusmaa: Aitäh, austatud juhataja! Lugupeetud kolleegid! Tänan ministrit kõigepealt ettekande eest ja küsimustele vastamise eest, mis andis kindlasti nii mõnedki vastused, mis muidu kõik kiusaksid ja rahu ei annaks. Ja püüan siin teie ees olla, et valgustada teid sellest, mis toimus selle riigireformi otsuse... Read more

13.05.2020 / 14:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

14:30 Tsiviilseadustiku üldosa seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (elektrooniliste võimaluste laiendamine koosolekute korraldamisel ja otsuste vastuvõtmisel) eelnõu (180 SE) teine lugemine

Paul Puustusmaa: Aitäh, hea juhataja! Lugupeetud ettekandja! Tähendab, kõigepealt, mis puutub sellesse salajasse hääletusse, siis mulle tundub, et seda vähemalt praegu ei tasu väga fetišeerida. Sellepärast et need võimalused on reaalselt olemas. Ka reaalselt on võimalik ka täna koosoleku ettevalmistajal, kes tahab k... Read more

Paul Puustusmaa: Suur tänu! Ma ikkagi täpsustavalt küsiks seda, et eelnevalt oli ka viide, et ka korteriühistute puhul ettepanek oli, et pikendada seda tähtaega. Aga ma ei saanud selget vastust, et siis selles mõttes, mis oli see põhjus, miks korteriühistute puhul seda siiski ei arvestatud, kas on see põhjus olemas ... Read more

17:24 Pühade ja tähtpäevade seaduse muutmise seaduse eelnõu (131 SE) esimene lugemine

Paul Puustusmaa: Suur tänu, hea juhataja! Kallid kolleegid! Ei taha siin väga teie aega kuritarvitada ja püüan kiiresti valgustada teid sellest, kuidas neid küsimusi arutati siis põhiseaduskomisjonis. Nii palju ma tahaks nagu ette tuua teile, et seda raami ettekujutust, et on arusaadavalt ju, et tavad-kombed, austus... Read more

Paul Puustusmaa: Ma tänan! Tegemist on vaieldamatult tõega, sellepärast et teie viide, hea kolleeg, tuleneb tõesti meie kodukorra seadusest. Ja tõde on ka see, et viirus selle edasilükkamise põhjustas. Kuid Riigikogu juhatus on siin vastu võtnud mitu otsust ja vahepeal oli see, võiks öelda, tinglikult n-ö režiimi pe... Read more

Paul Puustusmaa: Suur tänu! Ma peaksin ütlema niimoodi, et ühelt poolt on pisut kummaline tõepoolest. Tõepoolest on pisut kummaline see jagelemine, aga on selgesti arusaadav, et see ei ole mitte lihtsalt pelgalt jonn jonni pärast. See poliitiline süsteem on loodud meil sellisena, mis on sellise olukorra tekitanud. A... Read more

Paul Puustusmaa: Kõigepealt siis esimesele osale. Ma väga vabandan, kui see minu filosofeerimine teid kiusas, hea kolleeg! Aga põhimõtteliselt komisjoni esindajana ma peaksin siin ikkagi tooma esile komisjoni poolt öeldu ja on täiesti tavapärane, et ka protokolli pärast loetakse need nimed üles, kes on midagi arvanu... Read more

Paul Puustusmaa: Laias laastus see niimoodi oli. Ma nüüd ei või kindlalt väita, et Sotsiaalministeeriumi esindaja täpselt neid sõnu ütles, aga see teema läks läbi mitme korduse, läbi mitme küsimuse. Ja sellele vastas, jah, nii minister kui ka Sotsiaalministeeriumi esindaja. Jah, need kommentaarid olid sellised.... Read more

Paul Puustusmaa: Hea kolleeg! Tänan! Te saite valesti aru. Ja te kuulsite ilmselt valesti, jätsite mõne sõna vahele. Ma ütlesin siin, õigemini ma tsiteerisin meie hea kolleegi Riisalo sõnu, kus öeldi, et arvatakse, et see väikene karistamine on lubatud, aga see ei ole aktsepteeritav. Need olid sellised sõnad. Vaband... Read more

