Calendar

Select a date rangeOpen Calendar

From:

To:

Close X

View Results:

Find a verbatim record

Search using the left date panel to select a period, and other filters below.

Find a verbatim record

Cancel
Verbatim reports of proceedings: 8Open/Close results
05.11.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:45 Riigilõivuseaduse, isikut tõendavate dokumentide seaduse ja konsulaarseaduse muutmise seaduse eelnõu (78 SE) esimene lugemine

Paul Puustusmaa: Austatud eesistuja! Lugupeetud kolleegid! Tänan ministrit selle ettekande eest ja küsimustele vastamise eest. Mul on aga võimalus tuua teieni põhiseaduskomisjonis aset leidnud arutelu, anda sellest kerge ülevaade. Ütlen kohe ära, et väga paljudele küsimustele, mis siin täna kõlasid, vastas minister ... Read more

24.10.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:03 Riigikogu otsuse "Kalev Saare Riigikohtu liikmeks nimetamine" eelnõu (43 OE) esimene lugemine

Paul Puustusmaa: Auväärne juhataja, austatud kolleegid! Mul on hea meel tuua teie ette Kalev Saare Riigikohtu liikmeks nimetamise eelnõu. Esmaspäeval, 14. oktoobril k.a toimus Riigikogu põhiseaduskomisjonis Riigikohtu esimehe esitatud Riigikogu otsuse "Kalev Saare Riigikohtu liikmeks nimetamine" eelnõu 43 esimene l... Read more

22.10.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

11:10 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2019/788 "Euroopa kodanikualgatuse kohta" rakendamise seaduse eelnõu (74 SE) esimene lugemine

Paul Puustusmaa: Ausatud juhataja! Head kolleegid! Vabariigi Valitsuse algatatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse "Euroopa kodanikualgatuse kohta" rakendamine seaduse eelnõu 74 esimese lugemise arutelu toimus põhiseaduskomisjonis teisipäeval, 15. oktoobril 2019. Komisjoni liikmetest viibisid kohal Kalle Grüntha... Read more

15.10.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:02 Õiguskantsleri ettepanek kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 18 lõike 1 punkti 6 Eesti Vabariigi põhiseadusega kooskõlla viimiseks

Paul Puustusmaa: Austatud juhataja! Lugupeetud õiguskantsler! Head kolleegid! Olen siia pulti tulnud selleks, et edastada teile Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni seisukoha ja positsiooni õiguskantsleri ettepaneku kohta kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 18 lõike 1 punkti 6 põhiseadusega vastavus... Read more

09.10.2019 / 14:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

14:05 Kodakondsuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (37 SE) esimene lugemine

Paul Puustusmaa: Suur tänu! Kodakondsuse instituuti on põhimõtteliselt võimalik suhtuda kahel moel. Ühtpidi nii, et see instituut peaks olema väärtuslik, väärikas, et see seoks kodanikku ja riiki, et see oleks ihaldusväärne – selline hea ja hinnatav asi. Teine variant on suhtuda kodakondsusesse, et see on nagu maika... Read more

Paul Puustusmaa: Veel üks selline tehniline küsimus. Tegelikult ma rõhutan ikkagi, et Eesti kodanik ei peaks loobuma sünnijärgsest kodakondsusest, see on ainult sellisel juhul võimalik, kui kodanik ise tahab seda teha. Sellepärast meil on korduvalt öeldud, et tegelikult meie riigil pole mitte mingit sunnivahendit se... Read more

08.10.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

11:43 Kodakondsuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (40 SE) esimene lugemine

Paul Puustusmaa: Austatud juhataja! Head kolleegid! Hetk tagasi lahkus siit puldist Jevgeni Ossinovski, kes esitas Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni algatatud kodakondsuse seaduse muutmise seaduse eelnõu 40. Ta valgustas seda väga põhjalikult ja väga hästi, vastates küsimustele, mille tulemusena oli konkree... Read more

