Calendar

Select a date rangeOpen Calendar

From:

To:

Close X

View Results:

Find a verbatim record

Search using the left date panel to select a period, and other filters below.

Find a verbatim record

Cancel
Verbatim reports of proceedings: 159Open/Close results
12.03.2020 / 10:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:04 Peaminister Jüri Ratase poliitiline avaldus seoses kujunenud olukorraga Eestis

Liina Kersna: Suur tänu, hea juhataja! Austatud peaminister! Tõesti, olukord muutub tundidega, nii nagu te ütlesite. Praegu me teame seda, et Võrus on mitmed inimesed hospitaliseeritud koroonaviiruse nähtudega, sealhulgas võrkpallitreenereid, kes on lastega kokku puutunud. Jääme südamevaluga ootama uudiseid. Lood... Read more

11.03.2020 / 12:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

12:52 Omavalitsuste rahastamine

Liina Kersna: Aitäh, istungi juhataja! Hea minister! Ma saan aru, et ühtepidi me tahame anda kohalikele omavalitsustele rohkem vabadust selle raha kasutamiseks, mis riik neile eraldab, aga teistpidi me loeme uudiseid, nagu lähiajal oli, et asendushoolduseks suunatud rahast miljonid on jäänud kohalikel omavalitsus... Read more

10.03.2020 / 10:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:22 Eesti Rahvusringhäälingu seaduse muutmise seaduse eelnõu (122 SE) esimene lugemine

Liina Kersna: Suur tänu, hea juhataja! Ja suur tänu, sulle, hea kolleeg Jüri, et sa teed täna siin Riigikogu saalis ajalugu! Minu küsimus puudutab raha. Väga paljud otsused, mis me siin saalis teeme, puudutavad raha. Sa ütlesid oma ettekandes, et rahvusringhääling vajab investeeringuks iga aasta 300 000 eurot, se... Read more

27.02.2020 / 10:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:00 Istungi rakendamine

Liina Kersna: Austatud eesistuja! Head kolleegid! Tere hommikust! Annan üle põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise eelnõu. Praegune seadus lubab kasutada kirjeldavalt sõnalist hinnangut 1. ja 2. kooliastmes, mis tähendab siis 1.–6. klassini, ja kohustab lapse koolivahetuse korral või 6. klassi lõppedes need sõ... Read more

26.02.2020 / 14:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

16:57 Sotsiaalhoolekande seaduse, puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse, riigilõivuseaduse ning tööturuteenuste ja -toetuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (146 SE) esimene lugemine

Liina Kersna: Suur tänu, austatud eesistuja! Hea minister! Me paar aastat tagasi menetlesime siin Riigikogus asendushooldust käsitlevaid seadusemuudatusi, millega me andsime suure vastutuse asendushooldusteenuse korraldamisel kohalikule omavalitsusele. Ma mäletan selle eelnõu menetlemisest, et üleval oli kaks pro... Read more

Liina Kersna: Suur tänu, hea eesistuja! Austatud minister! Nagu ma aru saan, siis need arutelud on veel ees, kuidas paremini kohalikke omavalitsusi motiveerida neid miljoneid kasutama asendushoolduslaste heaks. Aga te ju viitasite sellele, et te olete saatnud kohalikele omavalitsustele kirja, kus on sees loetelu ... Read more

26.02.2020 / 12:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

13:34 Krabi Kooli sulgemine

Liina Kersna: Aitäh, hea istungi juhataja! Austatud minister! Pöördun teie kui endise kogenud haridusministri poole. Teatavasti otsustas Haridus- ja Teadusministeerium sulgeda napilt kuuajase etteteatamisega Võrumaal asuva Krabi Kooli, kus õpib ligi 40 last. Enamikuga neist ei saadud varasemates koolides hakkama ... Read more

Liina Kersna: Suur tänu! Minister ütleb kooli sulgemise teemalises käskkirjas, et ettevõtja igasugune tegevuse jätkumine õppetöö läbiviimisel kahjustaks õpilaste ja nende vanemate huve. Samas on Krabi Kooli õpilaste 37 lapsevanemat teinud pöördumise Eesti Vabariigi presidendi, õiguskantsleri ja haridusministri po... Read more