Paul Puustusmaa: Siin ma jäin mõtlema, et kas ma ise vääratasin. Ma ei mõtle, vähemalt minu mõte oli igal juhul selles, et ma pidasin silmas sedasama, täna esitletud valitsusepoolset seaduseelnõu, mis oli. Jah ma praegu täpselt ei julge väita, kuidas ma siis sõnastasin selle, juhul kui ma tegin seda valesti, siis ma... Read more

Paul Puustusmaa: Hea kolleeg! Nagu te näete, me oleme siin poolteist tundi arutanud teatud printsiipide üle, kuidas mingisuguseid küsimusi arutada, millises järjekorras ja mida enne ja mida pärast ja mis värvi on kass. Need kõik on poliitilised küsimused. Ja komisjoni arutelul, jah, sihukene fraas poliitilise otsust... Read more

Paul Puustusmaa: Teate, hiinlastest on täna palju räägitud. Ja hiinlastel on ka vanasõna, et iga kepp on kahe otsaga. Antud juhul on ka see samasse puutuv, et jah, et rääkida suuremeelsusest, saab seda öelda ka, et meie väga armastatud opositsioon saaks olla suuremeelne, ja mitte kutsuda üles, et võtke oma eelnõu ta... Read more

18:01 Pühade ja tähtpäevade seaduse ning Eesti lipu seaduse muutmise seaduse eelnõu (132 SE) esimene lugemine

Paul Puustusmaa: Aitäh, hea juhataja! Lugupeetud kolleegid! Ma püüan siis teha nüüd võimalikult lühemalt, et ma saaksin julgelt siit saalist väljuda, ilma et Jürgen Ligi mulle liiga teeks. Aga lühidalt võttes siis jah, kõik on siin eelnevalt, on juba teada, me oleme hästi palju seda asja arutanud. Ja tõepoolest ka m... Read more

Paul Puustusmaa: Hea kolleeg, ma tegelikult võin siin veel rohkemgi segamini seda asja ajada. Sellepärast et kui meenutame täpselt, siis kui minister rääkis, siis ta ütles, et need avaldused tulid juba aastast 2018 juunis. Juba siis hakati mõtlema, vaikselt liikuma. Noh, lõpuks ta jõudis meile siia. Aga nagu ütleb e... Read more

Paul Puustusmaa: Suur tänu! Read more

04.05.2020 / 15:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu arupärimised, vaba mikrofon esmaspäev Read more

16:28 Tsiviilseadustiku üldosa seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (elektrooniliste võimaluste laiendamine koosolekute korraldamisel ja otsuste vastuvõtmisel) eelnõu (180 SE) esimene lugemine

Paul Puustusmaa: Aitäh! Austatud minister! Mul on selline küsimus. Siin eelnõus on öeldud, et elektrooniliste vahendite abil peetavatele koosolekutele kohaldatakse vastava organi koosoleku otsuse tegemise kohta sätestatut. Mõeldud on siis seadust või põhikirja. Ja see on arusaadav. Nüüd on küsimus selles, et kuna me... Read more

Paul Puustusmaa: Aitäh! Hea minister! Ma ka omalt poolt kinnitan, et tegemist on väga hea algatusega, väga hea eelnõuga oma olemuselt. Aga kolleeg Kivimägi viskas siin kuuma palli õhku ja see tekitas mul uue suure küsimuse: ta võttis mu vana küsimuse ära ja ma pean selle ümber sõnastama. Ma lähtun sellest, et teatav... Read more

17:17 Riigipiiri seaduse muutmise seaduse eelnõu (178 SE) esimene lugemine

Paul Puustusmaa: Hea juhataja! Austatud kolleegid! Tänan ministrit ettekande eest! Nagu me aru saime, tegemist on üsna tehnilise seadusega. Loomulikult, nagu minister ütles, see tuleb elu enda vajadustest. See ei ole mõeldud muuks kui eelkõige esiletulnud probleemide lahendamiseks. Riigipiiri seaduse muutmise seadus... Read more

21.04.2020 / 10:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

11:52 Kohtute seaduse ja tsiviilkohtumenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (175 SE) esimene lugemine

