Calendar

Select a date rangeOpen Calendar

From:

To:

Close X

View Results:

Find a verbatim record

Search using the left date panel to select a period, and other filters below.

Find a verbatim record

Cancel
Verbatim reports of proceedings: 28Open/Close results
19.05.2020 / 10:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:09 Riigikogu otsuse "Eesti Rahvusringhäälingu tegevusvaldkonna tunnustatud asjatundjatest Eesti Rahvusringhäälingu nõukogu liikmete nimetamine" eelnõu (189 OE) esimene lugemine

Mihhail Lotman: Aitäh! Ma ei taha diskuteerida mingisuguse personaalia kohta, aga ma tunnen ennast väga ebamugavalt selle protseduuri suhtes. Kui meie valime erapooletuid apoliitilisi tunnustatud spetsialiste, aga seda valikut teevad poliitikud, siis siia on paratamatult juba sisse kirjutatud selline kahepalgelisus... Read more

11:44 Vabariigi Valitsuse esitatud „Välispoliitika arengukava 2030“ eelnõu

Mihhail Lotman: Austatud eesistuja! Austatud Riigikogu! See, et ma köhin, ei tähenda, et mul on koroona, mul on astma. Nii, me arutame dokumenti, mida võiks nimetada Eesti poliitilises elus ajaloolasena. Oleks Eesti Kanada, siis välispoliitika ei oleks meile nii tähtis. Oleks Eesti Andorra, see Andorra naabritega, ... Read more

Mihhail Lotman: See ei tähenda, et me peame nüüd hakkama diskrimineerima tatarlasi, absoluutselt mitte, aga tatari keele ja kultuuri suhtes riigil ei ole kohustusi. Ainult seda ma tahan öelda. Aga kõik inimõigused on tagatud. Niisiis rahvusriik, aga ka õigusriik ja selle rahvuslusega ma tahan siin ka ära markeerida... Read more

11.05.2020 / 15:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu arupärimised, vaba mikrofon esmaspäev Read more

16:33 Meditsiiniseadme seaduse, hädaolukorra seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (165 SE) teine lugemine

Mihhail Lotman: Austatud juhataja! Austatud kolleegid! Ka mina olen selle eelnõu vastane ja mitte sellepärast, et Terviseametis on halvad inimesed. Isegi ma kujutaksin ette, et kui Terviseameti töö oleks täiesti laitmatu, mitte 5 miinus, aga 5 kahe plussiga, siis võib-olla see oleks veel halvem. Me ei saa ... tähen... Read more

20.04.2020 / 15:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu arupärimised, vaba mikrofon esmaspäev Read more

15:07 Abipolitseiniku seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (COVID-19 haigust põhjustava viiruse SARS-Cov-2 levikuga seotud meetmed) eelnõu (170 SE) kolmas lugemine

Mihhail Lotman: Aitäh, härra esimees! Kuna mind mainiti kaks korda, siis kas mul on aega neli minutit? Read more

15.04.2020 / 14:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

14:03 Abipolitseiniku seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (COVID-19 haigust põhjustava viiruse SARS-Cov-2 levikuga seotud meetmed) eelnõu (170 SE) teine lugemine

Mihhail Lotman: Härra aseesimees! Ma loodan, et läbi suukorvi on mind ikka kuulda. Austatud kolleegid! Ma alustan kahe vastuolulise küsimuse ja teesiga. Esimene küsimus: kas see seadus on vajalik? Vastus on, et see on hädavajalik. Teine küsimus: kas see seadus on hea? No mitte mingil juhul. Siin on nii mõnigi punkt... Read more

12.03.2020 / 10:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:04 Peaminister Jüri Ratase poliitiline avaldus seoses kujunenud olukorraga Eestis

Mihhail Lotman: Aitäh! Austatud härra peaminister! Kultuuriloolasena ma tean, et selliste epideemiate korral on tegu kahe aspektiga. Üks on meditsiiniline, epidemioloogiline, teine on sotsiopoliitiline. Alati kaasnevad paanika ning vägivalla- ja muud sellised hood. Me teame, et Itaalias on juba olnud mitu mässu. Ja... Read more

