Calendar

Select a date rangeOpen Calendar

From:

To:

Close X

View Results:

Find a verbatim record

Search using the left date panel to select a period, and other filters below.

Find a verbatim record

Cancel
Verbatim reports of proceedings: 70Open/Close results
07.11.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:05 Riigikogu otsuse "Riigikogu otsuse "Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamine" muutmine" eelnõu (85 OE) esimene lugemine

Marko Mihkelson: Aitäh, hea eesistuja! Lugupeetud komisjoni esimees! Ma olen nõus, loomulikult, meil välisdelegatsioonide moodustamisel on suur roll ju fraktsioonide omapoolsetel ettepanekutel, aga vastavalt välissuhtlemise seadusele on ka Riigikogu väliskomisjonil konkreetne roll Riigikogu välistegevuse koordineeri... Read more

23.10.2019 / 14:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

14:15 2020. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (82 SE) esimene lugemine

Marko Mihkelson: Aitäh, lugupeetud eesistuja! Hea minister! Riigieelarve on kindlasti kaugelt enam kui ainult numbrid joone all või joone peal. See on poliitika kujundamine. See on tegelikult ka vastutus poliitiliste valikute eest avaliku raha üle otsustamisel. Väliskaubandus on vaieldamatult üks väga olulisi valdko... Read more

18.09.2019 / 12:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

13:47 Välispoliitika

Marko Mihkelson: Aitäh! Lugupeetud minister! Viimase 24 tunni jooksul on kaudselt Ukraina, aga ka vaba Euroopa ja Eesti kaitsmisel hukkunud üks ja saanud haavata kaks Ukraina sõdurit. Ainuüksi selle aasta algusest on hukkunud üle 80 Ukraina kaitseväelase. Veelgi enam, sõja algusest, 2014. aastast saadik on surmasaan... Read more

Marko Mihkelson: Aitäh! Mõni minut tagasi siseminister Helme pretsedenditult ähvardas Eesti Vabariigi parlamendi opositsiooni kaitsepolitseiga. Ta rääkis sellest, et opositsioonipoliitikud justkui levitavad oma partnerite, liitlaste seas Eesti kohta meie riiki kahjustavat informatsiooni. Eelmisel nädalavahetusel ma ... Read more

30.08.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , Riigikogu erakorraline istungjärk Read more

10:07 44 Riigikogu liikme esitatud kirjalik nõue umbusalduse avaldamiseks peaminister Jüri Ratasele

Marko Mihkelson: Aitäh, lugupeetud eesistuja! Jüri, sa oled korduvalt oma kõnedes ja väljaütlemistes rääkinud sellest, kui tähtis on Eestile rahvusvaheliselt hästi hakkama saada, kui tähtsad on suhted liitlastega, oled rääkinud sellest, kuidas sulle on maailmas õlale patsutatud ja öeldud, et noh, valimised läbi, eks... Read more

Marko Mihkelson: Aitäh! Nii praegune vastus kui ka paljud eelnevad vastused kinnitavad, et, Jüri, sa ei sobi Eesti Vabariigi peaministriks. Sellele küsimusele, mis ma küsisin sinu käest, mispärast meie diplomaatidel on esimest korda 30 aasta jooksul keeruline seletada, miks Eesti valitsus teeb selliseid otsuseid, na... Read more

Marko Mihkelson: ... tegemist on justkui soroslaste vandenõuga. Miks sa jagad neid seisukohti ja miks sa kahjustad Eesti mainet meie liitlaste seas? Read more

12.06.2019 / 14:00 XIV Riigikogu , I istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

14:02 Istungi rakendamine

Marko Mihkelson: Aitäh! Lugupeetud koosoleku juhataja! On väga kahetsusväärne, et te valetate ja vassite avalikkusele ja sellele saalile. Need lipud, Euroopa Liidu lipud, ei toodud Valgesse saali seoses eesistumisega. Riigikogu Kantseleil on väga hästi teada ja teil peaks ka olema teada, millal need lipud sinna to... Read more