Paul Puustusmaa: Hea juhataja! Austatud kolleegid! Tänan ministrit ettekande eest, kus rõhutati selle seaduse tähtsust. Mina, kes ma kodukorrast tulenevalt peaksin rääkima eelkõige menetleva komisjoni tööst, rõhutan siiski üle, et nagu minister siin ütles, tegemist on väga vajaliku eelnõuga. Tegemist on eelnõuga, mi... Read more

02.04.2020 / 12:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

12:12 Peaministri poliitiline avaldus seoses 2020. aasta lisaeelarve seaduse eelnõu üleandmisega Riigikogule

Paul Puustusmaa: Aitäh, hea juhataja! Austatud kolleegid! Lugupeetud peaminister! Meil on käes väga rasked ajad, need on üsna erakordsed. Võimalik, et ei ole vale öelda isegi nii, et meil Euroopas pole sada aastat sellist kriisi olnud. See on kriis, millest saame tervena väljuda tegelikult ainult koos, ühtselt tegut... Read more

23.03.2020 / 15:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu arupärimised, vaba mikrofon esmaspäev Read more

15:08 Päästeseaduse ja relvaseaduse muutmise seaduse eelnõu (128 SE) esimene lugemine

Paul Puustusmaa: Suur aitäh! Austatud minister! Vaieldamatult mulle tundub, et see seadus väärib toetamist. Küsimus on lihtsalt selguse huvides ja see käsitleb telefoni 1247. Kas tegemist on ajutise iseloomuga telefoniga? Ta on ju kriisiga seoses tekitatud. Kas kriisi lakkamisel see telefon suletakse või kuidas? ... Read more

12.03.2020 / 10:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:04 Peaminister Jüri Ratase poliitiline avaldus seoses kujunenud olukorraga Eestis

Paul Puustusmaa: Suur tänu! Hea peaminister! On selge, et olukord on ääretult tõsine. Me teame, et praegu on Euroopas leidnud tõendamist 22 000 viirusejuhtumit. Me teame, et Ameerika Ühendriigid panevad lennujaamu kinni, et Itaalia on sulgenud kauplused, välja arvatud toidukauplused. Mul on ääretult hea meel, et val... Read more

11.03.2020 / 14:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

14:38 Kogumispensionide seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse (kohustusliku kogumispensioni reform) uuesti arutamine (108 UA)

Paul Puustusmaa: Hea juhataja! Austatud kallid kolleegid! Me kuuleme pea iga päev nii tavalises meedias kui sotsiaalmeedias, et pensionifondid ei suuda täita neid ootusi ja lootusi, mis on neile pandud. Pensionifondid sõna otseses mõttes põlevad ja põletavad. Pensionikogujad kaotavad märkimisväärse osa oma rahast ja... Read more

27.02.2020 / 10:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:09 Tubakaseaduse ning alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (9 SE) teine lugemine

Paul Puustusmaa: Aitäh! Rida tublisid parlamendiliikmeid – Kruusimäe, Reitelmann, Toomast, Milling ja paljud teised – on siin viidanud asjaolule, et mitme riigi kogemused näitavad seda, et e-sigaretid on väga efektiivne vahend suitsetamisvastases võitluses, need aitavad loobuda. Nad tegid seetõttu ettepaneku anda e-... Read more

Paul Puustusmaa: Aitäh! Hea ettekandja! Mind personaalselt häirib väga sügavalt see, et tahetakse ühe puuga lajatada tavalisele sigaretile ja sellele alternatiivsele e-sigaretile. See on minu arvates väga ebaõiglane, arvestades ka seda, et siin on korduvalt leidnud kinnitust väide, et tegelikult ei ole e-sigareti su... Read more

21.01.2020 / 10:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:02 Psühhiaatrilise abi seaduse § 3 täiendamise seaduse eelnõu (115 SE) esimene lugemine

Paul Puustusmaa: Aitäh! Hea ettekandja! Mul on väga sügav kahtlus, et tegemist on taas sellise poliitilise, tellitud seaduseelnõuga, mille mõte on ikka üks: suruda alla sellised õigused ja kohustused, kahandada võimalikult palju selliste õiguste ja kohustuste teket, et lapsi saaks järjest rohkem ja rohkem poliitikas... Read more

