Calendar

Select a date rangeOpen Calendar

From:

To:

Close X

View Results:

Find a verbatim record

Search using the left date panel to select a period, and other filters below.

Find a verbatim record

Cancel
Verbatim reports of proceedings: 99Open/Close results
06.05.2020 / 14:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

14:04 Riigikogu otsuse "Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele" eelnõu (167 OE) esimene lugemine

Mihhail Korb: Austatud juhataja! Lugupeetud kolleegid! 21. aprillil majanduskomisjon oma istungil arutas antud eelnõu. 8 komisjoni liiget olid kohal, ettekandja, lisaks olid kohal ka Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ja Kultuuriministeeriumi esindajad. Ettekandja tutvustas eelnõu, tegi seda enam-vähem sa... Read more

Mihhail Korb: Aitäh küsimuse eest! Tõesti seda küsimust täpselt nii komisjonis valgustati, nagu teie praegu tutvustasite. Kõige suurem osa arutelust oli just ettetellimises, sotsiaalmeedia ettetellimises. Seda komisjonis arutati põhjalikult ja pikalt. Teistest meetmetest räägiti vähem, aga sellest räägiti tõesti ... Read more

Mihhail Korb: Aitäh, hea küsija! Väga õige küsimus. Ma arvan te olete teemaga väga hästi kursis, sest nendes saadetes, mille eest peab nüüd seda telekanalit toetama, olete ka teie isiklikult esinenud ja intervjuud andnud ja informatsiooni levitanud. Ja mulle tundub, et tol hetkel te arvasite, et esinemine selles ... Read more

Mihhail Korb: Hea küsija! Tõesti, eelnõu aktuaalsust on koosolekul arutatud, seda puudutati suht põgusalt, aga ikkagi markeeriti. Mis puudutab selle eelnõu aktuaalsust ja meetmetest, mis on siin välja toodud, tõesti neist, nagu mainitud, osa on ellu viidud ja rakendatud, aga arutati ka seda, et loomulikult, kui a... Read more

Mihhail Korb: Aitäh, hea küsija! Tõesti, see on väga tõsine küsimus ja väga aktuaalne küsimus. Aga ma arvan, et oma muredest ja probleemidest või oma lahendustest meedia peab ise rääkima. Mulle üldiselt tundub, et päris imelik on siin saalis arutada teatud ühe sektori, ühe valdkonna toetamist ja ühe sektori val... Read more

Mihhail Korb: Tänan teid küsimuse eest! Kindlasti, see on minu arvamus, ma ütlesin oma arvamuse välja, teil võib olla teine arvamus, te olete ka siin puldis seda väga tihti välja öelnud, oma arvamust, ma mõtlen. Selleks on mul õigus täpselt nii, nagu meedial on oma arvamust välja öelda, siin puldis. Mis puudutab ... Read more

Mihhail Korb: Hea küsija! Esiteks, ma tänan küsimuse eest. Teiseks, mul on hea meel, et te loete ajalehte Kesknädal, see on suur tunnustus toimetusele. Ma olen näinud, et ka näiteks sotsiaaldemokraadid on teinud Facebookis, ma jälgin ka sotsiaaldemokraatide Facebooki reklaami, kus nad ka esinesid siltidega "Mina ... Read more

Mihhail Korb: Jaa, tänan teid küsimuse eest! Teil on sada protsenti õigus. Sellise nurga alt sellist arutelu komisjonis ei olnud. Ehk komisjonis ei ole räägitud sellest, et kui eraldatakse mingid vahendid meediale, siis meedia kaotab oma sõltumatuse. Sellist arutelu üldse ei olnud komisjonis. Read more

Mihhail Korb: Jah, hea küsija, tänan teid küsimuse eest! Te olete valesti aru saanud. Ma ei öelnud, et see oli hea reklaam. Ma ütlesin, et erinevad organisatsioonid või erinevad poliitilised jõud teevad erinevad reklaamid ja erinevad reklaamid saavad erinevat tähelepanu. Ainult täpselt seda ma ütlesingi ja mitte ... Read more