11.03.2020 / 14:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

14:38 Kogumispensionide seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse (kohustusliku kogumispensioni reform) uuesti arutamine (108 UA)

Mihhail Lotman: Austatud esimees! Austatud Riigikogu! Me menetleme täna väga olulist küsimust, väga olulist eelnõu ja mul on natuke kurb, et me ei tee seda mitte kõige väärikamal moel, vaid halvustades kolleege ja Riigikogu tervenisti. Ma ei hakka teesklema, et ma olen mingisugune asjatundja majanduses või juuras. ... Read more

Mihhail Lotman: Tähendab, millest on jutt? Et see seadus on väga hea, aga halvad inimesed, see 7% toetusega Isamaa hakkab nüüd seda ellu viima. Halvad inimesed! Aga seadus ise on suurepärane ja süsteem on suurepärane. Ja mida me kuulsime saalis? Väärikas kolleeg Toomas Kivimägi ütles, et ta ei liitunud selle suurep... Read more

Mihhail Lotman: Stenogrammi huvides ma märgin, et kui ma ütlesin, et teine sammas ei taga väärikat äraelamist pensionipõlves, siis ma ei lähtunud tänapäeva olukorrast. Seda väideti ka kõige optimistlikumates prognoosides, mis kõlasid siin saalis, kui arutati olulise riikliku tähtsusega küsimust, ja ka nendes, mis m... Read more

26.02.2020 / 14:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

15:24 Kogumispensionide seaduse, tulumaksuseaduse ja väärtpaberite registri pidamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (119 SE) esimene lugemine

Mihhail Lotman: Aitäh! Austatud ettekandja! Sa optimistlikult lootsid, et siin ei tule põhiseadusega mingisugust vastuolu, aga mina ei oleks nii optimistlik. Kui need, kes saavad tervisekahjustuse või mingisuguse muu suure kahjustuse või midagi sellist, ja neil tekib õigus sealt raha saada, siis see rikub võrdse ko... Read more

Mihhail Lotman: Aitäh, härra eesistuja! Hea ettekandja! Seekord pole mu küsimus kiuslik, ma lihtsalt tahan teada. Siin on mitu korda kõlanud väide, kuidas Soomes ja mujal on täpselt samasugune süsteem nagu Eestis ja et selline süsteem on seal väga edukas. Minu teada on Soomes teistsugune süsteem. Ma ei tea ühtegi r... Read more

17:48 Ravimiseaduse muutmise seaduse eelnõu (127 SE) esimene lugemine

Mihhail Lotman: Aitäh! Austatud ettekandja, kui sa vastasid Aivar Koka küsimusele, siis sa mitu korda kordasid, et probleem on selles, et hinnakontroll puudub. See tähendab, et probleem pole hulgimüüjates või milleski muus, vaid hinnakontrollis. Aga samas see seadusmuudatus, mida sa praegu meile pakud, ei puuduta m... Read more

Mihhail Lotman: Aitäh, härra eesistuja! Härra ettekandja, mulle ei meeldi monopolid ja mulle meeldib konkurents. Ja ma tean üht-teist konkurentsist. Ma tean, miks suured ketid suretavad välja väikseid firmasid, mis mulle palju rohkem meeldivad. Miks nad suretavad välja? Aga sellepärast, et seal on kraam odavam. See... Read more

19.02.2020 / 14:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

14:02 Riigikogu avalduse "Ajaloomälust ja ajaloo võltsimisest" eelnõu (140 AE) esimene lugemine

Mihhail Lotman: Austatud eesistuja! Austatud Riigikogu! Me räägime ajaloost ja lubage mul teha väike ajalooline sissejuhatus. "Ajalugu on sõda ja selles sõjas on vaja võita." Need märkimisväärsed sõnad ütles Venemaa president Vladimir Putin oma kohtumisel ajaloolastega 22. juunil 2016. Need sõnad olid öeldud seoses... Read more

11.02.2020 / 10:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:04 Olulise tähtsusega riikliku küsimusena välispoliitika arutelu