Paul Puustusmaa: Ma ei saa sellega nõus olla. Kui me komisjonis olime ja kodakondsuse printsiibi üle vaidlesime, et kas tekib topeltkodakondsus või ei teki topeltkodakondsust, jõudsime välja isegi selleni, et teoreetiliselt võib antud olukorras tekkida mitmikkodakondsus – mitte ainult kahe, kolme, vaid teoreetilisel... Read more

Paul Puustusmaa: Tähendab, et oleks selge, siis oli teie vastus selline. Kui Andrei Korobeinik küsis, et juhul, kui inimene valikut ei tee, siis milline on Vabariigi Valitsuse reaktsioon, vastasite te, et topeltkodakondsuse üldist regulatsiooni käesolev eelnõu ei puuduta ning et käesolev eelnõu lähtub hetkel kehtiva... Read more

30.05.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , I istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:04 Riigikogu otsuse "Eesti keele õppe arengu probleemkomisjoni moodustamine" eelnõu (3 OE) teine lugemine

Paul Puustusmaa: Hea juhataja! Austatud kolleegid! Mul on hea meel viibida teie ees ettekandega. Kõigepealt menetlusest juhtivkomisjonis, põhiseaduskomisjonis, esimese ja teise lugemise vahel. Keskerakonna fraktsioon, Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsioon ning Isamaa fraktsioon esitasid k.a 30. aprillil Riigikogu ... Read more

Paul Puustusmaa: Võin öelda, et teise lugemise arutelul seda küsimust komisjonis ei arutatud, meil olid seal puhttehnilised asjad. Aga kui ma nüüd õigesti mäletan, siis tol korral, kui Mihhail Stalnuhhin vastas küsimustele, käsitleti ka seda teemat ja leiti, et see töö ja koostöö toimib igal juhul. Nii et ma saan ai... Read more

Paul Puustusmaa: Tänan küsimuse eest! Komisjonis arutati ka otstarbeküsimust. Üldiselt leiti, et see on otstarbekas ja mitte mingit negatiivset mõju sellel ei ole.  Read more

Paul Puustusmaa: Aitäh, hea küsija! Ma pean siiski möönma, et põhiseaduskomisjon seda küsimust ei arutanud. Read more

Paul Puustusmaa: No ma usun, et seda umbusaldusavalduse küsimust nüüd minule esitada ei ole kindlasti päris asjakohane. Aga komisjoni kulude kohta ma kahjuks hetkel vastata ei suuda. Read more

Paul Puustusmaa: Tänan täpsustuse eest! See küsimus on nüüd siis ühtlasi selge. Read more

Paul Puustusmaa: Tänan küsimuse eest! Kõigepealt sellest pealkirjast. Jah, selles mõttes õige märkus, et komisjoni nimetus on praeguseks muudetud täpsemaks ja suupärasemaks: eesti keele õppe arengu probleemkomisjon. Enne, algses versioonis oli see pisut kohmakam: Riigikogu probleemkomisjon eesti keele õppe arenguga ... Read more

Paul Puustusmaa: Sellist põhjalikumat arutelu seal ei olnud.  Read more

Paul Puustusmaa: Tänan, hea kolleeg! Ma luban, et ma mõtlen sellele, aga vaheaja võtmist ma ei pea otstarbekaks. Read more

Paul Puustusmaa: Aitäh, hea küsija! Mina toetan praegu olemasolevat ettepanekut "Eesti keele õppe arengu probleemkomisjon".  Read more

Paul Puustusmaa: Ma loodan, et ma ei eksi, aga kui ma õigesti mäletan, siis seda küsimust sai arutatud ja seal oli erinevaid mõtteid. Aga sellist väidet, et see ei olnud konsensuslik otsus ja et ta lõpptekstis sellisena ei oleks, ma küll kinnitada ei saa.  Read more