Mihhail Korb: No loomulikult ... Kõigepealt tänan teid küsimuse eest. Loomulikult iga diskussioon liigub sinna suunas, kuhu viivad selle diskussiooni küsimused ja vastused. Mis puudutab antud reklaami, siis mina ei ole sellest reklaamist kuskilt välja lugenud, et need on need vahendid, mis on ministrid isiklikult... Read more

Mihhail Korb: Aitäh, hea küsija! See on tõesti väga oluline küsimus, ainult mulle tundub, et täna nagu ongi, selles punktis on väga palju juurde mõistmist ja arusaamatust. Mina kordagi pole väitnud, et ei mina, ei komisjon seda eelnõu ei toeta, seda ei väljendanud ka komisjon. Ja mina, vastupidi, arvan, et meedia... Read more

Mihhail Korb: Aitäh küsimuse eest ja selgituse eest! Püüan omavahel mitte segamini ajada neid asju, aga ma hästi ei saanud aru, milles see erinevus on. Mis puudutab Tallinna ja Tallinna meedia ja Tallinna meedia suhtlust, siis pean teile kinnitama, et majanduskomisjonis ei olnud see teema arutamisel, Tallinnat ei... Read more

Mihhail Korb: Austatud küsija, ma tänan selle küsimuse eest! Esiteks tahan jälle paranduse sisse viia. Mina ei alustanud seda teemat siin saalis, see on teie fraktsiooni kolleegi küsitud küsimus. Mina hea meelega sellel teemal arutelu ei peaks. Samas, kui kolleegid soovivad selle üle arutelu pidada, siis hea meel... Read more

Mihhail Korb: Aitäh küsimuse eest! Jah tõesti, mulle ka endale jäi mulje, et ma kuhugi üritasin liikuda, aga nagu ei ole lõpuni nagu jõudnud oma vastuses. Aga nagu esiteks vastaks, nii konkreetselt vastaks. Tõesti, valitsus praegu arutab, nii nagu ettekandja tegi ettepaneku, et reklaami ostetakse ette sotsiaalmee... Read more

12.03.2020 / 10:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

13:02 Vedelkütuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (126 SE) teine lugemine

Mihhail Korb: Austatud juhataja! Lugupeetud kolleegid! Lubage jätkata päevakorda vedelkütuse seadusega. Tõesti, komisjon on seda seaduseelnõu arutanud vähemalt kaks korda ja teinud päris põhjalikku tööd. Enne seda, kui komisjon kogunes, toimus koos turuosalistega kaasamisüritus, millel osalesid ministeeriumi ja k... Read more

29.01.2020 / 14:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

00:53 Vedelkütuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (126 SE) esimene lugemine

Mihhail Korb: Lugupeetud kolleegid! Austatud juhataja! Komisjon arutas seda eelnõu oma 20. jaanuari istungil. Arutelu oli tõsine ja päris mitut asja päriti ministri käest. Arutleti selle üle, kuidas hakatakse statistikat arvestama – kas seda saab teha elektrooniliselt ning kas see hakkab toimuma aasta lõikes või ... Read more

11.12.2019 / 14:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

17:03 Tarbijakaitseseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (103 SE) teine lugemine

Mihhail Korb: Austatud juhataja! Lugupeetud kolleegid! Kannan teile ette sündmused, mis toimusid esimese ja teise lugemise vahel seoses tarbijakaitseseaduse muutmisega. Täpsemalt, komisjon arutas seda seadust kaks korda. Esimesel koosolekul, 2. detsembril, oli arutelu suhteliselt lühikene. Lepiti kokku, et täna o... Read more

Mihhail Korb: Ma olen kindel, et Tarbijakaitseamet teeb oma tööd põhjalikult. Usaldus nende vastu on päris suur, aga loomulikult on võimalusi nende tööd parandada. Ma arvan, et komisjoni formaat, et on komisjoni esimees ja kaks esindajat – üks on n-ö tarbijate poole pealt ja teine on ettevõtjate poole pealt –, on... Read more