Paul Puustusmaa: Aitäh! Ma saan aru, aga ma ütlen, et need kuuluvad nagu ühte kimpu. Aga ikkagi statistiliselt – kui palju neid erilisi vajadusi peegeldavaid sündmusi on? Kas on mingit statistikat selle kohta? Read more

13.01.2020 / 15:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu arupärimised, vaba mikrofon esmaspäev Read more

17:53 Väljasõidukohustuse ja sissesõidukeelu seaduse ja välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse muutmise seaduse (massilise sisserände tõkestamine) eelnõu (110 SE) esimene lugemine

Paul Puustusmaa: Hea juhataja! Head kolleegid! Mul on rõõm olla teie ees, et toetada kaasettekandjana seaduseelnõu 110, mis on Vabariigi Valitsuse algatatud. Nagu Mart eelnevalt tutvustas, on see eelnõu, millega võetakse üle Euroopa Liidu direktiiv, mis võimaldab liikmesriigil olukorras, kus riiki saabub suur hulk e... Read more

12.12.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:07 Eesti Reformierakonna fraktsiooni algatatud olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Kas õigusriik on ohus?" arutelu

Paul Puustusmaa: Hea juhataja! Head kolleegid! Tänasel päeval oleme me siin Riigikogu saalis seoses sellega, et Reformierakond on tõstatanud küsimuse, kas õigusriik on ohus. Tegemist on tõepoolest intellektuaalselt huvitava teemaga. Ühelt poolt tuleb kindlasti nõustuda advokatuuri esimehe Jaanus Tehveri seisukohaga,... Read more

Paul Puustusmaa: Ei, meil ei eksisteeri ohtu õigusriigile, vaid eksisteerib oht õigusele, eksisteerib oht riigile. Kui õigust ja õigusemõistmist arendatakse üha aktiivsemalt vastuolus põhiseaduse olulisimatele printsiipidele, millest üks tähtsam on asjaolu, et õiglus prevaleerib õiguse üle. Teisisõnu, kui ei soovita... Read more

11.12.2019 / 14:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

16:43 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2019/788 "Euroopa kodanikualgatuse kohta" rakendamise seaduse eelnõu (74 SE) teise lugemise jätkamine

Paul Puustusmaa: Austatud juhataja! Head kolleegid, kes te olete veel siia saali jäänud, ja ka need, kes on telerite taga! Mul on hea meel jätkata Vabariigi Valitsuse algatatud Euroopa Parlamendi nõukogu määruse (EL) 2019/788 "Euroopa kodanikualgatuse kohta" rakendamise seaduse eelnõu 74 teist lugemist. Kõigepealt,... Read more

05.12.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:03 Riigilõivuseaduse, isikut tõendavate dokumentide seaduse ja konsulaarseaduse muutmise seaduse eelnõu (78 SE) teine lugemine

Paul Puustusmaa: Austatud juhataja! Head kolleegid! Mul on hea meel olla teie ees siin Vabariigi Valitsuse algatatud riigilõivuseaduse, isikut tõendavate dokumentide seaduse ja konsulaarseaduse muutmise seaduse 78 teisel lugemisel. Nagu ütles minister Urmas Reinsalu, on tegemist sellise eelnõuga, mis on välja töötat... Read more

Paul Puustusmaa: Mulle küll ei meenu, et komisjonis oleks arutatud seda küsimust, kui palju inimestelt raha ära võetakse. Küll oli komisjonis korduvalt juttu sellest, et selle seaduseelnõu eesmärk on kulude katmine. Esimesel lugemisel oli situatsioon, kus me küsisime, kuidas need kulud tekivad ja kui palju on neid d... Read more

Paul Puustusmaa: Suur aitäh sulle täpsustuse eest! Read more

10:18 Alkoholiseaduse muutmise seaduse eelnõu (83 SE) esimene lugemine

Paul Puustusmaa: Aitäh! Hea Kalle! Loomulikult püütakse ühelt poolt anda kohalikule omavalitsusele juurde otsustuspädevust, ma saan sellest aru. Teiselt poolt annab see võimalusi juurde sellele rahvale, kes alkoholi armastab. Kas ei tundu, et see on nagu läbikäidud tee? Meil oli kunagi olukord, kus alkoholi müüdi er... Read more