Paul Puustusmaa: Tänan küsimuse eest! Tegelikult on siin eelnõus ka komisjoni ülesanded ära toodud. Mina saan aru, et punktides 2.1–2.6 on piisavalt ammendav loetelu, mis peaks andma vastuse teie küsimusele. Read more

Paul Puustusmaa: Tänan, hea küsija! Täpsustuseks muidugi nii palju, et ma olen siin juba kolmandat korda, mitte esimest korda. Aga teil on võimalik oma hääl selle toetuseks anda või mitte anda. Kui te leiate, et see ei ole piisav, see on halb või see on ebakohane, siis te saate oma nupuvajutusega seda väljendada.... Read more

Paul Puustusmaa: Kui meil oli esimene lugemine, siis oli siin puldis Mihhail Stalnuhhin, kes selgitas põhjalikult kõiki probleeme ja vastas küsimustele. Mina mõistsin seda tookord täiesti üheselt, see oli arusaadav, mõistetav ja selle kohta ei tohiks rohkem küsimusi olla. Mul ei oleks ehk päris õige hakata praegu St... Read more

Paul Puustusmaa: Aitäh, hea küsija! Mina isiklikult ei pea seda vajalikuks. Read more

Paul Puustusmaa: Aitäh! Ma austan sügavalt teie seisukohta. Tõepoolest on teil võimalik oma seisukohta väljendada hääletamisel ja komisjoni moodustamist kas kinnitada või mitte. Ma saan aru, et te olete selle komisjoni vastu. Teil on võimalus vastavalt hääletada.  Read more

Paul Puustusmaa: Aitäh! See nüüd ilmselt ei olnud küsimus, küll aga ma annan vastused. Kõigepealt, rääkides selle komisjoni nimetusest, siis nagu eelnevalt ütlesin, seda arutati ja leiti, et praegune versioon, mis kõlab "eesti keele õppe arengu probleemkomisjon", on keeleliselt parem. Mis puutub komisjoni ülesannete... Read more

Paul Puustusmaa: Aitäh küsimuse eest! Jah, neid mõtteid vahetati. See arutelu oli sõbralik ja vastuvõetud seisukohad peegelduvad kõnealuses dokumendis. Read more

Paul Puustusmaa: Aitäh! Ma ei saa sellele küsimusele vastata. Read more

Paul Puustusmaa: Tänan küsimuse eest! Jaa, on õige, et arutati ka neid küsimusi, mis käsitlesid eelnevaid komisjone ja seda, miks oli nende töö kas rohkem või vähem perspektiivikas või tulemuslik. Seda kindlasti arutati. Aga see seisukoht, nagu püütaks selle komisjoniga üle võtta õppetööd ülikoolides, on üsna meelev... Read more

Paul Puustusmaa: Vabandust, nüüd ma ei saanud küsimusest täpselt aru. See viimane täpsustus oli siis, et kas seda komisjoni oleks vaja selleks, et ... Kuidas see lõpp oli? (S. Kivi kõneleb saalist.) Jah, aitäh, hea küsija! Tähendab, kindlasti ei ole selle komisjoni eesmärk näidata ühiskonnale, et meil on nii palju p... Read more

Paul Puustusmaa: Aitäh küsimuse eest! Ma saan taas kinnitada seda, et põhiseaduskomisjonis ei arutatud seda küsimust selle nurga alt, kas selle töö kattuks mõne teise komisjoni ülesannetega või et miks me seda üldse arutame, parem anname selle mõne teise komisjoni valdkonda vms. Selliseid küsimusi põhiseaduskomisjon... Read more

Paul Puustusmaa: Tänan küsimuse eest! Kõigepealt, mul on hea meel öelda siin välja oma väga isiklik seisukoht. Eesti keelele üleminek alates lasteaiast, mida te isegi mainisite, minule personaalselt väga meeldib. Aga loodava probleemkomisjoni juures ei olnud arutelu all kindlasti mitte ainult EKRE seisukoht eesti ke... Read more