Mihhail Korb: Lugupeetud kolleeg! Mulle tundub, et te saate natukene valesti aru Tarbijakaitseameti tegevusest ja funktsioonidest. See, millest te räägite, ei ole loomulikult päris õiglane olukord. Ma olen teiega nõus, et selle olukorra võib üle vaadata. Aga Tarbijakaitseamet tegeleb olukordadega, kus üritatakse ... Read more

13.11.2019 / 14:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

00:30 Tarbijakaitseseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (103 SE) esimene lugemine

Mihhail Korb: Austatud kolleegid! Lugupeetud juhataja! Seda eelnõu käsitles majanduskomisjon oma istungil teisipäeval, 12. novembril. Koosolekul osales üheksa liiget, kõik olid kohal. Komisjonile tutvustas eelnõu majandus- ja taristuminister Taavi Aas, teda assisteerisid Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi... Read more

23.10.2019 / 14:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

14:06 Eesti Vabariigi valitsuse ja Euroopa Kosmoseagentuuri vahelise Eesti ühinemist Euroopa Kosmoseagentuuri asutamise konventsiooniga käsitleva kokkuleppe muutmise kokkuleppe ratifitseerimise seaduse eelnõu (49 SE) teine lugemine

Mihhail Korb: Austatud juhataja! Lugupeetud kolleegid! Majanduskomisjon arutas seda eelnõu kahel istungil. Esimene istung toimus 15. oktoobril ja sellel istungil otsustati võtta eelnõu täiskogu päevakorda 23. oktoobril. Komisjoni esimees tegi samal koosolekul ettepaneku, et komisjon arutab eelnõu sisu ja muudatus... Read more

Mihhail Korb: Sellele küsimusele on väga lihtne vastata. Selle üle komisjonis ei arutletud. Read more

Mihhail Korb: Austatud kolleeg! Teil on väga õige ja põhjendatud küsimus. Loomulikult komisjon arutas seda küsimust väga tõsiselt ja väga põhjalikult, sest kosmoseteema on Eesti jaoks väga oluline. Jah, me tahame lennata kosmosesse, meie majandus peab teenima kosmose vallutamist ja äkki õnnestub meil kunagi midag... Read more

09.10.2019 / 14:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

17:42 Eesti Vabariigi valitsuse ja Euroopa Kosmoseagentuuri vahelise Eesti ühinemist Euroopa Kosmoseagentuuri asutamise konventsiooniga käsitleva kokkuleppe muutmise kokkuleppe ratifitseerimise seaduse eelnõu (49 SE) esimene lugemine

Mihhail Korb: Austatud juhataja! Lugupeetud Riigikogu liikmed! Majanduskomisjon arutas antud eelnõu oma koosolekul 23. septembril. Komisjoni koosolekul osales seitse liiget, kaks puudusid. Eelnõu tutvustas väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister Kert Kingo. Komisjoni koosolekul arutati, kui suur on Eesti iga... Read more

25.09.2019 / 14:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

15:52 Euroopa Parlamendi valimise seaduse, kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse, Riigikogu valimise seaduse, rahvahääletuse seaduse ja karistusseadustiku muutmise seaduse (valimispäeval valimisagitatsiooni piirangu ja välireklaami keelu kaotamine) eelnõu (51 SE) esimene lugemine

Mihhail Korb: Austatud minister! Tahaks küsida, et kas te saaksite valgustada politsei tegevust selle piirangu kehtivuse ajal. Kas teil on infot selle kohta, mitu kõnet või mitu kaebust selle kampaania käigus politseile tuleb ja kui palju ressurssi on politsei sunnitud sellele piirangu kehtivuse ajal rakendama?... Read more

17.10.2017 / 10:00 XIII Riigikogu , VI istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

