Calendar

Select a date rangeOpen Calendar

From:

To:

Close X

View Results:

Find a verbatim record

Search using the left date panel to select a period, and other filters below.

Find a verbatim record

Cancel
Verbatim reports of proceedings: 53Open/Close results
11.06.2020 / 10:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:00 Istungi rakendamine

Martin Repinski: Austatud istungi juhataja! Head kolleegid! Põhiseaduskomisjon otsustas 9. juunil algatada eelnõu kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmiseks. Eelnõu on seotud sellega, et linna ametiasutuses töölepinguga töötavad inimesed peavad volikogust lahkuma ehk nende volitused lõpevad. Juhul kui eelnõ... Read more

06.11.2019 / 14:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

14:59 Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel väljaõppe- ja nõustamismissioonil Afganistanis" eelnõu (72 OE) teine lugemine

Martin Repinski: Austatud istungi juhataja! Head kolleegid! Eelnõu esitas Vabariigi Valitsus k.a 10. septembril. Esimene lugemine toimus k.a 25. septembril. Muudatusettepanekute esitamise tähtajaks, k.a 9. oktoobriks kella 17.15-ks ei esitatud eelnõu kohta ühtegi muudatusettepanekut. Riigikaitsekomisjon tegi eelnõu ... Read more

25.09.2019 / 14:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

17:39 Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel väljaõppe- ja nõustamismissioonil Afganistanis" eelnõu (72 OE) esimene lugemine

Martin Repinski: Austatud istungi juhataja! Head kolleegid! Arutluse all olev Riigikogu otsuse eelnõu võimaldab kuni 46-l Eesti kaitseväelasel jätkata järgmisel aastal panustamist NATO juhitaval nõustamis- ja väljaõppemissioonil RSM. Tegemist on väljaõppe-, nõustamis- ja toetamisülesannetega, st otseses lahingutege... Read more

30.05.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , I istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

11:12 Riigikogu otsuse "Rahvastikukriisi lahendamise probleemkomisjoni moodustamine" eelnõu (4 OE) teine lugemine

Martin Repinski: Aitäh! Minu küsimus on seotud mitme huvitava sõnavõtuga, mida ma olen siin viimastel minutitel kuulnud. Esiteks tahtsin öelda Taavi Rõivasele aitäh. Sisuliselt sa tunnistasid praegu, et alles viimastel aastatel on valitsus hakanud selle probleemiga tõsiselt tegelema. Teiseks, kas tõesti on olemas in... Read more

07.05.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , I istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:02 Eesti Panga 2018. aasta aruanne

Martin Repinski: Aitäh, austatud istungi juhataja! Lugupeetud Eesti Panga president! Me kõik teame, et on olemas erinevaid fonde – investeerimisfonde, struktuuritoetuste fonde, millega aidatakse ettevõtjaid selleks, et stimuleerida majandust, et stimuleerida ettevõtete kasvu. Minu küsimus on selline. Praegu on olema... Read more

29.05.2018 / 10:00 XIII Riigikogu , VII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:07 Riigikogu otsuse "Mart Laari Eesti Panga Nõukogu esimehe ametisse nimetamine" eelnõu (620 OE) esimene lugemine

Martin Repinski: Aitäh, austatud eesistuja! Hea kolleeg Mihhail! Minu teada on Eesti Panga Nõukogu esimehe koht ainuke nõukogu esimehe koht Eestis, kuhu määrab või valib inimese Riigikogu. Mis on sinu arvamus, kas selliseid nõukogu esimeeste kohti peaks olema rohkem või vastupidi, sellise kohustuse peaks kaotama? Mi... Read more

05.03.2018 / 15:00 XIII Riigikogu , VII istungjärk , Täiskogu arupärimised, vaba mikrofon esmaspäev Read more

17:14 Arupärimine mahepõllumajanduse kohta (nr 418)

Martin Repinski: Hea eesistuja! Austatud minister! Head kolleegid! Mina tahan siin läbi vaadata erinevad aspektid, mis on selle teemaga seotud. Esiteks, miks on see valdkond nii hüppeliselt kasvanud. Põhjuseid on muidugi palju, aga üks oluline põhjus on see, et meil on püsirohumaa säilitamise kohustus. Ja selle kohu... Read more

05.02.2018 / 15:00 XIII Riigikogu , VII istungjärk , Täiskogu arupärimised, vaba mikrofon esmaspäev Read more

15:05 Arupärimine maksumaksja raha eest saateaja tellimise kohta Pervõi Baltiiski Kanalist (nr 409)

