Calendar

Select a date rangeOpen Calendar

From:

To:

Close X

View Results:

Find a verbatim record

Search using the left date panel to select a period, and other filters below.

Find a verbatim record

Cancel
Verbatim reports of proceedings: 18Open/Close results
15.01.2020 / 14:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

14:03 Peaministri ülevaade teadus- ja arendustegevuse olukorrast ning valitsuse poliitikast selles valdkonnas

Mart Võrklaev: Aitäh, lugupeetud eesistuja! Lugupeetud peaminister! Jätkaksin kolleeg Mihkelsoni küsimusega. Haaga-Helia on Põhjamaade suurim turismi- ja hotelliettevõtluskool. Tegelikult on see mure päris suur, et neile koolitusluba siin ei antud, sest selles valdkonnas on meil Eestis töökäsi palju puudu. Ja eest... Read more

13.01.2020 / 15:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu arupärimised, vaba mikrofon esmaspäev Read more

15:23 Arupärimine Rail Balticu rahastamise kohta (nr 11)

Mart Võrklaev: Aitäh! Lugupeetud peaminister! Oma eelmises vastuses mainisite te, et Rail Baltica trassile on planeeritud ka 10–11 kohalikku peatust. Endise Rae vallavanemana ma tean, et algul selles projektis kohalikke peatusi ei olnud. Meie olime ühed neist, kes väga selgelt kohalike peatuste trassile paneku ees... Read more

16:33 Arupärimine kliimaneutraalsusele ülemineku ja tehnoloogiahüppe ettevalmistamise kohta (nr 12)

Mart Võrklaev: Aitäh! Lugupeetud peaminister! Kui siin kiitmiselainel jätkata, siis ma väga tervitan teie entusiasmi rööbastranspordi arendamise osas – nii rongide osas kui ka trammide osas. Olles ise ka väga rööbastranspordi usku, on seda rõõm kuulda. Aga jätkan kohalike omavalitsuste teemal. Hiljuti, täpsemalt e... Read more

18.12.2019 / 12:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

12:42 Apteegireform

Mart Võrklaev: Aitäh! Lugupeetud minister! Hetk tagasi te just selgitasitegi, et ministeeriumis käib päris korralik töö selle nimel, et apteekide avatus tagada. Kaks päeva tagasi külastasin siit viie minuti pikkuse jalutuskäigu kaugusel olevat Tõnismäe apteeki. Seal oli leti peal kalender, kus oli näha päevade arv... Read more

13:52 Haridus

Mart Võrklaev: Aitäh! Lugupeetud peaminister! Mõni nädal tagasi kuulsime või saime teada, et Eesti õpilased on olnud PISA testides jälle ülimalt edukad. See annab kinnitust, et meil on Eestis väga tugev haridussüsteem. Üks osa PISA testidest on ka funktsionaalse lugemisoskuse testimine. Absoluutselt ilma igasuguse... Read more

Mart Võrklaev: Jah, nõustun, lugupeetud peaminister, kõigega, mis te rääkisite Eesti õpetajate ja õpilaste kohta. Tõesti, õpetajad ja õpilased on tublid. Möönan, et riigieelarve valmistas mulle väikese pettumuse, sest õpetaja miinimumpalk tõuseb ainult 65 eurot ja varasemat kiiret kasvu on hakatud pidurdama. Siink... Read more

16.12.2019 / 15:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu arupärimised, vaba mikrofon esmaspäev Read more

15:08 Arupärimine haridusvaldkonna kohta (nr 13)

Mart Võrklaev: Aitäh, lugupeetud eesistuja! Lugupeetud minister! Endise omavalitsusjuhina on mulle õpetajate palk hästi südamelähedane teema. Te olete öelnud, et ka valitsuse jaoks on see justkui prioriteet, aga hiljuti vastuvõetud riigieelarve seda hästi ei näita. Tänase arupärimise viiendale küsimusele vastates ... Read more

