Calendar

Select a date rangeOpen Calendar

From:

To:

Close X

View Results:

Find a verbatim record

Search using the left date panel to select a period, and other filters below.

Find a verbatim record

Cancel
Verbatim reports of proceedings: 59Open/Close results
17.06.2020 / 14:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

14:13 Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse § 140 muutmise seaduse eelnõu (182 SE) esimene lugemine

Mart Võrklaev: Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Lugupeetud ettekandja! Põhiseadus minu meelest ei piira ikkagi selle aja lühendamist, see on ikkagi antud maksimumtähtaeg alustuseks. Aga te oma ettekandes tõite välja, et selline ettepanek oleks ikkagi liigne põhiseaduse tõlgendamine või kuidas see täpne sõnastus... Read more

17.06.2020 / 12:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

12:45 Linnaruumi planeerimine

Mart Võrklaev: Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Lugupeetud peaminister! 2011. aastal tunnistas Harju Maakohus endise vandeadvokaadi Viktor Kaasiku süüdi pistise andmises ja endise linnaametniku Toomas Õispuu, kes muuhulgas oli Keskerakonna liige, pistise võtmises. Kriminaalasja sisuks oli arendaja esindaja pool... Read more

Mart Võrklaev: Aitäh! Oma sõnavõtus või küsimuses ma liiga palju hinnanguid ei andnud, ma küsisin. Ja kuivõrd tegemist on võimaliku siis keelatud annetusega, mille osas on ka alustatud kriminaalmenetlust, siis ma arvan, et see on koht, kus Riigikogu liige võib küsimusi küsida. Kindlasti ei ole see punkti ega koma ... Read more

16.06.2020 / 10:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

11:18 Arupärimine teehoiukava aastateks 2020–2030 kohta (nr 25)

Mart Võrklaev: Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Lugupeetud minister! Te tegelikult tegite just hetk tagasi minu küsimusele sissejuhatuse ära, et tahtsin samuti küsida Euroopa Liidu majanduse taaskäivitamise kava kohta ja te ka oma vastuses ühes ütlesite, et nüüd siis võrreldes eelmise Euroopa Liidu perioodi rah... Read more

13:09 Pankrotiseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (195 SE) esimene lugemine

Mart Võrklaev: Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Lugupeetud minister! Jätkan samal maksejõuetuse teenistuse teemal, et tundub vajalik institutsioon olema ja aitaks pilti selgemaks teha, küll aga tekib küsimus, et ka tänase valitsuse üks prioriteetidest, ma olen aru saanud, vähemalt sõnades on olnud riigireformi ... Read more

15.06.2020 / 15:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu arupärimised, vaba mikrofon esmaspäev Read more

15:04 Peaminister Jüri Ratase poliitiline avaldus Euroopa Liidu majanduse taaskäivitamise kavast

Mart Võrklaev: Aitäh! Lugupeetud peaminister! Jätkuks siis Aivar Sõerdi ja Jürgen Ligi küsimusele, et see, mis läheb laenukoormuse hulka, selle üle otsustab Eurostat, et võib-olla ei ole see poliitiline vaidlus selle koha peal ikkagi mõistlik. Te olete öelnud, et üht-teist te Riigikogust kaasa võtate, et võib-olla... Read more

20:37 Liiklusseaduse muutmise seaduse eelnõu (191 SE) esimene lugemine

Mart Võrklaev: Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Lugupeetud ettekandja! Tegemist on kindlasti väärt algatusega, et kergliikurid meie igapäevaelus uueks osaks juba on mõned aastad siin olnud ja kindlasti nende olulisus kasvab ja reguleerimist see teema vajab. Aga küsimus, et kas te natuke valgustaksite seda arute... Read more

21:56 Arupärimine tööturu olukorra kohta (nr 34)

Mart Võrklaev: Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Lugupeetud peaminister! Ma ikkagi tuleks kolleeg Liina Kersna küsimuse juurde tagasi, et te ei vastanud, et miks ei ole meie praegu, Eesti riik teinud eraldi kokkulepet näiteks Ukrainaga, et töötajaid juurde tuua. Te viitasite sellele, et töölubade pikendamine on ... Read more