Martin Repinski: Aitäh, hea Riigikogu esimees! Austatud peaminister, paranda mind palun, kui ma eksin! Kas ma saan õigesti aru, et statistika järgi vaadatakse PBK-d Eestis igal juhul väga aktiivselt? Seda esiteks. Teiseks, nagu ma aru saan, on arupärijate jaoks probleem järgmine: nad väidavad, et PBK-s edastatakse E... Read more

10.01.2018 / 14:00 XIII Riigikogu , VII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

15:14 Majandus- ja taristuminister Kadri Simsonile umbusalduse avaldamise arutamine

Martin Repinski: Aitäh, hea eesistuja! Lugupeetud minister! Tahtsin eelkõige tänada opositsiooni selle eest, et nad on juba mitu nädalat toonud pildile seda, et tänu Keskerakonnale ja meie koalitsioonipartneritele on põllumajandus saanud viimasel ajal palju rohkem toetusi ja põllumajandusel läheb palju paremini. N... Read more

20.12.2017 / 14:00 XIII Riigikogu , VI istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

14:39 Eesti Vabariigi ja Jaapani vahelise tulumaksudega topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise ja maksupettuste tõkestamise lepingu ja selle juurde kuuluva protokolli ratifitseerimise seaduse eelnõu (549 SE) teine lugemine

Martin Repinski: Lugupeetud eesistuja! Hea ettekandja! Mul on küsimus: kas Jaapan on juba selle lepingu ratifitseerinud ja kas nad üldse peavad selle ratifitseerima? Read more

07.12.2017 / 10:00 XIII Riigikogu , VI istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:05 Olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Kuidas tulla toime kriisidega põllumajanduses?" arutelu

Martin Repinski: Lugupeetud eesistuja! Austatud kolleegid! See teema, millest me täna räägime, on väga tähtis mitte ainult meie, põllumeeste jaoks, vaid see on tähtis tervikuna Eesti ja Eesti rahva jaoks. Mul on tõesti hea meel, et meil olid täna suurepärased ettekanded. Suur tänu teile! Siin olid olemas nii praktil... Read more

Martin Repinski: Ta rääkis sellest kogu aeg ja ta rõhutas seda ka koalitsiooniläbirääkimiste ajal. Tänan teid! Read more

10.05.2017 / 14:00 XIII Riigikogu , V istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

14:05 Loomakaitseseaduse ja looduskaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (392 SE) esimene lugemine

Martin Repinski: Aitäh, lugupeetud esimees! Austatud ettekandja! Ma kuulasin huviga Martin Helme sõnavõttu ja tahan küsida su käest, kuidas sulle tundub, kas tema loogika, et puuris on parem, kehtib samamoodi ka inimeste puhul. Siis on ju vanglas viibivad isikud mingis mõttes paremini kaitstud – nad ei pea muretsema... Read more

Martin Repinski: Aitäh, lugupeetud eesistuja! Lugupeetud ettekandja! Mulle tegelikult väga meeldis, et päris mitu rahvasaadikut on täna rääkinud ka teistest põllumajanduslikest loomadest. On räägitud nende elamistingimustest, et on vaja selles osas ka midagi teha. Ma tahan öelda, et tegelikult on ju olemas selline a... Read more

22.02.2017 / 14:00 XIII Riigikogu , V istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

14:06 Vabariigi Valitsuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (354 SE) esimese lugemise jätkamine

Martin Repinski: Austatud Riigikogu esimees! Mul on selline küsimus sulle, Helmut. Kas sulle ei tundu, et Vabaerakond alustas valest otsast? Tegelikult on probleem palju laiem. Ma arvan, et selle peaks lahendama Euroopa Liidu tasandil. Sest vaata, on selgunud, et näiteks Rootsi peaminister on keskharidusega keevitaj... Read more

Martin Repinski: Aitäh, lugupeetud Riigikogu esimees! Lugupeetud ettekandja! Kasutades võimalust, pöördun ma Jaak Madisoni poole. (Ma teen seda, kuna ka minu nime on siin kasutatud.) Ma arvan, et oleks väga mõistlik see just Euroopa Liidule delegeerida, kus siis võiks seda reguleerida. Sellest eelnõust paistab, et m... Read more

15.11.2016 / 10:00 XIII Riigikogu , IV istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

11:52 Riigikogu otsuse "Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele" eelnõu (285 OE) esimene lugemine