11:49 Riigikogu otsuse "Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele peatamaks Eesti Vabariigi ja Venemaa Föderatsiooni vahelise piirilepingu ratifitseerimise protsess“ eelnõu (476 OE) esimene lugemine

Mihhail Korb: Austatud juhataja! Lugupeetud kolleegid! Riigikogu juhatus määras eelnõu 476 muudatusettepanekute esitamise tähtajaks 15. juuni kell 17.15. Nimetatud tähtajaks muudatusettepanekuid ei esitatud. Riigikogu väliskomisjon arutas seda eelnõu oma 21. septembri istungil. Eelnõu arutelul tutvustas eelnõu si... Read more

10.05.2017 / 14:00 XIII Riigikogu , V istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

19:08 Maavalitsuste tegevuse lõpetamisest tuleneva Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (432 SE) esimene lugemine

Riigihalduse minister Mihhail Korb: Aitäh, hea küsija! Ma arvan, et selle, kelle valda investeering läheb, otsustab praegu mingil määral komisjon, mis on maavanema juurde kokku kutsutud. Meetmete järgi on täiendav komisjon EAS-i juures – see on see koht, kus tehakse lõplik otsus. Ma arvan, et mingi rakendus- või lisaüksus, mis vastuta... Read more

13.03.2017 / 15:00 XIII Riigikogu , V istungjärk , Täiskogu arupärimised, vaba mikrofon esmaspäev Read more

19:55 Arupärimine kultuuriväärtusi kaitsva muinsuskaitsepoliitika järgimise kohta riigi kinnisvarainvesteeringutes (nr 308)

Riigihalduse minister Mihhail Korb: Ei, ma vastasin sellele ära. Read more

25.10.2016 / 10:00 XIII Riigikogu , IV istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:00 Istungi rakendamine

Mihhail Korb: Austatud Riigikogu esimees! Lugupeetud kolleegid! Read more

Mihhail Korb: Ja aseesimeest tervitan ka! Soovin esitada Keskerakonna fraktsiooni liikmete nimel arupärimise peaminister Taavi Rõivasele. Arupärimise teemaks on riigiettevõtete erastamine. Kui natukene faktidest rääkida, siis on Eestis praegu 33 äriühingut, kus riigil on täielik või osaline osalus. Eelmisel aasta... Read more

19.10.2016 / 14:00 XIII Riigikogu , IV istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

16:31 "Spordipoliitika põhialused aastani 2030". 2015. aasta täitmise aruanne

Mihhail Korb: Aitäh, härra juhataja! Lugupeetud minister! Soovin küsida ujumisvaldkonna kohta. Nimelt, te olete kindlasti kursis, et Tallinna suurimat ujulat plaanitakse ümber ehitada. Seal on praegu võimalik harjutada 50-meetrisel rajal, aga bassein ehitatakse ümber nii, et seda 50-meetrist rada enam ei jää, jää... Read more

14.09.2016 / 13:00 XIII Riigikogu , IV istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

13:26 Piimatoodete eksport

Mihhail Korb: Tänan, härra juhataja! Lugupeetud minister! Sooviksin jätkata samast kohast, kus kolleegid lõpetasid, ja küsida piimatoodete ekspordi kohta Eestis. Miks me küsime seda teie käest? Endine ettevõtlusminister tegi meile väga selgeks, et tema ministeeriumi ülesanne on ka piimatoodete ekspordi suurendami... Read more

Mihhail Korb: Tänan teid vastuse eest! Omalt poolt täpsustan, et me oleme hästi aru saanud, et Maaeluministeerium tegeleb sellega, et see majandusharu oleks konkurentsivõimeline ja pakuks konkurentsivõimelist hinda. Teie käest tahaks teada, kuidas toimub meie piimatoodangu turustamisele kaasaaitamine. See sõnum, ... Read more

12.09.2016 / 15:00 XIII Riigikogu , IV istungjärk , Täiskogu arupärimised, vaba mikrofon esmaspäev Read more