Mihhail Lotman: Austatud Riigikogu esimees! Head kolleegid! Eesti lugu on edulugu, ka välispoliitika valdkonnas. Võrdlemisi lühikese ajaga on Eestil õnnestunud välja koolitada ja ametisse panna kompetentne ametnikkond. See puudutab ka välisteenistust ja diplomaatilist korpust. Eesti edu on rajatud järjekindlale ja ... Read more

29.01.2020 / 14:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

14:02 Kogumispensionide seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse (kohustusliku kogumispensioni reform) eelnõu (108 SE) teine lugemine

Mihhail Lotman: Austatud istungi juhataja! Austatud Riigikogu! Mida me täna kuulsime? Me kuulsime kurjast geeniusest, siis kuulsime sajandi suurimast kuriteost, vandalismist, sigadusest, lõhkumisest, Eesti lõhkumisest, mitte üksnes pensionisüsteemi lammutamisest. Teiselt poolt aga kuulsime ilusaid kujundeid spordiv... Read more

15.01.2020 / 14:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

14:03 Peaministri ülevaade teadus- ja arendustegevuse olukorrast ning valitsuse poliitikast selles valdkonnas

Mihhail Lotman: Austatud eesistuja! Austatud peaminister! Head kolleegid! Ma ei tunne ennast siin teie ees esinedes eriti mugavalt, kuna meie erakond lubas nagu teisedki erakonnad suurendada riiklikku teaduse finantseerimist vähemalt 1%-ni. Mina püüdsin seda hammaste ja küüntega ka teoks tehtuks saada, aga olukord ... Read more

Mihhail Lotman: Aitäh! Ei ole normaalne olukord, kui edukas ülikoolilõpetaja, kes tahab oma ülikoolis töötama hakata, saaks seal väiksemat palka kui kooliõpetaja. Ma ei taha öelda, et kooliõpetaja saab palju. Ei, kooliõpetaja ei saa palju. Aga teadur ja lektor ülikoolis saab veel vähem. Ja see ei ole hea Eesti tead... Read more

12.12.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:07 Eesti Reformierakonna fraktsiooni algatatud olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Kas õigusriik on ohus?" arutelu

Mihhail Lotman: Austatud Riigikogu juhataja, ma palun kolm minutit juurde. Read more

Mihhail Lotman: Austatud juhataja! Austatud kolleegid! Kõigepealt ma tahan tänada Reformierakonda selle probleemi püstitamise eest. Õigusriik on meile kõigile kallis ja õigusriiki ei ole kunagi liiga palju. Samas olen natuke skeptiline sellise alarmistliku tooni üle, mis valitseb siin saalis erinevatest suundadest:... Read more

04.12.2019 / 14:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

18:54 Kogumispensionide seaduse, tulumaksuseaduse ja väärtpaberite registri pidamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (91 SE) esimene lugemine

Mihhail Lotman: Aitäh, härra eesistuja! Hää ettekandja! Ma ei tea rahandusest suurt midagi ja sellepärast ma jääks oma liistude juurde ja räägiks loogikast ja retoorikast. See, mis ma praegu ütlen, ei ole etteheide sulle. Sina oled oma sõnastuses korrektne, aga saalis ma kuulen pidevalt selliseid huvitavaid asju, e... Read more

Mihhail Lotman: Aitäh, härra eesistuja! Hea ettekandja! Ma ei saanud oma esimesele küsimusele head vastust. Kui tulla tagasi nende lammutajate ja ehitajate juurde, siis ma väga toetan kolleeg Urmas Kruuse ettepanekut, et midagi me võiks lammutada ja midagi ehitada. Ja minu meelest on põhiline asi, mida tuleks lammu... Read more

03.12.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:08 Isamaa fraktsiooni algatatud olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Eestikeelse kõrghariduse tulevikust" arutelu

Mihhail Lotman: Austatud Riigikogu aseesimees! Austatud kolleegid! Eesti keel on surve all. Ta on alati olnud surve all, vähemalt viimased tuhat aastat. (Saalist hüütakse, et ettekandjal tuleks valjemini rääkida.) Read more