Martin Repinski: Aitäh, lugupeetud Riigikogu esimees! Austatud ettekandja! Mul on teile selline küsimus. Vaadates kõiki neid numbreid, ebavõrdset konkurentsi, piima hinda ja kogu seda kriisi, mis põllumajanduses praegu on, paneb mind imestama, et maal on siiamaani päris palju inimesi, kes ikkagi selle tööga tegeleva... Read more

Martin Repinski: Aitäh, lugupeetud Riigikogu esimees! Lugupeetud ettekandja! Ma tahaks osaliselt ka Kristjanile vastata. Selles mõttes, et kui see oleks nii lihtne, siis ma arvan, et see oleks juba ammu ära tehtud. Siis me ei räägiks praegu mitte top-up'ist, vaid räägiksime kriisiabist. Me ei saa kriisiabi selle sum... Read more

Martin Repinski: Lugupeetud kolleegid! Ma räägin natuke sellest, mida paljud võib-olla juba teavad, aga loodan, et see ei tee halba, kui ma seda kordan. Tegelikult ma väga loodan, et neid kaheksat või seitset ja poolt minutit, mis mulle on jäänud, kasutab enamik Riigikogu liikmeid selleks, et saali jõuda ja rohelise... Read more

09.11.2016 / 13:00 XIII Riigikogu , IV istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

13:02 Veeseadus

Martin Repinski: Aitäh, lugupeetud Riigikogu esimees! Austatud minister! Mul on küsimus veeseaduse muutmise seaduse kohta, mida me täna arutama hakkame. Te teate väga hästi, et seda on mitu korda muudetud ja hästi palju arutatud, eelkõige põllumeestega ja põllumehi esindavate organisatsioonidega. Kuidas teile tundub... Read more

Martin Repinski: Ma tänan! Mul on väga hästi meeles, kuidas siis, kui seda seadust arutati – mitte praegust redaktsiooni, vaid eelmist, mis oli vaja väga kiiresti vastu võtta, kuna jällegi oli Euroopa määratud tähtaeg –, lubati, et tulevikus seda jällegi muudetakse. Ma tahan küsida, kas praegu on ka mingid muudatuse... Read more

Martin Repinski: Aitäh! See on muidugi väga positiivne uudis, et me täna süveneme sügavallapanusõnniku teemasse. Muidugi, ma saan aru, et me arutame seda kindlasti ka siis, kui me hakkame juba konkreetselt arutama muudatusettepanekuid või muutmise seadust. Aga ma tahan ikkagi üle küsida, kuna minule on see informats... Read more

07.11.2016 / 15:00 XIII Riigikogu , IV istungjärk , Täiskogu arupärimised, vaba mikrofon esmaspäev Read more

15:51 Arupärimine põllutöömasinate liikumise kohta sõiduteel (nr 252)

Martin Repinski: Lugupeetud eesistuja! Austatud minister! Te ütlesite, et sõiduk, mille laius on 3,5 meetrit, katab üle poole keskmisest riigimaantee laiusest. Ma tahtsingi küsida, et mis näitaja see on – keskmine riigimaantee laius. Kui lai on see keskmine laius ja mismoodi see on välja arvestatud? Read more

17:39 Arupärimine korteriühistute võlgnevustega tegeleva töörühma kohta (nr 250)

Martin Repinski: Aitäh, austatud eesistuja! Lugupeetud minister! Mul on üks täpsustav küsimus. Kas ma sain õigesti aru, et see töörühm, mille peale eelmisel aastal nii palju loodeti ja kes pidi selle probleemi lahendama, on ainult ühe korra kokku saanud ja siis tehti selline ettepanek, et sinna kutsutakse ka teiste ... Read more

Martin Repinski: Lugupeetud istungi juhataja! Lugupeetud minister! Austatud kolleegid! Nagu praegu ettevõtlusminister väga õigesti ütles, oleks vaja rohkem ja võimalikult palju koostööd korteriühistu ning teenusepakkuja, riigi ja omavalitsuse vahel. Kindlasti on võimalik neid juhtumeid lahendada, kindlasti on riigil... Read more

26.10.2016 / 14:00 XIII Riigikogu , IV istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

16:28 2017. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (303 SE) esimene lugemine

Martin Repinski: Lugupeetud eesistuja! Austatud minister! Täis tõde on see, et Lätis makstakse maaülikooli värske uuringu järgi ühe looma kohta toetust umbes kaks korda rohkem kui Eestis. See on ka täis tõde. Kas ma sain õigesti aru, et järgmisel aastal ei ole teie plaani järgi võimalik Eestis põllumeestele top-up'i... Read more