05.06.2019 / 14:00 XIV Riigikogu , I istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

14:03 Riigikogu otsuse "Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamine" eelnõu (16 OE) esimene lugemine

Marko Mihkelson: Lugupeetud Riigikogu aseesimees! Head kolleegid! Me oleme jõudnud oma välisdelegatsioonide moodustamisega Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamise juurde. Tänavu 6. mail väliskomisjon arutas delegatsioonide moodustamist, sh ka ENPA delegatsiooni moodustamist, ja pöör... Read more

05.06.2019 / 12:00 XIV Riigikogu , I istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

13:27 Eesti suundumused

Marko Mihkelson: Aitäh, lugupeetud Riigikogu aseesimees! Lugupeetud peaminister! See nädal on vaieldamatult Eesti välispoliitikale päris oluline. Nagu te mainisite ka infotunni alguses, kahe päeva pärast selgub, kas Eesti saab aastateks 2020–2021 ÜRO Julgeolekunõukogu ajutiseks liikmeks või mitte. Kampaania on olnud... Read more

Marko Mihkelson: Aitäh, lugupeetud Riigikogu aseesimees! Hea peaminister! Te olete püüdnud sageli, kaasa arvatud siin saalis, kuulajaid veenda, et teie praeguse valitsuse üks kõige olulisemaid eesmärke on tagada ühiskonna sidusus ja võrdsed võimalused. ERR-i ajakirjanik Toomas Sildam juhtis läinud pühapäeval oma kom... Read more

03.06.2019 / 15:00 XIV Riigikogu , I istungjärk , Täiskogu arupärimised, vaba mikrofon esmaspäev Read more

18:17 Siseminister Mart Helmele umbusalduse avaldamise arutamine

Marko Mihkelson: Aitäh, lugupeetud parlamendi aseesimees! Lugupeetud umbusaldatav! Ma tulen tagasi umbusaldusavalduse teksti juurde ja küsin ühe konkreetse küsimuse tekstilõigu kohta, millele te jätsite oma esialgses ettekandes vastamata. Kaitseminister Jüri Luik ütles 16. mail ETV-s järgmist: "See Le Peni visiit Ee... Read more

Marko Mihkelson: Aitäh, lugupeetud Riigikogu aseesimees! Lugupeetud umbusaldatav! Teie tänane esinemine ja vastused küsimustele on piisav põhjus, miks peaks teid siseministri ametis umbusaldama. Aga ma tahaksin siiski veel ühele küsimusele vastust saada. Nimelt, eelmise aasta sügisel, kui te olite opositsioonis, rün... Read more

30.05.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , I istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

11:54 Riigikogu otsuse "Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamine" eelnõu (17 OE) esimene lugemine

Marko Mihkelson: Lugupeetud koosoleku juhataja! Head kolleegid! Nii nagu ikka iga uue Riigikogu koosseisu alguses, on meil vaja ellu kutsuda parlamentaarsed välisdelegatsioonid. Esimene seesugune otsuse eelnõu puudutab Riigikogu delegatsiooni Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni Parlamentaarses Assamblees. 6. mail... Read more

11:58 Riigikogu otsuse "Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamine" eelnõu (18 OE) esimene lugemine

Marko Mihkelson: Lugupeetud koosoleku juhataja! Head kolleegid! Selle eelnõuga moodustatakse Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsioon. 6. mail palusime fraktsioonidel esitada kandidaadid ja 13. mail komisjoni istungil kinnitasime delegatsiooni ettepandud kujul. Delega... Read more

17.04.2019 / 14:00 XIV Riigikogu , I istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

14:02 Peaministrikandidaat Jüri Ratasele volituste andmine Vabariigi Valitsuse moodustamiseks