23:04 Arupärimine eelarve kulude seire kohta (nr 35)

Mart Võrklaev: Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Lugupeetud peaminister! Kogu nende küsimuste juures, mis arupärimises on kirjas, olete te üpris muretu ja iga küsimus saab vastuse, et probleemi pole ja midagi justkui valesti pole tehtud. Samal ajal Riigikontroll on öelnud, seda on siin tsiteeritud, aga ma teen s... Read more

11.06.2020 / 10:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:05 Põhiseaduskomisjoni algatatud olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Eesti inimarengu aruanne 2019/2020 "Linnastunud ühiskonna ruumilised arengud"" arutelu

Mart Võrklaev: Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Lugupeetud ettekandja! Mul on tegelikult kaks küsimust. Siin jutust käis juba läbi ka, et lapsed võiksid rohkem kasutada jalgratast kooliminekuks, kui oleks infrat. Aga kas teile ei tundu, et noh tegelikult meil seda infrat ikkagi juba natukene on ka, nii linnas k... Read more

Mart Võrklaev: Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Lugupeetud ettekandja! Oma ettekandes te puudutasite kohalikke lehti ja kahjuks ka võtmes, nagu see väga palju kajastamist suuremas meedias leiab. Justkui nad on natukene halva maiguga. Eelmises ettekandes oli juttu inimeste kaasamisest ja ma olen päris kindel, et... Read more

10.06.2020 / 14:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

15:55 Alkoholiseaduse, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse ja tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (194 SE) teine lugemine

Mart Võrklaev: Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Lugupeetud ettekandja! Minu küsimus on selle kohta, et algne eelnõu puudutas n-ö kriisimeedet kohalikele omavalitsustele. Et kuna ei ole riigi eelarvestrateegiat ja kuna maksulaekumised on küsitavad, siis ei ole võimalik tähtaegselt ilmselt koostada adekvaatseid ... Read more

Mart Võrklaev: Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Lugupeetud ettekandja! Ma eelmise küsimuse jätkuks ütlen, et julgen jääda eriarvamusele. Ma arvan, et see alkoholiteema ei ole seotud KOV-ide finantsautonoomiaga. Kui te väidate vastupidist, siis palun nimetage need omavalitsused, ja kui nad on kirjalikult pöördun... Read more

10.06.2020 / 12:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

13:39 Kahtlane annetus

Mart Võrklaev: Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Lugupeetud peaminister! Ilmselt ei ole vaidlust selle üle, et 50 000 eurot on nii eraisiku jaoks kui ka erakonna jaoks suur raha. Ja täna te olete korduvalt öelnud, et te ei ole see erakonna esimees, kes ütleb, et rahaasjadest teab ainult peasekretär, vaid et teie... Read more

08.06.2020 / 15:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu arupärimised, vaba mikrofon esmaspäev Read more

16:19 Koolieelse lasteasutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (183 SE) esimene lugemine

Mart Võrklaev: Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Lugupeetud ettekandja! Kui ma õigesti aru sain, siis te ütlesite ka, et seal omavalitsustes, kus on rohkem lapsi, on kohatasu justkui kõrgem. Nimetasite, et 40 miljonit on see, mis riik kohalikule omavalitsusele kompenseeriks. Loomulikult on tegemist kena algatuse... Read more

Mart Võrklaev: Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Lugupeetud ettekandja! Oma eelmise küsimuse jätkuks: riik siiski kõike õpetajate palka kinni ei maksa. Oli siin üks meede, mis ajutiselt aitas seda natuke ülespoole tõsta, aga pole ju ka mingit kindlust, et see liiga pikalt jätkub. Aga minu küsimus: kas te olete k... Read more

02.06.2020 / 10:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:01 Eesti Panga 2019. aasta aruanne

