Calendar

Select a date rangeOpen Calendar

From:

To:

Close X

View Results:

Find a verbatim record

Search using the left date panel to select a period, and other filters below.

Find a verbatim record

Cancel
Verbatim reports of proceedings: 177Open/Close results
06.07.2020 / 12:00 XIV Riigikogu , Riigikogu erakorraline istungjärk Read more

12:06 Välismaalaste seaduse muutmise seaduse (tööjõukriisi leevendamine) eelnõu (192 SE) esimene lugemine

Liina Kersna: Aitäh, hea eesistuja! Austatud ettekandja! Teie erakonna esimees peaminister Jüri Ratas ütles ühel pressikonverentsil, et tema teeb kõik endast oleneva, et ükski maasikas ei jääks põllule. Nüüd me oleme lugenud praktiliselt iga päev ajakirjandusest nukraid lugusid sellest, kuidas maasikad jäävad põl... Read more

Liina Kersna: Suur tänu, hea juhataja! Austatud ettekandja! Nii nagu te soovitasite, ma siis läksin valitsuse koduleheküljele. Muuseas, valitsuse kodulehekülje esiuudis on praegu see, kuidas valitsus toetab ralli toimumist. Aga ma leidsin ka pressiteate tänasest otsusest. Ja siin on muuseas kirjas ka see, et 2022... Read more

17.06.2020 / 14:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

16:25 Õiguskantsleri ettekanne "Õigusriik eriolukorras"

Liina Kersna: Suur tänu, hea juhataja! Austatud ettekandja! Ma tahaksin küsida 2. punkti kohta ehk siis asendustegevustega tekitatud kahju. Nagu te väga hästi teate, oleme me viis kuud menetlenud siin Riigikogus hea kolleegi Helmen Küti eestvedamisel sotsiaalkomisjonis psühhiaatrilise abi seaduse muudatust, mille... Read more

17.06.2020 / 12:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

13:52 Muud küsimused

Liina Kersna: Suur tänu! Minu küsimus on peaministrile. Te tõenäoliselt olete meediast lugenud, et me siin Riigikogus arutame psühhiaatrilise abi seadust. Oleme püüdnud pärast esimest lugemist kuus korda saada seda sotsiaalkomisjoni istungile, nüüd lõpuks ka saime. Ja seda seaduseelnõu on toetanud valitsus, seda ... Read more

16.06.2020 / 10:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:01 Arupärimisele eelarve kulude seire kohta (nr 35) vastamise jätkamine

Liina Kersna: Aitäh, istungi juhataja! Austatud peaminister! Te oma sõnavõtu alguses selgelt alahindasite reservide kogumise olulisust. Eelmise nädala neljapäeval olid meil siin Riigikogu saalis Eesti Panga esindaja, eelarvenõukogu esindaja, ettevõtjate esindajad. Kõik nad rõhutasid headel aegadel reservide kogum... Read more

12:23 Tööturuteenuste ja -toetuste seaduse ning töötuskindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (206 SE) teine lugemine

Liina Kersna: Suur tänu, austatud juhataja! Hea ettekandja! Selle eelnõu puhul on suurepärane see, et me tõesti lubame esimest korda ametlikult töötutel teha n-ö tööampse. Ja valitsuse poolt tulnud eelnõus oli siis kaks piirangut: esiteks, sissetuleku piirang, ja teiseks, päevade arv, et viiel päeval tohiks siis ... Read more

Liina Kersna: Suur tänu, hea juhataja! Austatud ettekandja! Te ütlesite väga õigesti, et Riigikogul on võimalus arutelusid algatada. Ma täiendaksin, et Riigikogul on võimalus arutelusid jätkata. Meil on viimane istungite nädal. Te olete öelnud, et sellesama teema juurde me tuleme tagasi sügisel. Eile sotsiaalkom... Read more

15.06.2020 / 15:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu arupärimised, vaba mikrofon esmaspäev Read more

16:52 Päästeseaduse ja relvaseaduse muutmise seaduse eelnõu (128 UA) teine lugemine

Liina Kersna: Suur tänu, hea juhataja! Austatud ettekandja! Te ütlete, et te loote õigusselgust. Väga tore, et te õigusselgust loote, president seda seaduseelnõu tagasi saates ütles, et seda seaduseelnõu ei ole võimalik tal välja kuulutada ka seetõttu, et seaduses ei ole täpselt kirjas, mis asi on kriisiolukord. ... Read more