Marko Mihkelson: Aitäh, hea istungi juhataja! Lugupeetud valitsusjuhikandidaat! Ma olen natukene segaduses. Mul on tunne, et teie nõunikud on teile kaasa andnud mingi vale kõne. Ma kuulasin seda, see oli kena, aga see ei käi ju selle teie kokkupandava koalitsiooni kohta. Või kui see siiski käib selle koalitsiooni ko... Read more

Marko Mihkelson: Aitäh, hea Riigikogu aseesimees! Ma kuulan, Jüri, sinu vastuseid ja mulle jääb üha rohkem mulje, et mitte sinu koalitsioonipartner EKRE ei ole oma väärtusi muutmas, vaid sina oled oma väärtusi muutmas. Seda ma panin tähele ka vastuses mu küsimusele, kus sa tegelikult ei tauninud siseministriks esita... Read more

12.02.2019 / 10:00 XIII Riigikogu , IX istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:05 Olulise tähtsusega riikliku küsimusena välispoliitika arutelu

Marko Mihkelson: Lugupeetud Riigikogu aseesimees! Head kolleegid! Austatud välisminister! Läinud suvel avati Tallinnas Maarjamäel kommunismiohvrite memoriaal. See on pühendatud rohkem kui 75 000-le Eesti inimesele, kes mõrvati, vangistati või küüditati karmidel saatuseaastatel 1940–1991. Vaikides võime sinna lisada ... Read more

Marko Mihkelson: Aitäh, hea Andres! Nagu ma oma kõne lõppfaasis ütlesin, minu arvates on see, mida me oleme viimastel nädalatel ka meedia vahendusel näinud, mõnevõrra harukordne. Ei mäletagi, millal viimati ühe valitsuse ministrid avalikult sellisel moel välispoliitiliste teemade üle vaidlesid, samas kui tõepoolest... Read more

Marko Mihkelson: Aitäh! See on tõesti väga oluline teemaring. Energiajulgeolek on olnud pikki aastaid riikide üks väga olulisi komponente ka välisjulgeolekupoliitikas laiemalt. See on tõstatunud ikka ja jälle siis, kui on kriitilisemad hetked energiatarbimises, energiakandjatega seonduvad probleemid, tuumaohutusega... Read more

Marko Mihkelson: Aitäh, hea Krista! See on tõesti väga hea küsimus. See on üks näide, mille ma kõnes tõin, kuidas hea koostöö väliskomisjoni ja Välisministeeriumi vahel on tegelikult viinud selleni, et me oma välispoliitikas olemasolevaid ressursse, ennekõike inimressurssi, võimalikult hästi kasutaks. Eesti on väike... Read more

Marko Mihkelson: Aitäh, hea Oudekki! Ka sina väliskomisjoni liikmena oled ju vahetult näinud, et me tõepoolest elame reaalses maailmas. Kõik arutelud, mis meil komisjonis on toimunud, on põhjustatud nendest sündmustest ja arengutest, mis rahvusvahelises plaanis toimuvad ja meid mõjutavad, ning on mõeldud selleks, ku... Read more

Marko Mihkelson: Aitäh, hea Urve! Väga oluline küsimus. See näide on pärit eelmisest Riigikogu koosseisust. Tõesti, me väliskomisjonis algatasime juba 2011. aastal arutelu, millised võiksid olla Eesti tegevused, pidades silmas vaieldamatult ja küllaltki kiirelt kasvavate Hiina ja ka teiste Aasia riikide rolli maail... Read more

Marko Mihkelson: Aitäh! Esiteks, ma oma kõnes tõin välja viimased nädalad, kuid need teemad ulatuvad tõesti veidi kaugemale. Me tõepoolest nägime otsustamatust valitsuse tasandil ja minister möönis ka oma kõnes, et valitsus jättis sellel teemal tegelikult sisulise otsuse tegemata, kuna koalitsioonis olid selged lah... Read more