Martin Repinski: Aitäh, austatud Riigikogu esimees! Lugupeetud minister! Sellest on tegelikult väga kahju, et mul on võimalik esitada ainult kaks küsimust. Eriti kahju on seetõttu, et te oskate küsimustele vastates nii hästi küsimustele mitte vastata. Tegelikult ma tahan küsida, miks te ei analüüsi seda, kui palju v... Read more

24.10.2016 / 15:00 XIII Riigikogu , IV istungjärk , Täiskogu arupärimised, vaba mikrofon esmaspäev Read more

16:20 Arupärimine Ida-Virumaal töökoha loomise toetuse kohta (nr 248)

Martin Repinski: Austatud esimees! Lugupeetud peaminister! Lugupeetud kolleegid! Mina tahan selle meetme eest valitsust tänada. Ma tänan selle eest, et te vähemalt mõtlete ja tegutsete selles suunas, et töötajate arvu Ida-Virumaal suurendada! Aga muidugi, see meede ei ole ideaalne. Sellest saavad kõik aru. See ei sa... Read more

Martin Repinski: Kui me vaatame seda, kui paljudel inimestel on reaalselt töö ja kui suur protsent on see kogu inimeste arvust, kes võiksid teoreetiliselt töötada, siis näeme, et see arv võib olla hoopis teine. See ei pruugi küll väga palju muutuda, aga see kindlasti muutub ja see on palju realistlikum võrreldes sel... Read more

22.09.2016 / 10:00 XIII Riigikogu , IV istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:07 Sotsiaalmaksuseaduse, tulumaksuseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (235 SE) esimene lugemine

Martin Repinski: Aitäh, lugupeetud eesistuja! Lugupeetud ettekandja! Mul on küsimus eridiisliaktsiisi kohta. Selle seadusega, mida me tahame praegu muuta, aktsiisi jällegi tõsteti. Me teame, et põllumajandus on kriisis ja põllumeestele võib olla tuhat eurot määrav selleks, et firma kinni panna või lõpetada põllumaja... Read more

Martin Repinski: Aitäh, lugupeetud eesistuja! Lugupeetud ettekandja! Mul on küsimus põllumajanduse kohta ja mul on palve mitte vastata, et seda komisjonis ei arutatud. Kindlasti arutati seda enne selle seaduse vastuvõtmist, mida me praegu muudame. Ma ei taha küsida mitte põllumajanduse fänni ja armastaja käest, vaid... Read more

10.05.2016 / 10:00 XIII Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:04 Riigikogu otsuse "Põhjendatud arvamus Euroopa Parlamendi ja Euroopa Komisjoni presidendile ning Euroopa Liidu Nõukogu eesistujale Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi ettepaneku, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 1996. aasta direktiivi 96/71/EÜ töötajate läheta...

Martin Repinski: Aitäh, lugupeetud eesistuja! Austatud Kalle Palling! Mul on selline küsimus. Praegu oleme olukorras, kus Eestisse on väga raske võtta töölisi välismaalt, sellepärast et meil kehtivad ranged tingimused. Neil peab olema aritmeetiline keskmine palk pluss koefitsient, nii tuleb välja päris kõrge palk. P... Read more

Martin Repinski: Aitäh, lugupeetud eesistuja! Austatud ettekandja! Ma ise mäletan väga hästi, kuidas ma 11 aastat tagasi töötasin Saksamaal ja seal tegid sama tööd soomlased, kelle palk oli umbes kaks ja pool korda kõrgem. See ei ole minu arust õiglane ja see direktiiv lahendaks selle probleemi. Nii et kui me vaatam... Read more

09.05.2016 / 15:00 XIII Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu arupärimised, vaba mikrofon esmaspäev Read more

18:15 Arupärimine riiklike üürikorterite kohta (nr 200)

Martin Repinski: Aitäh, austatud eesistuja! Austatud minister! Minu küsimus on Ida-Virumaal asuvate üürikorterite kohta. Ma lugesin plaanist, et need võiksid olemas olla alates järgmisest aastast. Kas te lähtusite selle plaani koostamisel sellest, et Ida-Virumaal hakatakse ilmtingimata ehitama uusi korterid, või ol... Read more

20:30 Arupärimine PRIA toetuste kohta (nr 204)

Martin Repinski: Aitäh, austatud eesistuja! Lugupeetud minister! Mul on selline küsimus. Vaatamata sellele, et meil on väga mugav ja ajakohane e-PRIA süsteem, kus on võimalik kõiki sündmusi registreerida, on selles valdkonnas ikkagi hästi palju bürokraatiat. See on põhjustatud sellest, et kõiki andmeid mitu korda du... Read more