11.12.2019 / 14:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

14:26 2020. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (82 SE) kolmas lugemine

Mart Võrklaev: Lugupeetud istungi juhataja! Lugupeetud ettekandja! Küsin jätkuvalt ressursitõhususe kohta. Teame, et ettevõtlusorganisatsioonid saatsid Riigikogu liikmetele eelarve menetlusprotsessi käigus ettepaneku panna tagasi 39 miljonit eurot ressursitõhususe suurendamiseks ettevõtetes. Oma kirjas nad kirjuta... Read more

Mart Võrklaev: Tahtsin küll küsida õpetajate palga kohta, aga viimane vastus Jürgen Ligile pani mind küsimust muutma. Kogu selle arutelu ajal me oleme hästi palju kuulnud, et me peaksime rohkem arutama, me peaksime rohkem ettepanekuid tegema, Jürgen Ligi oleks pidanud tegema mingi ettepaneku, mille ta tegi ilmselt... Read more

11.12.2019 / 12:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

12:30 Pensionireform

Mart Võrklaev: Lugupeetud istungi juhataja! Härra minister!  Olete mitmes sõnavõtus öelnud, et Eesti edu alus on tugev majandus, ja viidanud, et pensionifondid, mis Eestist raha välja viivad, tegelikult ei tööta meie riigi ja rahva huvides. Samal ajal on teise samba vabatahtlikuks muutmise valguses pensionifondid ... Read more

02.12.2019 / 15:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu arupärimised, vaba mikrofon esmaspäev Read more

15:04 Kogumispensionide seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse (kohustusliku kogumispensioni reform) eelnõu (108 SE) esimene lugemine

Mart Võrklaev: Lugupeetud istungi juhataja! Lugupeetud minister! Teie isa nimetas üle-eelmisel nädalal Riigikogu liikmeid ajusurmas seltskonnaks. Pean tunnistama, et tõesti, selle eelnõu puhul jääb mulle arusaamatuks, millist probleemi tänane valitsus lahendada proovib. Ja nüüd küsimuse juurde. Te olete täna kordu... Read more

Mart Võrklaev: Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Lugupeetud minister! Kõigepealt üks väike viide: Rahandusministeeriumi ehk teie oma valitsetava ministeeriumi kodulehel on 7. detsembrist 2018 olemas analüüs teise samba minevikutootluse kohta. Seda saab sealt lugeda.Aga nüüd lähen ma oma küsimuse juurde, mis on t... Read more

20.11.2019 / 12:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

13:35 Valitsuse seisukohad

Mart Võrklaev: Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Siseminister, olete hetkel peaministri ülesannetes ja hetk tagasi teatasite, et Riigikogus istub ajusurmas seltskond. Minu küsimus on, kas teil häbi ei ole ja kas te soovite äkki Riigikogu ees vabandada ja muu hulgas vabastada oma hea kolleegi peaminister Jüri Rat... Read more

13.11.2019 / 14:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

14:30 2020. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (82 SE) teine lugemine

Mart Võrklaev: Aitäh! Lugupeetud ettekandja, te ütlesite, et te hea meelega selgitate, miks komisjon kõiki parandusettepanekuid ei toetanud ja mis see sisuline põhjendus oli. Minu parandusettepanek puudutas ettevõtetele suunatud ressursitõhususe meetmest 39 miljoni äravõtmist ja toetuste maksmise lõpetamist. Nimel... Read more

Mart Võrklaev: ... tagastamine võimaldaks ära teha vähemalt need projektid, milleks on eeltoiminguid tehtud. Minu küsimus on, et kui ma tegin ettepaneku sinna 25 miljonit lisada, miks siis komisjon seda ettepanekut ei toetanud, kuigi see on ettevõtjatele ja keskkonnale väga oluline? Read more