Marko Mihkelson: Aitäh, hea Barbi! Tõepoolest, see informatsioon vastab tõele, et väga hästi toimiv koostöö Põhjala ja Balti riikide väliskomisjonide ja väliskomisjoni juhtide vahel saab jätku tõesti juba järgmisel kuul Bergenis Norras. Meie töökord on tavapäraselt juba aastast 2003 selline, et aastas kogunetakse ka... Read more

Marko Mihkelson: Aitäh, hea Ain! Küsimuste vooru lõpuks selline huvitav teema, millest võiks väga pikalt rääkida. Brexit peaks toimuma 29. märtsil. Kuidas see toimub, kas see toimub, on tänase päevani ennekõike Briti enda poliitikute jaoks lahtine küsimus. Selgeid vastuseid me veel saanud ei ole. Briti parlament kog... Read more

12.12.2018 / 14:00 XIII Riigikogu , VIII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

20:32 Välisteenistuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (718 SE) esimene lugemine

Marko Mihkelson: Lugupeetud Riigikogu esimees! Head kolleegid! Riigikogu väliskomisjon on viimase aasta jooksul pööranud suurt tähelepanu sellele, kuidas tugevdada meie välisteenistuse üldist võimekust. Komisjoni algatatud kuulamiste üks ajend oli Välisministeeriumi kauaaegne soov ajakohastada välisteenistuse seadus... Read more

03.12.2018 / 17:00 XIII Riigikogu , VIII istungjärk , Riigikogu täiendav istung Read more

17:03 Riigikogu avalduse "Ukraina suveräänsuse ja territoriaalse terviklikkuse toetuseks seoses Kertši väinas toimunud agressiooniga" eelnõu (766 AE) esimene lugemine

Marko Mihkelson: Lugupeetud Riigikogu esimees! Head kolleegid! Enne, kui ma tutvustan teile lähemalt 89 Riigikogu liikme algatatud avalduse "Ukraina suveräänsuse ja territoriaalse terviklikkuse toetuseks seoses Kertši väinas toimunud agressiooniga" eelnõu, lähen korraks tagasi ajalukku ja asetan selle sündmuse laiem... Read more

Marko Mihkelson: Aitäh, hea küsija! Eesti on läbi nende aastate, mil Ukraina on olnud Venemaa agressiooni ohver, alates 2014. aastast, pühendanud sellele probleemile päris palju tähelepanu ja osutanud ka reaalset abi Ukraina toetuseks. Riigikogu väliskomisjon külastas selle aasta septembris Ida-Ukrainat. Me viibisim... Read more

Marko Mihkelson: Aitäh! Minul puudub täpne informatsioon selle kohta, kas mõnes meie partnerriigis Euroopa Liidus parlament on juba jõudnud sarnaseid avaldusi teha. Ma tean, et selles suunas on liikumas meie kõige lähemad liitlased, naabrid Balti riikides ja Poolas. Võimalik, et see teema taoliste avalduste kujul t... Read more

Marko Mihkelson: Aitäh! Ma olen sellega täiesti nõus, et tegemist on väga ja väga olulise teemaga, väga olulise küsimusega mitte ainult Ukraina jaoks. Aga nagu me näeme kas või Venemaa tänasegi järjekordse avalduse põhjal, kus Riigiduuma esimees Volodin ütleb, et me läheneme suurele sõjale, on oluline igasugune toet... Read more

Marko Mihkelson: Aitäh selle küsimuse eest! Tõepoolest, nagu ma mainisin, avalduse eelnõu tekst valmis eelmise nädala kolmapäeval ja me arvasime, et võimalik on olukorra muutudes esmaspäeval ehk täna viia väliskomisjonis sisse muudatused. Tõesti, nagu on teada, muudatusettepanekuid selle eelnõu kohta etteantud ajaks... Read more

Marko Mihkelson: Aitäh selle küsimuse eest! Eks ajaloos ole ju näiteid ka varasemate selliste situatsioonide kohta. Me mäletame, et 2008. aasta augustis, kui Riigikogu kiirelt reageerides võttis vastu Gruusiat toetava avalduse, ka siis oli Moskva ametlik retoorika see, et kaitstakse oma kodanikke Tshinvalis, kogu Lõ... Read more