16:42 Arupärimine suursaarte liinidele parvlaevade valmimise ning poliitilise vastutuse kohta (nr 222)

Mihhail Korb: Aitäh, härra juhataja! Lugupeetud minister! Mina ei soovi küsida hangete kohta. Te vastate ilusasti ja tundub, et kõik on täitsa okei, kuigi kui kõik oleks okei, siis küsimusi ei oleks. Aga ma küsin selle suve kohta. Suvi oli päris kuum ja kuum mitte selles mõttes, et oleks palav olnud, vaid oli väg... Read more

17:36 Arupärimine gaasiseadmete õnnetuste kohta (nr 226)

Mihhail Korb: Härra juhataja! Lugupeetud minister! Austatud kolleegid, ka mina õnnitlen teid uue tööhooaja puhul ja soovin kõigile viljakaid tulemusi ja häid seadusi! Aga lähen sellise suure poliitilise teema juurest veidi väiksema, aga mitte vähem olulise teema juurde ehk räägin gaasiseadmetega juhtunud õnnetust... Read more

Mihhail Korb: Aitäh, härra juhataja! Lugupeetud minister, tänan teid vastuste eest! Tõesti, andurite kohustuslikus korras mängu toomine on hea ja mõistlik paan, kuigi see tähendab natuke kulutusi. Küsimus, mida võiks arutada, on see, kas gaasitarnijatel ei oleks võimalik seda kulutust teha. Aga see on diskussio... Read more

14.06.2016 / 10:00 XIII Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:44 Arenguseire seaduse eelnõu (239 SE) kolmas lugemine

Mihhail Korb: Austatud esimees! Lugupeetud kolleegid! Tänast kõnet tahaks jälle alustada tuntud kirjandusliku lausega, seekord natuke teisega, aga ikkagi: "Nii nad tapsidki meie Ferdinandi." Samas tuleb aus olla. Arengufond oli viimaseid aastaid tilgutite all olev koomas patsient ja kahjuks ta ei tulnudki sealt e... Read more

Mihhail Korb: ... kuid siis hakkasid asjad viltu minema." Edasi lähevad kahjuks meie seisukohad 180 kraadi lahku. Tema ütles, et probleeme oli nii palju, et neid lahendada oleks võimatu. Mina ütlen, et raskused on ületamiseks, mitte põgenemiseks. Tema ütleb, et meil oleks vaja alustada puhtalt lehelt. Aga eesti ... Read more

09.06.2016 / 10:00 XIII Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:02 Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (238 SE) kolmas lugemine

Mihhail Korb: Austatud juhataja! Lugupeetud Riigikogu liikmed! Arutame praegu ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu, mis on juba kolmandal lugemisel. Vaatamata sellele ei ole ikka veel arusaadav, milleks on üldse selline eelnõu esitatud. Majanduskomisjoni istungitel sa... Read more

11:00 Arenguseire seaduse eelnõu (239 SE) teine lugemine

Mihhail Korb: Aitäh, härra juhataja! Lugupeetud ettekandja! Tahan küsida kõigepealt selle nõukoja kohta. Teie ettepanek on nimetada nõukotta üks liige majanduskomisjoni poolt. See tähendab, et opositsioonil ei ole automaatselt võimalust nõukojas osaleda. Kas see on meelega pakutud või on see apsakas, mida võib v... Read more

08.06.2016 / 14:00 XIII Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

16:45 Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (238 SE) teine lugemine

Mihhail Korb: Aitäh, lugupeetud juhataja! Austatud ettekandja! Komisjonis saime me selgelt aru, et tähtaja edasilükkamise põhjus on see, et paljud inimesed ei ole jõudnud kutsetunnistust saada, kuigi tähtaeg oli kindlaks määratud. Aga ma ei saanud hästi aru, kas mingid asjaolud on muutunud või muutuvad need veel ... Read more