Paul Puustusmaa: Aitäh! Hea ettekandja! Ikkagi on mul nüüd küsimus. Siin antakse selle liberaalse seaduse kaudu suurem võimalus pikendada alkoholimüügi aega. Kas teie hinnangul võimaldab see muudatus alkoholitarbimist suurendada või vähendada? Read more

03.12.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:08 Isamaa fraktsiooni algatatud olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Eestikeelse kõrghariduse tulevikust" arutelu

Paul Puustusmaa: Aitäh! Hea Mihhail! Ma kõigepealt tänan ka selle ettekande eest, mis on väga oluline ja puudutab eestikeelse kõrghariduse tulevikku. Nii nagu igal asjal on olemas sisu ja vorm, nii on ka keelel sisu ja vorm ka kõrgharidusse puutuvalt. Nagu me sisu kohta teame – sissejuhatus on tehtud –, see on väga ... Read more

21.11.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:05 Riigikogu otsuse "Juhan Sarve Riigikohtu liikmeks nimetamine" eelnõu (102 OE) esimene lugemine

Paul Puustusmaa: Austatud juhataja! Head kolleegid! Mul on hea meel teile tutvustada Riigikohtu liikme kandidaati Juhan Sarve ja anda ülevaade sellest, mis toimus põhiseaduskomisjoni arutelul Juhan Sarve Riigikohtu liikmeks nimetamise üle.   Kõigepealt Juhan Sarvest endast. Ta on Tartu Ülikoolis omandanud õigusteadu... Read more

10:42 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2019/788 "Euroopa kodanikualgatuse kohta" rakendamise seaduse eelnõu (74 SE) teine lugemine

Paul Puustusmaa: Hea juhataja! Austatud kolleegid! Toon teie ette 74 SE ehk siis Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2019/788 "Euroopa kodanikualgatuse kohta" rakendamise seaduse eelnõu teise lugemise eelse arutelu ja sellega kaasnenud menetluslikud otsused põhiseaduskomisjonis. Kõigepealt, eelnõu algatas Va... Read more

Paul Puustusmaa: Aitäh, Hanno! Tegelikult ma ka komisjoni istungil ütlesin, et väide, et kõik olid seaduseelnõuga nõus, päris tõele ei vasta. Oli ka vastuolijaid, ma ise personaalselt olin samuti vastu. Aga küsimus on laiem sellepärast, et on terve rida küsimusi, mis vajavad veelkordselt kaalumist. Ma ei saa öelda, ... Read more

Paul Puustusmaa: Aitäh, hea Hanno! Ma olen alati hinnanud sinu küsimuste teravust – see on meeldiv ja nendele on põnev vastata. Aga valitsuse usaldamatuse küsimusele ma andsin sulle juba komisjonis vastuse, sa küsisid seda ka seal. Ma saan kinnitada, et kindlasti ei ole tegemist valitsuse tegevuse usaldamatusega – k... Read more

12.11.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:06 Riigikogu otsuse "Riigikogu otsuse "Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamine" muutmine" eelnõu (96 OE) esimene lugemine

Paul Puustusmaa: Aitäh! Hea Enn! Hetk tagasi, kui sa vastasid Peeter Ernitsa küsimusele, jäi mul kõrva kriipima üks väide, mille suhtes ma tahaksin saada lihtsalt vastust jah või ei. Nimelt, väide oli selline, et ENPA delegatsiooni koostamise eelduseks on sootunnused: sõltuvalt sellest, kas on tegemist naise või meh... Read more

05.11.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:45 Riigilõivuseaduse, isikut tõendavate dokumentide seaduse ja konsulaarseaduse muutmise seaduse eelnõu (78 SE) esimene lugemine