Mart Võrklaev: Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Lugupeetud ettekandja, tänan sisulise ettekande eest! Te oma ettekandes nimetasite ka, et kriisi alguses või siis kriisi puhkedes need laustoestusmeetmed igal juhul need ennast õigustasid – nõustun sellega –, aga samas ka nimetasite, et nüüd kriisist väljudes tule... Read more

01.06.2020 / 15:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu arupärimised, vaba mikrofon esmaspäev Read more

15:22 Riigikontrolli seaduse, erakonnaseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (erakondade rahastamise kontrollorgan) eelnõu (193 SE) esimene lugemine

Mart Võrklaev: Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Lugupeetud ettekandja! Te oma ettekandes põhjalikult puudutasite põhiseaduse § 133, kus on Riigikontrolli ülesanded nelja punktina toodud ja see loetelu on ammendav. Ja siis te tõite sinna juurde justkui analoogilise kohaldamise punktiga 3, mis puudutab kohalikku ... Read more

Mart Võrklaev: Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Lugupeetud ettekandja! Teie olete eelnõu ettekandja ja ma eeldan, et ka üks autoritest, kui see ring on laiem, kes seda välja töötasid. Kas te palun selgitaksite, kuidas see eelnõu on sündinud? Kas see on teie oma looming või on see mingi grupi töö? Teie erakonna ... Read more

21.05.2020 / 10:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:04 Päästeseaduse ja relvaseaduse muutmise seaduse (128 UA) uuesti arutamine

Mart Võrklaev: Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Lugupeetud ettekandja! Nalja peab ikka siin saalis saama ja see on tore. Küll aga ei saa nõustuda selle muretusega, millega sa praegu seda teemat ette kannad ja ka kolleeg Ossinovskile vastasid. Ainus probleem on nagu see, et vabatahtlikud, kes seal telefonile vas... Read more

Mart Võrklaev: Aitäh! Täpsustan ka oma küsimuse mõtet. Sa ütled, et kui kolleeg muret tunneb, siis sinu jaoks pole see probleem. Kui heatahtlik kolleeg küsib, siis see polegi probleem, aga kas kolleeg peaks seda siiski teada saama? Võib-olla me nii lähedased ei ole. Ja seda saab ära kasutada mõni ajakirjanik või k... Read more

20.05.2020 / 14:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

14:00 Istungi rakendamine

Mart Võrklaev: Lugupeetud istungi juhataja! Head kolleegid! Eelmise nädala neljapäeval andsime Reformierakonna saadikutega üle arupärimise riigihalduse ministrile Jaak Aabile. Sel nädalal saime Riigikogu esimehelt vastuse, kus ta viitab, et Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse § 139 lõike 1 kohaselt on arupärimine ... Read more

17:29 Jäätmeseaduse ja pakendiseaduse muutmise seaduse eelnõu (190 SE) esimene lugemine

Mart Võrklaev: Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Lugupeetud minister! Minu küsimus tuleb kohaliku omavalitsuse vaatenurgast. Eelnõu seletuskiri ütleb, et seadusega korrastatakse, muudetakse konkreetsemaks jäätmete liigiti kogumisega seotud nõudeid. Muu hulgas on öeldud, et 2023. aasta lõpuks on biojäätmete tekke... Read more

Mart Võrklaev: Aitäh! Lugupeetud minister! Eelmise küsimuse jätkuks. Jah, loomulikult on ka varem KOV-e toetatud ja minu küsimus tuleneski sellest, et eelnõu ütleb, et ringe tuleb laiendada, jäätmejaamu tuleb laiendada. Kas selleks ikka toetusi jätkub? Hea oli kuulda, et jätkub. Aga minu küsimus. Eelnõu ütleb, et ... Read more

19.05.2020 / 10:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:09 Riigikogu otsuse "Eesti Rahvusringhäälingu tegevusvaldkonna tunnustatud asjatundjatest Eesti Rahvusringhäälingu nõukogu liikmete nimetamine" eelnõu (189 OE) esimene lugemine