Mihhail Lotman: No see ei tööta, mis ma saan teha. (Juhataja kinnitab, et töötab.) Nüüd töötab. Niisiis, eesti keel on olnud surve all. Ta on alati olnud surve all, vähemalt viimased tuhat aastat. Surve allikad ja põhjused on olnud erinevad, kuid survestamine ise on omamoodi konstant. Iseenesest ei pruugi surve ke... Read more

Mihhail Lotman: Aitäh! Mul on mitu doktoranti, kes väga halvasti oskavad eesti keelt. Aga kui me arutasime fraktsioonis seda küsimust, siis mult spetsiaalselt paluti, et ma doktorantuuri ei puudutaks, sest see on nagu Pandora laegas. Minu seisukoht on väga lihtne. Mul on üks doktorant Indiast, aga ta ei kirjuta hin... Read more

Mihhail Lotman: Aitäh! See ei ole ainult õiguskeele probleem, see on kõikide oskuskeelte küsimus. Ja see on kahe otsaga asi. Ühelt poolt keel peab olema hästi arusaadav ja nii läbipaistev kui võimalik. Teiselt poolt me ei tohi probleemi lihtsustada: kui me paneme kõik väga lihtsasse maakeelde, siis võib tekkida aru... Read more

Mihhail Lotman: Need kaks eraldi probleemi. Esimene on seotud välisõppejõududega. Need on kahe erineva staatusega. Ühed on need, kes tulevad mingisuguseks lühikeseks ajaks, näiteks semestriks üht loengukursust lugema. Need inimesed muidugi ei peaks õppima eesti keelt. Aga neil, kes tulevad siia päriselt – ja sellis... Read more

Mihhail Lotman: Aitäh! Ma ei lähtunud mingisugustest numbritest ja ma ei hakka praegu tooma ka ühtegi näidet. Aga näiteid selle kohta on – ja neid on mitu –, et eestikeelsed programmid on suletud, kusjuures ka nendes valdkondades, mis ma spetsiaalselt siin välja tõin. Ma arvan, et inimesed, kes need sulgesid, said ... Read more

Mihhail Lotman: Aitäh! Ma alustan algusest: ka mina ka tahan teha kummarduse meie koolidele, mis said tõesti rahvusvaheliselt väga kõrge hinnangu. BBC-s oli Eesti koolist pikk lugu. Edasi, mis puudutab perekond Lotmanit, siis ma pean meelde tuletama, et Lotmanid tulid Eestisse seetõttu, et Eesti oli okupeeritud. K... Read more

Mihhail Lotman: Aitäh! Seegi on tõsine probleem ja siin ka peab nagu terve mõistusega lähenema. Ma toon sellise näite. Kui Québecis võeti vastu otsus, et ainult prantsuse keel on riigikeel, siis nõuti, et lendurid ja dispetšerid suhtleksid prantsuse keeles, mis tekitas väga suure segaduse. Ja nad loobusid sellest. ... Read more

Mihhail Lotman: Aitäh! Just see oli põhjus, miks ma spetsiaalse lõigu pühendasin tõlkijatele. Vaat kui on mingi asi tõlkes kadunud, siis see asi on ennekõike tõlkija. Ja ka neile tuleb teha suur kummardus. Ma ei ole päris hästi kursis sellega, kuidas praegu Brüsselis tõlgitakse. Kui mina ükskord seal olin, siis see... Read more

Mihhail Lotman: Vaat seda konkreetset näidet ma ei taha kommenteerida. Ma olen ise ülikooli õppejõud ja mul on selline põhimõte, et ma ei kritiseeri ega kommenteeri teiste õppeasutuste otsuseid. Ütleme niimoodi, et see on problemaatiline. See oli tehtud nimelt selleks, et kõlaks hästi inglise keeles. Me teame, et ... Read more

21.11.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:05 Riigikogu otsuse "Juhan Sarve Riigikohtu liikmeks nimetamine" eelnõu (102 OE) esimene lugemine