Paul Puustusmaa: Sain küsimusest aru selliselt, et kas komisjonis oli juttu poliitilistest mängudest. Oli vist selline küsimus? Sellist arutelu, kas tegemist on poliitiliste mängudega, komisjonis ei olnud.  Read more

Paul Puustusmaa: Jään sellele küsimusele vastuse võlgu. Read more

Paul Puustusmaa: Ma usun, et sellist olukorda tõenäoliselt ei saagi tekkida, et fraktsioon ei suuda ühtegi liiget määrata. Nii et ma usun, et see ei ole puhttehniliselt võimalik. Read more

11:12 Riigikogu otsuse "Rahvastikukriisi lahendamise probleemkomisjoni moodustamine" eelnõu (4 OE) teine lugemine

Paul Puustusmaa: Hea juhataja! Austatud kolleegid, tänan teid eelneva positiivse otsuse eest! See oli meeldiv. Läheme edasi järgmise punktiga, rahvastikukriisi lahendamise probleemkomisjoni moodustamise küsimusega. Keskerakond, Konservatiivne Rahvaerakond ning Isamaa esitasid k.a 30. aprillil Riigikogu otsuse eelnõu... Read more

Paul Puustusmaa: Aitäh küsimuse eest! Mulle väga meeldis, kui Aadu Must siin puldis olles ütles, et probleemkomisjoni või erikomisjoni moodustamise olulisus tuleneb ju sellest, et tegemist on probleemiga, mis vajab rõhutatud, tugevat lähenemist, see ei ole mitte lihtsalt võib-olla tavapärane töö, vaid sellega rõhuta... Read more

Paul Puustusmaa: Aitäh küsimuse eest! See on analoogne küsimus, mida ka praegusele valitsusele esitatakse, et mis kasu sellisest valitsusest on. Eks tulevik näitab. Nagu ma ütlesin, küsida, mis kasu on komisjonist, kes pole veel töölegi hakanud, on võib-olla pisut ennatlik. Read more

Paul Puustusmaa: Aitäh, hea küsija! Kõigepealt kliimamuutuste komisjoni moodustamise kohta. Ma usun, et te võite sellise ettepaneku teha ning kui see on piisavalt hea ja piisavalt aktuaalne, nii et parlament nõustub sellise komisjoni loomisega, siis on see asi ju lahendatud. Aga oma kinnitust sellele teie väidetud ... Read more

Paul Puustusmaa: Tänan abi eest, sest mina sõnavõtust otsest küsimust nagu ei leidnud. Jah, tänan! Read more

Paul Puustusmaa: Aitäh küsimuse eest! Järeldusteni me kindlasti tulevikus jõuame, aga põhiseaduskomisjoni see koosseis eelneva komisjoni tööga otseselt nii, nagu ma praegu küsimusest aru sain, ei tutvunud. Read more

Paul Puustusmaa: Aitäh! Ma ei pea seda puudulikuks. Read more

Paul Puustusmaa: Ma tänan küsimuse eest! See oli jah võib-olla ebatäpse sõnastusega viide. Tõepoolest ei saa seda siiski käsitleda selliselt, et sellise erikomisjoni moodustamisel on ainuke oluline ülesanne probleemi tähtsuse rõhutamine. Kindlasti mitte. Me ikkagi eeldame ka teatud tulemust, mis peaks mingi aja jook... Read more

Paul Puustusmaa: Aitäh küsimuse eest! Kindlasti ei ole see komisjon loodud ja seda ei looda selleks, et pelgalt omavahel mingisugust konsensust saavutada. Tegelikult selle rahvastikukriisi olemasolu üle keegi ei vaidle – ma vähemalt eeldan, et keegi ei vaidle – ja rahvastikukriisi komisjoni loomise eesmärk on ikkagi... Read more

Paul Puustusmaa: Tõepoolest, ma pean ka vastama analoogselt, et ma ei kujuta seda situatsiooni ette. Read more