Liina Kersna: Suur tänu, hea juhataja! Austatud ettekandja! Ma ka nüüd küsin korduma kippuva küsimuse. Äkki te ikkagi ütleksite meile nüüd täpsemalt üle, et millistes olukordades see seadus kehtima hakkab. Ma saan aru, et eriolukorras, olete te korduvalt öelnud, aga millised olukorrad veel lisaks eriolukorrale on... Read more

21:08 Raudteeseaduse eelnõu (201 SE) esimene lugemine

Liina Kersna: Suur tänu, istungi juhataja! Austatud minister! Te kindlasti olete kursis, et sotsiaalministri juures peaks käima koos ligipääsetavuse foorum, mis koondab enda alla erinevate puudega inimeste esindusorganisatsioone, ja selle foorumi eesmärk on anda riigile nõu, kuidas siis avalikku ruumi muuta ligip... Read more

Liina Kersna: Suur tänu, hea juhataja! Austatud minister! Ma küsin siiski veel üle, et kui te seda tervikteksti koostasite ja kooskõlastasite erinevate huvigruppidega, kas siis see tekst sai ka kooskõlastatud puuetega inimeste esindusorganisatsioonidega. Aitäh! Read more

21:56 Arupärimine tööturu olukorra kohta (nr 34)

Liina Kersna: Aitäh, istungi juhataja! Austatud peaminister! Teie vastustest jäi mulje, justkui me ei saaks kolmandatest riikidest hooajatöölisi Eestisse vastu võtta, kuna piirid kolmandate riikidega on kinni. Meediast olen ma lugenud, et Soome näiteks on kutsunud ja võtnud vastu riiki 9000 ukrainlast hooajatööd... Read more

09.06.2020 / 10:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:03 Olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Eesti eelarvepoliitika" arutelu

Liina Kersna: Aitäh, hea eesistuja! Austatud ettekandja! Täna on kõik esinejad rõhutanud vastutustundliku eelarvepoliitika olulisust. Täna, kui me oleme majanduskriisis, me näeme ka seda, et see reaalselt annabki meile võimalusi seda kriisi lahendada, et me saame võtta laenu soodsatel tingimustel. Kui me varem ol... Read more

08.06.2020 / 15:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu arupärimised, vaba mikrofon esmaspäev Read more

15:08 Tööturuteenuste ja -toetuste seaduse ning töötuskindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (206 SE) esimene lugemine 

Liina Kersna: Suur tänu, hea juhataja! Austatud minister! Ma mäletan, kui me sotsiaalkomisjonis arutasime selle eelnõu ettevalmistamist, siis tööala asekantsler tõi ühe variandina välja, et võiks toetada ka neid töötajaid, kes lahkuvad tööandjaga kokkuleppel. See ettepanek siia eelnõusse ei jõudnud. Millised olid... Read more

16:19 Koolieelse lasteasutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (183 SE) esimene lugemine

Liina Kersna: Aitäh, hea juhataja! Austatud ettekandja! Ma mäletan, kui me käisime kunagi fraktsiooniga visiidil Hiiumaal ja ma käisin ühes imearmsas väikeses lasteaias, mille kohta kohalik omavalitsus oli juba teinud otsuse, et nad ei küsi lasteaiatasu. Teie olete viidanud Kanepile. Kui palju on praegu neid koha... Read more

Liina Kersna: Suur tänu, hea juhataja! Austatud ettekandja! Kui ma kuulasin teie tutvustust, mis puudutas valitsuse seisukohta, siis see tundus väga tuttav. Minu algatatud eelnõu puhul oli sarnane seisukoht, Jüri Jaansoni eelnõu puhul oli sarnane seisukoht: et mõte on ju päris hea, aga me juba töötame nende asjad... Read more

03.06.2020 / 14:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

14:36 Ülevaade kohtukorralduse, õigusemõistmise ja seaduste ühetaolise kohaldamise kohta