Paul Puustusmaa: Austatud eesistuja! Lugupeetud kolleegid! Tänan ministrit selle ettekande eest ja küsimustele vastamise eest. Mul on aga võimalus tuua teieni põhiseaduskomisjonis aset leidnud arutelu, anda sellest kerge ülevaade. Ütlen kohe ära, et väga paljudele küsimustele, mis siin täna kõlasid, vastas minister ... Read more

24.10.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:03 Riigikogu otsuse "Kalev Saare Riigikohtu liikmeks nimetamine" eelnõu (43 OE) esimene lugemine

Paul Puustusmaa: Auväärne juhataja, austatud kolleegid! Mul on hea meel tuua teie ette Kalev Saare Riigikohtu liikmeks nimetamise eelnõu. Esmaspäeval, 14. oktoobril k.a toimus Riigikogu põhiseaduskomisjonis Riigikohtu esimehe esitatud Riigikogu otsuse "Kalev Saare Riigikohtu liikmeks nimetamine" eelnõu 43 esimene l... Read more

22.10.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

11:10 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2019/788 "Euroopa kodanikualgatuse kohta" rakendamise seaduse eelnõu (74 SE) esimene lugemine

Paul Puustusmaa: Ausatud juhataja! Head kolleegid! Vabariigi Valitsuse algatatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse "Euroopa kodanikualgatuse kohta" rakendamine seaduse eelnõu 74 esimese lugemise arutelu toimus põhiseaduskomisjonis teisipäeval, 15. oktoobril 2019. Komisjoni liikmetest viibisid kohal Kalle Grüntha... Read more

15.10.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:02 Õiguskantsleri ettepanek kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 18 lõike 1 punkti 6 Eesti Vabariigi põhiseadusega kooskõlla viimiseks

Paul Puustusmaa: Austatud juhataja! Lugupeetud õiguskantsler! Head kolleegid! Olen siia pulti tulnud selleks, et edastada teile Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni seisukoha ja positsiooni õiguskantsleri ettepaneku kohta kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 18 lõike 1 punkti 6 põhiseadusega vastavus... Read more

09.10.2019 / 14:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

14:05 Kodakondsuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (37 SE) esimene lugemine

Paul Puustusmaa: Suur tänu! Kodakondsuse instituuti on põhimõtteliselt võimalik suhtuda kahel moel. Ühtpidi nii, et see instituut peaks olema väärtuslik, väärikas, et see seoks kodanikku ja riiki, et see oleks ihaldusväärne – selline hea ja hinnatav asi. Teine variant on suhtuda kodakondsusesse, et see on nagu maika... Read more

Paul Puustusmaa: Veel üks selline tehniline küsimus. Tegelikult ma rõhutan ikkagi, et Eesti kodanik ei peaks loobuma sünnijärgsest kodakondsusest, see on ainult sellisel juhul võimalik, kui kodanik ise tahab seda teha. Sellepärast meil on korduvalt öeldud, et tegelikult meie riigil pole mitte mingit sunnivahendit se... Read more

08.10.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

11:43 Kodakondsuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (40 SE) esimene lugemine

Paul Puustusmaa: Austatud juhataja! Head kolleegid! Hetk tagasi lahkus siit puldist Jevgeni Ossinovski, kes esitas Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni algatatud kodakondsuse seaduse muutmise seaduse eelnõu 40. Ta valgustas seda väga põhjalikult ja väga hästi, vastates küsimustele, mille tulemusena oli konkree... Read more

Paul Puustusmaa: Ma ei saa sellega nõus olla. Kui me komisjonis olime ja kodakondsuse printsiibi üle vaidlesime, et kas tekib topeltkodakondsus või ei teki topeltkodakondsust, jõudsime välja isegi selleni, et teoreetiliselt võib antud olukorras tekkida mitmikkodakondsus – mitte ainult kahe, kolme, vaid teoreetilisel... Read more

Paul Puustusmaa: Tähendab, et oleks selge, siis oli teie vastus selline. Kui Andrei Korobeinik küsis, et juhul, kui inimene valikut ei tee, siis milline on Vabariigi Valitsuse reaktsioon, vastasite te, et topeltkodakondsuse üldist regulatsiooni käesolev eelnõu ei puuduta ning et käesolev eelnõu lähtub hetkel kehtiva... Read more