Mart Võrklaev: Lugupeetud istungi juhataja! Lugupeetud ettekandja! Oma ettekandes te nimetasite, et enne kandidaatide valimise konkursi kuulutamist konsulteerisite ERR-i juhatusega pädevuste osas, et selgitada välja, milliseid pädevusi nõukogusse on vaja. Ja enne komisjoni olete ka ERR-ile andnud intervjuu, kus ol... Read more

18.05.2020 / 15:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu arupärimised, vaba mikrofon esmaspäev Read more

15:05 Peaminister Jüri Ratase poliitiline avaldus eriolukorra kohta

Mart Võrklaev: Tahtsin küsida. Siin peaks olema debatt ja arutelu. Kas peaministri lõppsõna on debati edasiviimine ja edasiarutamine või on see Riigikogu liikmete noomimise koht? Mulle jäi hetkel kõrvu rohkem seda viimast. Kas te selgitaksite, palun? Read more

14.05.2020 / 10:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:00 Istungi rakendamine

Mart Võrklaev: Lugupeetud istungi juhataja! Head kolleegid! Käesoleva tervisekriisi üks kriitilistest probleemidest oli ja on elanikele ja eesliinitöötajatele piisava hulga kaitsevahendite tagamine. Kriisi esimestel nädalatel võisime lugeda nii meediast kui ka oma postkastidest appihüüdeid meedikutelt, kes teatasi... Read more

13.05.2020 / 14:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

14:30 Tsiviilseadustiku üldosa seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (elektrooniliste võimaluste laiendamine koosolekute korraldamisel ja otsuste vastuvõtmisel) eelnõu (180 SE) teine lugemine

Mart Võrklaev: Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Lugupeetud ettekandja! Tegelikult on mul enam-vähem sama küsimus, mis eelkõnelejal. Esimesel lugemisel sai ministri käest küsitud, kas oleks vajalik majandusaasta aruande tähtaega pikendada. Ma arvan, et otsus seda pikendada on mõistlik. Minister ütles siis, et se... Read more

15:22 Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (Keskkonnaameti ja Keskkonnainspektsiooni ühendamine) eelnõu (184 SE) esimene lugemine

Mart Võrklaev: Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Lugupeetud ettekandja! Oma ettekande te lõpetasite sõnadega, et see muudatus on keskkonna valdkonnale väga oluline, ja nimetasite ka asjaolusid, miks see muudatus on hea, mida see paremaks teeb. Aga igal asjal on kaks poolt. Kas te palun selgitaksite, mis on nende... Read more

Mart Võrklaev: Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Lugupeetud ettekandja! Rahast oli juttu, aga ma küsin nüüd inimeste kohta. Ütlen endise omavalitsusjuhina, et aeg-ajalt oleks oodanud Keskkonnainspektsioonilt rohkem tuge mitmesugustes menetlustes, kus oma hammas peale ei hakanud. Kõige lihtsam näide on romusõiduk... Read more

16:15 Pühade ja tähtpäevade seaduse ning Eesti lipu seaduse muutmise seaduse eelnõu (172 SE) esimene lugemine

Mart Võrklaev: Lugupeetud istungi juhataja! Lugupeetud minister! Jätkan tegelikult natukene kolleeg Hanno Pevkuri küsimust, millele vastust ei saanud. Te ise tõite oma jutus välja, et detsembris tekkis teil mõte selline eelnõu välja töötada, ja siis hakati sellega tegelema. Veebruaris arutati sotside ja Reformiera... Read more

Mart Võrklaev: Aitäh, lugupeetud eesistuja! Lugupeetud minister! Tänase arutelu põhjal tekkis mul küsimus. Päris kõige alguses te ütlesite, et ega seda eelnõu väga põhjalikult valitsuses ei arutatudki, kui on lihtne asi, siis selle peale aega ei kulutata. Jürgen Ligile te vastasite aga, et need erinevad nüansid se... Read more

17:24 Pühade ja tähtpäevade seaduse muutmise seaduse eelnõu (131 SE) esimene lugemine