Marko Mihkelson: Aitäh! Avalduse teksti n-ö täpsustav seletus on kirjas seletuskirjas. Seal on väga konkreetsed viited nii ÜRO hartale kui ka ÜRO mereõiguse konventsioonile aastast 1982, samamoodi ka Ukraina ja Venemaa vahel aastast 2003 kehtivale Aasovi merel toimuvat laevaliiklust reguleerivale lepingule. Nii et t... Read more

Marko Mihkelson: Aitäh! Hea Tarmo, kõik Reformierakonna fraktsiooni liikmed on avalduse eelnõule algatajatena alla kirjutanud. Read more

03.12.2018 / 15:00 XIII Riigikogu , VIII istungjärk , Täiskogu arupärimised, vaba mikrofon esmaspäev Read more

15:00 Istungi rakendamine

Marko Mihkelson: Head kolleegid! Lubage mul 89 Riigikogu liikme nimel anda üle Riigikogu avalduse "Ukraina suveräänsuse ja territoriaalse terviklikkuse toetuseks seoses Kertši väinas toimunud agressiooniga" eelnõu. Allakirjutanud 89 Riigikogu liiget soovivad selle avalduse eelnõu menetlemist võimalikult kiiresti. Ai... Read more

26.11.2018 / 11:00 XIII Riigikogu , VIII istungjärk , Täiskogu arupärimised, vaba mikrofon esmaspäev Read more

11:07 Välisministri poliitiline avaldus Eesti välispoliitika järjepidevuse kohta

Marko Mihkelson: Aitäh, hea juhataja! Lugupeetud välisminister! Ma tulen selle teema juurde, millega te meie ette tulite, ehk välispoliitika järjepidevuse juurde. Ma olen mures välispoliitika järjepidevuse hetkeseisu pärast, selle pärast, mida valitsus oma otsustamatusega näitab. Vaatame sündmusi Ukrainas. Sõjaseisu... Read more

12:26 Justiitsministri poliitiline avaldus seoses Riigikogu avalduse "ÜRO globaalse ränderaamistiku kohta" eelnõuga (758 AE)

Marko Mihkelson: Aitäh, lugupeetud juhataja! Hea minister! See tänane debatt siin näitab, kui olulise teema tõstatas Riigikogu väliskomisjon, kui soovis saada valitsusliikmetelt ja ka akadeemik Mälksoolt hinnangut juulis kokkulepitud rändeleppele. Ma tõesti siiralt üllatusin, et meie valitsuse liikmed, kaasa arvatud... Read more

14:25 Riigikogu avalduse "ÜRO globaalse ränderaamistiku kohta" eelnõu (758 AE) esimene lugemine

Marko Mihkelson: Aitäh, hea koosoleku juhataja! Lugupeetud kolleeg! Ma arvan, et mõnes mõttes me tegeleme praegu aja raiskamisega ajal, kui Ukraina on peagi sõjaseisukorda välja kuulutamas. Mul on tõesti mure, et me siseneme sellesse situatsiooni, kus meie valitsus on välispoliitilisel tasandil otsustusvõimetu. Ma t... Read more

17.10.2018 / 14:00 XIII Riigikogu , VIII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

14:37 2019. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (700 SE) esimene lugemine

Marko Mihkelson: Aitäh, lugupeetud eesistuja! Hea minister! On teada, et Eesti elanike elujärg sõltub väga palju sellest, kui edukad on Eesti ettevõtjad rahvusvahelises konkurentsis ja laiemalt, kui edukas on Eesti rahvusvahelises konkurentsis. Täna avaldatud Maailma Majandusfoorumi tänavuse konkurentsiindeksi järgi... Read more