Mart Võrklaev: Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Lugupeetud ettekandja! Ma ikkagi jätkaks ressursitõhususe meetme teemal. Te väitsite oma vastuses, et meetmest ei olnud raha kuigi aktiivselt küsitud ja seetõttu tekkis hirm, et see läheb kaotsi. Samas möönsite, et tingimused olid esialgu võib-olla ka natukene lii... Read more

Mart Võrklaev: Lugupeetud istungi juhataja! Head kolleegid! Eesti Kaubandus-Tööstuskoda koos 11 ettevõtjate esindusorganisatsiooniga pöördus 11. oktoobril Riigikogu rahanduskomisjoni poole seoses Vabariigi Valitsuse 24. septembri otsusega suunata ettevõtete ressursitõhususe meetmest ligi 39 miljonit eurot teistess... Read more

07.11.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:05 Riigikogu otsuse "Riigikogu otsuse "Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamine" muutmine" eelnõu (85 OE) esimene lugemine

Mart Võrklaev: Aitäh! Lugupeetud istungi juhataja! Lugupeetud ettekandja! Hetk tagasi kolleeg Mihkelsoni küsimusele vastates te ütlesite, et selline seis komisjonis ja Riigikogus, kus ei suudeta konsensuslikult neid teemasid otsustada – mis on n-ö tavapäratu –, on põhjustatud sellest, et opositsioonis on täna prof... Read more

06.11.2019 / 12:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

13:21 Pensionid

Mart Võrklaev: Aitäh! Lugupeetud minister! IMF andis Eesti valitsusele soovituse jätta teine pensionisammas kohustuslikuks ja samal seisukohal on ka Eesti Pank. Seejärel teatas rahandusminister Martin Helme, et valitsus hea meelega kuulab nõu, kuid valitsusel ei ole võimalik teise pensionisamba vabatahtlikuks muut... Read more

Mart Võrklaev: Aitäh vastuse eest! Oma vastuses te ütlesite, et kui teine sammas ära kaob ja tulevikus on pension väiksem, siis võib-olla tuleb esimese samba pensioni erakorraliselt tõsta. Minu täpsustav küsimus ongi järgmine: kui lähtuda Martin Helme sõnadest, et rahvalt valimistel saadud mandaat paneb valitsusel... Read more

04.11.2019 / 15:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu arupärimised, vaba mikrofon esmaspäev Read more

15:06 Arupärimine teedeehituse rahastamise kohta (nr 4)

Mart Võrklaev: Lugupeetud istungi juhataja! Lugupeetud minister! Endise Tallinna linnapeana olete kindlasti kursis, kui oluline on väikese ringtee rajamine nii Tallinna jaoks kui ka piirnevate omavalitsuste jaoks. Minu küsimus on järgmine: milline on tänase valitsuse ja teie isiklik seisukoht Tallinna väikese ring... Read more

23.10.2019 / 14:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

14:15 2020. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (82 SE) esimene lugemine

Mart Võrklaev: Härra minister! Küsimustest on täna juba läbi jooksnud, et 2020. aasta eelarve eelnõus on valitsus ettevõtete ressursitõhususe meetmest ära võtnud 39 miljonit eurot ja suunanud selle teistesse valdkondadesse. Vastasite kolleegile siin mõni aeg tagasi, et see võeti sellepärast ära, et meede ei hakanu... Read more

Mart Võrklaev: Härra minister! Mäletan valimiste ajast, et EKRE üks suuri lubadusi oli lasteaia kohatasu kaotamine. Kuna ma sel hetkel omavalitsust juhtisin, siis ma jälgisin seda teemat põnevusega. Ma teadsin, et omavalitsustel valdavalt sellist raha pole, sest nad peavad lasteaedu ehitama, palka maksma, majandam... Read more

22.10.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:08 Riigikogu otsuse „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele eesti keele elujõu, arengu ja õppe tugevdamiseks“ eelnõu (60 OE) esimene lugemine