Liina Kersna: Aitäh, hea eesistuja! Austatud Riigikohtu esimees! Ma tahaksin natukene rääkida lastest ja sellest, mis juhtub pärast kohtuotsust. Meil on mitmeid näiteid, kus kohus on määranud vanemate vahel laste hooldamise korra, aga üks vanem seda lihtsalt ei täida. Ma isiklikult tean ema, kes ei ole kaks aasta... Read more

03.06.2020 / 12:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

13:06 Alusharidus ja laste võrdne kohtlemine

Liina Kersna: Suur tänu, hea juhataja! Austatud peaminister! Ma jätkan laste võrdse kohtlemise teemal. Meil hakkab õppeaasta lõppema ja distantsõpe on kindlasti andnud võimaluse meie haridusmaastikul suure digihüppe teha. Palju on õppinud lapsed, kindlasti ka õpetajad, lapsevanemad ja koolijuhid – ja see kõik on ... Read more

18.05.2020 / 15:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu arupärimised, vaba mikrofon esmaspäev Read more

15:05 Peaminister Jüri Ratase poliitiline avaldus eriolukorra kohta

Liina Kersna: Aitäh! Austatud peaminister! Haridusvaldkond pidi eriolukorras tegema fundamentaalseid muudatusi oma töö korraldamiseks. Riik oma vastukäiva kommunikatsiooniga ei teinud seda olukorda sugugi kergemaks. Kui aprilli keskel väitis valitsus, et näiteks lõpuaktuseid kindlasti ei toimu, siis täna me teame... Read more

13.05.2020 / 14:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

15:22 Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (Keskkonnaameti ja Keskkonnainspektsiooni ühendamine) eelnõu (184 SE) esimene lugemine

Liina Kersna: Suur tänu, hea eesistuja! Austatud minister! Igale asutusele on tema visuaalne identiteet hästi tähtis ja aastaid tagasi, kui ma olin valitsuse kommunikatsioonidirektor, sai valitsusasutustele loodud ühtne visuaalne identiteet. Vaatasin internetist, et Keskkonnaametil ja Keskkonnainspektsioonil on o... Read more

16:15 Pühade ja tähtpäevade seaduse ning Eesti lipu seaduse muutmise seaduse eelnõu (172 SE) esimene lugemine

Liina Kersna: Aitäh, austatud eesistuja! Hea minister! Mäletan hästi, kui peaminister Jüri Ratas Riigikogu ees sai mandaadi valitsuse moodustamiseks. Ta rõhutas siis koostöö olulisust ja ka opositsiooniga koostöö olulisust. Eelmine nädal nägime me seda, kuidas teie erakonna fraktsiooni ettepanekul hääletati välja... Read more

Liina Kersna: Aitäh, hea juhataja! Austatud minister! Te olete kindlasti kursis, et sotsiaalkomisjonis me oleme järjest ja järjest menetlenud ainult kobareelnõusid, valitsus tuleb hulganisti oma eelnõusid muudatusettepanekutega totaalselt muutma. Ma ei räägi sellest ühest kobareelnõust, vaid meil oli ka eile täps... Read more

13.05.2020 / 12:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

12:15 Koolikorraldus

Liina Kersna: Aitäh, juhataja! Austatud minister! Valitsuse ettepaneku kohaselt ei pea eriolukorra ajal koolides sõnalisi hinnanguid teisendama numbrilisteks hinneteks kõikides kooliastmetes. Meil siin Riigikogus on praegu menetluses sarnase sisuga seaduseelnõu, mis ütleb, et esimeses ja teises kooliastmes ei pea... Read more

11.05.2020 / 15:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu arupärimised, vaba mikrofon esmaspäev Read more

16:33 Meditsiiniseadme seaduse, hädaolukorra seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (165 SE) teine lugemine

Liina Kersna: Aitäh, istungi juhataja! Austatud komisjoni esimees! Te tegite tõesti väga põgusa ülevaate sellest, mis meil komisjonis toimus. Meil olid mitmetunnised arutelud ja nendel aruteludel, nii nagu te viitasite, rääkisime suuresti ka sellest, kas Terviseamet on valmis selleks vastutuseks, mida see seaduse... Read more

Liina Kersna: Aitäh, istungi juhataja! Austatud ettekandja! Te ütlesite oma kõnes, et komisjon tegi olulise muudatuse: asjasse puutuvaid isikuid peab Terviseamet viivitamatult teavitama, kui piirangud kehtestatakse. Mina sain komisjonis niimoodi aru, et teavitamiskohustus on selle eelnõu kontekstis vaid kohaliku ... Read more