25.02.2020 / 10:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:02 Ravimiseaduse muutmise seaduse eelnõu (139 SE) esimene lugemine

Liina Kersna: Suur tänu, hea eesistuja! Austatud eelnõu kaitsja! Te olete väljendanud mõistmist, et ketiapteekide omanikud esitavad riigile kahjunõude, kui see reform jõustub, ja mõistmatust, miks peaksid seda tegema proviisorid, kes on reformi ootuses oma investeeringu teinud ja uue apteegi loonud. Ma püüan natu... Read more

Liina Kersna: Aitäh, hea istungi juhataja! Austatud ettekandja! Juhtusin kuulama perearstide seltsi esinaise Le Vallikivi intervjuud Vikerraadios, kus räägiti ka teie esitatud eelnõust. Perearstid on selle eelnõu suhtes ülikriitilised. Mis te arvate, miks perearstid ei toeta liberaalset turumajandust apteegiturul... Read more

19.02.2020 / 12:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

12:39 Läti Vabariigi kodaniku väljaandmine Lõuna-Aafrika Vabariigile

Liina Kersna: Suur tänu, hea istungi juhataja! Austatud minister! Ma usun, et suur osa ka Eesti avalikkusest on jälginud mure ja kaastundega, kuidas meie naaberriigi Läti kodanikku on üle aasta hoitud Taanis kinni süüdistatuna Lõuna-Aafrika Vabariigi poolt iseenda lapse röövis. Täna me teame, et Taani kohus on t... Read more

Liina Kersna: Suur tänu! Suur tänu ka, härra minister! Ma küsin veel kord üle: kui Eesti kodanik oleks sarnases situatsioonis, kas meil üldse oleks võimalik midagi reaalselt teha, et kohtumõistmine toimuks kodaniku koduriigis, mitte selles riigis, kus väidetav kuritegu on toime pandud? Kas üldse on riigil võimalu... Read more

11.02.2020 / 10:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:04 Olulise tähtsusega riikliku küsimusena välispoliitika arutelu

Liina Kersna: Aitäh, hea eesistuja! Austatud minister! Ma jätkan hariduse erisaadiku teemal. Ka minu meelest on see väga õige samm, et me asume turundama oma edu hariduse vallas. Samas peab olema nagu läbi räägitud, mis ikkagi meile selle edu toonud on. Minu küsimuse esimene pool ongi, millised saavad olema selle... Read more

29.01.2020 / 14:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

14:02 Kogumispensionide seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse (kohustusliku kogumispensioni reform) eelnõu (108 SE) teine lugemine

Liina Kersna: Aitäh, hea eesistuja! Austatud minister! Kui ma olen õigesti aru saanud, siis teisest sambast väljavõetud raha eest võib inimene ka tagasi maksta oma kiirlaenu võla. Ma olen aru saanud, et selle eelnõu järgi ei ole see sugugi keelatud. Kuidas teile tundub, kas kiirlaenu tagasimaksmine teise pensioni... Read more

Liina Kersna: Aitäh, hea eesistuja! Austatud minister! Nagu te minu eelmisele küsimusele vastates ütlesite, teisest sambast välja võetud rahaga võib inimene teha, mida iganes soovib. See tähendab, et ta võib maksta kinni oma kiirlaene, ta võib minna perega lõunamaareisile või osta endale tolmuimeja. Me teame, et ... Read more

23:06 "Kultuuripoliitika põhialused aastani 2020" 2019. aasta täitmise aruanne

Liina Kersna: Aitäh, hea eesistuja! Austatud minister! Ma kasutan Riigikogu liikme vabadust küsida küsimus, mis ei puuduta aruannet. Ma tahan küsida muusikakoolide tuleviku kohta. Muusikakoolid on praegu kohalike omavalitsuste majandada, aga ei ole saladus, et nii nagu üldhariduskoolides, on ka muusikakoolides vä... Read more

27.01.2020 / 15:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu arupärimised, vaba mikrofon esmaspäev Read more