Mart Võrklaev: Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Lugupeetud ettekandja! Eelmise eelnõu kaitsmise ajal sotsiaalminister Tanel Kiik ütles, et nendel kahel eelnõul on ikkagi oluline vahe, et nende oma on terviklikum, valitsuse oma siis, ja seal on toodud ka ettepanek, et vanavanemate päev muudetakse lipupäevaks. Te... Read more

Mart Võrklaev: Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Lugupeetud ettekandja! Kolleeg Kaja Kallase esimesele küsimusele te vastasite, et valitsusest tuleb meile seadusi ja valitsusest on tulemas meile seadusi. Milliseid seadusi see valitsus meil siis vastu võtab ja kuidas? Read more

11.05.2020 / 15:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu arupärimised, vaba mikrofon esmaspäev Read more

15:00 Istungi rakendamine

Mart Võrklaev: Aitäh! Ka mul on küsimus protseduurilise sõnavõttu kohta. Palun öelge, kuidas siin saalis peab toimima, et sõna saaks. Hetk tagasi oli registreeritud sõnavõtu järjekorras, kui ma ei eksi, 11 nime. Aga te keeldusite nendele isikutele, kes seal listis olid, sõna andmast ning võtsite kõrvalt kolleegi, ... Read more

Mart Võrklaev: Mul on tegelikult sama küsimus: miks te praegu mulle küsimuseks sõna andsite, kui te oleksite võinud sõna anda Jüri Jaansonile või Toomas Kivimägile? Palun, istungi juhataja, võtke ennast kokku ja vastake sellele lihtsale küsimusele. Mille alusel te sõna annate – kas see on kehtiv järjekord või mitt... Read more

16:33 Meditsiiniseadme seaduse, hädaolukorra seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (165 SE) teine lugemine

Mart Võrklaev: Lugupeetud istungi juhataja! Lugupeetud ettekandja! Üks muudatus selles eelnõus puudutab seda, et näiteks lasteaedade ja hoolekandeasutuste sulgemise üle otsustamise õigus võetakse omavalitsuselt ära ja antakse Terviseametile. Kehtiva seaduse järgi, nagu ma aru saan, on see õigus kohalikul omavalits... Read more

Mart Võrklaev: Lugupeetud istungi juhataja! Lugupeetud ettekandja! Tulen oma eelmise küsimuse juurde tagasi. Teie vastusest võis justkui aru saada, et kui mitmes omavalitsuses tuleb teha teatud otsuseid, siis on Terviseametil tsentraalselt seda otsust teha lihtsam, ta ei pea andma seda sõnumit või ühtset sõnastust... Read more

18:38 Riigihangete seaduse ja kunstiteoste tellimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (177 SE) esimene lugemine

Mart Võrklaev: Lugupeetud istungi juhataja! Lugupeetud ettekandja! Vabandust, aga ma kuulasin kabinetis siinset istungit ja samal ajal osalesin Rae valla majanduskomisjoni istungil, nii et võib-olla jäi mul siin midagi kuulmata. Aga eelnõu lugedes jäi üks asi mulle arusaamatuks ja tekkis küsimus: kas see n-ö riigi... Read more

07.05.2020 / 10:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:01 Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni algatatud olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Elu pärast kriisi – terve ühiskonnana edasi" arutelu

Mart Võrklaev: Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Lugupeetud ettekandja! Minu küsimus on ka palgatoetuse ja selle tuleviku kohta. Teiegi ettekande põhjal on selge, et töötus kasvab, samal ajal on kahe kuu kulu, nagu ütlesite, olnud 250 miljonit. Mis saab edasi pärast mai lõppu? Kas on plaan seda meedet jätkata? J... Read more