Marko Mihkelson: Aitäh! Lugupeetud minister! Minu eelmisele küsimusele vastates te ütlesite, et te ei näe probleemi selles, et Eesti rahvusvaheline konkurentsivõime langeb. Ma ei saa teiega kuidagi nõus olla ja mind teeb tõsiselt murelikuks ka see, et peagi lahkuv valitsus ei ole teinud ühtegi nähtavat sammu selleks... Read more

13.02.2018 / 10:00 XIII Riigikogu , VII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:37 Olulise tähtsusega riikliku küsimusena välispoliitika arutelu

Marko Mihkelson: Aitäh, hea esimees! Hea Sven, esiteks, tänan hea ettekande eest! Teiseks läheks sellesama teemaga edasi, mida Helmen juba alustas. On sümpaatne, et sa oma kõne lõpus rõhutasid seda, kui oluline on lisaressursi taotlemine meie välisteenistusse, arvestades ka kõike seda, mida sa kõnes esile tõid. Pool... Read more

Marko Mihkelson: Lugupeetud Riigikogu esimees! Austatud kolleegid! Hea minister! Viimastel päevadel oleme sageli oma mõtetes olnud Eesti iseseisvuse väljakuulutamisele eelnenud ajas. 1918. aasta oli suurte murrangute aeg paljude rahvaste ajaloos. Maailmasõja lõpp muutis Euroopa poliitilist kaarti viisil, mis võimald... Read more

Marko Mihkelson: Aitäh, hea Urve, väga olulise küsimuse eest! Riigikogu väliskomisjon viis eelmise koosseisu hakul läbi kuulamised Eesti Aasia-suunalise poliitika teemal ja koostas tõepoolest raporti. See valmis meil 2012. aastal ja seal oli terve rida soovitusi ka Vabariigi Valitsusele, millistesse valdkondadesse t... Read more

Marko Mihkelson: Aitäh, hea Anne! Loomulikult on sul oma hiljutisest konkreetsest praktikast väga selge kogemus olemas. Ja see kogemus räägib usutavasti sellestki, mida rõhutab tegelikult ka äridiplomaatia värske strateegia, mida ma tsiteerisin. Me näeme Eestis n-ö puudusi just nimelt väliskaubandus- ja välismajand... Read more

Marko Mihkelson: Aitäh, hea Krista, väga oluline küsimus! Väliskomisjonis on see teema olnud igal aastal ühe suure kuulamise raames regulaarselt päevakorras. Vaieldamatult ei ole me siin aastaid olnud mitte ainult huvitatud pool. Eesti on võtnud ette kas kahepoolseid samme näiteks meie vabariigi saatkonna tegevuse k... Read more

Marko Mihkelson: Sellele küsimusele võib kohe nii vastata, et minu isikliku seisukoha järgi ei ole Euroopa Komisjoni praegune juhtkond kõige mõistlikumal viisil lähenenud sellele küsimusele, mis puudutab teie mainitud Poolat. Ka välisminister osutas sellele oma vastustes. Eile arutas ka Riigikogu väliskomisjon päris... Read more

Marko Mihkelson: Aitäh, hea Andres! Loomulikult ei ole kümme aastat pikk aeg, samas on ta trendina kõnekas. Ja trendina on see aeg kõnekas mitmes mõttes. Me näeme tegelikult seda, et autoritaarsed ja vabale maailmale jõuliselt – kohati isegi sõjalise jõuga – vastanduvad riigid on viimase kümne aasta jooksul rahvusva... Read more

Marko Mihkelson: Aitäh, hea Ain! Kui võtta sõna "koordinatsioon" laiemalt ja rääkida näiteks väliskomisjoni suhtlemisest Välisministeeriumi või ka mõne teise ministeeriumiga, kellel on kokkupuuteid välissuhtlemisega, siis mina võin oma mitte ainult viimase aasta, vaid viimase 15 aasta kogemusest öelda, et tegelikul... Read more