12.04.2016 / 10:00 XIII Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:41 Kaugkütteseaduse ja korteriomandi- ja korteriühistuseaduse muutmise seaduse eelnõu (176 SE) esimene lugemine

Martin Repinski: Austatud eesistuja! Lugupeetud kolleegid, tahtsin teid tänada selle sisulise arutelu eest! Oli hästi palju huvitavaid küsimusi. Osale nendest tahaksin ma vastata, kui te lubate. Aga enne seda tahan natuke selgitada, kuidas on tehniliselt võimalik seda probleemi lahendada. Näiteks esitas Heljo Pikho... Read more

Martin Repinski: Aitäh, lugupeetud eesistuja! Austatud ettekandja! Ma tahan jätkata oma eelmist küsimust. Tegelikult on juba praegu seadusesse kirjutatud, et kütet ei tohi kütteperioodil välja lülitada. See säte tekkis siis, kui mitu aastat tagasi oli samasugune probleem. Minu teada käis just Reinsalu Kohtla-Järvel,... Read more

Martin Repinski: Aitäh! See tähendab seda, et tekivad lisakulud just tarnijal, sest niikuinii peab ta soojust tootma. Jah, ta kulutab natuke vähem, kui kulutaks juhul, kui tarbija oleks see maja, aga torustikud on seal olemas ja see kõik tähendab seda, et kaudsed kulud kasvavad kogu aeg. Niimoodi juhtus siis, kui Ko... Read more

Martin Repinski: Aitäh, lugupeetud eesistuja! Austatud ettekandja! Oma kõnes te ütlesite, et kui seadust täiendatakse meie pakutud lausega, et soojusvarustuse katkestamisega ei tohi halvendada korteriomandite seisukorda, siis see tähendab sisuliselt, et kütteperioodil ei tohigi keskkütet välja lülitada. Kas te vasta... Read more

14.03.2016 / 15:00 XIII Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu arupärimised, vaba mikrofon esmaspäev Read more

16:00 Arupärimine kütteta jäetud korterelamute kohta (nr 130)

Martin Repinski: Austatud Riigikogu esimees! Austatud peaminister! Austatud kolleegid! Arupärimine on kütteta jäetud korterelamute kohta. Nagu me kõik teame – oleme ju korduvalt sellest kuulnud –, on Kohtla-Järvel paar maja, kus ei ole keskkütet. Inimesed on pidanud terve talve kuidagi ise välja mõtlema, kuidas oma ... Read more

Martin Repinski: Austatud Riigikogu esimees! Head kolleegid! Austatud peaminister! Kuna te esitasite essee teemal "Kui ma oleksin Kohtla-Järve linnapea", siis kui te lubate, esitan mina essee teemal "Kui ma oleksin peaminister". Kui ma oleksin peaminister, siis mul oleks täna piinlik Riigikogu ees seista ja sellist ... Read more

09.03.2016 / 14:00 XIII Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

17:19 Välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (81 SE) teine lugemine

Martin Repinski: Austatud Riigikogu esimees! Austatud kolleegid! Ma tahan rääkida natuke oma kogemusest. Kohtumistel rahvaga on selgelt näha, et Eesti inimeste jaoks on praegu kaks kõige aktuaalsemat poliitilist probleemi ja teemat: pagulased ja kooseluseadus. Mina küsin iseendalt, miks. Minu jaoks on tegelikult ... Read more

10.02.2016 / 14:00 XIII Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

14:52 Riigikogu otsuse ""Põlevkivi kasutamise riikliku arengukava 2016–2030" kinnitamine" eelnõu (166 OE) esimene lugemine

Martin Repinski: Aitäh! Austatud minister! Ma loen arengukavast, et Eesti Energia ja Viru Keemia Grupp kavandasid kumbki rafineerimistehase rajamist mootorikütuse tootmiseks, kuid praeguseks on need kavad objektiivsetel põhjustel peatatud. Milline on Keskkonnaministeeriumi seisukoht, kas rafineerimistehas aitaks luu... Read more

Martin Repinski: Aitäh, lugupeetud eesistuja! Austatud minister! Arengukava näeb ette põlevkivi riikliku teadus- ja arendustööde programmi, mille eesmärk on toetada põlevkivi kui riigile kuuluva ressursi efektiivsema ja keskkonnahoidlikuma kasutamise tehnoloogia arendamist. Ma arvan, et see on väga õige eesmärk. Aga... Read more