06.05.2020 / 14:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

18:51 Elektrituruseaduse muutmise seaduse eelnõu (156 SE) esimene lugemine

Mart Võrklaev: Lugupeetud ettekandja! Ma ikkagi jätkan sellel puiduteemal. Te olete ise siin korduvalt öelnud ja tegelikult on ka eelnõu seletuskirjas kirjas, et väheväärtuslikku puitu justkui antakse praegu tasuta ära, aga see ei ole piisav, et toota piisavalt elektrienergiat, ja et saada puitu juurde, tuleb sell... Read more

Mart Võrklaev: Lugupeetud ettekandja! Küsimus on komisjoni arutelu kohta. Kas seal kaaluti ka mingeid muid alternatiive kui see, mis meile praegu esitatud on, et me hakkame ikkagi sisuliselt maksumaksja raha eest soodustama puidu rohkem ahju ajamist? Võib-olla on riigil mõned muud vahendid või võimalused kas või s... Read more

20:11 Ehitusseadustiku, ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse ning energiamajanduse korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (173 SE) esimene lugemine

Mart Võrklaev: Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Lugupeetud minister! Kas eelnõu menetluse käigus on arutatud ka sellist aspekti, et kui uut hoonet rajatakse või oluliselt rekonstrueeritakse ja renoveeritakse, siis projekti käigus koostatakse n-ö energiamärgise arvutus, et kas ta kuulub A-, B- või C-klassi, aga ... Read more

Mart Võrklaev: Aitäh! Ma täpsustan oma küsimust. Ma küsimuses ütlesin ka ära, et sellel hetkel, kui hoonele kasutusluba väljastatakse, loomulikult vaadatakse üle need andmed, milline see energiaklass on. Need seadmed, mis sinna on paigaldatud, justkui peaksid arvutuslikult selle klassi välja andma. Aga minu küsimu... Read more

05.05.2020 / 10:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:20 Tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (151 SE) esimene lugemine

Mart Võrklaev: Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Lugupeetud ettekandja! Te oma eelnevates vastustes olete öelnud selliseid lauseid, et antud ettepanekust võidaksid ainult rikkad ja palju teenivad ning kaotaksid väiksema palga saajad. Ütlesite, et maksuvirvarrist (või midagi sellist) kaotavad madalama palga saaja... Read more

Mart Võrklaev: Aitäh! Te ju ise praegu just ütlesite, et meie süsteemi puhul maksaksid kõik võrdselt 20%, teie süsteemi puhul tegelikult makstakse vahemikus 1200–1700 rohkem kui 20%. Ma toon hea näite. Õpetaja palk Rae vallas oli 2019. ja 2020. aastal vastavalt 1250 ja 1315 eurot ning tulumaksuvaba miinimum sealju... Read more

Mart Võrklaev: Täpsustaks selle ära, et ei ole vaja võrrelda, kas Rae vallas võidavad inimesed rohkem kui Rõuge vallas. Ma arvan, et kõik inimesed väärivad seda, et kui nad rohkem pingutavad ja saavad rohkem töötasu, siis neid selle eest ei karistata. Täna, kui inimene teenib üle 1200 euro, siis ta saab selle eest... Read more

04.05.2020 / 15:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu arupärimised, vaba mikrofon esmaspäev Read more

16:28 Tsiviilseadustiku üldosa seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (elektrooniliste võimaluste laiendamine koosolekute korraldamisel ja otsuste vastuvõtmisel) eelnõu (180 SE) esimene lugemine

Mart Võrklaev: Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Lugupeetud ettekandja! Kõigepealt ma kiidan seda eelnõu. Kindlasti on tegemist suure sammuga edasi meie digiühiskonnas. Aga küsimus on mul samasugune kui eelküsijatel. Just see osaluse tagamine. Võime mõelda, et kindlasti on mõned eakamad inimesed, kellel puudub v... Read more

Mart Võrklaev: Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Lugupeetud ettekandja! Küsin ühe praktilise küsimuse majandusaasta aruannete teemal. 30. juuni peaks minu teada see tähtaeg olema. Mis tunne teil on? Kas see eelnõu on saanud piisavalt hea, et erinevad n-ö organisatsioonid, kes pole eriolukorra tõttu saanud üldkoo... Read more