16:26 Arupärimine ravimipoliitika kohta (nr 17)

Liina Kersna: Suur tänu, hea eesistuja! Austatud peaminister! Te ütlesite, et olete sotsiaalministri esitatud üleminekusätteid valitsusliikmetega arutanud. Minu küsimus on selline: kas Sotsiaalministeerium on ametlikult saatnud need ettepanekud Stenbocki majja, näiteks kabinetinõupidamisel arutlemiseks, ja kui So... Read more

23.01.2020 / 10:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:00 Istungi rakendamine

Liina Kersna: Austatud Riigikogu aseesimees, head kolleegid, tere hommikust! 14 Reformierakonna fraktsiooni liiget esitavad arupärimise haridus- ja teadusminister Mailis Repsile. Eilne Eesti Ekspress kirjutas, kuidas kaks pühendunud ja tunnustatud Tallinna Reaalkooli õpetajat ei saanud meisterõpetaja kutset, kuna... Read more

21.01.2020 / 10:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:02 Psühhiaatrilise abi seaduse § 3 täiendamise seaduse eelnõu (115 SE) esimene lugemine

Liina Kersna: Suur tänu, hea juhataja! Austatud ettekandja! Suur tänu selle teema avamise eest ka siin suures saalis. Me võime olla võrdlemisi kindlad, et see eelnõu saab seaduse jõu. Me teame, et Eestis on lastepsühhiaatreid väga vähe. Mina olen kuulnud, et neid on umbes 25, aga oleks vaja oluliselt rohkem. Olge... Read more

15.01.2020 / 12:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

12:56 Hariduslike erivajadustega laste õppe korraldamine

Liina Kersna: Aitäh! Me oleme sotsiaalkomisjonis tõesti arutlenud nii Sotsiaalministeeriumi kui ka Haridus- ja Teadusministeeriumi ekspertidega hariduslike erivajadustega laste toetamise teemal. Viimasest arutelust jäi mulle mulje, et Sotsiaalministeeriumi rahakott, toetamaks erivajadustega lapsi, on oluliselt mu... Read more

14.01.2020 / 10:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:02 Kodakondsuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (58 SE) teine lugemine

Liina Kersna: Aitäh, hea eesistuja! Austatud ettekandja! Te ütlesite oma ettekandes, et EKRE fraktsioon tegi selle seaduseelnõu kohta muudatusettepaneku, mille nad tagasi võtsid. Kas te saaksite palun protokolli huvides täpsustada,  mis oli selle muudatusettepaneku sisu ja miks EKRE fraktsioon otsustas selle muud... Read more

17.12.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

11:22 Ravimiseaduse muutmise seaduse eelnõu (118 SE) esimene lugemine

Liina Kersna: Aitäh, hea eesistuja! Austatud eelnõu ettekandja! Lisaks Riigikogu liikme ametile peate te ka erakonna peasekretäri ametit ja nagu me teame, on erakonna peasekretäri üks ülesannetest erakonnale annetuste küsimine. Täna olete te meie ees justkui Riigikogu liikme müts peas ja kaitsete eelnõu, mis on o... Read more

16.12.2019 / 15:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu arupärimised, vaba mikrofon esmaspäev Read more

15:08 Arupärimine haridusvaldkonna kohta (nr 13)

Liina Kersna: Suur tänu, hea juhataja! Austatud minister! Tahan küsida alushariduse õppekava tööversiooni kohta, mille te esimesena avalikustasite või panite kooskõlastusringile. See tekitas ühiskonnas väga tugeva reaktsiooni, teie aga suutsite ennast sellest teemast distantseerida, öeldes, et hoolimata sellest, ... Read more

16:10 Arupärimine eestikeelsetes koolides õppivate mitte-eesti koduse keelega laste ebavõrdse kohtlemise kohta (nr 9)

Liina Kersna: Suur tänu, hea eesistuja! Austatud minister! Täna küsisin Valga Põhikoolist ja sain sellise vastuse, et neil on keskmiselt klassis 23% õpilastest kas muukeelsed või kakskeelsed. Klassikomplektist 23%! Ja see trend pidevalt kasvab. Nagu te ise väga õigesti ütlesite – ma kordan üle, et see oleks hästi... Read more