21.12.2017 / 10:00 XIII Riigikogu , VI istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:09 Jõuluvana

Marko Mihkelson: Täitsa okei. (Naer.) Read more

Marko Mihkelson: Ei ole. Kama? Read more

05.12.2017 / 10:00 XIII Riigikogu , VI istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:01 Ülevaade Vabariigi Valitsuse tegevusest Euroopa Liidu poliitika teostamisel

Marko Mihkelson: Aitäh, lugupeetud juhataja! Hea peaminister! Ma tahan teiega ühineda selles, et tõesti juba täna, eesistumise lõpul võiks tänada neid sadu inimesi, kes on töötanud selle nimel, et Eesti eesistumine Euroopa Liidus läheks korda. Ma arvan, et me võime südamerahuga öelda, et kõik, kes selle nimel on vii... Read more

04.12.2017 / 15:00 XIII Riigikogu , VI istungjärk , Täiskogu arupärimised, vaba mikrofon esmaspäev Read more

15:00 Istungi rakendamine

Marko Mihkelson: Lugupeetud istungi juhataja! Head kolleegid! Mul on hea meel Riigikogu väliskomisjoni nimel anda menetlusse Riigikogu otsuse "Riigikogu otsuse "Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamine" muutmine" eelnõu. Põhjuseks on kolleeg Andrei Novikovi lahkumine Riigikogust ja K... Read more

16.10.2017 / 15:00 XIII Riigikogu , VI istungjärk , Täiskogu arupärimised, vaba mikrofon esmaspäev Read more

15:00 Istungi rakendamine

Marko Mihkelson: Lugupeetud Riigikogu esimees! Head kolleegid! Annan Riigikogu väliskomisjoni nimel üle Riigikogu otsuse "Eesti Vabariigi, Leedu Vabariigi ja Läti Vabariigi Parlamentidevahelise Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamine" muutmise eelnõu. Selle sisuks on delegatsiooni kahe senise liikme, Olga Ivanova... Read more

27.09.2017 / 14:00 XIII Riigikogu , VI istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

15:07 Ühelt poolt Kanada ning teiselt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide vahelise laiaulatusliku majandus- ja kaubanduslepingu (CETA) ratifitseerimise seaduse eelnõu (466 SE) teine lugemine

Marko Mihkelson: Lugupeetud Riigikogu aseesimees! Head kolleegid! Eelnõu 466 ei ole oluline ja kindlasti väga positiivne sõnum ainult meie ettevõtjatele, vaid laiemas mõttes kogu läänemaailmale. Ajal, kui räägitakse, kuidas liberaalne maailmakorraldus on erinevate ohtude surve all, näitab laiaulatuslik vabakaubandus... Read more

Marko Mihkelson: Aitäh! Ma ei näe küll ühtegi ohumärki selles mõttes, nagu Euroopa Liidu ja Kanada vabakaubandusleping häiriks näiteks USA ja Kanada vahelist kaubandust või naftalepingut. Vastupidi, ma arvan, et sellel on loodetavasti positiivne mõju, mis võimaldab ka Euroopa Liidul ja eeskätt Ameerika Ühendriikidel... Read more

Marko Mihkelson: Aitäh, hea Igor! Loomulikult, nagu ma oma esimeses lauses ütlesin, on see rahvusvaheline leping hea ka meie ettevõtjatele. Eesti ja Kanada kaubavahetus on tegelikult väga heas seisus, me oleme kaubanduslikes suhetes Kanadaga plussis. Selle kaubavahetuse maht on 130 miljoni ringis, kuigi minu arvates... Read more

Marko Mihkelson: Aitäh! Käin siis veel kord selle üle. Praegu on selle lepingu ratifitseerinud seitse liikmesriiki: Läti, Taani, Hispaania, Horvaatia, Malta, Tšehhi ja Portugal. Nende hulgas ei ole kahte teie nimetatud riiki, aga ma usun, et peale Saksamaa valimisi, mis äsja toimusid, ja ka Prantsusmaa valimisi, mis... Read more