06.05.2020 / 14:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

16:08 Meditsiiniseadme seaduse, hädaolukorra seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (165 SE) esimene lugemine

Liina Kersna: Suur tänu, hea eesistuja! Austatud minister! Kui selles kriisis on keegi väga hästi hakkama saanud, siis kindlasti on need olnud mitmed kohalikud omavalitsused, kes on selle haigusega silmitsi seisnud. Näiteks otsustas Võru väga kiiresti oma allasutused sulgeda. Kuuldavasti ei olnud Terviseamet algu... Read more

Liina Kersna: Suur tänu, austatud juhataja! Hea minister! Minu küsimus on: miks me arutame seda eelnõu täna kiireloomulisena? Miks me ei oleks võinud alustada selle eelnõu arutamist juba nädalaid tagasi? Kolleeg Signe Riisalo juba märtsi alguses tõstatas sotsiaalkomisjonis küsimuse, kas me peaksime nakkushaiguste... Read more

18:25 Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu (155 SE) esimene lugemine

Liina Kersna: Hea juhataja! Austatud kolleegid! Tänan siiralt võimaluse eest eriolukorra ajal rääkida siin hindamisest koolides! Täpsemalt on teie ees põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muudatus, kus tehtud ettepaneku kohaselt me kaotaksime ära I ja II kooliastmes kirjeldava sõnalise hinnangu viiepallisüsteemi teis... Read more

Liina Kersna: Aitäh! Ma loomulikult väga loodan, et nii ei juhtu. Ma loodan seda sellepärast, et põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse hindamise osa ongi vaja laiemalt vaadata. Kindlasti on see jäänud ajale jalgu, lubades ainult viiepallisüsteemi ning I ja II kooliastmes ka kirjeldavat hindamist viiepallisüsteemi kõrv... Read more

Liina Kersna: Aitäh! Väga paljudes koolides hinnatakse näiteks loov- ja oskusaineid kirjeldava hindamise abil. Kui laps kas vahetab kooli 1. ja 6. klassi vahepeal või lõpetab 6. klassi, siis kõik need kirjeldavad hinnangud on vaja teisendada numbriliseks hindeks. See tähendab, et kui laps on näiteks kehalises kas... Read more

Liina Kersna: Aitäh! Jah, pikalt käis koos ekspertide töörühm. Nemad on teinud Haridus- ja Teadusministeeriumile sellise ettepaneku, et I-st III kooliastmeni oleks hindamine vaid sõnaline, et toetada õpilase õpipädevuse, sh õpimotivatsiooni arengut. II ja III kooliastmes võiks kirjeldava tagasiside kõrval hinnata... Read more

Liina Kersna: Aitäh! Üldiselt ütlevad ju uuringud seda, et õppimine on efektiivsem, kui keskkond on võimalikult stressivaba, ja õppimine on efektiivsem siis, kui lapsel on seesmine motivatsioon õppida. Nüüd ongi küsimus, et kui näiteks teise klassi laps saab inglise keeles hindeks kahe, kuna ta on kirjutanud sõna... Read more

Liina Kersna: Aitäh! Read more

Liina Kersna: Aitäh! Ma kunagi küsisin infotunnis haridus- ja teadusminister Mailis Repsilt, kuidas ta suhtub ettepanekusse see teisendamise kohustus põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest kaotada, ja ta väga ühemõtteliselt toetas seda, aga lisas juurde, et haridusvaldkonnas on praegu pingeid väga palju, ja ta kahtlu... Read more

Liina Kersna: Aitäh! Ma tahan täpsustada. Pärast komisjoni istungit ma küsisin Haridus- ja Teadusministeeriumilt täpsemat statistikat, kui paljud lapsed vahetavad kooli I ja II kooliastme kestel. Kui ma nüüd seda tabelit õigesti lugesin, siis neid lapsi on umbes 3500. Teine küsimus, mis jäi komisjonis vastamata, ... Read more

05.05.2020 / 10:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

11:34 Tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (154 SE) esimene lugemine