Mihhail Lotman: Aitäh! Kas ma sain teie ettepanekust õigesti aru, et kui mõlemad osapooled on asjaoludega nõus, siis nagu ei raiskaks aega nende paikapidavuse kinnitamisega? See tekitab minus teatud hämmingut. Võib ju tekkida olukordi, kui väidetav kurjategija võib ohvrit mõjutada. Näiteks perevägivalla puhul ohver... Read more

07.11.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:05 Riigikogu otsuse "Riigikogu otsuse "Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamine" muutmine" eelnõu (85 OE) esimene lugemine

Mihhail Lotman: Aitäh! Ma osalesin selle komisjoni töös, kus küsitleti Oudekki Loonet, aga kahjuks pidin ma ära minema ja ei osalenud hääletamisel. Kindlasti on igal fraktsioonil suveräänne õigus nimetada oma liikmed, oma kandidaadid, aga ikkagi arvan ma, et fraktsioonil oleks kasulik mõelda, kelle nad esitavad. Se... Read more

Mihhail Lotman: Austatud esimees! Kas siis, kui ettekandja ei ole saadiku nime nimetanud, ei ole tal õigust repliigile? Read more

Mihhail Lotman: Aitäh! Kuna ma Oudekki Loone kõrval olen muutunud peaaegu et sama oluliseks kangelaseks selles arutelus, siis ma tahan õiendada paar asja. Esiteks see, et mina ei osalenud hääletusel komisjonis, oli seotud sellega, et komisjoni istungi aeg lükkus pool tundi edasi ja mul oli raadios esinemine kokku l... Read more

22.10.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:04 Eesti Vabariigi valitsuse ja Jaapani valitsuse vahelise töötamisõigusega turismi kokkuleppe ratifitseerimise seaduse eelnõu (46 SE) teine lugemine

Mihhail Lotman: Aitäh! Austatud Riigikogu! Eelnõu 46 esimene lugemine lõpetati k.a 25. septembril. Muudatusettepanekute tähtajaks oli 9. oktoober kell 17.15. Ühtegi muudatusettepanekut ei esitatud. 10. oktoobri istungil jätkas väliskomisjon eelnõu teise lugemise ettevalmistamist ning vaatas üle esitatud keeleliste ... Read more

09.10.2019 / 14:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

14:05 Kodakondsuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (37 SE) esimene lugemine

Mihhail Lotman: Aitäh! Mina kuulun nende Eesti kodanikkude hulka, kes ei ole sünnipärased, ja mul ei ole seda probleemi, mis oli Marko Šorinil ja Oudekki Loonel. Ma arvangi, et sünnipärastel kodanikel ja naturaliseeritud kodanikel võiksid olla teatud erinevused. Probleem on selles, et minu meelest on Eesti kodako... Read more

Mihhail Lotman: Aitäh! Lugupeetud kõneleja! Ma ei saa aru, kas sa tõesti ei saa aru või sa ainult teeskled. Kui Eesti Vabariigil ei ole õigust sünnijärgselt kodanikult kodakondsust ära võtta ja temale antakse valida, kumba kodakondsust ta eelistab, kas siis on riigi poolt mingisugune repressioon või on, vastupidi, ... Read more

07.10.2019 / 15:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu arupärimised, vaba mikrofon esmaspäev Read more

15:08 Teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse täiendamise seaduse eelnõu (33 SE) esimene lugemine

Mihhail Lotman: Austatud Riigikogu esimees! Kas ma saan valesti aru, et komisjoni esindaja peab refereerima seda, mida räägiti komisjonis, aga mitte pidama loenguid oma arvamuste kohta? Read more

Mihhail Lotman: Jaa. Mul on küsimus siiski teie loengu kohta. Te ütlesite, et vaat, praegu me ei tõsta seda riiklikku või avalikku toetust, aga töötame selle kallal, et see tuleks erakapitalist. Kuidas te saate seda saavutada, kui ei tõsta riigipoolset toetust? Read more

25.09.2019 / 14:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

14:10 Kodakondsuse seaduse ning põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu (57 SE) esimese lugemise jätkamine