17:44 Arupärimine eriolukorra ajal koduõppe korraldamise kohta (nr 29)

Mart Võrklaev: Lugupeetud istungi juhataja! Lugupeetud minister! Kas te saaksite palun selgitada seda lisaeelarvega antavat toetust eralastehoidudele ja eralasteaedadele? Küsimus on nimelt selles, et paljud omavalitsused vabastasid munitsipaallasteaias käivate laste vanemad kohatasust eriolukorra alguses vähemalt ... Read more

19:17 Arupärimine hariduskorraldusest eriolukorra ajal (nr 31)

Mart Võrklaev: Lugupeetud istungi juhataja! Lugupeetud minister! Mõned nädalad tagasi sai siin koalitsioonierakondade juhtimisel langetatud otsus, mille tagajärjel peaks võõrtööjõud põllumajandusest olema suve keskpaigaks lahkunud. Seepeale tuli maaeluminister vist eelmisel nädalal välja "suurepärase" ideega, et p... Read more

22.04.2020 / 12:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

12:02 Prioriteetsusastmed

Mart Võrklaev: Aitäh, lugupeetud eesistuja! Lugupeetud peaminister! Minul on ka hästi konkreetne küsimus. Ajakirjandusväljaannetest saame lugeda ülevaadet sellest, mida Mart ja Martin Helme nädalavahetusel oma raadiosaates puudutasid, ajakirjanduse toetamist kriisi ajal riigi poolt. "Meile oli see äärmiselt vastum... Read more

21.04.2020 / 10:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:04 Riigikogu otsuse "Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele seadusandlike muudatuste väljatöötamiseks pikaajalise hoolduskoormuse probleemi lahendamiseks" eelnõu (149 OE) esimene lugemine

Mart Võrklaev: Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Lugupeetud ettekandja! Küsin jätkuks kolleeg Breiveli küsimusele. Hiljuti sai lugeda kolleeg Jaak Valge artiklit sellest, kuidas Riigikogu töötab kui vaikival ajastul ja justkui täidab valitsuse ette antud ülesandeid ja sõnaõigust on vähe. Nüüd on meil siin sotsia... Read more

15.04.2020 / 14:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

16:38 2020. aasta riigi lisaeelarve seaduse eelnõu (171 SE) kolmas lugemine

Mart Võrklaev: Lugupeetud istungi juhataja! Lugupeetud ettekandja! Küsimus teise samba maksete peatamise kohta. On lubatud ja eelnõu näeb ka ette, et see tootluse osa, mis vahepeal jääb saamata nendel, kes makseid jätkavaid, riigi poolt kompenseeritakse. Samas on Kaspar Oja kirjutanud oma eile avaldatud artiklis, ... Read more

Mart Võrklaev: Aitäh! Täpsustuseks minu eelmisele küsimusele ma kinnitan, et loomulikult ma olen seda meelt, et kui pensionimaksed peatatakse, siis tuleb see inimesele kompenseerida. Minu küsimus oli, kas riik käitub üldse mõistlikult, kui ta need peatab. Pensionifond ei pea näitama 40%-list tootlust, piisab 7%-st... Read more

15.04.2020 / 12:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

12:28 Maskid

Mart Võrklaev: Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Lugupeetud peaminister! Mul oli täna esitatud küsimus isikukaitsevahendite kohta, aga see jääb ilmselt ajanappusel vastamata, sellepärast kasutan võimalust ja küsin nüüd. Saatsin ka täpsustused ette – ma loodan, et te olete jõudnud nendega tutvuda. Tänase esimese ... Read more

13:26 Eriolukorrast väljumine

Mart Võrklaev: Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Lugupeetud peaminister! Tulen tagasi oma eelneva küsimuse juurde. Tõesti, minu küsimus oli väga detailne, aga detailid tulenevadki sellest, et kõik isikukaitsevahendeid puudutav on ka väga oluline ja, nagu ma juba ütlesin, vajab selgust. Ehk väga tervitatav on see... Read more