11.12.2019 / 14:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

14:26 2020. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (82 SE) kolmas lugemine

Liina Kersna: Suur tänu, hea eesistuja! Austatud komisjoni esimees! Nii nagu te Heidy Purga küsimusele vastasite, me kõik oleme mingisuguste asjade poolt. Me kõik oleme teaduse rahastamise suurendamise poolt ja vaimse tervise valdkond on ka selline valdkond, mille poolt me justkui kõik oleme, aga need jäävad ainu... Read more

Liina Kersna: Aitäh, hea eesistuja! Austatud komisjoni esimees! Ma jätkan oma eelmist küsimust. Infotunnis peaminister minu küsimusele vastates rõhutas, et vaimse tervise valdkond on väga oluline ja ka koolikiusamise ennetamine on väga oluline. Aga nagu me näeme, kui asi jõuab otsusteni, siis ei ole see enam nii ... Read more

11.12.2019 / 12:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

13:41 Haritus

Liina Kersna: Suur tänu teile! Tõesti, tol päeval olid rõdul ka minu külalised. Seal olid Kääpa kooli õpilased ja Antsla kooli õpilased. Ja mina kohtusin pärast Antsla kooli õpilastega ja esimest korda viie aasta jooksul ma pidin õpilastele ütlema: "Palun vabandust! Vaat see, mida te praegu Riigikogus nägite, on ... Read more

04.12.2019 / 14:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

14:58 Ettekanne "Spordipoliitika põhialuste aastani 2030" täitmise kohta

Liina Kersna: Suur tänu, hea eesistuja! Austatud minister! Küsin teilt küsimuse, mida ma olen küsinud mitmelt teie eelkäijalt samuti. Mind teevad murelikuks puuetega laste sportimisvõimalused. On teada, et paljudes koolides lükatakse puuetega lapsed kehalise kasvatuse tundides kõrvale, öeldes, et nad nagunii mida... Read more

04.12.2019 / 12:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

12:46 Eelarvelised valikud

Liina Kersna: Aitäh, hea juhataja! Austatud minister! Saan aru, et me oleme teiega liitlased kliiniliste psühholoogide eest seismisel. Kahjuks hääletas koalitsioon tuleva aasta eelarvest väga otsusekindlalt välja kliiniliste psühholoogide kutseaasta rahastamise ettepaneku. Minule teadaolevalt püüdsite teie oma ko... Read more

Liina Kersna: Suur tänu! Jah, sõnades olete nii teie kui on ka sotsiaalminister tõesti avaldanud toetust, et kliiniliste psühholoogide kutseaasta peaks saama rahastatud. Koalitsioon otsustas puistata laiali 4 miljonit eurot katuseraha. Kui see n-ö katuseraha jagada viie Riigikogus oleva fraktsiooni peale, siis se... Read more

02.12.2019 / 15:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu arupärimised, vaba mikrofon esmaspäev Read more

15:04 Kogumispensionide seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse (kohustusliku kogumispensioni reform) eelnõu (108 SE) esimene lugemine

Liina Kersna: Suur tänu, hea eesistuja! Austatud minister! Tuleb siiski tunnistada, et enamik analüütikuid ja muid eksperte on öelnud, et kui see reform saab teoks, siis väga suure tõenäosusega pensionid tulevikus vähenevad. Nagu me teame, on meil nii perekonnaseaduses kui ka põhiseaduses kirjas, et lapsed vastut... Read more

Liina Kersna: Suur tänu, hea eesistuja! Austatud minister! Mul on kahju, ma vist sõnastasin ennist oma küsimuse ebaselgelt. Loomulikult ei ole ma vastu solidaarsele pensionisüsteemile. Minu küsimus oli, et kui analüütikud-eksperdid ennustavad, et selle reformi tagajärjel pension väheneb, siis kas te olete arutanu... Read more