Paul Puustusmaa: Ma tänan selle märkuse eest ja loodan, et see aitab küsimusi vältida. Read more

Paul Puustusmaa: Tänan küsimuse eest! Mul on tõesti kurb tunnistada, aga ministri tegevuse mõtte arutelu meil komisjonis mitte kuidagi käsitlust ei leidnud. Mis puutub sellesse põhimõtteliselt filosoofilisse diskussiooni, kas meil see kriis on käes või ei ole ja kas selle komisjoni nimetus peaks olema üht- või teist... Read more

Paul Puustusmaa: Tänan küsimuse eest! Mina personaalselt toetaks seda mõtet igati. Read more

Paul Puustusmaa: Tänan selle küsimuse eest! See raamat on mul öökapi peal, aga ma ei ole jõudnud seda veel läbi lugeda. Read more

Paul Puustusmaa: Aitäh küsimuse eest! Ma pean nüüd taas tuginema austatud Vilja Toomasti vastusele. Vastus teile on seal praktiliselt olemas: käesolev juhtivkomisjon eelmise komisjoni tegevust ei arutanud ega analüüsinud, sest ei olnud, mida arutada või analüüsida. (Naer saalis.) Read more

Paul Puustusmaa: Aitäh! Ma ütleksin pigem sedapidi, et ma saan aru, et antud juhul on üleskutse, et kuigi meie riigi ees on olulisi küsimusi, olulisi probleeme ja osa poliitikuid leiavad, et neid on vaja ka lahendada, rõhutatult lahendada probleemkomisjoni kaudu, siis teisalt kutsub opositsioon üles, et lõpetame ära... Read more

Paul Puustusmaa: Aitäh! Küsimus, võib isegi öelda, et hoiatus, on tegelikult väga õige. Tõepoolest tahaks, et kui periood on lõppenud ja me ootame mingit aruannet, ootame mingit tulemust, et see seekord kindlasti olemas oleks. Ma loodan, et see ka niimoodi on. Aga praegu ma siiski ei tahaks hakata ennustama, milline... Read more

Paul Puustusmaa: Aitäh! Ma ei kujuta seda olukorda ette, rõhutan kolmandat korda, ja ma ei taha seda ette kujutada. Read more

Paul Puustusmaa: Vabandust, ma taas ei saanud aru, kas küsimust ei olnud või oli see küsimus. Kas küsimus oli selles, kas me oleme silmakirjalikud? Oli küsimus nii või? (Hääled saalis.) Read more

27.05.2019 / 15:00 XIV Riigikogu , I istungjärk , Täiskogu arupärimised, vaba mikrofon esmaspäev Read more

15:49 Riigikogu otsuse "Riigikogu probleemkomisjoni moodustamine eesti keele õppe arenguga tegelemiseks" eelnõu (3 OE) esimene lugemine

Paul Puustusmaa: Austatud juhataja! Lugupeetud kolleegid! Tänan ettekandjat sisuka ettekande eest! Loodan, et küsijad said oma vastused kätte. Käesolevaga toon teieni Riigikogu põhiseaduskomisjoni otsused ja ettepanekud. 7. mail 2019 toimus Riigikogu põhiseaduskomisjoni istung, mida juhatas Jaak Madison ja millest v... Read more

16:20 Riigikogu otsuse "Riigikogu probleemkomisjoni moodustamine rahvastikukriisi lahendamiseks" eelnõu (4 OE) esimene lugemine

Paul Puustusmaa: Hea juhataja! Austatud kolleegid! Analoogselt eelmise punktiga ma tänan ettekandjat mahlaka probleemikäsitluse eest ja toon teieni Riigikogu põhiseaduskomisjoni otsused ja ettepanekud käesolevas küsimuses. Samamoodi 7. mail 2019. aastal oli meil põhiseaduskomisjoni istung, mida juhatajas Jaak Madiso... Read more