Liina Kersna: Suur tänu, hea eesistuja! Austatud ettekandja! Ma küsin, kas sel teemal toimus teil komisjonis ka arutelu ja kui toimus arutelu, siis kas arutelul olid ka mõned vastuargumendid, miks see seadus ei võiks jõustuda. Read more

04.05.2020 / 15:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu arupärimised, vaba mikrofon esmaspäev Read more

17:44 Arupärimine eriolukorra ajal koduõppe korraldamise kohta (nr 29)

Liina Kersna: Suur tänu, hea eesistuja! Austatud minister! Ministeerium on andnud koolidele suunised või soovitused, et alates 15. maist võiks lapsed osakoormusega väikestes gruppides kooli minna. Täna kirjutas mulle üks lapsevanem Rakverest, kes elab Rakvere linnast pea nelja kilomeetri kaugusel. Üks aineõpetaja... Read more

19:17 Arupärimine hariduskorraldusest eriolukorra ajal (nr 31)

Liina Kersna: Suur tänu, austatud eesistuja! Austatud minister! Seda oli nüüd küll väga rõõmustav teada saada, et aktusi tohib koolis pidada. Tegelikult me oleme must valgel lugenud, et aktused on sel aastal keelatud. On tõesti väga tore, et nii see siiski ei ole. Aga ma tahtsin küsida teise asja kohta. Loen vali... Read more

22.04.2020 / 12:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

13:29 Omastehooldus

Liina Kersna: Aitäh, istungi juhataja! Austatud minister! Arusaadavalt on praeguses eriolukorras hooldekodud väga ranges isolatsioonis ja loomulikult kasvab seal olevate inimeste vajadus vaadata teisele inimesele silma, suhelda, olla kontaktis oma lähedastega. Praegu saavad nad seda teha vaid telefoni teel. Sotsi... Read more

14.04.2020 / 10:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

11:02 Päästeseaduse ja relvaseaduse muutmise seaduse eelnõu (128 SE) teine lugemine

Liina Kersna: Suur tänu! Hea ettekandja, selles eelnõus räägitakse kriisiolukordadest. Öelge palun, mida see tähendab – kriisiolukord. Kas selle eelnõu kohaselt me praegu juba oleme kriisiolukorras ehk olukorras, kus meil on keskmiselt 150 inimest haiglas? Või kui palju peab inimesi haiglas olema, et haiglad ei ... Read more

Liina Kersna: Suur tänu, hea eesistuja! Austatud ettekandja! Ma küsin veel korra. Palun selgitage, millistele kriteeriumidele peab vastama selle seaduseelnõu kohaselt kriisiolukord, kus see seadus rakendub, nii et hakatakse vabatahtlikele jagama inimeste terviseandmeid. Millistele kriteeriumidele see olukord peab... Read more

13:04 Abipolitseiniku seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (COVID-19 haigust põhjustava viiruse SARS-Cov-2 levikuga seotud meetmed) eelnõu (170 SE) teine lugemine

Liina Kersna: Aitäh, austatud istungi juhataja! Hea ettekandja! Minu meelest on väga oluline, et nii kultuurikomisjon kui ka õiguskomisjon andsid oma muudatusettepanekuga väga selge signaali, et parlamendi rolli ei tohi eriolukorras vähendada. Ma viitan siin valitsuse ettepanekule anda valitsusele tähtajatult õig... Read more

Liina Kersna: Suur tänu, istungi juhataja! Austatud ettekandja! Ma jätkan oma eelmist küsimust. Nagu te ütlesite, ei olnud ministeeriumil nende selgituse kohaselt plaani anda valitsusele õigust jäädavalt otsustada laste koolilõpetamise üle. Kui mina seda ministeeriumi muudatusettepanekut lugesin, siis minu arusaa... Read more

12.03.2020 / 10:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:04 Peaminister Jüri Ratase poliitiline avaldus seoses kujunenud olukorraga Eestis

Liina Kersna: Suur tänu, hea juhataja! Austatud peaminister! Tõesti, olukord muutub tundidega, nii nagu te ütlesite. Praegu me teame, et Võrus on mitmed inimesed koroonaviiruse nähtudega hospitaliseeritud, sh võrkpallitreenerid, kes on lastega kokku puutunud. Jääme südamevaluga uudiseid ootama. Loodetavasti on ne... Read more