20.11.2019 / 12:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

13:18 Koalitsioonilepingu täitmine

Liina Kersna: Suur tänu, hea juhataja! Austatud haridus- ja teadusminister! Esmaspäeval kaitsesite te kultuurikomisjonis plaani muuta ühiskonnaõpetuse eksam kõigile 9. klassi lõpetajatele kohustuslikuks, et need õpilased, kel ei ole kodakondsust, saaksid selle eksami läbides kodakondsust taotleda. Üks selle pla... Read more

Liina Kersna: Suur tänu! Ma küsisin selle kohta: te väitsite enne, et koalitsioonis on kokku lepitud selle muudatuse jõustumine 1. jaanuarist 2020, aga täna te ütlete, et see kokkulepe on muutunud. Miks ta siis muutus? Teiseks, kui koalitsioonilepingus oli kirjas, et me peaksime andma võimaluse nendele õpilastele... Read more

14.11.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:57 44 Riigikogu liikme esitatud kirjalik nõue umbusalduse avaldamiseks maaeluminister Mart Järvikule

Liina Kersna: Suur tänu, hea eesistuja! Austatud minister! On üldiselt teada, et te soovite lahti lasta oma ministeeriumi kantslerit. Vähem on teada, et te olete algatanud ka ministeeriumi põhimääruse muudatuse, te soovite vabaneda ühest asekantslerist, just sellest asekantslerist, kes vastutab toiduohutuse eest.... Read more

Liina Kersna: Aitäh, hea istungi juhataja! Austatud minister! Ma jätkan Keit Pentus-Rosimannuse küsimust. Ma saan aru, et teil on plaanis kiirkorras muuta Maaeluministeeriumi põhimäärust ja esitada see muudatus ka valitsuse istungile. Kas te esitasite täna selle põhimääruse muudatuse valitsuse istungile? Kui esit... Read more

13.11.2019 / 14:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

14:30 2020. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (82 SE) teine lugemine

Liina Kersna: Aitäh, hea eesistuja! Austatud komisjoni esimees! Tegime kolleegidega neli muudatusettepanekut, mis puudutasid kliiniliste psühholoogide ja koolipsühholoogide kutseaasta rahastamist, teaduspõhise ennetusprogrammi VEPA jätkamist ja lasteabitelefoni toetamist. Ma vaatan, et Rahandusministeerium on ena... Read more

Liina Kersna: Suur tänu, hea eesistuja! Austatud komisjoni esimees! Konteksti huvides tuletame meelde, et terviseuuringud näitavad seda, et iga kolmas koolilaps on aasta jooksul olnud depressiivne, iga viies 15-aastane laps on mõelnud enesetapule. Meie muudatusettepaneku kohaselt läheks riigil vaja 225 000 eurot,... Read more

Liina Kersna: Palun igaks juhuks ka lisaaega! Read more

Liina Kersna: Hea Riigikogu eesistuja! Austatud kolleegid! Tuleva aasta riigieelarvest rääkides ei ole minu meelest ilmekas mitte ainult see, mis selles riigieelarves on õigesti või valesti, vaid ka see, mida selles riigieelarves ei ole. Me teame uuringutest, et ligi 40% 11-, 13- ja 15-aastastest koolilastest ütl... Read more

21:03 Riigikogu otsuse ""Kriminaalpoliitika põhialused aastani 2030" heakskiitmine" eelnõu (52 OE) esimene lugemine

Liina Kersna: Suur tänu, hea eesistuja! Austatud minister! Minu jaoks on väga sümpaatne, et te rääkisite noortest ja noorte võimalikule kuritegelikule teele mineku ennetamisest. Me just lõpetasime siin riigieelarve eelnõu teise lugemise, kus tehti muudatusettepanek, et ka järgmine aasta saaks jätkata teaduspõhist... Read more

Liina Kersna: Aitäh! Ma jätkaksin ikkagi nende ennetusprogrammide teemal. VEPA käitumisoskuste mängu on rahastatud viie aasta jooksul pea miljoni euroga, just nimelt Euroopa Liidu Sotsiaalfondist. Ja nüüd ma kuulen, et tulevad uued ennetusprogrammid jälle välisvahendite toel. Välisfondidest saadud raha eest tegut... Read more