Mihhail Korb: Aitäh, härra juhataja! Lugupeetud ettekandja! Ma esitan sama küsimuse, mille esitas kolleeg Kalle Palling, aga teise nurga alt. Mis teie arvate, kas projekteerimiseriala ja ehituseriala on sellised, kus tuleb oma kvalifikatsiooni hiljem veel kinnitada ja teha läbi teatud protseduurid, selleks et ini... Read more

19.05.2016 / 10:00 XIII Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:00 Istungi rakendamine

Mihhail Korb: Austatud istungi juhataja! Lugupeetud kolleegid! Soovin Keskerakonna fraktsiooni liikmete nimel üle anda arupärimise majandus- ja taristuminister Kristen Michalile. Arupärimine puudutab gaasiseadmete õnnetusi, mida me oleme näinud aasta jooksul Eesti eri paikades. Rohkem on neid olnud Tallinnas, Põh... Read more

18.05.2016 / 14:00 XIII Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

23:52 Arenguseire seaduse eelnõu (239 SE) esimene lugemine

Mihhail Korb: Aitäh, lugupeetud juhataja! Austatud ettekandja, tänan teid eelmise vastuse eest! Aga selle eelmise vastuse peale ma küsin, kas poleks õigem selle asemel, et arengufond kinni panna, talle ülesandeid anda ja alles siis, kui nad ei saa nendega hakkama, asutus kinni panna. Read more

Mihhail Korb: Lugupeetud istungi juhataja! Austatud kolleegid! Võtan ka hea meelega tänasest debatist osa. Kui parafraseerida ühte eesti kirjanduse tuntuimat lauset, siis tundub nii, et kui arenguseire seaduse eelnõu Riigikogu saali jõudis, oli arengufond juba lõpetanud. Kui me seda teame, miks Arno kooli hiljak... Read more

Mihhail Korb: Aitäh, härra juhataja! Lugupeetud ettekandja! Selleks et midagi ümber korraldada või midagi muuta, peaks midagi valesti toimima või üldse mitte toimima. Päris pikka aega oli arengufond majanduskomisjoni alluvuses. Kas te oskate nimetada mingit tööülesannet, mille majanduskomisjon arengufondi ette pü... Read more

16.05.2016 / 15:00 XIII Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu arupärimised, vaba mikrofon esmaspäev Read more

15:13 Arupärimine tervishoiutöötajate kollektiivlepingu kohta (nr 196)

Mihhail Korb: Aitäh, härra juhataja! Lugupeetud minister! Mul on selline küsimus, et kas teile ei tundu, et teie pakutud tervishoiusüsteemi rahastamise mudeli muutmiseks tuleb vist kogu Eesti maksusüsteemi muuta. Read more

11.05.2016 / 14:00 XIII Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

20:53 Haldusreformi seaduse eelnõu (200 SE) teine lugemine

Mihhail Korb: Aitäh, härra juhataja! Lugupeetud minister! Ma võtan kinni teie viimasest lausest, just sama asja kohta ma tahtsingi küsida. Kas selle arutelu või diskussiooni käigus mõeldi ka, missuguseid funktsioone võivad kohalikud omavalitsused täita, asendades mõnd riigi funktsiooni? Sest kui kohalikud omavali... Read more

Mihhail Korb: Aitäh, härra juhataja! Lugupeetud ettekandja! Küsiksin teie käest sellist asja. Kui peale valimisi võeti sihiks haldusreform läbi viia, siis tehti ministeerium, määrati minister ja anti talle ülesanded. Mina küll ootasin siis midagi vägevat, et tuleb mingi tõsine plaan, tõsine tegutsemisplaan, mille... Read more

Mihhail Korb: Mehaaniline ühendamine põhjustab selle, et Eestis tekivad sellised suured kohalikud omavalitsused, mis moodustuvad mitmest piirkonnast, eri tükkidest, mille vahele jäävad veel teised kohalikud omavalitsused. Kolleegid siin meenutasid, kust nad on pärit ja mis piirkondadega on kokku puutunud. Mina ol... Read more