Mihhail Lotman: Austatud eesistuja! Austatud Riigikogu! Ka Isamaa fraktsioonis olid üsna palavad debatid sel teemal ja haridus on selline valdkond, mis puudutab igaüht ja kahjuks igaüks arvab, et ta on selles valdkonnas spetsialist. Meie lõplik otsus oli, et selle eelnõuga tuleb kindlasti edasi minna ja esimene lug... Read more

15:45 Eesti Vabariigi valitsuse ja Jaapani valitsuse vahelise töötamisõigusega turismi kokkuleppe ratifitseerimise seaduse eelnõu (46 SE) esimene lugemine

Mihhail Lotman: Austatud Riigikogu aseesimees! Austatud Riigikogu! Riigikogu väliskomisjon arutas selle eelnõu ettevalmistamist esimeseks lugemiseks oma 16. septembri istungil. Eelnõu arutlusel tutvustas eelnõu sisu ja eesmärki välisminister Urmas Reinsalu. Väliskomisjon tegi järgmised otsused: ettepanek on võtta e... Read more

24.09.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

12:00 Kodakondsuse seaduse ning põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu (57 SE) esimene lugemine

Mihhail Lotman: Aitäh! Olles liberaalne konservatiiv, suhtun ma väga ettevaatlikult igasugustesse reformidesse, eriti pedagoogika valdkonnas. Teiselt poolt, minu enda kogemus on olnud väga eksamit pooldav, kuna kuulusin nende laiskvorstide hulka, kes ei viitsinud õppida, kuid kes valmistusid ja võtsid ennast kokku ... Read more

17.09.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:02 Õiguskantsleri 2018.–2019. aasta tegevuse ülevaade

Mihhail Lotman: Austatud eesistuja! Austatud õiguskantsler! Mul on ülimalt hea meel, et vähemalt mõnes küsimuses on saalis üksmeel ja me kõik oleme väga rahul nii õiguskantsleri tööga kui ka esitatud ettekandega, nii selle sisukuse kui ka selle heatahtliku tooniga. Mul on aga kahju, et see ettekanne on kättesaadav ... Read more

Mihhail Lotman: Tihtipeale tekivad need bürokraatlikud institutsioonid meil sellepärast, et me võtame automaatselt Euroopa Liidust ja muudest headest asutustest üle soovitusi. Aga Eesti on väike riik, me ei pea kõikvõimalikke institutsioone kopeerima ja neid juurde looma. Ma toon ainult ühe näite teie ettekandest. ... Read more

12.06.2019 / 14:00 XIV Riigikogu , I istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

14:02 Istungi rakendamine

Mihhail Lotman: Aitäh! Mul on õudselt hea meel, et kõik Eesti riigi ees seisvad probleemid on juba lahendatud ja nüüd tegeleme kõige tähtsama asjaga, ühe saali sisekujundusega. Aga kuna me oleme juba tund aega sellega tegelenud, siis ma tahaks jõuda selgusele selles loogikas: te ütlesite, et normaalses olukorras on... Read more

04.06.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , I istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:10 Riigikohtu esimehe ülevaade kohtukorralduse, õigusemõistmise ja seaduste ühetaolise kohaldamise kohta

Mihhail Lotman: Aitäh! Härra Riigikohtu esimees! Minu küsimus on juriidika ja sotsioloogia piirimailt. Ma hindan väga kõrgelt Eesti kohtute sõltumatust, kaasa arvatud sõltumatust ühiskondlikust arvamusest. Kui rahvas piltlikult öeldes nõuab, et lööge ta risti, siis kohtunik ikkagi vaatab paragrahve, aga mitte, üt... Read more

03.06.2019 / 15:00 XIV Riigikogu , I istungjärk , Täiskogu arupärimised, vaba mikrofon esmaspäev Read more

18:17 Siseminister Mart Helmele umbusalduse avaldamise arutamine

Mihhail Lotman: Aitäh! Härra minister! Kui ma tulin siia saali, siis ma andsin lubaduse, et ma ei toeta teie umbusaldamist, ja ma jään oma sõnadele truuks nagu tavaliselt. Aga ma kasutan võimalust ennast natuke harida. Kujutame ette emotsionaalselt ülesköetud isikut, kes valetab pidevalt ja süüdistab valetamises te... Read more