11.03.2020 / 12:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

12:52 Omavalitsuste rahastamine

Liina Kersna: Aitäh, istungi juhataja! Hea minister! Ma saan aru, et ühtepidi me tahame anda kohalikele omavalitsustele rohkem vabadust selle raha kasutamiseks, mis riik neile eraldab, aga teistpidi me loeme uudiseid, nagu lähiajal oli, et asendushoolduseks suunatud rahast miljonid on jäänud kohalikel omavalitsus... Read more

10.03.2020 / 10:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:22 Eesti Rahvusringhäälingu seaduse muutmise seaduse eelnõu (122 SE) esimene lugemine

Liina Kersna: Suur tänu, hea juhataja! Ja suur tänu, sulle, hea kolleeg Jüri, et sa teed täna siin Riigikogu saalis ajalugu! Minu küsimus puudutab raha. Väga paljud otsused, mis me siin saalis teeme, puudutavad raha. Sa ütlesid oma ettekandes, et rahvusringhääling vajab investeeringuks iga aasta 300 000 eurot, se... Read more

27.02.2020 / 10:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:00 Istungi rakendamine

Liina Kersna: Austatud eesistuja! Head kolleegid! Tere hommikust! Annan üle põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise eelnõu. Praegune seadus lubab kasutada kirjeldavalt sõnalist hinnangut 1. ja 2. kooliastmes, mis tähendab siis 1.–6. klassini, ja kohustab lapse koolivahetuse korral või 6. klassi lõppedes need sõ... Read more

26.02.2020 / 14:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

16:57 Sotsiaalhoolekande seaduse, puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse, riigilõivuseaduse ning tööturuteenuste ja -toetuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (146 SE) esimene lugemine

Liina Kersna: Suur tänu, austatud eesistuja! Hea minister! Me paar aastat tagasi menetlesime siin Riigikogus asendushooldust käsitlevaid seadusemuudatusi, millega me andsime suure vastutuse asendushooldusteenuse korraldamisel kohalikule omavalitsusele. Ma mäletan selle eelnõu menetlemisest, et üleval oli kaks pro... Read more

Liina Kersna: Suur tänu, hea eesistuja! Austatud minister! Nagu ma aru saan, siis need arutelud on veel ees, kuidas paremini kohalikke omavalitsusi motiveerida neid miljoneid kasutama asendushoolduslaste heaks. Aga te ju viitasite sellele, et te olete saatnud kohalikele omavalitsustele kirja, kus on sees loetelu ... Read more

26.02.2020 / 12:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

13:34 Krabi Kooli sulgemine

Liina Kersna: Aitäh, hea istungi juhataja! Austatud minister! Pöördun teie kui endise kogenud haridusministri poole. Teatavasti otsustas Haridus- ja Teadusministeerium sulgeda napilt kuuajase etteteatamisega Võrumaal asuva Krabi Kooli, kus õpib ligi 40 last. Enamikuga neist ei saadud varasemates koolides hakkama ... Read more

Liina Kersna: Suur tänu! Minister ütleb kooli sulgemise teemalises käskkirjas, et ettevõtja igasugune tegevuse jätkumine õppetöö läbiviimisel kahjustaks õpilaste ja nende vanemate huve. Samas on Krabi Kooli õpilaste 37 lapsevanemat teinud pöördumise Eesti Vabariigi presidendi, õiguskantsleri ja haridusministri po... Read more

25.02.2020 / 10:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:02 Ravimiseaduse muutmise seaduse eelnõu (139 SE) esimene lugemine

Liina Kersna: Suur tänu, hea eesistuja! Austatud eelnõu kaitsja! Te olete väljendanud mõistmist, et ketiapteekide omanikud esitavad riigile kahjunõude, kui see reform jõustub, ja mõistmatust, miks peaksid seda tegema proviisorid, kes on reformi ootuses oma investeeringu teinud ja uue apteegi loonud. Ma püüan natu... Read more

Liina Kersna: Aitäh, hea istungi juhataja! Austatud ettekandja! Juhtusin kuulama perearstide seltsi esinaise Le Vallikivi intervjuud Vikerraadios, kus räägiti ka teie esitatud eelnõust. Perearstid on selle eelnõu suhtes ülikriitilised. Mis te arvate, miks perearstid ei toeta liberaalset turumajandust apteegiturul... Read more