Mihhail Korb: Austatud juhataja! Lugupeetud kolleegid, tervitan ka omalt poolt teid hilisel kellaajal! Ei saanud jätta kasutamata võimalust teie ette tulla ja oma mõtteid välja öelda. Ühinen tänusõnadega nendele inimestele, kes tulid täna siia pulti ja avaldasid oma arvamust, sest valupunkte on tõesti päris pal... Read more

09.05.2016 / 15:00 XIII Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu arupärimised, vaba mikrofon esmaspäev Read more

18:15 Arupärimine riiklike üürikorterite kohta (nr 200)

Mihhail Korb: Aitäh, härra juhataja! Lugupeetud minister! Seda diskussiooni on siin saalis peetud juba mitmeid ja mitmeid kordi. Samasugune vestlus oli mul peaministriga siis, kui Urve Palo oli veel minister ja täitis neid ülesandeid, mida praegu täidate teie. Sellel ajal oli peaministri ühene arvamus, et riik ei... Read more

Mihhail Korb: Härra juhataja! Lugupeetud kolleegid! Päris tõsine teema on siin arutelu all, aga meetmed, millest me siin rääkisime, ei ole minu arvates piisavad, selleks et asja lahendada. Alustan Ida-Virumaast ja sinna plaanitud kortermaja ehitusest. Ma ei tea, milline on olukord Lõuna-Eestis, aga mul on hästi m... Read more

Mihhail Korb: Aitäh! Läheme finantseerimisskeemi juurde. Ka see on natukene kummaline, et raha pannakse maja ehitusse. Maja ehitatakse, aga kes maja haldama hakkab? Kes vastutab tühjade korterite eest? Kes vastutab nende ruumide kütmise eest? Maja ehitamine on ainult pool asja, hiljem on vaja seda kuidagi üleval ... Read more

04.05.2016 / 14:00 XIII Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

14:07 Korteriühistu vaidluse lahendamise seaduse eelnõu (187 SE) esimese lugemise jätkamine

Mihhail Korb: Aitäh! Read more

Mihhail Korb: Aitäh küsimuse eest! Jaa, sellel struktuuril on otsustamisõigus ja tema otsused on täitmiseks. Kui üks pooltest ei ole komisjoni otsusega rahul, siis on mõlemal poolel õigus edasi kohtusse kaevata. Aga kui otsust ei ole edasi kaevatud, siis sellel poolel, kes nõudis oma õiguste kaitsmist, on õigus m... Read more

03.05.2016 / 10:00 XIII Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

12:49 Korteriühistu vaidluse lahendamise seaduse eelnõu (187 SE) esimene lugemine

Mihhail Korb: Austatud juhataja! Lugupeetud Riigikogu liikmed! Täna arutame Eesti Keskerakonna fraktsiooni algatatud seaduseelnõu, mis puudutab korteriühistu vaidluste lahendamist. Põhimõtteliselt samasugust eelnõu arutasime teiega ka eelmise aasta sügisel. Eelmisel korral tekkis sellel teemal saalis avatud disku... Read more

Mihhail Korb: Peale seda, kui me eelmisel korral eelnõu tutvustasime, oleme saanud päris palju positiivset tagasisidet kodanikelt, kes on avaldanud heameelt, et selline võimalus võib tekkida. Eelmisel korral ei leidnud meie eelnõu teatud poliitiliste tagamaade tõttu kahjuks toetust, aga selline võimalus, et inime... Read more

Mihhail Korb: Ma olen kuulnud, et selline komisjon on loodud Paides. Nii nagu ka teistes kohtades, on sellel komisjonil nõuandev roll. Kindlasti võib nõuandva funktsiooniga komisjon ka päris hästi toimida. Aga seaduse eesmärk on luua organ, mille otsus oleks täitmiseks ning mis lihtsustaks ja kiirendaks korteri... Read more