Marko Mihkelson: Aitäh! Kui ma küsimusest õigesti aru sain, siis te küsisite, kas on mingi vahe nendel riikidel, kes on selle leppe juba ratifitseerinud, ja nendel, kes kavatsevad seda teha lähemas tulevikus. Nagu ma ütlesin, see leping juba kehtib. Alates 21. septembrist on see leping ajutiselt kehtima hakanud ja l... Read more

Marko Mihkelson: Aitäh! Vastan uuesti, et leping kehtib nii meie ettevõtjate kui ka teiste Euroopa Liidu riikide ettevõtjate kohta alates 21. septembrist ehk ühtviisi kõigile, ka Kanada ettevõtjatele on sellest lepingust tulenevad õigused juba avatud. Kindlasti mõjutab see positiivselt. 20. septembril, enne eelnõu e... Read more

20.09.2017 / 14:00 XIII Riigikogu , VI istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

14:58 "Laiaulatusliku majandus- ja kaubanduslepingu (CETA) ühelt poolt Kanada ning teiselt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide vahel” ratifitseerimise seaduse eelnõu (466 SE) esimene lugemine

Marko Mihkelson: Lugupeetud Riigikogu esimees! Head kolleegid! Selle eelnõu puhul on tõesti tegemist väga olulise rahvusvahelise lepinguga mitte ainult Euroopa Liidu kui terviku ja Kanada jaoks, vaid kindlasti on see ka Eesti ja Eesti ettevõtete jaoks uusi võimalusi loov leping. Riigikogu väliskomisjon on nii sel a... Read more

Marko Mihkelson: Aitäh, hea Oudekki! Sina olid hommikul – tunnustan sind! – peale siinkõneleja ainukese Riigikogu liikmena sellel seminaril. Ma arvan, et ka sealt tuli välja, kui keeruline on olnud selle leppe loomise protsess. Tegemist on tõesti laiaulatusliku majandus- ja kaubanduslepinguga ning peale selle on Eur... Read more

16.05.2017 / 10:00 XIII Riigikogu , V istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:06 Olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise prioriteedid" arutelu

Marko Mihkelson: Lugupeetud hea Riigikogu esimees! Austatud peaminister! Head kolleegid! Ma tahan kõigepealt tänada head peaministrit kõne eest, mis tegelikult peegeldas minu meelest kõige paremini seda Eesti edulugu viimase 20 ja võib-olla enamagi aasta jooksul, mille sisuks on suur ühismeel meie sisepoliitilises t... Read more

Marko Mihkelson: ... mida me korraldame, ka spiikrite konverents järgmisel aastal, õnnestuvad.Ma arvan, et me peaksime mõtlema, mis on need kõige olulisemad kolm küsimust, mis on need plusspunktid või kasutegurid, mis jäävad meie eesistumist meenutama. Esiteks, eesistumise kõige suuremad võitjad oleme meie ise, enne... Read more

11.04.2017 / 10:00 XIII Riigikogu , V istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:17 Julgeolekuasutuste seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (383 SE) teine lugemine

Marko Mihkelson: Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Hea ettekandja! Ma kahjuks ei saanud osaleda selle eelnõu esimesel lugemisel. Minu meelest avalikkuse jaoks kõige nähtavam muudatus on Teabeameti nimetamine Välisluureametiks. See on demokraatlikes riikides küllaltki tavapäratu, et välisluurega tegeleva ameti nimi... Read more

Marko Mihkelson: Aitäh! Need seletused on mõistagi arusaadavad, aga kõige olulisem küsimus, mida on esile toonud ka paljud eksperdid, on just nimelt välisluurele viitamine. Kui on olemas välisluureamet, siis peaks justkui olema ka siseluureamet. Demokraatlikes ühiskondades on seetõttu olemas näiteks MI6 Suurbritanni... Read more