Mart Võrklaev: Lugupeetud istungi juhataja! Lugupeetud ettekandja! Küsiks teilt konkreetse küsimuse, et mis on teie isiklik seisukoht ja Isamaa fraktsiooni seisukoht. Kas te toetate lasteaedades eestikeelsele õppele üleminekut või mitte? Read more

16.10.2019 / 12:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

13:14 Eelarve

Mart Võrklaev: Lugupeetud istungi juhataja! Lugupeetud minister! Minu küsimus puudutab 2020. aasta riigieelarvet ja lairibavõrgu viimase miili probleemi lahendamist. Nõudlus lairibavõrgu viimase miili probleemi lahendamiseks on suur nii Eesti kaugemates paikades hajaasustusega kohtades kui ka tegelikult pealinna ... Read more

Mart Võrklaev: 2020. aasta riigieelarves on 4,1 miljonit, mitte 20 miljonit või 20 000, nagu te ülesite. Mis selle 4,1 miljoniga siis plaanis teha ikkagi on? Ja kuhu on kadunud see 10 miljonit, mis oli 2019. aasta riigieelarve seaduse seletuskirjas? Read more

15.10.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:02 Õiguskantsleri ettepanek kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 18 lõike 1 punkti 6 Eesti Vabariigi põhiseadusega kooskõlla viimiseks

Mart Võrklaev: Lugupeetud istungi juhataja! Lugupeetud õiguskantsler! Olles värske Riigikogu liige ja olles üle seitsme aasta töötanud Rae vallavanemana, tekitab see ettepanek mulle natukene muret. Tegelikult, kui 2013. aastal see piirang rakendus, siis omavalitsusjuhina oli mul väga hea meel, et selline piirang t... Read more

Mart Võrklaev: Aa! See oli sissejuhatus, et see võib tuua suurema probleemi usaldusega. Teine teema on allasutuste juhtidega. Aga minu küsimus ongi see, kas te ei näe probleemi selles, et see võib just vähendada usaldust kohaliku omavalitsuse vastu, kui selline asi uuesti ellu kutsuda. Read more

Mart Võrklaev: Kuidas? Read more

11:12 Riikliku pensionikindlustuse seaduse § 61 täiendamise seaduse eelnõu (79 SE) esimene lugemine

Mart Võrklaev: Lugupeetud istungi juhataja! Lugupeetud minister! Hetk tagasi nimetati teid siin saalis Keskerakonna peastrateegiks. Keskerakonna üks põhilubadusi enne valimisi oli, et pension tõuseb 100 eurole. Erakonna peastrateegina te pidite ju teadma, kui palju on riigil võimalik 2019. aastal pensioni tõsta. K... Read more

09.10.2019 / 14:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

16:06 Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ning erakooliseaduse muutmise seaduse eelnõu (39 SE) esimene lugemine

Mart Võrklaev: Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Lugupeetud ettekandja! Olles ligi seitse ja pool aastat olnud ühe Eesti suurima omavalitsuse, Rae valla juht, olen isiklikult kogenud, kui suur mõju on koolidirektoril koolile ja tegelikult laiemalt kogukonnale ning kui suur mõju on sellel, kas ta siis on hea või ... Read more

Mart Võrklaev: Aitäh, lugupeetud istungi juhtaja! Lugupeetud ettekandja! Küsimust polegi, üks repliik jälle. Kuna olen siia just omavalitsuse juhi kohalt tulnud, seitse ja pool aastat olen omavalitsust juhtinud, siis julgen küll kinnitada, et antud eelnõu omavalitsuselt ega omavalitsusjuhilt ühtegi õigust ära ei v... Read more

07.10.2019 / 15:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu arupärimised, vaba mikrofon esmaspäev Read more

15:01 Riigikogu liikme Mart Võrklaeva ametivanne

Mart Võrklaev: Tere, hea Riigikogu! Asudes täitma oma kohustusi Riigikogu liikmena Riigikogu XIV koosseisus, annan vande jääda ustavaks Eesti Vabariigile ja tema põhiseaduslikule korrale. (Aplaus) Read more